You are on page 1of 1

Czary demoniczne ...................................................

160
Poziom pierwszy ................................................. 162
Magicy ...................................................................... 133 Poziom drugi ...................................................... 162
Cechy ............................................................................ 13 Poziomy magii .......................................................... 133 Poziom trzeci ....................................................... 165
Charakterystyka.............................................................14 Punkty magii ............................................................. 133 Poziom czwarty ................................................... 165
Umiejętności różnych ras ..............................................14 Poziomy mocy .......................................................... 134 Czary elementalne ................................................... 166
Wiek ..............................................................................15 Czary ......................................................................... 134 Poziom pierwszy ................................................. 166
Charakter.......................................................................15 Kompletowanie profesji ............................................ 136 Poziom drugi ....................................................... 167
Przeznaczenie ................................................................15 Profesje magów......................................................... 136 Poziom trzeci ....................................................... 169
Klasy zawodowe ...........................................................16 Alchemik ............................................................... 141 Poziom czwarty ................................................... 170
Umiejętności..................................................................16 Czarodziej ............................................................. 142 Czary iluzyjne .......................................................... 172
Wyposażenie .................................................................18 Demonolog............................................................ 145 Poziom pierwszy ................................................. 172
Określenie profesji ........................................................18 Elementalista ......................................................... 146 Poziom drugi ...................................................... 173
Schemat tworzenia postaci ............................................20 Iluzjonista.............................................................. 147 Poziom trzeci ...................................................... 173
Profesje podstawowe .....................................................20 Nekromanta ........................................................... 148 Poziom czwarty ................................................... 174
Umiejętności..................................................................45 Profesje kapłanów ..................................................... 149 Czary nekromantyczne ............................................ 175
Kapłan druidzki......................................................... 151 Poziom pierwszy ................................................. 176
Czary magii prostej ................................................... 153 Poziom drugi ...................................................... 176
Co robi Mistrz Gry ........................................................63 Czary magii wojennej ............................................... 155
Testy ..............................................................................64 Poziom trzeci ....................................................... 177
Poziom pierwszy ................................................... 155 Poziom czwarty................................................... 178
Punkty przeznaczenia ....................................................72 Poziom drugi ........................................................ 156
Czas i ruch .....................................................................72 Poziom trzeci ........................................................ 158
Światło i ciemność ........................................................76 Poziom czwarty..................................................... 159
Budynki .........................................................................76
Pułapki ...........................................................................79
Ogień .............................................................................80
Trucizny, choroby, obłęd ..............................................80
Charakter .......................................................................89
Rozwój bohatera i doświadczenie .................................90
Profesje zaawansowane .................................................94
Projektowanie scenariusza..........................................107
Tworzenie bohaterów niezależnych ........................... 110

Sceneria walki............................................................ 115


Pozycja i wykrywanie................................................ 115
Więcej na temat rund ................................................ 116
Inicjatywa i zaskoczenie ............................................ 116
Walka wręcz ............................................................... 117
Zwycięstwo i przegrana............................................. 119
Broń ............................................................................ 119
Pancerz ....................................................................... 121
Obrażenia specjalne ................................................... 122
Szczególne rodzaje walki .......................................... 125
Walka strzelecka ....................................................... 126
Rany i rekonwalescencja ............................................ 129