You are on page 1of 3

Borang C1

REKOD KEMAJUAN FIZIKAL MURID RMT

NAMA SEKOLAH :
KOD SEKOLAH :
DAERAH : NEGERI :

MAKLUMAT TINGGI DAN BERAT


BERAT BADAN BMI MURID
BIL NAMA MURID TAHUN TINGGI (M)
(KG)
JAN NOV JAN NOV BMI Jan BMI Nov
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

CARTA KLASIFIKASI BMI


< 18.5 Kurang Berat Badan
=>18.5 Normal / Ideal
=>25 Berlebihan Berat Badan
=>30 Kegemukan / Obesiti

DISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH:

PENYELARAS RMT GURU BESAR

51
Borang C2

REKOD KEMAJUAN AKADEMIK MURID RMT

NAMA SEKOLAH :
KOD SEKOLAH :
DAERAH : NEGERI :

MAKLUMAT PENCAPAIAN AKADEMIK


RUMUSAN
BIL NAMA MURID TAHUN BM (1) BM (2) BI (1) BI (2) MATH SAINS

TOV AR TOV AR TOV AR TOV AR TOV AR TOV AR TOV AR

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

DISEDIAKAN OLEH DISAHKAN OLEH

GURU BESAR
PENYELARAS RMT

52