ZI' Descrie ce vezi 1n imaginile de mai jos. Din ce anotimp fac parte?

Descrie acest anotimp in cateva cuvinte. Forrneaza propozitii cu

doua si mai multe cuvinte.

Numeste imaginile de mai jos si desparte cuvintele in silabe. Scrie in cerculetele de langa fiecare imagine, in citre, cats sllabe are fiecare cuvant,

6 6
6 6 6
6
6

6 o

Deseneaza S frunze pe crenquta din dreapta si 5 pe cea din stanqa .. Coloreaza frunzele folosind culorile toamnei.

Spune 0 propozitie despre frunzele de toarnna.

Forrneaza propozltil cu ajutorul cuvintelor: toarnna pasari calatoare caderea frunzelor. Descrie fiecare imagine si da-i un titlu potrivit.

I

Spune ce vezi In imaginea de mai jos.

Descopera ce nu se potriveste anctimpului toamna.

Deseneaza si tu un tablou de toamna.

ty' Enurnera uneltele de mai jos.

Ce meserie au oamenii care lucreaza cu ele?

Desparte tn silabe urrnatoarele cuvinte: stropitoare polonic, toarfeca.

Coloreaza cum lti place

Priveste imaginUe si spune oe reprezinta ele.

La brutarie au fast comandate rnai rnulte cornuri.

Brutarul a asezat qresit cornurile in tavt, Vrei 58.-1 aju i tu?

l

Cine lucreaza cu aceste unelte?

Forrneaza 0 propozitie cu mai multe cuvinte despre fiecare meserie.

Coloreaza uneltele plctorului. electricianului $i ale tamplarulul,

Spune ce meserii au parintii tai? Dar tu ce ai dari sa fii?

Coloreaza cu rosu mijlocul de transport al soterului.

Cotoreaza cu albastru miilocul de transport al cosmonautuluL Forrnsaza cats 0 propozitie cu aceste cuvinte.

Pune un X sub produsele de cotetarle.

Spune 0 propozitie despre fiecare dintre acestea.

Numsste toate imaginile si desparte in silabe fiecare cuvant,

Incercuieste cu rosu doctorul si cu verde pictorul.

Spune propozitil cu rnai multe cuvinte despre aceste meserii.

Descrie irnaginile de mal jos sl spune ce anotimp rsprezinta fiec-are.

Spune 0 propozltle despre anotlrnpul tn care soarele straluceste cel rnai putin.

Spune 0 propozlne despre anotimpul in care soarele straluceste eel mal puternic.

Ce floare este nurnita " vestitorul primaverli"?

Poti sa spui de ce?

Ce culoare arebradul iarna? Dar vara? Care anotimp Hi place eel mai mult?

Povestests de ceo

Descrie imaginile de mai jos !?i spune ce anotimp reprezinta fiecare.

Spune 0 propozitie despre anotimpul Tn care soarele straluceste cel mai putin.

Spune 0 propozitie despre anotimpuJ in care soarele stralucests eel mai puternic.

Ce floare este nurnita u vestitorul prirnaveril'?

Poti sa spui de ce?

Ce culoare are bradul tarna? Dar vara? Care anotimp Tti place cel mai mult?

Povesteste de ce.

J Citeste" imaginile de mai jos si spune cane se lntarnpla. Forrnuleaza cate 0 propozitie folosind urrnatoarele cuvinte: dirnlneata pranz, seara noaptea. Cate cuvinte are fiecare din propozitiile formulate de tine?

Coloreaza imaginile. Gine te trezeste dimineata?

Spune cats 0 propozitie cu fiecare dintre aceste imagini.

- ....

Hecunoaste personajele ~i spune din ce povesti tac parte? Povesteste un fragment din povestea lndrag:ita ..

.

lnterpreteaza urrnatoarsle roluri:

A:lba ca-zapada si piticii Motanul si stapanul sau

Citeste cu atentie fiecare imagine $1 spune 0 poveste care se nurneste

Ce ~tii despre animalele din imagine?

Spune unde traiesc $i cu ce se hranesc, Cunosti personaje de desene animate interpretate de aceste animale?

Priveste imaginlle de mai jos.

Ce reprezlnta ele?

Gaseste sl alte cuvinte care sa Ie denumeasca.

Formeaza propozitli cu urrnatoarete cuvinte: dovleac, copac, vapor.

Spune ce $tii despre dovleac.

Coloreaza mastlle foloslte la sarbatoarea dovleacului.

~ 8

Uneste punctele si coloreaza dovleacul-lampicnl

Povesteste a lntamplare din vacanta apol deseneaza fructur tau preferat.

Ce s-ar fi lntarnplat daca fetita nu-i aducea baiatutul scara? . Cum apreciezi comportamentul fetitei?

Formeaza enunturi cu urmatoarele cuvinte: para, par, copii. Cu ce sunete incep cuvintele: par, para, copil?

Coloreaza imaginea de mai jos.

Incearca sa-tj imaginezi ca baletelul

a rarnas agatat in par. u era prin preajrna nimeni care sa-l ajute. Povssteste astfel lntarnplarea $1 gase9te-i un sfarsit,

Este toamna. Frunze aramii $i portocalii au acoperit din bel$ug pamantul. -n batrinu pare se aud deodata glascioare cristaline. Sunt copiii gridinitei mele. oti au venit lmpreuna co prietenele lor an-malele de casa pe t u a participa la concurs. Ca la un semnal s-au adunat la un loc eitei, p·siei, broscu e testoase, pe$li$ori $i multe alte animale.

Am .. azut in aeea zi parin1i st copii ferieif.

Deodata, pe 0 alee a parcului am zarit un baielel ea e plangea.

L-am intrebat ee s-a intamplat. Mi-a $optit printre (acrimi ca sl-ar dori un animal, u prieten adevarat eu care sa participe la concurs $i apol sa se joace -mpreuna.

Cum credef ca s-a terminat aceasta tntamplare?

Continuaf voi povestirea.

Coloreaza acest pisoi dragala$. 11 cheama Mitu ~i este prietenul pe care Alln, baie elul din poveste I-a primit In dar la concursul " Prieteni tara grai",

Acesta aste sfar$itul adevarat ~i fericit al lntamplani din gradinita mea.

Daca ai $i tu un animal de casa, spune cum 11 chearna $i povesteste cat mai multe lucruri despre el.

Deseneaza-l pe prietenul tau fara grai de acasa,

Nurneste imaginile de mai jos si spune ce reprezlnta ele. imaginHe cu aceeasl denumire si in eles diferit - uneste-le prin linii.

Forrneaza propozitl, cu urrnatoarele cuvinte: leu, cos, lama, vas.

Povesteste 0 lntamplare:

Da un nume hazliu puiului de lama.

~---------- ~~----------------~

Spune ce reprezlnta imaginile de rnai jos.

Uneste prin linii imaginile cu aceeasi denumire dar lnteles diferit.

Unde mergi vara sa faci plaja?

Cum este elefantul fata de alte animaJe?

Deseneaza un cap de fetita cu parul lunq $i un par cu pere.

Prtveste imaginile de mai jos; spune tot ce ~tii despre ele.

GaS8$te cuvinte cu sens opus.

Prlveste imaginile de mai jos $i gase$te cuvintele potrivite pentru fiecare dintre ele.

Coloreaza folosind culorile preferate ornamentele pentru pomul de Craciun.

Condu-I pe Mos Craclun la casuta copiilor.

I I

Dsseneaza-i rnosuiui bradul impodobit si cadourile pe care Ie asteptl, s;

. , ,"

~ ,

""

,"

..... ...... . _ .......... -_ ...... - .. ::

',: .

t ~-~ ~

".

".

"

."

",

'.

~.:'" - .. _ ~ ..

...... .. .

-,

"

" -.

"

"

.'

.... _

.. -._

... -. ........ -........ .- ......... - .. .,

..........

" .......

..... ..... .. ......

Priveste cu atentie imaginile $i spune cat mai multe lucruri despre ele. Pot; sa spui cui trimit scrisoarea?

Hoag-o pe doamna educatoare sa scrie pentru tine 0 scrisoare mosu'ui. Spune-i tu cu ce trebuie sa completeze punctele.

• •

• •• ••••

Povesteste urrnarlnd imaginile.

Da un titlu povestil tale.

Imaqlneaza-jt ca MO$ Craciun este langa tine.

Ce l-al Intreba?

"

In asteptarea lui MO$ Oraclun,

spune a poveste cu titlul

" De verba cu MO$ Craciun" .

Priveste cu atentie imaginile si spune cat rna; multe lucruri despre ele.

Spune propozitii formate din mai mults cuvinte despre aceste imagini.

Spune tn care din aceste imagini copiii procedeaza corect. Desparte in sllabe cuvintele n semafor, strada, autobuz'.

Spune pe ce culoare a semaforului potl traversa.

Priveste cu atentis imaginile $i spune ce stii despre ele.

Scrie In fiecare pat rat cifra care arata cate silabe are cuvantul care denurneste fiecare irnaqine.

-

j

Priveste cu atentie imaginile $1 denurneste-le.

Desparte in silabe cuvintele $i scrie cifra care arata cate shabe are tiecare cuvant,

Deseneaza $i tu un ariel,

Priveste imaginile sl denumeste-le.

Desparte in silabe cuvintele. Serie in fiecare casuta cifra care arata c~He sflabe are fiecare cuvant. Uneste intre ele imaginile ale carer denumiri au 0 sinqura sllaba.

Privests lmaqlnlle sl denurneste-Ie.

Desparte In silabe cuvintele $i uneste cu rO$U pe eele cu 0 silaba $i cu albastru pe eele cu trei silabe.

Forrneaza propozitii cu urrnatoarete cuvinte:

Spune unde loeuiesc albinele Ce produc albinele?

Spune ce attceva mai 9tH despre al ine.

Priveste imaginile $i spune ce vezL Cu ce sunet in cepe fiecare cuvant?

Uneste lmaqinea culitera corespunzatoare sunetului cu care incepe cuvantul respectiv.

F

Cu ce sunet se terrnina cuvantul?

Uneste imaginea cu litera corespunzatoare sunetului cu care se terrnina cuvantul respectiv.

I~

Forrneaza propozltil cu urrnatoarele cuvinte: qreieras, soricel, copll.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful