You are on page 1of 2

27.

REGATA ZA PREHODNI POKAL JK ODISEJ 2018
22. - 25. september 2018, Sukošan - Iž - Tkon

RAZPIS REGATE

ORGANIZATORJA 7. PROGRAM REGATE
● Jadralni klub Odisej
● Yacht klub Zadar sreda, 19.9.2018: ČS LJ-Dravlje
- 18:00: skiperski sestanek
1. PRAVILA - prevzem in obrazložitev regatnih navodil
Regata bo potekala v skladu z Jadralnimi - žreb jadrnic v monotip razredu.
regatnimi pravili World Sailing za obdobje
2017-2020, Razpisom regate in Regatnimi sobota, 22.9.2018: Sukošan
navodili. Regatna navodila bodo razdeljena - 17:00: trening plov pred marino
najkasneje na skiperskem sestanku. - po plovu druženje na pomolu
(podelitev pršut, sir, vino za prve tri)
2. TEKMOVALNI RAZREDI
Jadra se v dveh razvrstitvah: nedelja, 23.9.2018: Zadar – Iž
● Monotip razred​: na jadrnicah Bavaria 40 - 10:30 start prvega plova dneva
● Odprti razred​: vse ostale jadrnice - privez: Veli Iž (skupna večerja)
(po korigiranem času, ki ga določi
sodnik) ponedeljek, 24.9.2018: Iž – Pašman
Organizator zagotovi jadrnice Bavaria 40 za - 9:00 skiperski sestanek
monotip razred. Najemnina za 4 dni je 730€ + - 10:30 start prvega plova dneva
transit log 150€ + genaker 150€. - privez: ni organiziran / po prosti presoji
Informacije po telefonu ​041/790-461 (Milan)​. skiperjev (Žut/Pašman/Žminjak)

3. STARTNINA torek, 25.9.2018: Pašman – Tkon
Startnina je ​95€​ na osebo. - 10:30 start prvega plova dneva
Startnine vključuje stroške organizacije, sojenja, - privez: Tkon (zaključna večerja in
večerje (2x) in privez (2x). podelitev nagrad)

4. PRIJAVE IN PRIJAVNI ROK Predvidena sta vsaj 2-3 plova vsak dan, štart
Prijava na regato je možna​ do ponedeljka, zadnjega plova mora biti opravljen pred 16:00.
17.9.2018​.
Izpolnjeno prijavnico posredujte po e-pošti na Organizator si dovoljuje naknadno spremembo
naslov ​jk.odisej+monotip@gmail.com​. programa. O spremembi bo vse udeležence
pravočasno obvestil.
5. TOČKOVANJE
Uporabljen bo sistem enostavnega točkovanja 8. ODGOVORNOST
(Jadralna regatna pravila, Dodatek A). Vsak skiper in vsak udeleženec regate sodeluje
Če bodo izpeljani štirje plovi ali več, bo za serijo na lastno odgovornost.
veljal seštevek točk brez najslabše uvrstitve. Skiper je edini odgovoren za sprejem odločitve
glede sodelovanja na posameznem plovu glede
6. NAGRADE na usposobljenost posadke, stanja vetra in
Tri prvo uvrščene posadke v monotip razredu morja, vremenski napovedi, itd.
prejmejo pokale in medalje.
Prvo uvrščena posadka v odprtem razredu Organizatorji regate ne odgovarjajo za
prejme pokal in medalje. morebitne škode ali nesreče tekmovalcev,
Prehodni pokal prejme najbolje uvrščeni skiper plovil ali tretjih oseb v času pred, med in po
(član JK Odisej) v monotip razredu. regati.

Jadralni klub Odisej jk.odisej@gmail.com​ ​www.odisej.org​ ​fb.me/jk.odisej
Stegne 21, 1000 Ljubljana, Slovenija Transakcijski račun pri NLB: SI56​ ​0203 8005 0281 745
27. REGATA ZA PREHODNI POKAL JK ODISEJ 2018
22. - 25. september 2018, Sukošan - Iž - Tkon

PRIJAVA NA REGATO

SKIPER oz. VODJA POSADKE:
Ime in priimek:

Naslov:

E-pošta:

Telefon:

Št. izkaznice JK Odisej:

Št. izkaznice JZS:

Voditelj čolna:

Radiofonija/GMDSS:

Dodatne informacije o ekipi in jadrnici (izpolni kar je znano oz. predvideno):
Ime/naziv ekipe:

Število članov ekipe:

Ime jadrnice:

Proizvajalec/model jadrnice:

Dolžina jadrnice (LOA) v m

Izpolnjeno prijavnico (sken ali fotografija) je potrebno oddati na elektronski naslov
jk.odisej+monotip@gmail.com​ vključno ​do ponedeljka, 17.9.2018​.

Udeleženci regate startajo na lastno odgovornost. Organizator ne nosi nikakršne odgovornosti
za osebe, plovila in eventualne materialne škode.

Izjava skiperja oz. vodja posadke:
Z izpolnitvijo te prijavnice in odposlanjem na gornji e-naslov potrjujem, da bom spoštoval Regatna
pravila, razpis in navodila, ki se uporabljajo na tej regati. Izjavljam, da bom na regati s svojo posadko
sodeloval na lastno odgovornost.

Kraj in datum: __________________________ Podpis: __________________________________

Jadralni klub Odisej jk.odisej@gmail.com​ ​www.odisej.org​ ​fb.me/jk.odisej
Stegne 21, 1000 Ljubljana, Slovenija Transakcijski račun pri NLB: SI56​ ​0203 8005 0281 745