You are on page 1of 1

RANCANGAN AKTIVITI PENJAGAAN KESIHATAN BAYI DAN KANAK-KANAK

Nama aktiviti / projek Aktiviti “Jom Cuci Tangan”


Kumpulan sasaran Kanak-kanak (3-4 tahun)
Anggaran masa 10-15minit
Bahan pengajaran dan 1. Laptop
pembelajaran 2. LCD
3. Besin Air
4. Sabun Cuci Tangan
5. Kain Kering
Langkah-langkah 1. Permainan mencari harta karun dijalankan antara kanak-
pelaksanaan kanak.
2. Guru menerangkan tentang aktiviti yang akan dijalankan
hari ini.
3. Guru memperkenalkan kawan (seorang doktor) untuk
mengajar kanak-kanak mencuci tangan dengan betul.
4. Doktor menjalankan sesi soal jawab dengan murid tentang
topik mencuci tangan.
5. Doktor menunjukkan cara mencuci tangan yang betul
kepada kanak-kanak. (Penggunaan Video dan kaedah
tunjuk cara)
6. Murid dibahagikan dalam kumpulan untuk menjalankan
aktiviti mencuci tangan secara hands-on dalam kelas.
7. Guru dan doktor memberi bimbingan dan bantuan di
sekeliling.
8. Guru membuat kesimpulannya secara ringkas.
9. Guru mengajak murid-murid menari mengikut iringan lagu
Babyshark dengan membuat gerakan berdasarkan cara
mencuci tangan.