You are on page 1of 676

Atlas Copco Rocket Boomer

281
Spare Parts Catalogue
8991 4738 00

PM No. 8991473800
Use Atlas Copco genuine parts only. Använd alltid Atlas Copco originaldelar.
Any damage or mailfunction caused by the Skador och driftstörningar orsakade av ej
use of unauthorized parts is not covered by godkända reservdelar täcks ej av garanti
warranty or product liability. och produktsäkerhetsåtaganden.

This publication refers only to the mentioned Denna publikation gäller endast för
product. nämnda produkt.

When ordering spare parts, please state part Vid beställning av reservdelar, var god ange
number (not the ref no) and the quantity. detaljnummer (ej ref nr) samt antal.

© Copyright 2007, Atlas Copco Rock Drills AB, Sweden


Any unauthorized use or copying of the contents or any part thereof is prohibited.
This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings.
Obehörigt utnyttjande eller kopiering av innehållet eller del därav är förbjudet.
Detta gäller speciellt varumärken, modellbeteckningar, reservdelsnummer och ritningar.

Atlas Copco Rock Drills AB


SE-70191 Örebro, Sweden
Table of Content / Innehållsförteckning

1. HYDR. SYSTEM / HYDRAULSYSTEM .................................................. 5

2. CARRIER / UNDERREDE .................................................................. 183

3. BOOM / BOM ...................................................................................... 397

4. FEED / MATARE ................................................................................. 501

5. ELECTR. SYSTEM / ELSYSTEM ....................................................... 547

6. AIR/WATERSYSTEM / LUFT/VATTENSYST ..................................... 589

7. CABLE REEL / KABELVINDA ........................................................... 603

8. HOSES / SLANGAR ........................................................................... 615

9. CROSS REFERENCE LIST ................................................................... 627

3
4
HYDR. SYSTEM / HYDRAULSYSTEM
LIST OF CONTENTS
Part no Description Benämning See page Remarks
Detaljnr Se sida Anmärkning
– HYDR. SYSTEM HYDRAULSYSTEM 11
3217 8835 56 – CONTROL PANEL – MANÖVERPANEL 14 DCS 18-280 DRILL PANEL
3217 9834 00 – – DIRECTION VALVE – – RIKTNINGSVENTIL 17 DRILLING
3217 9834 05 – – – INLET SECTION – – – INLOPPSSEKTION 19
3217 9834 10 – – – CONTROL SET – – – MANÖVERSATS 21 FEED
3217 9834 23 – – – – LEVER HOLDER – – – – SPAKLOCK 23
3217 9834 30 – – – INTERMED. PART – – – MELLANDEL 25
3217 9834 35 – – – CONTROL SET – – – MANÖVERSATS 27 DRILLING
3217 9834 23 – – – – LEVER HOLDER – – – – SPAKLOCK 23
3217 9834 40 – – – INTERMED. PART – – – MELLANDEL 29
3217 9834 45 – – – CONTROL SET – – – MANÖVERSATS 31 ROTATION
3217 9834 23 – – – – LEVER HOLDER – – – – SPAKLOCK 23
3217 9834 51 – – – COVER – – – LOCK 33
3217 8968 00 – – VALVE BLOCK – – VENTILBLOCK 35
3217 8937 00 – – VALVE BLOCK – – VENTILBLOCK 37
3125 0906 91 – – VALVE UNIT – – VENTILENHET 39
3217 8840 05 – – THROTTLE VALVE – – STRYPVENTIL 41
3217 8840 05 – – THROTTLE VALVE – – STRYPVENTIL 41
3217 8870 40 – – PANEL FRAME – – PANELSTOMME 43
– – – HOSE SET – – SLANGSATS 45
3217 8014 01 – – SEQUENCE VALVE – – SEKVENSVENTIL 47
3125 9005 02 – – DIRECTION VALVE – – RIKTNINGSVENTIL 49
3217 8870 41 – – ATTACHMENT – – FÄSTE 51
3217 8969 40 – – REAMER SET – – GROVHÅLSATS 53
3217 8969 21 – – – HYDRAULIC SET – – – HYDRAULSATS 55 CUT HOLE
3177 3023 00 – – – – DIRECTION VALVE – – – – RIKTNINGSVENTIL 57
3217 9082 05 – – – – PRESS.REL.VALVE – – – – TRYCKBEG.VENTIL 59

5
Part no Description Benämning See page Remarks
Detaljnr Se sida Anmärkning
3217 8014 01 – – – – SEQUENCE VALVE – – – – SEKVENSVENTIL 47
3177 3156 07 – – – – DIRECTION VALVE – – – – RIKTNINGSVENTIL 61
– – – – HOSE SET – – – SLANGSATS 63 CUT HOLE
3128 2090 59 – BOOM HYD. KIT – BOMHYD.SATS 66 BUT 28F,P70
3128 2090 57 – – DIRECTION VALVE – – RIKTNINGSVENTIL 69
3128 2091 01 – – – INLET SECTION – – – INLOPPSSEKTION 71
3128 2091 02 – – – VALVE SECTION – – – VENTILSEKTION 73
3128 2091 21 – – – VALVE SECTION – – – VENTILSEKTION 75
3128 2091 03 – – – VALVE SECTION – – – VENTILSEKTION 77
3128 2091 04 – – – OUTLET SECTION – – – UTLOPPSSEKTION 79
3125 9005 02 – – DIRECTION VALVE – – RIKTNINGSVENTIL 49
8234 0200 37 – – PR.CONTR.VALVE – – STYRTR.VENTIL 81
9120 0893 02 – – – LEVER JOINT – – – SPAKFÄSTE 83
9120 0590 52 – – – LEVER SET – – – SPAKSATS 85
9122 4352 00 – – VALVE – – VENTIL 87
3128 2020 15 – – PRESS.RED.VALVE – – TRYCKRED.VENTIL 89 R 1/4
– – – HOSE SET – – SLANGSATS 91
– – COUPLING SET – KOPPLINGSSATS 93
9110 8940 02 – – SHAFT COUPLING – – AXELKOPPLING 95
– – HYDR. SYSTEM – HYDRAULSYSTEM 97 COP 1638/1838
– – – HOSE SET – – SLANGSATS 99
– – – HOSE SET – – SLANGSATS 103
9106 1609 90 – – HYDR. SYSTEM – – HYDRAULSYSTEM 105 RIG-SYSTEM,RB281-DCS18-DC10/11
3176 2935 10 – – – RETURN BLOCK – – – RETURBLOCK 107 INCL. CHECK VALVE
3128 2090 74 – – – DIRECTION VALVE – – – RIKTNINGSVENTIL 109
3128 2091 01 – – – – INLET SECTION – – – – INLOPPSSEKTION 71
3128 2091 38 – – – – SPOOL VALVE – – – – SPOLVENTIL 111
3128 2091 39 – – – – OUTLET SECTION – – – – UTLOPPSSEKTION 113
9111 4032 14 – – – SUCT.CONNECTION – – – SUGANSLUTNING 115

6
Part no Description Benämning See page Remarks
Detaljnr Se sida Anmärkning
9106 1610 90 – – – SUCT.CONNECTION – – – SUGANSLUTNING 117 SAE 1 1/2' - 2'S
– – – – SUCT.CONNECTION – – – SUGANSLUTNING 119
– – – – SUCT.CONNECTION – – – SUGANSLUTNING 121
3177 3092 88 – – – DIRECTION VALVE – – – RIKTNINGSVENTIL 123
9106 1609 08 – – HYDR. SYSTEM – – HYDRAULSYSTEM 126 DRILLING SYSTEM
3217 9553 66 – – – HYDRAULIC PUMP – – – HYDRAULPUMP 129 DEPL.100+50+11 CM3/R
3217 8762 00 – – – – HYDRAULIC PUMP – – – – HYDRAULPUMP 131 A10VO 100 CC
3217 9206 04 – – – – – PUMP – – – – – PUMP 133
3217 9203 02 – – – – – PILOT VALVE – – – – – STYRVENTIL 135
3214 7669 81 – – – FLOW REGULATOR – – – FLÖDESREGULATOR 137
3217 9193 01 – – – REGULATOR – – – REGULATOR 139
3217 8937 40 – – – VALVE BLOCK – – – VENTILBLOCK 141
3217 9584 40 – – – VALVE BLOCK – – – VENTILBLOCK 143 DCS1800 PANEL
3217 9584 42 – – – – VALVE BLOCK – – – – VENTILBLOCK 145
9106 1609 60 – – HYDRAULIC SET – – HYDRAULSATS 147 PROTECTION ROOF
9106 0630 10 – – – DOUBLE CH.VALVE – – – HYDRAULLÅS 149
3128 2090 72 – – – DIRECTION VALVE – – – RIKTNINGSVENTIL 151
3128 2091 22 – – – – INLET SECTION – – – – INLOPPSSEKTION 153
3128 2091 02 – – – – VALVE SECTION – – – – VENTILSEKTION 73
3128 2091 24 – – – – OUTLET SECTION – – – – UTLOPPSSEKTION 155
9106 1610 25 – – HYDRAULIC SET – – HYDRAULSATS 157 DUAL CONTROL, CABLE REEL
3128 2090 79 – – – DIRECTION VALVE – – – RIKTNINGSVENTIL 159
3128 2091 46 – – – – INLET SECTION – – – – INLOPPSSEKTION 161
3128 2091 47 – – – – VALVE SECTION – – – – VENTILSEKTION 163
3128 2091 24 – – – – OUTLET SECTION – – – – UTLOPPSSEKTION 155
3217 8483 01 – – – DIRECTION VALVE – – – RIKTNINGSVENTIL 165
– – – – HOSE SET – – – SLANGSATS 167
9106 1437 91 – – WATER PUMP SET – – VATTENPUMPSATS 169
– – – – WATER PUMP UNIT – – – VATTENPUMPENHET 171

7
Part no Description Benämning See page Remarks
Detaljnr Se sida Anmärkning
3177 3072 00 – – – – HYDRAULIC MOTOR – – – – HYDRAULMOTOR 173
3217 9192 00 – – – – WATER PUMP – – – – VATTENPUMP 175
5112 3083 45 – – – – COUPLING COMPL. – – – – KOPPLING KOMPL. 177
3177 3092 09 – – – DIRECTION VALVE – – – RIKTNINGSVENTIL 179
3217 9082 07 – – – PRESS.REL.VALVE – – – TRYCKBEG.VENTIL 181

8
9
HYDR. SYSTEM / HYDRAULSYSTEM
HYDR. SYSTEMHYDRAULSYSTEM

B0026520
10
HYDR. SYSTEM / HYDRAULSYSTEM

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
15 3217 8835 56 1 CONTROL PANEL MANÖVERPANEL Page 14 DCS 18-280 DRILL PANEL
151 3128 2090 59 1 BOOM HYD. KIT BOMHYD.SATS Page 66 BUT 28F,P70
255 – 1 COUPLING SET KOPPLINGSSATS Page 93
300 – 1 HYDR. SYSTEM HYDRAULSYSTEM Page 97 COP 1638/1838

1260 5001 20 001K


11
CONTROL PANEL / MANÖVERPANEL 3217 8835 56 DCS 18-280 DRILL PANEL
CONTROL PANELMANÖVERPANEL
Fig. 1 of 2

B0026798
12
CONTROL PANEL / MANÖVERPANEL 3217 8835 56 DCS 18-280 DRILL PANEL
Fig. 2 of 2

3217 8835 56 004K


13
CONTROL PANEL / MANÖVERPANEL 3217 8835 56

(Sheet 1 of 2)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3217 9834 00 1 DIRECTION VALVE RIKTNINGSVENTIL Page 17 DRILLING
2 3217 8968 00 1 VALVE BLOCK VENTILBLOCK Page 35
3 3217 8937 00 1 VALVE BLOCK VENTILBLOCK Page 37
5 3125 0906 91 1 VALVE UNIT VENTILENHET Page 39
6 3217 8840 05 1 THROTTLE VALVE STRYPVENTIL Page 41
7 3217 8840 05 1 THROTTLE VALVE STRYPVENTIL Page 41
8 3217 8840 51 1 DISTRIBUT. PIPE FÖRDELNINGSRÖR
9 3176 4589 05 1 PRESSURE SWITCH TRYCKVAKT 40-400 BAR
13 3217 6513 02 1 RESTRICTION STRYPNING
14 3177 3032 00 1 PRESSURE GAUGE TRYCKMÄTARE
15 3177 3147 00 1 PRESSURE GAUGE TRYCKMÄTARE
16 3177 3032 00 1 PRESSURE GAUGE TRYCKMÄTARE
17 3217 6513 01 1 RESTRICTION STRYPNING
18 3176 8695 00 1 PRESSURE GAUGE TRYCKMÄTARE
19 3217 6513 01 1 RESTRICTION STRYPNING
20 3217 0010 02 1 TRIGGER TRYCKE ZB5-AA2
20 3217 0010 72 1 INTERMED. PART MELLANDEL
20 3217 0010 73 1 CONTACT BLOCK KONTAKTBLOCK NORMALLY OPEN
20 3217 0010 75 1 SEALING COVER TÄTNINGSKÅPA
21 3217 0010 72 1 INTERMED. PART MELLANDEL
21 3217 0010 74 1 CONTACT BLOCK KONTAKTBLOCK NORMALLY CLOSED
21 3217 0010 87 1 MUSHROOM PUSHB. SVAMPTRYCKE
22 3217 9196 00 1 LIGHTNING BELYSNING
23 1089 0289 01 1 INDICATION LAMP SIGNALLAMPA
24 3177 5048 00 1 BALL COCK KULKIKKRAN
25 3217 8870 40 1 PANEL FRAME PANELSTOMME Page 43
26 3217 6513 01 1 RESTRICTION STRYPNING
27 3217 8946 10 1 LEVER SPAK
28 3217 9881 00 1 DRAINAGE BLOCK DRÄNERINGSBLOCK
29 3217 9881 10 1 BRANCH BLOCK FÖRGREN.BLOCK
30 3177 3016 00 1 COUPLING KOPPLING
38 3217 8966 20 1 PIPE RÖR

B0039112
14
CONTROL PANEL / MANÖVERPANEL 3217 8835 56
(Sheet 2 of 2)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
40 3217 8951 00 1 PLATE SKYLT
42 3217 8951 20 1 PLATE SKYLT
47 3217 8951 13 1 PLATE SKYLT
50 3217 8951 10 1 PLATE SKYLT
60 – 1 HOSE SET SLANGSATS Page 45
62 – 1 ATTACHM. PLATE FÄSTPLÅT
70 3217 8014 01 1 SEQUENCE VALVE SEKVENSVENTIL Page 47
71 0823 0050 17 1 CHECK VALVE BACKVENTIL
72 3125 9005 02 1 DIRECTION VALVE RIKTNINGSVENTIL Page 49
73 3217 8951 05 1 PLATE SKYLT
74 0686 9250 60 4 CAP HUV
75 0686 9250 61 4 CAP HUV
76 0686 9250 62 3 CAP HUV
77 0686 9250 63 1 CAP HUV
83 3217 8870 41 1 ATTACHMENT FÄSTE Page 51
84 3217 8969 40 1 REAMER SET GROVHÅLSATS Page 53

3217 8835 56 004K


15
DIRECTION VALVE / RIKTNINGSVENTIL 3217 9834 00 DRILLING
DIRECTION VALVERIKTNINGSVENTIL

B0004663
16
DIRECTION VALVE / RIKTNINGSVENTIL 3217 9834 00 DRILLING

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
- 3217 9834 09 7 SEAL KIT TÄTNINGSSATS INTERSECTION SEAL KIT
1 3217 9834 01 1 PULL ROD SET DRAGSTÅNGSSATS
2 3217 9834 05 1 INLET SECTION INLOPPSSEKTION Page 19
3 3217 9834 10 1 CONTROL SET MANÖVERSATS Page 21 FEED
4 3217 9834 30 1 INTERMED. PART MELLANDEL Page 25
5 3217 9834 35 1 CONTROL SET MANÖVERSATS Page 27 DRILLING
6 3217 9834 40 1 INTERMED. PART MELLANDEL Page 29
7 3217 9834 45 1 CONTROL SET MANÖVERSATS Page 31 ROTATION
8 3217 9834 51 1 COVER LOCK Page 33

3217 9834 00 004K


17
INLET SECTION / INLOPPSSEKTION 3217 9834 05
INLET SECTIONINLOPPSSEKTION

B0004664
18
INLET SECTION / INLOPPSSEKTION 3217 9834 05

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
- 3217 9834 07 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS INCL. 4-7
- 3217 9834 09 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS INCL. 2,3
1 3217 9834 06 1 PRESS.REL.VALVE TRYCKBEG.VENTIL
2 0663 9076 01 1 O-RING O-RING
3 0663 9032 01 1 O-RING O-RING
4 9125 6889 00 2 O-RING O-RING
5 3217 9038 09 1 O-RING O-RING
6 0663 2104 64 1 O-RING O-RING
7 – 1 SHIM SHIMS NOT SOLD SEPARATLY

3217 9834 05 003K


19
CONTROL SET / MANÖVERSATS 3217 9834 10
CONTROL SETMANÖVERSATS

B0004667
20
CONTROL SET / MANÖVERSATS 3217 9834 10

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
- 3217 9834 12 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS INCL. 32,33
- 3217 9834 09 2 SEAL KIT TÄTNINGSSATS INCL. 34-37
3 3217 9834 11 1 SEAL HOLDER TÄTNINGSHÅLLARE
5 3217 9834 13 1 COVER LOCK
7 3217 9834 14 1 CHECK VALVE BACKVENTIL
9 3217 9834 15 1 HOLDER HÅLLARE
15 3217 9834 16 1 SCREW SKRUV
16 3217 9834 17 1 SCREW SKRUV
19 3217 9834 18 1 STUD PINNBULT
25 3217 9834 23 1 LEVER HOLDER SPAKLOCK Page 23
26 3217 9834 22 1 LEVER SET SPAKSATS
27 3217 9834 19 1 NUT MUTTER
30 3217 9834 20 1 CENTERING SET CENTRERINGSSATS
31 3217 9834 21 1 CATCH SPÄRR
32 0663 9096 00 2 O-RING O-RING
33 0663 9112 00 1 O-RING O-RING
34 – 1 SHIM SHIMS
35 3217 9038 09 1 O-RING O-RING
36 9125 6889 00 2 O-RING O-RING
37 0663 2104 64 1 O-RING O-RING

3217 9834 10 004K


21
LEVER HOLDER / SPAKLOCK 3217 9834 23
LEVER HOLDERSPAKLOCK

B0038083
22
LEVER HOLDER / SPAKLOCK 3217 9834 23

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 – 1 COVER KÅPA
2 – 1 HOLDER HÅLLARE
3 3217 9834 83 2 LINK LÄNK
4 3217 9834 84 1 LOCK NUT LÅSMUTTER
5 3217 9834 85 1 SCREW SKRUV
6 3217 9834 24 2 PIN PINNE
7 3217 9834 25 4 CIRCLIP SPÅRRING
8 3217 9834 86 2 SCREW SKRUV
9 3217 9834 77 2 LOCK WASHER LÅSBRICKA

3217 9834 23 003K


23
INTERMED. PART / MELLANDEL 3217 9834 30
INTERMED. PARTMELLANDEL

B0004666
24
INTERMED. PART / MELLANDEL 3217 9834 30

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
- 3217 9834 09 2 SEAL KIT TÄTNINGSSATS
1 0663 2104 64 1 O-RING O-RING
2 3217 9038 09 1 O-RING O-RING
3 9125 6889 00 2 O-RING O-RING
4 – 1 SHIM SHIMS

3217 9834 30 003K


25
CONTROL SET / MANÖVERSATS 3217 9834 35 DRILLING
CONTROL SETMANÖVERSATS

B0004667
26
CONTROL SET / MANÖVERSATS 3217 9834 35 DRILLING

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
- 3217 9834 09 2 SEAL KIT TÄTNINGSSATS INCL. 34-37
- 3217 9834 12 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS INCL. 32,33
3 3217 9834 11 1 SEAL HOLDER TÄTNINGSHÅLLARE
5 3217 9834 13 1 COVER LOCK
7 3217 9834 14 1 CHECK VALVE BACKVENTIL
9 3217 9834 15 1 HOLDER HÅLLARE
15 3217 9834 16 1 SCREW SKRUV
16 3217 9834 17 1 SCREW SKRUV
19 3217 9834 18 1 STUD PINNBULT
25 3217 9834 23 1 LEVER HOLDER SPAKLOCK Page 23
26 3217 9834 36 1 LEVER SET SPAKSATS
27 3217 9834 19 1 NUT MUTTER
30 3217 9834 20 1 CENTERING SET CENTRERINGSSATS
31 3217 9834 21 1 CATCH SPÄRR
32 0663 9096 00 2 O-RING O-RING
33 0663 9112 00 1 O-RING O-RING
34 – 1 SHIM SHIMS
35 3217 9038 09 1 O-RING O-RING
36 9125 6889 00 2 O-RING O-RING
37 0663 2104 64 1 O-RING O-RING

3217 9834 35 004K


27
INTERMED. PART / MELLANDEL 3217 9834 40
INTERMED. PARTMELLANDEL

B0004666
28
INTERMED. PART / MELLANDEL 3217 9834 40

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
- 3217 9834 09 2 SEAL KIT TÄTNINGSSATS
1 0663 2104 64 1 O-RING O-RING
2 3217 9038 09 1 O-RING O-RING
3 9125 6889 00 2 O-RING O-RING
4 – 1 SHIM SHIMS

3217 9834 40 003D


29
CONTROL SET / MANÖVERSATS 3217 9834 45
CONTROL SETMANÖVERSATS

B0004669
30
CONTROL SET / MANÖVERSATS 3217 9834 45

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
- 3217 9834 46 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS INCL. 3
- 3217 9834 09 2 SEAL KIT TÄTNINGSSATS INCL. 34-37
3 0663 9096 00 2 O-RING O-RING
4 3217 9834 11 1 SEAL HOLDER TÄTNINGSHÅLLARE
6 3217 9834 47 1 CATCH SPÄRR
13 3217 9834 48 1 PRESS.REL.VALVE TRYCKBEG.VENTIL
15 3217 9834 14 1 CHECK VALVE BACKVENTIL
16 3217 9834 07 2 SEAL KIT TÄTNINGSSATS
17 3217 9834 49 1 PRESS.REL.VALVE TRYCKBEG.VENTIL
25 3217 9834 23 1 LEVER HOLDER SPAKLOCK Page 23
26 3217 9834 22 1 LEVER SET SPAKSATS
34 – 1 SHIM SHIMS
35 3217 9038 09 1 O-RING O-RING
36 9125 6889 00 2 O-RING O-RING
37 0663 2104 64 1 O-RING O-RING

3217 9834 45 004K


31
COVER / LOCK 3217 9834 51
COVERLOCK

B0004670
32
COVER / LOCK 3217 9834 51

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
- 3217 9834 09 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS INCL. 1-4
1 9125 6889 00 2 O-RING O-RING
2 3217 9038 09 1 O-RING O-RING
3 0663 2104 64 1 O-RING O-RING
4 – 1 SHIM SHIMS

3217 9834 51 003K


33
VALVE BLOCK / VENTILBLOCK 3217 8968 00
VALVE BLOCKVENTILBLOCK

B0039960
34
VALVE BLOCK / VENTILBLOCK 3217 8968 00

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
- 3217 8945 12 2 SEAL KIT TÄTNINGSSATS FOR REF NO. 1 AND 2
- 3217 8945 13 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS FOR REF NO. 3
1 3217 8945 10 1 PRESS.REL.VALVE TRYCKBEG.VENTIL
2 3217 8945 00 1 PRESS.REL.VALVE TRYCKBEG.VENTIL
3 3217 8945 15 1 PILOT OP.CHECKV PILOTST.BACKVEN
4 3217 8945 14 1 STEERING WH.SET RATTSATS

3217 8968 00 003K


35
VALVE BLOCK / VENTILBLOCK 3217 8937 00
VALVE BLOCKVENTILBLOCK

B0038947
36
VALVE BLOCK / VENTILBLOCK 3217 8937 00

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
3128 3024 28 1 CHECK VALVE BACKVENTIL POS.5-7,11
3217 8937 11 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS POS.12-18
9106 1492 04 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS POS.8,9,10
9111 3770 04 1 PRESS.REGULATOR TRYCKREGULATOR POS.2-4,12-18
1 3217 8937 13 1 PRESS.REL.CART. TRYCKBEG.PATRON
11 3128 3043 11 1 O-RING O-RING

3217 8937 00 005K


37
VALVE UNIT / VENTILENHET 3125 0906 91
VALVE UNITVENTILENHET

B0038072
38
VALVE UNIT / VENTILENHET 3125 0906 91

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 – 1 VALVE HOUSING VENTILHUS
2 3125 0906 00 1 VALVE COIL VENTILSPOLE
3 3176 8060 00 1 END PIECE GAVEL
4 3125 0907 00 1 COMPRESS.SPRING TRYCKFJÄDER
5 0663 2128 00 2 O-RING O-RING
6 3125 5623 10 1 VALVE COVER VENTILGAVEL
8 3217 8945 00 1 PRESS.REL.VALVE TRYCKBEG.VENTIL
9 0211 1252 03 2 SCREW SKRUV MC6S M 6 X 40 - 8.8 FZB
10 0211 1251 03 2 SCREW SKRUV MC6S M 6 X 35 - 8.8 FZB

3125 0906 91 002K


39
THROTTLE VALVE / STRYPVENTIL 3217 8840 05
THROTTLE VALVESTRYPVENTIL

B0012647
40
THROTTLE VALVE / STRYPVENTIL 3217 8840 05

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3217 8840 08 1 RESTRICT. SCREW STRYPSKRUV
2 0266 2110 00 1 NUT MUTTER M 8 - 8 FZB
3 0663 2118 01 1 O-RING O-RING
4 3217 8840 06 1 SCREW HÅLSKRUV
5 0661 1033 00 1 SEAL WASHER TÄTNINGSBRICKA 21,5 / 28,6 X 2,5 FZ ST.

3217 8840 05 003K


41
PANEL FRAME / PANELSTOMME 3217 8870 40
PANEL FRAMEPANELSTOMME

B0011166
42
PANEL FRAME / PANELSTOMME 3217 8870 40

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 – 1 FRAME WORK STOMME
2 3217 8870 37 1 HATCH LUCKA
3 – 1 PANEL PLATE PANELPLÅT
4 – 1 GAUGE BOARD MANOMETERTAVLA
5 0147 1321 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 8 X 14 - 8.8 FZB
6 0301 2335 00 4 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 8,4 / 16 X 1,6 -HB200 FZB

3217 8870 40 002K


43
HOSE SET / SLANGSATS
HOSE SETSLANGSATS

B0015365
44
HOSE SET / SLANGSATS

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
AJ1 0574 0252 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*250 R2AT
6,3X 250 R2AT
AJ3 3176 6336 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*700 R2AT
6,3X 700 R2AT
F12 0574 1260 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 650 R2AT
F13 0574 1254 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 350 R2AT
F14 3176 5685 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 400 R2AT
F16 3176 5675 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 800 R2AT
G10 3217 9578 10 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING BTR 105 ST, L= 600, 3/16'
G11 3217 9578 10 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING BTR 105 ST, L= 600, 3/16'
G12 3217 9578 07 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING BTR 105 ST, L= 400, 3/16'
G13 0574 0065 96 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 275 R2AT
P30 3176 5687 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 900 R2AT
P31 3176 7449 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1100 R2AT
T78 3176 5687 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 900 R2AT
T80 3176 7457 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 350 R2AT
T81 3176 7457 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 350 R2AT
T82 0574 0253 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*300 R2AT
6,3X 300 R2AT
T83 0574 0064 54 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 550 R2AT
XP1 3176 5680 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*800 R2AT
6,3X 800 R2AT
AR11 3176 6336 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*700 R2AT
6,3X 700 R2AT
AR13 3176 6336 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*700 R2AT
6,3X 700 R2AT
XF28 0574 0256 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 450 R2AT
XF70 3176 5679 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 500 R2AT
XF72 3176 5679 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 500 R2AT

3217 8835 97 004K


45
SEQUENCE VALVE / SEKVENSVENTIL 3217 8014 01
SEQUENCE VALVESEKVENSVENTIL

B0000126
46
SEQUENCE VALVE / SEKVENSVENTIL 3217 8014 01

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
2 0194 1326 00 1 SET SCREW STOPPSKRUV M 8 X 30 S6SS DIN 914
3 0663 3117 00 1 O-RING O-RING
5 0663 9822 00 1 O-RING O-RING
8 9128 9452 00 1 SPRING FJÄDER
11 9120 0690 51 1 SETTING SCREW STÄLLSKRUV
13 0686 6442 03 1 PLUG PROPP
15 0661 1020 00 1 SEAL WASHER TÄTNINGSBRICKA TREDO 1/4'

3217 8014 01 002K


47
DIRECTION VALVE / RIKTNINGSVENTIL 3125 9005 02
DIRECTION VALVERIKTNINGSVENTIL

B0002100
48
DIRECTION VALVE / RIKTNINGSVENTIL 3125 9005 02

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 0663 2108 46 1 O-RING O-RING
2 0192 1170 00 1 SET SCREW STOPPSKRUV M 4 X 10 T6SS DIN 915

3125 9005 02 002K


49
ATTACHMENT / FÄSTE 3217 8870 41
ATTACHMENTFÄSTE

B0013697
50
ATTACHMENT / FÄSTE 3217 8870 41

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3217 8870 42 1 ATTACHMENT FÄSTE
2 0147 1253 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 6 X 45 - 8.8 FZB
3 0291 1128 15 2 LOCK NUT LÅSMUTTER M 6 - 8 FZB / ISO 7040
4 0301 2321 00 4 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 6,4 / 12 X 1,6 -HB200 FZB
5 0147 1363 03 1 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 30 - 8.8 FZB
6 0147 1356 03 1 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 10 - 8.8 FZB
7 0291 1128 20 2 LOCK NUT LÅSMUTTER M 10 - 8 FZB / ISO 7040
8 0301 2344 00 4 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 10,5 / 20 X 2 -HB 200 FZB
9 9106 8870 45 1 SPACER DISTANS

3217 8870 41 003K


51
REAMER SET / GROVHÅLSATS 3217 8969 40
REAMER SETGROVHÅLSATS

X0000000
52
REAMER SET / GROVHÅLSATS 3217 8969 40

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3217 8969 21 1 HYDRAULIC SET HYDRAULSATS Page 55 CUT HOLE
3 – 1 HOSE SET SLANGSATS Page 63 CUT HOLE

3217 8969 40 003K


53
HYDRAULIC SET / HYDRAULSATS 3217 8969 21 CUT HOLE
HYDRAULIC SETHYDRAULSATS

B0013253
54
HYDRAULIC SET / HYDRAULSATS 3217 8969 21 CUT HOLE

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
44 3217 8951 11 1 PLATE SKYLT
45 3128 2099 33 1 FLOW REGULATOR FLÖDESREGULATOR
47 0211 1230 00 4 SCREW SKRUV MC6S M 5 X 140 - 12.9
48 3177 3023 00 1 DIRECTION VALVE RIKTNINGSVENTIL Page 57
49 3217 8661 00 1 VALVE PLATE VENTILPLATTA
50 3217 9082 05 1 PRESS.REL.VALVE TRYCKBEG.VENTIL Page 59
51 3214 7391 00 1 DOUBLE CH.VALVE HYDRAULLÅS
52 3176 2053 00 1 CONNECT. PLATE ANSLUTN.PLATTA
59 3217 8951 11 1 PLATE SKYLT
60 3217 8014 01 1 SEQUENCE VALVE SEKVENSVENTIL Page 47
61 3177 3156 07 1 DIRECTION VALVE RIKTNINGSVENTIL Page 61
62 3177 3077 00 1 ASSEMBLY PLATE MONT.PLATTA
63 0211 1215 03 4 SCREW SKRUV MC6S M 5 X 50 - 8.8 FZB
64 3217 5977 00 1 ATTACHMENT FÄSTE
65 0147 1259 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 6 X 75 - 8.8 FZB

3217 8969 21 005K


55
DIRECTION VALVE / RIKTNINGSVENTIL 3177 3023 00
DIRECTION VALVERIKTNINGSVENTIL

B0000440
56
DIRECTION VALVE / RIKTNINGSVENTIL 3177 3023 00

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
- 3177 3023 90 1 SEALING SET PACKNINGSSATS REF.22-25
18 0211 1214 00 4 SCREW SKRUV MC6S M 5 X 45 - 12.9
19 0211 1174 00 4 SCREW SKRUV MC6S M 4 X 20 - 12.9
20 0160 6054 00 4 SCREW, SLOTTED SPÅRSKRUV M 4 X 60 - 4.8
21 0686 6457 04 1 PLUG PROPP
22 9125 6871 00 1 O-RING O-RING
23 9125 6889 00 2 O-RING O-RING
24 0663 9050 01 4 O-RING O-RING
25 0663 9051 01 2 O-RING O-RING
27 0102 0320 00 1 PIN PINNE CP 6M6 X 25 - 11 1922 04
29 0108 1193 00 1 SPRING PIN RÖRPINNE 3 X 14 DIN 1481
32 0261 2110 00 1 NUT MUTTER M 8 - 4 FZB
33 0335 3108 00 1 RETAINING RING STOPPRING
35 3177 3023 35 1 BELLOW BÄLG
38 0653 1026 00 1 GASKET PACKNING

3177 3023 00 002K


57
PRESS.REL.VALVE / TRYCKBEG.VENTIL 3217 9082 05
PRESS.REL.VALVETRYCKBEG.VENTIL

B0000473
58
PRESS.REL.VALVE / TRYCKBEG.VENTIL 3217 9082 05

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 – 1 HOUSE HUS
2 3217 9082 17 2 PRESS.REL.VALVE TRYCKBEG.VENTIL
9 0663 9050 01 4 O-RING O-RING

3217 9082 05 001K


59
DIRECTION VALVE / RIKTNINGSVENTIL 3177 3156 07
DIRECTION VALVERIKTNINGSVENTIL

B0000394
60
DIRECTION VALVE / RIKTNINGSVENTIL 3177 3156 07

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
3177 3157 90 1 O-RING SET O-RINGSSATS
1 – 1 HOUSE HUS
4 3177 3157 04 1 COVER LOCK
9 3177 3157 09 1 COVER LOCK
12 3177 3157 12 1 BUSHING BUSSNING
21 – 1 SLIDE SLID
60 3177 3157 40 2 WASHER BRICKA
71 3177 3157 41 1 SPRING FJÄDER
72 3177 3157 42 1 SPRING FJÄDER
105 0663 9032 01 1 O-RING O-RING
107 0663 9032 01 1 O-RING O-RING
108 9125 6283 00 1 O-RING O-RING
113 0663 9050 01 4 O-RING O-RING
128 0211 1179 00 4 SCREW SKRUV MC6S M 4 X 40 - 12.9
129 0211 1173 00 4 SCREW SKRUV MC6S M 4 X 16 - 12.9
186 3177 3157 47 1 RESTRICTION STRYPNING

3177 3156 07 001K


61
HOSE SET / SLANGSATS CUT HOLE
HOSE SETSLANGSATS

B0015365
62
HOSE SET / SLANGSATS CUT HOLE

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
AJ4 3176 6854 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*200 R2AT
6,3X 600 R2AT
F18 3176 5676 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 900 R2AT
F20 3176 5676 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 900 R2AT
F22 3176 5675 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 800 R2AT
P90 3176 5680 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*800 R2AT
6,3X 800 R2AT
RRX 3176 5680 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*800 R2AT
6,3X 800 R2AT
T84 0574 0255 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 400 R2AT
T90 3176 5680 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*800 R2AT
6,3X 800 R2AT
XF20 0574 0252 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*250 R2AT
6,3X 250 R2AT

9110 9958 00 007K


63
BOOM HYD. KIT / BOMHYD.SATS 3128 2090 59 BUT 28F,P70
BOOM HYD. KITBOMHYD.SATS
Fig. 1 of 2

B0030313
64
BOOM HYD. KIT / BOMHYD.SATS 3128 2090 59 BUT 28F,P70
Fig. 2 of 2

3128 2090 59 012K


65
BOOM HYD. KIT / BOMHYD.SATS 3128 2090 59

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 2090 57 1 DIRECTION VALVE RIKTNINGSVENTIL Page 69
2 3128 2090 85 4 LEVER SPAK COMPLETE
17 3128 2019 49 1 GUIDE PLATE STYRPLÅT
18 – 1 ATTACHM. PLATE FÄSTPLÅT
21 3125 2525 00 1 COLLECT. BLOCK SAMLINGSBLOCK
27 3176 8505 00 1 RESTRICTION STRYPNING
28 3176 8505 00 2 RESTRICTION STRYPNING
29 3125 9005 02 1 DIRECTION VALVE RIKTNINGSVENTIL Page 49
30 8234 0200 37 1 PR.CONTR.VALVE STYRTR.VENTIL Page 81
38 9122 4352 00 1 VALVE VENTIL Page 87
40 3128 2020 15 1 PRESS.RED.VALVE TRYCKRED.VENTIL Page 89 R 1/4
42 – 1 ATTACHMENT FÄSTE
50 3128 2281 01 1 FLOW REGULATOR FLÖDESREGULATOR
51 3125 3188 90 1 SIGN SET SKYLTSATS CONTROL PANEL
101 – 1 HOSE SET SLANGSATS Page 91

B0034195
66
BOOM HYD. KIT / BOMHYD.SATS 3128 2090 59

3128 2090 59 012K


67
DIRECTION VALVE / RIKTNINGSVENTIL 3128 2090 57
DIRECTION VALVERIKTNINGSVENTIL

B0032242
68
DIRECTION VALVE / RIKTNINGSVENTIL 3128 2090 57

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 2091 01 1 INLET SECTION INLOPPSSEKTION Page 71
2 3128 2091 02 3 VALVE SECTION VENTILSEKTION Page 73
3 3128 2091 21 1 VALVE SECTION VENTILSEKTION Page 75
4 3128 2091 03 2 VALVE SECTION VENTILSEKTION Page 77
5 3128 2091 04 1 OUTLET SECTION UTLOPPSSEKTION Page 79

3128 2090 57 003K


69
INLET SECTION / INLOPPSSEKTION 3128 2091 01
INLET SECTIONINLOPPSSEKTION

B0032231
70
INLET SECTION / INLOPPSSEKTION 3128 2091 01

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
3222 3264 95 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS POS. 3,4,5
1 3222 3264 92 2 PLUG PLUGG
2 3128 2090 76 1 PLUG PLUGG

3128 2091 01 001K


71
VALVE SECTION / VENTILSEKTION 3128 2091 02
VALVE SECTIONVENTILSEKTION

B0032230
72
VALVE SECTION / VENTILSEKTION 3128 2091 02

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
3222 3264 95 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS POS. 10,11
3222 3264 98 1 LEVER HOLDER SPAKHÅLLARE POS. 1,2,3,4
3222 3264 99 1 ACTUATOR STÄLLDON POS. 5,6,8,9
7 3222 3265 00 1 SPRING FJÄDER
12 3128 2091 05 1 CHECK VALVE BACKVENTIL

3128 2091 02 002K


73
VALVE SECTION / VENTILSEKTION 3128 2091 21
VALVE SECTIONVENTILSEKTION

B0032243
74
VALVE SECTION / VENTILSEKTION 3128 2091 21

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
3222 3264 95 4 SEAL KIT TÄTNINGSSATS POS. 10,11
3222 3264 98 4 LEVER HOLDER SPAKHÅLLARE POS. 1,2,3,4
3222 3264 99 4 ACTUATOR STÄLLDON POS. 5,6,8,9
7 3222 3265 00 4 SPRING FJÄDER
12 3128 2091 05 4 CHECK VALVE BACKVENTIL
13 9120 0292 02 1 PRESS.REL.VALVE TRYCKBEG.VENTIL
14 9120 0292 06 1 PRESS.REL.VALVE TRYCKBEG.VENTIL

3128 2091 21 001K


75
VALVE SECTION / VENTILSEKTION 3128 2091 03
VALVE SECTIONVENTILSEKTION

B0032234
76
VALVE SECTION / VENTILSEKTION 3128 2091 03

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
3128 2091 06 1 KIT SATS POS. 5,6,7
3128 2091 07 1 KIT SATS POS. 1,2,3
3222 3264 95 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS POS. 8,9
4 3128 2091 08 1 SPRING SET FJÄDERSATS
10 3128 2091 05 1 CHECK VALVE BACKVENTIL

3128 2091 03 002K


77
OUTLET SECTION / UTLOPPSSEKTION 3128 2091 04
OUTLET SECTIONUTLOPPSSEKTION

B0032233
78
OUTLET SECTION / UTLOPPSSEKTION 3128 2091 04

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
3128 2091 09 1 PULL ROD SET DRAGSTÅNGSSATS POS. 1,2
3 3222 3264 92 1 PLUG PLUGG

3128 2091 04 001K


79
PR.CONTR.VALVE / STYRTR.VENTIL 8234 0200 37
PR.CONTR.VALVESTYRTR.VENTIL

B0038356
80
PR.CONTR.VALVE / STYRTR.VENTIL 8234 0200 37

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 9120 0893 02 1 LEVER JOINT SPAKFÄSTE Page 83
2 9120 0893 91 1 BOLT SET PINNSATS
3 9126 1816 19 1 SPRING SET FJÄDERSATS
4 9120 0590 52 1 LEVER SET SPAKSATS Page 85
7 9128 3768 00 1 RETURN SPRING RETURFJÄDER

8234 0200 37 004K


81
LEVER JOINT / SPAKFÄSTE 9120 0893 02
LEVER JOINTSPAKFÄSTE

B0038357
82
LEVER JOINT / SPAKFÄSTE 9120 0893 02

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 9124 7986 00 1 NUT MUTTER
2 0211 1208 03 4 SCREW SKRUV MC6S M 5 X 20 - 8.8 FZB
3 9128 6962 00 1 PRESS. PLATE TRYCKPLATTA
4 9128 2273 00 1 DISK SKIVA
5 9123 9854 00 1 PLATE PLATTA
6 0211 1962 11 2 SCREW SKRUV MC6S M 5 X 12 - 8.8 FZB
7 9123 9855 00 1 DISK SKIVA

9120 0893 02 002K


83
LEVER SET / SPAKSATS 9120 0590 52
LEVER SETSPAKSATS

B0000269
84
LEVER SET / SPAKSATS 9120 0590 52

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 0362 1109 00 1 BALL KNOB HANDTAGSKULA
2 9128 6954 00 1 LEVER SPAK
3 9124 9746 00 1 BELLOW BÄLG
4 9125 7729 00 1 NUT MUTTER M 14 - 8 FZB
5 9125 9463 00 1 LOCKING LÅSNING

9120 0590 52 002K


85
VALVE / VENTIL 9122 4352 00
VALVEVENTIL

B0000975
86
VALVE / VENTIL 9122 4352 00

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
7 9128 7776 00 5 SPRING FJÄDER
8 0663 2100 26 5 O-RING O-RING
9 9127 3199 33 5 PLUG PROPP

9122 4352 00 001K


87
PRESS.RED.VALVE / TRYCKRED.VENTIL 3128 2020 15 R 1/4
PRESS.RED.VALVETRYCKRED.VENTIL

B0004672
88
PRESS.RED.VALVE / TRYCKRED.VENTIL 3128 2020 15 R 1/4

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
3128 3023 72 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS INCL.POS.12-16
1 3128 3023 71 1 INSERT INSATS INCL.SEALS

3128 2020 15 004K


89
HOSE SET / SLANGSATS
HOSE SETSLANGSATS

B0015365
90
HOSE SET / SLANGSATS

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
PP10 0574 0256 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 450 R2AT
PP11 3176 6854 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*200 R2AT
6,3X 600 R2AT
D30 3176 5679 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 500 R2AT
D31 0574 0255 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 400 R2AT
D32 3176 6336 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*700 R2AT
6,3X 700 R2AT
D33 0574 0255 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 400 R2AT
PP1 0574 0253 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*300 R2AT
6,3X 300 R2AT
PP2 0574 0253 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*300 R2AT
6,3X 300 R2AT
PP3 3176 5679 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 500 R2AT
PP4 3176 5679 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 500 R2AT
PP5 3176 5679 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 500 R2AT
PP6 3176 5679 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 500 R2AT
PP7 3176 6854 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*200 R2AT
6,3X 600 R2AT
PP8 3176 6854 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*200 R2AT
6,3X 600 R2AT
PP9 0574 0256 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 450 R2AT
P31 0574 0064 54 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 550 R2AT
P32 0574 0253 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*300 R2AT
6,3X 300 R2AT

9106 1734 00 004K


91
COUPLING SET / KOPPLINGSSATS
COUPLING SETKOPPLINGSSATS

B0039802
92
COUPLING SET / KOPPLINGSSATS

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 9110 8969 00 1 CLUTCH CASE KOPPLINGSHUS
2 9110 8940 02 1 SHAFT COUPLING AXELKOPPLING Page 95
3 9110 8060 04 1 WASHER BRICKA
4 0147 1483 03 8 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 16 X 70 - 8.8 FZB
5 0301 2378 00 10 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 17 / 30 X 3 - HB 200 FZB
6 0291 1128 25 8 LOCK NUT LÅSMUTTER M 16 - 8 FZB / ISO 7040
7 0211 1963 03 2 SCREW SKRUV MC6S M 16 X 50 - 12.9
8 0144 3326 03 1 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT UNC 7/16 X 32 - 8.8 FZB

9110 9991 00 001K


93
SHAFT COUPLING / AXELKOPPLING 9110 8940 02
SHAFT COUPLINGAXELKOPPLING

B0011855
94
SHAFT COUPLING / AXELKOPPLING 9110 8940 02

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
3177 0013 01 1 DISK SKIVA

9110 8940 02 003K


95
HYDR. SYSTEM / HYDRAULSYSTEM COP 1638/1838
HYDR. SYSTEMHYDRAULSYSTEM

X0000000
96
HYDR. SYSTEM / HYDRAULSYSTEM COP 1638/1838

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
A01 – 1 HOSE SET SLANGSATS Page 99
A03 – 1 HOSE SET SLANGSATS Page 103
1 9106 1609 90 1 HYDR. SYSTEM HYDRAULSYSTEM Page 105 RIG-SYSTEM,RB281-DCS18-DC10/11
2 9106 1609 08 1 HYDR. SYSTEM HYDRAULSYSTEM Page 126 DRILLING SYSTEM
5 9106 1609 60 1 HYDRAULIC SET HYDRAULSATS Page 147 PROTECTION ROOF
6 9106 1610 25 1 HYDRAULIC SET HYDRAULSATS Page 157 DUAL CONTROL, CABLE REEL
7 9106 1437 91 1 WATER PUMP SET VATTENPUMPSATS Page 169

9106 1610 26 001K


97
HOSE SET / SLANGSATS
HOSE SETSLANGSATS

B0015365
98
HOSE SET / SLANGSATS

(Sheet 1 of 3)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
AR11 3176 7186 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1400 R2AT
AR13 3176 5864 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1300 R2AT
AR14 3176 6487 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1600 R2AT
AR9 0574 1253 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 300 R2AT
D 3176 7131 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3000 R2AT
DB 3176 6486 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1000 R2AT
D11 0574 4259 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 25 X 600 R2AT
D2 3176 5221 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1800 R2AT
D20 3176 6854 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*200 R2AT
6,3X 600 R2AT
HB11 0574 0255 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 400 R2AT
HB12 0574 0255 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 400 R2AT
HB13 3176 7645 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*3400 R2AT
6,3X 3400 R2AT
HB14 3176 7645 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*3400 R2AT
6,3X 3400 R2AT
HB21 0574 0255 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 400 R2AT
HB22 0574 0255 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 400 R2AT
HB23 3176 7645 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*3400 R2AT
6,3X 3400 R2AT
HB24 3176 7645 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*3400 R2AT
6,3X 3400 R2AT
J11 3176 6859 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 3800 R2AT
J12 3176 6859 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 3800 R2AT
J19 0574 0260 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 650 R2AT
J20 0574 0260 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 650 R2AT
J21 0574 0260 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 650 R2AT
J22 0574 0260 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 650 R2AT
J23 0574 0321 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*4500 R2AT
6,3X 4500 R2AT
J24 0574 0321 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*4500 R2AT
6,3X 4500 R2AT

9110 9986 30 007K


99
HOSE SET / SLANGSATS
(Sheet 2 of 3)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
J31 0574 0318 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*3500 R2AT
6,3X 3500 R2AT
J32 0574 0318 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*3500 R2AT
6,3X 3500 R2AT
J53 0574 0272 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1500 R2AT
J54 0574 0272 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1500 R2AT
J63 0574 0315 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 2300 R2AT
J64 0574 0315 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 2300 R2AT
KV1 3176 6337 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2200 R2AT
KV2 0574 1315 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2300 R2AT
KV3 0574 1272 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1500 R2AT
KV4 0574 1272 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1500 R2AT
PD6 0574 1275 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1800 R2AT
PD8 0574 1277 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2000 R2AT
P1 3176 5677 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1000 R2AT
P11 0574 2277 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 2000 R2AT
P14 0574 0000 39 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 850 R2AT
P15 0574 1275 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1800 R2AT
P2 0574 1321 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2500 R2AT
R13 0574 3332 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 3300 R2AT
S7 0574 0066 74 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 25 X 2500 R9R
TF 0574 2269 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1200 R2AT
T10 0574 2263 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 800 R2AT
T11 3176 5685 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 400 R2AT
T14 0574 2271 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1400 R2AT
T15 3176 5685 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 400 R2AT
T19 0574 2274 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1700 R2AT
T2 0574 2273 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1600 R2AT
T20 3176 6862 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 700 R2AT
T30 3176 5673 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1800 R2AT
T41 0574 4019 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 25 X 1200 R1T
T42 0574 4009 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 25*600 R1T
25 X 600 R1T

B0015365
100
HOSE SET / SLANGSATS
(Sheet 3 of 3)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
T43 0574 4030 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 25 X 2600 R1T
T50 0574 1260 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 650 R2AT
T7 0574 3268 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 1100 R2AT
XF73 3176 5220 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1200 R2AT
XF74 0574 0274 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1700 R2AT
XF75 0574 0063 75 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 500 R2AT
XF76 0574 0272 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1500 R2AT
XF77 0574 0063 75 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 500 R2AT
XP1 3176 5220 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1200 R2AT
XS1 0574 0253 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*300 R2AT
6,3X 300 R2AT
XS3 3176 3730 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 2800 R2AT
XS4 3176 7186 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1400 R2AT

9110 9986 30 007K


101
HOSE SET / SLANGSATS
HOSE SETSLANGSATS

B0015365
102
HOSE SET / SLANGSATS

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
J51 0574 0272 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1500 R2AT
J52 3176 6854 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*200 R2AT
6,3X 600 R2AT
J61 3176 7186 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1400 R2AT
J62 3176 5679 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 500 R2AT

9110 9955 21 001K


103
HYDR. SYSTEM / HYDRAULSYSTEM 9106 1609 90 RIG-SYSTEM,RB281-DCS18-DC10/11
HYDR. SYSTEMHYDRAULSYSTEM

B0027797
104
HYDR. SYSTEM / HYDRAULSYSTEM 9106 1609 90 RIG-SYSTEM,RB281-DCS18-DC10/11

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
70 9106 1745 43 1 COLLECT. BLOCK SAMLINGSBLOCK
77 0872 1000 24 1 MANOMETER MANOMETER
78 3176 7467 01 1 PUMP PUMP COMPL. INCL. HANDLE 3222328696
79 9106 0833 01 1 CHECK VALVE BACKVENTIL
81 0823 0050 18 1 CHECK VALVE BACKVENTIL
82 9106 1608 61 1 OIL COOLER OLJEKYLARE
84 9106 1077 76 1 COLLECT. BLOCK SAMLINGSBLOCK
85 3176 2935 10 1 RETURN BLOCK RETURBLOCK Page 107 INCL. CHECK VALVE
86 3128 2090 74 1 DIRECTION VALVE RIKTNINGSVENTIL Page 109
87 3128 2090 85 5 LEVER SPAK COMPLETE
90 9111 4032 14 1 SUCT.CONNECTION SUGANSLUTNING Page 115
91 9106 1610 90 1 SUCT.CONNECTION SUGANSLUTNING Page 117 SAE 1 1/2' - 2'S
92 – 1 SUCT.CONNECTION SUGANSLUTNING Page 119
93 – 1 SUCT.CONNECTION SUGANSLUTNING Page 121
94 3177 3092 88 1 DIRECTION VALVE RIKTNINGSVENTIL Page 123
95 3177 3077 00 1 ASSEMBLY PLATE MONT.PLATTA
96 0211 1215 00 4 SCREW SKRUV MC6S M 5 X 50 - 12.9
98 3217 9504 01 1.30M HOSE SLANG
99 3217 9504 00 0.80M HOSE SLANG

9106 1609 90 008K


105
RETURN BLOCK / RETURBLOCK 3176 2935 10 INCL. CHECK VALVE
RETURN BLOCKRETURBLOCK

B0031849
106
RETURN BLOCK / RETURBLOCK 3176 2935 10 INCL. CHECK VALVE

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
9106 1312 00 1 SPARE PARTS SET RESERVDELSSATS INCL. 1-3
1 – 1 RETAINER FASTHÅLLARE NOT DELIVERED SEPARATELY
2 – 1 SPRING FJÄDER NOT DELIVERED SEPARATELY
3 – 1 POPPET VALVE SÄTESVENTIL NOT DELIVERED SEPARATELY

3176 2935 10 003K


107
DIRECTION VALVE / RIKTNINGSVENTIL 3128 2090 74
DIRECTION VALVERIKTNINGSVENTIL

B0032277
108
DIRECTION VALVE / RIKTNINGSVENTIL 3128 2090 74

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 2091 01 1 INLET SECTION INLOPPSSEKTION Page 71
2 3128 2091 38 5 SPOOL VALVE SPOLVENTIL Page 111
3 3128 2091 39 1 OUTLET SECTION UTLOPPSSEKTION Page 113

3128 2090 74 003K


109
SPOOL VALVE / SPOLVENTIL 3128 2091 38
SPOOL VALVESPOLVENTIL

B0032275
110
SPOOL VALVE / SPOLVENTIL 3128 2091 38

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
3222 3264 95 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS POS. 10,11
3222 3264 98 1 LEVER HOLDER SPAKHÅLLARE POS. 1,2,3
3222 3264 99 1 ACTUATOR STÄLLDON POS. 5,6,8,9
7 3222 3265 00 1 SPRING FJÄDER
12 3128 2091 40 1 PLUG PLUGG

3128 2091 38 001K


111
OUTLET SECTION / UTLOPPSSEKTION 3128 2091 39
OUTLET SECTIONUTLOPPSSEKTION

B0032233
112
OUTLET SECTION / UTLOPPSSEKTION 3128 2091 39

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
3128 2091 41 1 TIE ROD KIT STYRSTAGSSATZ POS.1,2
3 3222 3264 92 1 PLUG PLUGG

3128 2091 39 001K


113
SUCT.CONNECTION / SUGANSLUTNING 9111 4032 14
SUCT.CONNECTIONSUGANSLUTNING

B0012605
114
SUCT.CONNECTION / SUGANSLUTNING 9111 4032 14

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 0638 0547 00 2 FLANGE HALF FLÄNSHALVA ZINC PLATED
2 0211 5363 00 4 SCREW SKRUV UNC 1/2 X 32 - 12.9
3 – 1 HOSE NIPPLE SLANGNIPPEL
4 0663 9203 00 1 O-RING O-RING
5 0347 6116 00 2 HOSE CLIP SLANGKLÄMMA

9111 4032 14 004K


115
SUCT.CONNECTION / SUGANSLUTNING 9106 1610 90 SAE 1 1/2' - 2'S
SUCT.CONNECTIONSUGANSLUTNING

B0039828
116
SUCT.CONNECTION / SUGANSLUTNING 9106 1610 90 SAE 1 1/2' - 2'S

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 9106 1610 89 1 HOSE NIPPLE SLANGNIPPEL
2 3176 7922 00 2 FLANGE HALF FLÄNSHALVA
3 0347 6114 00 2 HOSE CLIP SLANGKLÄMMA
4 0144 3363 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT CAPSCREW
UNC 1/2 X 32 - 8.8 FZB
UNC 1/2 X 32 - 8.8 FZB
5 0663 9197 01 1 O-RING O-RING

9106 1610 90 003K


117
SUCT.CONNECTION / SUGANSLUTNING
SUCT.CONNECTIONSUGANSLUTNING

B0007603
118
SUCT.CONNECTION / SUGANSLUTNING

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3217 7594 21 1 HOSE NIPPLE SLANGNIPPEL
2 3176 6723 00 2 FLANGE HALF FLÄNSHALVA
3 0211 1963 03 4 SCREW SKRUV MC6S M 16 X 50 - 12.9
4 0663 9190 01 1 O-RING O-RING
5 0347 6116 00 2 HOSE CLIP SLANGKLÄMMA

9106 0658 97 001K


119
SUCT.CONNECTION / SUGANSLUTNING
SUCT.CONNECTIONSUGANSLUTNING

B0006872
120
SUCT.CONNECTION / SUGANSLUTNING

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 9110 8924 30 1 HOSE NIPPLE SLANGNIPPEL
2 0638 0545 00 2 FLANGE HALF FLÄNSHALVA ZINC PLATED
3 0211 1962 94 4 SCREW SKRUV MC6S M 12 X 40 - 12.9
4 0663 9205 00 1 O-RING O-RING
5 0347 6113 00 2 HOSE CLIP SLANGKLÄMMA

9110 9955 06 001K


121
DIRECTION VALVE / RIKTNINGSVENTIL 3177 3092 88
DIRECTION VALVERIKTNINGSVENTIL

B0032236
122
DIRECTION VALVE / RIKTNINGSVENTIL 3177 3092 88

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3177 3092 57 1 NUT MUTTER
2 3177 3092 55 1 COIL SPOLE
3 3177 3092 56 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS

3177 3092 88 002K


123
HYDR. SYSTEM / HYDRAULSYSTEM 9106 1609 08 DRILLING SYSTEM
HYDR. SYSTEMHYDRAULSYSTEM
Fig. 1 of 2

B0014712
124
HYDR. SYSTEM / HYDRAULSYSTEM 9106 1609 08 DRILLING SYSTEM
Fig. 2 of 2

9106 1609 08 006K


125
HYDR. SYSTEM / HYDRAULSYSTEM 9106 1609 08

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3217 9553 66 1 HYDRAULIC PUMP HYDRAULPUMP Page 129 DEPL.100+50+11 CM3/R
2 3214 4401 00 1 FLANGE CONNECT. FLÄNSANSLUTNING
3 0663 9191 01 1 O-RING O-RING
4 0211 5331 00 4 SCREW SKRUV UNC 7/16' X 57 - 12.9
5 3214 7669 81 1 FLOW REGULATOR FLÖDESREGULATOR Page 137
7 3222 3001 00 1 FLANGE CONNECT. FLÄNSANSLUTNING
8 0663 9191 01 1 O-RING O-RING
9 0211 5368 00 4 SCREW SKRUV UNC 1/2 X 57 - 12.9
10 3217 8674 00 1 STRAINER SIL
11 0823 0050 20 1 CHECK VALVE BACKVENTIL
12 3217 6513 02 1 RESTRICTION STRYPNING
33 3176 6126 00 1 PLATE SKYLT
34 3177 3032 00 1 PRESSURE GAUGE TRYCKMÄTARE DAMPER PRESSURE
35 3217 9193 01 1 REGULATOR REGULATOR Page 139
42 3217 8937 40 1 VALVE BLOCK VENTILBLOCK Page 141
50 3177 3016 00 1 COUPLING KOPPLING
51 3177 3016 00 1 COUPLING KOPPLING
52 3177 3016 00 1 COUPLING KOPPLING
53 3177 3016 00 1 COUPLING KOPPLING
56 3177 3016 00 1 COUPLING KOPPLING
65 3177 3016 00 1 COUPLING KOPPLING
66 3177 3016 00 1 COUPLING KOPPLING
74 3176 8377 00 1 SHUTTLE VALVE VÄXELVENTIL
75 3176 8377 00 1 SHUTTLE VALVE VÄXELVENTIL
85 3177 3016 00 1 COUPLING KOPPLING
91 3217 9584 40 1 VALVE BLOCK VENTILBLOCK Page 143 DCS1800 PANEL

B0026513
126
HYDR. SYSTEM / HYDRAULSYSTEM 9106 1609 08

9106 1609 08 006K


127
HYDRAULIC PUMP / HYDRAULPUMP 3217 9553 66 DEPL.100+50+11 CM3/R
HYDRAULIC PUMPHYDRAULPUMP

B0038075
128
HYDRAULIC PUMP / HYDRAULPUMP 3217 9553 66 DEPL.100+50+11 CM3/R

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3217 8762 00 1 HYDRAULIC PUMP HYDRAULPUMP Page 131 A10VO 100 CC
2 3217 9554 10 1 HYDRAULIC PUMP HYDRAULPUMP
3 3217 8762 03 1 SHAFT COUPLING AXELKOPPLING
4 0211 1960 84 2 SCREW SKRUV MC6S M 12 X 35 -12.9
5 3217 8525 02 1 INTERM. RING MELLANRING
6 0663 2103 56 1 O-RING O-RING

3217 9553 66 005K


129
HYDRAULIC PUMP / HYDRAULPUMP 3217 8762 00 A10VO 100 CC
HYDRAULIC PUMPHYDRAULPUMP

B0000141
130
HYDRAULIC PUMP / HYDRAULPUMP 3217 8762 00 A10VO 100 CC

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3217 9206 04 1 PUMP PUMP Page 133
2 3217 9203 02 1 PILOT VALVE STYRVENTIL Page 135

3217 8762 00 007K


131
PUMP / PUMP 3217 9206 04
PUMPPUMP

B0007788
132
PUMP / PUMP 3217 9206 04

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
- 3217 9206 82 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS INCL. REF 20, 22-24 +
SEALING SET FOR PILOT VALVE
SEE PAGE&3217920602(1)
1 3217 9206 11 1 PUMP UNIT PUMPENHET
2 3217 9206 12 1 REG PISTON REGLERKOLV
3 – 1 PISTON GUIDE KOLVSTYRNING
4 3217 9206 14 1 PISTON KOLV
5 3217 9206 15 1 PUMP HOUSING PUMPHUS
6 – 1 CONNECT. PLATE ANSLUTN.PLATTA
7 3217 9206 48 1 CRADLE VAGGA
8 3217 9206 18 1 SHAFT AXEL
9 3217 9206 19 1 PISTON GUIDE KOLVSTYRNING
12 3217 9206 22 1 WASHER BRICKA
13 3217 9206 23 1 SPRING FJÄDER
15 3217 9206 25 1 ROLLER BEARING RULLAGER
16 3217 9206 26 1 ROLLER BEARING RULLAGER
17 3217 9206 27 2 BEARING PLATE LAGERPLATTA
20 3217 9206 49 1 SEAL TÄTNING
22 3217 9206 30 1 O-RING O-RING
23 0663 2105 31 4 O-RING O-RING
24 0663 2103 64 1 O-RING O-RING
25 3217 9206 50 1 LOCK RING LÅSRING
27 0211 1960 86 4 SCREW SKRUV MC6S M 16 X 45 - 10.9
28 0211 1477 03 2 SCREW SKRUV MC6S M 16 X 40 - 8.8 FZB
30 0686 9250 63 1 CAP HUV
33 0101 2316 00 1 PIN PINNE CP 6M6 X 18 - 11 1650 06

3217 9206 04 001K


133
PILOT VALVE / STYRVENTIL 3217 9203 02
PILOT VALVESTYRVENTIL

B0030981
134
PILOT VALVE / STYRVENTIL 3217 9203 02

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3218 2007 58 1 CONTROL VALVE MANÖVERVENTIL
2 3217 9203 59 3 O-RING O-RING
3 3218 2007 60 4 SCREW SKRUV
4 3217 9203 58 1 PLUG PROPP

3217 9203 02 006K


135
FLOW REGULATOR / FLÖDESREGULATOR 3214 7669 81
FLOW REGULATORFLÖDESREGULATOR

B0032206
136
FLOW REGULATOR / FLÖDESREGULATOR 3214 7669 81

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
3222 3026 48 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS POS. 6,7,8
3222 3266 76 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS POS. 3-13
9106 1492 04 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS POS.3,4,5
1 3217 8937 13 1 PRESS.REL.CART. TRYCKBEG.PATRON
2 3222 3266 77 1 FLOW REGULATOR FLÖDESREGULATOR
14 3222 3266 78 1 STEERING WH.SET RATTSATS

3214 7669 81 002K


137
REGULATOR / REGULATOR 3217 9193 01
REGULATORREGULATOR

B0031877
138
REGULATOR / REGULATOR 3217 9193 01

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
2 3217 9194 02 1 PISTON KOLV
3 3217 9194 03 1 SEAT SÄTE
4 3217 9194 04 1 SPRING FJÄDER
5 3217 9194 05 1 SET SCREW STOPPSKRUV
6 3217 9194 06 1 SCREW SKRUV
7 3217 9194 07 1 CONE KONA
8 3217 9194 08 1 O-RING O-RING
9 3217 9194 09 1 BACK-UP RING STÖDRING
10 3217 9194 10 1 KNOB KNOPP

3217 9193 01 003K


139
VALVE BLOCK / VENTILBLOCK 3217 8937 40
VALVE BLOCKVENTILBLOCK

B0012649
140
VALVE BLOCK / VENTILBLOCK 3217 8937 40

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3222 3143 65 1 SOLENOID CARTR. SOLENOIDPATRON
2 9106 1492 04 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS FOR 9106 1492 01
3 3128 3076 64 1 VALVE VENTIL CT1
4 3128 3097 56 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS
5 3128 3076 66 1 VALVE VENTIL CT2
6 3128 3076 67 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS
7 3128 3076 68 1 VALVE VENTIL CT5
8 3217 8945 12 2 SEAL KIT TÄTNINGSSATS
9 3128 3076 68 1 VALVE VENTIL CT5

3217 8937 40 009K


141
VALVE BLOCK / VENTILBLOCK 3217 9584 40 DCS1800 PANEL
VALVE BLOCKVENTILBLOCK

B0008814
142
VALVE BLOCK / VENTILBLOCK 3217 9584 40 DCS1800 PANEL

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3217 9584 42 1 VALVE BLOCK VENTILBLOCK Page 145
2 3217 9584 20 1 DIRECTION VALVE RIKTNINGSVENTIL
3 0211 1177 03 3 SCREW SKRUV MC6S M 4 X 30 - 8.8 FZB

3217 9584 40 001K


143
VALVE BLOCK / VENTILBLOCK 3217 9584 42
VALVE BLOCKVENTILBLOCK

B0024371
144
VALVE BLOCK / VENTILBLOCK 3217 9584 42

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3217 9584 43 1 RESTRICTION STRYPNING
2 3217 9584 44 1 RESTRICTION STRYPNING

3217 9584 42 002K


145
HYDRAULIC SET / HYDRAULSATS 9106 1609 60 PROTECTION ROOF
HYDRAULIC SETHYDRAULSATS

B0027631
146
HYDRAULIC SET / HYDRAULSATS 9106 1609 60 PROTECTION ROOF

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
73 9106 0630 10 2 DOUBLE CH.VALVE HYDRAULLÅS Page 149
74 3176 8505 00 2 RESTRICTION STRYPNING
75 3128 2090 72 1 DIRECTION VALVE RIKTNINGSVENTIL Page 151
76 3128 2090 85 2 LEVER SPAK COMPLETE
77 9121 5500 08 1 CONNECT.ADAPTER ANSLUTN.NIPPEL
78 3176 7574 00 1 PLATE SKYLT

9106 1609 60 003K


147
DOUBLE CH.VALVE / HYDRAULLÅS 9106 0630 10
DOUBLE CH.VALVEHYDRAULLÅS

B0014698
148
DOUBLE CH.VALVE / HYDRAULLÅS 9106 0630 10

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 9106 0631 24 2 SEAL KIT TÄTNINGSSATS POS.1
2 9106 0631 23 2 CARTRIDGE PATRON

9106 0630 10 003K


149
DIRECTION VALVE / RIKTNINGSVENTIL 3128 2090 72
DIRECTION VALVERIKTNINGSVENTIL

B0032256
150
DIRECTION VALVE / RIKTNINGSVENTIL 3128 2090 72

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 2091 22 1 INLET SECTION INLOPPSSEKTION Page 153
2 3128 2091 02 2 VALVE SECTION VENTILSEKTION Page 73
3 3128 2091 24 1 OUTLET SECTION UTLOPPSSEKTION Page 155

3128 2090 72 004K


151
INLET SECTION / INLOPPSSEKTION 3128 2091 22
INLET SECTIONINLOPPSSEKTION

B0032252
152
INLET SECTION / INLOPPSSEKTION 3128 2091 22

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
3222 3264 90 1 VALVE VENTIL
3222 3264 95 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS
7 3222 3264 92 2 PLUG PLUGG
8 3128 2091 25 1 PRESS.REL.VALVE TRYCKBEG.VENTIL
9 0686 6442 07 1 PLUG PROPP
10 3222 3264 94 1 RESTRICTION STRYPNING

3128 2091 22 001K


153
OUTLET SECTION / UTLOPPSSEKTION 3128 2091 24
OUTLET SECTIONUTLOPPSSEKTION

B0032233
154
OUTLET SECTION / UTLOPPSSEKTION 3128 2091 24

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
3128 2091 26 1 PULL ROD SET DRAGSTÅNGSSATS POS.1,2
3 3222 3264 92 1 PLUG PLUGG

3128 2091 24 002K


155
HYDRAULIC SET / HYDRAULSATS 9106 1610 25 DUAL CONTROL, CABLE REEL
HYDRAULIC SETHYDRAULSATS

B0034074
156
HYDRAULIC SET / HYDRAULSATS 9106 1610 25 DUAL CONTROL, CABLE REEL

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 2090 79 1 DIRECTION VALVE RIKTNINGSVENTIL Page 159
2 3176 7573 01 1 PLATE SKYLT
3 3176 7572 00 1 PLATE SKYLT
4 3176 7573 02 1 PLATE SKYLT
5 3176 7575 00 1 PLATE SKYLT
6 3128 2090 85 2 LEVER SPAK COMPLETE
7 3177 3126 03 2 FLOW CONT.VALVE STRYPBACKVENTIL
8 3217 9023 02 2 PRESS.REL.VALVE TRYCKBEG.VENTIL
9 3176 0012 58 1 PLATE SKYLT
11 3217 8483 01 1 DIRECTION VALVE RIKTNINGSVENTIL Page 165
12 3177 3077 00 1 ASSEMBLY PLATE MONT.PLATTA
13 0211 1215 00 4 SCREW SKRUV MC6S M 5 X 50 - 12.9
14 5112 3179 25 1 ATTACHMENT FÄSTE
16 – 1 HOSE SET SLANGSATS Page 167

9106 1610 25 003K


157
DIRECTION VALVE / RIKTNINGSVENTIL 3128 2090 79
DIRECTION VALVERIKTNINGSVENTIL

B0037189
158
DIRECTION VALVE / RIKTNINGSVENTIL 3128 2090 79

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 2091 46 1 INLET SECTION INLOPPSSEKTION Page 161
2 3128 2091 47 2 VALVE SECTION VENTILSEKTION Page 163
3 3128 2091 24 1 OUTLET SECTION UTLOPPSSEKTION Page 155

3128 2090 79 003K


159
INLET SECTION / INLOPPSSEKTION 3128 2091 46
INLET SECTIONINLOPPSSEKTION

B0032252
160
INLET SECTION / INLOPPSSEKTION 3128 2091 46

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
3222 3264 90 1 VALVE VENTIL POS. 1,2,3
3222 3264 95 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS POS. 4,5,6
7 3222 3264 92 2 PLUG PLUGG
8 3222 3264 91 1 VALVE VENTIL
9 0686 6442 07 1 PLUG PROPP
10 3222 3264 94 1 RESTRICTION STRYPNING

3128 2091 46 001K


161
VALVE SECTION / VENTILSEKTION 3128 2091 47
VALVE SECTIONVENTILSEKTION

B0032255
162
VALVE SECTION / VENTILSEKTION 3128 2091 47

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
3128 2091 28 1 END PIECE SET GAVELSATS POS.6,8,10,11
3222 3264 95 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS POS. 4,5
3222 3264 98 1 LEVER HOLDER SPAKHÅLLARE POS. 1,2,3
7 3222 3294 80 1 SPRING SET FJÄDERSATS
9 3128 2091 05 1 CHECK VALVE BACKVENTIL

3128 2091 47 001K


163
DIRECTION VALVE / RIKTNINGSVENTIL 3217 8483 01
DIRECTION VALVERIKTNINGSVENTIL

B0001862
164
DIRECTION VALVE / RIKTNINGSVENTIL 3217 8483 01

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
- 3217 8483 03 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS REF. NO. 102,105,113,195.
63 3217 8483 04 1 BOLT BULT
64 3218 2007 75 1 SPACER DISTANS
67 3217 8483 06 1 LEVER SET SPAKSATS
71 3217 8483 07 1 SPRING FJÄDER
72 3217 8483 08 1 SPRING FJÄDER
132 3217 8483 09 1 PLUG PROPP
195 3217 8483 10 1 SEAL TÄTNING

3217 8483 01 004K


165
HOSE SET / SLANGSATS
HOSE SETSLANGSATS

B0015365
166
HOSE SET / SLANGSATS

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
KV5 0574 1321 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2500 R2AT
KV6 0574 1321 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2500 R2AT
P12 0574 1281 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2800 R2AT
T12 0574 1283 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3200 R2AT

9106 0641 24 001K


167
WATER PUMP SET / VATTENPUMPSATS 9106 1437 91
WATER PUMP SETVATTENPUMPSATS

B0014080
168
WATER PUMP SET / VATTENPUMPSATS 9106 1437 91

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 – 1 WATER PUMP UNIT VATTENPUMPENHET Page 171
2 3177 3092 09 1 DIRECTION VALVE RIKTNINGSVENTIL Page 179
3 4090 0630 00 4 HEX SOCK. SCREW SEXKANTHÅLSKRUV M 5 88 8,5 30 5 2,5 4 8.8
4 3217 9082 07 1 PRESS.REL.VALVE TRYCKBEG.VENTIL Page 181
5 0570 5191 05 1 TEST CONNECTION TESTANSLUTNING
6 3177 3016 00 1 COUPLING KOPPLING
7 3177 3077 00 1 ASSEMBLY PLATE MONT.PLATTA
8 5112 3179 88 1 VALVE ATTM. VENTILFÄSTE

9106 1437 91 004K


169
WATER PUMP UNIT / VATTENPUMPENHET
WATER PUMP UNITVATTENPUMPENHET

B0023124
170
WATER PUMP UNIT / VATTENPUMPENHET

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3177 3072 00 1 HYDRAULIC MOTOR HYDRAULMOTOR Page 173
2 3217 9192 00 1 WATER PUMP VATTENPUMP Page 175
3 5112 3083 45 1 COUPLING COMPL. KOPPLING KOMPL. Page 177
4 0301 2335 00 4 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 8,4 / 16 X 1,6 -HB200 FZB
5 0147 1362 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 25 - 8.8 FZB
6 0633 3307 00 2 FLANGE FLÄNS
7 0147 1481 03 8 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 16 X 60 - 8.8 FZB
8 0291 1128 25 8 LOCK NUT LÅSMUTTER M 16 - 8 FZB / ISO 7040
9 0650 0101 14 2 GASKET PACKNING
14 0147 1326 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 8 X 30 - 8.8 FZB

3217 7816 41 003K


171
HYDRAULIC MOTOR / HYDRAULMOTOR 3177 3072 00
HYDRAULIC MOTORHYDRAULMOTOR

B0003619
172
HYDRAULIC MOTOR / HYDRAULMOTOR 3177 3072 00

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
3222 3049 36 1 REPAIR KIT RENOVERINGSSATS REF 121, 221-233, 236, 411,
431, 440
3222 3049 37 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS REF 221-233, 236

3177 3072 00 002K


173
WATER PUMP / VATTENPUMP 3217 9192 00
WATER PUMPVATTENPUMP

B0014019
174
WATER PUMP / VATTENPUMP 3217 9192 00

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3217 9192 01 1 SHAFT SEAL AXELTÄTNING

3217 9192 00 002K


175
COUPLING COMPL. / KOPPLING KOMPL. 5112 3083 45
COUPLING COMPL.KOPPLING KOMPL.

B0014082
176
COUPLING COMPL. / KOPPLING KOMPL. 5112 3083 45

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
– 1 DRAWING RITNING
1 5112 3083 39 1 FLANGE FLÄNS
2 5112 3083 04 1 HUB NAV
3 9106 0774 24 2 LOCK SHEET LÅSBLECK
4 0211 1962 88 4 SCREW SKRUV MC6S M 8 X 30 - 12.9
5 0211 1962 85 2 SCREW SKRUV MC6S M 8 X 25 - 12.9
6 0102 0951 51 1 PIN PINNE D=5 L=22

5112 3083 45 002K


177
DIRECTION VALVE / RIKTNINGSVENTIL 3177 3092 09
DIRECTION VALVERIKTNINGSVENTIL

B0008206
178
DIRECTION VALVE / RIKTNINGSVENTIL 3177 3092 09

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
113 3222 3058 58 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS
157 3177 3092 52 1 COIL SPOLE
160 3177 3092 54 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS O-RING + NUT

3177 3092 09 003K


179
PRESS.REL.VALVE / TRYCKBEG.VENTIL 3217 9082 07
PRESS.REL.VALVETRYCKBEG.VENTIL

B0034237
180
PRESS.REL.VALVE / TRYCKBEG.VENTIL 3217 9082 07

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
3222 3129 35 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS POS. 3-6
1 9106 0652 01 1 PRESS.REL.VALVE TRYCKBEG.VENTIL
2 3177 3092 56 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS

3217 9082 07 002K


181
182
CARRIER / UNDERREDE
LIST OF CONTENTS
Part no Description Benämning See page Remarks
Detaljnr Se sida Anmärkning
– CARRIER UNDERREDE 189
– – BASIC CARRIER – GRUNDUNDERREDE 191
5112 2877 85 – – HYDR. SYSTEM – – HYDRAULSYSTEM 193 DC10B /DC11B
– – – – HOSE SET – – – SLANGSATS 197
– – – – HOSE SET – – – SLANGSATS 199
3177 3092 88 – – – DIRECTION VALVE – – – RIKTNINGSVENTIL 201
5112 3151 00 – – – HYDRAULIC PUMP – – – HYDRAULPUMP 203
3218 2006 98 – – – – DIRECTION VALVE – – – – RIKTNINGSVENTIL 205
5112 2877 42 – – – HYDRAULIC MOTOR – – – HYDRAULMOTOR 207
5112 2878 26 – – – GEAR PUMP – – – KUGGHJULSPUMP 209
5112 2570 80 – – – HYDR. CYLINDER – – – HYDRAULCYLINDER 213
– – – HOSE SET – – SLANGSATS 197
– – – FRAME – – RAM 215
5112 3100 58 – – DRIVERS PLATF. – – FÖRARPLATTFORM 217
– – – – CHAIR COMPL. – – – STOL KOMPL. 219
5112 0007 80 – – – – CHAIR COMPL. – – – – STOL KOMPL. 221
5112 3024 99 – – – ANGLE POINTER – – – VINKELVISARE 223
– – – DETAIL SET – – DETALJSATS 225
5112 3159 60 – – – HYDR.OIL TANK – – – HYDRAULOLJETANK 229
5112 3159 61 – – – – HYDR.OIL TANK – – – – HYDRAULOLJETANK 233
8231 1082 52 – – – – SUCTION FILTER – – – – SUGFILTER 235
8234 0200 36 – – – – FILTER, COMPL. – – – – FILTER, KOMPL. 237
5112 3100 61 – – MOTOR FRAME – – MOTORRAM 239
5112 2533 83 – – – FUEL TANK – – – BRÄNSLETANK 241
5112 2533 82 – – – – FUEL TANK – – – – BRÄNSLETANK 243
5112 3100 62 – – LUBR. SYSTEM – – SMÖRJSYSTEM 245 CARRIER
5112 2163 80 – – – LUBR. VALVE – – – SMÖRJVENTIL 247

183
Part no Description Benämning See page Remarks
Detaljnr Se sida Anmärkning
– – – DRIVE UNIT – – DRIVENHET 249
– – – SHAFT SET – – AXELSATS 251
5112 3187 28 – – – DRIVE AXLE – – – DRIVAXEL 253
5112 3201 89 – – – – CROWN WHEEL KIT – – – – KRONHJULSATS 255 COMPLETE KIT ONLY
5112 3201 82 – – – – DIFF.KIT – – – – DIFF.SATS 257 COMPLETE KIT ONLY
5112 3193 11 – – – – VANE KIT – – – – LAMELLSATS 259 COMPLETE KIT ONLY
5112 3193 28 – – – – PLANET GEAR KIT – – – – PLANETVÄXELSATS 261 COMPLETE KIT ONLY
– – – TRANSVERTER – – TRANSMISSION 263
5112 3187 09 – – – CARDAN SHAFT – – – KARDANAXEL 265
5112 3187 18 – – – CARDAN SHAFT – – – KARDANAXEL 267
5112 3187 19 – – – CARDAN SHAFT – – – KARDANAXEL 269
5112 3190 96 – – – WHEEL COMPL. – – – HJUL KOMPL. 271
5112 3156 08 – – – – RIM COMPL. – – – – FÄLG KOMPL. 273
5112 3190 52 – – – – TIRE SET – – – – DÄCK,KOMPL. 275
– – – – WHEEL COMPL. – – – HJUL KOMPL. 277
5112 3188 23 – – – – RIM COMPL. – – – – FÄLG KOMPL. 279
5112 3190 52 – – – – TIRE SET – – – – DÄCK,KOMPL. 275
5112 3100 70 – – AIR FILTER SET – – LUFTFILTERSATS 281
5112 1557 80 – – – AIR FILTER – – – LUFTFILTER 283
5112 3100 71 – – CONTROL – – REGLAGE 285
5112 2135 00 – – – STOP CONTROL – – – STOPPREGLAGE 287
5112 3100 73 – – BRAKE VALVE SET – – BROMSVENTILSATS 289
5112 2900 83 – – EL.EQUIPMENT – – ELUTRUSTNING 291 CARRIER
5112 3195 66 – – – SWITCH PANEL – – – INSTRUMENTPANEL 294
3217 0012 05 – – – – INDICATION LAMP – – – – SIGNALLAMPA 297
– – – – – HOUR METER – – – – TIMRÄKNARE 299 COMPLETE
3217 0012 11 – – – – SWITCH – – – – VRED 301
3217 0012 35 – – – – MUSHROOM PUSHB. – – – – SVAMPTRYCKKNAPP 303
3217 0000 34 – – – – PUSH BUTTON – – – – TRYCKKNAPP 305

184
Part no Description Benämning See page Remarks
Detaljnr Se sida Anmärkning
3176 4511 00 – – – – IGNITION LOCK – – – – TÄNDNINGSLÅS 307
3217 0012 07 – – – – PUSH BUTTON – – – – TRYCKKNAPP 309
5112 3180 17 – – – COUPL. HOUSING – – – KOPPLINGSHUS 311 X2
5112 3169 14 – – – – JUNCTION BOX – – – – KOPPLINGSLÅDA 315
5112 3110 94 – – – JUNCTION BOX – – – KOPPLINGSDOSA 317 X8
5112 3110 95 – – – JUNCTION BOX – – – KOPPLINGSDOSA 319 X6
5112 3194 47 – – – JUNCTION BOX – – – KOPPLINGSLÅDA 321 X9
5112 3110 98 – – – JUNCTION BOX – – – KOPPLINGSDOSA 323 X11
5112 3100 74 – – – EL EQUIPM.MOTOR – – – ELUTRUSTN.MOTOR 325
3176 4508 00 – – – – BATTERY SWITCH – – – – BATTERIFR.SKILJ 329
5112 3022 45 – – – DRIVING LIGHT. – – – ÅKBELYSNING 331
5112 3043 40 – – – – HEADLIGHT – – – – STRÅLKASTARE 333
5112 3134 81 – – – – HEADLIGHT – – – – STRÅLKASTARE 335 NORDIC 100 24V
5112 3134 78 – – – – WIRING – – – – KABLAGE 337 DT06-2S-E008+5M CABLE
5112 3134 60 – – – – – CONNECTOR – – – – – KONTAKTDON 339 DEUTSCH DT06-2S-E0008
5112 3134 78 – – – – WIRING – – – – KABLAGE 337 DT06-2S-E008+5M CABLE
5112 3134 60 – – – – – CONNECTOR – – – – – KONTAKTDON 339 DEUTSCH DT06-2S-E0008
5112 3134 78 – – – – WIRING – – – – KABLAGE 337 DT06-2S-E008+5M CABLE
5112 3134 60 – – – – – CONNECTOR – – – – – KONTAKTDON 339 DEUTSCH DT06-2S-E0008
5112 3134 78 – – – – WIRING – – – – KABLAGE 337 DT06-2S-E008+5M CABLE
5112 3134 60 – – – – – CONNECTOR – – – – – KONTAKTDON 339 DEUTSCH DT06-2S-E0008
– – – MOTOR SET – – MOTORSATS 341 DEUTZ F5L 912W
5112 2635 80 – – – DIESEL ENGINE – – – DIESELMOTOR 343
5112 3101 36 – – STEERING SYSTEM – – STYRSYSTEM 345
5112 2348 80 – – – VALVE BLOCK – – – VENTILBLOCK 347
5112 3101 39 – – FUEL SYSTEM – – BRÄNSLESYSTEM 349
5112 3112 14 – – CATALYSER SET – – KATALYSATORSATS 351
5112 2653 00 – – – CATALYSER – – – KATALYSATOR 395
– – BOOM BRACKET – BOMKONSOL 353

185
Part no Description Benämning See page Remarks
Detaljnr Se sida Anmärkning
– – BRACKET COMPL. – KONSOL KOMPL. 355
– – JACK BEAM – DOMKRAFTBALK 357
3217 9283 00 – – HYDR. CYLINDER – – HYDRAULCYLINDER 359 HC09 K50 /32K -800
– – PLATFORM – PLATTFORM 361
9110 8551 00 – SUPPORT LEG – STÖDBEN 363
9121 5913 01 – – HYDR. CYLINDER – – HYDRAULCYLINDER 365 SUPPORT LEG
BSJ 10-40
9120 0990 20 – – – REPAIR SET – – – REPARATIONSSATS 367 REF. 9-12
3128 2099 55 – – – CHECK VALVE – – – BACKVENTIL 369
– – PROTECTION ROOF – SKYDDSTAK 371
9126 1580 00 – – HYDR. CYLINDER – – HYDRAULCYLINDER 373 ROOF
– – FIRE EXTINGUIS. – ELDSLÄCKARE 375
9110 9955 04 – SWING ARM – SVÄNGARM 377
9110 9004 11 – – SWING ARM – – SVÄNGARM 379
– – – CABLE STEERING – – KABELSTYRNING 381
9110 9555 17 – – LOCKING – – LÅSNING 383
– – WARNING SIGNS – VARNINGSSKYLTAR 385
– – LABEL LIST – DEKALLISTA 387
9110 9955 15 – FIRE SUPPR.SYST – ELDBEKÄMPN.SYST 389
5112 3049 30 – – FIRE EXTING.SET – – ELDSLÄCKN.SATS 391
– – – HOSE SET – – SLANGSATS 393

186
187
CARRIER / UNDERREDE
CARRIERUNDERREDE

B0025305
188
CARRIER / UNDERREDE

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
200 – 1 BASIC CARRIER GRUNDUNDERREDE Page 191
213 5112 0007 77 1 SAFETY BELT SÄKERHETSBÄLTE
220 – 1 BOOM BRACKET BOMKONSOL Page 353
221 – 1 BRACKET COMPL. KONSOL KOMPL. Page 355
222 – 1 JACK BEAM DOMKRAFTBALK Page 357
223 – 1 PLATFORM PLATTFORM Page 361
230 9110 8551 00 4 SUPPORT LEG STÖDBEN Page 363
235 – 1 PROTECTION ROOF SKYDDSTAK Page 371
250 – 1 FIRE EXTINGUIS. ELDSLÄCKARE Page 375
260 9110 9955 04 1 SWING ARM SVÄNGARM Page 377
266 – 1 WARNING SIGNS VARNINGSSKYLTAR Page 385
267 – 1 LABEL LIST DEKALLISTA Page 387
270 9106 1071 95 1 DATA PLATE DATASKYLT DATA PLATE
940 9110 9955 15 1 FIRE SUPPR.SYST ELDBEKÄMPN.SYST Page 389

1260 5001 21 001K


189
BASIC CARRIER / GRUNDUNDERREDE
BASIC CARRIERGRUNDUNDERREDE

X0000000
190
BASIC CARRIER / GRUNDUNDERREDE

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 2877 85 1 HYDR. SYSTEM HYDRAULSYSTEM Page 193 DC10B /DC11B
2 – 1 HOSE SET SLANGSATS Page 197
3 – 1 FRAME RAM Page 215
4 5112 3100 58 1 DRIVERS PLATF. FÖRARPLATTFORM Page 217
5 – 1 DETAIL SET DETALJSATS Page 225
6 5112 3100 61 1 MOTOR FRAME MOTORRAM Page 239
7 5112 3100 62 1 LUBR. SYSTEM SMÖRJSYSTEM Page 245 CARRIER
8 – 1 DRIVE UNIT DRIVENHET Page 249
9 – 1 SHAFT SET AXELSATS Page 251
10 – 1 TRANSVERTER TRANSMISSION Page 263
11 5112 3100 70 1 AIR FILTER SET LUFTFILTERSATS Page 281
12 5112 3100 71 1 CONTROL REGLAGE Page 285
13 5112 3100 73 1 BRAKE VALVE SET BROMSVENTILSATS Page 289
14 5112 2900 83 1 EL.EQUIPMENT ELUTRUSTNING Page 291 CARRIER
17 – 1 MOTOR SET MOTORSATS Page 341 DEUTZ F5L 912W
18 5112 3101 36 1 STEERING SYSTEM STYRSYSTEM Page 345
20 5112 3101 39 1 FUEL SYSTEM BRÄNSLESYSTEM Page 349
21 5112 3112 14 1 CATALYSER SET KATALYSATORSATS Page 351

5112 3196 50 002K


191
HYDR. SYSTEM / HYDRAULSYSTEM 5112 2877 85 DC10B /DC11B
HYDR. SYSTEMHYDRAULSYSTEM

B0025271
192
HYDR. SYSTEM / HYDRAULSYSTEM 5112 2877 85 DC10B /DC11B

(Sheet 1 of 3)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
A – 1 HOSE SET SLANGSATS Page 197
A – 1 HOSE SET SLANGSATS Page 199
1 5112 2595 00 2 PRESSURE SWITCH TRYCKVAKT
3 3176 5427 00 1 NIPPLE NIPPEL
4 0570 5191 07 1 TEST CONNECTION TESTANSLUTNING
5 0661 1020 00 5 SEAL WASHER TÄTNINGSBRICKA TREDO 1/4'
7 0686 6443 00 1 PLUG PROPP
8 0661 1026 00 3 SEAL WASHER TÄTNINGSBRICKA
9 0570 5191 05 4 TEST CONNECTION TESTANSLUTNING
10 3176 6349 00 1 NIPPLE NIPPEL
11 3715 0584 00 4 ELBOW NIPPLE VINKELNIPPEL
12 3176 5427 00 1 NIPPLE NIPPEL
13 0570 5191 07 4 TEST CONNECTION TESTANSLUTNING
14 0570 5010 34 5 NIPPLE NIPPEL
15 3176 6349 00 1 NIPPLE NIPPEL
16 3176 6349 00 1 NIPPLE NIPPEL
17 3176 5428 00 3 NIPPLE NIPPEL
18 3176 3060 00 5 NIPPLE NIPPEL
20 0570 5010 17 4 NIPPLE NIPPEL
21 3176 2644 00 3 NIPPLE NIPPEL
22 3176 5535 00 2 NIPPLE NIPPEL
23 3176 6501 00 1 NIPPLE NIPPEL
24 3176 6615 00 1 CAP NUT ÖVERFALLSMUTTER
25 3176 7707 00 1 NIPPLE NIPPEL
26 0653 1055 00 1 GASKET PACKNING
27 3176 6567 00 1 NIPPLE NIPPEL
28 3176 6504 00 1 NIPPLE NIPPEL
29 3176 2930 00 1 CAP NUT ÖVERFALLSMUTTER
30 0638 0527 00 2 FLANGE HALF FLÄNSHALVA ZINC PLATED
31 3176 6643 00 1 NIPPLE NIPPEL
32 3176 6515 00 2 NIPPLE NIPPEL
33 3177 3068 00 4 NIPPLE NIPPEL

5112 2877 85 005K


193
HYDR. SYSTEM / HYDRAULSYSTEM 5112 2877 85
(Sheet 2 of 3)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
34 5112 2877 67 1 SHUTTLE VALVE VÄXELVENTIL
37 3176 6615 00 3 CAP NUT ÖVERFALLSMUTTER
38 0570 5010 18 2 NIPPLE NIPPEL
39 3176 6564 00 2 NIPPLE NIPPEL
40 0653 1174 00 2 GASKET PACKNING
41 5112 2328 00 2 BUSHING BUSSNING
42 3176 6566 00 2 NIPPLE NIPPEL
43 0570 5010 26 1 NIPPLE NIPPEL
44 3176 6039 00 1 NIPPLE NIPPEL
45 3176 6521 00 1 NIPPLE NIPPEL
47 0570 5090 20 1 NIPPLE NIPPEL
48 3176 6505 00 2 NIPPLE NIPPEL
49 3715 0589 00 1 NIPPLE NIPPEL
50 3176 6577 00 2 NIPPLE NIPPEL
51 3176 6591 00 2 NIPPLE NIPPEL
52 3176 2932 00 1 NIPPLE NIPPEL
53 3176 7757 00 1 NIPPLE NIPPEL
54 3176 6517 00 1 NIPPLE NIPPEL
57 3176 6590 00 2 NIPPLE NIPPEL
58 3715 0597 00 1 CAP HUV
59 3176 7337 00 1 NIPPLE NIPPEL
60 3176 6788 00 1 CAP NUT ÖVERFALLSMUTTER
61 3176 6675 00 1 NIPPLE NIPPEL
62 3176 6501 00 1 NIPPLE NIPPEL
63 3177 3016 00 3 COUPLING KOPPLING
64 0570 5010 18 1 NIPPLE NIPPEL
65 0147 1403 03 8 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 40 - 8.8 FZB
66 0663 9188 01 2 O-RING O-RING
67 0638 0571 00 4 FLANGE HALF FLÄNSHALVA ZINC PLATED
68 0211 1960 81 8 SCREW SKRUV MC6S M 10 X 30 - 12.9
69 0663 9182 01 2 O-RING O-RING
70 0638 0565 00 4 FLANGE HALF FLÄNSHALVA

B0025271
194
HYDR. SYSTEM / HYDRAULSYSTEM 5112 2877 85
(Sheet 3 of 3)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
71 0823 0050 23 1 CHECK VALVE BACKVENTIL
72 5112 2591 80 1 SEQUENCE VALVE SEKVENSVENTIL
73 5112 2877 77 1 BRAKE VALVE BROMSVENTIL
74 5112 2593 80 1 PEDAL PEDAL
75 5112 2921 01 1 PRESSURE SWITCH TRYCKVAKT
78 5112 2622 00 5 PRESS.TAKE OFF MÄTPUNKTSUTTAG
81 3177 3092 88 1 DIRECTION VALVE RIKTNINGSVENTIL Page 201
82 3177 3077 00 1 ASSEMBLY PLATE MONT.PLATTA
83 0211 1215 00 4 SCREW SKRUV MC6S M 5 X 50 - 12.9
84 3176 6511 00 2 NIPPLE NIPPEL
85 3176 6576 00 1 NIPPLE NIPPEL
86 3176 6548 00 3 NIPPLE NIPPEL
90 5112 3151 00 1 HYDRAULIC PUMP HYDRAULPUMP Page 203
91 5112 2877 42 1 HYDRAULIC MOTOR HYDRAULMOTOR Page 207
92 5112 2878 26 1 GEAR PUMP KUGGHJULSPUMP Page 209
93 5112 2570 80 1 HYDR. CYLINDER HYDRAULCYLINDER Page 213
94 0663 9191 01 1 O-RING O-RING
95 0211 1960 82 4 SCREW SKRUV MC6S M 10 X 35 - 12.9
96 5112 2949 00 2 PROTECT. COVER SKYDDSHUV
97 5112 2949 01 2 PROTECT. COVER SKYDDSHUV
98 5112 3023 43 1 PRESSURE SWITCH TRYCKVAKT
102 3176 8270 00 1 NIPPLE NIPPEL
103 3176 6512 00 2 NIPPLE NIPPEL
104 3176 6576 00 5 NIPPLE NIPPEL
105 5112 2915 00 2 ACCUMULATOR ACKUMULATOR 65 BAR
106 5112 3024 50 1 ACCUMULAT.BLOCK ACKUMULAT.BLOCK
107 0661 1033 00 4 SEAL WASHER TÄTNINGSBRICKA 21,5 / 28,6 X 2,5 FZ ST.
108 0603 4225 00 2 HEXAGON NIPPLE SEXKANTNIPPEL
109 3176 6514 00 2 NIPPLE NIPPEL
110 3177 3016 00 2 COUPLING KOPPLING
111 0147 1405 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 50 - 8.8 FZB
112 0301 2358 00 2 WASHER BRICKA 13 / 24 X 2,5 -HB 200 FZB

5112 2877 85 005K


195
HOSE SET / SLANGSATS
HOSE SETSLANGSATS

B0015365
196
HOSE SET / SLANGSATS

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
BD1 0574 1315 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2300 R2AT
BD2 0574 1270 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1300 R2AT
BD6 0574 0253 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*300 R2AT
6,3X 300 R2AT
BD7 3176 5677 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1000 R2AT
P13 3176 5672 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1500 R2AT
STT1 0574 2284 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3400 R2AT
ST1 3176 6863 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 900 R2AT
ST2 0574 2276 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1900 R2AT
ST3 0574 1270 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1300 R2AT
ST4 0574 1275 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1800 R2AT
SU1 5112 2628 02 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING
SU3 5112 2628 01 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING
TRT1 0574 0069 44 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1050 R2AT
TRT2 0574 0000 40 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 600 R1T
TRT3 0574 3018 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 1100 R1T
TRT4 0574 3018 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 1100 R1T
TR1 0574 0073 12 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 1200 S 350 - 41,3 - 47
TR2 0574 0073 12 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 1200 S 350 - 41,3 - 47
1BR1 3176 5675 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 800 R2AT
1BR2 3176 6974 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1400 R2AT
1BR3 3176 6975 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2400 R2AT
1BR4 0574 0255 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 400 R2AT
2BR1 3176 5675 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 800 R2AT
2BR2 3176 6974 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1400 R2AT
2BR3 0574 1274 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1700 R2AT
2BR4 0574 0255 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 400 R2AT
3BR1 3176 6858 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*3600 R2AT
6,3X 3600 R2AT
3BR2 0574 0252 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*250 R2AT
6,3X 250 R2AT

3128 2021 25 002K


197
HOSE SET / SLANGSATS
HOSE SETSLANGSATS

B0015365
198
HOSE SET / SLANGSATS

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
BD1 0574 1315 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2300 R2AT
BD2 3176 6974 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1400 R2AT
BD6 0574 0253 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*300 R2AT
6,3X 300 R2AT
BD7 3176 5677 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1000 R2AT
P13 3176 5672 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1500 R2AT
STT1 0574 2284 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3400 R2AT
ST1 3176 6863 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 900 R2AT
ST2 0574 2277 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 2000 R2AT
ST3 3176 6337 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2200 R2AT
ST4 3176 3736 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2600 R2AT
SU1 5112 2628 02 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING
SU3 5112 2628 01 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING
TRT1 0574 0069 44 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1050 R2AT
TRT2 0574 0000 40 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 600 R1T
TRT3 0574 3018 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 1100 R1T
TRT4 0574 3018 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 1100 R1T
TR1 0574 0073 12 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 1200 S 350 - 41,3 - 47
TR2 0574 0073 12 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 1200 S 350 - 41,3 - 47
1BR1 3176 5675 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 800 R2AT
1BR2 3176 6974 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1400 R2AT
1BR3 3176 6975 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2400 R2AT
1BR4 0574 0255 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 400 R2AT
2BR1 3176 5675 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 800 R2AT
2BR2 3176 6974 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1400 R2AT
2BR3 0574 0064 71 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2900 R2AT
2BR4 0574 0255 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 400 R2AT
3BR1 3176 6858 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*3600 R2AT
6,3X 3600 R2AT
3BR2 0574 0252 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*250 R2AT
6,3X 250 R2AT

3128 2021 26 003K


199
DIRECTION VALVE / RIKTNINGSVENTIL 3177 3092 88
DIRECTION VALVERIKTNINGSVENTIL

B0032236
200
DIRECTION VALVE / RIKTNINGSVENTIL 3177 3092 88

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3177 3092 57 1 NUT MUTTER
2 3177 3092 55 1 COIL SPOLE
3 3177 3092 56 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS

3177 3092 88 002K


201
HYDRAULIC PUMP / HYDRAULPUMP 5112 3151 00
HYDRAULIC PUMPHYDRAULPUMP

B0026472
202
HYDRAULIC PUMP / HYDRAULPUMP 5112 3151 00

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3218 2006 99 1 ROTOR ROTORENHET
2 3218 2007 01 1 HYD.CONTR. UNIT HYD.KONTR.ENHET
3 3218 2007 02 1 VALVE SECTION VENTILSEKTION
4 3218 2007 03 1 PUMP GEAR PUMPDREV
5 3218 2006 98 1 DIRECTION VALVE RIKTNINGSVENTIL Page 205
7 3218 2007 04 1 CARTRIDGE PATRON
10 3218 2007 05 1 HOUSING HUS
13 3218 2007 06 1 LINK BULT LEDBULT
20 3218 2007 07 1 LOCK SCREW LÅSSKRUV
21 3218 2007 08 2 LOCK SCREW LÅSSKRUV
22 3218 2007 09 4 LOCK SCREW LÅSSKRUV
23 3218 2007 10 4 LOCK SCREW LÅSSKRUV
27 3218 2007 11 2 SHEAR PIN BRYTPINNE
31 3218 2007 12 2 SPRING PIN SPÄNNSTIFT
32 3218 2007 13 1 LOCK SCREW LÅSSKRUV
46 3218 2007 14 1 EXCENTERSKRUV EXCENTERSKRUV
47 3218 2007 15 1 SEAL NUT TÄTNINGSMUTTER
49 3218 2007 16 1 RESTRICTION STRYPNING
54 3218 2007 17 1 RESTRICTION STRYPNING

5112 3151 00 002K


203
DIRECTION VALVE / RIKTNINGSVENTIL 3218 2006 98
DIRECTION VALVERIKTNINGSVENTIL

B0026471
204
DIRECTION VALVE / RIKTNINGSVENTIL 3218 2006 98

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3218 2007 18 1 VALVE HOUSING VENTILHUS
2 3218 2007 19 2 SOLENOID CARTR. SOLENOIDPATRON
12 3218 2007 20 1 CONTACT KONTAKT
13 3218 2007 21 1 CONTACT KONTAKT

3218 2006 98 001K


205
HYDRAULIC MOTOR / HYDRAULMOTOR 5112 2877 42
HYDRAULIC MOTORHYDRAULMOTOR

B0002083
206
HYDRAULIC MOTOR / HYDRAULMOTOR 5112 2877 42

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 3101 35 2 SEAL PLOMB
2 5112 3109 48 1 SHAFT SEAL AXELTÄTNING
3 0335 2152 00 1 CIRCLIP SPÅRRING
4 1088 0151 01 1 ELECTR.PLUG STICKKONTAKT
5 5112 3109 49 1 SOLENOID MAGNETSPOLE

5112 2877 42 002K


207
GEAR PUMP / KUGGHJULSPUMP 5112 2878 26
GEAR PUMPKUGGHJULSPUMP

B0039753
208
GEAR PUMP / KUGGHJULSPUMP 5112 2878 26

(Sheet 1 of 2)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
5112 2878 84 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS POS.21, 24,25, 27-29, 33-35
1 – 1 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.
2 – 1 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.
3 – 1 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.
4 – 1 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.
5 – 1 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.
6 – 4 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.
7 – 1 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.
8 – 1 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.
9 – 1 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.
10 – 1 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.
15 – 4 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.
16 – 4 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.
17 – 4 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.
18 – 4 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.
19 – 4 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.
20 – 1 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.
21 – 1 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.
22 – 1 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.
23 – 2 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.
24 – 2 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.
25 – 2 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.
26 – 2 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.
27 – 2 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.
28 – 2 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.
29 – 1 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.
30 – 4 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.
31 – 1 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.
32 – 2 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.
33 – 2 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.
34 – 1 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.
35 – 1 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.

5112 2878 26 003K


209
GEAR PUMP / KUGGHJULSPUMP 5112 2878 26
(Sheet 2 of 2)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
36 – 1 NOT DEL. SEP. LEV. EJ SEP.

B0039753
210
GEAR PUMP / KUGGHJULSPUMP 5112 2878 26

5112 2878 26 003K


211
HYDR. CYLINDER / HYDRAULCYLINDER 5112 2570 80
HYDR. CYLINDERHYDRAULCYLINDER

B0007003
212
HYDR. CYLINDER / HYDRAULCYLINDER 5112 2570 80

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
0544 2106 00 2 GREASE NIPPLE SMÖRJNIPPEL
9120 0990 10 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS
2 9124 9566 00 1 PISTON KOLV
3 – 1 PISTON SEAL KOLVTÄTNING
4 0196 1552 10 1 SET SCREW STOPPSKRUV M 8 X 12 SK6SS DIN 916
5 9123 6507 09 1 COVER LOCK
6 0663 6139 00 1 O-RING O-RING
7 0661 1536 00 1 BACK-UP RING STÖDRING
8 9125 6583 00 1 SEALRING KOLVSTÅNGSTÄTN.
9 0665 9170 00 1 WIPER AVSTRYKARE
10 0663 2128 00 1 O-RING O-RING
11 9123 4359 00 1 PISTON ROD KOLVSTÅNG
12 0501 0015 00 2 BEARING,SP.PL. LEDLAGER
13 0335 2147 00 4 CIRCLIP SPÅRRING

5112 2570 80 003K


213
FRAME / RAM
FRAMERAM

B0001113
214
FRAME / RAM

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 – 1 BOOM FRAME BOMRAM
2 – 1 INTERM. FRAME MELLANRAM
3 5112 2715 00 1 MOTOR FRAME MOTORRAM
4 0147 1555 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 20 X 70 - 8.8 FZB
5 0291 1128 28 4 LOCK NUT LÅSMUTTER M 20 - 8 FZB / ISO 7040
6 5112 3036 39 1 WAIST PIN MIDJETAPP
7 5112 3036 38 2 PLAIN BEARING GLIDLAGER
8 0333 6113 00 1 LOCK WASHER LÅSBRICKA 60 / 73 X 1,5
9 0295 3113 00 1 LOCK NUT LÅSMUTTER M 60X2 - KM 12 - 11 0727
10 5112 2710 00 2 ATTACHM. PLATE FÄSTPLÅT
11 0147 1491 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 16 X 110 - 8.8 FZB
12 5112 2090 00 1 STAY STAG
13 5112 2093 00 2 RING PIN RINGSPRINT
14 5112 2538 00 1 SHAFT AXEL
15 0108 1395 00 2 SPRING PIN RÖRPINNE 10 X 55 DIN 1481
16 5112 2650 00 1 SHAFT AXEL

5112 3187 10 001K


215
DRIVERS PLATF. / FÖRARPLATTFORM 5112 3100 58
DRIVERS PLATF.FÖRARPLATTFORM

B0001108
216
DRIVERS PLATF. / FÖRARPLATTFORM 5112 3100 58

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 – 1 CHAIR COMPL. STOL KOMPL. Page 219
2 5112 2550 00 1 CONTROL PANEL MANÖVERPULPET
3 0147 1362 03 7 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 25 - 8.8 FZB
4 0301 2344 00 7 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 10,5 / 20 X 2 -HB 200 FZB
5 5112 2616 00 1 PROTECTION RACK SKYDDSRÄCKE
6 0147 1400 03 3 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 25 - 8.8 FZB
7 0301 2358 00 3 WASHER BRICKA 13 / 24 X 2,5 -HB 200 FZB
8 0147 1552 03 6 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 20 X 55 - 8.8 FZB
9 5112 2639 00 1 PLATFORM PLATTFORM
10 0147 1359 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 16 - 8.8 FZB
11 – 1 COVER LOCK
12 5112 3146 68 1 YOKE BYGEL
13 0147 1324 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 8 X 22 - 8.8 FZB
14 5112 3024 99 1 ANGLE POINTER VINKELVISARE Page 223
15 5112 3102 66 1 PROTECT. PLATE SKYDDSPLÅT
16 0147 1322 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M8X16-8.8FZB
M 8 X 16 - 8.8 FZB
17 0301 2335 00 2 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 8,4 / 16 X 1,6 -HB200 FZB

5112 3100 58 005K


217
CHAIR COMPL. / STOL KOMPL.
CHAIR COMPL.STOL KOMPL.

B0039936
218
CHAIR COMPL. / STOL KOMPL.

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 0147 1362 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 25 - 8.8 FZB
2 0211 1325 03 4 SCREW SKRUV MC6S M 8 X 25 - 8.8 FZB
3 0291 1128 18 2 LOCK NUT LÅSMUTTER M 8 - 8 FZB / ISO 7040
4 0301 2335 00 2 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 8,4 / 16 X 1,6 -HB200 FZB
5 5112 0007 80 1 CHAIR COMPL. STOL KOMPL. Page 221
6 – 1 CHAIR SUPPORT STOLSTATIV

5112 3025 85 001K


219
CHAIR COMPL. / STOL KOMPL. 5112 0007 80
CHAIR COMPL.STOL KOMPL.

B0038276
220
CHAIR COMPL. / STOL KOMPL. 5112 0007 80

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 3021 14 1 DRIVERS CHAIR FÖRARSTOL
2 5112 0007 77 1 SAFETY BELT SÄKERHETSBÄLTE

5112 0007 80 001K


221
ANGLE POINTER / VINKELVISARE 5112 3024 99
ANGLE POINTERVINKELVISARE

B0009454
222
ANGLE POINTER / VINKELVISARE 5112 3024 99

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 0129 3104 00 8 BLIND RIVET BLINDNIT 2,4 X 7,4 TAP / D 48 BS
2 0160 6041 00 11 SCREW, SLOTTED SPÅRSKRUV M 4 X 14 - 4.8
3 0291 1128 13 11 LOCK NUT LÅSMUTTER M 4 - 8 FZB / ISO 7040
4 – 1 HOLDER HÅLLARE
5 5112 3102 43 2 ANGLE POINTER VINKELVISARE
6 9106 1071 00 1 READ INSTR.BOOK LÄS INSTR.BOK
7 9106 1073 21 1 TIPP. HAZ. DOWN TIPPRISK NEDFÖR

5112 3024 99 002K


223
DETAIL SET / DETALJSATS
DETAIL SETDETALJSATS

B0006788
224
DETAIL SET / DETALJSATS

(Sheet 1 of 2)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 2581 00 2 LIFT EAR LYFTÖRA
2 0147 1555 03 8 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 20 X 70 - 8.8 FZB
3 0291 1128 28 8 LOCK NUT LÅSMUTTER M 20 - 8 FZB / ISO 7040
4 – 4 STAY STAG
5 5112 2711 00 2 LAMP HOUSING LAMPHUS
6 5112 2714 00 2 MUDGUARD STÄNKSKÄRM
7 0147 1364 03 16 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10X35-8.8 FZB
M 10 X 35 - 8.8 FZB
7 0147 1365 03 8 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 40 - 8.8 FZB
8 0291 1128 20 40 LOCK NUT LÅSMUTTER M 10 - 8 FZB / ISO 7040
9 5112 2716 00 4 FENDER STÄNKSKYDD
10 5112 2717 00 4 DAMPER BIT MOTLÄGG
11 5112 2663 00 2 STAY STAG
12 5112 2718 00 1 MUDGUARD STÄNKSKÄRM
13 5112 2664 03 2 STAY STAG
14 0147 1555 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 20 X 70 - 8.8 FZB
15 0301 2394 00 8 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 21 / 37 X 3 - HB 200 FZB
17 5112 3159 60 1 HYDR.OIL TANK HYDRAULOLJETANK Page 229
18 0291 1128 18 2 LOCK NUT LÅSMUTTER M 8 - 8 FZB / ISO 7040
19 5112 2731 63 1 ATTACHMENT FÄSTE
20 5112 2406 00 2 ATTACHMENT FÄSTE
21 0147 1325 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 8 X 25 - 8.8 FZB
22 0301 2358 00 6 WASHER BRICKA 13 / 24 X 2,5 -HB 200 FZB
23 0147 1403 03 6 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 40 - 8.8 FZB
24 0291 1128 22 4 LOCK NUT LÅSMUTTER M 12 - 8 FZB / ISO 7040
25 0147 1408 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 65 - 8.8 FZB
26 0147 1329 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 8 X 45 - 8.8 FZB
27 5112 2587 00 2 ANGLE IRON VINKELJÄRN
28 5112 2586 00 1 BATTERY BOX BATTERILÅDA
29 0147 1325 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 8 X 25 - 8.8 FZB
30 0291 1128 18 2 LOCK NUT LÅSMUTTER M 8 - 8 FZB / ISO 7040
31 0147 1369 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 60 - 8.8 FZB

5112 3189 00 004K


225
DETAIL SET / DETALJSATS
(Sheet 2 of 2)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
32 0147 1365 03 8 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 40 - 8.8 FZB
34 0147 1363 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 30 - 8.8 FZB
40 5112 2718 06 1 MUDGUARD STÄNKSKÄRM

B0006788
226
DETAIL SET / DETALJSATS

5112 3189 00 004K


227
HYDR.OIL TANK / HYDRAULOLJETANK 5112 3159 60
HYDR.OIL TANKHYDRAULOLJETANK

B0012762
228
HYDR.OIL TANK / HYDRAULOLJETANK 5112 3159 60

(Sheet 1 of 2)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
– 1 PICTURE BILD
1 0147 1363 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 30 - 8.8 FZB
2 0147 1364 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10X35-8.8 FZB
M 10 X 35 - 8.8 FZB
3 0246 1236 00 1 STUD PINNSKRUV PS M 10 X 40 - 5.8
4 0291 1128 20 4 LOCK NUT LÅSMUTTER M 10 - 8 FZB / ISO 7040
5 0291 1128 23 2 LOCK NUT LÅSMUTTER M 12 - 8 FZB / ISO 704
6 0301 2344 00 4 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 10,5 / 20 X 2 -HB 200 FZB
7 0371 1100 06 1 LIFTING EYE LYFTÖGLA
8 0560 4400 95 1 PIPE FITTING RÖRDEL
9 0605 8301 00 1 BUSHING BUSSNING
10 0653 1055 00 1 GASKET PACKNING
11 0661 1014 00 1 SEAL WASHER TÄTNINGSBRICKA
12 0661 1038 00 2 SEAL WASHER TÄTNINGSBRICKA
13 0661 1049 00 2 SEAL WASHER TÄTNINGSBRICKA
14 0661 1056 00 1 SEAL WASHER TÄTNINGSBRICKA
15 0661 1062 00 1 SEAL WASHER TÄTNINGSBRICKA
16 0686 3706 00 2 PLUG PROPP
17 0686 3708 00 2 PLUG PROPP
18 0686 3709 00 1 PLUG PROPP
19 0686 3710 00 1 PLUG PROPP
20 3176 4531 03 1 LEVEL SWITCH NIVÅVAKT
21 3217 5639 00 1 COVER LOCK
22 3217 5640 00 2 GASKET PACKNING
23 3217 6613 00 1 PROTECTION TUBE SKYDDSRÖR
24 3217 9008 00 1 LEVEL METER NIVÅMÄTARE
25 3176 6517 00 2 NIPPLE NIPPEL
26 5112 3159 61 1 HYDR.OIL TANK HYDRAULOLJETANK Page 233
27 – 1 PROTECTION SKYDD
28 5112 2541 01 1 FILT.INDICATOR FILTERINDIKATOR
29 8202 0304 02 1 BALL VALVE KULVENTIL AIR
SPARE PARTS SET 8202 0304 02

5112 3159 60 002K


229
HYDR.OIL TANK / HYDRAULOLJETANK 5112 3159 60
(Sheet 2 of 2)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
30 8231 0854 19 1 BREATHER FILTER ANDNINGSFILTER CONNECTION. G3/4'
31 8231 0854 84 1 MANOMETER MANOMETER
32 8231 1082 52 1 SUCTION FILTER SUGFILTER Page 235
33 8234 0200 36 1 FILTER, COMPL. FILTER, KOMPL. Page 237
34 0686 4212 00 1 PLUG PROPP
35 0661 1070 00 1 SEAL WASHER TÄTNINGSBRICKA
36 0574 3261 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 700 R2AT
37 3176 7757 00 1 NIPPLE NIPPEL
38 3176 6499 00 1 NIPPLE NIPPEL
39 3715 0589 00 1 NIPPLE NIPPEL

B0012762
230
HYDR.OIL TANK / HYDRAULOLJETANK 5112 3159 60

5112 3159 60 002K


231
HYDR.OIL TANK / HYDRAULOLJETANK 5112 3159 61
HYDR.OIL TANKHYDRAULOLJETANK

B0001136
232
HYDR.OIL TANK / HYDRAULOLJETANK 5112 3159 61

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 0147 1362 03 18 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 25 - 8.8 FZB
2 0147 1401 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 30 - 8.8 FZB
3 0147 1475 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 16 X 30 - 8.8 FZB
4 0663 9190 01 1 O-RING O-RING
5 0663 9205 00 1 O-RING O-RING
6 3217 7631 00 1 SEALING FLANGE BLINDFLÄNS
7 – 1 HYDR.OIL TANK HYDRAULOLJETANK
8 – 1 COVER LOCK
9 5112 2532 00 1 GASKET PACKNING
10 5112 2824 00 1 SEALING FLANGE BLINDFLÄNS

5112 3159 61 002K


233
SUCTION FILTER / SUGFILTER 8231 1082 52
SUCTION FILTERSUGFILTER

B0037128
234
SUCTION FILTER / SUGFILTER 8231 1082 52

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 8231 1090 95 1 COVER LOCK INCL.ITEM 2
2 3128 3023 10 1 O-RING O-RING
3 8231 1018 28 1 FILTER INSERT FILTERINSATS
4 3128 3184 58 1 WASHER BRICKA
5 8231 1082 53 1 RUBBER RING GUMMIRING
6 8231 1090 94 1 O-RING O-RING

8231 1082 52 006K


235
FILTER, COMPL. / FILTER, KOMPL. 8234 0200 36
FILTER, COMPL.FILTER, KOMPL.

B0038355
236
FILTER, COMPL. / FILTER, KOMPL. 8234 0200 36

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 8231 1018 04 2 FILTER INSERT FILTERINSATS
2 0266 2111 00 4 NUT MUTTER M 10 - 8 FZB
3 0301 2344 00 4 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 10,5 / 20 X 2 -HB 200 FZB
4 8231 0853 45 1 O-RING O-RING
5 8231 0853 46 1 O-RING O-RING
6 0663 2154 00 1 O-RING O-RING
7 8231 0858 23 1 COVER COMPL. LOCK KOMPL.
8 5112 3102 60 1 BY PASS VALVE ÖVERSTR.VENTIL

8234 0200 36 005K


237
MOTOR FRAME / MOTORRAM 5112 3100 61
MOTOR FRAMEMOTORRAM

B0001112
238
MOTOR FRAME / MOTORRAM 5112 3100 61

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 2370 00 2 HOOK HAKE
2 5112 2935 00 1 CHAIN KÄTTING
3 9030 0500 00 1M AIR HOSE LUFTSLANG
4 0371 1100 06 1 LIFTING EYE LYFTÖGLA
5 5112 2542 00 1 MOTOR CAP MOTORHUV
6 0160 6043 00 2 SCREW, SLOTTED SPÅRSKRUV M 4 X 20 - 4.8 FZB
7 0301 2358 00 4 WASHER BRICKA 13 / 24 X 2,5 -HB 200 FZB
8 0324 1253 00 2 SPACER SLEEVE DISTANSHYLSA 18 X 22 X 2
9 0147 1405 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 50 - 8.8 FZB
10 0147 1361 03 1 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 22 - 8.8 FZB
11 0291 1128 13 2 LOCK NUT LÅSMUTTER M 4 - 8 FZB / ISO 7040
12 5112 2946 01 2 RUBBER BUFFER GUMMIBUFFERT
13 5112 2534 00 1 BACK HEAD BAKSTYCKE
14 0301 2358 00 8 WASHER BRICKA 13 / 24 X 2,5 -HB 200 FZB
15 0147 1403 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 40 - 8.8 FZB
18 0291 1128 22 12 LOCK NUT LÅSMUTTER M 12 - 8 FZB / ISO 7040
19 5112 2666 00 1 BRACKET KONSOL
20 5112 2667 00 1 FRAME RAM
21 0147 1403 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 40 - 8.8 FZB
22 5112 2533 83 1 FUEL TANK BRÄNSLETANK Page 241
23 0147 1363 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 30 - 8.8 FZB
24 0301 2344 00 8 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 10,5 / 20 X 2 -HB 200 FZB
25 0291 1128 20 8 LOCK NUT LÅSMUTTER M 10 - 8 FZB / ISO 7040
26 5112 2665 00 1 BRACKET KONSOL
27 5112 2641 00 4 VIBR. DAMPER VIBR.DÄMPARE
28 5112 2642 00 4 MOTOR BRACKET MOTORFÄSTE
29 0147 1400 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 25 - 8.8 FZB
30 0147 1362 03 8 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 25 - 8.8 FZB
31 0147 1403 03 8 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 40 - 8.8 FZB
32 0147 1407 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M12X60 - 8.8FZB
M 12 X 60 - 8.8 FZB

5112 3100 61 003K


239
FUEL TANK / BRÄNSLETANK 5112 2533 83
FUEL TANKBRÄNSLETANK

B0001106
240
FUEL TANK / BRÄNSLETANK 5112 2533 83

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 2533 82 1 FUEL TANK BRÄNSLETANK Page 243
5 5112 2341 00 1 GASKET PACKNING
6 5112 2340 00 1 COVER LOCK
7 5054 0140 00 0.33M PLASTIC TUBING PLASTSLANG
8 1088 1301 01 4 ASSEMBLY STRIP MONTERINGSBAND 2,4X92 1,6-15,8 T.-23MPLASTIC
9 0211 1207 00 5 SCREW SKRUV MC6S M 5 X 16 - 12.9
10 0301 2318 00 5 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 5,3 / 10 X 1 - HB 200 FZB
5,3 / 10 X 1 - HB 200 FZB
11 5112 1423 00 1 SUCT.-RETURN P. SUG-RETURLEDN.
12 5118 0188 00 1 GASKET PACKNING
13 5112 2083 81 1 LEVEL SENSOR NIVÅGIVARE
14 0661 1038 00 1 SEAL WASHER TÄTNINGSBRICKA
15 5118 1159 00 1 PLUG PROPP
16 5112 2670 00 1 PROTECTION SKYDD

5112 2533 83 002K


241
FUEL TANK / BRÄNSLETANK 5112 2533 82
FUEL TANKBRÄNSLETANK

B0001126
242
FUEL TANK / BRÄNSLETANK 5112 2533 82

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 – 1 FUEL TANK BRÄNSLETANK
2 5112 2339 00 1 GASKET PACKNING
3 5112 2662 00 1 TANK COVER TANKLOCK
4 0147 1360 03 12 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 20 - 8.8 FZB

5112 2533 82 002K


243
LUBR. SYSTEM / SMÖRJSYSTEM 5112 3100 62 CARRIER
LUBR. SYSTEMSMÖRJSYSTEM

B0001111
244
LUBR. SYSTEM / SMÖRJSYSTEM 5112 3100 62 CARRIER

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 2163 80 1 LUBR. VALVE SMÖRJVENTIL Page 247
2 0544 2562 00 1 GREASE NIPPLE SMÖRJNIPPEL
3 0211 1215 00 2 SCREW SKRUV MC6S M 5 X 50 - 12.9
4 0291 1128 14 2 LOCK NUT LÅSMUTTER M 5 - 8 FZB / ISO 7040
5 0580 2202 00 5 PIPE COUPLING RÖRKOPPLING D=6; ISO 7-R 1/8; 90 DEG.
PR.WORK 250 BA
6 0226 0326 00 4 TAPPING SCREW GÄNGANDE SKRUV M6SF M 5 X 10 - 8.8 FZB
M6SF M 5 X 10 - 8.8 FZB
7 0346 1002 43 4 PIPE CLAMP RÖRKLAMMA
8 5112 2164 00 1M HIGH POWER PIPE HÖGTR.PLASTRÖR

5112 3100 62 001K


245
LUBR. VALVE / SMÖRJVENTIL 5112 2163 80
LUBR. VALVESMÖRJVENTIL

B0000157
246
LUBR. VALVE / SMÖRJVENTIL 5112 2163 80

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 3005 38 6 CUTTING RING SKÄRRING
2 0580 0013 11 6 PIPE COUPLING RÖRKOPPLING
3 0653 1041 00 1 GASKET PACKNING
4 3128 3005 37 1 PLUG PROPP
5 5112 2163 00 1 VALVE HOUSING VENTILHUS

5112 2163 80 002K


247
DRIVE UNIT / DRIVENHET
DRIVE UNITDRIVENHET

B0003199
248
DRIVE UNIT / DRIVENHET

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 3052 38 1 COUPLING COMPL. KOPPLING KOMPL.
2 5112 3007 46 1 PUMP CARRIER PUMPBÄRARE
3 0147 1362 03 12 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 25 - 8.8 FZB
4 0211 1962 92 2 SCREW SKRUV MC6S M 16 X 35 - 12.9
5 0301 2344 00 14 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 10,5 / 20 X 2 -HB 200 FZB
6 0211 1960 81 2 SCREW SKRUV MC6S M 10 X 30 - 12.9
7 0663 2106 65 1 O-RING O-RING
10 0333 5200 08 2 LOCK WASHER LÅSBRICKA 17 / 30,7 X 3,7 FZB

5112 3008 28 005K


249
SHAFT SET / AXELSATS
SHAFT SETAXELSATS

B0025272
250
SHAFT SET / AXELSATS

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 3187 28 1 DRIVE AXLE DRIVAXEL Page 253
2 5112 3214 27 1 DRIVE SHAFT DRIVAXEL

5112 3188 35 002K


251
DRIVE AXLE / DRIVAXEL 5112 3187 28
DRIVE AXLEDRIVAXEL

B0028194
252
DRIVE AXLE / DRIVAXEL 5112 3187 28

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 3201 89 1 CROWN WHEEL KIT KRONHJULSATS Page 255 COMPLETE KIT ONLY
2 5112 3201 82 1 DIFF.KIT DIFF.SATS Page 257 COMPLETE KIT ONLY
3 5112 3193 11 1 VANE KIT LAMELLSATS Page 259 COMPLETE KIT ONLY
4 5112 3193 28 2 PLANET GEAR KIT PLANETVÄXELSATS Page 261 COMPLETE KIT ONLY
5 5112 3003 35 16 WHEEL BOLT HJULBULT
6 5112 3199 74 16 WASHER BRICKA
7 5112 3199 83 16 WASHER BRICKA
8 5112 3199 73 16 WHEEL NUT HJULMUTTER

5112 3187 28 003K


253
CROWN WHEEL KIT / KRONHJULSATS 5112 3201 89 COMPLETE KIT ONLY
CROWN WHEEL KITKRONHJULSATS

B0024357
254
CROWN WHEEL KIT / KRONHJULSATS 5112 3201 89 COMPLETE KIT ONLY

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 – 1 NUT MUTTER NOT DELIVERED SEPARATELY
3 5112 2560 07 2 O-RING O-RING NOT DELIVERED SEPARATELY
7 – 1 SEAL TÄTNING NOT DELIVERED SEPARATELY
8 – 1 NUT MUTTER NOT DELIVERED SEPARATELY
10 – 2 SHIM SHIMS NOT DELIVERED SEPARATELY
10 – 2 SHIM SHIMS NOT DELIVERED SEPARATELY
10 – 1 SHIM SHIMS NOT DELIVERED SEPARATELY
10 – 1 SHIM SHIMS NOT DELIVERED SEPARATELY
11 – 2 SHIM SHIMS NOT DELIVERED SEPARATELY
11 – 2 SHIM SHIMS NOT DELIVERED SEPARATELY
11 – 1 SHIM SHIMS NOT DELIVERED SEPARATELY
11 – 1 SHIM SHIMS NOT DELIVERED SEPARATELY
12 – 2 BEARING LAGER NOT DELIVERED SEPARATELY
13 – 1 GEAR SET DREVSATS NOT DELIVERED SEPARATELY
15 – 2 BEARING LAGER NOT DELIVERED SEPARATELY
23 5112 3192 89 12 SCREW SKRUV NOT DELIVERED SEPARATELY
31 – 1 O-RING O-RING NOT DELIVERED SEPARATELY

5112 3201 89 002K


255
DIFF.KIT / DIFF.SATS 5112 3201 82 COMPLETE KIT ONLY
DIFF.KITDIFF.SATS

B0024361
256
DIFF.KIT / DIFF.SATS 5112 3201 82 COMPLETE KIT ONLY

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
6 – 4 LOCK RING LÅSRING NOT DELIVERED SEPARATELY
17 – 2 DIFFERENT.WHEEL DIFFERENT. HJUL NOT DELIVERED SEPARATELY
18 – 4 PINION PINJONG NOT DELIVERED SEPARATELY
19 – 4 PIN PINNE NOT DELIVERED SEPARATELY
20 – 4 LOCK RING LÅSRING NOT DELIVERED SEPARATELY
21 – 4 WASHER BRICKA NOT DELIVERED SEPARATELY
27 – 1 DIFF.CASE DIFF.HUS NOT DELIVERED SEPARATELY
33 – 2 DISK SKIVA NOT DELIVERED SEPARATELY

5112 3201 82 002K


257
VANE KIT / LAMELLSATS 5112 3193 11 COMPLETE KIT ONLY
VANE KITLAMELLSATS

B0028566
258
VANE KIT / LAMELLSATS 5112 3193 11 COMPLETE KIT ONLY

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
B1 5112 2560 07 3 O-RING O-RING NOT DELIVERED SEPARATELY
1 5112 3171 68 6 BRAKE DISC BROMSSKIVA NOT DELIVERED SEPARATELY
6 – 2 SEAL TÄTNING NOT DELIVERED SEPARATELY
7 – 2 O-RING O-RING NOT DELIVERED SEPARATELY
8 – 2 SEAL TÄTNING NOT DELIVERED SEPARATELY
9 – 2 O-RING O-RING NOT DELIVERED SEPARATELY
10 – 8 DISK LAMELL NOT DELIVERED SEPARATELY

5112 3193 11 002K


259
PLANET GEAR KIT / PLANETVÄXELSATS 5112 3193 28 COMPLETE KIT ONLY
PLANET GEAR KITPLANETVÄXELSATS

B0024363
260
PLANET GEAR KIT / PLANETVÄXELSATS 5112 3193 28 COMPLETE KIT ONLY

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 2560 07 1 O-RING O-RING
6 – 1 SEAL TÄTNING
7 – 1 SHAFT AXEL
10 5112 2560 07 1 O-RING O-RING
11 – 2 BEARING LAGER
15 – 1 LOCK WASHER LÅSBRICKA
20 – 1 SEAL TÄTNING
24 – 8 NUT MUTTER
30 – 1 PLANET HOLDER PLANETHÅLLARE

5112 3193 28 001K


261
TRANSVERTER / TRANSMISSION
TRANSVERTERTRANSMISSION

B0025838
262
TRANSVERTER / TRANSMISSION

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 3187 09 1 CARDAN SHAFT KARDANAXEL Page 265
2 5112 3001 59 1 FLANGE SCR.SET FLÄNS.SKRUVSATS
3 5112 3187 18 1 CARDAN SHAFT KARDANAXEL Page 267
4 5112 3001 59 1 FLANGE SCR.SET FLÄNS.SKRUVSATS
5 5112 3187 19 1 CARDAN SHAFT KARDANAXEL Page 269
6 0211 1963 86 4 SCREW SKRUV MC6S M 20 X 120 - 12.9
7 5112 3187 08 2 PLATE PLÅT
8 0301 2394 00 8 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 21 / 37 X 3 - HB 200 FZB
9 0147 1573 03 8 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 20 X 240 - 8.8 FZB
10 0291 1128 28 8 LOCK NUT LÅSMUTTER M 20 - 8 FZB / ISO 7040
11 0147 1403 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 40 - 8.8 FZB
12 0147 1408 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 65 - 8.8 FZB
13 0301 2358 00 6 WASHER BRICKA 13 / 24 X 2,5 -HB 200 FZB
14 5112 3187 12 1 CARDAN PROTECT. KARDANSKYDD
15 0291 1128 22 4 LOCK NUT LÅSMUTTER M 12 - 8 FZB / ISO 7040
16 5112 3190 96 2 WHEEL COMPL. HJUL KOMPL. Page 271
17 – 2 WHEEL COMPL. HJUL KOMPL. Page 277
18 0300 0274 83 4 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 21 / 37 X 4 - HV 295-350

5112 3188 40 003K


263
CARDAN SHAFT / KARDANAXEL 5112 3187 09
CARDAN SHAFTKARDANAXEL

B0032249
264
CARDAN SHAFT / KARDANAXEL 5112 3187 09

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
5 5112 3102 76 1 FLANGE FLÄNS
9 5112 3215 33 1 BALL BEARING KULLAGER
10 5112 3225 65 1 FLANGE FORK FLÄNSGAFFEL
11 5112 3109 20 1 TRUNNION BLOCK KNUTKORS

5112 3187 09 003K


265
CARDAN SHAFT / KARDANAXEL 5112 3187 18
CARDAN SHAFTKARDANAXEL

B0034293
266
CARDAN SHAFT / KARDANAXEL 5112 3187 18

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 3225 65 2 FLANGE FORK FLÄNSGAFFEL
2 5112 3109 20 2 TRUNNION BLOCK KNUTKORS

5112 3187 18 004K


267
CARDAN SHAFT / KARDANAXEL 5112 3187 19
CARDAN SHAFTKARDANAXEL

B0032249
268
CARDAN SHAFT / KARDANAXEL 5112 3187 19

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
5 5112 3102 76 1 FLANGE FLÄNS
9 5112 3215 33 1 BALL BEARING KULLAGER
10 5112 3225 65 1 FLANGE FORK FLÄNSGAFFEL
11 5112 3109 20 1 TRUNNION BLOCK KNUTKORS

5112 3187 19 003K


269
WHEEL COMPL. / HJUL KOMPL. 5112 3190 96
WHEEL COMPL.HJUL KOMPL.

B0025808
270
WHEEL COMPL. / HJUL KOMPL. 5112 3190 96

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 3156 08 1 RIM COMPL. FÄLG KOMPL. Page 273
2 5112 3190 52 1 TIRE SET DÄCK,KOMPL. Page 275

5112 3190 96 004K


271
RIM COMPL. / FÄLG KOMPL. 5112 3156 08
RIM COMPL.FÄLG KOMPL.

B0002326
272
RIM COMPL. / FÄLG KOMPL. 5112 3156 08

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 – 1 RIM FÄLG
2 5112 2566 04 1 LOCK RING LÅSRING
3 5112 2566 05 1 RIM COLLAR FÄLGHORN
4 5112 2566 03 1 RING RING

5112 3156 08 005K


273
TIRE SET / DÄCK,KOMPL. 5112 3190 52
TIRE SETDÄCK,KOMPL.

B0024393
274
TIRE SET / DÄCK,KOMPL. 5112 3190 52

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 3190 51 1 TYRE DÄCK
2 5112 2571 07 1 INNER TUBE INNERSLANG
3 5112 3166 97 1 RIM BAND FÄLGBAND
4 5112 2571 09 1 VALVE VENTIL

5112 3190 52 002K


275
WHEEL COMPL. / HJUL KOMPL.
WHEEL COMPL.HJUL KOMPL.

B0025808
276
WHEEL COMPL. / HJUL KOMPL.

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 3188 23 1 RIM COMPL. FÄLG KOMPL. Page 279
2 5112 3190 52 1 TIRE SET DÄCK,KOMPL. Page 275

5112 3188 25 005K


277
RIM COMPL. / FÄLG KOMPL. 5112 3188 23
RIM COMPL.FÄLG KOMPL.

B0002326
278
RIM COMPL. / FÄLG KOMPL. 5112 3188 23

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 3188 24 1 RIM FÄLG DC11B
2 5112 2566 04 1 LOCK RING LÅSRING
3 5112 2566 05 1 RIM COLLAR FÄLGHORN
4 5112 2566 03 1 RING RING

5112 3188 23 002K


279
AIR FILTER SET / LUFTFILTERSATS 5112 3100 70
AIR FILTER SETLUFTFILTERSATS

B0030040
280
AIR FILTER SET / LUFTFILTERSATS 5112 3100 70

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 2599 00 1 BRACKET KONSOL
2 5112 1557 80 1 AIR FILTER LUFTFILTER Page 283
3 0147 1403 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 40 - 8.8 FZB
4 0291 1128 22 2 LOCK NUT LÅSMUTTER M 12 - 8 FZB / ISO 7040
5 5112 1559 80 1 HOLDER HÅLLARE
6 5112 2804 09 1 CAP HUV
7 5112 3214 26 1 HOSE SLANG
8 0301 2358 00 2 WASHER BRICKA 13 / 24 X 2,5 -HB 200 FZB

5112 3100 70 004K


281
AIR FILTER / LUFTFILTER 5112 1557 80
AIR FILTERLUFTFILTER

B0001116
282
AIR FILTER / LUFTFILTER 5112 1557 80

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
2 5112 1557 07 1 GASKET PACKNING
3 5112 1557 06 1 GASKET PACKNING
4 5112 1557 10 1 FILTER INSERT FILTERINSATS
5 5112 1557 08 1 OIL RESERVOIR OLJEBEHÅLLARE

5112 1557 80 002K


283
CONTROL / REGLAGE 5112 3100 71
CONTROLREGLAGE

B0001124
284
CONTROL / REGLAGE 5112 3100 71

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 2135 00 1 STOP CONTROL STOPPREGLAGE Page 287
2 5112 2606 00 1 CONTROL ATTM. REGLAGEFÄSTE
3 0147 1323 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 8 X 20 -8.8 FZB
4 0111 1229 00 1 SPLIT PIN SAXPINNE 2 X 16 SP 1325 - 00
5 0301 2321 00 1 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 6,4 / 12 X 1,6 -HB200 FZB
6 5112 2409 00 1 NIPPLE NIPPEL
7 5112 2407 00 1 THROTTLE WIRE GASWIRE
8 5112 2375 00 1 CONTROL ATTM. REGLAGEFÄSTE
9 5112 1886 00 1 BOLT SET BULTSATS
10 5118 0910 00 1 LINK ROD HEAD LÄNKSTÅNGSHUVUD
11 0291 1128 15 1 LOCK NUT LÅSMUTTER M 6 - 8 FZB / ISO 7040
12 0346 1002 43 3 PIPE CLAMP RÖRKLAMMA
13 0147 1243 03 3 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 6 X 10 - 8.8 FZB
14 5112 2943 00 1 PEDAL PEDAL
15 0147 1249 03 3 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 6 X 25 - 8.8 FZB
16 0301 2321 00 3 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 6,4 / 12 X 1,6 -HB200 FZB
18 0291 1128 15 3 LOCK NUT LÅSMUTTER M 6 - 8 FZB / ISO 7040

5112 3100 71 003K


285
STOP CONTROL / STOPPREGLAGE 5112 2135 00
STOP CONTROLSTOPPREGLAGE

B0001270
286
STOP CONTROL / STOPPREGLAGE 5112 2135 00

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
4 5112 3002 67 1 WIRE NIPPLE TRÅDNIPPEL
5 0261 1099 06 2 NUT MUTTER M 8X1 - 8 (DIN 934)
6 5112 3002 68 1 CLAMP KLAMMER

5112 2135 00 006K


287
BRAKE VALVE SET / BROMSVENTILSATS 5112 3100 73
BRAKE VALVE SETBROMSVENTILSATS

B0001123
288
BRAKE VALVE SET / BROMSVENTILSATS 5112 3100 73

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 0147 1401 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 30 - 8.8 FZB
2 5112 2618 00 1 ATTACHMENT FÄSTE
3 0291 1128 22 2 LOCK NUT LÅSMUTTER M 12 - 8 FZB / ISO 7040
4 0211 1259 00 2 SCREW SKRUV MC6S M 6 X 75 - 12.9
5 0291 1128 15 2 LOCK NUT LÅSMUTTER M 6 - 8 FZB / ISO 7040
9 0147 1247 03 3 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 6 X 20 - 8.8 FZB
11 0291 1128 15 3 LOCK NUT LÅSMUTTER M 6 - 8 FZB / ISO 7040
12 0147 1326 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 8 X 30 - 8.8 FZB
13 0291 1128 18 2 LOCK NUT LÅSMUTTER M 8 - 8 FZB / ISO 7040

5112 3100 73 002K


289
EL.EQUIPMENT / ELUTRUSTNING 5112 2900 83 CARRIER
EL.EQUIPMENTELUTRUSTNING

X0000000
290
EL.EQUIPMENT / ELUTRUSTNING 5112 2900 83 CARRIER

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 3195 66 1 SWITCH PANEL INSTRUMENTPANEL Page 294
2 5112 3180 17 1 COUPL. HOUSING KOPPLINGSHUS Page 311 X2
3 5112 3110 94 1 JUNCTION BOX KOPPLINGSDOSA Page 317 X8
4 5112 3110 95 1 JUNCTION BOX KOPPLINGSDOSA Page 319 X6
5 5112 3194 47 1 JUNCTION BOX KOPPLINGSLÅDA Page 321 X9
7 5112 3110 98 1 JUNCTION BOX KOPPLINGSDOSA Page 323 X11
8 5112 3100 74 1 EL EQUIPM.MOTOR ELUTRUSTN.MOTOR Page 325
9 5112 3022 45 1 DRIVING LIGHT. ÅKBELYSNING Page 331
10 3176 0000 90 1 LOUDWHISTLEHORN STARKTONHORN
11 0147 1360 03 1 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT TO POS 10
M 10 X 20 - 8.8 FZB

5112 2900 83 001K


291
SWITCH PANEL / INSTRUMENTPANEL 5112 3195 66
SWITCH PANELINSTRUMENTPANEL
Fig. 1 of 2

B0037904
292
SWITCH PANEL / INSTRUMENTPANEL 5112 3195 66
Fig. 2 of 2

5112 3195 66 008K


293
SWITCH PANEL / INSTRUMENTPANEL 5112 3195 66

(Sheet 1 of 2)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 – 1 PANEL PLATE PANELPLÅT
2 3217 0012 05 8 INDICATION LAMP SIGNALLAMPA Page 297
3 5112 3137 68 1 FUEL GAUGE BRÄNSLEMÄTARE COMPLETE
4 3176 4158 00 1 BULB GLÖDLAMPA
5 5112 2552 00 1 GEAR CONTROL VÄXELREGLAGE
6 0162 4174 00 4 SCREW, SLOTTED SPÅRSKRUV M 4 X 20 - 4.8 FZB
7 0291 1128 13 4 LOCK NUT LÅSMUTTER M 4 - 8 FZB / ISO 7040
8 0301 2315 00 4 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 4,3 / 9 X 0,8 -HB 200 FZB
9 – 1 HOUR METER TIMRÄKNARE Page 299 COMPLETE
10 3217 0012 11 3 SWITCH VRED Page 301
11 3217 0012 35 1 MUSHROOM PUSHB. SVAMPTRYCKKNAPP Page 303
12 3217 0000 34 2 PUSH BUTTON TRYCKKNAPP Page 305
13 3176 4170 04 1 HEATER INDICAT. GLÖDSTRÖMSIND.
14 3176 4511 00 1 IGNITION LOCK TÄNDNINGSLÅS Page 307
19 5112 2547 00 1 RELAY SHELF RELÄHYLLA
20 3176 4130 00 1 RELAY RELÄ
21 0291 1128 14 2 LOCK NUT LÅSMUTTER M 5 - 8 FZB / ISO 7040
22 0301 2318 00 2 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 5,3 / 10 X 1 - HB 200 FZB
5,3 / 10 X 1 - HB 200 FZB
23 0147 1205 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 5 X 12 - 8.8 FZB
24 5118 0905 00 2 RUBBER PROTEC GUMMISKYDD
25 3176 0001 45 1 WARNING BUZZER VARNINGSSUMMER
26 0147 1322 03 1 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M8X16-8.8FZB
M 8 X 16 - 8.8 FZB
27 0291 1128 18 1 LOCK NUT LÅSMUTTER M 8 - 8 FZB / ISO 7040
28 5112 3043 33 1 DIODE UNIT DIODENHET
29 3137 1671 00 1 DIODE UNIT DIODENHET
30 3176 4492 03 3 MIN CIRC BREAK AUTOMATSÄKRING
31 3176 4492 02 2 MIN CIRC BREAK AUTOMATSÄKRING 10A
32 3217 9583 01 3 RELAY RELÄ COMPLETE
33 3176 4049 32 4 TERMINAL BLOCK KOPPLINGSPLINT
34 3176 4049 34 1 BRIDGE CONN. ÖVERKOPPL.BLECK

B0039955
294
SWITCH PANEL / INSTRUMENTPANEL 5112 3195 66
(Sheet 2 of 2)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
35 3176 4049 38 2 END PLATE ÄNDPLATTA
36 3176 4049 30 25 TERMINAL BLOCK KOPPLINGSPLINT
37 3176 4049 25 2 BRIDGE CONN. ÖVERKOPPL.BLECK
38 3176 4049 51 2 END SUPPORT ÄNDSTÖD
39 0017 2060 70 4M CABLE, 1-CORE KABEL, 1-LEDARE 6MM BLACK
RK 6MM2 BLACK
40 – 10M CABLE, 1-CORE KABEL, 1-LEDARE 2,5MM BLACK
41 0017 2060 40 40M CABLE, 1-CORE KABEL, 1-LEDARE
42 5112 2425 00 1M EDGE LIST KANTLIST
43 5112 2216 04 2 EARTH TERMINAL JORDPLINT
44 0226 0351 07 2 TAPPING SCREW GÄNGANDE SKRUV C M 5 12
48 5112 2633 00 2 CUSHION UNDERLÄGG
49 0147 1246 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 6 X 16 - 8.8 FZB
50 3176 4344 02 1 PIN INSERT STIFTINSATS
51 3176 4343 01 1 HOUSING PANELBRUNN
52 0291 1128 13 4 LOCK NUT LÅSMUTTER M 4 - 8 FZB / ISO 7040
53 0160 6042 00 4 SCREW, SLOTTED SPÅRSKRUV M 4 X 16 - 4.8 FZB
54 3217 0012 07 1 PUSH BUTTON TRYCKKNAPP Page 309
55 5112 3045 99 1 PLATE SKYLT
56 9106 1071 00 1 READ INSTR.BOOK LÄS INSTR.BOK
57 0129 3104 00 8 BLIND RIVET BLINDNIT 2,4 X 7,4 TAP / D 48 BS
58 0698 5140 61 4 CABLE GLAND KABELFÖRSKRUVN. M20X1,5 7-13 B1
FÖRNICKLAD MÄS
59 0697 9810 18 4 END PLUG AVSLUTN.PROPP M16X1,5 A3
60 0697 9810 19 1 END PLUG AVSLUTN.PROPP M20X1,5 A3
61 0697 9810 20 1 END PLUG AVSLUTN.PROPP M25X1,5 A3

5112 3195 66 008K


295
INDICATION LAMP / SIGNALLAMPA 3217 0012 05
INDICATION LAMPSIGNALLAMPA

B0025322
296
INDICATION LAMP / SIGNALLAMPA 3217 0012 05

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3217 0010 47 1 LAMP CALOTTE LAMPKALOTT
2 3217 0010 72 1 INTERMED. PART MELLANDEL
3 3217 0010 59 1 LAMP INSERT LAMPINSATS

3217 0012 05 002K


297
HOUR METER / TIMRÄKNARE COMPLETE
HOUR METERTIMRÄKNARE

X0000000
298
HOUR METER / TIMRÄKNARE COMPLETE

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 3137 80 1 HOUR METER TIMRÄKNARE
3 1088 0003 01 5 FLAT PIN SLEEVE FLATSTIFTSHYLSA

5112 3137 79 003K


299
SWITCH / VRED 3217 0012 11
SWITCHVRED

B0025274
300
SWITCH / VRED 3217 0012 11

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3217 0010 11 1 SWITCH VRED
2 3217 0010 72 1 INTERMED. PART MELLANDEL
3 3217 0010 73 1 CONTACT BLOCK KONTAKTBLOCK NORMALLY OPEN

3217 0012 11 002K


301
MUSHROOM PUSHB. / SVAMPTRYCKKNAPP 3217 0012 35
MUSHROOM PUSHB.SVAMPTRYCKKNAPP

B0025617
302
MUSHROOM PUSHB. / SVAMPTRYCKKNAPP 3217 0012 35

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3217 0011 07 1 MUSHROOM PUSHB. SVAMPTRYCKE
2 3217 0010 72 1 INTERMED. PART MELLANDEL
3 3217 0010 73 2 CONTACT BLOCK KONTAKTBLOCK NORMALLY OPEN
4 3217 0010 74 1 CONTACT BLOCK KONTAKTBLOCK NORMALLY CLOSED

3217 0012 35 002K


303
PUSH BUTTON / TRYCKKNAPP 3217 0000 34
PUSH BUTTONTRYCKKNAPP

B0025894
304
PUSH BUTTON / TRYCKKNAPP 3217 0000 34

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3217 0010 02 1 TRIGGER TRYCKE ZB5-AA2
2 3217 0010 72 1 INTERMED. PART MELLANDEL
3 3217 0010 73 1 CONTACT BLOCK KONTAKTBLOCK NORMALLY OPEN

3217 0000 34 004K


305
IGNITION LOCK / TÄNDNINGSLÅS 3176 4511 00
IGNITION LOCKTÄNDNINGSLÅS

B0001215
306
IGNITION LOCK / TÄNDNINGSLÅS 3176 4511 00

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 3102 20 1 IGNITON KEY STARTNYCKEL

3176 4511 00 002K


307
PUSH BUTTON / TRYCKKNAPP 3217 0012 07
PUSH BUTTONTRYCKKNAPP

B0025324
308
PUSH BUTTON / TRYCKKNAPP 3217 0012 07

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3217 0010 06 1 TRIGGER TRYCKE
2 3217 0010 72 1 INTERMED. PART MELLANDEL
3 3217 0010 73 1 CONTACT BLOCK KONTAKTBLOCK NORMALLY OPEN
4 3217 0010 74 1 CONTACT BLOCK KONTAKTBLOCK NORMALLY CLOSED

3217 0012 07 002K


309
COUPL. HOUSING / KOPPLINGSHUS 5112 3180 17
COUPL. HOUSINGKOPPLINGSHUS

B0025834
310
COUPL. HOUSING / KOPPLINGSHUS 5112 3180 17

(Sheet 1 of 2)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 3169 14 1 JUNCTION BOX KOPPLINGSLÅDA Page 315
2 5118 0899 00 1 RELAY RELÄ
3 0160 6061 00 2 SCREW, SLOTTED SPÅRSKRUV M 5 X 14 - 4.8 FZB
4 0291 1128 14 2 LOCK NUT LÅSMUTTER M 5 - 8 FZB / ISO 7040
5 9139 6004 56 4 FLAT PIN SLEEVE FLATSTIFTSHYLSA
6 1088 0004 09 1 FLAT PIN SLEEVE FLATSTIFTSHYLSA
7 – 1 ADAPTER FÖRSKRUVNING BVWD-M329GT
8 0697 9809 16 1 LOCK NUT LÅSMUTTER M32X1,5 A3
M32X1,5 A3
9 – 11 LOCK NUT LÅSMUTTER M20X1,5 A3
10 0697 9810 19 1 END PLUG AVSLUTN.PROPP M20X1,5 A3
11 – 4 ELBOW LEADING VINKELINFÖRING
12 0698 5140 61 2 CABLE GLAND KABELFÖRSKRUVN. M20X1,5 7-13 B1
FÖRNICKLAD MÄS
13 5112 3163 50 2 REDUCER REDUCERING
14 0698 5140 60 2 CABLE GLAND KABELFÖRSKRUVN. M16X1,5 4,5-10 B1
15 0698 6126 00 3 ADAPTER FÖRSKRUVNING BVWD-M207GT
16 9111 3891 10 10M CABLE, 5-CORE KABEL, 5-LEDARE 150 5G1.5 D2=9.8
17 9111 3891 44 8M CABLE, 2-CORE KABEL, 2-LEDARE 2X1.5 D2=7.4
18 3222 3009 77 3.50M PROTECTION HOSE SKYDDSSLANG
19 0698 6126 09 1 ADAPTER FÖRSKRUVNING BVAD-M329GT
20 9111 0020 30 1 CABLE GEAR KABELDON
21 5112 1758 00 1 SLEEVE INSERT HYLSINSATS
22 5112 1579 00 5M PROTECTION COIL SKYDDSSPIRAL
23 3222 3009 78 5M PROTECTION HOSE SKYDDSSLANG
24 0698 6125 93 3 ADAPTER FÖRSKRUVNING BVND-M207GT
25 0017 2060 40 60M CABLE, 1-CORE KABEL, 1-LEDARE
26 – 30M CABLE, 1-CORE KABEL, 1-LEDARE 2,5MM BLACK
27 0017 2060 70 18M CABLE, 1-CORE KABEL, 1-LEDARE 6MM BLACK
RK 6MM2 BLACK
30 3176 4049 13 1 BRIDGE CONN. ÖVERKOPPL.BLECK
31 0694 4990 00 1 WIRE MARKER KABELMÄRKNING

5112 3180 17 004K


311
COUPL. HOUSING / KOPPLINGSHUS 5112 3180 17
(Sheet 2 of 2)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
32 0226 0326 00 4 TAPPING SCREW GÄNGANDE SKRUV M6SF M 5 X 10 - 8.8 FZB
M6SF M 5 X 10 - 8.8 FZB
33 0346 1002 03 4 PIPE CLAMP RÖRKLAMMA D=12 NORMA TYP RSGU

B0025834
312
COUPL. HOUSING / KOPPLINGSHUS 5112 3180 17

5112 3180 17 004K


313
JUNCTION BOX / KOPPLINGSLÅDA 5112 3169 14
JUNCTION BOXKOPPLINGSLÅDA

B0036914
314
JUNCTION BOX / KOPPLINGSLÅDA 5112 3169 14

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 3169 16 1 DRILLED BOX HÅLAD LÅDA
2 3176 4363 08 0.26M MOUNTING RAIL MONTERINGSSKENA
3 0160 1244 00 2 SCREW, SLOTTED SPÅRSKRUV M 6 X 12 - 4.8
5 0147 1322 03 1 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M8X16-8.8FZB
M 8 X 16 - 8.8 FZB
6 0301 2335 00 1 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 8,4 / 16 X 1,6 -HB200 FZB
7 3176 4049 51 2 END SUPPORT ÄNDSTÖD
8 3176 4049 00 20 TERMINAL BLOCK KOPPLINGSPLINT ZDU 2.5/4AN
9 3176 4049 01 1 END PLATE ÄNDPLATTA FOR ZDU 2,5/4A
10 3176 4049 11 12 TERMINAL BLOCK KOPPLINGSPLINT
11 3176 4049 12 4 END PLATE ÄNDPLATTA
12 3176 4049 13 4 BRIDGE CONN. ÖVERKOPPL.BLECK
13 3176 4491 01 1 MARKING PLATE MÄRKSKYLT
13 3176 4491 02 1 MARKING PLATE MÄRKSKYLT
14 3176 4049 61 1 MARKING PLATE MÄRKSKYLT
15 5112 3043 10 1 FUSE CON. TERM. SÄKRINGSPLINT
16 5112 3043 12 2 MARKING PLATE MÄRKSKYLT
17 5112 3043 16 1 FUSE SÄKRING
18 0017 2060 70 0.25M CABLE, 1-CORE KABEL, 1-LEDARE 6MM BLACK
RK 6MM2 BLACK
19 0017 2060 40 0.25M CABLE, 1-CORE KABEL, 1-LEDARE
20 5112 2216 04 1 EARTH TERMINAL JORDPLINT
21 0226 0351 07 1 TAPPING SCREW GÄNGANDE SKRUV C M 5 12
22 – 1 PLATE SKYLT
23 0129 3207 00 2 BLIND RIVET BLINDNIT 3,2 X 9 TAP / D 48 BS

5112 3169 14 010K


315
JUNCTION BOX / KOPPLINGSDOSA 5112 3110 94
JUNCTION BOXKOPPLINGSDOSA

B0028941
316
JUNCTION BOX / KOPPLINGSDOSA 5112 3110 94

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 2411 00 1 BRACKET KONSOL
2 0147 1326 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 8 X 30 - 8.8 FZB
3 0301 2335 00 4 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 8,4 / 16 X 1,6 -HB200 FZB
4 0291 1128 18 2 LOCK NUT LÅSMUTTER M 8 - 8 FZB / ISO 7040
5 1089 0227 01 1 JUNCTION BOX KOPPLINGSDOSA
6 0663 6139 00 1 O-RING O-RING
7 0160 6039 00 1 SCREW, SLOTTED SPÅRSKRUV M 4 X 10 - 4.8 FZB
M 4 X 10 - 4.8 FZB
8 5118 0929 00 1 COUPLING LIST KOPPLINGSLIST
9 0697 9810 18 1 END PLUG AVSLUTN.PROPP M16X1,5 A3
10 0698 5140 60 3 CABLE GLAND KABELFÖRSKRUVN. M16X1,5 4,5-10 B1
11 0698 5140 61 1 CABLE GLAND KABELFÖRSKRUVN. M20X1,5 7-13 B1
FÖRNICKLAD MÄS
12 0697 9745 31 1 ADAPTER ADAPTER
13 9111 3891 44 5M CABLE, 2-CORE KABEL, 2-LEDARE 2X1.5 D2=7.4
14 9111 3891 10 2M CABLE, 5-CORE KABEL, 5-LEDARE 150 5G1.5 D2=9.8
15 0346 1002 02 6 PIPE CLAMP RÖRKLAMMA
16 0346 1002 04 4 PIPE CLAMP RÖRKLAMMA
17 0346 1002 09 1 PIPE CLAMP RÖRKLAMMA
18 0226 0326 00 13 TAPPING SCREW GÄNGANDE SKRUV M6SF M 5 X 10 - 8.8 FZB
M6SF M 5 X 10 - 8.8 FZB
19 1088 0003 01 2 FLAT PIN SLEEVE FLATSTIFTSHYLSA
20 5118 0905 00 1 RUBBER PROTEC GUMMISKYDD
21 0699 1001 00 8 MARKING SLEEVE MÄRKHYLSA
21 0699 1004 00 2 MARKING SLEEVE MÄRKHYLSA
21 0699 1005 00 14 MARKING SLEEVE MÄRKHYLSA
21 0699 1009 00 4 MARKING SLEEVE MÄRKHYLSA
22 0697 9745 66 4 ADAPTER ADAPTER
23 – 1 ELBOW LEADING VINKELINFÖRING

5112 3110 94 004K


317
JUNCTION BOX / KOPPLINGSDOSA 5112 3110 95 X6
JUNCTION BOXKOPPLINGSDOSA

B0029492
318
JUNCTION BOX / KOPPLINGSDOSA 5112 3110 95 X6

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
5 1089 0227 01 1 JUNCTION BOX KOPPLINGSDOSA
6 0663 6139 00 1 O-RING O-RING
7 0160 6039 00 1 SCREW, SLOTTED SPÅRSKRUV M 4 X 10 - 4.8 FZB
M 4 X 10 - 4.8 FZB
8 5118 0929 00 1 COUPLING LIST KOPPLINGSLIST
9 0697 9810 18 1 END PLUG AVSLUTN.PROPP M16X1,5 A3
10 0698 5140 60 3 CABLE GLAND KABELFÖRSKRUVN. M16X1,5 4,5-10 B1
11 0698 5140 61 1 CABLE GLAND KABELFÖRSKRUVN. M20X1,5 7-13 B1
FÖRNICKLAD MÄS
12 0697 9745 31 1 ADAPTER ADAPTER
13 3217 9882 04 3 CABLE COMPLETE KABEL KOMPLETT 3M
14 9111 3891 10 4M CABLE, 5-CORE KABEL, 5-LEDARE 150 5G1.5 D2=9.8
15 0346 1002 02 2 PIPE CLAMP RÖRKLAMMA
16 0346 1002 04 7 PIPE CLAMP RÖRKLAMMA
17 0346 1002 09 2 PIPE CLAMP RÖRKLAMMA
18 0226 0326 00 13 TAPPING SCREW GÄNGANDE SKRUV M6SF M 5 X 10 - 8.8 FZB
M6SF M 5 X 10 - 8.8 FZB
19 0699 1001 00 12 MARKING SLEEVE MÄRKHYLSA
19 0699 1005 00 8 MARKING SLEEVE MÄRKHYLSA
19 0699 1006 00 4 MARKING SLEEVE MÄRKHYLSA
19 0699 1007 00 4 MARKING SLEEVE MÄRKHYLSA
19 0699 1008 00 4 MARKING SLEEVE MÄRKHYLSA
20 0697 9745 66 4 ADAPTER ADAPTER
21 – 1 ELBOW LEADING VINKELINFÖRING

5112 3110 95 007K


319
JUNCTION BOX / KOPPLINGSLÅDA 5112 3194 47
JUNCTION BOXKOPPLINGSLÅDA

B0026727
320
JUNCTION BOX / KOPPLINGSLÅDA 5112 3194 47

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 0006 64 1 DRILLED BOX HÅLAD LÅDA
2 3214 0181 00 0.16M MOUNTING RAIL MONTERINGSSKENA
3 0160 6036 00 2 SCREW, SLOTTED SPÅRSKRUV M 4 X 5 - 5.8 FZB
4 3176 4049 20 10 TERMINAL BLOCK KOPPLINGSPLINT
5 3176 4049 21 1 END PLATE ÄNDPLATTA
6 3176 4049 25 1 BRIDGE CONN. ÖVERKOPPL.BLECK
8 3176 4049 52 2 END SUPPORT ÄNDSTÖD
9 0698 5140 60 5 CABLE GLAND KABELFÖRSKRUVN. M16X1,5 4,5-10 B1
10 0698 5141 40 1 CABLE GLAND KABELFÖRSKRUVN.
11 0698 5140 61 1 CABLE GLAND KABELFÖRSKRUVN. M20X1,5 7-13 B1
FÖRNICKLAD MÄS
12 0697 9810 18 1 END PLUG AVSLUTN.PROPP M16X1,5 A3
13 9111 3891 13 5M CABLE, 7-CORE KABEL, 7-LEDARE 7X1,5MM2
14 9111 3891 44 10M CABLE, 2-CORE KABEL, 2-LEDARE 2X1.5 D2=7.4
15 3217 9882 04 1 CABLE COMPLETE KABEL KOMPLETT 3M
17 3176 4049 64 1 MARKING PLATE MÄRKSKYLT
18 3176 4049 65 1 MARKING PLATE MÄRKSKYLT
19 3176 4049 91 1 MARKING PLATE MÄRKSKYLT
21 0147 1322 03 1 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M8X16-8.8FZB
M 8 X 16 - 8.8 FZB
22 0301 2335 00 1 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 8,4 / 16 X 1,6 -HB200 FZB
23 5112 2216 04 1 EARTH TERMINAL JORDPLINT
24 0226 0351 07 1 TAPPING SCREW GÄNGANDE SKRUV C M 5 12
25 0694 4990 00 1 WIRE MARKER KABELMÄRKNING
26 5112 3170 77 1 PLATE SKYLT
27 0129 3207 00 2 BLIND RIVET BLINDNIT 3,2 X 9 TAP / D 48 BS

5112 3194 47 004K


321
JUNCTION BOX / KOPPLINGSDOSA 5112 3110 98
JUNCTION BOXKOPPLINGSDOSA

B0025836
322
JUNCTION BOX / KOPPLINGSDOSA 5112 3110 98

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
5 0698 5205 00 1 JUNCTION BOX KOPPLINGSDOSA
6 0663 6139 00 1 O-RING O-RING
7 0160 6039 00 1 SCREW, SLOTTED SPÅRSKRUV M 4 X 10 - 4.8 FZB
M 4 X 10 - 4.8 FZB
8 5118 0929 00 1 COUPLING LIST KOPPLINGSLIST
10 0698 5140 60 2 CABLE GLAND KABELFÖRSKRUVN. M16X1,5 4,5-10 B1
11 0698 5140 61 1 CABLE GLAND KABELFÖRSKRUVN. M20X1,5 7-13 B1
FÖRNICKLAD MÄS
12 0697 9745 31 1 ADAPTER ADAPTER
13 9111 3891 44 5M CABLE, 2-CORE KABEL, 2-LEDARE 2X1.5 D2=7.4
14 1088 0003 01 4 FLAT PIN SLEEVE FLATSTIFTSHYLSA
15 9111 3891 10 5M CABLE, 5-CORE KABEL, 5-LEDARE 150 5G1.5 D2=9.8
16 0226 0326 00 2 TAPPING SCREW GÄNGANDE SKRUV M6SF M 5 X 10 - 8.8 FZB
M6SF M 5 X 10 - 8.8 FZB
17 0699 1000 00 4 MARKING SLEEVE MÄRKHYLSA
17 0699 1002 00 4 MARKING SLEEVE MÄRKHYLSA
17 0699 1003 00 4 MARKING SLEEVE MÄRKHYLSA
17 0699 1004 00 4 MARKING SLEEVE MÄRKHYLSA
17 0699 1005 00 8 MARKING SLEEVE MÄRKHYLSA
18 0697 9745 66 2 ADAPTER ADAPTER

5112 3110 98 005K


323
EL EQUIPM.MOTOR / ELUTRUSTN.MOTOR 5112 3100 74
EL EQUIPM.MOTORELUTRUSTN.MOTOR

B0014237
324
EL EQUIPM.MOTOR / ELUTRUSTN.MOTOR 5112 3100 74

(Sheet 1 of 2)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5118 0904 00 4 RUBBER PROTEC GUMMISKYDD
2 0291 1128 18 4 LOCK NUT LÅSMUTTER M 8 - 8 FZB / ISO 7040
3 0346 1002 43 4 PIPE CLAMP RÖRKLAMMA
4 5112 2609 00 1 ATTACHMENT FÄSTE
5 0147 1323 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 8 X 20 -8.8 FZB
6 0147 1401 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 30 - 8.8 FZB
7 0333 3132 00 3 LOCK WASHER LÅSBRICKA 10,5 / 18 X 0,9 DIN 6798
8 0301 2344 00 4 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 10,5 / 20 X 2 -HB 200 FZB
9 0147 1364 03 1 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10X35-8.8 FZB
M 10 X 35 - 8.8 FZB
10 5112 2601 00 2 CABLE COMPLETE KABEL KOMPLETT
11 0147 1360 03 3 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 20 - 8.8 FZB
12 5112 2610 00 1 BATTERY COVER BATTERILOCK
13 5112 2608 00 2 RUBBER STROP GUMMISTROPP
14 5112 2658 00 1 CABLE COMPLETE KABEL KOMPLETT
15 5112 3126 92 1 CABLE COMPLETE KABEL KOMPLETT
16 – 2 BATTERY BATTERI
16 0926 5400 22 2 BATTERY BATTERI
17 4310 0464 00 1M PLAST.,ST.CABLE PLAST,STÅLLINA
18 4330 1016 00 2 BULLDOG GRIP LINLÅS
19 0147 1249 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 6 X 25 - 8.8 FZB
20 0301 2321 00 4 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 6,4 / 12 X 1,6 -HB200 FZB
21 5112 2607 00 4 KNOB KNOPP
22 0291 1128 15 4 LOCK NUT LÅSMUTTER M 6 - 8 FZB / ISO 7040
23 5112 3177 03 1 FUSE BOX SÄKRINGSLÅDA
25 0226 0351 01 2 TAPPING SCREW GÄNGANDE SKRUV MC6S M 5 X 20 - 5.8 FZB
26 0216 1325 00 2 SCREW SKRUV M 8 X 25 DIN 7991 - 10.9
27 3176 4508 00 1 BATTERY SWITCH BATTERIFR.SKILJ Page 329
28 0291 1128 18 2 LOCK NUT LÅSMUTTER M 8 - 8 FZB / ISO 7040
29 5112 2659 00 1 CABLE COMPLETE KABEL KOMPLETT
30 5112 2600 00 1 CABLE COMPLETE KABEL KOMPLETT
31 5112 2086 00 1 HOLDER HÅLLARE

5112 3100 74 013K


325
EL EQUIPM.MOTOR / ELUTRUSTN.MOTOR 5112 3100 74
(Sheet 2 of 2)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
32 0697 9745 44 1 ADAPTER ADAPTER
38 3176 4394 00 1 FUSE SÄKRING
39 5118 0378 06 1 PALM GRIP VRED
41 3216 1531 00 1 FUSE SÄKRING
42 0291 1128 14 1 LOCK NUT LÅSMUTTER M 5 - 8 FZB / ISO 7040
43 0147 1205 03 1 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 5 X 12 - 8.8 FZB
44 0301 2358 00 4 WASHER BRICKA 13 / 24 X 2,5 -HB 200 FZB

B0014237
326
EL EQUIPM.MOTOR / ELUTRUSTN.MOTOR 5112 3100 74

5112 3100 74 013K


327
BATTERY SWITCH / BATTERIFR.SKILJ 3176 4508 00
BATTERY SWITCHBATTERIFR.SKILJ

B0003720
328
BATTERY SWITCH / BATTERIFR.SKILJ 3176 4508 00

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5118 0378 06 1 PALM GRIP VRED

3176 4508 00 002K


329
DRIVING LIGHT. / ÅKBELYSNING 5112 3022 45
DRIVING LIGHT.ÅKBELYSNING

B0024782
330
DRIVING LIGHT. / ÅKBELYSNING 5112 3022 45

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 3043 40 4 HEADLIGHT STRÅLKASTARE Page 333
2 5112 3134 81 4 HEADLIGHT STRÅLKASTARE Page 335 NORDIC 100 24V
3 1089 0227 01 1 JUNCTION BOX KOPPLINGSDOSA
4 0697 9745 66 5 ADAPTER ADAPTER
4 0698 5140 60 5 CABLE GLAND KABELFÖRSKRUVN. M16X1,5 4,5-10 B1
8 0226 0351 07 98 TAPPING SCREW GÄNGANDE SKRUV C M 5 12
9 0346 1002 01 76 PIPE CLAMP RÖRKLAMMA RUBBER-COVERED
10 0346 1002 03 20 PIPE CLAMP RÖRKLAMMA D=12 NORMA TYP RSGU
11 3176 5475 04 18 ASSEMBLY STRIP MONTERINGSBAND
12 0699 1213 00 18 MARKING SLEEVE MÄRKHYLSA
13 0699 1231 00 18 MARKING SLEEVE MÄRKHYLSA
14 0699 1232 00 4 MARKING SLEEVE MÄRKHYLSA
15 0699 1233 00 4 MARKING SLEEVE MÄRKHYLSA
16 0699 1234 00 4 MARKING SLEEVE MÄRKHYLSA
17 0699 1235 00 8 MARKING SLEEVE MÄRKHYLSA
18 0699 1237 00 12 MARKING SLEEVE MÄRKHYLSA
19 0699 1000 00 4 MARKING SLEEVE MÄRKHYLSA
20 0699 1001 00 4 MARKING SLEEVE MÄRKHYLSA
21 0699 1003 00 4 MARKING SLEEVE MÄRKHYLSA
22 0699 1004 00 4 MARKING SLEEVE MÄRKHYLSA
23 0699 1005 00 10 MARKING SLEEVE MÄRKHYLSA
24 0699 1007 00 2 MARKING SLEEVE MÄRKHYLSA
25 0699 1009 00 2 MARKING SLEEVE MÄRKHYLSA
26 9111 3891 10 10M CABLE, 5-CORE KABEL, 5-LEDARE 150 5G1.5 D2=9.8
27 5112 3134 78 1 WIRING KABLAGE Page 337 DT06-2S-E008+5M CABLE
28 5112 3134 78 1 WIRING KABLAGE Page 337 DT06-2S-E008+5M CABLE
29 5112 3134 78 1 WIRING KABLAGE Page 337 DT06-2S-E008+5M CABLE
30 5112 3134 78 1 WIRING KABLAGE Page 337 DT06-2S-E008+5M CABLE
31 9111 3891 44 5M CABLE, 2-CORE KABEL, 2-LEDARE 2X1.5 D2=7.4
32 9111 3891 44 5M CABLE, 2-CORE KABEL, 2-LEDARE 2X1.5 D2=7.4
33 9111 3891 44 5M CABLE, 2-CORE KABEL, 2-LEDARE 2X1.5 D2=7.4
34 9111 3891 44 5M CABLE, 2-CORE KABEL, 2-LEDARE 2X1.5 D2=7.4

5112 3022 45 013K


331
HEADLIGHT / STRÅLKASTARE 5112 3043 40
HEADLIGHTSTRÅLKASTARE

B0003203
332
HEADLIGHT / STRÅLKASTARE 5112 3043 40

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3176 4494 00 1 BULB GLÖDLAMPA H3 70W 24V
2 0147 1325 03 1 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 8 X 25 - 8.8 FZB
3 0300 8005 00 1 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 9 / 25 X 1,5 - FZB
4 0291 1128 18 1 LOCK NUT LÅSMUTTER M 8 - 8 FZB / ISO 7040

5112 3043 40 003K


333
HEADLIGHT / STRÅLKASTARE 5112 3134 81 NORDIC 100 24V
HEADLIGHTSTRÅLKASTARE

B0008178
334
HEADLIGHT / STRÅLKASTARE 5112 3134 81 NORDIC 100 24V

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3176 4494 00 1 BULB GLÖDLAMPA H3 70W 24V
2 0147 1325 03 1 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 8 X 25 - 8.8 FZB
3 0300 8005 00 1 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 9 / 25 X 1,5 - FZB
4 0291 1128 18 1 LOCK NUT LÅSMUTTER M 8 - 8 FZB / ISO 7040

5112 3134 81 002K


335
WIRING / KABLAGE 5112 3134 78 DT06-2S-E008+5M CABLE
WIRINGKABLAGE

B0008775
336
WIRING / KABLAGE 5112 3134 78 DT06-2S-E008+5M CABLE

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 9111 3891 44 5M CABLE, 2-CORE KABEL, 2-LEDARE 2X1.5 D2=7.4
2 5112 3134 60 1 CONNECTOR KONTAKTDON Page 339 DEUTSCH DT06-2S-E0008

5112 3134 78 002K


337
CONNECTOR / KONTAKTDON 5112 3134 60 DEUTSCH DT06-2S-E0008
CONNECTORKONTAKTDON

B0008774
338
CONNECTOR / KONTAKTDON 5112 3134 60 DEUTSCH DT06-2S-E0008

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 3134 74 1 CONTACT HOUSING KONTAKTHUS DT06-2S-E008
2 5112 3134 75 1 WEDGE LOCK LÅS KIL W2S
3 5540 1193 00 2 SOCKET HYLSA SOCKET SIZE 16, AWG 16-18

5112 3134 60 002K


339
MOTOR SET / MOTORSATS DEUTZ F5L 912W
MOTOR SETMOTORSATS

B0001121
340
MOTOR SET / MOTORSATS DEUTZ F5L 912W

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 2635 80 1 DIESEL ENGINE DIESELMOTOR Page 343

5112 3112 11 002K


341
DIESEL ENGINE / DIESELMOTOR 5112 2635 80
DIESEL ENGINEDIESELMOTOR

B0000840
342
DIESEL ENGINE / DIESELMOTOR 5112 2635 80

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3216 9214 00 1 OIL FILTER OLJEFILTER
2 5112 2400 07 1 FUEL FILTER BRÄNSLEFILTER
3 5112 2400 08 1 GASKET PACKNING
4 5112 2635 06 1 V-BELT KILREM
5 5112 2635 07 1 V-BELT KILREM
6 5112 2635 08 1 SENSOR GIVARE
7 5112 3024 92 3 LOCK NUT LÅSMUTTER
8 5112 3023 47 1 PRESSURE SWITCH TRYCKVAKT

5112 2635 80 003K


343
STEERING SYSTEM / STYRSYSTEM 5112 3101 36
STEERING SYSTEMSTYRSYSTEM

B0024395
344
STEERING SYSTEM / STYRSYSTEM 5112 3101 36

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 2351 00 1 COVER WASHER TÄCKBRICKA
2 0266 1115 04 1 NUT MUTTER M 18X1,5 - 12 (DIN 934)
3 5112 2350 00 1 STEERING WHEEL RATT
4 5112 2555 00 1 STEERING SHANK RATTSTAM
5 0147 1365 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 40 - 8.8 FZB
6 0301 2344 00 4 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 10,5 / 20 X 2 -HB 200 FZB
7 5112 2348 80 1 VALVE BLOCK VENTILBLOCK Page 347
9 5112 2556 80 1 GUIDE UNIT STYRENHET

5112 3101 36 003K


345
VALVE BLOCK / VENTILBLOCK 5112 2348 80
VALVE BLOCKVENTILBLOCK

B0024629
346
VALVE BLOCK / VENTILBLOCK 5112 2348 80

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
5112 2348 91 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS INCL.POS: 3,9,11
5112 3120 19 1 SHOCK VALVE CHOCKVENTIL INCL.POS: 8-14
5112 3217 56 1 RELIEF VALVE AVLASTN.VENTIL INCL.POS: 2-7

5112 2348 80 004K


347
FUEL SYSTEM / BRÄNSLESYSTEM 5112 3101 39
FUEL SYSTEMBRÄNSLESYSTEM

B0001120
348
FUEL SYSTEM / BRÄNSLESYSTEM 5112 3101 39

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 2723 00 1 FUEL HOSE BRÄNSLESLANG
3 0653 1033 00 4 GASKET PACKNING
4 0627 4203 03 1 PRESSURE SCREW TRYCKSKRUV
5 5112 2378 00 1 REDUCER REDUCERING
6 0653 1070 00 1 GASKET PACKNING
7 0627 4209 00 2 PRESSURE SCREW TRYCKSKRUV
8 0653 1076 00 4 GASKET PACKNING
9 5112 2380 00 1 FUEL HOSE BRÄNSLESLANG

5112 3101 39 001K


349
CATALYSER SET / KATALYSATORSATS 5112 3112 14
CATALYSER SETKATALYSATORSATS

B0007853
350
CATALYSER SET / KATALYSATORSATS 5112 3112 14

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 2653 00 1 CATALYSER KATALYSATOR Page 395
2 0347 4052 17 2 HOSE CLIP SLANGKLÄMMA
3 5112 2400 08 1 GASKET PACKNING
4 5112 2652 00 1 HOSE SLANG
5 5112 2660 00 1 BEND KRÖK
6 0147 1325 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 8 X 25 - 8.8 FZB
7 0291 1128 18 4 LOCK NUT LÅSMUTTER M 8 - 8 FZB / ISO 7040
8 5112 2051 00 1 SILENCER LJUDDÄMPARE
10 5112 2579 00 2 BAND BAND
11 0147 1400 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 25 - 8.8 FZB
12 0291 1128 22 2 LOCK NUT LÅSMUTTER M 12 - 8 FZB / ISO 7040
13 – 1 EXHAUST BEND AVGASKRÖK
14 5112 2730 00 1 PROTECTION SKYDD
15 0147 1322 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M8X16-8.8FZB
M 8 X 16 - 8.8 FZB
16 0301 2335 00 2 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 8,4 / 16 X 1,6 -HB200 FZB
17 5112 3140 07 1 PROTECTION SKYDD
18 0147 1402 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 35 - 8.8 FZB
19 0301 2358 00 2 WASHER BRICKA 13 / 24 X 2,5 -HB 200 FZB
20 0291 1128 22 2 LOCK NUT LÅSMUTTER M 12 - 8 FZB / ISO 7040

5112 3112 14 006K


351
BOOM BRACKET / BOMKONSOL
BOOM BRACKETBOMKONSOL

B0027799
352
BOOM BRACKET / BOMKONSOL

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 – 1 BOOM BRACKET BOMKONSOL
2 0211 1964 02 11 HEX SOCK. SCREW SEXKANTHÅLSKRUV MC6S M 24 X 130 - 12.9
3 0211 1963 36 1 SCREW SKRUV MC6S M 24 X 90 - 12.9
4 0301 2394 00 30 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 21 / 37 X 3 - HB 200 FZB
5 0291 1128 28 14 LOCK NUT LÅSMUTTER M 20 - 8 FZB / ISO 7040
6 0147 1559 03 12 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 20 X 90 - 8.8 FZB
7 0147 1561 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 20 X 100 - 8.8 FZB
8 – 1 PANEL HOLDER PANELFÄSTE
9 0147 1401 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 30 - 8.8 FZB
10 0147 1552 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 20 X 55 - 8.8 FZB
11 – 1 ATTACHMENT FÄSTE
12 0147 1401 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 30 - 8.8 FZB
13 0147 1367 03 3 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 50 - 8.8 FZB
14 0291 1128 22 3 LOCK NUT LÅSMUTTER M 12 - 8 FZB / ISO 7040
15 0291 1128 30 11 LOCK NUT LÅSMUTTER M 24 - 8 FZB / ISO 7040
16 0301 2405 00 23 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 25 / 44 X 4 - HB 200 FZB
17 9110 8638 00 2 HAND RAIL RÄCKE
18 0147 1401 03 8 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 30 - 8.8 FZB
19 0301 2358 00 14 WASHER BRICKA 13 / 24 X 2,5 -HB 200 FZB
20 0301 2358 00 6 WASHER BRICKA 13 / 24 X 2,5 -HB 200 FZB
21 5112 3196 68 1 COVER KÅPA

5112 3196 79 002K


353
BRACKET COMPL. / KONSOL KOMPL.
BRACKET COMPL.KONSOL KOMPL.

B0028100
354
BRACKET COMPL. / KONSOL KOMPL.

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 3196 66 1 BRACKET KONSOL
4 0147 1553 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 20 X 60 - 8.8 FZB
5 0147 1557 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 20 X 80 - 8.8 FZB
6 0147 1552 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 20 X 55 - 8.8 FZB
7 0301 2394 00 16 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 21 / 37 X 3 - HB 200 FZB
8 0291 1128 28 8 LOCK NUT LÅSMUTTER M 20 - 8 FZB / ISO 7040
13 0392 1110 02 2 DAMPER DÄMPARE
14 0147 1359 03 6 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 16 - 8.8 FZB
15 0301 2344 00 6 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 10,5 / 20 X 2 -HB 200 FZB
16 9106 1292 11 1 PROTECTION ROOF SKYDDSTAK
17 0147 1360 03 3 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 20 - 8.8 FZB
18 0147 1362 03 3 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 25 - 8.8 FZB
19 0301 2344 00 9 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 10,5 / 20 X 2 -HB 200 FZB
20 0291 1128 20 3 LOCK NUT LÅSMUTTER M 10 - 8 FZB / ISO 7040

5112 3198 15 001K


355
JACK BEAM / DOMKRAFTBALK
JACK BEAMDOMKRAFTBALK

B0005053
356
JACK BEAM / DOMKRAFTBALK

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 – 1 OUTER TUBE YTTERRÖR
2 9110 8211 00 2 CYLIND.BRACKET CYLINDERFÄSTE
3 9110 8549 04 2 SHAFT AXEL
4 9110 7762 00 2 SHAFT AXEL
6 – 1 INNER TUBE INNERRÖR
7 – 1 INNER TUBE INNERRÖR
8 3217 9283 00 2 HYDR. CYLINDER HYDRAULCYLINDER Page 359 HC09 K50 /32K -800
9 0147 1400 03 8 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 25 - 8.8 FZB
10 0335 1127 00 8 CIRCLIP SPÅRRING
11 0301 2405 00 12 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 25 / 44 X 4 - HB 200 FZB
12 0147 1638 03 12 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 24 X 90 - 8.8 FZB

9110 8549 80 005K


357
HYDR. CYLINDER / HYDRAULCYLINDER 3217 9283 00 HC09 K50 /32K -800
HYDR. CYLINDERHYDRAULCYLINDER

B0000092
358
HYDR. CYLINDER / HYDRAULCYLINDER 3217 9283 00 HC09 K50 /32K -800

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 – 1 CYLINDER CYLINDER
2 9124 9564 00 1 PISTON KOLV
3 9123 6507 06 1 COVER COMPL. LOCK KOMPL. INCLUDING PACKINGS
4 3217 9283 50 1 PISTON ROD KOLVSTÅNG
5 0501 0013 00 2 BEARING,SP.PL. LEDLAGER
6 0196 1203 00 1 SET SCREW STOPPSKRUV M 5 X 8 SK6SS DIN 916
7 9120 0990 07 1 SEALING SET PACKNINGSSATS
8 0335 2141 00 4 CIRCLIP SPÅRRING

3217 9283 00 001K


359
PLATFORM / PLATTFORM
PLATFORMPLATTFORM

B0007108
360
PLATFORM / PLATTFORM

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 9110 8630 03 1 FLOOR RACK GOLVTRALL
3 5112 2322 00 4 DAMPER DÄMPARE
4 0147 1362 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 25 - 8.8 FZB
5 0301 2344 00 4 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 10,5 / 20 X 2 -HB 200 FZB
6 0147 1364 03 8 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10X35-8.8 FZB
M 10 X 35 - 8.8 FZB
7 0301 2344 00 8 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 10,5 / 20 X 2 -HB 200 FZB
8 0291 1128 20 8 LOCK NUT LÅSMUTTER M 10 - 8 FZB / ISO 7040
9 9110 8595 02 4 END PIECE GAVEL
10 9110 8595 01 8 PLATE PLATTA
11 9110 8595 00 2 STAIRS TRAPPA
12 0147 1366 03 24 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 45 - 8.8 FZB
13 0291 1128 20 24 LOCK NUT LÅSMUTTER M 10 - 8 FZB / ISO 7040
14 0301 2344 00 48 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 10,5 / 20 X 2 -HB 200 FZB

9110 9955 00 001K


361
SUPPORT LEG / STÖDBEN 9110 8551 00
SUPPORT LEGSTÖDBEN

B0014016
362
SUPPORT LEG / STÖDBEN 9110 8551 00

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 9121 5913 01 1 HYDR. CYLINDER HYDRAULCYLINDER Page 365 SUPPORT LEG
BSJ 10-40
2 9106 1804 77 2 COVER PLUG TÄCKPLUGG 055 0143 000 03
3 0301 2378 00 2 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 17 / 30 X 3 - HB 200 FZB
4 0147 1479 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 16 X 50 - 8.8 FZB
5 9110 8967 00 1 FOOT PLATE FOTPLATTA
6 0147 1487 03 1 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 16 X 90 - 8.8 FZB

9110 8551 00 003K


363
HYDR. CYLINDER / HYDRAULCYLINDER 9121 5913 01 SUPPORT LEG
HYDR. CYLINDERHYDRAULCYLINDER
BSJ 10-40

B0035372
364
HYDR. CYLINDER / HYDRAULCYLINDER 9121 5913 01 SUPPORT LEG
BSJ 10-40

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
9120 0990 20 1 REPAIR SET REPARATIONSSATS Page 367 REF. 9-12
9121 5913 50 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS REF. 1-8
1 0665 9214 00 1 WIPER AVSTRYKARE
2 0665 1000 46 1 SEAL TÄTNING
3 0661 1540 00 1 BACK-UP RING STÖDRING
4 0663 6143 00 1 O-RING O-RING
5 0663 2134 00 1 O-RING O-RING
6 0665 0800 21 1 PISTON SEAL KOLVTÄTNING
7 0665 9300 46 1 GUIDE RING, EXT STYRRING, UTV.
8 0194 1320 00 1 SET SCREW STOPPSKRUV M 8 X 12 S6SS DIN 914
9 9128 7076 00 1 PISTON KOLV
10 0661 1510 00 2 BACK-UP RING STÖDRING
11 0663 2118 01 2 O-RING O-RING
12 0663 9099 00 2 O-RING O-RING
13 3128 2099 55 2 CHECK VALVE BACKVENTIL Page 369
14 – 1 CYLINDER CYLINDER
15 9126 2010 01 1 PISTON ROD KOLVSTÅNG
16 9126 2012 00 1 PISTON KOLV
17 9126 2011 00 1 COVER LOCK

9121 5913 01 003K


365
REPAIR SET / REPARATIONSSATS 9120 0990 20
REPAIR SETREPARATIONSSATS

B0005259
366
REPAIR SET / REPARATIONSSATS 9120 0990 20

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 0663 9099 00 2 O-RING O-RING
2 0663 2118 01 2 O-RING O-RING
3 0661 1510 00 2 BACK-UP RING STÖDRING
4 9128 7076 00 1 PISTON KOLV

9120 0990 20 002K


367
CHECK VALVE / BACKVENTIL 3128 2099 55
CHECK VALVEBACKVENTIL

B0001976
368
CHECK VALVE / BACKVENTIL 3128 2099 55

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 0663 9099 00 1 O-RING O-RING
2 0663 2118 01 1 O-RING O-RING
3 0661 1500 95 1 BACK-UP RING STÖDRING

3128 2099 55 002K


369
PROTECTION ROOF / SKYDDSTAK
PROTECTION ROOFSKYDDSTAK

B0007109
370
PROTECTION ROOF / SKYDDSTAK

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 9110 8145 00 1 PROTECTION ROOF SKYDDSTAK
2 9110 9094 00 2 INNER TUBE INNERRÖR
3 9110 8179 00 1 OUTER TUBE YTTERRÖR
4 9126 1580 00 2 HYDR. CYLINDER HYDRAULCYLINDER Page 373 ROOF
5 3217 6993 00 4 SCREW SKRUV
6 0304 1062 00 4 SPERIC WASHER SFÄRISK BRICKA 21 / 36 X 6,3 - DIN 6319
7 0304 1012 00 4 SPERIC WASHER SFÄRISK BRICKA 23,2 / 36 X 7,5 -DIN 6319
8 0108 1394 00 2 SPRING PIN RÖRPINNE 10 X 50 DIN 1481
9 0147 1551 03 8 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 20 X 50 - 8.8 FZB
10 0291 1128 28 8 LOCK NUT LÅSMUTTER M 20 - 8 FZB / ISO 7040
11 0147 1958 65 8 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 20 X 75 - 8.8 FZB
12 0301 2394 00 16 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 21 / 37 X 3 - HB 200 FZB
13 9110 8179 01 1 OUTER TUBE YTTERRÖR
14 9110 8772 00 2 HATCH LUCKA
15 0147 1246 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 6 X 16 - 8.8 FZB
16 9110 8324 00 4 NIPPLE NIPPEL
17 0661 1020 00 4 SEAL WASHER TÄTNINGSBRICKA TREDO 1/4'

9110 9955 02 001K


371
HYDR. CYLINDER / HYDRAULCYLINDER 9126 1580 00 ROOF
HYDR. CYLINDERHYDRAULCYLINDER

B0000057
372
HYDR. CYLINDER / HYDRAULCYLINDER 9126 1580 00 ROOF

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
9120 0990 09 1 SEALING SET PACKNINGSSATS REF.1,3,4,7-9,11
1 0665 9170 01 1 WIPER AVSTRYKARE
2 9123 3554 00 1 COVER LOCK
3 0665 0010 14 1 SEAL RING TÄTNINGSRING
4 0663 6135 00 1 O-RING O-RING
5 9126 1581 00 1 PISTON ROD KOLVSTÅNG
6 9124 9565 00 1 PISTON KOLV
7 0663 6127 00 1 O-RING O-RING
8 0665 0020 18 1 PISTON SEAL KOLVTÄTNING
9 0196 1203 00 1 SET SCREW STOPPSKRUV M 5 X 8 SK6SS DIN 916
11 0661 1500 66 1 BACK-UP RING STÖDRING

9126 1580 00 001D


373
FIRE EXTINGUIS. / ELDSLÄCKARE
FIRE EXTINGUIS.ELDSLÄCKARE

B0007116
374
FIRE EXTINGUIS. / ELDSLÄCKARE

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 8092 0118 43 1 FIRE EXTINGUIS. ELDSLÄCKARE 6KG
2 3217 9987 00 1 ATTACHMENT FÄSTE
3 0147 1325 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 8 X 25 - 8.8 FZB
4 0291 1128 18 2 LOCK NUT LÅSMUTTER M 8 - 8 FZB / ISO 7040
5 0301 2335 00 4 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 8,4 / 16 X 1,6 -HB200 FZB
6 9106 0649 07 1 ATTACHMENT FÄSTE
7 0147 1363 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 30 - 8.8 FZB
8 0301 2344 00 2 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 10,5 / 20 X 2 -HB 200 FZB

9110 9955 03 002K


375
SWING ARM / SVÄNGARM 9110 9955 04
SWING ARMSVÄNGARM

B0014112
376
SWING ARM / SVÄNGARM 9110 9955 04

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 9110 9004 11 1 SWING ARM SVÄNGARM Page 379
2 9110 9004 01 1 ATTACHMENT FÄSTE
4 9110 6753 00 1 SHAFT AXEL
5 3217 6359 00 1 LOCK SHEET LÅSBLECK
6 0147 1397 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 16 - 8.8 FZB
7 0147 1404 03 6 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 45 - 8.8 FZB
8 0147 1477 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 16 X 40 - 8.8 FZB
9 0291 1128 22 6 LOCK NUT LÅSMUTTER M 12 - 8 FZB / ISO 7040
10 0544 2162 00 1 GREASE NIPPLE SMÖRJNIPPEL
11 – 1 CABLE STEERING KABELSTYRNING Page 381
12 9110 9316 00 1 PIN TAPP
14 0108 1303 00 1 SPRING PIN RÖRPINNE 5 X 35 DIN 1481
15 0291 1128 25 2 LOCK NUT LÅSMUTTER M 16 - 8 FZB / ISO 7040
16 0301 2378 00 8 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 17 / 30 X 3 - HB 200 FZB
17 0301 2358 00 16 WASHER BRICKA 13 / 24 X 2,5 -HB 200 FZB
18 0147 1479 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 16 X 50 - 8.8 FZB
19 9110 9955 38 1 LOCK ARM LÅSARM
20 9110 9555 17 1 LOCKING LÅSNING Page 383
21 0147 1401 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 30 - 8.8 FZB

9110 9955 04 003K


377
SWING ARM / SVÄNGARM 9110 9004 11
SWING ARMSVÄNGARM

B0014111
378
SWING ARM / SVÄNGARM 9110 9004 11

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 9110 9004 00 1 SWING ARM SVÄNGARM
2 0500 4500 11 2 BUSHING BUSSNING

9110 9004 11 001K


379
CABLE STEERING / KABELSTYRNING
CABLE STEERINGKABELSTYRNING

B0036949
380
CABLE STEERING / KABELSTYRNING

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 9110 6731 00 1 ROLLER HOLDER RULLHÅLLARE
2 3177 0060 01 4 ROLLER RULLE

9110 7437 82 002K


381
LOCKING / LÅSNING 9110 9555 17
LOCKINGLÅSNING

B0014110
382
LOCKING / LÅSNING 9110 9555 17

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 9110 9555 18 1 ATTACHMENT FÄSTE
2 – 1 CATCH SPÄRR
3 0108 1200 00 2 SPRING PIN RÖRPINNE 3 X 28 DIN 1481
4 0301 2394 00 1 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 21 / 37 X 3 - HB 200 FZB
5 9110 9555 12 1 COMPRESS.SPRING TRYCKFJÄDER

9110 9555 17 002K


383
WARNING SIGNS / VARNINGSSKYLTAR
WARNING SIGNSVARNINGSSKYLTAR

B0014230
384
WARNING SIGNS / VARNINGSSKYLTAR

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
3 9106 1073 01 1 ELECTRIC. SHOCK ELEKTRISK STÖT
4 9106 1073 02 1 ELECTRIC. SHOCK ELEKTRISK STÖT
5 9106 1073 06 3 HIGH SOUND LEV. HÖG LJUDNIVÅ
7 9106 1073 09 1 TIPPING HAZ. TR TIPPRISK TRANS.
8 9106 1073 11 1 TIPPING HAZ. DR TIPPRISK BORRN.
9 9106 1073 17 2 FALLING BOOM FALLANDE BOM
12 9106 1073 04 2 RISK OF CRUSH. KLÄMRISK
13 9106 1073 05 2 RISK OF CRUSH. KLÄMRISK
14 9106 1073 15 2 MOVING PARTS RÖRLIGA DELAR
15 9106 1073 14 2 MOVING PARTS RÖRLIGA DELAR
16 5112 3054 00 1 PLATE SKYLT
31 9106 1071 01 2 READ INSTR.BOOK LÄS INSTR.BOK
32 9106 1071 02 2 NO ADMITTANCE TILLTRÄDE FÖRB.
33 9106 1071 24 2 NO ADMITTANCE TILLTRÄDE FÖRB.
35 9106 1071 06 4 LABEL DEKAL
38 9106 1071 13 1 LABEL DEKAL HYD.OLJA/INSTR.BOK
39 9106 1071 15 1 FUEL BRÄNSLE
40 9106 1071 12 1 BATTERY SWITCH BATTERIFR.SKILJ
41 9106 1071 11 1 WELDING INSTR. SVETSINSTRUKT.
43 9106 1071 07 1 WATER INLET VATTENINTAG
44 9106 1071 09 1 SYMBOL PLATE SYMBOLSKYLT
45 9106 1071 26 1 ENGINE OIL MOTOROLJA
46 9106 1071 27 1 LUBRICATING OIL SMÖRJOLJA
47 9106 1071 32 1 PLATE SKYLT
48 9106 1071 93 1 PLATE SKYLT

9106 1107 10 008K


385
LABEL LIST / DEKALLISTA
LABEL LISTDEKALLISTA

B0014230
386
LABEL LIST / DEKALLISTA

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
60 9850 5009 00 3 LABEL DEKAL
61 9106 1427 65 2 SIGN SKYLT
62 9106 1427 66 2 SIGN SKYLT
63 9106 1427 67 2 SIGN SKYLT
64 3176 6101 00 1 PLATE SKYLT
65 3176 6101 00 1 PLATE SKYLT
66 3216 7390 00 1 SYMBOL PLATE SYMBOLSKYLT
67 3176 6126 00 1 PLATE SKYLT
68 3176 7570 00 1 PLATE SKYLT
69 3176 6100 00 1 PLATE SKYLT
71 3176 7572 00 1 PLATE SKYLT

9106 1107 19 004K


387
FIRE SUPPR.SYST / ELDBEKÄMPN.SYST 9110 9955 15
FIRE SUPPR.SYSTELDBEKÄMPN.SYST

B0006875
388
FIRE SUPPR.SYST / ELDBEKÄMPN.SYST 9110 9955 15

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 3049 30 1 FIRE EXTING.SET ELDSLÄCKN.SATS Page 391
3 – 1 HOSE SET SLANGSATS Page 393

9110 9955 15 003K


389
FIRE EXTING.SET / ELDSLÄCKN.SATS 5112 3049 30
FIRE EXTING.SETELDSLÄCKN.SATS

B0011925
390
FIRE EXTING.SET / ELDSLÄCKN.SATS 5112 3049 30

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3217 9316 41 1 TANK TANK
2 3217 9316 42 1 ATTACHMENT FÄSTE LT-A-101-30
3 5112 3171 40 1 TRIGGER UTLÖSARE
4 3217 9316 43 1 GAS CARTRIDGE GASPATRON
5 3217 9316 44 1 ATTACHMENT FÄSTE
6 3217 9316 18 2 TRIGGER UTLÖSARE
7 3217 9316 19 2 GAS CARTRIDGE GASPATRON
8 3217 9316 28 2 ATTACHMENT FÄSTE
9 3217 9316 02 1 SAFETY VALVE SÄKERHETSVENTIL
10 3217 9316 24 2 CHECK VALVE BACKVENTIL
11 5112 3049 03 1 BRANCH BLOCK FÖRGREN.BLOCK 3/4'IN,3X1/2'U
12 5112 3049 10 6 CAP HUV
13 3217 9316 11 6 NOZZLE MUNSTYCKE
14 3217 9316 14 12 LOCK WASHER LÅSBRICKA
15 3217 9316 25 2 SEAL PLOMB

5112 3049 30 007K


391
HOSE SET / SLANGSATS
HOSE SETSLANGSATS

B0015365
392
HOSE SET / SLANGSATS

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
AS1 0574 0068 41 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 3600 R1T RÖD
AS2 0574 0068 07 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 2200 R1T
AS3 0574 0068 02 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 400 R1T RÖD
AS4 0574 0068 44 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 800 R1T RÖD
AS40 0574 0068 23 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1700 R1T RÖD
AS41 0574 0068 16 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1000 R1T RÖD
AS42 0574 0068 16 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1000 R1T RÖD
AS50 0574 0068 16 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1000 R1T RÖD
AS51 0574 0068 13 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 700 R1T RÖD
AS52 0574 0068 13 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 700 R1T RÖD
AS60 0574 0068 18 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1200 R1T RÖD
AS61 0574 0068 16 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1000 R1T RÖD
AS62 0574 0068 21 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1500 R1T RÖD

9110 9955 41 001K


393
CATALYSER / KATALYSATOR 5112 2653 00
CATALYSERKATALYSATOR

B0002132
394
CATALYSER / KATALYSATOR 5112 2653 00

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
FIGURE SHOWN FOR INFORMATION ONLY
NO PARTS AVAILABLE FOR THIS ARTICLE

5112 2653 00 003K


395
396
BOOM / BOM
LIST OF CONTENTS
Part no Description Benämning See page Remarks
Detaljnr Se sida Anmärkning
– BOOM BOM 401
3128 3144 27 – BASIC BOOM – GRUNDBOM 403 BUT 28 L
– – – BOOM PART – – BOMDEL 405
3128 2800 31 – – – BOOM ATTACHMENT – – – BOMFÄSTE 407
3128 2800 36 – – – BOOM LINK – – – BOMLÄNK 409
3128 3146 72 – – – CYLINDER LINK – – – CYLINDERLÄNK 411
3128 3154 51 – – – SHAFT COMPL. – – – AXEL KOMPL. 413
3125 4946 80 – – – EXPANDING SHAFT – – – EXP.AXEL 415
3125 1981 80 – – – EXPANDING SHAFT – – – EXP.AXEL 417
3125 1981 81 – – – EXPANDING SHAFT – – – EXP.AXEL 419
3128 3080 39 – – – BOOM – – – BOM 421
9106 0630 10 – – – – DOUBLE CH.VALVE – – – – HYDRAULLÅS 423
9106 0630 11 – – – – DOUBLE CH.VALVE – – – – HYDRAULLÅS 425
9121 7032 00 – – – HYDR. CYLINDER – – – HYDRAULCYLINDER 427 BOOM CYL. REAR
HC09 125/85/536
9120 0994 01 – – – – SEAL KIT – – – – TÄTNINGSSATS 429 INCL. 1,8,9.
8231 1202 86 – – – – CHECK VALVE – – – – BACKVENTIL 431
3125 4968 80 – – – EXPANDING SHAFT – – – EXP.AXEL 433
3128 3150 32 – – – TELESCOPE SET – – – TELESKOPSATS 435
3128 2592 42 – – – – HYDR. CYLINDER – – – – HYDRAULCYLINDER 437
3125 4944 86 – – – – BEARING HOUSING – – – – LAGERHUS 439
– – – BOOM PART – – BOMDEL 441
3128 3080 69 – – – BOOM ATTACHMENT – – – BOMFÄSTE 443
3128 2800 07 – – – LINK – – – LÄNK 445
3125 1974 80 – – – EXPANDING SHAFT – – – EXP.AXEL 447
3125 1982 80 – – – EXPANDING SHAFT – – – EXP.AXEL 449
3125 4937 80 – – – EXPANDING SHAFT – – – EXP.AXEL 451

397
Part no Description Benämning See page Remarks
Detaljnr Se sida Anmärkning
3128 2172 03 – – – CYLIND.BRACKET – – – CYLINDERFÄSTE 453
9121 7017 02 – – – HYDR. CYLINDER – – – HYDRAULCYLINDER 455
9120 0994 01 – – – – SEAL KIT – – – – TÄTNINGSSATS 429 REF. 1,8,9
8231 1202 86 – – – – CHECK VALVE – – – – BACKVENTIL 431
8231 1203 06 – – – – OVERCENT.VALVE – – – – LASTHÅLL.VENTIL 457
9123 6507 11 – – – – COVER COMPL. – – – – LOCK KOMPL. 459
– – – BOOM PART – – BOMDEL 461
3128 3126 44 – – – TURNING DEVICE – – – VRIDDON 463
3128 3146 59 – – – BEARING HOUSING – – – LAGERHUS 465
3128 2592 43 – – – HYDR. CYLINDER – – – HYDRAULCYLINDER 467
9106 0630 10 – – – DOUBLE CH.VALVE – – – HYDRAULLÅS 423
9121 6675 00 – – – HYDR. CYLINDER – – – HYDRAULCYLINDER 469
9120 0994 01 – – – – SEAL KIT – – – – TÄTNINGSSATS 429 ITEMS 25,28,29
3128 2099 55 – – – – CHECK VALVE – – – – BACKVENTIL 471
3125 4968 80 – – – EXPANDING SHAFT – – – EXP.AXEL 433
3125 4952 80 – – – EXPANDING SHAFT – – – EXP.AXEL 473
3128 3083 67 – – HOSE NIPPLE SET – – SLANGNIPPELSATS 475
3128 3083 68 – – – HOSE SET – – – SLANGSATS 477
– – – – NIPPLE SET – – – NIPPELSATS 479
3128 0969 87 – – HOSE FRAME SET – – SLANGHÅLLARSATS 481
3128 3062 56 – – – HOSE HOLDER – – – SLANGHÅLLARE 483
– – HOSE SET – SLANGSATS 485
– – HOSE NIPPLE SET – SLANGNIPPELSATS 487 BUT 28F/BMH2400
COP 1838
– – – HOSE SET – – SLANGSATS 489 1838/BULKHEAD
3128 3060 57 – HOSE FRAME SET – SLANGHÅLLARSATS 491
3128 0940 32 – ASSEMBLY SET – MONTERINGSSATS 493 BUT 25/28-BMH 2000
3128 3061 81 – – HOLDER – – HÅLLARE 495
3128 3061 80 – – HOLDER – – HÅLLARE 497

398
Part no Description Benämning See page Remarks
Detaljnr Se sida Anmärkning
– – COVER SET – TÄCKLOCKSATS 499

399
BOOM / BOM
BOOMBOM

B0024978
400
BOOM / BOM

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
150 3128 3144 27 1 BASIC BOOM GRUNDBOM Page 403 BUT 28 L
152 – 1 HOSE SET SLANGSATS Page 485
153 – 1 HOSE NIPPLE SET SLANGNIPPELSATS Page 487 BUT 28F/BMH2400
COP 1838
155 3128 3060 57 1 HOSE FRAME SET SLANGHÅLLARSATS Page 491
170 3128 0940 32 1 ASSEMBLY SET MONTERINGSSATS Page 493 BUT 25/28-BMH 2000
225 3128 3023 80 2 STOP STOPP
960 – 1 COVER SET TÄCKLOCKSATS Page 499

1260 5001 22 001K


401
BASIC BOOM / GRUNDBOM 3128 3144 27 BUT 28 L
BASIC BOOMGRUNDBOM

B0026773
402
BASIC BOOM / GRUNDBOM 3128 3144 27 BUT 28 L

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 – 1 BOOM PART BOMDEL Page 405
2 – 1 BOOM PART BOMDEL Page 441
3 – 1 BOOM PART BOMDEL Page 461
50 3128 3083 67 1 HOSE NIPPLE SET SLANGNIPPELSATS Page 475
51 3128 0969 87 1 HOSE FRAME SET SLANGHÅLLARSATS Page 481

3128 3144 27 006K


403
BOOM PART / BOMDEL
BOOM PARTBOMDEL

B0032442
404
BOOM PART / BOMDEL

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 2800 31 1 BOOM ATTACHMENT BOMFÄSTE Page 407
2 3128 2800 36 1 BOOM LINK BOMLÄNK Page 409
3 3128 3146 72 2 CYLINDER LINK CYLINDERLÄNK Page 411
4 3128 3154 51 1 SHAFT COMPL. AXEL KOMPL. Page 413
5 3125 4946 80 2 EXPANDING SHAFT EXP.AXEL Page 415
6 3125 1981 80 2 EXPANDING SHAFT EXP.AXEL Page 417
7 3128 3083 03 1 SHAFT AXEL
8 3125 1981 81 2 EXPANDING SHAFT EXP.AXEL Page 419
9 3128 3080 39 1 BOOM BOM Page 421
10 9121 7032 00 2 HYDR. CYLINDER HYDRAULCYLINDER Page 427 BOOM CYL. REAR
HC09 125/85/536
11 3128 3035 70 1 PROTECTION SKYDD
12 3128 3035 71 1 PROTECTION SKYDD
13 3128 3035 69 2 SUPPORT STÖD
14 3128 0902 00 2 SPACER DISTANS
16 3125 4968 80 1 EXPANDING SHAFT EXP.AXEL Page 433
17 3128 3079 83 1 BULKHEAD CONN. SKOTTGENOMGÅNG
18 3128 3079 82 1 BULKHEAD CONN. SKOTTGENOMGÅNG
19 3128 2800 09 4 THRUST BEARING AXIALLAGER
20 3128 2800 08 4 THRUST BEARING AXIALLAGER
21 3128 3150 32 1 TELESCOPE SET TELESKOPSATS Page 435
30 0147 1480 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 16 X 55 - 8.8 FZB
31 0147 1475 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 16 X 30 - 8.8 FZB
32 0147 1479 03 7 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 16 X 50 - 8.8 FZB
33 3128 3069 55 2 BOLT BULT
40 0291 1128 25 7 LOCK NUT LÅSMUTTER M 16 - 8 FZB / ISO 7040
41 0291 1128 28 2 LOCK NUT LÅSMUTTER M 20 - 8 FZB / ISO 7040
50 0301 2378 00 8 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 17 / 30 X 3 - HB 200 FZB
51 0663 6136 00 4 O-RING O-RING

3128 3143 29 005K


405
BOOM ATTACHMENT / BOMFÄSTE 3128 2800 31
BOOM ATTACHMENTBOMFÄSTE

B0005603
406
BOOM ATTACHMENT / BOMFÄSTE 3128 2800 31

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 2800 27 1 BOOM ATTACHMENT BOMFÄSTE
2 3128 3038 97 2 BUSHING BUSSNING
3 0544 2162 00 1 GREASE NIPPLE SMÖRJNIPPEL
4 0686 9252 27 1 PROTECTION CAP SKYDDSHUV
5 0686 6101 00 1 PLUG PROPP
6 0147 1320 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 8 X 12 - 8.8 FZB

3128 2800 31 003K


407
BOOM LINK / BOMLÄNK 3128 2800 36
BOOM LINKBOMLÄNK

B0005618
408
BOOM LINK / BOMLÄNK 3128 2800 36

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 – 1 BOOM LINK BOMLÄNK
2 0544 2153 00 1 GREASE NIPPLE FETTNIPPEL
3 0686 9252 27 1 PROTECTION CAP SKYDDSHUV
4 0147 1320 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 8 X 12 - 8.8 FZB

3128 2800 36 004K


409
CYLINDER LINK / CYLINDERLÄNK 3128 3146 72
CYLINDER LINKCYLINDERLÄNK

B0024536
410
CYLINDER LINK / CYLINDERLÄNK 3128 3146 72

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 2800 37 1 CYLINDER LINK CYLINDERLÄNK
2 3177 0074 01 2 BEARING BUSHING LAGERBUSSNING
3 0544 2153 00 2 GREASE NIPPLE FETTNIPPEL
4 0686 9252 27 2 PROTECTION CAP SKYDDSHUV

3128 3146 72 001K


411
SHAFT COMPL. / AXEL KOMPL. 3128 3154 51
SHAFT COMPL.AXEL KOMPL.

B0031641
412
SHAFT COMPL. / AXEL KOMPL. 3128 3154 51

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 3154 49 1 PIN AXEL
2 3128 3154 50 1 FLANGE FLÄNS
3 0147 1362 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 25 - 8.8 FZB

3128 3154 51 001K


413
EXPANDING SHAFT / EXP.AXEL 3125 4946 80
EXPANDING SHAFTEXP.AXEL

B0000559
414
EXPANDING SHAFT / EXP.AXEL 3125 4946 80

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3125 4946 00 1 SHAFT AXEL
2 3125 2178 00 2 BUSHING BUSSNING
3 0147 1501 03 1 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 16 X 240 - 8.8 FZB
4 0291 1128 25 1 LOCK NUT LÅSMUTTER M 16 - 8 FZB / ISO 7040

3125 4946 80 003K


415
EXPANDING SHAFT / EXP.AXEL 3125 1981 80
EXPANDING SHAFTEXP.AXEL

B0000559
416
EXPANDING SHAFT / EXP.AXEL 3125 1981 80

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3125 1981 00 1 SHAFT AXEL
2 3125 2178 00 2 BUSHING BUSSNING
3 0147 1499 03 1 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 16 X 200 - 8.8 FZB
4 0291 1128 25 1 LOCK NUT LÅSMUTTER M 16 - 8 FZB / ISO 7040

3125 1981 80 002K


417
EXPANDING SHAFT / EXP.AXEL 3125 1981 81
EXPANDING SHAFTEXP.AXEL

B0024370
418
EXPANDING SHAFT / EXP.AXEL 3125 1981 81

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
20 3125 1981 00 1 SHAFT AXEL
30 3125 2178 00 2 BUSHING BUSSNING
40 0147 1499 03 1 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 16 X 200 - 8.8 FZB
50 3125 2005 00 2 SPACER RING DISTANSRING
60 0291 1128 25 1 LOCK NUT LÅSMUTTER M 16 - 8 FZB / ISO 7040

3125 1981 81 002K


419
BOOM / BOM 3128 3080 39
BOOMBOM

B0029273
420
BOOM / BOM 3128 3080 39

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 3080 43 1 BOOM BOM
2 3128 3038 97 2 BUSHING BUSSNING
3 0544 2162 00 2 GREASE NIPPLE SMÖRJNIPPEL
4 0686 9252 27 2 PROTECTION CAP SKYDDSHUV
5 0147 1320 03 1 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 8 X 12 - 8.8 FZB
17 9106 0630 10 4 DOUBLE CH.VALVE HYDRAULLÅS Page 423
26 0211 1962 91 9 SCREW SKRUV MC6S M 8 X 35 - 12.9
29 9106 0630 11 1 DOUBLE CH.VALVE HYDRAULLÅS Page 425
30 0211 1963 14 3 SCREW SKRUV MC6S M 8 X 70 - 12.9

3128 3080 39 006K


421
DOUBLE CH.VALVE / HYDRAULLÅS 9106 0630 10
DOUBLE CH.VALVEHYDRAULLÅS

B0014698
422
DOUBLE CH.VALVE / HYDRAULLÅS 9106 0630 10

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 9106 0631 24 2 SEAL KIT TÄTNINGSSATS POS.1
2 9106 0631 23 2 CARTRIDGE PATRON

9106 0630 10 003K


423
DOUBLE CH.VALVE / HYDRAULLÅS 9106 0630 11
DOUBLE CH.VALVEHYDRAULLÅS

B0014697
424
DOUBLE CH.VALVE / HYDRAULLÅS 9106 0630 11

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 9106 0631 24 4 SEAL KIT TÄTNINGSSATS
2 9106 0631 23 4 CARTRIDGE PATRON

9106 0630 11 002K


425
HYDR. CYLINDER / HYDRAULCYLINDER 9121 7032 00 BOOM CYL. REAR
HYDR. CYLINDERHYDRAULCYLINDER
HC09 125/85/536

B0001293
426
HYDR. CYLINDER / HYDRAULCYLINDER 9121 7032 00 BOOM CYL. REAR
HC09 125/85/536

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
9120 0994 01 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS Page 429 INCL. 1,8,9.
9121 6696 50 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS INCL.1,8,9,13,14,16-18,20-22
2 9126 4610 09 1 PIPE RÖR
3 9123 9198 00 1 PISTON ROD KOLVSTÅNG
4 9128 7345 00 1 BUSHING BUSSNING
5 0335 2165 00 2 CIRCLIP SPÅRRING
6 0501 0019 00 1 BEARING,SP.PL. LEDLAGER
7 9127 2300 00 1 SCREW HÅLSKRUV
10 8231 1202 86 1 CHECK VALVE BACKVENTIL Page 431
12 8231 1203 67 1 OVERCENT.VALVE LASTHÅLL.VENTIL
15 9124 9568 00 1 PISTON KOLV
19 9123 7603 00 1 COVER LOCK
23 0544 2106 00 2 GREASE NIPPLE SMÖRJNIPPEL

9121 7032 00 006K


427
SEAL KIT / TÄTNINGSSATS 9120 0994 01
SEAL KITTÄTNINGSSATS

B0012973
428
SEAL KIT / TÄTNINGSSATS 9120 0994 01

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 9125 6186 00 2 O-RING O-RING
2 9125 6648 00 1 SEAL WASHER TÄTNINGSBRICKA
3 0661 1000 13 1 SEAL WASHER TÄTNINGSBRICKA

9120 0994 01 001K


429
CHECK VALVE / BACKVENTIL 8231 1202 86
CHECK VALVEBACKVENTIL

B0012651
430
CHECK VALVE / BACKVENTIL 8231 1202 86

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
- 8231 1206 98 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS INCL.ITEM 1-3

8231 1202 86 003K


431
EXPANDING SHAFT / EXP.AXEL 3125 4968 80
EXPANDING SHAFTEXP.AXEL

B0000559
432
EXPANDING SHAFT / EXP.AXEL 3125 4968 80

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3125 4968 00 1 SHAFT AXEL
2 3125 4969 00 2 BUSHING BUSSNING
3 0147 1415 03 1 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 100 - 8.8 FZB
4 0291 1128 22 1 LOCK NUT LÅSMUTTER M 12 - 8 FZB / ISO 7040

3125 4968 80 007K


433
TELESCOPE SET / TELESKOPSATS 3128 3150 32
TELESCOPE SETTELESKOPSATS

B0032559
434
TELESCOPE SET / TELESKOPSATS 3128 3150 32

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 0211 1962 94 5 SCREW SKRUV MC6S M 12 X 40 - 12.9
2 3128 2592 42 1 HYDR. CYLINDER HYDRAULCYLINDER Page 437
3 3125 4976 01 6 CRADLE SLÄDE
4 3125 4944 86 1 BEARING HOUSING LAGERHUS Page 439
5 3125 4974 00 1 RING RING
6 3128 3125 77 3 KEY KIL
7 3128 3125 79 1 EXTENSION TUBE TELESKOPRÖR
8 0211 1962 78 9 SCREW SKRUV MC6S M 8 X 12 - 12.9
9 – 1 CLAMPING RING KLÄMRING
10 3128 3020 00 2 PIN PINNE
11 0211 1960 78 2 SCREW SKRUV MC6S M 8 X 40 - 12.9
12 – 1 CLAMPING RING KLÄMRING

3128 3150 32 002K


435
HYDR. CYLINDER / HYDRAULCYLINDER 3128 2592 42
HYDR. CYLINDERHYDRAULCYLINDER

B0003443
436
HYDR. CYLINDER / HYDRAULCYLINDER 3128 2592 42

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
3128 2592 58 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS INCL.REF. 1,3,5,8,9,11,12
1 0663 2116 00 1 O-RING O-RING
2 3128 2592 59 1 WASHER BRICKA
3 0665 0020 18 1 PISTON SEAL KOLVTÄTNING
4 3128 2592 61 1 PISTON KOLV
5 9125 7295 00 1 SET SCREW STOPPSKRUV A2 M 6 8
6 3128 2592 62 1 SPACER DISTANS
8 0663 6135 00 1 O-RING O-RING
9 0661 1500 66 1 BACK-UP RING STÖDRING
10 9123 3554 00 1 COVER LOCK
11 0665 0010 14 1 SEAL RING TÄTNINGSRING
12 0665 9170 00 1 WIPER AVSTRYKARE
13 3128 2592 63 1 PISTON ROD KOLVSTÅNG
14 9128 7342 00 1 BUSHING BUSSNING

3128 2592 42 005K


437
BEARING HOUSING / LAGERHUS 3125 4944 86
BEARING HOUSINGLAGERHUS

B0003166
438
BEARING HOUSING / LAGERHUS 3125 4944 86

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3125 4944 03 1 BEARING HOUSING LAGERHUS
3 3128 2165 00 2 COVER LOCK
4 3128 2166 00 2 SEAL TÄTNING
5 3128 2169 00 6 BUSHING SEGMENT BUSSN.SEGMENT
6 3128 2167 00 2 WASHER BRICKA
7 0101 1364 00 2 PIN PINNE CP 8H6 X 30 - 11 1650 06
8 0102 0415 00 1 PIN PINNE CP 10M6 X 40 - 11 1922 04
9 0544 2162 00 3 GREASE NIPPLE SMÖRJNIPPEL
10 0211 1962 81 12 SCREW SKRUV MC6S M 8 X 20 - 12.9
11 0211 1963 47 16 SCREW SKRUV MC6S M 12 X 130 - 12.9
12 0147 1329 03 18 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 8 X 45 - 8.8 FZB
13 0686 9252 27 3 PROTECTION CAP SKYDDSHUV

3125 4944 86 004K


439
BOOM PART / BOMDEL
BOOM PARTBOMDEL

B0032443
440
BOOM PART / BOMDEL

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 3080 69 1 BOOM ATTACHMENT BOMFÄSTE Page 443
2 3128 2800 05 1 LINK LÄNK
3 3128 2800 07 2 LINK LÄNK Page 445
4 3125 1974 80 2 EXPANDING SHAFT EXP.AXEL Page 447
5 3128 3069 51 1 SHAFT AXEL
6 3128 3083 03 1 SHAFT AXEL
7 3125 1982 80 2 EXPANDING SHAFT EXP.AXEL Page 449
8 3125 4937 80 2 EXPANDING SHAFT EXP.AXEL Page 451
9 3128 2172 03 1 CYLIND.BRACKET CYLINDERFÄSTE Page 453
10 9121 7017 02 2 HYDR. CYLINDER HYDRAULCYLINDER Page 455
11 3128 0251 10 1 CYLINDER GUARD CYLINDERSKYDD
12 3128 0251 02 1 ATTACHMENT FÄSTE
13 3128 2800 08 2 THRUST BEARING AXIALLAGER
14 3128 2800 09 2 THRUST BEARING AXIALLAGER
15 3128 2800 10 4 THRUST BEARING AXIALLAGER
16 3128 3056 26 1 RUBBER CLOTH GUMMIDUK
17 3128 3020 55 2 ATTACHMENT FÄSTE
18 3128 3020 56 1 FLAT BAR PLATTSTÅNG
19 3128 3020 54 1 RUBBER CLOTH GUMMIDUK
20 3128 0201 00 1 PLATE SKYLT
21 0690 4114 00 1 PLATE SKYLT
22 0690 1116 00 2 PLATE SKYLT
23 0129 3104 00 8 BLIND RIVET BLINDNIT 2,4 X 7,4 TAP / D 48 BS
30 0211 1963 28 10 SCREW SKRUV MC6S M 16 X 80 - 12.9
31 3128 3069 54 1 BOLT BULT
32 3128 3069 55 1 BOLT BULT
33 0147 1478 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 16 X 45 - 8.8 FZB
40 0291 1128 26 1 LOCK NUT LÅSMUTTER M 16 - 8 FZB / ISO 7043
41 0291 1128 28 1 LOCK NUT LÅSMUTTER M 20 - 8 FZB / ISO 7040
42 0291 1128 25 5 LOCK NUT LÅSMUTTER M 16 - 8 FZB / ISO 7040
50 0301 2378 00 3 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 17 / 30 X 3 - HB 200 FZB
52 0663 2135 00 4 O-RING O-RING

3128 3143 30 003K


441
BOOM ATTACHMENT / BOMFÄSTE 3128 3080 69
BOOM ATTACHMENTBOMFÄSTE

B0007399
442
BOOM ATTACHMENT / BOMFÄSTE 3128 3080 69

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 3080 42 1 BOOM ATTACHMENT BOMFÄSTE
2 0500 4520 03 2 BUSHING BUSSNING
3 0544 2162 00 2 GREASE NIPPLE SMÖRJNIPPEL
4 0686 9252 27 2 PROTECTION CAP SKYDDSHUV

3128 3080 69 002K


443
LINK / LÄNK 3128 2800 07
LINKLÄNK

B0027434
444
LINK / LÄNK 3128 2800 07

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 – 1 LINK LÄNK
2 3177 0074 00 2 BEARING BUSHING LAGERBUSSNING
3 0544 2153 00 1 GREASE NIPPLE FETTNIPPEL
4 0686 9252 27 1 PROTECTION CAP SKYDDSHUV

3128 2800 07 004K


445
EXPANDING SHAFT / EXP.AXEL 3125 1974 80
EXPANDING SHAFTEXP.AXEL

B0000559
446
EXPANDING SHAFT / EXP.AXEL 3125 1974 80

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 3077 86 1 SHAFT AXEL
2 3125 2179 00 2 BUSHING BUSSNING
3 0147 1960 28 1 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 16 X 210 - 8.8 FZB
4 0291 1128 25 1 LOCK NUT LÅSMUTTER M 16 - 8 FZB / ISO 7040

3125 1974 80 004K


447
EXPANDING SHAFT / EXP.AXEL 3125 1982 80
EXPANDING SHAFTEXP.AXEL

B0000559
448
EXPANDING SHAFT / EXP.AXEL 3125 1982 80

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3125 1982 00 1 SHAFT AXEL
2 3125 2179 00 2 BUSHING BUSSNING
3 0147 1496 03 1 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 16 X 160 - 8.8 FZB
4 0291 1128 25 1 LOCK NUT LÅSMUTTER M 16 - 8 FZB / ISO 7040

3125 1982 80 004K


449
EXPANDING SHAFT / EXP.AXEL 3125 4937 80
EXPANDING SHAFTEXP.AXEL

B0012036
450
EXPANDING SHAFT / EXP.AXEL 3125 4937 80

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3125 4937 00 2 BUSHING BUSSNING
2 3125 1983 00 1 SHAFT AXEL
3 0147 1496 03 1 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 16 X 160 - 8.8 FZB
4 3125 2002 00 2 SPACER RING DISTANSRING
5 0291 1128 25 1 LOCK NUT LÅSMUTTER M 16 - 8 FZB / ISO 7040

3125 4937 80 004K


451
CYLIND.BRACKET / CYLINDERFÄSTE 3128 2172 03
CYLIND.BRACKETCYLINDERFÄSTE

B0025302
452
CYLIND.BRACKET / CYLINDERFÄSTE 3128 2172 03

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
2 3128 3038 97 2 BUSHING BUSSNING
3 0544 2162 00 2 GREASE NIPPLE SMÖRJNIPPEL
4 0686 9252 27 2 PROTECTION CAP SKYDDSHUV

3128 2172 03 005K


453
HYDR. CYLINDER / HYDRAULCYLINDER 9121 7017 02
HYDR. CYLINDERHYDRAULCYLINDER

B0024408
454
HYDR. CYLINDER / HYDRAULCYLINDER 9121 7017 02

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
8231 1206 98 2 SEAL KIT TÄTNINGSSATS FOR STERLING VALVES
9120 0994 01 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS Page 429 REF. 1,8,9
9121 7017 50 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS REF.1,8,9,13,14,16-28,20-22
1 9125 6186 00 2 O-RING O-RING
2 9126 4492 02 1 PIPE RÖR
3 9126 1812 03 1 PISTON ROD KOLVSTÅNG
4 9128 7344 00 1 BUSHING BUSSNING
5 0335 2155 00 2 CIRCLIP SPÅRRING
6 0501 0000 16 1 BEARING,SP.PL. LEDLAGER
7 9127 2300 00 1 SCREW HÅLSKRUV
8 9125 6648 00 1 SEAL WASHER TÄTNINGSBRICKA
9 0661 1000 13 1 SEAL WASHER TÄTNINGSBRICKA
10 8231 1202 86 1 CHECK VALVE BACKVENTIL Page 431
11 8231 1203 06 1 OVERCENT.VALVE LASTHÅLL.VENTIL Page 457
13 0196 1552 10 1 SET SCREW STOPPSKRUV M 8 X 12 SK6SS DIN 916
14 0665 0800 34 1 PISTON SEAL KOLVTÄTNING
15 9124 9567 00 1 PISTON KOLV
16 0663 2131 00 1 O-RING O-RING
17 0663 6143 00 1 O-RING O-RING
18 0661 1500 68 1 BACK-UP RING STÖDRING
19 9123 6507 11 1 COVER COMPL. LOCK KOMPL. Page 459
20 0665 0010 16 1 SEAL RING TÄTNINGSRING
21 9125 6059 00 1 O-RING O-RING
22 0665 9181 00 1 WIPER AVSTRYKARE
23 0544 2106 00 2 GREASE NIPPLE SMÖRJNIPPEL
24 9125 8016 00 2 PLUG PROPP
25 0661 1000 16 2 SEAL WASHER TÄTNINGSBRICKA

9121 7017 02 003K


455
OVERCENT.VALVE / LASTHÅLL.VENTIL 8231 1203 06
OVERCENT.VALVELASTHÅLL.VENTIL

B0012650
456
OVERCENT.VALVE / LASTHÅLL.VENTIL 8231 1203 06

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
- 8231 1206 98 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS INCL. ITEM 1-3

8231 1203 06 003K


457
COVER COMPL. / LOCK KOMPL. 9123 6507 11
COVER COMPL.LOCK KOMPL.

B0000952
458
COVER COMPL. / LOCK KOMPL. 9123 6507 11

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 9123 3557 00 1 COVER LOCK
2 0663 6143 00 1 O-RING O-RING
3 0661 1500 68 1 BACK-UP RING STÖDRING
4 9125 6584 00 1 SEALRING KOLVSTÅNGSTÄTN.
5 0665 9181 00 1 WIPER AVSTRYKARE

9123 6507 11 002K


459
BOOM PART / BOMDEL
BOOM PARTBOMDEL

B0026778
460
BOOM PART / BOMDEL

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 3126 44 1 TURNING DEVICE VRIDDON Page 463
2 3128 3140 86 1 PROTECTION SKYDD
3 3125 4941 00 1 COVER LOCK
4 3125 4924 00 1 SHIM MELLANLÄGG
5 3128 3146 59 1 BEARING HOUSING LAGERHUS Page 465
6 0666 8096 03 1 AXIAL SEAL AXIALTÄTNING
7 3128 3141 65 1 FEED HOLDER MATARHÅLLARE
8 3128 2592 43 1 HYDR. CYLINDER HYDRAULCYLINDER Page 467
9 3153 8650 00 1 WASHER BRICKA
10 3122 0309 00 1 RUBBER RING GUMMIRING
11 9106 0630 10 1 DOUBLE CH.VALVE HYDRAULLÅS Page 423
12 9121 6675 00 1 HYDR. CYLINDER HYDRAULCYLINDER Page 469
13 3125 4968 80 1 EXPANDING SHAFT EXP.AXEL Page 433
14 3125 4952 80 2 EXPANDING SHAFT EXP.AXEL Page 473
15 3125 4964 00 1 BUSHING BUSSNING
16 3125 4965 00 1 BUSHING BUSSNING
17 3125 4963 00 1 WASHER BRICKA
18 3128 3059 15 1 SPACER SLEEVE DISTANSHYLSA
30 0211 1963 28 12 SCREW SKRUV MC6S M 16 X 80 - 12.9
35 0211 1962 91 3 SCREW SKRUV MC6S M 8 X 35 - 12.9
36 0211 1963 48 1 SCREW SKRUV MC6S M 16 X 130 - 12.9
37 0211 1963 09 12 SCREW SKRUV MC6S M 16 X 60 - 12.9
38 0211 1962 89 4 SCREW SKRUV MC6S M 12 X 30 -12.9
39 0211 1960 83 2 SCREW SKRUV MC6S M 12 X 20 - 12.9
44 0291 1128 30 1 LOCK NUT LÅSMUTTER M 24 - 8 FZB / ISO 7040
50 0301 2378 00 12 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 17 / 30 X 3 - HB 200 FZB

3128 3144 32 002K


461
TURNING DEVICE / VRIDDON 3128 3126 44
TURNING DEVICEVRIDDON

B0038942
462
TURNING DEVICE / VRIDDON 3128 3126 44

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
3128 2091 44 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS POS. 200-203,205,206,208,209
3128 2091 45 1 BEARING KIT LAGERSATS POS. 300-304
3128 3127 07 1 KIT SATS POS. 100,105,106,109,111,112
1 3128 3127 08 1 HOUSE HUS
2 3128 3127 09 1 SHAFT AXEL
3 3128 3127 10 1 PISTON KOLV
4 3128 3126 88 1 END CAP ÄNDMUFF
5 3128 3127 11 1 LOCK NUT LÅSMUTTER
111 3128 3151 47 2 GREASE NIPPLE SMÖRJNIPPEL
112 3128 3151 48 2 BLEEDER SCREW AVLUFTN.SKRUV
401 3128 3127 12 1 VALVE VENTIL
406 3128 3127 13 1 TUBE RÖR

3128 3126 44 005K


463
BEARING HOUSING / LAGERHUS 3128 3146 59
BEARING HOUSINGLAGERHUS

B0026779
464
BEARING HOUSING / LAGERHUS 3128 3146 59

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 3146 60 1 BEARING HOUSING LAGERHUS
2 0500 4500 03 1 FLANGE BUSHING FLÄNSBUSSNING
3 3128 3141 67 1 BUSHING BUSSNING
4 0544 2162 00 1 GREASE NIPPLE SMÖRJNIPPEL
5 0686 9252 27 1 PROTECTION CAP SKYDDSHUV

3128 3146 59 001K


465
HYDR. CYLINDER / HYDRAULCYLINDER 3128 2592 43
HYDR. CYLINDERHYDRAULCYLINDER

B0038392
466
HYDR. CYLINDER / HYDRAULCYLINDER 3128 2592 43

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
3128 2592 54 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS 1,3,5,8,9,11,12
1 0663 2116 00 1 O-RING O-RING
2 3128 2592 49 1 WASHER BRICKA
3 – 1 SEAL TÄTNING
4 3128 2592 55 1 PISTON KOLV
5 9125 7295 00 1 SET SCREW STOPPSKRUV A2 M 6 8
6 3128 2592 56 1 SPACER DISTANS
8 0663 2135 00 1 O-RING O-RING
9 0661 1500 65 1 BACK-UP RING STÖDRING
10 9123 3552 00 1 CYLINDER COVER CYLINDERLOCK
11 0665 0010 12 1 SEAL RING TÄTNINGSRING
12 0665 9100 17 1 WIPER AVSTRYKARE
13 3128 2592 57 1 PISTON ROD KOLVSTÅNG
14 9128 7342 00 1 BUSHING BUSSNING

3128 2592 43 005K


467
HYDR. CYLINDER / HYDRAULCYLINDER 9121 6675 00
HYDR. CYLINDERHYDRAULCYLINDER

B0024410
468
HYDR. CYLINDER / HYDRAULCYLINDER 9121 6675 00

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
9120 0994 01 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS Page 429 ITEMS 25,28,29
9121 6675 50 1 SEALING SET PACKNINGSSATS ITEMS 3,4,6,7,11,12,13,14,15,
25,28,29
1 9128 7343 00 2 BUSHING BUSSNING
2 0544 2162 00 3 GREASE NIPPLE SMÖRJNIPPEL
5 9126 3329 00 1 PISTON KOLV
8 – 1 MANTLE MANTEL
9 9126 3330 00 1 PISTON ROD KOLVSTÅNG
10 9123 3556 00 1 CYLINDER COVER CYLINDERLOCK
16 0211 1325 03 2 SCREW SKRUV MC6S M 8 X 25 - 8.8 FZB
17 9126 1766 00 1 PISTON ROD EYE KOLVSTÅNGSÖRA
18 9125 8016 00 2 PLUG PROPP
19 9128 6998 00 1 SLIDE SLID
20 3128 2099 55 2 CHECK VALVE BACKVENTIL Page 471
21 9126 4577 01 1 CONE KÄGLA
22 9127 2154 00 2 SPRING FJÄDER
23 9128 5034 00 2 PLUG PLUGG
24 9126 4577 03 1 CONE KÄGLA
26 9127 2298 01 1 PIPE RÖR
30 9127 2300 00 1 SCREW HÅLSKRUV
33 0686 9252 27 3 PROTECTION CAP SKYDDSHUV

9121 6675 00 009K


469
CHECK VALVE / BACKVENTIL 3128 2099 55
CHECK VALVEBACKVENTIL

B0001976
470
CHECK VALVE / BACKVENTIL 3128 2099 55

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 0663 9099 00 1 O-RING O-RING
2 0663 2118 01 1 O-RING O-RING
3 0661 1500 95 1 BACK-UP RING STÖDRING

3128 2099 55 002K


471
EXPANDING SHAFT / EXP.AXEL 3125 4952 80
EXPANDING SHAFTEXP.AXEL

B0000559
472
EXPANDING SHAFT / EXP.AXEL 3125 4952 80

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3125 4952 00 1 SHAFT AXEL
2 3125 4953 00 2 BUSHING BUSSNING
3 0147 1419 03 1 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 130 - 8.8 FZB
4 0291 1128 22 1 LOCK NUT LÅSMUTTER M 12 - 8 FZB / ISO 7040

3125 4952 80 005K


473
HOSE NIPPLE SET / SLANGNIPPELSATS 3128 3083 67
HOSE NIPPLE SETSLANGNIPPELSATS

B0025408
474
HOSE NIPPLE SET / SLANGNIPPELSATS 3128 3083 67

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 3083 68 1 HOSE SET SLANGSATS Page 477
2 – 1 NIPPLE SET NIPPELSATS Page 479

3128 3083 67 001K


475
HOSE SET / SLANGSATS 3128 3083 68
HOSE SETSLANGSATS

B0015365
476
HOSE SET / SLANGSATS 3128 3083 68

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
BFL1 0574 1286 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3800 R2AT
BFL2 0574 1286 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3800 R2AT
BFL4 3176 3733 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 700 R2AT
BFR1 0574 1286 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3800 R2AT
BFR2 0574 1286 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3800 R2AT
BFR4 0574 1262 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 750 R2AT
BRL2 3176 5681 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 600 R2AT
BRL6 3176 5685 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 400 R2AT
BRR2 3176 3733 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 700 R2AT
BRR6 3176 5685 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 400 R2AT
BE1 3176 5680 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*800 R2AT
6,3X 800 R2AT
BE2 3176 5680 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*800 R2AT
6,3X 800 R2AT
FE1 3176 5685 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 400 R2AT
FE2 3176 5685 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 400 R2AT
FE3 0574 1286 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3800 R2AT
FE4 0574 1286 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3800 R2AT
FE5 0574 1276 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1900 R2AT
FE6 0574 1276 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1900 R2AT
FL1 3176 6859 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 3800 R2AT
FL2 3176 6859 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 3800 R2AT
FL3 0574 0278 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 2200 R2AT
FL4 0574 0278 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 2200 R2AT
FR1 0574 0317 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 4300 R2AT
FR2 0574 0317 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 4300 R2AT

3128 3083 68 003K


477
NIPPLE SET / NIPPELSATS
NIPPLE SETNIPPELSATS

B0025408
478
NIPPLE SET / NIPPELSATS

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3176 6615 00 2 CAP NUT ÖVERFALLSMUTTER
2 3176 6344 00 8 NIPPLE NIPPEL
3 3176 6501 00 2 NIPPLE NIPPEL
4 3176 3556 00 2 NIPPLE NIPPEL
5 3176 7336 00 2 NIPPLE NIPPEL UNF 7/8 - UNF 3/4
6 3176 6352 00 4 NIPPLE NIPPEL
7 3176 6548 00 1 NIPPLE NIPPEL
8 3176 6496 00 4 NIPPLE NIPPEL
9 3176 6498 00 2 NIPPLE NIPPEL
10 0661 1026 00 2 SEAL WASHER TÄTNINGSBRICKA
11 3125 4950 00 2 JOINT NIPPLE SKARVNIPPEL
13 3176 1472 00 2 NIPPLE NIPPEL
14 3176 6348 00 1 NIPPLE NIPPEL
15 3176 6349 00 4 NIPPLE NIPPEL
16 3176 3060 00 4 NIPPLE NIPPEL
17 3176 5535 00 4 NIPPLE NIPPEL
18 3176 6547 00 1 NIPPLE NIPPEL
20 3176 6512 00 18 NIPPLE NIPPEL

3128 3083 69 005K


479
HOSE FRAME SET / SLANGHÅLLARSATS 3128 0969 87
HOSE FRAME SETSLANGHÅLLARSATS

B0007900
480
HOSE FRAME SET / SLANGHÅLLARSATS 3128 0969 87

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 3062 56 1 HOSE HOLDER SLANGHÅLLARE Page 483
2 3128 2098 00 2 ATTACHM. PLATE FÄSTPLÅT
3 3128 2097 00 2 SLEEVE HYLSA
4 0300 8011 00 1 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 12,5 / 35 X 3 -11 300 FZB
5 0147 1402 03 1 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 35 - 8.8 FZB
6 0147 1479 03 5 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 16 X 50 - 8.8 FZB
7 0291 1128 25 5 LOCK NUT LÅSMUTTER M 16 - 8 FZB / ISO 7040
8 3128 2098 01 1 ATTACHM. PLATE FÄSTPLÅT
13 3128 0244 00 2 ATTACHMENT FÄSTE
16 3128 0287 00 2 CHAIN KÄTTING
17 3128 0289 04 1 CHAIN KÄTTING
18 3128 0289 05 1 CHAIN KÄTTING
21 3128 3077 19 12 HOSE HOLDER SLANGHÅLLARE
22 3128 0289 03 11 RING PIN RINGSPRINT
23 3217 3124 00 5 SHACKLE SCHACKEL
24 0147 1366 03 5 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 45 - 8.8 FZB
25 0291 1128 20 5 LOCK NUT LÅSMUTTER M 10 - 8 FZB / ISO 7040
26 3128 3061 02 1 ATTACHMENT LUG FÄSTÖRA
27 3128 0289 01 2 ELBOW PLATE VINKELPLÅT
30 3128 0224 00 5 PROTECTION COIL SKYDDSSPIRAL 80 X 1200 MM
31 3128 0225 01 1 PROTECTION COIL SKYDDSSPIRAL 48 X 1100 MM
34 0226 9915 12 16 SCREW SKRUV M 6 X 20 - STEEL FZB
35 0266 2108 00 16 NUT MUTTER M 6 - 8 FZB
36 0301 2321 00 6 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 6,4 / 12 X 1,6 -HB200 FZB
40 3176 3681 00 8 STRAP BAGAGEBAND L=500,B=25 TYG
BLACK YELLOW TEXT
41 3125 1997 80 1 HOSE PROTECTION SLANGSKYDD

3128 0969 87 008K


481
HOSE HOLDER / SLANGHÅLLARE 3128 3062 56
HOSE HOLDERSLANGHÅLLARE

B0010454
482
HOSE HOLDER / SLANGHÅLLARE 3128 3062 56

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 – 1 YOKE BYGEL
2 – 1 ATTACHMENT FÄSTE
3 3128 3062 61 1 ATTACHMENT FÄSTE
4 3128 3063 18 1 CLAMP ÖVERFALL
5 0147 1415 03 3 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 100 - 8.8 FZB
7 0147 1415 12 1 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 100 - 8.8 FZB
8 0291 1128 22 6 LOCK NUT LÅSMUTTER M 12 - 8 FZB / ISO 7040
9 0301 2358 00 1 WASHER BRICKA 13 / 24 X 2,5 -HB 200 FZB
10 0211 1962 89 2 SCREW SKRUV MC6S M 12 X 30 -12.9
11 3128 3108 40 2 SPACER DISTANS
12 0246 1956 52 2 STUD PINNSKRUV M 12 90 4 30 15 75 8.8 -

3128 3062 56 005K


483
HOSE SET / SLANGSATS
HOSE SETSLANGSATS

B0015365
484
HOSE SET / SLANGSATS

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
AR7 3176 5682 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3000 R2AT
AR8 0574 1315 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2300 R2AT
BAN1 3176 6976 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 2000 R2AT
BE3 3176 6976 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 2000 R2AT
BE4 3176 6976 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 2000 R2AT
BFL3 0574 1277 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2000 R2AT
BFR3 0574 1277 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2000 R2AT
BRL4 0574 1277 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2000 R2AT
BRR4 0574 1277 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2000 R2AT
D4 0574 2283 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3200 R2AT
FE7 0574 1315 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2300 R2AT
FE8 0574 1315 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2300 R2AT
FL5 0574 0315 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 2300 R2AT
FL6 0574 0315 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 2300 R2AT
FR5 0574 0315 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 2300 R2AT
FR6 0574 0315 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 2300 R2AT
F7 0574 2326 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3100 R2AT
F8 0574 2326 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3100 R2AT
L4 0574 2283 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3200 R2AT
PD4 0574 1281 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2800 R2AT
R7 0574 3332 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 3300 R2AT
R8 0574 3332 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 3300 R2AT
S3 0574 4533 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 25 X 3200 R9R
TS5 0574 0065 41 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 25 X 3200 R2AT
W4 0574 3285 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 3600 R2AT

9110 9986 32 004K


485
HOSE NIPPLE SET / SLANGNIPPELSATS BUT 28F/BMH2400
HOSE NIPPLE SETSLANGNIPPELSATS
COP 1838

B0007901
486
HOSE NIPPLE SET / SLANGNIPPELSATS BUT 28F/BMH2400
COP 1838

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 – 1 HOSE SET SLANGSATS Page 489 1838/BULKHEAD

3128 3086 63 001K


487
HOSE SET / SLANGSATS 1838/BULKHEAD
HOSE SETSLANGSATS

B0015365
488
HOSE SET / SLANGSATS 1838/BULKHEAD

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
AR3 0574 1283 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3200 R2AT
AR4 0574 1283 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3200 R2AT
AR5 0574 1284 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3400 R2AT
AR6 0574 1284 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3400 R2AT
D2 0574 2283 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3200 R2AT
D3 0574 2286 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3800 R2AT
F3 0574 2283 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3200 R2AT
F4 0574 2283 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3200 R2AT
F5 0574 2284 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3400 R2AT
F6 0574 2284 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3400 R2AT
L2 0574 2283 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3200 R2AT
L3 0574 2286 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3800 R2AT
PD2 0574 1283 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3200 R2AT
PD3 0574 1286 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3800 R2AT
R3 0574 3283 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 3200 R2AT
R4 0574 3283 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 3200 R2AT
R5 0574 3284 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 3400 R2AT
R6 0574 3284 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 3400 R2AT
S2 0574 0000 74 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 25 X 4200 R9R
S3 0574 0000 32 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 25 X 2700 R9R
TS2 0574 0000 77 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 25 X 4200 R2AT
TS3 0574 0064 97 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 25 X 2700 R2AT
V2 3176 7666 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 3000 R2AT
V3 0574 3331 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 3900 R2AT

3128 3086 64 004K


489
HOSE FRAME SET / SLANGHÅLLARSATS 3128 3060 57
HOSE FRAME SETSLANGHÅLLARSATS

B0005047
490
HOSE FRAME SET / SLANGHÅLLARSATS 3128 3060 57

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 3059 78 1 HOSE GUIDE SLANGFÖRARE
2 0147 1481 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 16 X 60 - 8.8 FZB
3 3128 0224 00 3 PROTECTION COIL SKYDDSSPIRAL 80 X 1200 MM

3128 3060 57 003K


491
ASSEMBLY SET / MONTERINGSSATS 3128 0940 32 BUT 25/28-BMH 2000
ASSEMBLY SETMONTERINGSSATS

B0013658
492
ASSEMBLY SET / MONTERINGSSATS 3128 0940 32 BUT 25/28-BMH 2000

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 3061 81 4 HOLDER HÅLLARE Page 495
2 3128 3061 80 4 HOLDER HÅLLARE Page 497
4 0147 1483 03 16 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 16 X 70 - 8.8 FZB
5 0301 2378 00 32 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 17 / 30 X 3 - HB 200 FZB
7 3128 0940 00 2 ATTACHM. PLATE FÄSTPLÅT
8 0147 1479 03 8 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 16 X 50 - 8.8 FZB
9 0291 1128 25 8 LOCK NUT LÅSMUTTER M 16 - 8 FZB / ISO 7040
10 3128 0940 30 1 HOLDER HÅLLARE
11 0147 1401 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 30 - 8.8 FZB
12 0333 5200 09 4 LOCK WASHER LÅSBRICKA 13 / 25,4 X 3,7 FZB

3128 0940 32 005K


493
HOLDER / HÅLLARE 3128 3061 81
HOLDERHÅLLARE

B0014087
494
HOLDER / HÅLLARE 3128 3061 81

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 0619 00 6 KEY KIL
2 3128 0784 39 1 HOLDER HÅLLARE
3 3128 3074 88 2 SLIDING PIECE GLIDSTYCKE

3128 3061 81 008K


495
HOLDER / HÅLLARE 3128 3061 80
HOLDERHÅLLARE

B0014086
496
HOLDER / HÅLLARE 3128 3061 80

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 0619 00 6 KEY KIL
2 3128 0784 38 1 HOLDER HÅLLARE
3 3128 3074 88 2 SLIDING PIECE GLIDSTYCKE

3128 3061 80 005K


497
COVER SET / TÄCKLOCKSATS
COVER SETTÄCKLOCKSATS

B0007950
498
COVER SET / TÄCKLOCKSATS

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 3080 92 1 COVER TÄCKLOCK
2 3128 2900 20 5 COVER TÄCKLOCK
3 3128 2900 21 1 COVER TÄCKLOCK
4 0147 1326 03 19 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 8 X 30 - 8.8 FZB
5 0301 2335 00 19 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 8,4 / 16 X 1,6 -HB200 FZB
6 0663 6138 00 1 O-RING O-RING

3128 3090 03 001K


499
500
FEED / MATARE
LIST OF CONTENTS
Part no Description Benämning See page Remarks
Detaljnr Se sida Anmärkning
– FEED MATARE 503
3128 2803 31 – FEED – MATARE 505 BMH 2*43L
3128 0710 92 – – LIMIT SWIT. SET – – IMPULSGIVARSATS 507
3128 3061 83 – – – LIMIT SWITCH – – – GRÄNSLÄG.VENTIL 509
3128 2803 50 – – BASIC PART SET – – GRUNDDETALJSATS 511
– – – – DETAIL SET – – – DETALJSATS 513
3128 0784 30 – – – – PULLEY WHEEL – – – – LINHJUL 515
3128 3140 12 – – – – HOLDER SET – – – – HÅLLARSATS 517
3128 3140 13 – – – – HOLDER SET – – – – HÅLLARSATS 519
3128 2801 22 – – – DETAIL SET – – – DETALJSATS 521
– – – – DETAIL SET – – – DETALJSATS 525
3128 3061 75 – – ROCK DRILL KIT – – BORRMASKINSATS 527 COP 1238/1838
3128 0475 10 – – – HOSE DRUM – – – SLANGTRUMMA 529
3128 2590 59 – – FEED BEAM – – MATARBALK 531
– – – CYLINDER SET – – CYLINDERSATS 533
3128 3180 19 – – – HOSE SET – – – SLANGSATS 535
3128 2594 04 – – – HYDR. CYLINDER – – – HYDRAULCYLINDER 537
3128 3181 00 – – HOSE SET – – SLANGSATS 539
3128 3059 63 – BUSHING SET – BUSSNINGSSATS 541 R38, T38
3128 2801 93 – HOSE NIPPLE SET – SLANGNIPPELSATS 543
– – – HOSE SET – – SLANGSATS 545

501
FEED / MATARE
FEEDMATARE

B0024993
502
FEED / MATARE

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
10 8311 1247 51 1 ROCK DRILL BERGBORRMASKIN COP 1838ME-T38 07
50 3128 2803 31 1 FEED MATARE Page 505 BMH 2*43L
60 3128 3059 63 1 BUSHING SET BUSSNINGSSATS Page 541 R38, T38
70 3128 2801 93 1 HOSE NIPPLE SET SLANGNIPPELSATS Page 543

1260 5001 23 001K


503
FEED / MATARE 3128 2803 31 BMH 2*43L
FEEDMATARE

B0013290
504
FEED / MATARE 3128 2803 31 BMH 2*43L

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 0147 1401 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 30 - 8.8 FZB
2 0147 1403 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 40 - 8.8 FZB
3 0147 1402 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 35 - 8.8 FZB
4 0147 1485 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 16 X 80 - 8.8 FZB
5 0291 1128 22 2 LOCK NUT LÅSMUTTER M 12 - 8 FZB / ISO 7040
7 0301 2358 00 6 WASHER BRICKA 13 / 24 X 2,5 -HB 200 FZB
8 0301 2378 00 4 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 17 / 30 X 3 - HB 200 FZB
9 3128 0710 92 1 LIMIT SWIT. SET IMPULSGIVARSATS Page 507
10 3128 2803 50 1 BASIC PART SET GRUNDDETALJSATS Page 511
11 3128 3061 75 1 ROCK DRILL KIT BORRMASKINSATS Page 527 COP 1238/1838
14 3128 0621 00 1 SPACER DISTANS
15 3128 0494 00 1 SPACER SLEEVE DISTANSHYLSA
16 3128 0781 97 1 PULL ROPE DRAGLINA
17 3128 0551 02 1 RETURN ROPE RETURLINA
19 3128 3016 84 1 INTERM.SUPPORT MELLANBORRSTÖD
21 3128 2301 03 1 SPRING FJÄDER
22 3128 0784 35 1 SPRING FJÄDER
23 3128 0782 54 1 DRILL STEEL SUP BORRSTÖD
25 3128 2590 59 1 FEED BEAM MATARBALK Page 531
26 3128 0878 00 1 HOSE FENDER SLANGAVVISARE
27 3128 3035 27 1 DOWEL DUBB
28 3176 3556 00 2 NIPPLE NIPPEL
30 – 1 CYLINDER SET CYLINDERSATS Page 533
40 3128 3181 00 1 HOSE SET SLANGSATS Page 539

3128 2803 31 006K


505
LIMIT SWIT. SET / IMPULSGIVARSATS 3128 0710 92
LIMIT SWIT. SETIMPULSGIVARSATS

B0003947
506
LIMIT SWIT. SET / IMPULSGIVARSATS 3128 0710 92

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 3061 83 1 LIMIT SWITCH GRÄNSLÄG.VENTIL Page 509
2 3176 6552 00 2 NIPPLE NIPPEL
5 0147 1361 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 22 - 8.8 FZB
6 0301 2344 00 4 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 10,5 / 20 X 2 -HB 200 FZB
7 3128 0710 00 1 BRACKET KONSOL
8 0291 1128 20 2 LOCK NUT LÅSMUTTER M 10 - 8 FZB / ISO 7040
9 0147 1484 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 16 X 75 - 8.8 FZB
10 3128 0711 00 1 ANGLE VINKEL
11 0147 1363 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 30 - 8.8 FZB

3128 0710 92 002K


507
LIMIT SWITCH / GRÄNSLÄG.VENTIL 3128 3061 83
LIMIT SWITCHGRÄNSLÄG.VENTIL

B0003972
508
LIMIT SWITCH / GRÄNSLÄG.VENTIL 3128 3061 83

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 0709 00 1 BUSHING BUSSNING
2 0653 1162 00 1 GASKET PACKNING
3 3128 0827 00 1 PLUNGER PLUNGE
4 0661 1026 00 1 SEAL WASHER TÄTNINGSBRICKA
5 3128 3061 84 1 VALVE HOUSING VENTILHUS
6 0665 0030 04 1 PISTON ROD SEAL KOLVSTÅNGSTÄTN.
7 0665 9117 01 1 WIPER AVSTRYKARE
8 9125 6889 00 1 O-RING O-RING
9 – 1 SEAL PLUG TÄTNINGSPLUGG

3128 3061 83 003K


509
BASIC PART SET / GRUNDDETALJSATS 3128 2803 50
BASIC PART SETGRUNDDETALJSATS

B0002535
510
BASIC PART SET / GRUNDDETALJSATS 3128 2803 50

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 – 1 DETAIL SET DETALJSATS Page 513
2 3128 2801 22 1 DETAIL SET DETALJSATS Page 521
3 – 1 DETAIL SET DETALJSATS Page 525

3128 2803 50 001K


511
DETAIL SET / DETALJSATS
DETAIL SETDETALJSATS

B0004107
512
DETAIL SET / DETALJSATS

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 0147 1500 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 16 X 220 - 8.8 FZB
2 3128 0497 00 1 COVER LOCK
3 0666 6718 00 1 RADIAL LIP SEAL RADIALTÄTNING
6 3128 0486 00 1 PIPE RÖR
7 3128 0784 30 1 PULLEY WHEEL LINHJUL Page 515
8 0666 8007 04 1 AXIAL SEAL AXIALTÄTNING
9 3128 0485 00 1 PLATE PLÅT
10 0147 1400 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 25 - 8.8 FZB
12 3128 3140 12 8 HOLDER SET HÅLLARSATS Page 517
13 3128 3140 13 8 HOLDER SET HÅLLARSATS Page 519
15 0147 1483 03 14 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 16 X 70 - 8.8 FZB
16 0301 2378 00 20 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 17 / 30 X 3 - HB 200 FZB
17 0147 1249 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 6 X 25 - 8.8 FZB
18 0291 1128 15 2 LOCK NUT LÅSMUTTER M 6 - 8 FZB / ISO 7040
19 0301 2321 00 2 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 6,4 / 12 X 1,6 -HB200 FZB
20 3128 3008 53 1 PLATE PLÅT
21 0301 2358 00 4 WASHER BRICKA 13 / 24 X 2,5 -HB 200 FZB
22 0111 1281 00 1 SPLIT PIN SAXPINNE 3,2 X 25 SP 1325 - 00
23 3125 0639 00 1 BUFFER BUFFERT
24 0147 1485 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 16 X 80 - 8.8 FZB
25 3128 2561 39 1 BACK HEAD BAKSTYCKE
26 3128 0786 26 1 END PIECE GAVEL
27 0147 1359 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 16 - 8.8 FZB
28 3128 0476 00 1 WASHER BRICKA
29 0147 1958 29 1 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 16 X 320 - 8.8 FZB
30 3222 3097 49 1 ROPE TENSION LINSPÄNNARE
31 3128 0484 00 1 CRADLE PLATE SLÄDPLÅT
32 0113 2231 00 1 BOLT BULT HCB 12H11 X 35
33 3128 2561 37 1 SPACER DISTANS
34 3128 2561 36 2 SPACER DISTANS
35 0147 1494 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 16 X 140 - 8.8 FZB

3128 2801 21 005K


513
PULLEY WHEEL / LINHJUL 3128 0784 30
PULLEY WHEELLINHJUL

B0015095
514
PULLEY WHEEL / LINHJUL 3128 0784 30

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 0500 4536 20 1 BUSHING BUSSNING
2 – 1 PULLEY WHEEL LINHJUL

3128 0784 30 009K


515
HOLDER SET / HÅLLARSATS 3128 3140 12
HOLDER SETHÅLLARSATS

B0026072
516
HOLDER SET / HÅLLARSATS 3128 3140 12

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 0785 48 1 HOLDER HÅLLARE
2 3128 3039 30 1 SLIDING PIECE GLIDSTYCKE
3 3128 0619 00 3 KEY KIL

3128 3140 12 002K


517
HOLDER SET / HÅLLARSATS 3128 3140 13
HOLDER SETHÅLLARSATS

B0026073
518
HOLDER SET / HÅLLARSATS 3128 3140 13

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 0785 49 1 HOLDER HÅLLARE
2 3128 3039 30 1 SLIDING PIECE GLIDSTYCKE
3 3128 0619 00 3 KEY KIL

3128 3140 13 003K


519
DETAIL SET / DETALJSATS 3128 2801 22
DETAIL SETDETALJSATS

B0004113
520
DETAIL SET / DETALJSATS 3128 2801 22

(Sheet 1 of 2)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 0785 36 2 WASHER BRICKA
2 3128 3051 49 2 ATTACHMENT FÄSTE
3 0147 1479 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 16 X 50 - 8.8 FZB
4 3128 3021 13 2 PLATE PLATTA
5 0147 1400 03 6 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 25 - 8.8 FZB
6 3128 0783 78 1 WIPER AVSKRAPARE
7 0108 3359 00 1 SPRING PIN SPÄNNSTIFT 8 X 32 DIN 7343
8 0301 2394 00 1 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 21 / 37 X 3 - HB 200 FZB
9 0339 1000 20 1 CLAMPING UNIT SPÄNNSATS
10 3128 0782 58 1 CRADLE PLATE SLÄDPLÅT
11 3128 0476 00 1 WASHER BRICKA
12 0335 2152 00 2 CIRCLIP SPÅRRING
13 0502 1226 01 2 BALL BEARING KULLAGER
14 3128 0781 90 1 PULLEY WHEEL LINHJUL
15 3128 0481 00 1 SHAFT AXEL
17 0147 1962 28 8 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 55 - 10.9 FZB
18 3128 3023 00 4 CLAMP ÖVERFALL
19 3128 3023 01 1 HOSE ATTACHMENT SLANGFÄSTE
20 0266 2114 00 2 NUT MUTTER M 16 - 8 FZB
24 3128 0893 00 1 PROFILE PROFIL
25 0147 1408 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 65 - 8.8 FZB
26 3128 3055 75 2 CLAMP ÖVERFALL
28 0147 1359 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 16 - 8.8 FZB
29 0301 2358 00 18 WASHER BRICKA 13 / 24 X 2,5 -HB 200 FZB
30 0108 3322 00 1 SPRING PIN SPÄNNSTIFT 6 X 16 DIN 7343
31 0291 1128 18 2 LOCK NUT LÅSMUTTER M 8 - 8 FZB / ISO 7040
32 3128 0783 84 1 ATTACHMENT FÄSTE
33 0147 1402 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 35 - 8.8 FZB
34 0291 1128 22 2 LOCK NUT LÅSMUTTER M 12 - 8 FZB / ISO 7040
35 0147 1330 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 8 X 50 - 8.8 FZB
38 3222 3168 52 2 SIGN SKYLT
39 3128 0482 00 2 WASHER BRICKA

3128 2801 22 005K


521
DETAIL SET / DETALJSATS 3128 2801 22
(Sheet 2 of 2)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
40 3128 0782 73 1 DATA PLATE DATASKYLT
41 0129 3104 00 12 BLIND RIVET BLINDNIT 2,4 X 7,4 TAP / D 48 BS
70 3222 3104 40 1 NIPPLE NIPPEL
71 3222 3104 54 1 EXTENDER FÖRLÄNGARE
72 0544 2162 00 1 GREASE NIPPLE SMÖRJNIPPEL
73 0686 9252 27 1 PROTECTION CAP SKYDDSHUV

B0004113
522
DETAIL SET / DETALJSATS 3128 2801 22

3128 2801 22 005K


523
DETAIL SET / DETALJSATS
DETAIL SETDETALJSATS

B0000737
524
DETAIL SET / DETALJSATS

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 0147 1335 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 8 X 75 - 8.8 FZB
2 3128 0715 00 1 HOSE GUIDE SLANGFÖRARE
3 0147 1401 03 3 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 12 X 30 - 8.8 FZB
4 3128 3055 61 1 CLAMP ÖVERFALL
7 0291 1128 18 2 LOCK NUT LÅSMUTTER M 8 - 8 FZB / ISO 7040

3128 0783 24 004K


525
ROCK DRILL KIT / BORRMASKINSATS 3128 3061 75 COP 1238/1838
ROCK DRILL KITBORRMASKINSATS

B0024517
526
ROCK DRILL KIT / BORRMASKINSATS 3128 3061 75 COP 1238/1838

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 0147 1482 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 16 X 65 - 8.8 FZB
2 3128 3052 25 1 DRIVER MEDBRINGARE
3 3128 0610 00 2 SPACER DISTANS
4 3128 3061 74 1 CRADLE SLÄDE
6 3128 0475 10 1 HOSE DRUM SLANGTRUMMA Page 529
7 3128 0609 00 1 SPACER DISTANS
8 0211 1963 83 6 SCREW SKRUV MC6S M 6 X 16 - 12.9
9 3315 0195 10 4 LOCK WASHER LÅSBRICKA 17/25,4 X 3,7 HRC50 FZB

3128 3061 75 004K


527
HOSE DRUM / SLANGTRUMMA 3128 0475 10 COMPL.WITH BUSHINGS
HOSE DRUMSLANGTRUMMA

B0000853
528
HOSE DRUM / SLANGTRUMMA 3128 0475 10 COMPL.WITH BUSHINGS

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 0475 09 1 HOSE DRUM SLANGTRUMMA NOT SOLD SEPARATELY
2 3128 0475 02 1 SLEEVE HYLSA NOT SOLD SEPARATELY
3 0500 4536 20 2 BUSHING BUSSNING
4 0544 2162 00 1 GREASE NIPPLE SMÖRJNIPPEL

3128 0475 10 019K


529
FEED BEAM / MATARBALK 3128 2590 59
FEED BEAMMATARBALK

B0013554
530
FEED BEAM / MATARBALK 3128 2590 59

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 0259 2062 00 8 THREAD INSERT GÄNGINSATS M16 MID-GRIP
HELI-COIL M 16 X 2 D
2 – 1 FEED BEAM MATARBALK
3 0259 2009 00 8 THREAD INSERT GÄNGINSATS M12 MID-GRIP
HELI-COIL M 12 X 1 D
6 3128 3004 07 1 PLUG PLUGG
8 3128 0458 18 4 SLIDE BAR GLIDSKENA

3128 2590 59 008K


531
CYLINDER SET / CYLINDERSATS
CYLINDER SETCYLINDERSATS

B0025644
532
CYLINDER SET / CYLINDERSATS

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 3180 19 1 HOSE SET SLANGSATS Page 535
20 3176 1472 00 2 NIPPLE NIPPEL
21 3128 0782 66 2 NIPPLE NIPPEL
22 0661 1026 00 2 SEAL WASHER TÄTNINGSBRICKA
23 3176 3060 00 2 NIPPLE NIPPEL
30 3128 2594 04 1 HYDR. CYLINDER HYDRAULCYLINDER Page 537

3128 2801 85 002K


533
HOSE SET / SLANGSATS 3128 3180 19
HOSE SETSLANGSATS

B0015365
534
HOSE SET / SLANGSATS 3128 3180 19

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
F1 0574 1283 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3200 R2AT
F2 0574 1283 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3200 R2AT

3128 3180 19 001K


535
HYDR. CYLINDER / HYDRAULCYLINDER 3128 2594 04
HYDR. CYLINDERHYDRAULCYLINDER

B0033466
536
HYDR. CYLINDER / HYDRAULCYLINDER 3128 2594 04

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
3128 2594 05 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS BMH 2000
63/40
2 9127 3547 70 1 WASHER BRICKA
4 9236 2010 29 1 PISTON KOLV
8 3128 2594 07 1 PISTON ROD KOLVSTÅNG
10 0661 1500 66 1 BACK-UP RING STÖDRING
13 9126 3951 00 1 COVER LOCK

3128 2594 04 005K


537
HOSE SET / SLANGSATS 3128 3181 00
HOSE SETSLANGSATS

B0015365
538
HOSE SET / SLANGSATS 3128 3181 00

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
AR1LS1 3176 6486 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1000 R2AT
AR2LS2 3176 6486 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1000 R2AT

3128 3181 00 001K


539
BUSHING SET / BUSSNINGSSATS 3128 3059 63 R38, T38
BUSHING SETBUSSNINGSSATS

B0003778
540
BUSHING SET / BUSSNINGSSATS 3128 3059 63 R38, T38

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3128 3025 53 1 BUSHING BUSSNING D=39
1 3128 3025 54 1 BUSHING BUSSNING D=36
1 3128 3025 55 1 BUSHING BUSSNING D=56
1 3128 3025 57 1 BUSHING BUSSNING D=26
1 3128 3025 58 1 BUSHING BUSSNING D=29
1 3128 3025 59 1 BUSHING BUSSNING D=33
1 3128 3025 60 1 BUSHING BUSSNING D=45
2 3128 3025 46 1 BUSHING BUSSNING D=37
2 3128 3025 47 1 BUSHING BUSSNING D=33
2 3128 3025 48 1 BUSHING BUSSNING D=43
2 3128 3025 49 1 BUSHING BUSSNING D=47
2 3128 3025 50 1 BUSHING BUSSNING D=59
2 3128 3025 51 1 BUSHING BUSSNING D=64
2 3128 3025 52 1 BUSHING BUSSNING D=29
2 3128 3025 56 1 BUSHING BUSSNING D=26
2 3128 3025 61 1 BUSHING BUSSNING D=41
2 3128 3025 62 1 BUSHING BUSSNING D=51

3128 3059 63 002K


541
HOSE NIPPLE SET / SLANGNIPPELSATS 3128 2801 93
HOSE NIPPLE SETSLANGNIPPELSATS

B0005573
542
HOSE NIPPLE SET / SLANGNIPPELSATS 3128 2801 93

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
V0 3115 2761 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING
2 – 1 HOSE SET SLANGSATS Page 545

3128 2801 93 004K


543
HOSE SET / SLANGSATS
HOSE SETSLANGSATS

B0015365
544
HOSE SET / SLANGSATS

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
D1 0574 0000 21 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3500 R2AT
L1 0574 0064 62 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3900 R2AT
PD1 0574 0064 62 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3900 R2AT
R1 0574 3286 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 3800 R2AT
R2 0574 3286 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 3800 R2AT
S1 0574 3537 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 4000 R9R
TS1 0574 3334 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 3700 R2AT
V1 0574 0068 50 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 3550 R2AT

3128 3076 77 003K


545
546
ELECTR. SYSTEM / ELSYSTEM
LIST OF CONTENTS
Part no Description Benämning See page Remarks
Detaljnr Se sida Anmärkning
– ELECTR. SYSTEM ELSYSTEM 549
5112 3134 33 – REVERSE ALARM – BACKALARM 551
9106 1287 87 – BASIC EL.CAB. – GRUNDELSKÅP 553
9106 1287 61 – – ELECTR.CABINET – – ELSKÅP 555 380-690V 50/60HZ
9106 1286 31 – – – ELECTR.CABINET – – – ELSKÅP 559
9106 1286 42 – – – – DOOR – – – – DÖRR 561
9106 1286 41 – – – – DOOR – – – – DÖRR 563
3217 9708 06 – – – PHASE SEQ.RELAY – – – FASFÖLJDSVAKT 565 3*200-500VAC
CSA APPROVED
9106 1125 00 – – – MAIN SWITCH – – – HUVUDBRYTARE 567
3217 0011 09 – – EMERG. STOP BOX – – NÖDSTOPPSLÅDA 569
– – VOLT KIT – VOLTSATS 571
– – – ATTACHMENT SET – – FÄSTDETALJER 573
9106 1129 42 – – THERMAL RELAYS – – TERMISKA RELÄER 575 DCS12/18-1 380-440V60HZ
Y/D 45/55+2,2KW
9110 9955 63 – EMC-SET – EMC-SATS 577
– – ELECTRIC SET – ELSATS 579 Y/D START
– – – CABLE SET – – KABELSATS 581
– – HEADLIGHT SET – STRÅLKASTARSATS 583
5112 3134 81 – – HEADLIGHT – – STRÅLKASTARE 585 NORDIC 100 24V
– – FLASHING BEACON – VARNINGSFYR 587

547
ELECTR. SYSTEM / ELSYSTEM
ELECTR. SYSTEMELSYSTEM

B0026521
548
ELECTR. SYSTEM / ELSYSTEM

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
210 5112 3134 33 1 REVERSE ALARM BACKALARM Page 551
650 9106 1287 87 1 BASIC EL.CAB. GRUNDELSKÅP Page 553
652 – 1 VOLT KIT VOLTSATS Page 571
653 9110 9955 63 1 EMC-SET EMC-SATS Page 577
670 – 1 ELECTRIC SET ELSATS Page 579 Y/D START
680 – 1 HEADLIGHT SET STRÅLKASTARSATS Page 583
690 – 1 FLASHING BEACON VARNINGSFYR Page 587

1260 5001 24 001K


549
REVERSE ALARM / BACKALARM 5112 3134 33
REVERSE ALARMBACKALARM

B0007421
550
REVERSE ALARM / BACKALARM 5112 3134 33

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3176 0001 45 1 WARNING BUZZER VARNINGSSUMMER
2 0698 5140 60 1 CABLE GLAND KABELFÖRSKRUVN. M16X1,5 4,5-10 B1
3 5112 3163 50 1 REDUCER REDUCERING
4 – 1 LOCK NUT LÅSMUTTER M20X1,5 A3
5 – 0.30 SHRINKING TUB. KRYMPSLANG

5112 3134 33 004K


551
BASIC EL.CAB. / GRUNDELSKÅP 9106 1287 87
BASIC EL.CAB.GRUNDELSKÅP

B0023659
552
BASIC EL.CAB. / GRUNDELSKÅP 9106 1287 87

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 9106 1287 61 1 ELECTR.CABINET ELSKÅP Page 555 380-690V 50/60HZ
2 0392 1110 02 6 DAMPER DÄMPARE
3 0147 1360 03 6 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 20 - 8.8 FZB
4 0147 1359 03 6 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 16 - 8.8 FZB
5 0301 2344 00 12 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 10,5 / 20 X 2 -HB 200 FZB
9 3217 0011 09 1 EMERG. STOP BOX NÖDSTOPPSLÅDA Page 569

9106 1287 87 001K


553
ELECTR.CABINET / ELSKÅP 9106 1287 61 380-690V 50/60HZ
ELECTR.CABINETELSKÅP

B0030339
554
ELECTR.CABINET / ELSKÅP 9106 1287 61 380-690V 50/60HZ

(Sheet 1 of 3)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 9106 1286 31 1 ELECTR.CABINET ELSKÅP Page 559
5 9106 1286 44 1 TOUCH GUARD BERÖRINGSSKYDD
C 69 3176 4325 03 1 CAPACITOR KONDENSATOR
ECL 3217 9871 00 1 PULSE UNIT PULSAGGREGAT
F 6 3217 9311 55 1 MOTORPROTECTOR MOTORSKYDDSBRYT
F 17 3176 4492 01 1 MIN CIRC BREAK AUTOMATSÄKRING
F 18 3217 9311 65 1 MOTORPROTECTOR MOTORSKYDDSBRYT
F 19 3217 9311 66 1 MOTORPROTECTOR MOTORSKYDDSBRYT
F 20 3217 9311 80 1 MOTORPROTECTOR MOTORSKYDDSBRYT
F 22 3176 4492 03 1 MIN CIRC BREAK AUTOMATSÄKRING
F 48 3176 4492 03 1 MIN CIRC BREAK AUTOMATSÄKRING
F 49 3176 4492 02 1 MIN CIRC BREAK AUTOMATSÄKRING 10A
F 66 3176 4258 01 1 MIN CIRC BREAK AUTOMATSÄKRING
F 67 3176 4492 04 1 MIN CIRC BREAK AUTOMATSÄKRING
F 77 3176 4492 03 1 MIN CIRC BREAK AUTOMATSÄKRING
F 91 3217 9873 02 1 EARTHFAULTRELAY JORDFELSRELÄ
H 35 3217 0010 47 1 LAMP CALOTTE LAMPKALOTT
H 35 3217 0010 59 5 LAMP INSERT LAMPINSATS
H 35 3217 0010 72 6 INTERMED. PART MELLANDEL
H 36 3217 0010 47 1 LAMP CALOTTE LAMPKALOTT
H 38 3217 0010 47 1 LAMP CALOTTE LAMPKALOTT
H 39 3217 0010 47 1 LAMP CALOTTE LAMPKALOTT
H 53 3217 0010 45 1 LAMP CALOTTE LAMPKALOTT
H 53 3217 0010 61 1 LAMP INSERT LAMPINSATS
H 65 3217 0010 47 1 LAMP CALOTTE LAMPKALOTT
K 10 3217 9666 02 1 EARTHFAULTRELAY JORDFELSRELÄ 110V 0.3A
K 26 3217 9708 06 1 PHASE SEQ.RELAY FASFÖLJDSVAKT Page 565 3*200-500VAC
CSA APPROVED
K 28 3035 3313 73 1 AUX. CONTACT HJÄLPBLOCK
K 28 3217 9787 53 1 RELAY RELÄ
K 28 – 1 TRANSIENT PROT. TRANSIENTSKYDD
K 29 3176 4108 00 1 DIODE DIOD

9106 1287 61 008K


555
ELECTR.CABINET / ELSKÅP 9106 1287 61
(Sheet 2 of 3)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
K 29 3176 4261 01 1 RELAY RELÄ
K 29 3176 4324 02 1 RELAY SOCKET RELÄSOCKEL
K 30 3217 9787 53 1 RELAY RELÄ
K 30 – 1 TRANSIENT PROT. TRANSIENTSKYDD
K 30T 3217 9788 51 1 TIMING RELAY TIDRELÄ
K 31 3217 9583 01 1 RELAY RELÄ COMPLETE
K 32 3217 9299 05 1 TIMING RELAY TIDRELÄ
K 61 9106 1157 17 1 CONTACTOR KONTAKTOR
K 61 9111 3734 32 1 TRANSIENT PROT. TRANSIENTSKYDD 110-250V VARISTOR
K 61D 9106 1157 17 1 CONTACTOR KONTAKTOR
K 61D 9111 3734 32 1 TRANSIENT PROT. TRANSIENTSKYDD 110-250V VARISTOR
K 61DT 3217 9788 51 1 TIMING RELAY TIDRELÄ
K 61T 3217 9788 51 1 TIMING RELAY TIDRELÄ
K 61Y 9106 1157 16 1 CONTACTOR KONTAKTOR
K 61Y 9111 3734 32 1 TRANSIENT PROT. TRANSIENTSKYDD 110-250V VARISTOR
K 64 3035 3313 73 1 AUX. CONTACT HJÄLPBLOCK
K 64 3217 9787 53 1 RELAY RELÄ
K 64 – 1 TRANSIENT PROT. TRANSIENTSKYDD
K127 9106 1157 02 1 CONTACTOR KONTAKTOR
K127 – 1 TRANSIENT PROT. TRANSIENTSKYDD
K128 9111 3734 10 1 RELAY RELÄ CA3KN40BD 24VDC
K128 9111 3734 30 1 TRANSIENT PROT. TRANSIENTSKYDD
K132 9106 1157 02 1 CONTACTOR KONTAKTOR
K132 – 1 TRANSIENT PROT. TRANSIENTSKYDD
K133 3217 9299 05 1 TIMING RELAY TIDRELÄ
K163 3217 9583 01 1 RELAY RELÄ COMPLETE
K164 3217 9583 01 1 RELAY RELÄ COMPLETE
P 12 3217 9277 37 1 VOLT METER VOLTMETER
P 66 3217 9658 02 1 HOUR METER TIMRÄKNARE
Q 7 9106 1125 00 1 MAIN SWITCH HUVUDBRYTARE Page 567
S 32 3217 0010 02 1 TRIGGER TRYCKE ZB5-AA2
S 32 3217 0010 72 1 INTERMED. PART MELLANDEL

B0030339
556
ELECTR.CABINET / ELSKÅP 9106 1287 61
(Sheet 3 of 3)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
S 32 3217 0010 73 1 CONTACT BLOCK KONTAKTBLOCK NORMALLY OPEN
S 51 3217 9841 12 1 SWITCH STRÖMSTÄLLARE
T 10 3217 9655 22 1 TRANSFORMER TRANSFORMATOR
T 11 3217 9512 02 1 TRANSFORMER TRANSFORMATOR
T 16 3217 9656 15 1 TRANSFORMER TRANSFORMATOR
T 50 3217 9789 03 1 TRANSFORMER TRANSFORMATOR
T 62 3217 9655 10 1 TRANSFORMER TRANSFORMATOR
U 68 3176 4329 05 1 RECTIFIER LIKRIKTARE
U 68 3176 4329 30 1 COOLING FLANGE KYLFLÄNS
U158 3217 9674 05 1 BATTERY CHARGER BATTERILADDARE
U180 9106 0713 01 1 POWER UNIT STRÖMFÖRS.ENHET
V 33 3176 4326 01 1 DIODE UNIT DIODENHET
X1 3176 4568 03 1 SOCKET OUTLET STICKDOSA
12 3176 4049 00 84 TERMINAL BLOCK KOPPLINGSPLINT ZDU 2.5/4AN
13 3176 4049 01 2 END PLATE ÄNDPLATTA FOR ZDU 2,5/4A
14 3176 4049 02 2 BRIDGE CONN. ÖVERKOPPL.BLECK 10-POL
15 3176 4049 04 9 TERMINAL BLOCK KOPPLINGSPLINT
16 3176 4049 11 2 TERMINAL BLOCK KOPPLINGSPLINT
17 3176 4049 40 3 TERMINAL BLOCK KOPPLINGSPLINT
18 3176 4049 51 10 END SUPPORT ÄNDSTÖD
20 3176 4049 12 1 END PLATE ÄNDPLATTA
21 3176 4491 03 1 MARKING PLATE MÄRKSKYLT
22 3176 4491 04 1 MARKING PLATE MÄRKSKYLT

9106 1287 61 008K


557
ELECTR.CABINET / ELSKÅP 9106 1286 31
ELECTR.CABINETELSKÅP

B0003573
558
ELECTR.CABINET / ELSKÅP 9106 1286 31

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 9106 1286 40 1 CABINET SKÅP
2 9106 1286 44 1 TOUCH GUARD BERÖRINGSSKYDD
3 9106 1286 47 1 SLIDE LIST
4 – 1 MOUNTING PLATE MONTERINGSPLÅT
5 9106 1286 42 1 DOOR DÖRR Page 561
6 9106 1286 41 1 DOOR DÖRR Page 563
7 9106 1286 63 1 MOUNTING PLATE MONTERINGSPLÅT
8 9106 1286 64 1 MOUNTING PLATE MONTERINGSPLÅT
10 0301 2335 00 6 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 8,4 / 16 X 1,6 -HB200 FZB
11 0266 2110 00 6 NUT MUTTER M 8 - 8 FZB
12 0266 2107 00 2 NUT MUTTER M 5 - 8 FZB
13 0211 1205 03 2 SCREW SKRUV MC6S M 5 X 12 - 8.8 FZB
14 0162 4205 00 4 SCREW, SLOTTED SPÅRSKRUV M 5 X 12 - 4.8 FZB
15 – 8 TAPPING SCREW GÄNGANDE SKRUV A M5 8
16 0301 2318 00 8 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 5,3 / 10 X 1 - HB 200 FZB
5,3 / 10 X 1 - HB 200 FZB

9106 1286 31 002K


559
DOOR / DÖRR 9106 1286 42
DOORDÖRR

B0012955
560
DOOR / DÖRR 9106 1286 42

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 9106 1286 57 1 DOOR DÖRR
2 9106 1120 14 2 ROD STÅNG
3 9106 1120 13 2 ADAPTER ADAPTER
4 9106 1120 09 1 LATCH REGEL
5 9106 1120 50 1 HANDLE HANDTAG
6 0090 7005 01 2.10M RUBBERMOULDING GUMMILIST

9106 1286 42 002K


561
DOOR / DÖRR 9106 1286 41
DOORDÖRR

B0012954
562
DOOR / DÖRR 9106 1286 41

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 9106 1286 55 1 DOOR DÖRR
2 9106 1120 14 2 ROD STÅNG
3 9106 1120 13 2 ADAPTER ADAPTER
4 9106 1120 09 1 LATCH REGEL
5 9106 1120 50 1 HANDLE HANDTAG
6 0090 7005 01 2.80M RUBBERMOULDING GUMMILIST

9106 1286 41 002K


563
PHASE SEQ.RELAY / FASFÖLJDSVAKT 3217 9708 06 3*200-500VAC
PHASE SEQ.RELAYFASFÖLJDSVAKT
CSA APPROVED

B0011184
564
PHASE SEQ.RELAY / FASFÖLJDSVAKT 3217 9708 06 3*200-500VAC
CSA APPROVED

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3176 4261 05 1 RELAY RELÄ
2 3176 4262 00 1 RELAY SOCKET RELÄSOCKEL

3217 9708 06 001K


565
MAIN SWITCH / HUVUDBRYTARE 9106 1125 00
MAIN SWITCHHUVUDBRYTARE

B0001868
566
MAIN SWITCH / HUVUDBRYTARE 9106 1125 00

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 9106 1125 10 1 CONTACT BREAKER BRYTARE
2 9106 1125 11 1 OVERLOAD RELAY ÖVERSTRÖMSRELÄ
3 9106 1125 12 1 PROTECTION SKYDD
4 9106 1125 13 1 CONTACT BLOCK KONTAKTBLOCK
5 9106 1125 15 1 COIL SPOLE
6 9106 1125 16 1 PALM GRIP VRED

9106 1125 00 001K


567
EMERG. STOP BOX / NÖDSTOPPSLÅDA 3217 0011 09
EMERG. STOP BOXNÖDSTOPPSLÅDA

X0000000
568
EMERG. STOP BOX / NÖDSTOPPSLÅDA 3217 0011 09

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3176 0001 14 1 LIGHT EMIT. DIO LYSDIOD
2 0698 5140 61 1 CABLE GLAND KABELFÖRSKRUVN. M20X1,5 7-13 B1
FÖRNICKLAD MÄS

3217 0011 09 001K


569
VOLT KIT / VOLTSATS
VOLT KITVOLTSATS

B0014714
570
VOLT KIT / VOLTSATS

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
A01 – 1 ATTACHMENT SET FÄSTDETALJER Page 573
1 9106 1129 42 1 THERMAL RELAYS TERMISKA RELÄER Page 575 DCS12/18-1 380-440V60HZ
Y/D 45/55+2,2KW
2 9106 1089 01 1 ELECTRIC MOTOR ELMOTOR
5 8115 9017 56 1 COMPRESSOR KOMPRESSOR LE 3
2930 1401 00 SPAREPARTLIST.PDF

9110 9956 11 001K


571
ATTACHMENT SET / FÄSTDETALJER
ATTACHMENT SETFÄSTDETALJER

B0023188
572
ATTACHMENT SET / FÄSTDETALJER

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
240 0291 1128 18 4 LOCK NUT LÅSMUTTER M 8 - 8 FZB / ISO 7040
241 0147 1335 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 8 X 75 - 8.8 FZB
242 0301 2335 00 8 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 8,4 / 16 X 1,6 -HB200 FZB
243 9110 9849 02 1 SHIM MELLANLÄGG
244 5112 3014 22 2 RUBBER BELT GUMMIREMSA
245 9110 9849 03 1 SHIM MELLANLÄGG

9110 9956 17 002K


573
THERMAL RELAYS / TERMISKA RELÄER 9106 1129 42 DCS12/18-1 380-440V60HZ
THERMAL RELAYSTERMISKA RELÄER
Y/D 45/55+2,2KW

X0000000
574
THERMAL RELAYS / TERMISKA RELÄER 9106 1129 42 DCS12/18-1 380-440V60HZ
Y/D 45/55+2,2KW

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
F 60 3035 3308 95 1 OVERLOAD PROT. ÖVERSTRÖMSSKYDD
F126 3217 9311 59 1 MOTORPROTECTOR MOTORSKYDDSBRYT
F126 3217 9311 70 1 AUX. CONTACTS HJÄLPKONTAKTER
1 3176 4049 18 1 FUSE CON. TERM. SÄKRINGSPLINT
2 3176 4049 30 1 TERMINAL BLOCK KOPPLINGSPLINT

9106 1129 42 002K


575
EMC-SET / EMC-SATS 9110 9955 63
EMC-SETEMC-SATS

B0008827
576
EMC-SET / EMC-SATS 9110 9955 63

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3222 3048 80 2 GROUND BRAID JORDFLÄTA
2 0226 0310 00 4 TAPPING SCREW GÄNGANDE SKRUV M6SF M 6 X 10 - 8.8 FZB

9110 9955 63 001K


577
ELECTRIC SET / ELSATS Y/D START
ELECTRIC SETELSATS

B0013668
578
ELECTRIC SET / ELSATS Y/D START

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
A01 – 1 MARKING SET MÄRKSATS
1 – 1 CABLE SET KABELSATS Page 581
2 9106 1752 07 1 FLANGE FLÄNS
3 3217 9876 15 7 FLANGE FLÄNS
4 3217 9882 04 4 CABLE COMPLETE KABEL KOMPLETT 3M
6 5112 3163 45 2 ENLARGER FÖRSTORING
7 0698 5140 64 4 CABLE GLAND KABELFÖRSKRUVN.
8 9106 1752 00 1 FLANGE FLÄNS
9 9106 1752 02 1 FLANGE FLÄNS
10 0698 5140 61 6 CABLE GLAND KABELFÖRSKRUVN. M20X1,5 7-13 B1
FÖRNICKLAD MÄS
12 0697 9745 44 1 ADAPTER ADAPTER
13 0698 5140 60 6 CABLE GLAND KABELFÖRSKRUVN. M16X1,5 4,5-10 B1
14 5112 3163 50 4 REDUCER REDUCERING
16 3176 4221 32 1 CABLE GLAND KABELFÖRSKRUVN.
17 0698 5140 65 1 CABLE GLAND KABELFÖRSKRUVN.
18 5112 3163 46 1 ENLARGER FÖRSTORING
19 0697 9745 66 3 ADAPTER ADAPTER
22 0697 9810 18 1 END PLUG AVSLUTN.PROPP M16X1,5 A3
23 0697 9810 19 7 END PLUG AVSLUTN.PROPP M20X1,5 A3
24 0697 9810 21 1 END PLUG AVSLUTN.PROPP M32X1,5 A3
26 0698 5205 00 1 JUNCTION BOX KOPPLINGSDOSA
41 0147 1360 03 1 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 20 - 8.8 FZB
42 0301 2344 00 1 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 10,5 / 20 X 2 -HB 200 FZB
44 0226 0351 07 2 TAPPING SCREW GÄNGANDE SKRUV C M 5 12
50 0694 5110 22 2 CABLE LUG KABELSKO
52 0694 5110 16 3 CABLE LUG KABELSKO
58 9030 0700 00 2M AIR HOSE LUFTSLANG
59 9030 0400 00 1.50 AIR HOSE LUFTSLANG

9106 1065 32 013K


579
CABLE SET / KABELSATS
CABLE SETKABELSATS

B0013668
580
CABLE SET / KABELSATS

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
W 2A 0017 2307 10 3M CABLE, 3-CORE KABEL, 3-LEDARE
W 2B 0017 2307 10 3M CABLE, 3-CORE KABEL, 3-LEDARE
W5 0017 2307 22 2M CABLE, 4-CORE KABEL, 4-LEDARE
W11 9111 3891 09 6M CABLE,12-CORE KABEL,12-LEDARE ÖLFLEX 150 12X1.5 D2=14.5
W14 3217 9882 05 2 VALVE PLUG VENTILKONTAKT
W22 9111 3891 10 5M CABLE, 5-CORE KABEL, 5-LEDARE 150 5G1.5 D2=9.8
W26 3217 9882 14 1 CABLE COMPLETE KABEL KOMPLETT

9106 1066 20 009K


581
HEADLIGHT SET / STRÅLKASTARSATS
HEADLIGHT SETSTRÅLKASTARSATS

B0024122
582
HEADLIGHT SET / STRÅLKASTARSATS

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3217 9798 61 2 HEADLIGHT STRÅLKASTARE
2 3217 9799 22 2 YOKE BYGEL
3 3217 9799 23 2 YOKE BYGEL
4 3176 4245 01 2 BULB GLÖDLAMPA T3Q/CL 500W
5 0698 5205 00 1 JUNCTION BOX KOPPLINGSDOSA
6 0697 9745 66 6 ADAPTER ADAPTER
6 0698 5140 60 6 CABLE GLAND KABELFÖRSKRUVN. M16X1,5 4,5-10 B1
7 0346 1002 01 8 PIPE CLAMP RÖRKLAMMA RUBBER-COVERED
8 0226 0351 07 22 TAPPING SCREW GÄNGANDE SKRUV C M 5 12
9 0346 1002 42 6 PIPE CLAMP RÖRKLAMMA
10 0147 1359 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 16 - 8.8 FZB
11 0301 2344 00 4 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 10,5 / 20 X 2 -HB 200 FZB
12 9111 3891 06 7M CABLE, 3-CORE KABEL, 3-LEDARE 3X1,5
13 9111 3891 06 2M CABLE, 3-CORE KABEL, 3-LEDARE 3X1,5
14 0697 9745 31 2 ADAPTER ADAPTER
14 1088 0254 15 2 ENLARGER FÖRSTORING
15 0698 5140 62 2 CABLE GLAND KABELFÖRSKRUVN.
16 0346 1002 03 1 PIPE CLAMP RÖRKLAMMA D=12 NORMA TYP RSGU
17 1089 0227 01 1 JUNCTION BOX KOPPLINGSDOSA
18 5112 3134 81 4 HEADLIGHT STRÅLKASTARE Page 585 NORDIC 100 24V
19 0346 1002 43 3 PIPE CLAMP RÖRKLAMMA
20 0147 1360 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 20 - 8.8 FZB
21 0392 1110 02 2 DAMPER DÄMPARE
22 0147 1246 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 6 X 16 - 8.8 FZB
23 0301 2321 00 4 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 6,4 / 12 X 1,6 -HB200 FZB
24 0291 1128 15 4 LOCK NUT LÅSMUTTER M 6 - 8 FZB / ISO 7040

3217 8367 05 006K


583
HEADLIGHT / STRÅLKASTARE 5112 3134 81 NORDIC 100 24V
HEADLIGHTSTRÅLKASTARE

B0008178
584
HEADLIGHT / STRÅLKASTARE 5112 3134 81 NORDIC 100 24V

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3176 4494 00 1 BULB GLÖDLAMPA H3 70W 24V
2 0147 1325 03 1 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 8 X 25 - 8.8 FZB
3 0300 8005 00 1 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 9 / 25 X 1,5 - FZB
4 0291 1128 18 1 LOCK NUT LÅSMUTTER M 8 - 8 FZB / ISO 7040

5112 3134 81 002K


585
FLASHING BEACON / VARNINGSFYR
FLASHING BEACONVARNINGSFYR

B0007624
586
FLASHING BEACON / VARNINGSFYR

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 5112 3139 02 1 FLASH LIGHT BLIXTLJUS
2 – 1 SPACER DISTANS
3 9106 0649 55 1 PROTECTION CAP SKYDDSHUV

9110 9955 14 003K


587
588
AIR/WATERSYSTEM / LUFT/VATTENSYST
LIST OF CONTENTS
Part no Description Benämning See page Remarks
Detaljnr Se sida Anmärkning
– AIR/WATERSYSTEM LUFT/VATTENSYST 591
9106 1509 12 – AIR/WATERSYSTEM – LUFT/VATTENSYST 593 RB 281
– – – HOSE SET – – SLANGSATS 595
3176 3523 80 – – STRAINER – – SIL 597
3217 8667 52 – – LUBRICAT.PUMP – – SMÖRJPUMP 599 ECL-PUMP
3217 7403 80 – – OIL RESERVOIR – – OLJEBEHÅLLARE 601

589
AIR/WATERSYSTEM / LUFT/VATTENSYST
AIR/WATERSYSTEMLUFT/VATTENSYST

B0026522
590
AIR/WATERSYSTEM / LUFT/VATTENSYST

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
500 9106 1509 12 1 AIR/WATERSYSTEM LUFT/VATTENSYST Page 593 RB 281

1260 5001 25 001K


591
AIR/WATERSYSTEM / LUFT/VATTENSYST 9106 1509 12 RB 281
AIR/WATERSYSTEMLUFT/VATTENSYST

B0034347
592
AIR/WATERSYSTEM / LUFT/VATTENSYST 9106 1509 12 RB 281

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
A03 – 1 HOSE SET SLANGSATS Page 595
1 3176 3523 80 1 STRAINER SIL Page 597
2 3176 5233 00 1 VALVE VENTIL
3 8202 0302 04 1 BALL VALVE KULVENTIL
4 0834 1194 05 1 SAFETY VALVE SÄKERHETSVENTIL
5 8202 0304 02 1 BALL VALVE KULVENTIL AIR
SPARE PARTS SET 8202 0304 02
6 3217 9955 30 1 FLOW GUARD FLÖDESVAKT
8 3217 9036 02 1 SAFETY VALVE SÄKERHETSVENTIL
9 3217 8667 52 1 LUBRICAT.PUMP SMÖRJPUMP Page 599 ECL-PUMP
11 3217 7403 80 1 OIL RESERVOIR OLJEBEHÅLLARE Page 601
14 3176 7606 00 3M POLYAMIDE HOSE POLYAMIDSLANG
16 3217 9273 00 25M POLYAMIDE HOSE POLYAMIDSLANG SOLD BY THE METER
17 3177 5031 00 1 PRESSURE GAUGE TRYCKMÄTARE 0-60 BAR
20 3177 5021 00 1 PRESSURE GAUGE TRYCKMÄTARE 0-16 BAR
25 9030 0100 00 1.50M AIR HOSE LUFTSLANG
26 0347 6103 00 1 HOSE CLIP SLANGKLÄMMA
27 9030 0300 00 1M AIR HOSE LUFTSLANG
28 0347 6105 00 1 HOSE CLIP SLANGKLÄMMA

9106 1509 12 009K


593
HOSE SET / SLANGSATS
HOSE SETSLANGSATS

B0015365
594
HOSE SET / SLANGSATS

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
FG 3176 5223 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 5000 R2AT
GD 3176 6976 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 2000 R2AT
LU 0574 2283 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3200 R2AT
LUB 3176 5680 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3*800 R2AT
6,3X 800 R2AT
LUB1 0574 0256 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 450 R2AT
LUG 3176 6976 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 2000 R2AT
WG 3176 5687 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 900 R2AT
WMD 3176 5221 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1800 R2AT
WMP 3176 6973 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1100 R2AT
WMP1 0574 1274 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1700 R2AT
WMT 3176 5676 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 900 R2AT
WMT1 0574 1274 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1700 R2AT
W3 3176 7665 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 600 R2AT
W4 0574 3257 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 500 R2AT
W5 0574 3331 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 3900 R2AT
W6 0574 4009 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 25*600 R1T
25 X 600 R1T
W7 0574 4022 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 25 X 1500 R1T

9110 9986 31 006K


595
STRAINER / SIL 3176 3523 80
STRAINERSIL

B0000017
596
STRAINER / SIL 3176 3523 80

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 – 1 HOUSE HUS
2 3176 3523 00 1 STRAINER DRUM SILTRUMMA

3176 3523 80 002K


597
LUBRICAT.PUMP / SMÖRJPUMP 3217 8667 52 ECL-PUMP
LUBRICAT.PUMPSMÖRJPUMP

B0032563
598
LUBRICAT.PUMP / SMÖRJPUMP 3217 8667 52 ECL-PUMP

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
2 3217 8049 30 1 NIPPLE NIPPEL
3 3115 1648 00 1 CARTRIDGE PATRON
4 3115 1648 01 1 COIL SPOLE
5 3217 9882 04 1 CABLE COMPLETE KABEL KOMPLETT 3M
6 0663 9078 00 1 O-RING O-RING
8 3115 1648 02 1 SEAL KIT TÄTNINGSSATS
10 3115 1684 00 1 COUPLING KOPPLING INCL.CUTTING RING
11 3217 9273 00 1M POLYAMIDE HOSE POLYAMIDSLANG SOLD BY THE METER
12 9090 1423 00 1 CONNECTION ANSLUTNING
13 9110 8957 00 2 LOCK RING LÅSRING

3217 8667 52 009K


599
OIL RESERVOIR / OLJEBEHÅLLARE 3217 7403 80
OIL RESERVOIROLJEBEHÅLLARE

B0036558
600
OIL RESERVOIR / OLJEBEHÅLLARE 3217 7403 80

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3217 7403 00 1 RESERVOIR BEHÅLLARE
2 0686 4204 00 2 PLUG PROPP
3 0803 5012 04 1 FILTER PLUG FILTERPROPP G 1/2 - DN 15 - TYPE B
4 0560 1305 03 1 ELBOW RÖRVINKEL RP 1/2 X ISO7-R 1/2 - 90
5 3176 3681 00 1 STRAP BAGAGEBAND L=500,B=25 TYG
BLACK YELLOW TEXT
6 3217 7403 01 1 COVER LOCK

3217 7403 80 005K


601
602
CABLE REEL / KABELVINDA
LIST OF CONTENTS
Part no Description Benämning See page Remarks
Detaljnr Se sida Anmärkning
– CABLE REEL KABELVINDA 605
3217 9500 12 – CABLE REEL – KABELVINDA 607 200A 380-1000
– – – DRUM – – TRUMMA 609
3217 9535 00 – – – HYDRAULIC MOTOR – – – HYDRAULMOTOR 611
3217 9294 80 – – COMMUTATOR – – KOLLEKTOR 613 K440 380-1000V MAX.200A

603
CABLE REEL / KABELVINDA
CABLE REELKABELVINDA

B0024998
604
CABLE REEL / KABELVINDA

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
700 0019 8405 29 80M CABLE, 4-CORE KABEL, 4-LEDARE
800 3217 9500 12 1 CABLE REEL KABELVINDA Page 607 200A 380-1000

1260 5002 95 001K


605
CABLE REEL / KABELVINDA 3217 9500 12 200A 380-1000
CABLE REELKABELVINDA

B0024998
606
CABLE REEL / KABELVINDA 3217 9500 12 200A 380-1000

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 – 1 DRUM TRUMMA Page 609
2 3217 9294 80 1 COMMUTATOR KOLLEKTOR Page 613 K440 380-1000V MAX.200A
3 0147 1326 03 2 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 8 X 30 - 8.8 FZB
4 0301 2335 00 4 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 8,4 / 16 X 1,6 -HB200 FZB
5 0291 1128 19 2 LOCK NUT LÅSMUTTER M 8 - 8 FZB / ISO 7043
6 3176 8266 00 1 WIRE MESH HOSE KABELSTRUMPA
7 3163 1854 00 1 SHACKLE SCHACKEL

3217 9500 12 001K


607
DRUM / TRUMMA
DRUMTRUMMA

B0000435
608
DRUM / TRUMMA

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1 3217 9536 01 1 WHEEL HJUL
2 3217 9536 02 12 ROD STÅNG
3 3217 9536 03 1 SUPPORT STÖD
4 3217 9536 04 1 PLATE PLÅT
5 3217 9536 05 1 WHEEL HJUL
6 0301 2344 00 44 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 10,5 / 20 X 2 -HB 200 FZB
7 0291 1128 20 12 LOCK NUT LÅSMUTTER M 10 - 8 FZB / ISO 7040
8 0147 1363 03 8 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 30 - 8.8 FZB
9 3217 9536 06 1 BALL TURN WREA. KULVÄNDKRANS
10 3217 9536 07 8 BUSHING BUSSNING
11 0333 3132 00 20 LOCK WASHER LÅSBRICKA 10,5 / 18 X 0,9 DIN 6798
12 0266 2111 00 20 NUT MUTTER M 10 - 8 FZB
13 0147 1329 03 6 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 8 X 45 - 8.8 FZB
14 3217 9536 08 1 SPACER DISTANS
15 3217 9536 09 1 GEAR WHEEL KUGGHJUL
17 3217 9536 10 1 DRIVER MEDBRINGARE
18 3217 9536 11 1 COVER PLATE TÄCKPLÅT
19 9110 9003 00 1 ATTACHMENT FÄSTE
20 0147 1371 03 8 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 70 - 8.8 FZB
21 0301 2344 00 16 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 10,5 / 20 X 2 -HB 200 FZB
22 3217 9536 13 8 SPACER DISTANS
23 0333 3132 00 8 LOCK WASHER LÅSBRICKA 10,5 / 18 X 0,9 DIN 6798
24 0266 2111 00 8 NUT MUTTER M 10 - 8 FZB
25 3217 9536 14 1 DRIVER MEDBRINGARE
26 3217 9536 15 1 GEAR WHEEL KUGGHJUL
27 3217 9536 16 1 CHAIN KEDJA
28 3217 9536 17 1 CONNECTING LINK KOPPLINGSLÄNK
29 0666 8000 23 1 AXIAL SEAL AXIALTÄTNING
31 3217 9535 00 1 HYDRAULIC MOTOR HYDRAULMOTOR Page 611
32 3217 9535 02 1 FLANGE FLÄNS

3217 9536 80 002K


609
HYDRAULIC MOTOR / HYDRAULMOTOR 3217 9535 00
HYDRAULIC MOTORHYDRAULMOTOR

B0001260
610
HYDRAULIC MOTOR / HYDRAULMOTOR 3217 9535 00

Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks


no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
- 3217 9535 01 1 SEALING SET PACKNINGSSATS
8 0337 2083 00 1 FLAT KEY PLATTKIL
21 0211 1331 00 3 SCREW SKRUV MC6S M 8 X 55 - 12.9

3217 9535 00 002K


611
COMMUTATOR / KOLLEKTOR 3217 9294 80 K440 380-1000V MAX.200A
COMMUTATORKOLLEKTOR

B0011980
612
COMMUTATOR / KOLLEKTOR 3217 9294 80 K440 380-1000V MAX.200A

(Sheet 1 of 2)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1250 0102 98 1 EXPLODED VIEW SPRÄNGBILD
1 3217 9033 04 1 ATTACHMENT FÄSTE
2 3217 9033 05 3 ROD STÅNG
3 3217 9033 06 3 PIPE RÖR
4 3217 9294 01 3 SLIP RING SLÄPRING
5 3217 9033 08 1 CONNECTION FÖRBINDNING
6 0147 1246 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 6 X 16 - 8.8 FZB
7 3217 3912 06 3 INSULATING RING ISOLERINGSRING
8 3217 9294 02 1 SLIP RING SLÄPRING
9 3217 3912 05 1 INSULATING RING ISOLERINGSRING
10 5112 3162 09 1 ATTACHM. PLATE FÄSTPLATTA
11 3217 3912 53 4 YOKE BYGEL
12 0147 1325 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 8 X 25 - 8.8 FZB
13 3217 9033 09 1 SUPPORT STÖD
14 3217 9033 10 2 ROD STÅNG
15 3217 3912 55 8 INSULATING ATTM ISOLERINGSFÄSTE
16 3217 3912 14 2 INSULATING RING ISOLERINGSRING
17 3217 9033 11 2 SPACER DISTANS
18 5112 3162 08 4 BRUSH HOLDER KOLHÅLLARE
20 3217 9033 01 1 BOX LÅDA
21 0147 1363 03 4 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 10 X 30 - 8.8 FZB
22 0147 1243 03 1 SCREW, HEX HEAD SKRUV, SEXKANT M 6 X 10 - 8.8 FZB
23 3217 9033 12 2 FLANGE FLÄNS
24 0301 2321 00 1 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 6,4 / 12 X 1,6 -HB200 FZB
25 0333 3120 00 6 LOCK WASHER LÅSBRICKA 6,4 / 11 X 0,7 DIN 6798
26 0266 2108 00 3 NUT MUTTER M 6 - 8 FZB
27 0301 2335 00 3 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 8,4 / 16 X 1,6 -HB200 FZB
28 0266 2110 00 6 NUT MUTTER M 8 - 8 FZB
29 0291 1128 18 3 LOCK NUT LÅSMUTTER M 8 - 8 FZB / ISO 7040
30 0301 2344 00 2 PLAIN WASHER RUNDBRICKA 10,5 / 20 X 2 -HB 200 FZB
31 0266 2111 00 4 NUT MUTTER M 10 - 8 FZB
35 3217 9033 02 1 BOX LÅDA

3217 9294 80 003K


613
(Sheet 2 of 2)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
36 3217 9033 03 1 GASKET PACKNING
37 0211 1243 03 2 SCREW SKRUV MC6S M 6 X 10 - 8.8 FZB
41 3217 9294 04 1 GASKET PACKNING
45 0333 3127 00 4 LOCK WASHER LÅSBRICKA 8,4 / 15 X 0,8 DIN 6789
46 0266 2110 00 4 NUT MUTTER M 8 - 8 FZB

614
HOSES / SLANGAR
LIST OF CONTENTS
Part no Description Benämning See page Remarks
Detaljnr Se sida Anmärkning
– HOSES SLANGAR 617

615
HOSES / SLANGAR
HOSESSLANGAR

B0015365
616
HOSES / SLANGAR

(Sheet 1 of 9)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
AJ1 0574 0252 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 250 R2AT
AJ3 3176 6336 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 700 R2AT
AJ4 3176 6854 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 600 R2AT
AR1LS1 3176 6486 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1000 R2AT
AR11 3176 6336 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 700 R2AT
AR11 3176 7186 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1400 R2AT
AR13 3176 5864 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1300 R2AT
AR13 3176 6336 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 700 R2AT
AR14 3176 6487 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1600 R2AT
AR2LS2 3176 6486 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1000 R2AT
AR3 0574 1283 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3200 R2AT
AR4 0574 1283 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3200 R2AT
AR5 0574 1284 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3400 R2AT
AR6 0574 1284 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3400 R2AT
AR7 3176 5682 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3000 R2AT
AR8 0574 1315 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2300 R2AT
AR9 0574 1253 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 300 R2AT
AS1 0574 0068 41 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 3600 R1T RÖD
AS2 0574 0068 07 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 2200 R1T
AS3 0574 0068 02 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 400 R1T RÖD
AS4 0574 0068 44 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 800 R1T RÖD
AS40 0574 0068 23 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1700 R1T RÖD
AS41 0574 0068 16 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1000 R1T RÖD
AS42 0574 0068 16 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1000 R1T RÖD
AS50 0574 0068 16 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1000 R1T RÖD
AS51 0574 0068 13 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 700 R1T RÖD
AS52 0574 0068 13 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 700 R1T RÖD
AS60 0574 0068 18 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1200 R1T RÖD
AS61 0574 0068 16 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1000 R1T RÖD
AS62 0574 0068 21 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1500 R1T RÖD
BAN1 3176 6976 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 2000 R2AT
BD1 0574 1315 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2300 R2AT

8991 4737 00 001K


617
HOSES / SLANGAR
(Sheet 2 of 9)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
BD2 0574 1270 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1300 R2AT
BD6 0574 0253 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 300 R2AT
BD7 3176 5677 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1000 R2AT
BE1 3176 5680 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 800 R2AT
BE2 3176 5680 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 800 R2AT
BE3 3176 6976 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 2000 R2AT
BE4 3176 6976 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 2000 R2AT
BFL1 0574 1286 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3800 R2AT
BFL2 0574 1286 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3800 R2AT
BFL3 0574 1277 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2000 R2AT
BFL4 3176 3733 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 700 R2AT
BFR1 0574 1286 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3800 R2AT
BFR2 0574 1286 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3800 R2AT
BFR3 0574 1277 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2000 R2AT
BFR4 0574 1262 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 750 R2AT
BRL2 3176 5681 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 600 R2AT
BRL4 0574 1277 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2000 R2AT
BRL6 3176 5685 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 400 R2AT
BRR2 3176 3733 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 700 R2AT
BRR4 0574 1277 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2000 R2AT
BRR6 3176 5685 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 400 R2AT
D 3176 7131 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3000 R2AT
DB 3176 6486 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1000 R2AT
D1 0574 0000 21 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3500 R2AT
D11 0574 4259 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 25 X 600 R2AT
D2 0574 2283 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3200 R2AT
D2 3176 5221 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1800 R2AT
D20 3176 6854 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 600 R2AT
D3 0574 2286 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3800 R2AT
D30 3176 5679 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 500 R2AT
D31 0574 0255 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 400 R2AT
D32 3176 6336 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 700 R2AT

B0015365
618
HOSES / SLANGAR
(Sheet 3 of 9)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
D33 0574 0255 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 400 R2AT
D4 0574 2283 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3200 R2AT
FE1 3176 5685 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 400 R2AT
FE2 3176 5685 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 400 R2AT
FE3 0574 1286 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3800 R2AT
FE4 0574 1286 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3800 R2AT
FE5 0574 1276 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1900 R2AT
FE6 0574 1276 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1900 R2AT
FE7 0574 1315 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2300 R2AT
FE8 0574 1315 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2300 R2AT
FG 3176 5223 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 5000 R2AT
FL1 3176 6859 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 3800 R2AT
FL2 3176 6859 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 3800 R2AT
FL3 0574 0278 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 2200 R2AT
FL4 0574 0278 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 2200 R2AT
FL5 0574 0315 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 2300 R2AT
FL6 0574 0315 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 2300 R2AT
FR1 0574 0317 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 4300 R2AT
FR2 0574 0317 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 4300 R2AT
FR5 0574 0315 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 2300 R2AT
FR6 0574 0315 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 2300 R2AT
F1 0574 1283 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3200 R2AT
F12 0574 1260 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 650 R2AT
F13 0574 1254 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 350 R2AT
F14 3176 5685 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 400 R2AT
F16 3176 5675 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 800 R2AT
F18 3176 5676 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 900 R2AT
F2 0574 1283 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3200 R2AT
F20 3176 5676 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 900 R2AT
F22 3176 5675 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 800 R2AT
F3 0574 2283 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3200 R2AT
F4 0574 2283 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3200 R2AT
F5 0574 2284 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3400 R2AT

8991 4737 00 001K


619
HOSES / SLANGAR
(Sheet 4 of 9)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
F6 0574 2284 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3400 R2AT
F7 0574 2326 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3100 R2AT
F8 0574 2326 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3100 R2AT
GD 3176 6976 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 2000 R2AT
G10 3217 9578 10 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING BTR 105 ST, L= 600, 3/16"
G11 3217 9578 10 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING BTR 105 ST, L= 600, 3/16"
G12 3217 9578 07 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING BTR 105 ST, L= 400, 3/16"
G13 0574 0065 96 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 275 R2AT
HB11 0574 0255 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 400 R2AT
HB12 0574 0255 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 400 R2AT
HB13 3176 7645 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 3400 R2AT
HB14 3176 7645 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 3400 R2AT
HB21 0574 0255 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 400 R2AT
HB22 0574 0255 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 400 R2AT
HB23 3176 7645 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 3400 R2AT
HB24 3176 7645 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 3400 R2AT
J11 3176 6859 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 3800 R2AT
J12 3176 6859 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 3800 R2AT
J19 0574 0260 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 650 R2AT
J20 0574 0260 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 650 R2AT
J21 0574 0260 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 650 R2AT
J22 0574 0260 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 650 R2AT
J23 0574 0321 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 4500 R2AT
J24 0574 0321 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 4500 R2AT
J31 0574 0318 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 3500 R2AT
J32 0574 0318 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 3500 R2AT
J51 0574 0272 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1500 R2AT
J52 3176 6854 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 600 R2AT
J53 0574 0272 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1500 R2AT
J54 0574 0272 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1500 R2AT
J61 3176 7186 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1400 R2AT
J62 3176 5679 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 500 R2AT

B0015365
620
HOSES / SLANGAR
(Sheet 5 of 9)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
J63 0574 0315 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 2300 R2AT
J64 0574 0315 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 2300 R2AT
KV1 3176 6337 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2200 R2AT
KV2 0574 1315 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2300 R2AT
KV3 0574 1272 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1500 R2AT
KV4 0574 1272 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1500 R2AT
KV5 0574 1321 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2500 R2AT
KV6 0574 1321 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2500 R2AT
LU 0574 2283 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3200 R2AT
LUB 3176 5680 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 800 R2AT
LUB1 0574 0256 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 450 R2AT
LUG 3176 6976 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 2000 R2AT
L1 0574 0064 62 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3900 R2AT
L2 0574 2283 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3200 R2AT
L3 0574 2286 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3800 R2AT
L4 0574 2283 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3200 R2AT
PD1 0574 0064 62 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3900 R2AT
PD2 0574 1283 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3200 R2AT
PD3 0574 1286 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3800 R2AT
PD4 0574 1281 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2800 R2AT
PD6 0574 1275 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1800 R2AT
PD8 0574 1277 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2000 R2AT
PP1 0574 0253 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 300 R2AT
PP10 0574 0256 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 450 R2AT
PP11 3176 6854 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 600 R2AT
PP2 0574 0253 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 300 R2AT
PP3 3176 5679 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 500 R2AT
PP4 3176 5679 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 500 R2AT
PP5 3176 5679 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 500 R2AT
PP6 3176 5679 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 500 R2AT
PP7 3176 6854 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 600 R2AT
PP8 3176 6854 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 600 R2AT
PP9 0574 0256 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 450 R2AT

8991 4737 00 001K


621
HOSES / SLANGAR
(Sheet 6 of 9)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
P1 3176 5677 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1000 R2AT
P11 0574 2277 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 2000 R2AT
P12 0574 1281 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2800 R2AT
P13 3176 5672 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1500 R2AT
P14 0574 0000 39 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 850 R2AT
P15 0574 1275 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1800 R2AT
P2 0574 1321 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2500 R2AT
P30 3176 5687 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 900 R2AT
P31 0574 0064 54 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 550 R2AT
P31 3176 7449 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1100 R2AT
P32 0574 0253 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 300 R2AT
P90 3176 5680 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 800 R2AT
RRX 3176 5680 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 800 R2AT
R1 0574 3286 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 3800 R2AT
R13 0574 3332 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 3300 R2AT
R2 0574 3286 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 3800 R2AT
R3 0574 3283 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 3200 R2AT
R4 0574 3283 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 3200 R2AT
R5 0574 3284 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 3400 R2AT
R6 0574 3284 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 3400 R2AT
R7 0574 3332 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 3300 R2AT
R8 0574 3332 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 3300 R2AT
STT1 0574 2284 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 3400 R2AT
ST1 3176 6863 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 900 R2AT
ST2 0574 2276 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1900 R2AT
ST3 0574 1270 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1300 R2AT
ST4 0574 1275 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1800 R2AT
SU1 5112 2628 02 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 32X430 R4 SPECIAL
SU3 5112 2628 01 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 25X1500 R4 SPECIAL
S1 0574 3537 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 4000 R9R
S2 0574 0000 74 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 25 X 4200 R9R
S3 0574 0000 32 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 25 X 2700 R9R

B0015365
622
HOSES / SLANGAR
(Sheet 7 of 9)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
S3 0574 4533 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 25 X 3200 R9R
S7 0574 0066 74 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 25 X 2500 R9R
TF 0574 2269 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1200 R2AT
TRT1 0574 0069 44 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1050 R2AT
TRT2 0574 0000 40 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 600 R1T
TRT3 0574 3018 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 1100 R1T
TRT4 0574 3018 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 1100 R1T
TR1 0574 0073 12 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 1200 S 350 - 41,3 - 47
TR2 0574 0073 12 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 1200 S 350 - 41,3 - 47
TS1 0574 3334 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 3700 R2AT
TS2 0574 0000 77 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 25 X 4200 R2AT
TS3 0574 0064 97 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 25 X 2700 R2AT
TS5 0574 0065 41 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 25 X 3200 R2AT
T10 0574 2263 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 800 R2AT
T11 3176 5685 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 400 R2AT
T12 0574 1283 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 3200 R2AT
T14 0574 2271 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1400 R2AT
T15 3176 5685 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 400 R2AT
T19 0574 2274 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1700 R2AT
T2 0574 2273 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1600 R2AT
T20 3176 6862 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 700 R2AT
T30 3176 5673 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 12,5X 1800 R2AT
T41 0574 4019 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 25 X 1200 R1T
T42 0574 4009 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 25 X 600 R1T
T43 0574 4030 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 25 X 2600 R1T
T50 0574 1260 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 650 R2AT
T7 0574 3268 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 1100 R2AT
T78 3176 5687 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 900 R2AT
T80 3176 7457 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 350 R2AT
T81 3176 7457 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 350 R2AT
T82 0574 0253 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 300 R2AT
T83 0574 0064 54 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 550 R2AT
T84 0574 0255 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 400 R2AT

8991 4737 00 001K


623
HOSES / SLANGAR
(Sheet 8 of 9)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
T90 3176 5680 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 800 R2AT
V0 3115 2761 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 750
V1 0574 0068 50 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 3550 R2AT
V2 3176 7666 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 3000 R2AT
V3 0574 3331 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 3900 R2AT
WG 3176 5687 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 900 R2AT
WMD 3176 5221 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1800 R2AT
WMP 3176 6973 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1100 R2AT
WMP1 0574 1274 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1700 R2AT
WMT 3176 5676 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 900 R2AT
WMT1 0574 1274 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1700 R2AT
W3 3176 7665 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 600 R2AT
W4 0574 3257 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 500 R2AT
W4 0574 3285 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 3600 R2AT
W5 0574 3331 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 3900 R2AT
W6 0574 4009 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 25 X 600 R1T
W7 0574 4022 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 25 X 1500 R1T
XF20 0574 0252 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 250 R2AT
XF28 0574 0256 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 450 R2AT
XF70 3176 5679 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 500 R2AT
XF72 3176 5679 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 500 R2AT
XF73 3176 5220 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1200 R2AT
XF74 0574 0274 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1700 R2AT
XF75 0574 0063 75 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 500 R2AT
XF76 0574 0272 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1500 R2AT
XF77 0574 0063 75 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 500 R2AT
XP1 3176 5220 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1200 R2AT
XP1 3176 5680 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 800 R2AT
XS1 0574 0253 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 300 R2AT
XS3 3176 3730 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 2800 R2AT
XS4 3176 7186 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 1400 R2AT
1BR1 3176 5675 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 800 R2AT

B0015365
624
HOSES / SLANGAR
(Sheet 9 of 9)
Ref Part no Qty Description Benämning See page Remarks
no Detaljnr Antal Se sida Anmärkning
1BR2 3176 6974 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1400 R2AT
1BR3 3176 6975 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 2400 R2AT
1BR4 0574 0255 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 400 R2AT
2 9030 0500 00 .45 AIR HOSE LUFTSLANG 20 X 5
2BR1 3176 5675 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 800 R2AT
2BR2 3176 6974 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1400 R2AT
2BR3 0574 1274 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 10 X 1700 R2AT
2BR4 0574 0255 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 400 R2AT
21 9030 0400 00 .70 AIR HOSE LUFTSLANG A1 16 26
25 9030 0100 00 1.50 AIR HOSE LUFTSLANG 6,3 X 3,2
27 9030 0300 00 1 AIR HOSE LUFTSLANG 12,5 X 5
3 9030 0500 00 1 AIR HOSE LUFTSLANG 20 X 5
3BR1 3176 6858 00 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 3600 R2AT
3BR2 0574 0252 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 6,3X 250 R2AT
36 0574 3261 11 1 HOSE ASSEMBLY SLANGLEDNING 19 X 700 R2AT
58 9030 0700 00 2 AIR HOSE LUFTSLANG A1 31,5 43,5
59 9030 0400 00 1.50 AIR HOSE LUFTSLANG A1 16 26
9 9030 0600 00 2 AIR HOSE LUFTSLANG 25 X 5

8991 4737 00 001K


625
626
CROSS REFERENCE LIST
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
0017 2060 40 CABLE, 1-CORE 19 315 0129 3104 00 BLIND RIVET 1 223
0017 2060 40 CABLE, 1-CORE 25 311 0129 3104 00 BLIND RIVET 41 522
0017 2060 40 CABLE, 1-CORE 41 295 0129 3207 00 BLIND RIVET 23 315
0017 2060 70 CABLE, 1-CORE 18 315 0129 3207 00 BLIND RIVET 27 321
0017 2060 70 CABLE, 1-CORE 27 311 0144 3326 03 SCREW, HEX HEAD 8 93
0017 2060 70 CABLE, 1-CORE 39 295 0144 3363 03 SCREW, HEX HEAD 4 117
0017 2307 10 CABLE, 3-CORE W 2A 581 0147 1205 03 SCREW, HEX HEAD 43 326
0017 2307 10 CABLE, 3-CORE W 2B 581 0147 1205 03 SCREW, HEX HEAD 23 294
0017 2307 22 CABLE, 4-CORE W5 581 0147 1243 03 SCREW, HEX HEAD 13 285
0019 8405 29 CABLE, 4-CORE 700 605 0147 1243 03 SCREW, HEX HEAD 22 613
0090 7005 01 RUBBERMOULDING 6 563 0147 1246 03 SCREW, HEX HEAD 22 583
0090 7005 01 RUBBERMOULDING 6 561 0147 1246 03 SCREW, HEX HEAD 49 295
0101 1364 00 PIN 7 439 0147 1246 03 SCREW, HEX HEAD 15 371
0101 2316 00 PIN 33 133 0147 1246 03 SCREW, HEX HEAD 6 613
0102 0320 00 PIN 27 57 0147 1247 03 SCREW, HEX HEAD 9 289
0102 0415 00 PIN 8 439 0147 1249 03 SCREW, HEX HEAD 17 513
0102 0951 51 PIN 6 177 0147 1249 03 SCREW, HEX HEAD 19 325
0108 1193 00 SPRING PIN 29 57 0147 1249 03 SCREW, HEX HEAD 15 285
0108 1200 00 SPRING PIN 3 383 0147 1253 03 SCREW, HEX HEAD 2 51
0108 1303 00 SPRING PIN 14 377 0147 1259 03 SCREW, HEX HEAD 65 55
0108 1394 00 SPRING PIN 8 371 0147 1320 03 SCREW, HEX HEAD 4 409
0108 1395 00 SPRING PIN 15 215 0147 1320 03 SCREW, HEX HEAD 6 407
0108 3322 00 SPRING PIN 30 521 0147 1320 03 SCREW, HEX HEAD 5 421
0108 3359 00 SPRING PIN 7 521 0147 1321 03 SCREW, HEX HEAD 5 43
0111 1229 00 SPLIT PIN 4 285 0147 1322 03 SCREW, HEX HEAD 5 315
0111 1281 00 SPLIT PIN 22 513 0147 1322 03 SCREW, HEX HEAD 15 351
0113 2231 00 BOLT 32 513 0147 1322 03 SCREW, HEX HEAD 26 294
0129 3104 00 BLIND RIVET 23 441 0147 1322 03 SCREW, HEX HEAD 16 217
0129 3104 00 BLIND RIVET 57 295 0147 1322 03 SCREW, HEX HEAD 21 321

627
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
0147 1323 03 SCREW, HEX HEAD 5 325 0147 1360 03 SCREW, HEX HEAD 17 355
0147 1323 03 SCREW, HEX HEAD 3 285 0147 1360 03 SCREW, HEX HEAD 20 583
0147 1324 03 SCREW, HEX HEAD 13 217 0147 1360 03 SCREW, HEX HEAD 11 291
0147 1325 03 SCREW, HEX HEAD 2 335 0147 1360 03 SCREW, HEX HEAD 41 579
0147 1325 03 SCREW, HEX HEAD 12 613 0147 1360 03 SCREW, HEX HEAD 11 325
0147 1325 03 SCREW, HEX HEAD 29 225 0147 1360 03 SCREW, HEX HEAD 4 243
0147 1325 03 SCREW, HEX HEAD 21 225 0147 1361 03 SCREW, HEX HEAD 10 239
0147 1325 03 SCREW, HEX HEAD 3 375 0147 1361 03 SCREW, HEX HEAD 5 507
0147 1325 03 SCREW, HEX HEAD 2 333 0147 1362 03 SCREW, HEX HEAD 5 171
0147 1325 03 SCREW, HEX HEAD 6 351 0147 1362 03 SCREW, HEX HEAD 18 355
0147 1325 03 SCREW, HEX HEAD 2 585 0147 1362 03 SCREW, HEX HEAD 4 361
0147 1326 03 SCREW, HEX HEAD 2 317 0147 1362 03 SCREW, HEX HEAD 1 219
0147 1326 03 SCREW, HEX HEAD 14 171 0147 1362 03 SCREW, HEX HEAD 3 217
0147 1326 03 SCREW, HEX HEAD 4 499 0147 1362 03 SCREW, HEX HEAD 1 233
0147 1326 03 SCREW, HEX HEAD 3 607 0147 1362 03 SCREW, HEX HEAD 3 413
0147 1326 03 SCREW, HEX HEAD 12 289 0147 1362 03 SCREW, HEX HEAD 30 239
0147 1329 03 SCREW, HEX HEAD 13 609 0147 1362 03 SCREW, HEX HEAD 3 249
0147 1329 03 SCREW, HEX HEAD 26 225 0147 1363 03 SCREW, HEX HEAD 1 229
0147 1329 03 SCREW, HEX HEAD 12 439 0147 1363 03 SCREW, HEX HEAD 34 226
0147 1330 03 SCREW, HEX HEAD 35 521 0147 1363 03 SCREW, HEX HEAD 11 507
0147 1335 03 SCREW, HEX HEAD 241 573 0147 1363 03 SCREW, HEX HEAD 23 239
0147 1335 03 SCREW, HEX HEAD 1 525 0147 1363 03 SCREW, HEX HEAD 8 609
0147 1356 03 SCREW, HEX HEAD 6 51 0147 1363 03 SCREW, HEX HEAD 7 375
0147 1359 03 SCREW, HEX HEAD 10 583 0147 1363 03 SCREW, HEX HEAD 5 51
0147 1359 03 SCREW, HEX HEAD 27 513 0147 1363 03 SCREW, HEX HEAD 21 613
0147 1359 03 SCREW, HEX HEAD 4 553 0147 1364 03 SCREW, HEX HEAD 2 229
0147 1359 03 SCREW, HEX HEAD 10 217 0147 1364 03 SCREW, HEX HEAD 7 225
0147 1359 03 SCREW, HEX HEAD 28 521 0147 1364 03 SCREW, HEX HEAD 6 361
0147 1359 03 SCREW, HEX HEAD 14 355 0147 1364 03 SCREW, HEX HEAD 9 325
0147 1360 03 SCREW, HEX HEAD 3 553 0147 1365 03 SCREW, HEX HEAD 7 225

628
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
0147 1365 03 SCREW, HEX HEAD 5 345 0147 1403 03 SCREW, HEX HEAD 21 239
0147 1365 03 SCREW, HEX HEAD 32 226 0147 1403 03 SCREW, HEX HEAD 15 239
0147 1366 03 SCREW, HEX HEAD 24 481 0147 1403 03 SCREW, HEX HEAD 65 194
0147 1366 03 SCREW, HEX HEAD 12 361 0147 1403 03 SCREW, HEX HEAD 31 239
0147 1367 03 SCREW, HEX HEAD 13 353 0147 1403 03 SCREW, HEX HEAD 23 225
0147 1369 03 SCREW, HEX HEAD 31 225 0147 1403 03 SCREW, HEX HEAD 2 505
0147 1371 03 SCREW, HEX HEAD 20 609 0147 1404 03 SCREW, HEX HEAD 7 377
0147 1397 03 SCREW, HEX HEAD 6 377 0147 1405 03 SCREW, HEX HEAD 9 239
0147 1400 03 SCREW, HEX HEAD 10 513 0147 1405 03 SCREW, HEX HEAD 111 195
0147 1400 03 SCREW, HEX HEAD 5 521 0147 1407 03 SCREW, HEX HEAD 32 239
0147 1400 03 SCREW, HEX HEAD 11 351 0147 1408 03 SCREW, HEX HEAD 25 225
0147 1400 03 SCREW, HEX HEAD 29 239 0147 1408 03 SCREW, HEX HEAD 25 521
0147 1400 03 SCREW, HEX HEAD 9 357 0147 1408 03 SCREW, HEX HEAD 12 263
0147 1400 03 SCREW, HEX HEAD 6 217 0147 1415 03 SCREW, HEX HEAD 3 433
0147 1401 03 SCREW, HEX HEAD 1 505 0147 1415 03 SCREW, HEX HEAD 5 483
0147 1401 03 SCREW, HEX HEAD 3 525 0147 1415 12 SCREW, HEX HEAD 7 483
0147 1401 03 SCREW, HEX HEAD 11 493 0147 1419 03 SCREW, HEX HEAD 3 473
0147 1401 03 SCREW, HEX HEAD 9 353 0147 1475 03 SCREW, HEX HEAD 31 405
0147 1401 03 SCREW, HEX HEAD 2 233 0147 1475 03 SCREW, HEX HEAD 3 233
0147 1401 03 SCREW, HEX HEAD 1 289 0147 1477 03 SCREW, HEX HEAD 8 377
0147 1401 03 SCREW, HEX HEAD 18 353 0147 1478 03 SCREW, HEX HEAD 33 441
0147 1401 03 SCREW, HEX HEAD 21 377 0147 1479 03 SCREW, HEX HEAD 3 521
0147 1401 03 SCREW, HEX HEAD 12 353 0147 1479 03 SCREW, HEX HEAD 32 405
0147 1401 03 SCREW, HEX HEAD 6 325 0147 1479 03 SCREW, HEX HEAD 8 493
0147 1402 03 SCREW, HEX HEAD 3 505 0147 1479 03 SCREW, HEX HEAD 4 363
0147 1402 03 SCREW, HEX HEAD 18 351 0147 1479 03 SCREW, HEX HEAD 6 481
0147 1402 03 SCREW, HEX HEAD 33 521 0147 1479 03 SCREW, HEX HEAD 18 377
0147 1402 03 SCREW, HEX HEAD 5 481 0147 1480 03 SCREW, HEX HEAD 30 405
0147 1403 03 SCREW, HEX HEAD 11 263 0147 1481 03 SCREW, HEX HEAD 7 171
0147 1403 03 SCREW, HEX HEAD 3 281 0147 1481 03 SCREW, HEX HEAD 2 491

629
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
0147 1482 03 SCREW, HEX HEAD 1 527 0147 1958 65 SCREW, HEX HEAD 11 371
0147 1483 03 SCREW, HEX HEAD 15 513 0147 1960 28 SCREW, HEX HEAD 3 447
0147 1483 03 SCREW, HEX HEAD 4 493 0147 1962 28 SCREW, HEX HEAD 17 521
0147 1483 03 SCREW, HEX HEAD 4 93 0160 1244 00 SCREW, SLOTTED 3 315
0147 1484 03 SCREW, HEX HEAD 9 507 0160 6036 00 SCREW, SLOTTED 3 321
0147 1485 03 SCREW, HEX HEAD 24 513 0160 6039 00 SCREW, SLOTTED 7 319
0147 1485 03 SCREW, HEX HEAD 4 505 0160 6039 00 SCREW, SLOTTED 7 317
0147 1487 03 SCREW, HEX HEAD 6 363 0160 6039 00 SCREW, SLOTTED 7 323
0147 1491 03 SCREW, HEX HEAD 11 215 0160 6041 00 SCREW, SLOTTED 2 223
0147 1494 03 SCREW, HEX HEAD 35 513 0160 6042 00 SCREW, SLOTTED 53 295
0147 1496 03 SCREW, HEX HEAD 3 451 0160 6043 00 SCREW, SLOTTED 6 239
0147 1496 03 SCREW, HEX HEAD 3 449 0160 6054 00 SCREW, SLOTTED 20 57
0147 1499 03 SCREW, HEX HEAD 40 419 0160 6061 00 SCREW, SLOTTED 3 311
0147 1499 03 SCREW, HEX HEAD 3 417 0162 4174 00 SCREW, SLOTTED 6 294
0147 1500 03 SCREW, HEX HEAD 1 513 0162 4205 00 SCREW, SLOTTED 14 559
0147 1501 03 SCREW, HEX HEAD 3 415 0192 1170 00 SET SCREW 2 49
0147 1551 03 SCREW, HEX HEAD 9 371 0194 1320 00 SET SCREW 8 365
0147 1552 03 SCREW, HEX HEAD 10 353 0194 1326 00 SET SCREW 2 47
0147 1552 03 SCREW, HEX HEAD 6 355 0196 1203 00 SET SCREW 6 359
0147 1552 03 SCREW, HEX HEAD 8 217 0196 1203 00 SET SCREW 9 373
0147 1553 03 SCREW, HEX HEAD 4 355 0196 1552 10 SET SCREW 4 213
0147 1555 03 SCREW, HEX HEAD 14 225 0196 1552 10 SET SCREW 13 455
0147 1555 03 SCREW, HEX HEAD 2 225 0211 1173 00 SCREW 129 61
0147 1555 03 SCREW, HEX HEAD 4 215 0211 1174 00 SCREW 19 57
0147 1557 03 SCREW, HEX HEAD 5 355 0211 1177 03 SCREW 3 143
0147 1559 03 SCREW, HEX HEAD 6 353 0211 1179 00 SCREW 128 61
0147 1561 03 SCREW, HEX HEAD 7 353 0211 1205 03 SCREW 13 559
0147 1573 03 SCREW, HEX HEAD 9 263 0211 1207 00 SCREW 9 241
0147 1638 03 SCREW, HEX HEAD 12 357 0211 1208 03 SCREW 2 83
0147 1958 29 SCREW, HEX HEAD 29 513 0211 1214 00 SCREW 18 57

630
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
0211 1215 00 SCREW 13 157 0211 1962 92 SCREW 4 249
0211 1215 00 SCREW 3 245 0211 1962 94 SCREW 1 435
0211 1215 00 SCREW 96 105 0211 1962 94 SCREW 3 121
0211 1215 00 SCREW 83 195 0211 1963 03 SCREW 3 119
0211 1215 03 SCREW 63 55 0211 1963 03 SCREW 7 93
0211 1230 00 SCREW 47 55 0211 1963 09 SCREW 37 461
0211 1243 03 SCREW 37 614 0211 1963 14 SCREW 30 421
0211 1251 03 SCREW 10 39 0211 1963 28 SCREW 30 461
0211 1252 03 SCREW 9 39 0211 1963 28 SCREW 30 441
0211 1259 00 SCREW 4 289 0211 1963 36 SCREW 3 353
0211 1325 03 SCREW 2 219 0211 1963 47 SCREW 11 439
0211 1325 03 SCREW 16 469 0211 1963 48 SCREW 36 461
0211 1331 00 SCREW 21 611 0211 1963 83 SCREW 8 527
0211 1477 03 SCREW 28 133 0211 1963 86 SCREW 6 263
0211 1960 78 SCREW 11 435 0211 1964 02 HEX SOCK. SCREW 2 353
0211 1960 81 SCREW 6 249 0211 5331 00 SCREW 4 126
0211 1960 81 SCREW 68 194 0211 5363 00 SCREW 2 115
0211 1960 82 SCREW 95 195 0211 5368 00 SCREW 9 126
0211 1960 83 SCREW 39 461 0216 1325 00 SCREW 26 325
0211 1960 84 SCREW 4 129 0226 0310 00 TAPPING SCREW 2 577
0211 1960 86 SCREW 27 133 0226 0326 00 TAPPING SCREW 6 245
0211 1962 11 SCREW 6 83 0226 0326 00 TAPPING SCREW 18 319
0211 1962 78 SCREW 8 435 0226 0326 00 TAPPING SCREW 32 312
0211 1962 81 SCREW 10 439 0226 0326 00 TAPPING SCREW 18 317
0211 1962 85 SCREW 5 177 0226 0326 00 TAPPING SCREW 16 323
0211 1962 88 SCREW 4 177 0226 0351 01 TAPPING SCREW 25 325
0211 1962 89 SCREW 10 483 0226 0351 07 TAPPING SCREW 44 295
0211 1962 89 SCREW 38 461 0226 0351 07 TAPPING SCREW 21 315
0211 1962 91 SCREW 35 461 0226 0351 07 TAPPING SCREW 44 579
0211 1962 91 SCREW 26 421 0226 0351 07 TAPPING SCREW 8 583

631
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
0226 0351 07 TAPPING SCREW 8 331 0291 1128 15 LOCK NUT 5 289
0226 0351 07 TAPPING SCREW 24 321 0291 1128 15 LOCK NUT 18 513
0226 9915 12 SCREW 34 481 0291 1128 15 LOCK NUT 18 285
0246 1236 00 STUD 3 229 0291 1128 15 LOCK NUT 24 583
0246 1956 52 STUD 12 483 0291 1128 15 LOCK NUT 11 285
0259 2009 00 THREAD INSERT 3 531 0291 1128 15 LOCK NUT 3 51
0259 2062 00 THREAD INSERT 1 531 0291 1128 15 LOCK NUT 22 325
0261 1099 06 NUT 5 287 0291 1128 15 LOCK NUT 11 289
0261 2110 00 NUT 32 57 0291 1128 18 LOCK NUT 4 375
0266 1115 04 NUT 2 345 0291 1128 18 LOCK NUT 27 294
0266 2107 00 NUT 12 559 0291 1128 18 LOCK NUT 7 351
0266 2108 00 NUT 26 613 0291 1128 18 LOCK NUT 4 317
0266 2108 00 NUT 35 481 0291 1128 18 LOCK NUT 7 525
0266 2110 00 NUT 46 614 0291 1128 18 LOCK NUT 13 289
0266 2110 00 NUT 11 559 0291 1128 18 LOCK NUT 4 585
0266 2110 00 NUT 2 41 0291 1128 18 LOCK NUT 3 219
0266 2110 00 NUT 28 613 0291 1128 18 LOCK NUT 18 225
0266 2111 00 NUT 2 237 0291 1128 18 LOCK NUT 2 325
0266 2111 00 NUT 12 609 0291 1128 18 LOCK NUT 240 573
0266 2111 00 NUT 24 609 0291 1128 18 LOCK NUT 28 325
0266 2111 00 NUT 31 613 0291 1128 18 LOCK NUT 29 613
0266 2114 00 NUT 20 521 0291 1128 18 LOCK NUT 30 225
0291 1128 13 LOCK NUT 3 223 0291 1128 18 LOCK NUT 4 333
0291 1128 13 LOCK NUT 11 239 0291 1128 18 LOCK NUT 31 521
0291 1128 13 LOCK NUT 7 294 0291 1128 18 LOCK NUT 4 335
0291 1128 13 LOCK NUT 52 295 0291 1128 19 LOCK NUT 5 607
0291 1128 14 LOCK NUT 4 311 0291 1128 20 LOCK NUT 7 51
0291 1128 14 LOCK NUT 21 294 0291 1128 20 LOCK NUT 8 225
0291 1128 14 LOCK NUT 4 245 0291 1128 20 LOCK NUT 20 355
0291 1128 14 LOCK NUT 42 326 0291 1128 20 LOCK NUT 25 239

632
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
0291 1128 20 LOCK NUT 8 507 0291 1128 25 LOCK NUT 6 93
0291 1128 20 LOCK NUT 25 481 0291 1128 25 LOCK NUT 4 417
0291 1128 20 LOCK NUT 13 361 0291 1128 25 LOCK NUT 60 419
0291 1128 20 LOCK NUT 4 229 0291 1128 25 LOCK NUT 4 447
0291 1128 20 LOCK NUT 7 609 0291 1128 26 LOCK NUT 40 441
0291 1128 20 LOCK NUT 8 361 0291 1128 28 LOCK NUT 10 371
0291 1128 22 LOCK NUT 14 353 0291 1128 28 LOCK NUT 41 405
0291 1128 22 LOCK NUT 20 351 0291 1128 28 LOCK NUT 3 225
0291 1128 22 LOCK NUT 8 483 0291 1128 28 LOCK NUT 5 215
0291 1128 22 LOCK NUT 34 521 0291 1128 28 LOCK NUT 10 263
0291 1128 22 LOCK NUT 5 505 0291 1128 28 LOCK NUT 8 355
0291 1128 22 LOCK NUT 4 473 0291 1128 28 LOCK NUT 5 353
0291 1128 22 LOCK NUT 4 281 0291 1128 28 LOCK NUT 41 441
0291 1128 22 LOCK NUT 3 289 0291 1128 30 LOCK NUT 44 461
0291 1128 22 LOCK NUT 4 433 0291 1128 30 LOCK NUT 15 353
0291 1128 22 LOCK NUT 24 225 0295 3113 00 LOCK NUT 9 215
0291 1128 22 LOCK NUT 18 239 0300 0274 83 PLAIN WASHER 18 263
0291 1128 22 LOCK NUT 12 351 0300 8005 00 PLAIN WASHER 3 333
0291 1128 22 LOCK NUT 9 377 0300 8005 00 PLAIN WASHER 3 335
0291 1128 22 LOCK NUT 15 263 0300 8005 00 PLAIN WASHER 3 585
0291 1128 23 LOCK NUT 5 229 0300 8011 00 PLAIN WASHER 4 481
0291 1128 25 LOCK NUT 15 377 0301 2315 00 PLAIN WASHER 8 294
0291 1128 25 LOCK NUT 40 405 0301 2318 00 PLAIN WASHER 22 294
0291 1128 25 LOCK NUT 9 493 0301 2318 00 PLAIN WASHER 16 559
0291 1128 25 LOCK NUT 8 171 0301 2318 00 PLAIN WASHER 10 241
0291 1128 25 LOCK NUT 4 415 0301 2321 00 PLAIN WASHER 4 51
0291 1128 25 LOCK NUT 5 451 0301 2321 00 PLAIN WASHER 24 613
0291 1128 25 LOCK NUT 4 449 0301 2321 00 PLAIN WASHER 20 325
0291 1128 25 LOCK NUT 42 441 0301 2321 00 PLAIN WASHER 19 513
0291 1128 25 LOCK NUT 7 481 0301 2321 00 PLAIN WASHER 36 481

633
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
0301 2321 00 PLAIN WASHER 16 285 0301 2344 00 PLAIN WASHER 14 361
0301 2321 00 PLAIN WASHER 5 285 0301 2344 00 PLAIN WASHER 8 325
0301 2321 00 PLAIN WASHER 23 583 0301 2344 00 PLAIN WASHER 5 249
0301 2335 00 PLAIN WASHER 4 607 0301 2344 00 PLAIN WASHER 7 361
0301 2335 00 PLAIN WASHER 4 171 0301 2344 00 PLAIN WASHER 8 51
0301 2335 00 PLAIN WASHER 3 317 0301 2344 00 PLAIN WASHER 30 613
0301 2335 00 PLAIN WASHER 242 573 0301 2344 00 PLAIN WASHER 5 361
0301 2335 00 PLAIN WASHER 16 351 0301 2344 00 PLAIN WASHER 4 217
0301 2335 00 PLAIN WASHER 27 613 0301 2358 00 WASHER 7 217
0301 2335 00 PLAIN WASHER 5 375 0301 2358 00 WASHER 17 377
0301 2335 00 PLAIN WASHER 5 499 0301 2358 00 WASHER 44 326
0301 2335 00 PLAIN WASHER 6 315 0301 2358 00 WASHER 22 225
0301 2335 00 PLAIN WASHER 4 219 0301 2358 00 WASHER 14 239
0301 2335 00 PLAIN WASHER 6 43 0301 2358 00 WASHER 29 521
0301 2335 00 PLAIN WASHER 22 321 0301 2358 00 WASHER 7 505
0301 2335 00 PLAIN WASHER 17 217 0301 2358 00 WASHER 20 353
0301 2335 00 PLAIN WASHER 10 559 0301 2358 00 WASHER 19 351
0301 2344 00 PLAIN WASHER 8 375 0301 2358 00 WASHER 7 239
0301 2344 00 PLAIN WASHER 15 355 0301 2358 00 WASHER 112 195
0301 2344 00 PLAIN WASHER 19 355 0301 2358 00 WASHER 8 281
0301 2344 00 PLAIN WASHER 6 229 0301 2358 00 WASHER 9 483
0301 2344 00 PLAIN WASHER 42 579 0301 2358 00 WASHER 21 513
0301 2344 00 PLAIN WASHER 6 345 0301 2358 00 WASHER 19 353
0301 2344 00 PLAIN WASHER 24 239 0301 2358 00 WASHER 13 263
0301 2344 00 PLAIN WASHER 3 237 0301 2378 00 PLAIN WASHER 5 493
0301 2344 00 PLAIN WASHER 21 609 0301 2378 00 PLAIN WASHER 5 93
0301 2344 00 PLAIN WASHER 6 507 0301 2378 00 PLAIN WASHER 50 441
0301 2344 00 PLAIN WASHER 5 553 0301 2378 00 PLAIN WASHER 3 363
0301 2344 00 PLAIN WASHER 6 609 0301 2378 00 PLAIN WASHER 50 405
0301 2344 00 PLAIN WASHER 11 583 0301 2378 00 PLAIN WASHER 8 505

634
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
0301 2378 00 PLAIN WASHER 16 377 0335 3108 00 RETAINING RING 33 57
0301 2378 00 PLAIN WASHER 16 513 0337 2083 00 FLAT KEY 8 611
0301 2378 00 PLAIN WASHER 50 461 0339 1000 20 CLAMPING UNIT 9 521
0301 2394 00 PLAIN WASHER 4 383 0346 1002 01 PIPE CLAMP 7 583
0301 2394 00 PLAIN WASHER 7 355 0346 1002 01 PIPE CLAMP 9 331
0301 2394 00 PLAIN WASHER 4 353 0346 1002 02 PIPE CLAMP 15 319
0301 2394 00 PLAIN WASHER 8 521 0346 1002 02 PIPE CLAMP 15 317
0301 2394 00 PLAIN WASHER 15 225 0346 1002 03 PIPE CLAMP 33 312
0301 2394 00 PLAIN WASHER 12 371 0346 1002 03 PIPE CLAMP 10 331
0301 2394 00 PLAIN WASHER 8 263 0346 1002 03 PIPE CLAMP 16 583
0301 2405 00 PLAIN WASHER 16 353 0346 1002 04 PIPE CLAMP 16 319
0301 2405 00 PLAIN WASHER 11 357 0346 1002 04 PIPE CLAMP 16 317
0304 1012 00 SPERIC WASHER 7 371 0346 1002 09 PIPE CLAMP 17 317
0304 1062 00 SPERIC WASHER 6 371 0346 1002 09 PIPE CLAMP 17 319
0324 1253 00 SPACER SLEEVE 8 239 0346 1002 42 PIPE CLAMP 9 583
0333 3120 00 LOCK WASHER 25 613 0346 1002 43 PIPE CLAMP 7 245
0333 3127 00 LOCK WASHER 45 614 0346 1002 43 PIPE CLAMP 12 285
0333 3132 00 LOCK WASHER 7 325 0346 1002 43 PIPE CLAMP 3 325
0333 3132 00 LOCK WASHER 11 609 0346 1002 43 PIPE CLAMP 19 583
0333 3132 00 LOCK WASHER 23 609 0347 4052 17 HOSE CLIP 2 351
0333 5200 08 LOCK WASHER 10 249 0347 6103 00 HOSE CLIP 26 593
0333 5200 09 LOCK WASHER 12 493 0347 6105 00 HOSE CLIP 28 593
0333 6113 00 LOCK WASHER 8 215 0347 6113 00 HOSE CLIP 5 121
0335 1127 00 CIRCLIP 10 357 0347 6114 00 HOSE CLIP 3 117
0335 2141 00 CIRCLIP 8 359 0347 6116 00 HOSE CLIP 5 115
0335 2147 00 CIRCLIP 13 213 0347 6116 00 HOSE CLIP 5 119
0335 2152 00 CIRCLIP 12 521 0362 1109 00 BALL KNOB 1 85
0335 2152 00 CIRCLIP 3 207 0371 1100 06 LIFTING EYE 4 239
0335 2155 00 CIRCLIP 5 455 0371 1100 06 LIFTING EYE 7 229
0335 2165 00 CIRCLIP 5 427 0392 1110 02 DAMPER 21 583

635
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
0392 1110 02 DAMPER 13 355 0560 4400 95 PIPE FITTING 8 229
0392 1110 02 DAMPER 2 553 0570 5010 17 NIPPLE 20 193
0500 4500 03 FLANGE BUSHING 2 465 0570 5010 18 NIPPLE 64 194
0500 4500 11 BUSHING 2 379 0570 5010 18 NIPPLE 38 194
0500 4520 03 BUSHING 2 443 0570 5010 26 NIPPLE 43 194
0500 4536 20 BUSHING 1 515 0570 5010 34 NIPPLE 14 193
0500 4536 20 BUSHING 3 529 0570 5090 20 NIPPLE 47 194
0501 0000 16 BEARING,SP.PL. 6 455 0570 5191 05 TEST CONNECTION 9 193
0501 0013 00 BEARING,SP.PL. 5 359 0570 5191 05 TEST CONNECTION 5 169
0501 0015 00 BEARING,SP.PL. 12 213 0570 5191 07 TEST CONNECTION 4 193
0501 0019 00 BEARING,SP.PL. 6 427 0570 5191 07 TEST CONNECTION 13 193
0502 1226 01 BALL BEARING 13 521 0574 0000 21 HOSE ASSEMBLY D1 618
0544 2106 00 GREASE NIPPLE 23 455 0574 0000 21 HOSE ASSEMBLY D1 545
0544 2106 00 GREASE NIPPLE 213 0574 0000 32 HOSE ASSEMBLY S3 622
0544 2106 00 GREASE NIPPLE 23 427 0574 0000 32 HOSE ASSEMBLY S3 489
0544 2153 00 GREASE NIPPLE 3 445 0574 0000 39 HOSE ASSEMBLY P14 100
0544 2153 00 GREASE NIPPLE 3 411 0574 0000 39 HOSE ASSEMBLY P14 622
0544 2153 00 GREASE NIPPLE 2 409 0574 0000 40 HOSE ASSEMBLY TRT2 199
0544 2162 00 GREASE NIPPLE 3 407 0574 0000 40 HOSE ASSEMBLY TRT2 623
0544 2162 00 GREASE NIPPLE 3 443 0574 0000 40 HOSE ASSEMBLY TRT2 197
0544 2162 00 GREASE NIPPLE 9 439 0574 0000 74 HOSE ASSEMBLY S2 489
0544 2162 00 GREASE NIPPLE 10 377 0574 0000 74 HOSE ASSEMBLY S2 622
0544 2162 00 GREASE NIPPLE 3 453 0574 0000 77 HOSE ASSEMBLY TS2 489
0544 2162 00 GREASE NIPPLE 72 522 0574 0000 77 HOSE ASSEMBLY TS2 623
0544 2162 00 GREASE NIPPLE 2 469 0574 0063 75 HOSE ASSEMBLY XF77 624
0544 2162 00 GREASE NIPPLE 4 465 0574 0063 75 HOSE ASSEMBLY XF75 101
0544 2162 00 GREASE NIPPLE 4 529 0574 0063 75 HOSE ASSEMBLY XF77 101
0544 2162 00 GREASE NIPPLE 3 421 0574 0063 75 HOSE ASSEMBLY XF75 624
0544 2562 00 GREASE NIPPLE 2 245 0574 0064 54 HOSE ASSEMBLY P31 91
0560 1305 03 ELBOW 4 601 0574 0064 54 HOSE ASSEMBLY T83 623

636
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
0574 0064 54 HOSE ASSEMBLY T83 45 0574 0068 16 HOSE ASSEMBLY AS50 393
0574 0064 54 HOSE ASSEMBLY P31 622 0574 0068 18 HOSE ASSEMBLY AS60 393
0574 0064 62 HOSE ASSEMBLY PD1 545 0574 0068 18 HOSE ASSEMBLY AS60 617
0574 0064 62 HOSE ASSEMBLY L1 545 0574 0068 21 HOSE ASSEMBLY AS62 617
0574 0064 62 HOSE ASSEMBLY L1 621 0574 0068 21 HOSE ASSEMBLY AS62 393
0574 0064 62 HOSE ASSEMBLY PD1 621 0574 0068 23 HOSE ASSEMBLY AS40 617
0574 0064 71 HOSE ASSEMBLY 2BR3 199 0574 0068 23 HOSE ASSEMBLY AS40 393
0574 0064 97 HOSE ASSEMBLY TS3 489 0574 0068 41 HOSE ASSEMBLY AS1 617
0574 0064 97 HOSE ASSEMBLY TS3 623 0574 0068 41 HOSE ASSEMBLY AS1 393
0574 0065 41 HOSE ASSEMBLY TS5 623 0574 0068 44 HOSE ASSEMBLY AS4 393
0574 0065 41 HOSE ASSEMBLY TS5 485 0574 0068 44 HOSE ASSEMBLY AS4 617
0574 0065 96 HOSE ASSEMBLY G13 620 0574 0068 50 HOSE ASSEMBLY V1 545
0574 0065 96 HOSE ASSEMBLY G13 45 0574 0068 50 HOSE ASSEMBLY V1 624
0574 0066 74 HOSE ASSEMBLY S7 623 0574 0069 44 HOSE ASSEMBLY TRT1 623
0574 0066 74 HOSE ASSEMBLY S7 100 0574 0069 44 HOSE ASSEMBLY TRT1 199
0574 0068 02 HOSE ASSEMBLY AS3 393 0574 0069 44 HOSE ASSEMBLY TRT1 197
0574 0068 02 HOSE ASSEMBLY AS3 617 0574 0073 12 HOSE ASSEMBLY TR2 197
0574 0068 07 HOSE ASSEMBLY AS2 617 0574 0073 12 HOSE ASSEMBLY TR1 199
0574 0068 07 HOSE ASSEMBLY AS2 393 0574 0073 12 HOSE ASSEMBLY TR2 623
0574 0068 13 HOSE ASSEMBLY AS52 617 0574 0073 12 HOSE ASSEMBLY TR1 623
0574 0068 13 HOSE ASSEMBLY AS51 617 0574 0073 12 HOSE ASSEMBLY TR2 199
0574 0068 13 HOSE ASSEMBLY AS51 393 0574 0073 12 HOSE ASSEMBLY TR1 197
0574 0068 13 HOSE ASSEMBLY AS52 393 0574 0252 11 HOSE ASSEMBLY AJ1 617
0574 0068 16 HOSE ASSEMBLY AS61 393 0574 0252 11 HOSE ASSEMBLY AJ1 45
0574 0068 16 HOSE ASSEMBLY AS41 393 0574 0252 11 HOSE ASSEMBLY 3BR2 197
0574 0068 16 HOSE ASSEMBLY AS61 617 0574 0252 11 HOSE ASSEMBLY 3BR2 625
0574 0068 16 HOSE ASSEMBLY AS42 617 0574 0252 11 HOSE ASSEMBLY XF20 624
0574 0068 16 HOSE ASSEMBLY AS42 393 0574 0252 11 HOSE ASSEMBLY 3BR2 199
0574 0068 16 HOSE ASSEMBLY AS41 617 0574 0252 11 HOSE ASSEMBLY XF20 63
0574 0068 16 HOSE ASSEMBLY AS50 617 0574 0253 11 HOSE ASSEMBLY BD6 197

637
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
0574 0253 11 HOSE ASSEMBLY PP1 91 0574 0255 11 HOSE ASSEMBLY HB21 620
0574 0253 11 HOSE ASSEMBLY XS1 624 0574 0255 11 HOSE ASSEMBLY HB22 620
0574 0253 11 HOSE ASSEMBLY PP2 91 0574 0256 11 HOSE ASSEMBLY PP9 91
0574 0253 11 HOSE ASSEMBLY PP2 621 0574 0256 11 HOSE ASSEMBLY PP10 91
0574 0253 11 HOSE ASSEMBLY XS1 101 0574 0256 11 HOSE ASSEMBLY XF28 45
0574 0253 11 HOSE ASSEMBLY PP1 621 0574 0256 11 HOSE ASSEMBLY XF28 624
0574 0253 11 HOSE ASSEMBLY P32 91 0574 0256 11 HOSE ASSEMBLY LUB1 595
0574 0253 11 HOSE ASSEMBLY T82 45 0574 0256 11 HOSE ASSEMBLY PP9 621
0574 0253 11 HOSE ASSEMBLY P32 622 0574 0256 11 HOSE ASSEMBLY PP10 621
0574 0253 11 HOSE ASSEMBLY BD6 618 0574 0256 11 HOSE ASSEMBLY LUB1 621
0574 0253 11 HOSE ASSEMBLY BD6 199 0574 0260 11 HOSE ASSEMBLY J22 620
0574 0253 11 HOSE ASSEMBLY T82 623 0574 0260 11 HOSE ASSEMBLY J20 620
0574 0255 11 HOSE ASSEMBLY HB21 99 0574 0260 11 HOSE ASSEMBLY J21 620
0574 0255 11 HOSE ASSEMBLY HB11 99 0574 0260 11 HOSE ASSEMBLY J22 99
0574 0255 11 HOSE ASSEMBLY HB22 99 0574 0260 11 HOSE ASSEMBLY J19 620
0574 0255 11 HOSE ASSEMBLY HB12 99 0574 0260 11 HOSE ASSEMBLY J20 99
0574 0255 11 HOSE ASSEMBLY 2BR4 197 0574 0260 11 HOSE ASSEMBLY J21 99
0574 0255 11 HOSE ASSEMBLY D31 91 0574 0260 11 HOSE ASSEMBLY J19 99
0574 0255 11 HOSE ASSEMBLY 1BR4 625 0574 0272 11 HOSE ASSEMBLY J53 620
0574 0255 11 HOSE ASSEMBLY 2BR4 625 0574 0272 11 HOSE ASSEMBLY J54 620
0574 0255 11 HOSE ASSEMBLY T84 623 0574 0272 11 HOSE ASSEMBLY J51 620
0574 0255 11 HOSE ASSEMBLY D31 618 0574 0272 11 HOSE ASSEMBLY XF76 624
0574 0255 11 HOSE ASSEMBLY D33 619 0574 0272 11 HOSE ASSEMBLY J51 103
0574 0255 11 HOSE ASSEMBLY D33 91 0574 0272 11 HOSE ASSEMBLY XF76 101
0574 0255 11 HOSE ASSEMBLY 1BR4 199 0574 0272 11 HOSE ASSEMBLY J54 100
0574 0255 11 HOSE ASSEMBLY 2BR4 199 0574 0272 11 HOSE ASSEMBLY J53 100
0574 0255 11 HOSE ASSEMBLY 1BR4 197 0574 0274 11 HOSE ASSEMBLY XF74 624
0574 0255 11 HOSE ASSEMBLY T84 63 0574 0274 11 HOSE ASSEMBLY XF74 101
0574 0255 11 HOSE ASSEMBLY HB11 620 0574 0278 11 HOSE ASSEMBLY FL3 477
0574 0255 11 HOSE ASSEMBLY HB12 620 0574 0278 11 HOSE ASSEMBLY FL4 477

638
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
0574 0278 11 HOSE ASSEMBLY FL3 619 0574 1260 11 HOSE ASSEMBLY F12 619
0574 0278 11 HOSE ASSEMBLY FL4 619 0574 1260 11 HOSE ASSEMBLY T50 101
0574 0315 11 HOSE ASSEMBLY FL5 619 0574 1260 11 HOSE ASSEMBLY F12 45
0574 0315 11 HOSE ASSEMBLY FL5 485 0574 1260 11 HOSE ASSEMBLY T50 623
0574 0315 11 HOSE ASSEMBLY J63 621 0574 1262 11 HOSE ASSEMBLY BFR4 618
0574 0315 11 HOSE ASSEMBLY FR6 485 0574 1262 11 HOSE ASSEMBLY BFR4 477
0574 0315 11 HOSE ASSEMBLY FR5 485 0574 1270 11 HOSE ASSEMBLY BD2 618
0574 0315 11 HOSE ASSEMBLY FL6 485 0574 1270 11 HOSE ASSEMBLY ST3 197
0574 0315 11 HOSE ASSEMBLY FL6 619 0574 1270 11 HOSE ASSEMBLY ST3 622
0574 0315 11 HOSE ASSEMBLY FR6 619 0574 1270 11 HOSE ASSEMBLY BD2 197
0574 0315 11 HOSE ASSEMBLY FR5 619 0574 1272 11 HOSE ASSEMBLY KV4 621
0574 0315 11 HOSE ASSEMBLY J63 100 0574 1272 11 HOSE ASSEMBLY KV4 100
0574 0315 11 HOSE ASSEMBLY J64 100 0574 1272 11 HOSE ASSEMBLY KV3 621
0574 0315 11 HOSE ASSEMBLY J64 621 0574 1272 11 HOSE ASSEMBLY KV3 100
0574 0317 11 HOSE ASSEMBLY FR2 619 0574 1274 11 HOSE ASSEMBLY WMT1 595
0574 0317 11 HOSE ASSEMBLY FR2 477 0574 1274 11 HOSE ASSEMBLY WMP1 624
0574 0317 11 HOSE ASSEMBLY FR1 619 0574 1274 11 HOSE ASSEMBLY WMT1 624
0574 0317 11 HOSE ASSEMBLY FR1 477 0574 1274 11 HOSE ASSEMBLY 2BR3 625
0574 0318 11 HOSE ASSEMBLY J32 100 0574 1274 11 HOSE ASSEMBLY WMP1 595
0574 0318 11 HOSE ASSEMBLY J31 100 0574 1274 11 HOSE ASSEMBLY 2BR3 197
0574 0318 11 HOSE ASSEMBLY J31 620 0574 1275 11 HOSE ASSEMBLY P15 100
0574 0318 11 HOSE ASSEMBLY J32 620 0574 1275 11 HOSE ASSEMBLY PD6 100
0574 0321 11 HOSE ASSEMBLY J24 99 0574 1275 11 HOSE ASSEMBLY ST4 622
0574 0321 11 HOSE ASSEMBLY J24 620 0574 1275 11 HOSE ASSEMBLY PD6 621
0574 0321 11 HOSE ASSEMBLY J23 99 0574 1275 11 HOSE ASSEMBLY ST4 197
0574 0321 11 HOSE ASSEMBLY J23 620 0574 1275 11 HOSE ASSEMBLY P15 622
0574 1253 11 HOSE ASSEMBLY AR9 617 0574 1276 11 HOSE ASSEMBLY FE5 477
0574 1253 11 HOSE ASSEMBLY AR9 99 0574 1276 11 HOSE ASSEMBLY FE6 619
0574 1254 11 HOSE ASSEMBLY F13 45 0574 1276 11 HOSE ASSEMBLY FE5 619
0574 1254 11 HOSE ASSEMBLY F13 619 0574 1276 11 HOSE ASSEMBLY FE6 477

639
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
0574 1277 11 HOSE ASSEMBLY BFL3 485 0574 1286 11 HOSE ASSEMBLY PD3 621
0574 1277 11 HOSE ASSEMBLY BRR4 485 0574 1286 11 HOSE ASSEMBLY PD3 489
0574 1277 11 HOSE ASSEMBLY PD8 100 0574 1286 11 HOSE ASSEMBLY FE4 619
0574 1277 11 HOSE ASSEMBLY BFR3 485 0574 1286 11 HOSE ASSEMBLY FE4 477
0574 1277 11 HOSE ASSEMBLY BRL4 485 0574 1286 11 HOSE ASSEMBLY FE3 477
0574 1277 11 HOSE ASSEMBLY PD8 621 0574 1286 11 HOSE ASSEMBLY BFL1 477
0574 1277 11 HOSE ASSEMBLY BRL4 618 0574 1286 11 HOSE ASSEMBLY BFR2 618
0574 1277 11 HOSE ASSEMBLY BFL3 618 0574 1286 11 HOSE ASSEMBLY BFR1 618
0574 1277 11 HOSE ASSEMBLY BFR3 618 0574 1286 11 HOSE ASSEMBLY BFR2 477
0574 1277 11 HOSE ASSEMBLY BRR4 618 0574 1286 11 HOSE ASSEMBLY BFR1 477
0574 1281 11 HOSE ASSEMBLY P12 622 0574 1286 11 HOSE ASSEMBLY BFL2 618
0574 1281 11 HOSE ASSEMBLY PD4 621 0574 1286 11 HOSE ASSEMBLY FE3 619
0574 1281 11 HOSE ASSEMBLY PD4 485 0574 1286 11 HOSE ASSEMBLY BFL1 618
0574 1281 11 HOSE ASSEMBLY P12 167 0574 1286 11 HOSE ASSEMBLY BFL2 477
0574 1283 11 HOSE ASSEMBLY F1 619 0574 1315 11 HOSE ASSEMBLY BD1 199
0574 1283 11 HOSE ASSEMBLY F2 619 0574 1315 11 HOSE ASSEMBLY BD1 197
0574 1283 11 HOSE ASSEMBLY T12 623 0574 1315 11 HOSE ASSEMBLY FE7 485
0574 1283 11 HOSE ASSEMBLY F2 535 0574 1315 11 HOSE ASSEMBLY KV2 621
0574 1283 11 HOSE ASSEMBLY PD2 489 0574 1315 11 HOSE ASSEMBLY KV2 100
0574 1283 11 HOSE ASSEMBLY PD2 621 0574 1315 11 HOSE ASSEMBLY AR8 485
0574 1283 11 HOSE ASSEMBLY AR3 489 0574 1315 11 HOSE ASSEMBLY FE8 619
0574 1283 11 HOSE ASSEMBLY AR4 617 0574 1315 11 HOSE ASSEMBLY AR8 617
0574 1283 11 HOSE ASSEMBLY AR4 489 0574 1315 11 HOSE ASSEMBLY BD1 617
0574 1283 11 HOSE ASSEMBLY T12 167 0574 1315 11 HOSE ASSEMBLY FE7 619
0574 1283 11 HOSE ASSEMBLY F1 535 0574 1315 11 HOSE ASSEMBLY FE8 485
0574 1283 11 HOSE ASSEMBLY AR3 617 0574 1321 11 HOSE ASSEMBLY KV5 167
0574 1284 11 HOSE ASSEMBLY AR6 489 0574 1321 11 HOSE ASSEMBLY P2 622
0574 1284 11 HOSE ASSEMBLY AR5 617 0574 1321 11 HOSE ASSEMBLY KV6 167
0574 1284 11 HOSE ASSEMBLY AR5 489 0574 1321 11 HOSE ASSEMBLY KV5 621
0574 1284 11 HOSE ASSEMBLY AR6 617 0574 1321 11 HOSE ASSEMBLY KV6 621

640
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
0574 1321 11 HOSE ASSEMBLY P2 100 0574 2284 11 HOSE ASSEMBLY STT1 197
0574 2263 11 HOSE ASSEMBLY T10 100 0574 2284 11 HOSE ASSEMBLY F6 489
0574 2263 11 HOSE ASSEMBLY T10 623 0574 2284 11 HOSE ASSEMBLY STT1 622
0574 2269 11 HOSE ASSEMBLY TF 623 0574 2284 11 HOSE ASSEMBLY F5 489
0574 2269 11 HOSE ASSEMBLY TF 100 0574 2284 11 HOSE ASSEMBLY F5 619
0574 2271 11 HOSE ASSEMBLY T14 100 0574 2284 11 HOSE ASSEMBLY STT1 199
0574 2271 11 HOSE ASSEMBLY T14 623 0574 2284 11 HOSE ASSEMBLY F6 620
0574 2273 11 HOSE ASSEMBLY T2 623 0574 2286 11 HOSE ASSEMBLY L3 621
0574 2273 11 HOSE ASSEMBLY T2 100 0574 2286 11 HOSE ASSEMBLY D3 618
0574 2274 11 HOSE ASSEMBLY T19 100 0574 2286 11 HOSE ASSEMBLY D3 489
0574 2274 11 HOSE ASSEMBLY T19 623 0574 2286 11 HOSE ASSEMBLY L3 489
0574 2276 11 HOSE ASSEMBLY ST2 622 0574 2326 11 HOSE ASSEMBLY F8 620
0574 2276 11 HOSE ASSEMBLY ST2 197 0574 2326 11 HOSE ASSEMBLY F7 485
0574 2277 11 HOSE ASSEMBLY ST2 199 0574 2326 11 HOSE ASSEMBLY F8 485
0574 2277 11 HOSE ASSEMBLY P11 100 0574 2326 11 HOSE ASSEMBLY F7 620
0574 2277 11 HOSE ASSEMBLY P11 622 0574 3018 11 HOSE ASSEMBLY TRT3 623
0574 2283 11 HOSE ASSEMBLY LU 621 0574 3018 11 HOSE ASSEMBLY TRT3 197
0574 2283 11 HOSE ASSEMBLY F3 619 0574 3018 11 HOSE ASSEMBLY TRT4 623
0574 2283 11 HOSE ASSEMBLY L4 485 0574 3018 11 HOSE ASSEMBLY TRT4 199
0574 2283 11 HOSE ASSEMBLY D2 618 0574 3018 11 HOSE ASSEMBLY TRT4 197
0574 2283 11 HOSE ASSEMBLY F4 619 0574 3018 11 HOSE ASSEMBLY TRT3 199
0574 2283 11 HOSE ASSEMBLY D4 619 0574 3257 11 HOSE ASSEMBLY W4 595
0574 2283 11 HOSE ASSEMBLY LU 595 0574 3257 11 HOSE ASSEMBLY W4 624
0574 2283 11 HOSE ASSEMBLY D4 485 0574 3261 11 HOSE ASSEMBLY 36 230
0574 2283 11 HOSE ASSEMBLY L4 621 0574 3261 11 HOSE ASSEMBLY 36 625
0574 2283 11 HOSE ASSEMBLY L2 489 0574 3268 11 HOSE ASSEMBLY T7 623
0574 2283 11 HOSE ASSEMBLY L2 621 0574 3268 11 HOSE ASSEMBLY T7 101
0574 2283 11 HOSE ASSEMBLY F3 489 0574 3283 11 HOSE ASSEMBLY R3 622
0574 2283 11 HOSE ASSEMBLY F4 489 0574 3283 11 HOSE ASSEMBLY R4 489
0574 2283 11 HOSE ASSEMBLY D2 489 0574 3283 11 HOSE ASSEMBLY R4 622

641
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
0574 3283 11 HOSE ASSEMBLY R3 489 0574 4019 11 HOSE ASSEMBLY T41 623
0574 3284 11 HOSE ASSEMBLY R6 622 0574 4022 11 HOSE ASSEMBLY W7 595
0574 3284 11 HOSE ASSEMBLY R6 489 0574 4022 11 HOSE ASSEMBLY W7 624
0574 3284 11 HOSE ASSEMBLY R5 489 0574 4030 11 HOSE ASSEMBLY T43 623
0574 3284 11 HOSE ASSEMBLY R5 622 0574 4030 11 HOSE ASSEMBLY T43 101
0574 3285 11 HOSE ASSEMBLY W4 485 0574 4259 11 HOSE ASSEMBLY D11 99
0574 3285 11 HOSE ASSEMBLY W4 624 0574 4259 11 HOSE ASSEMBLY D11 618
0574 3286 11 HOSE ASSEMBLY R1 545 0574 4533 11 HOSE ASSEMBLY S3 485
0574 3286 11 HOSE ASSEMBLY R1 622 0574 4533 11 HOSE ASSEMBLY S3 623
0574 3286 11 HOSE ASSEMBLY R2 545 0580 0013 11 PIPE COUPLING 2 247
0574 3286 11 HOSE ASSEMBLY R2 622 0580 2202 00 PIPE COUPLING 5 245
0574 3331 11 HOSE ASSEMBLY V3 489 0603 4225 00 HEXAGON NIPPLE 108 195
0574 3331 11 HOSE ASSEMBLY V3 624 0605 8301 00 BUSHING 9 229
0574 3331 11 HOSE ASSEMBLY W5 595 0627 4203 03 PRESSURE SCREW 4 349
0574 3331 11 HOSE ASSEMBLY W5 624 0627 4209 00 PRESSURE SCREW 7 349
0574 3332 11 HOSE ASSEMBLY R13 100 0633 3307 00 FLANGE 6 171
0574 3332 11 HOSE ASSEMBLY R8 622 0638 0527 00 FLANGE HALF 30 193
0574 3332 11 HOSE ASSEMBLY R7 622 0638 0545 00 FLANGE HALF 2 121
0574 3332 11 HOSE ASSEMBLY R8 485 0638 0547 00 FLANGE HALF 1 115
0574 3332 11 HOSE ASSEMBLY R7 485 0638 0565 00 FLANGE HALF 70 194
0574 3332 11 HOSE ASSEMBLY R13 622 0638 0571 00 FLANGE HALF 67 194
0574 3334 11 HOSE ASSEMBLY TS1 623 0650 0101 14 GASKET 9 171
0574 3334 11 HOSE ASSEMBLY TS1 545 0653 1026 00 GASKET 38 57
0574 3537 11 HOSE ASSEMBLY S1 622 0653 1033 00 GASKET 3 349
0574 3537 11 HOSE ASSEMBLY S1 545 0653 1041 00 GASKET 3 247
0574 4009 11 HOSE ASSEMBLY W6 624 0653 1055 00 GASKET 10 229
0574 4009 11 HOSE ASSEMBLY W6 595 0653 1055 00 GASKET 26 193
0574 4009 11 HOSE ASSEMBLY T42 100 0653 1070 00 GASKET 6 349
0574 4009 11 HOSE ASSEMBLY T42 623 0653 1076 00 GASKET 8 349
0574 4019 11 HOSE ASSEMBLY T41 100 0653 1162 00 GASKET 2 509

642
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
0653 1174 00 GASKET 40 194 0661 1536 00 BACK-UP RING 7 213
0661 1000 13 SEAL WASHER 3 429 0661 1540 00 BACK-UP RING 3 365
0661 1000 13 SEAL WASHER 9 455 0663 2100 26 O-RING 8 87
0661 1000 16 SEAL WASHER 25 455 0663 2103 56 O-RING 6 129
0661 1014 00 SEAL WASHER 11 229 0663 2103 64 O-RING 24 133
0661 1020 00 SEAL WASHER 17 371 0663 2104 64 O-RING 3 33
0661 1020 00 SEAL WASHER 15 47 0663 2104 64 O-RING 37 21
0661 1020 00 SEAL WASHER 5 193 0663 2104 64 O-RING 37 27
0661 1026 00 SEAL WASHER 10 479 0663 2104 64 O-RING 1 25
0661 1026 00 SEAL WASHER 4 509 0663 2104 64 O-RING 6 19
0661 1026 00 SEAL WASHER 8 193 0663 2104 64 O-RING 1 29
0661 1026 00 SEAL WASHER 22 533 0663 2104 64 O-RING 37 31
0661 1033 00 SEAL WASHER 5 41 0663 2105 31 O-RING 23 133
0661 1033 00 SEAL WASHER 107 195 0663 2106 65 O-RING 7 249
0661 1038 00 SEAL WASHER 14 241 0663 2108 46 O-RING 1 49
0661 1038 00 SEAL WASHER 12 229 0663 2116 00 O-RING 1 437
0661 1049 00 SEAL WASHER 13 229 0663 2116 00 O-RING 1 467
0661 1056 00 SEAL WASHER 14 229 0663 2118 01 O-RING 3 41
0661 1062 00 SEAL WASHER 15 229 0663 2118 01 O-RING 11 365
0661 1070 00 SEAL WASHER 35 230 0663 2118 01 O-RING 2 471
0661 1500 65 BACK-UP RING 9 467 0663 2118 01 O-RING 2 367
0661 1500 66 BACK-UP RING 9 437 0663 2118 01 O-RING 2 369
0661 1500 66 BACK-UP RING 11 373 0663 2128 00 O-RING 5 39
0661 1500 66 BACK-UP RING 10 537 0663 2128 00 O-RING 10 213
0661 1500 68 BACK-UP RING 18 455 0663 2131 00 O-RING 16 455
0661 1500 68 BACK-UP RING 3 459 0663 2134 00 O-RING 5 365
0661 1500 95 BACK-UP RING 3 471 0663 2135 00 O-RING 52 441
0661 1500 95 BACK-UP RING 3 369 0663 2135 00 O-RING 8 467
0661 1510 00 BACK-UP RING 10 365 0663 2154 00 O-RING 6 237
0661 1510 00 BACK-UP RING 3 367 0663 3117 00 O-RING 3 47

643
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
0663 6127 00 O-RING 7 373 0663 9182 01 O-RING 69 194
0663 6135 00 O-RING 4 373 0663 9188 01 O-RING 66 194
0663 6135 00 O-RING 8 437 0663 9190 01 O-RING 4 119
0663 6136 00 O-RING 51 405 0663 9190 01 O-RING 4 233
0663 6138 00 O-RING 6 499 0663 9191 01 O-RING 94 195
0663 6139 00 O-RING 6 323 0663 9191 01 O-RING 3 126
0663 6139 00 O-RING 6 319 0663 9191 01 O-RING 8 126
0663 6139 00 O-RING 6 317 0663 9197 01 O-RING 5 117
0663 6139 00 O-RING 6 213 0663 9203 00 O-RING 4 115
0663 6143 00 O-RING 4 365 0663 9205 00 O-RING 5 233
0663 6143 00 O-RING 17 455 0663 9205 00 O-RING 4 121
0663 6143 00 O-RING 2 459 0663 9822 00 O-RING 5 47
0663 9032 01 O-RING 107 61 0665 0010 12 SEAL RING 11 467
0663 9032 01 O-RING 105 61 0665 0010 14 SEAL RING 11 437
0663 9032 01 O-RING 3 19 0665 0010 14 SEAL RING 3 373
0663 9050 01 O-RING 113 61 0665 0010 16 SEAL RING 20 455
0663 9050 01 O-RING 24 57 0665 0020 18 PISTON SEAL 8 373
0663 9050 01 O-RING 9 59 0665 0020 18 PISTON SEAL 3 437
0663 9051 01 O-RING 25 57 0665 0030 04 PISTON ROD SEAL 6 509
0663 9076 01 O-RING 2 19 0665 0800 21 PISTON SEAL 6 365
0663 9078 00 O-RING 6 599 0665 0800 34 PISTON SEAL 14 455
0663 9096 00 O-RING 32 27 0665 1000 46 SEAL 2 365
0663 9096 00 O-RING 3 31 0665 9100 17 WIPER 12 467
0663 9096 00 O-RING 32 21 0665 9117 01 WIPER 7 509
0663 9099 00 O-RING 1 369 0665 9170 00 WIPER 9 213
0663 9099 00 O-RING 12 365 0665 9170 00 WIPER 12 437
0663 9099 00 O-RING 1 367 0665 9170 01 WIPER 1 373
0663 9099 00 O-RING 1 471 0665 9181 00 WIPER 22 455
0663 9112 00 O-RING 33 21 0665 9181 00 WIPER 5 459
0663 9112 00 O-RING 33 27 0665 9214 00 WIPER 1 365

644
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
0665 9300 46 GUIDE RING, EXT 7 365 0686 9252 27 PROTECTION CAP 5 465
0666 6718 00 RADIAL LIP SEAL 3 513 0686 9252 27 PROTECTION CAP 73 522
0666 8000 23 AXIAL SEAL 29 609 0686 9252 27 PROTECTION CAP 13 439
0666 8007 04 AXIAL SEAL 8 513 0690 1116 00 PLATE 22 441
0666 8096 03 AXIAL SEAL 6 461 0690 4114 00 PLATE 21 441
0686 3706 00 PLUG 16 229 0694 4990 00 WIRE MARKER 31 311
0686 3708 00 PLUG 17 229 0694 4990 00 WIRE MARKER 25 321
0686 3709 00 PLUG 18 229 0694 5110 16 CABLE LUG 52 579
0686 3710 00 PLUG 19 229 0694 5110 22 CABLE LUG 50 579
0686 4204 00 PLUG 2 601 0697 9745 31 ADAPTER 12 319
0686 4212 00 PLUG 34 230 0697 9745 31 ADAPTER 14 583
0686 6101 00 PLUG 5 407 0697 9745 31 ADAPTER 12 323
0686 6442 03 PLUG 13 47 0697 9745 31 ADAPTER 12 317
0686 6442 07 PLUG 9 161 0697 9745 44 ADAPTER 12 579
0686 6442 07 PLUG 9 153 0697 9745 44 ADAPTER 32 326
0686 6443 00 PLUG 7 193 0697 9745 66 ADAPTER 22 317
0686 6457 04 PLUG 21 57 0697 9745 66 ADAPTER 4 331
0686 9250 60 CAP 74 15 0697 9745 66 ADAPTER 18 323
0686 9250 61 CAP 75 15 0697 9745 66 ADAPTER 19 579
0686 9250 62 CAP 76 15 0697 9745 66 ADAPTER 6 583
0686 9250 63 CAP 30 133 0697 9745 66 ADAPTER 20 319
0686 9250 63 CAP 77 15 0697 9809 16 LOCK NUT 8 311
0686 9252 27 PROTECTION CAP 4 407 0697 9810 18 END PLUG 22 579
0686 9252 27 PROTECTION CAP 4 421 0697 9810 18 END PLUG 12 321
0686 9252 27 PROTECTION CAP 4 411 0697 9810 18 END PLUG 59 295
0686 9252 27 PROTECTION CAP 3 409 0697 9810 18 END PLUG 9 319
0686 9252 27 PROTECTION CAP 33 469 0697 9810 18 END PLUG 9 317
0686 9252 27 PROTECTION CAP 4 445 0697 9810 19 END PLUG 60 295
0686 9252 27 PROTECTION CAP 4 443 0697 9810 19 END PLUG 10 311
0686 9252 27 PROTECTION CAP 4 453 0697 9810 19 END PLUG 23 579

645
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
0697 9810 20 END PLUG 61 295 0699 1000 00 MARKING SLEEVE 19 331
0697 9810 21 END PLUG 24 579 0699 1001 00 MARKING SLEEVE 21 317
0698 5140 60 CABLE GLAND 10 317 0699 1001 00 MARKING SLEEVE 19 319
0698 5140 60 CABLE GLAND 4 331 0699 1001 00 MARKING SLEEVE 20 331
0698 5140 60 CABLE GLAND 10 319 0699 1002 00 MARKING SLEEVE 17 323
0698 5140 60 CABLE GLAND 10 323 0699 1003 00 MARKING SLEEVE 21 331
0698 5140 60 CABLE GLAND 13 579 0699 1003 00 MARKING SLEEVE 17 323
0698 5140 60 CABLE GLAND 14 311 0699 1004 00 MARKING SLEEVE 22 331
0698 5140 60 CABLE GLAND 6 583 0699 1004 00 MARKING SLEEVE 21 317
0698 5140 60 CABLE GLAND 9 321 0699 1004 00 MARKING SLEEVE 17 323
0698 5140 60 CABLE GLAND 2 551 0699 1005 00 MARKING SLEEVE 21 317
0698 5140 61 CABLE GLAND 11 319 0699 1005 00 MARKING SLEEVE 23 331
0698 5140 61 CABLE GLAND 11 323 0699 1005 00 MARKING SLEEVE 17 323
0698 5140 61 CABLE GLAND 11 321 0699 1005 00 MARKING SLEEVE 19 319
0698 5140 61 CABLE GLAND 11 317 0699 1006 00 MARKING SLEEVE 19 319
0698 5140 61 CABLE GLAND 12 311 0699 1007 00 MARKING SLEEVE 19 319
0698 5140 61 CABLE GLAND 58 295 0699 1007 00 MARKING SLEEVE 24 331
0698 5140 61 CABLE GLAND 2 569 0699 1008 00 MARKING SLEEVE 19 319
0698 5140 61 CABLE GLAND 10 579 0699 1009 00 MARKING SLEEVE 25 331
0698 5140 62 CABLE GLAND 15 583 0699 1009 00 MARKING SLEEVE 21 317
0698 5140 64 CABLE GLAND 7 579 0699 1213 00 MARKING SLEEVE 12 331
0698 5140 65 CABLE GLAND 17 579 0699 1231 00 MARKING SLEEVE 13 331
0698 5141 40 CABLE GLAND 10 321 0699 1232 00 MARKING SLEEVE 14 331
0698 5205 00 JUNCTION BOX 26 579 0699 1233 00 MARKING SLEEVE 15 331
0698 5205 00 JUNCTION BOX 5 583 0699 1234 00 MARKING SLEEVE 16 331
0698 5205 00 JUNCTION BOX 5 323 0699 1235 00 MARKING SLEEVE 17 331
0698 6125 93 ADAPTER 24 311 0699 1237 00 MARKING SLEEVE 18 331
0698 6126 00 ADAPTER 15 311 0803 5012 04 FILTER PLUG 3 601
0698 6126 09 ADAPTER 19 311 0823 0050 17 CHECK VALVE 71 15
0699 1000 00 MARKING SLEEVE 17 323 0823 0050 18 CHECK VALVE 81 105

646
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
0823 0050 20 CHECK VALVE 11 126 3125 0906 91 VALVE UNIT 5 14
0823 0050 23 CHECK VALVE 71 195 3125 0907 00 COMPRESS.SPRING 4 39
0834 1194 05 SAFETY VALVE 4 593 3125 1974 80 EXPANDING SHAFT 4 441
0872 1000 24 MANOMETER 77 105 3125 1981 00 SHAFT 1 417
0926 5400 22 BATTERY 16 325 3125 1981 00 SHAFT 20 419
1088 0003 01 FLAT PIN SLEEVE 14 323 3125 1981 80 EXPANDING SHAFT 6 405
1088 0003 01 FLAT PIN SLEEVE 3 299 3125 1981 81 EXPANDING SHAFT 8 405
1088 0003 01 FLAT PIN SLEEVE 19 317 3125 1982 00 SHAFT 1 449
1088 0004 09 FLAT PIN SLEEVE 6 311 3125 1982 80 EXPANDING SHAFT 7 441
1088 0151 01 ELECTR.PLUG 4 207 3125 1983 00 SHAFT 2 451
1088 0254 15 ENLARGER 14 583 3125 1997 80 HOSE PROTECTION 41 481
1088 1301 01 ASSEMBLY STRIP 8 241 3125 2002 00 SPACER RING 4 451
1089 0227 01 JUNCTION BOX 5 319 3125 2005 00 SPACER RING 50 419
1089 0227 01 JUNCTION BOX 3 331 3125 2178 00 BUSHING 2 417
1089 0227 01 JUNCTION BOX 5 317 3125 2178 00 BUSHING 30 419
1089 0227 01 JUNCTION BOX 17 583 3125 2178 00 BUSHING 2 415
1089 0289 01 INDICATION LAMP 23 14 3125 2179 00 BUSHING 2 449
1250 0102 98 EXPLODED VIEW 613 3125 2179 00 BUSHING 2 447
3035 3308 95 OVERLOAD PROT. F 60 575 3125 2525 00 COLLECT. BLOCK 21 66
3035 3313 73 AUX. CONTACT K 64 556 3125 3188 90 SIGN SET 51 66
3035 3313 73 AUX. CONTACT K 28 555 3125 4924 00 SHIM 4 461
3115 1648 00 CARTRIDGE 3 599 3125 4937 00 BUSHING 1 451
3115 1648 01 COIL 4 599 3125 4937 80 EXPANDING SHAFT 8 441
3115 1648 02 SEAL KIT 8 599 3125 4941 00 COVER 3 461
3115 1684 00 COUPLING 10 599 3125 4944 03 BEARING HOUSING 1 439
3115 2761 00 HOSE ASSEMBLY V0 543 3125 4944 86 BEARING HOUSING 4 435
3115 2761 00 HOSE ASSEMBLY V0 624 3125 4946 00 SHAFT 1 415
3122 0309 00 RUBBER RING 10 461 3125 4946 80 EXPANDING SHAFT 5 405
3125 0639 00 BUFFER 23 513 3125 4950 00 JOINT NIPPLE 11 479
3125 0906 00 VALVE COIL 2 39 3125 4952 00 SHAFT 1 473

647
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
3125 4952 80 EXPANDING SHAFT 14 461 3128 0476 00 WASHER 28 513
3125 4953 00 BUSHING 2 473 3128 0476 00 WASHER 11 521
3125 4963 00 WASHER 17 461 3128 0481 00 SHAFT 15 521
3125 4964 00 BUSHING 15 461 3128 0482 00 WASHER 39 521
3125 4965 00 BUSHING 16 461 3128 0484 00 CRADLE PLATE 31 513
3125 4968 00 SHAFT 1 433 3128 0485 00 PLATE 9 513
3125 4968 80 EXPANDING SHAFT 16 405 3128 0486 00 PIPE 6 513
3125 4968 80 EXPANDING SHAFT 13 461 3128 0494 00 SPACER SLEEVE 15 505
3125 4969 00 BUSHING 2 433 3128 0497 00 COVER 2 513
3125 4974 00 RING 5 435 3128 0551 02 RETURN ROPE 17 505
3125 4976 01 CRADLE 3 435 3128 0609 00 SPACER 7 527
3125 5623 10 VALVE COVER 6 39 3128 0610 00 SPACER 3 527
3125 9005 02 DIRECTION VALVE 29 66 3128 0619 00 KEY 3 519
3125 9005 02 DIRECTION VALVE 72 15 3128 0619 00 KEY 1 495
3128 0201 00 PLATE 20 441 3128 0619 00 KEY 3 517
3128 0224 00 PROTECTION COIL 30 481 3128 0619 00 KEY 1 497
3128 0224 00 PROTECTION COIL 3 491 3128 0621 00 SPACER 14 505
3128 0225 01 PROTECTION COIL 31 481 3128 0709 00 BUSHING 1 509
3128 0244 00 ATTACHMENT 13 481 3128 0710 00 BRACKET 7 507
3128 0251 02 ATTACHMENT 12 441 3128 0710 92 LIMIT SWIT. SET 9 505
3128 0251 10 CYLINDER GUARD 11 441 3128 0711 00 ANGLE 10 507
3128 0287 00 CHAIN 16 481 3128 0715 00 HOSE GUIDE 2 525
3128 0289 01 ELBOW PLATE 27 481 3128 0781 90 PULLEY WHEEL 14 521
3128 0289 03 RING PIN 22 481 3128 0781 97 PULL ROPE 16 505
3128 0289 04 CHAIN 17 481 3128 0782 54 DRILL STEEL SUP 23 505
3128 0289 05 CHAIN 18 481 3128 0782 58 CRADLE PLATE 10 521
3128 0458 18 SLIDE BAR 8 531 3128 0782 66 NIPPLE 21 533
3128 0475 02 SLEEVE 2 529 3128 0782 73 DATA PLATE 40 522
3128 0475 09 HOSE DRUM 1 529 3128 0783 78 WIPER 6 521
3128 0475 10 HOSE DRUM 6 527 3128 0783 84 ATTACHMENT 32 521

648
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
3128 0784 30 PULLEY WHEEL 7 513 3128 2091 02 VALVE SECTION 2 151
3128 0784 35 SPRING 22 505 3128 2091 02 VALVE SECTION 2 69
3128 0784 38 HOLDER 2 497 3128 2091 03 VALVE SECTION 4 69
3128 0784 39 HOLDER 2 495 3128 2091 04 OUTLET SECTION 5 69
3128 0785 36 WASHER 1 521 3128 2091 05 CHECK VALVE 10 77
3128 0785 48 HOLDER 1 517 3128 2091 05 CHECK VALVE 12 75
3128 0785 49 HOLDER 1 519 3128 2091 05 CHECK VALVE 9 163
3128 0786 26 END PIECE 26 513 3128 2091 05 CHECK VALVE 12 73
3128 0827 00 PLUNGER 3 509 3128 2091 06 KIT 77
3128 0878 00 HOSE FENDER 26 505 3128 2091 07 KIT 77
3128 0893 00 PROFILE 24 521 3128 2091 08 SPRING SET 4 77
3128 0902 00 SPACER 14 405 3128 2091 09 PULL ROD SET 79
3128 0940 00 ATTACHM. PLATE 7 493 3128 2091 21 VALVE SECTION 3 69
3128 0940 30 HOLDER 10 493 3128 2091 22 INLET SECTION 1 151
3128 0940 32 ASSEMBLY SET 170 401 3128 2091 24 OUTLET SECTION 3 159
3128 0969 87 HOSE FRAME SET 51 403 3128 2091 24 OUTLET SECTION 3 151
3128 2019 49 GUIDE PLATE 17 66 3128 2091 25 PRESS.REL.VALVE 8 153
3128 2020 15 PRESS.RED.VALVE 40 66 3128 2091 26 PULL ROD SET 155
3128 2090 57 DIRECTION VALVE 1 66 3128 2091 28 END PIECE SET 163
3128 2090 59 BOOM HYD. KIT 151 11 3128 2091 38 SPOOL VALVE 2 109
3128 2090 72 DIRECTION VALVE 75 147 3128 2091 39 OUTLET SECTION 3 109
3128 2090 74 DIRECTION VALVE 86 105 3128 2091 40 PLUG 12 111
3128 2090 76 PLUG 2 71 3128 2091 41 TIE ROD KIT 113
3128 2090 79 DIRECTION VALVE 1 157 3128 2091 44 SEAL KIT 463
3128 2090 85 LEVER 2 66 3128 2091 45 BEARING KIT 463
3128 2090 85 LEVER 6 157 3128 2091 46 INLET SECTION 1 159
3128 2090 85 LEVER 87 105 3128 2091 47 VALVE SECTION 2 159
3128 2090 85 LEVER 76 147 3128 2097 00 SLEEVE 3 481
3128 2091 01 INLET SECTION 1 109 3128 2098 00 ATTACHM. PLATE 2 481
3128 2091 01 INLET SECTION 1 69 3128 2098 01 ATTACHM. PLATE 8 481

649
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
3128 2099 33 FLOW REGULATOR 45 55 3128 2800 07 LINK 3 441
3128 2099 55 CHECK VALVE 13 365 3128 2800 08 THRUST BEARING 13 441
3128 2099 55 CHECK VALVE 20 469 3128 2800 08 THRUST BEARING 20 405
3128 2165 00 COVER 3 439 3128 2800 09 THRUST BEARING 14 441
3128 2166 00 SEAL 4 439 3128 2800 09 THRUST BEARING 19 405
3128 2167 00 WASHER 6 439 3128 2800 10 THRUST BEARING 15 441
3128 2169 00 BUSHING SEGMENT 5 439 3128 2800 27 BOOM ATTACHMENT 1 407
3128 2172 03 CYLIND.BRACKET 9 441 3128 2800 31 BOOM ATTACHMENT 1 405
3128 2281 01 FLOW REGULATOR 50 66 3128 2800 36 BOOM LINK 2 405
3128 2301 03 SPRING 21 505 3128 2800 37 CYLINDER LINK 1 411
3128 2561 36 SPACER 34 513 3128 2801 22 DETAIL SET 2 511
3128 2561 37 SPACER 33 513 3128 2801 93 HOSE NIPPLE SET 70 503
3128 2561 39 BACK HEAD 25 513 3128 2803 31 FEED 50 503
3128 2590 59 FEED BEAM 25 505 3128 2803 50 BASIC PART SET 10 505
3128 2592 42 HYDR. CYLINDER 2 435 3128 2900 20 COVER 2 499
3128 2592 43 HYDR. CYLINDER 8 461 3128 2900 21 COVER 3 499
3128 2592 49 WASHER 2 467 3128 3004 07 PLUG 6 531
3128 2592 54 SEAL KIT 467 3128 3005 37 PLUG 4 247
3128 2592 55 PISTON 4 467 3128 3005 38 CUTTING RING 1 247
3128 2592 56 SPACER 6 467 3128 3008 53 PLATE 20 513
3128 2592 57 PISTON ROD 13 467 3128 3016 84 INTERM.SUPPORT 19 505
3128 2592 58 SEAL KIT 437 3128 3020 00 PIN 10 435
3128 2592 59 WASHER 2 437 3128 3020 54 RUBBER CLOTH 19 441
3128 2592 61 PISTON 4 437 3128 3020 55 ATTACHMENT 17 441
3128 2592 62 SPACER 6 437 3128 3020 56 FLAT BAR 18 441
3128 2592 63 PISTON ROD 13 437 3128 3021 13 PLATE 4 521
3128 2594 04 HYDR. CYLINDER 30 533 3128 3023 00 CLAMP 18 521
3128 2594 05 SEAL KIT 537 3128 3023 01 HOSE ATTACHMENT 19 521
3128 2594 07 PISTON ROD 8 537 3128 3023 10 O-RING 2 235
3128 2800 05 LINK 2 441 3128 3023 71 INSERT 1 89

650
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
3128 3023 72 SEAL KIT 89 3128 3051 49 ATTACHMENT 2 521
3128 3023 80 STOP 225 401 3128 3052 25 DRIVER 2 527
3128 3024 28 CHECK VALVE 37 3128 3055 61 CLAMP 4 525
3128 3025 46 BUSHING 2 541 3128 3055 75 CLAMP 26 521
3128 3025 47 BUSHING 2 541 3128 3056 26 RUBBER CLOTH 16 441
3128 3025 48 BUSHING 2 541 3128 3059 15 SPACER SLEEVE 18 461
3128 3025 49 BUSHING 2 541 3128 3059 63 BUSHING SET 60 503
3128 3025 50 BUSHING 2 541 3128 3059 78 HOSE GUIDE 1 491
3128 3025 51 BUSHING 2 541 3128 3060 57 HOSE FRAME SET 155 401
3128 3025 52 BUSHING 2 541 3128 3061 02 ATTACHMENT LUG 26 481
3128 3025 53 BUSHING 1 541 3128 3061 74 CRADLE 4 527
3128 3025 54 BUSHING 1 541 3128 3061 75 ROCK DRILL KIT 11 505
3128 3025 55 BUSHING 1 541 3128 3061 80 HOLDER 2 493
3128 3025 56 BUSHING 2 541 3128 3061 81 HOLDER 1 493
3128 3025 57 BUSHING 1 541 3128 3061 83 LIMIT SWITCH 1 507
3128 3025 58 BUSHING 1 541 3128 3061 84 VALVE HOUSING 5 509
3128 3025 59 BUSHING 1 541 3128 3062 56 HOSE HOLDER 1 481
3128 3025 60 BUSHING 1 541 3128 3062 61 ATTACHMENT 3 483
3128 3025 61 BUSHING 2 541 3128 3063 18 CLAMP 4 483
3128 3025 62 BUSHING 2 541 3128 3069 51 SHAFT 5 441
3128 3035 27 DOWEL 27 505 3128 3069 54 BOLT 31 441
3128 3035 69 SUPPORT 13 405 3128 3069 55 BOLT 32 441
3128 3035 70 PROTECTION 11 405 3128 3069 55 BOLT 33 405
3128 3035 71 PROTECTION 12 405 3128 3074 88 SLIDING PIECE 3 495
3128 3038 97 BUSHING 2 453 3128 3074 88 SLIDING PIECE 3 497
3128 3038 97 BUSHING 2 407 3128 3076 64 VALVE 3 141
3128 3038 97 BUSHING 2 421 3128 3076 66 VALVE 5 141
3128 3039 30 SLIDING PIECE 2 517 3128 3076 67 SEAL KIT 6 141
3128 3039 30 SLIDING PIECE 2 519 3128 3076 68 VALVE 7 141
3128 3043 11 O-RING 11 37 3128 3076 68 VALVE 9 141

651
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
3128 3077 19 HOSE HOLDER 21 481 3128 3141 67 BUSHING 3 465
3128 3077 86 SHAFT 1 447 3128 3144 27 BASIC BOOM 150 401
3128 3079 82 BULKHEAD CONN. 18 405 3128 3146 59 BEARING HOUSING 5 461
3128 3079 83 BULKHEAD CONN. 17 405 3128 3146 60 BEARING HOUSING 1 465
3128 3080 39 BOOM 9 405 3128 3146 72 CYLINDER LINK 3 405
3128 3080 42 BOOM ATTACHMENT 1 443 3128 3150 32 TELESCOPE SET 21 405
3128 3080 43 BOOM 1 421 3128 3151 47 GREASE NIPPLE 111 463
3128 3080 69 BOOM ATTACHMENT 1 441 3128 3151 48 BLEEDER SCREW 112 463
3128 3080 92 COVER 1 499 3128 3154 49 PIN 1 413
3128 3083 03 SHAFT 6 441 3128 3154 50 FLANGE 2 413
3128 3083 03 SHAFT 7 405 3128 3154 51 SHAFT COMPL. 4 405
3128 3083 67 HOSE NIPPLE SET 50 403 3128 3180 19 HOSE SET 1 533
3128 3083 68 HOSE SET 1 475 3128 3181 00 HOSE SET 40 505
3128 3097 56 SEAL KIT 4 141 3128 3184 58 WASHER 4 235
3128 3108 40 SPACER 11 483 3137 1671 00 DIODE UNIT 29 294
3128 3125 77 KEY 6 435 3153 8650 00 WASHER 9 461
3128 3125 79 EXTENSION TUBE 7 435 3163 1854 00 SHACKLE 7 607
3128 3126 44 TURNING DEVICE 1 461 3176 0000 90 LOUDWHISTLEHORN 10 291
3128 3126 88 END CAP 4 463 3176 0001 14 LIGHT EMIT. DIO 1 569
3128 3127 07 KIT 463 3176 0001 45 WARNING BUZZER 1 551
3128 3127 08 HOUSE 1 463 3176 0001 45 WARNING BUZZER 25 294
3128 3127 09 SHAFT 2 463 3176 0012 58 PLATE 9 157
3128 3127 10 PISTON 3 463 3176 1472 00 NIPPLE 20 533
3128 3127 11 LOCK NUT 5 463 3176 1472 00 NIPPLE 13 479
3128 3127 12 VALVE 401 463 3176 2053 00 CONNECT. PLATE 52 55
3128 3127 13 TUBE 406 463 3176 2644 00 NIPPLE 21 193
3128 3140 12 HOLDER SET 12 513 3176 2930 00 CAP NUT 29 193
3128 3140 13 HOLDER SET 13 513 3176 2932 00 NIPPLE 52 194
3128 3140 86 PROTECTION 2 461 3176 2935 10 RETURN BLOCK 85 105
3128 3141 65 FEED HOLDER 7 461 3176 3060 00 NIPPLE 23 533

652
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
3176 3060 00 NIPPLE 18 193 3176 4049 25 BRIDGE CONN. 37 295
3176 3060 00 NIPPLE 16 479 3176 4049 25 BRIDGE CONN. 6 321
3176 3523 00 STRAINER DRUM 2 597 3176 4049 30 TERMINAL BLOCK 36 295
3176 3523 80 STRAINER 1 593 3176 4049 30 TERMINAL BLOCK 2 575
3176 3556 00 NIPPLE 4 479 3176 4049 32 TERMINAL BLOCK 33 294
3176 3556 00 NIPPLE 28 505 3176 4049 34 BRIDGE CONN. 34 294
3176 3681 00 STRAP 5 601 3176 4049 38 END PLATE 35 295
3176 3681 00 STRAP 40 481 3176 4049 40 TERMINAL BLOCK 17 557
3176 3730 00 HOSE ASSEMBLY XS3 624 3176 4049 51 END SUPPORT 7 315
3176 3730 00 HOSE ASSEMBLY XS3 101 3176 4049 51 END SUPPORT 18 557
3176 3733 00 HOSE ASSEMBLY BRR2 618 3176 4049 51 END SUPPORT 38 295
3176 3733 00 HOSE ASSEMBLY BFL4 618 3176 4049 52 END SUPPORT 8 321
3176 3733 00 HOSE ASSEMBLY BFL4 477 3176 4049 61 MARKING PLATE 14 315
3176 3733 00 HOSE ASSEMBLY BRR2 477 3176 4049 64 MARKING PLATE 17 321
3176 3736 00 HOSE ASSEMBLY ST4 199 3176 4049 65 MARKING PLATE 18 321
3176 4049 00 TERMINAL BLOCK 8 315 3176 4049 91 MARKING PLATE 19 321
3176 4049 00 TERMINAL BLOCK 12 557 3176 4108 00 DIODE K 29 555
3176 4049 01 END PLATE 13 557 3176 4130 00 RELAY 20 294
3176 4049 01 END PLATE 9 315 3176 4158 00 BULB 4 294
3176 4049 02 BRIDGE CONN. 14 557 3176 4170 04 HEATER INDICAT. 13 294
3176 4049 04 TERMINAL BLOCK 15 557 3176 4221 32 CABLE GLAND 16 579
3176 4049 11 TERMINAL BLOCK 16 557 3176 4245 01 BULB 4 583
3176 4049 11 TERMINAL BLOCK 10 315 3176 4258 01 MIN CIRC BREAK F 66 555
3176 4049 12 END PLATE 11 315 3176 4261 01 RELAY K 29 556
3176 4049 12 END PLATE 20 557 3176 4261 05 RELAY 1 565
3176 4049 13 BRIDGE CONN. 12 315 3176 4262 00 RELAY SOCKET 2 565
3176 4049 13 BRIDGE CONN. 30 311 3176 4324 02 RELAY SOCKET K 29 556
3176 4049 18 FUSE CON. TERM. 1 575 3176 4325 03 CAPACITOR C 69 555
3176 4049 20 TERMINAL BLOCK 4 321 3176 4326 01 DIODE UNIT V 33 557
3176 4049 21 END PLATE 5 321 3176 4329 05 RECTIFIER U 68 557

653
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
3176 4329 30 COOLING FLANGE U 68 557 3176 5221 00 HOSE ASSEMBLY WMD 595
3176 4343 01 HOUSING 51 295 3176 5221 00 HOSE ASSEMBLY WMD 624
3176 4344 02 PIN INSERT 50 295 3176 5221 00 HOSE ASSEMBLY D2 99
3176 4363 08 MOUNTING RAIL 2 315 3176 5223 00 HOSE ASSEMBLY FG 619
3176 4394 00 FUSE 38 326 3176 5223 00 HOSE ASSEMBLY FG 595
3176 4491 01 MARKING PLATE 13 315 3176 5233 00 VALVE 2 593
3176 4491 02 MARKING PLATE 13 315 3176 5427 00 NIPPLE 3 193
3176 4491 03 MARKING PLATE 21 557 3176 5427 00 NIPPLE 12 193
3176 4491 04 MARKING PLATE 22 557 3176 5428 00 NIPPLE 17 193
3176 4492 01 MIN CIRC BREAK F 17 555 3176 5475 04 ASSEMBLY STRIP 11 331
3176 4492 02 MIN CIRC BREAK F 49 555 3176 5535 00 NIPPLE 22 193
3176 4492 02 MIN CIRC BREAK 31 294 3176 5535 00 NIPPLE 17 479
3176 4492 03 MIN CIRC BREAK F 22 555 3176 5672 00 HOSE ASSEMBLY P13 199
3176 4492 03 MIN CIRC BREAK F 48 555 3176 5672 00 HOSE ASSEMBLY P13 197
3176 4492 03 MIN CIRC BREAK 30 294 3176 5672 00 HOSE ASSEMBLY P13 622
3176 4492 03 MIN CIRC BREAK F 77 555 3176 5673 00 HOSE ASSEMBLY T30 623
3176 4492 04 MIN CIRC BREAK F 67 555 3176 5673 00 HOSE ASSEMBLY T30 100
3176 4494 00 BULB 1 333 3176 5675 00 HOSE ASSEMBLY 2BR1 199
3176 4494 00 BULB 1 585 3176 5675 00 HOSE ASSEMBLY F16 619
3176 4494 00 BULB 1 335 3176 5675 00 HOSE ASSEMBLY F22 63
3176 4508 00 BATTERY SWITCH 27 325 3176 5675 00 HOSE ASSEMBLY 1BR1 624
3176 4511 00 IGNITION LOCK 14 294 3176 5675 00 HOSE ASSEMBLY 2BR1 625
3176 4531 03 LEVEL SWITCH 20 229 3176 5675 00 HOSE ASSEMBLY 1BR1 199
3176 4568 03 SOCKET OUTLET X1 557 3176 5675 00 HOSE ASSEMBLY F16 45
3176 4589 05 PRESSURE SWITCH 9 14 3176 5675 00 HOSE ASSEMBLY 2BR1 197
3176 5220 00 HOSE ASSEMBLY XP1 624 3176 5675 00 HOSE ASSEMBLY 1BR1 197
3176 5220 00 HOSE ASSEMBLY XF73 101 3176 5675 00 HOSE ASSEMBLY F22 619
3176 5220 00 HOSE ASSEMBLY XP1 101 3176 5676 00 HOSE ASSEMBLY WMT 624
3176 5220 00 HOSE ASSEMBLY XF73 624 3176 5676 00 HOSE ASSEMBLY F20 619
3176 5221 00 HOSE ASSEMBLY D2 618 3176 5676 00 HOSE ASSEMBLY WMT 595

654
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
3176 5676 00 HOSE ASSEMBLY F18 63 3176 5680 00 HOSE ASSEMBLY XP1 624
3176 5676 00 HOSE ASSEMBLY F20 63 3176 5680 00 HOSE ASSEMBLY BE1 618
3176 5676 00 HOSE ASSEMBLY F18 619 3176 5680 00 HOSE ASSEMBLY LUB 595
3176 5677 00 HOSE ASSEMBLY P1 622 3176 5680 00 HOSE ASSEMBLY BE2 477
3176 5677 00 HOSE ASSEMBLY BD7 197 3176 5680 00 HOSE ASSEMBLY BE2 618
3176 5677 00 HOSE ASSEMBLY P1 100 3176 5680 00 HOSE ASSEMBLY BE1 477
3176 5677 00 HOSE ASSEMBLY BD7 199 3176 5680 00 HOSE ASSEMBLY T90 63
3176 5677 00 HOSE ASSEMBLY BD7 618 3176 5680 00 HOSE ASSEMBLY LUB 621
3176 5679 00 HOSE ASSEMBLY PP4 91 3176 5681 00 HOSE ASSEMBLY BRL2 618
3176 5679 00 HOSE ASSEMBLY D30 618 3176 5681 00 HOSE ASSEMBLY BRL2 477
3176 5679 00 HOSE ASSEMBLY XF72 45 3176 5682 00 HOSE ASSEMBLY AR7 485
3176 5679 00 HOSE ASSEMBLY PP5 621 3176 5682 00 HOSE ASSEMBLY AR7 617
3176 5679 00 HOSE ASSEMBLY PP3 621 3176 5685 00 HOSE ASSEMBLY BRL6 618
3176 5679 00 HOSE ASSEMBLY J62 103 3176 5685 00 HOSE ASSEMBLY FE1 619
3176 5679 00 HOSE ASSEMBLY PP5 91 3176 5685 00 HOSE ASSEMBLY T11 100
3176 5679 00 HOSE ASSEMBLY PP3 91 3176 5685 00 HOSE ASSEMBLY BRR6 618
3176 5679 00 HOSE ASSEMBLY PP6 91 3176 5685 00 HOSE ASSEMBLY FE1 477
3176 5679 00 HOSE ASSEMBLY PP4 621 3176 5685 00 HOSE ASSEMBLY FE2 619
3176 5679 00 HOSE ASSEMBLY D30 91 3176 5685 00 HOSE ASSEMBLY FE2 477
3176 5679 00 HOSE ASSEMBLY XF70 45 3176 5685 00 HOSE ASSEMBLY T15 100
3176 5679 00 HOSE ASSEMBLY PP6 621 3176 5685 00 HOSE ASSEMBLY T15 623
3176 5679 00 HOSE ASSEMBLY J62 620 3176 5685 00 HOSE ASSEMBLY BRR6 477
3176 5679 00 HOSE ASSEMBLY XF70 624 3176 5685 00 HOSE ASSEMBLY BRL6 477
3176 5679 00 HOSE ASSEMBLY XF72 624 3176 5685 00 HOSE ASSEMBLY T11 623
3176 5680 00 HOSE ASSEMBLY T90 624 3176 5685 00 HOSE ASSEMBLY F14 45
3176 5680 00 HOSE ASSEMBLY XP1 45 3176 5685 00 HOSE ASSEMBLY F14 619
3176 5680 00 HOSE ASSEMBLY RRX 63 3176 5687 00 HOSE ASSEMBLY P30 45
3176 5680 00 HOSE ASSEMBLY RRX 622 3176 5687 00 HOSE ASSEMBLY P30 622
3176 5680 00 HOSE ASSEMBLY P90 622 3176 5687 00 HOSE ASSEMBLY WG 595
3176 5680 00 HOSE ASSEMBLY P90 63 3176 5687 00 HOSE ASSEMBLY WG 624

655
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
3176 5687 00 HOSE ASSEMBLY T78 45 3176 6486 00 HOSE ASSEMBLY AR1LS 617
3176 5687 00 HOSE ASSEMBLY T78 623 1

3176 5864 00 HOSE ASSEMBLY AR13 99 3176 6486 00 HOSE ASSEMBLY DB 618

3176 5864 00 HOSE ASSEMBLY AR13 617 3176 6486 00 HOSE ASSEMBLY AR1LS 539
1
3176 6039 00 NIPPLE 44 194
3176 6486 00 HOSE ASSEMBLY AR2LS 617
3176 6100 00 PLATE 69 387 2
3176 6101 00 PLATE 64 387 3176 6486 00 HOSE ASSEMBLY DB 99
3176 6101 00 PLATE 65 387 3176 6487 00 HOSE ASSEMBLY AR14 617
3176 6126 00 PLATE 33 126 3176 6487 00 HOSE ASSEMBLY AR14 99
3176 6126 00 PLATE 67 387 3176 6496 00 NIPPLE 8 479
3176 6336 00 HOSE ASSEMBLY AJ3 45 3176 6498 00 NIPPLE 9 479
3176 6336 00 HOSE ASSEMBLY AJ3 617 3176 6499 00 NIPPLE 38 230
3176 6336 00 HOSE ASSEMBLY D32 91 3176 6501 00 NIPPLE 3 479
3176 6336 00 HOSE ASSEMBLY AR11 617 3176 6501 00 NIPPLE 62 194
3176 6336 00 HOSE ASSEMBLY AR11 45 3176 6501 00 NIPPLE 23 193
3176 6336 00 HOSE ASSEMBLY AR13 45 3176 6504 00 NIPPLE 28 193
3176 6336 00 HOSE ASSEMBLY D32 618 3176 6505 00 NIPPLE 48 194
3176 6336 00 HOSE ASSEMBLY AR13 617 3176 6511 00 NIPPLE 84 195
3176 6337 00 HOSE ASSEMBLY ST3 199 3176 6512 00 NIPPLE 20 479
3176 6337 00 HOSE ASSEMBLY KV1 621 3176 6512 00 NIPPLE 103 195
3176 6337 00 HOSE ASSEMBLY KV1 100 3176 6514 00 NIPPLE 109 195
3176 6344 00 NIPPLE 2 479 3176 6515 00 NIPPLE 32 193
3176 6348 00 NIPPLE 14 479 3176 6517 00 NIPPLE 25 229
3176 6349 00 NIPPLE 10 193 3176 6517 00 NIPPLE 54 194
3176 6349 00 NIPPLE 15 479 3176 6521 00 NIPPLE 45 194
3176 6349 00 NIPPLE 15 193 3176 6547 00 NIPPLE 18 479
3176 6349 00 NIPPLE 16 193 3176 6548 00 NIPPLE 86 195
3176 6352 00 NIPPLE 6 479 3176 6548 00 NIPPLE 7 479
3176 6486 00 HOSE ASSEMBLY AR2LS 539 3176 6552 00 NIPPLE 2 507
2
3176 6564 00 NIPPLE 39 194

656
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
3176 6566 00 NIPPLE 42 194 3176 6859 00 HOSE ASSEMBLY J12 620
3176 6567 00 NIPPLE 27 193 3176 6859 00 HOSE ASSEMBLY J11 620
3176 6576 00 NIPPLE 104 195 3176 6859 00 HOSE ASSEMBLY FL1 619
3176 6576 00 NIPPLE 85 195 3176 6859 00 HOSE ASSEMBLY J12 99
3176 6577 00 NIPPLE 50 194 3176 6859 00 HOSE ASSEMBLY J11 99
3176 6590 00 NIPPLE 57 194 3176 6859 00 HOSE ASSEMBLY FL1 477
3176 6591 00 NIPPLE 51 194 3176 6859 00 HOSE ASSEMBLY FL2 477
3176 6615 00 CAP NUT 37 194 3176 6862 00 HOSE ASSEMBLY T20 623
3176 6615 00 CAP NUT 1 479 3176 6862 00 HOSE ASSEMBLY T20 100
3176 6615 00 CAP NUT 24 193 3176 6863 00 HOSE ASSEMBLY ST1 622
3176 6643 00 NIPPLE 31 193 3176 6863 00 HOSE ASSEMBLY ST1 199
3176 6675 00 NIPPLE 61 194 3176 6863 00 HOSE ASSEMBLY ST1 197
3176 6723 00 FLANGE HALF 2 119 3176 6973 00 HOSE ASSEMBLY WMP 624
3176 6788 00 CAP NUT 60 194 3176 6973 00 HOSE ASSEMBLY WMP 595
3176 6854 00 HOSE ASSEMBLY PP8 621 3176 6974 00 HOSE ASSEMBLY 1BR2 199
3176 6854 00 HOSE ASSEMBLY J52 103 3176 6974 00 HOSE ASSEMBLY 2BR2 625
3176 6854 00 HOSE ASSEMBLY PP11 621 3176 6974 00 HOSE ASSEMBLY 1BR2 625
3176 6854 00 HOSE ASSEMBLY PP7 91 3176 6974 00 HOSE ASSEMBLY 2BR2 199
3176 6854 00 HOSE ASSEMBLY PP11 91 3176 6974 00 HOSE ASSEMBLY 2BR2 197
3176 6854 00 HOSE ASSEMBLY D20 99 3176 6974 00 HOSE ASSEMBLY BD2 199
3176 6854 00 HOSE ASSEMBLY J52 620 3176 6974 00 HOSE ASSEMBLY 1BR2 197
3176 6854 00 HOSE ASSEMBLY PP7 621 3176 6975 00 HOSE ASSEMBLY 1BR3 199
3176 6854 00 HOSE ASSEMBLY AJ4 617 3176 6975 00 HOSE ASSEMBLY 1BR3 197
3176 6854 00 HOSE ASSEMBLY D20 618 3176 6975 00 HOSE ASSEMBLY 1BR3 625
3176 6854 00 HOSE ASSEMBLY AJ4 63 3176 6976 00 HOSE ASSEMBLY GD 595
3176 6854 00 HOSE ASSEMBLY PP8 91 3176 6976 00 HOSE ASSEMBLY BE3 485
3176 6858 00 HOSE ASSEMBLY 3BR1 199 3176 6976 00 HOSE ASSEMBLY GD 620
3176 6858 00 HOSE ASSEMBLY 3BR1 625 3176 6976 00 HOSE ASSEMBLY BE4 485
3176 6858 00 HOSE ASSEMBLY 3BR1 197 3176 6976 00 HOSE ASSEMBLY BAN1 485
3176 6859 00 HOSE ASSEMBLY FL2 619 3176 6976 00 HOSE ASSEMBLY LUG 621

657
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
3176 6976 00 HOSE ASSEMBLY BE3 618 3176 7645 00 HOSE ASSEMBLY HB14 99
3176 6976 00 HOSE ASSEMBLY BAN1 617 3176 7645 00 HOSE ASSEMBLY HB24 99
3176 6976 00 HOSE ASSEMBLY LUG 595 3176 7645 00 HOSE ASSEMBLY HB23 99
3176 6976 00 HOSE ASSEMBLY BE4 618 3176 7645 00 HOSE ASSEMBLY HB23 620
3176 7131 00 HOSE ASSEMBLY D 618 3176 7645 00 HOSE ASSEMBLY HB14 620
3176 7131 00 HOSE ASSEMBLY D 99 3176 7645 00 HOSE ASSEMBLY HB13 620
3176 7186 00 HOSE ASSEMBLY J61 620 3176 7645 00 HOSE ASSEMBLY HB24 620
3176 7186 00 HOSE ASSEMBLY J61 103 3176 7665 00 HOSE ASSEMBLY W3 595
3176 7186 00 HOSE ASSEMBLY AR11 99 3176 7665 00 HOSE ASSEMBLY W3 624
3176 7186 00 HOSE ASSEMBLY XS4 101 3176 7666 00 HOSE ASSEMBLY V2 489
3176 7186 00 HOSE ASSEMBLY AR11 617 3176 7666 00 HOSE ASSEMBLY V2 624
3176 7186 00 HOSE ASSEMBLY XS4 624 3176 7707 00 NIPPLE 25 193
3176 7336 00 NIPPLE 5 479 3176 7757 00 NIPPLE 37 230
3176 7337 00 NIPPLE 59 194 3176 7757 00 NIPPLE 53 194
3176 7449 00 HOSE ASSEMBLY P31 45 3176 7922 00 FLANGE HALF 2 117
3176 7449 00 HOSE ASSEMBLY P31 622 3176 8060 00 END PIECE 3 39
3176 7457 00 HOSE ASSEMBLY T80 45 3176 8266 00 WIRE MESH HOSE 6 607
3176 7457 00 HOSE ASSEMBLY T80 623 3176 8270 00 NIPPLE 102 195
3176 7457 00 HOSE ASSEMBLY T81 45 3176 8377 00 SHUTTLE VALVE 74 126
3176 7457 00 HOSE ASSEMBLY T81 623 3176 8377 00 SHUTTLE VALVE 75 126
3176 7467 01 PUMP 78 105 3176 8505 00 RESTRICTION 27 66
3176 7570 00 PLATE 68 387 3176 8505 00 RESTRICTION 28 66
3176 7572 00 PLATE 3 157 3176 8505 00 RESTRICTION 74 147
3176 7572 00 PLATE 71 387 3176 8695 00 PRESSURE GAUGE 18 14
3176 7573 01 PLATE 2 157 3177 0013 01 DISK 95
3176 7573 02 PLATE 4 157 3177 0060 01 ROLLER 2 381
3176 7574 00 PLATE 78 147 3177 0074 00 BEARING BUSHING 2 445
3176 7575 00 PLATE 5 157 3177 0074 01 BEARING BUSHING 2 411
3176 7606 00 POLYAMIDE HOSE 14 593 3177 3016 00 COUPLING 85 126
3176 7645 00 HOSE ASSEMBLY HB13 99 3177 3016 00 COUPLING 110 195

658
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
3177 3016 00 COUPLING 63 194 3177 3092 56 SEAL KIT 3 123
3177 3016 00 COUPLING 50 126 3177 3092 57 NUT 1 201
3177 3016 00 COUPLING 66 126 3177 3092 57 NUT 1 123
3177 3016 00 COUPLING 65 126 3177 3092 88 DIRECTION VALVE 94 105
3177 3016 00 COUPLING 56 126 3177 3092 88 DIRECTION VALVE 81 195
3177 3016 00 COUPLING 53 126 3177 3126 03 FLOW CONT.VALVE 7 157
3177 3016 00 COUPLING 6 169 3177 3147 00 PRESSURE GAUGE 15 14
3177 3016 00 COUPLING 51 126 3177 3156 07 DIRECTION VALVE 61 55
3177 3016 00 COUPLING 30 14 3177 3157 04 COVER 4 61
3177 3016 00 COUPLING 52 126 3177 3157 09 COVER 9 61
3177 3023 00 DIRECTION VALVE 48 55 3177 3157 12 BUSHING 12 61
3177 3023 35 BELLOW 35 57 3177 3157 40 WASHER 60 61
3177 3023 90 SEALING SET - 57 3177 3157 41 SPRING 71 61
3177 3032 00 PRESSURE GAUGE 16 14 3177 3157 42 SPRING 72 61
3177 3032 00 PRESSURE GAUGE 14 14 3177 3157 47 RESTRICTION 186 61
3177 3032 00 PRESSURE GAUGE 34 126 3177 3157 90 O-RING SET 61
3177 3068 00 NIPPLE 33 193 3177 5021 00 PRESSURE GAUGE 20 593
3177 3072 00 HYDRAULIC MOTOR 1 171 3177 5031 00 PRESSURE GAUGE 17 593
3177 3077 00 ASSEMBLY PLATE 62 55 3177 5048 00 BALL COCK 24 14
3177 3077 00 ASSEMBLY PLATE 12 157 3214 0181 00 MOUNTING RAIL 2 321
3177 3077 00 ASSEMBLY PLATE 7 169 3214 4401 00 FLANGE CONNECT. 2 126
3177 3077 00 ASSEMBLY PLATE 95 105 3214 7391 00 DOUBLE CH.VALVE 51 55
3177 3077 00 ASSEMBLY PLATE 82 195 3214 7669 81 FLOW REGULATOR 5 126
3177 3092 09 DIRECTION VALVE 2 169 3216 1531 00 FUSE 41 326
3177 3092 52 COIL 157 179 3216 7390 00 SYMBOL PLATE 66 387
3177 3092 54 SEAL KIT 160 179 3216 9214 00 OIL FILTER 1 343
3177 3092 55 COIL 2 201 3217 0000 34 PUSH BUTTON 12 294
3177 3092 55 COIL 2 123 3217 0010 02 TRIGGER 20 14
3177 3092 56 SEAL KIT 2 181 3217 0010 02 TRIGGER 1 305
3177 3092 56 SEAL KIT 3 201 3217 0010 02 TRIGGER S 32 556

659
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
3217 0010 06 TRIGGER 1 309 3217 0010 75 SEALING COVER 20 14
3217 0010 11 SWITCH 1 301 3217 0010 87 MUSHROOM PUSHB. 21 14
3217 0010 45 LAMP CALOTTE H 53 555 3217 0011 07 MUSHROOM PUSHB. 1 303
3217 0010 47 LAMP CALOTTE H 38 555 3217 0011 09 EMERG. STOP BOX 9 553
3217 0010 47 LAMP CALOTTE H 36 555 3217 0012 05 INDICATION LAMP 2 294
3217 0010 47 LAMP CALOTTE H 65 555 3217 0012 07 PUSH BUTTON 54 295
3217 0010 47 LAMP CALOTTE 1 297 3217 0012 11 SWITCH 10 294
3217 0010 47 LAMP CALOTTE H 35 555 3217 0012 35 MUSHROOM PUSHB. 11 294
3217 0010 47 LAMP CALOTTE H 39 555 3217 3124 00 SHACKLE 23 481
3217 0010 59 LAMP INSERT 3 297 3217 3912 05 INSULATING RING 9 613
3217 0010 59 LAMP INSERT H 35 555 3217 3912 06 INSULATING RING 7 613
3217 0010 61 LAMP INSERT H 53 555 3217 3912 14 INSULATING RING 16 613
3217 0010 72 INTERMED. PART H 35 555 3217 3912 53 YOKE 11 613
3217 0010 72 INTERMED. PART 2 305 3217 3912 55 INSULATING ATTM 15 613
3217 0010 72 INTERMED. PART S 32 556 3217 5639 00 COVER 21 229
3217 0010 72 INTERMED. PART 21 14 3217 5640 00 GASKET 22 229
3217 0010 72 INTERMED. PART 2 309 3217 5977 00 ATTACHMENT 64 55
3217 0010 72 INTERMED. PART 2 301 3217 6359 00 LOCK SHEET 5 377
3217 0010 72 INTERMED. PART 2 297 3217 6513 01 RESTRICTION 26 14
3217 0010 72 INTERMED. PART 2 303 3217 6513 01 RESTRICTION 17 14
3217 0010 72 INTERMED. PART 20 14 3217 6513 01 RESTRICTION 19 14
3217 0010 73 CONTACT BLOCK S 32 557 3217 6513 02 RESTRICTION 12 126
3217 0010 73 CONTACT BLOCK 20 14 3217 6513 02 RESTRICTION 13 14
3217 0010 73 CONTACT BLOCK 3 301 3217 6613 00 PROTECTION TUBE 23 229
3217 0010 73 CONTACT BLOCK 3 303 3217 6993 00 SCREW 5 371
3217 0010 73 CONTACT BLOCK 3 309 3217 7403 00 RESERVOIR 1 601
3217 0010 73 CONTACT BLOCK 3 305 3217 7403 01 COVER 6 601
3217 0010 74 CONTACT BLOCK 21 14 3217 7403 80 OIL RESERVOIR 11 593
3217 0010 74 CONTACT BLOCK 4 303 3217 7594 21 HOSE NIPPLE 1 119
3217 0010 74 CONTACT BLOCK 4 309 3217 7631 00 SEALING FLANGE 6 233

660
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
3217 8014 01 SEQUENCE VALVE 60 55 3217 8937 13 PRESS.REL.CART. 1 37
3217 8014 01 SEQUENCE VALVE 70 15 3217 8937 40 VALVE BLOCK 42 126
3217 8049 30 NIPPLE 2 599 3217 8945 00 PRESS.REL.VALVE 2 35
3217 8483 01 DIRECTION VALVE 11 157 3217 8945 00 PRESS.REL.VALVE 8 39
3217 8483 03 SEAL KIT - 165 3217 8945 10 PRESS.REL.VALVE 1 35
3217 8483 04 BOLT 63 165 3217 8945 12 SEAL KIT 8 141
3217 8483 06 LEVER SET 67 165 3217 8945 12 SEAL KIT - 35
3217 8483 07 SPRING 71 165 3217 8945 13 SEAL KIT - 35
3217 8483 08 SPRING 72 165 3217 8945 14 STEERING WH.SET 4 35
3217 8483 09 PLUG 132 165 3217 8945 15 PILOT OP.CHECKV 3 35
3217 8483 10 SEAL 195 165 3217 8946 10 LEVER 27 14
3217 8525 02 INTERM. RING 5 129 3217 8951 00 PLATE 40 15
3217 8661 00 VALVE PLATE 49 55 3217 8951 05 PLATE 73 15
3217 8667 52 LUBRICAT.PUMP 9 593 3217 8951 10 PLATE 50 15
3217 8674 00 STRAINER 10 126 3217 8951 11 PLATE 59 55
3217 8762 00 HYDRAULIC PUMP 1 129 3217 8951 11 PLATE 44 55
3217 8762 03 SHAFT COUPLING 3 129 3217 8951 13 PLATE 47 15
3217 8835 56 CONTROL PANEL 15 11 3217 8951 20 PLATE 42 15
3217 8840 05 THROTTLE VALVE 7 14 3217 8966 20 PIPE 38 14
3217 8840 05 THROTTLE VALVE 6 14 3217 8968 00 VALVE BLOCK 2 14
3217 8840 06 SCREW 4 41 3217 8969 21 HYDRAULIC SET 1 53
3217 8840 08 RESTRICT. SCREW 1 41 3217 8969 40 REAMER SET 84 15
3217 8840 51 DISTRIBUT. PIPE 8 14 3217 9008 00 LEVEL METER 24 229
3217 8870 37 HATCH 2 43 3217 9023 02 PRESS.REL.VALVE 8 157
3217 8870 40 PANEL FRAME 25 14 3217 9033 01 BOX 20 613
3217 8870 41 ATTACHMENT 83 15 3217 9033 02 BOX 35 613
3217 8870 42 ATTACHMENT 1 51 3217 9033 03 GASKET 36 614
3217 8937 00 VALVE BLOCK 3 14 3217 9033 04 ATTACHMENT 1 613
3217 8937 11 SEAL KIT 37 3217 9033 05 ROD 2 613
3217 8937 13 PRESS.REL.CART. 1 137 3217 9033 06 PIPE 3 613

661
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
3217 9033 08 CONNECTION 5 613 3217 9203 58 PLUG 4 135
3217 9033 09 SUPPORT 13 613 3217 9203 59 O-RING 2 135
3217 9033 10 ROD 14 613 3217 9206 04 PUMP 1 131
3217 9033 11 SPACER 17 613 3217 9206 11 PUMP UNIT 1 133
3217 9033 12 FLANGE 23 613 3217 9206 12 REG PISTON 2 133
3217 9036 02 SAFETY VALVE 8 593 3217 9206 14 PISTON 4 133
3217 9038 09 O-RING 35 27 3217 9206 15 PUMP HOUSING 5 133
3217 9038 09 O-RING 35 21 3217 9206 18 SHAFT 8 133
3217 9038 09 O-RING 5 19 3217 9206 19 PISTON GUIDE 9 133
3217 9038 09 O-RING 2 25 3217 9206 22 WASHER 12 133
3217 9038 09 O-RING 2 29 3217 9206 23 SPRING 13 133
3217 9038 09 O-RING 35 31 3217 9206 25 ROLLER BEARING 15 133
3217 9038 09 O-RING 2 33 3217 9206 26 ROLLER BEARING 16 133
3217 9082 05 PRESS.REL.VALVE 50 55 3217 9206 27 BEARING PLATE 17 133
3217 9082 07 PRESS.REL.VALVE 4 169 3217 9206 30 O-RING 22 133
3217 9082 17 PRESS.REL.VALVE 2 59 3217 9206 48 CRADLE 7 133
3217 9192 00 WATER PUMP 2 171 3217 9206 49 SEAL 20 133
3217 9192 01 SHAFT SEAL 1 175 3217 9206 50 LOCK RING 25 133
3217 9193 01 REGULATOR 35 126 3217 9206 82 SEAL KIT - 133
3217 9194 02 PISTON 2 139 3217 9273 00 POLYAMIDE HOSE 11 599
3217 9194 03 SEAT 3 139 3217 9273 00 POLYAMIDE HOSE 16 593
3217 9194 04 SPRING 4 139 3217 9277 37 VOLT METER P 12 556
3217 9194 05 SET SCREW 5 139 3217 9283 00 HYDR. CYLINDER 8 357
3217 9194 06 SCREW 6 139 3217 9283 50 PISTON ROD 4 359
3217 9194 07 CONE 7 139 3217 9294 01 SLIP RING 4 613
3217 9194 08 O-RING 8 139 3217 9294 02 SLIP RING 8 613
3217 9194 09 BACK-UP RING 9 139 3217 9294 04 GASKET 41 614
3217 9194 10 KNOB 10 139 3217 9294 80 COMMUTATOR 2 607
3217 9196 00 LIGHTNING 22 14 3217 9299 05 TIMING RELAY K133 556
3217 9203 02 PILOT VALVE 2 131 3217 9299 05 TIMING RELAY K 32 556

662
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
3217 9311 55 MOTORPROTECTOR F 6 555 3217 9536 06 BALL TURN WREA. 9 609
3217 9311 59 MOTORPROTECTOR F126 575 3217 9536 07 BUSHING 10 609
3217 9311 65 MOTORPROTECTOR F 18 555 3217 9536 08 SPACER 14 609
3217 9311 66 MOTORPROTECTOR F 19 555 3217 9536 09 GEAR WHEEL 15 609
3217 9311 70 AUX. CONTACTS F126 575 3217 9536 10 DRIVER 17 609
3217 9311 80 MOTORPROTECTOR F 20 555 3217 9536 11 COVER PLATE 18 609
3217 9316 02 SAFETY VALVE 9 391 3217 9536 13 SPACER 22 609
3217 9316 11 NOZZLE 13 391 3217 9536 14 DRIVER 25 609
3217 9316 14 LOCK WASHER 14 391 3217 9536 15 GEAR WHEEL 26 609
3217 9316 18 TRIGGER 6 391 3217 9536 16 CHAIN 27 609
3217 9316 19 GAS CARTRIDGE 7 391 3217 9536 17 CONNECTING LINK 28 609
3217 9316 24 CHECK VALVE 10 391 3217 9553 66 HYDRAULIC PUMP 1 126
3217 9316 25 SEAL 15 391 3217 9554 10 HYDRAULIC PUMP 2 129
3217 9316 28 ATTACHMENT 8 391 3217 9578 07 HOSE ASSEMBLY G12 620
3217 9316 41 TANK 1 391 3217 9578 07 HOSE ASSEMBLY G12 45
3217 9316 42 ATTACHMENT 2 391 3217 9578 10 HOSE ASSEMBLY G11 620
3217 9316 43 GAS CARTRIDGE 4 391 3217 9578 10 HOSE ASSEMBLY G11 45
3217 9316 44 ATTACHMENT 5 391 3217 9578 10 HOSE ASSEMBLY G10 620
3217 9500 12 CABLE REEL 800 605 3217 9578 10 HOSE ASSEMBLY G10 45
3217 9504 00 HOSE 99 105 3217 9583 01 RELAY K164 556
3217 9504 01 HOSE 98 105 3217 9583 01 RELAY K 31 556
3217 9512 02 TRANSFORMER T 11 557 3217 9583 01 RELAY 32 294
3217 9535 00 HYDRAULIC MOTOR 31 609 3217 9583 01 RELAY K163 556
3217 9535 01 SEALING SET - 611 3217 9584 20 DIRECTION VALVE 2 143
3217 9535 02 FLANGE 32 609 3217 9584 40 VALVE BLOCK 91 126
3217 9536 01 WHEEL 1 609 3217 9584 42 VALVE BLOCK 1 143
3217 9536 02 ROD 2 609 3217 9584 43 RESTRICTION 1 145
3217 9536 03 SUPPORT 3 609 3217 9584 44 RESTRICTION 2 145
3217 9536 04 PLATE 4 609 3217 9655 10 TRANSFORMER T 62 557
3217 9536 05 WHEEL 5 609 3217 9655 22 TRANSFORMER T 10 557

663
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
3217 9656 15 TRANSFORMER T 16 557 3217 9834 11 SEAL HOLDER 4 31
3217 9658 02 HOUR METER P 66 556 3217 9834 11 SEAL HOLDER 3 27
3217 9666 02 EARTHFAULTRELAY K 10 555 3217 9834 11 SEAL HOLDER 3 21
3217 9674 05 BATTERY CHARGER U158 557 3217 9834 12 SEAL KIT - 21
3217 9708 06 PHASE SEQ.RELAY K 26 555 3217 9834 12 SEAL KIT - 27
3217 9787 53 RELAY K 64 556 3217 9834 13 COVER 5 21
3217 9787 53 RELAY K 28 555 3217 9834 13 COVER 5 27
3217 9787 53 RELAY K 30 556 3217 9834 14 CHECK VALVE 15 31
3217 9788 51 TIMING RELAY K 61T 556 3217 9834 14 CHECK VALVE 7 27
3217 9788 51 TIMING RELAY K 30T 556 3217 9834 14 CHECK VALVE 7 21
3217 9788 51 TIMING RELAY K 61DT 556 3217 9834 15 HOLDER 9 27
3217 9789 03 TRANSFORMER T 50 557 3217 9834 15 HOLDER 9 21
3217 9798 61 HEADLIGHT 1 583 3217 9834 16 SCREW 15 27
3217 9799 22 YOKE 2 583 3217 9834 16 SCREW 15 21
3217 9799 23 YOKE 3 583 3217 9834 17 SCREW 16 27
3217 9834 00 DIRECTION VALVE 1 14 3217 9834 17 SCREW 16 21
3217 9834 01 PULL ROD SET 1 17 3217 9834 18 STUD 19 27
3217 9834 05 INLET SECTION 2 17 3217 9834 18 STUD 19 21
3217 9834 06 PRESS.REL.VALVE 1 19 3217 9834 19 NUT 27 27
3217 9834 07 SEAL KIT 16 31 3217 9834 19 NUT 27 21
3217 9834 07 SEAL KIT - 19 3217 9834 20 CENTERING SET 30 21
3217 9834 09 SEAL KIT - 25 3217 9834 20 CENTERING SET 30 27
3217 9834 09 SEAL KIT - 31 3217 9834 21 CATCH 31 27
3217 9834 09 SEAL KIT - 17 3217 9834 21 CATCH 31 21
3217 9834 09 SEAL KIT - 19 3217 9834 22 LEVER SET 26 21
3217 9834 09 SEAL KIT - 21 3217 9834 22 LEVER SET 26 31
3217 9834 09 SEAL KIT - 29 3217 9834 23 LEVER HOLDER 25 27
3217 9834 09 SEAL KIT - 27 3217 9834 23 LEVER HOLDER 25 31
3217 9834 09 SEAL KIT - 33 3217 9834 23 LEVER HOLDER 25 21
3217 9834 10 CONTROL SET 3 17 3217 9834 24 PIN 6 23

664
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
3217 9834 25 CIRCLIP 7 23 3218 2006 98 DIRECTION VALVE 5 203
3217 9834 30 INTERMED. PART 4 17 3218 2006 99 ROTOR 1 203
3217 9834 35 CONTROL SET 5 17 3218 2007 01 HYD.CONTR. UNIT 2 203
3217 9834 36 LEVER SET 26 27 3218 2007 02 VALVE SECTION 3 203
3217 9834 40 INTERMED. PART 6 17 3218 2007 03 PUMP GEAR 4 203
3217 9834 45 CONTROL SET 7 17 3218 2007 04 CARTRIDGE 7 203
3217 9834 46 SEAL KIT - 31 3218 2007 05 HOUSING 10 203
3217 9834 47 CATCH 6 31 3218 2007 06 LINK BULT 13 203
3217 9834 48 PRESS.REL.VALVE 13 31 3218 2007 07 LOCK SCREW 20 203
3217 9834 49 PRESS.REL.VALVE 17 31 3218 2007 08 LOCK SCREW 21 203
3217 9834 51 COVER 8 17 3218 2007 09 LOCK SCREW 22 203
3217 9834 77 LOCK WASHER 9 23 3218 2007 10 LOCK SCREW 23 203
3217 9834 83 LINK 3 23 3218 2007 11 SHEAR PIN 27 203
3217 9834 84 LOCK NUT 4 23 3218 2007 12 SPRING PIN 31 203
3217 9834 85 SCREW 5 23 3218 2007 13 LOCK SCREW 32 203
3217 9834 86 SCREW 8 23 3218 2007 14 EXCENTERSKRUV 46 203
3217 9841 12 SWITCH S 51 557 3218 2007 15 SEAL NUT 47 203
3217 9871 00 PULSE UNIT ECL 555 3218 2007 16 RESTRICTION 49 203
3217 9873 02 EARTHFAULTRELAY F 91 555 3218 2007 17 RESTRICTION 54 203
3217 9876 15 FLANGE 3 579 3218 2007 18 VALVE HOUSING 1 205
3217 9881 00 DRAINAGE BLOCK 28 14 3218 2007 19 SOLENOID CARTR. 2 205
3217 9881 10 BRANCH BLOCK 29 14 3218 2007 20 CONTACT 12 205
3217 9882 04 CABLE COMPLETE 13 319 3218 2007 21 CONTACT 13 205
3217 9882 04 CABLE COMPLETE 15 321 3218 2007 58 CONTROL VALVE 1 135
3217 9882 04 CABLE COMPLETE 4 579 3218 2007 60 SCREW 3 135
3217 9882 04 CABLE COMPLETE 5 599 3218 2007 75 SPACER 64 165
3217 9882 05 VALVE PLUG W14 581 3222 3001 00 FLANGE CONNECT. 7 126
3217 9882 14 CABLE COMPLETE W26 581 3222 3009 77 PROTECTION HOSE 18 311
3217 9955 30 FLOW GUARD 6 593 3222 3009 78 PROTECTION HOSE 23 311
3217 9987 00 ATTACHMENT 2 375 3222 3026 48 SEAL KIT 137

665
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
3222 3048 80 GROUND BRAID 1 577 3222 3264 98 LEVER HOLDER 75
3222 3049 36 REPAIR KIT 173 3222 3264 98 LEVER HOLDER 111
3222 3049 37 SEAL KIT 173 3222 3264 98 LEVER HOLDER 163
3222 3058 58 SEAL KIT 113 179 3222 3264 99 ACTUATOR 111
3222 3097 49 ROPE TENSION 30 513 3222 3264 99 ACTUATOR 73
3222 3104 40 NIPPLE 70 522 3222 3264 99 ACTUATOR 75
3222 3104 54 EXTENDER 71 522 3222 3265 00 SPRING 7 73
3222 3129 35 SEAL KIT 181 3222 3265 00 SPRING 7 75
3222 3143 65 SOLENOID CARTR. 1 141 3222 3265 00 SPRING 7 111
3222 3168 52 SIGN 38 521 3222 3266 76 SEAL KIT 137
3222 3264 90 VALVE 153 3222 3266 77 FLOW REGULATOR 2 137
3222 3264 90 VALVE 161 3222 3266 78 STEERING WH.SET 14 137
3222 3264 91 VALVE 8 161 3222 3294 80 SPRING SET 7 163
3222 3264 92 PLUG 3 79 3315 0195 10 LOCK WASHER 9 527
3222 3264 92 PLUG 7 161 3715 0584 00 ELBOW NIPPLE 11 193
3222 3264 92 PLUG 1 71 3715 0589 00 NIPPLE 39 230
3222 3264 92 PLUG 7 153 3715 0589 00 NIPPLE 49 194
3222 3264 92 PLUG 3 155 3715 0597 00 CAP 58 194
3222 3264 92 PLUG 3 113 4090 0630 00 HEX SOCK. SCREW 3 169
3222 3264 94 RESTRICTION 10 153 4310 0464 00 PLAST.,ST.CABLE 17 325
3222 3264 94 RESTRICTION 10 161 4330 1016 00 BULLDOG GRIP 18 325
3222 3264 95 SEAL KIT 77 5054 0140 00 PLASTIC TUBING 7 241
3222 3264 95 SEAL KIT 71 5112 0006 64 DRILLED BOX 1 321
3222 3264 95 SEAL KIT 73 5112 0007 77 SAFETY BELT 213 189
3222 3264 95 SEAL KIT 153 5112 0007 77 SAFETY BELT 2 221
3222 3264 95 SEAL KIT 161 5112 0007 80 CHAIR COMPL. 5 219
3222 3264 95 SEAL KIT 111 5112 1423 00 SUCT.-RETURN P. 11 241
3222 3264 95 SEAL KIT 163 5112 1557 06 GASKET 3 283
3222 3264 95 SEAL KIT 75 5112 1557 07 GASKET 2 283
3222 3264 98 LEVER HOLDER 73 5112 1557 08 OIL RESERVOIR 5 283

666
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
5112 1557 10 FILTER INSERT 4 283 5112 2380 00 FUEL HOSE 9 349
5112 1557 80 AIR FILTER 2 281 5112 2400 07 FUEL FILTER 2 343
5112 1559 80 HOLDER 5 281 5112 2400 08 GASKET 3 343
5112 1579 00 PROTECTION COIL 22 311 5112 2400 08 GASKET 3 351
5112 1758 00 SLEEVE INSERT 21 311 5112 2406 00 ATTACHMENT 20 225
5112 1886 00 BOLT SET 9 285 5112 2407 00 THROTTLE WIRE 7 285
5112 2051 00 SILENCER 8 351 5112 2409 00 NIPPLE 6 285
5112 2083 81 LEVEL SENSOR 13 241 5112 2411 00 BRACKET 1 317
5112 2086 00 HOLDER 31 325 5112 2425 00 EDGE LIST 42 295
5112 2090 00 STAY 12 215 5112 2532 00 GASKET 9 233
5112 2093 00 RING PIN 13 215 5112 2533 82 FUEL TANK 1 241
5112 2135 00 STOP CONTROL 1 285 5112 2533 83 FUEL TANK 22 239
5112 2163 00 VALVE HOUSING 5 247 5112 2534 00 BACK HEAD 13 239
5112 2163 80 LUBR. VALVE 1 245 5112 2538 00 SHAFT 14 215
5112 2164 00 HIGH POWER PIPE 8 245 5112 2541 01 FILT.INDICATOR 28 229
5112 2216 04 EARTH TERMINAL 20 315 5112 2542 00 MOTOR CAP 5 239
5112 2216 04 EARTH TERMINAL 23 321 5112 2547 00 RELAY SHELF 19 294
5112 2216 04 EARTH TERMINAL 43 295 5112 2550 00 CONTROL PANEL 2 217
5112 2322 00 DAMPER 3 361 5112 2552 00 GEAR CONTROL 5 294
5112 2328 00 BUSHING 41 194 5112 2555 00 STEERING SHANK 4 345
5112 2339 00 GASKET 2 243 5112 2556 80 GUIDE UNIT 9 345
5112 2340 00 COVER 6 241 5112 2560 07 O-RING 3 255
5112 2341 00 GASKET 5 241 5112 2560 07 O-RING 10 261
5112 2348 80 VALVE BLOCK 7 345 5112 2560 07 O-RING B1 259
5112 2348 91 SEAL KIT 347 5112 2560 07 O-RING 1 261
5112 2350 00 STEERING WHEEL 3 345 5112 2566 03 RING 4 279
5112 2351 00 COVER WASHER 1 345 5112 2566 03 RING 4 273
5112 2370 00 HOOK 1 239 5112 2566 04 LOCK RING 2 279
5112 2375 00 CONTROL ATTM. 8 285 5112 2566 04 LOCK RING 2 273
5112 2378 00 REDUCER 5 349 5112 2566 05 RIM COLLAR 3 273

667
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
5112 2566 05 RIM COLLAR 3 279 5112 2635 07 V-BELT 5 343
5112 2570 80 HYDR. CYLINDER 93 195 5112 2635 08 SENSOR 6 343
5112 2571 07 INNER TUBE 2 275 5112 2635 80 DIESEL ENGINE 1 341
5112 2571 09 VALVE 4 275 5112 2639 00 PLATFORM 9 217
5112 2579 00 BAND 10 351 5112 2641 00 VIBR. DAMPER 27 239
5112 2581 00 LIFT EAR 1 225 5112 2642 00 MOTOR BRACKET 28 239
5112 2586 00 BATTERY BOX 28 225 5112 2650 00 SHAFT 16 215
5112 2587 00 ANGLE IRON 27 225 5112 2652 00 HOSE 4 351
5112 2591 80 SEQUENCE VALVE 72 195 5112 2653 00 CATALYSER 1 351
5112 2593 80 PEDAL 74 195 5112 2658 00 CABLE COMPLETE 14 325
5112 2595 00 PRESSURE SWITCH 1 193 5112 2659 00 CABLE COMPLETE 29 325
5112 2599 00 BRACKET 1 281 5112 2660 00 BEND 5 351
5112 2600 00 CABLE COMPLETE 30 325 5112 2662 00 TANK COVER 3 243
5112 2601 00 CABLE COMPLETE 10 325 5112 2663 00 STAY 11 225
5112 2606 00 CONTROL ATTM. 2 285 5112 2664 03 STAY 13 225
5112 2607 00 KNOB 21 325 5112 2665 00 BRACKET 26 239
5112 2608 00 RUBBER STROP 13 325 5112 2666 00 BRACKET 19 239
5112 2609 00 ATTACHMENT 4 325 5112 2667 00 FRAME 20 239
5112 2610 00 BATTERY COVER 12 325 5112 2670 00 PROTECTION 16 241
5112 2616 00 PROTECTION RACK 5 217 5112 2710 00 ATTACHM. PLATE 10 215
5112 2618 00 ATTACHMENT 2 289 5112 2711 00 LAMP HOUSING 5 225
5112 2622 00 PRESS.TAKE OFF 78 195 5112 2714 00 MUDGUARD 6 225
5112 2628 01 HOSE ASSEMBLY SU3 622 5112 2715 00 MOTOR FRAME 3 215
5112 2628 01 HOSE ASSEMBLY SU3 199 5112 2716 00 FENDER 9 225
5112 2628 01 HOSE ASSEMBLY SU3 197 5112 2717 00 DAMPER BIT 10 225
5112 2628 02 HOSE ASSEMBLY SU1 622 5112 2718 00 MUDGUARD 12 225
5112 2628 02 HOSE ASSEMBLY SU1 199 5112 2718 06 MUDGUARD 40 226
5112 2628 02 HOSE ASSEMBLY SU1 197 5112 2723 00 FUEL HOSE 1 349
5112 2633 00 CUSHION 48 295 5112 2730 00 PROTECTION 14 351
5112 2635 06 V-BELT 4 343 5112 2731 63 ATTACHMENT 19 225

668
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
5112 2804 09 CAP 6 281 5112 3036 38 PLAIN BEARING 7 215
5112 2824 00 SEALING FLANGE 10 233 5112 3036 39 WAIST PIN 6 215
5112 2877 42 HYDRAULIC MOTOR 91 195 5112 3043 10 FUSE CON. TERM. 15 315
5112 2877 67 SHUTTLE VALVE 34 194 5112 3043 12 MARKING PLATE 16 315
5112 2877 77 BRAKE VALVE 73 195 5112 3043 16 FUSE 17 315
5112 2877 85 HYDR. SYSTEM 1 191 5112 3043 33 DIODE UNIT 28 294
5112 2878 26 GEAR PUMP 92 195 5112 3043 40 HEADLIGHT 1 331
5112 2878 84 SEAL KIT 209 5112 3045 99 PLATE 55 295
5112 2900 83 EL.EQUIPMENT 14 191 5112 3049 03 BRANCH BLOCK 11 391
5112 2915 00 ACCUMULATOR 105 195 5112 3049 10 CAP 12 391
5112 2921 01 PRESSURE SWITCH 75 195 5112 3049 30 FIRE EXTING.SET 1 389
5112 2935 00 CHAIN 2 239 5112 3052 38 COUPLING COMPL. 1 249
5112 2943 00 PEDAL 14 285 5112 3054 00 PLATE 16 385
5112 2946 01 RUBBER BUFFER 12 239 5112 3083 04 HUB 2 177
5112 2949 00 PROTECT. COVER 96 195 5112 3083 39 FLANGE 1 177
5112 2949 01 PROTECT. COVER 97 195 5112 3083 45 COUPLING COMPL. 3 171
5112 3001 59 FLANGE SCR.SET 4 263 5112 3100 58 DRIVERS PLATF. 4 191
5112 3001 59 FLANGE SCR.SET 2 263 5112 3100 61 MOTOR FRAME 6 191
5112 3002 67 WIRE NIPPLE 4 287 5112 3100 62 LUBR. SYSTEM 7 191
5112 3002 68 CLAMP 6 287 5112 3100 70 AIR FILTER SET 11 191
5112 3003 35 WHEEL BOLT 5 253 5112 3100 71 CONTROL 12 191
5112 3007 46 PUMP CARRIER 2 249 5112 3100 73 BRAKE VALVE SET 13 191
5112 3014 22 RUBBER BELT 244 573 5112 3100 74 EL EQUIPM.MOTOR 8 291
5112 3021 14 DRIVERS CHAIR 1 221 5112 3101 35 SEAL 1 207
5112 3022 45 DRIVING LIGHT. 9 291 5112 3101 36 STEERING SYSTEM 18 191
5112 3023 43 PRESSURE SWITCH 98 195 5112 3101 39 FUEL SYSTEM 20 191
5112 3023 47 PRESSURE SWITCH 8 343 5112 3102 20 IGNITON KEY 1 307
5112 3024 50 ACCUMULAT.BLOCK 106 195 5112 3102 43 ANGLE POINTER 5 223
5112 3024 92 LOCK NUT 7 343 5112 3102 60 BY PASS VALVE 8 237
5112 3024 99 ANGLE POINTER 14 217 5112 3102 66 PROTECT. PLATE 15 217

669
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
5112 3102 76 FLANGE 5 269 5112 3159 60 HYDR.OIL TANK 17 225
5112 3102 76 FLANGE 5 265 5112 3159 61 HYDR.OIL TANK 26 229
5112 3109 20 TRUNNION BLOCK 2 267 5112 3162 08 BRUSH HOLDER 18 613
5112 3109 20 TRUNNION BLOCK 11 265 5112 3162 09 ATTACHM. PLATE 10 613
5112 3109 20 TRUNNION BLOCK 11 269 5112 3163 45 ENLARGER 6 579
5112 3109 48 SHAFT SEAL 2 207 5112 3163 46 ENLARGER 18 579
5112 3109 49 SOLENOID 5 207 5112 3163 50 REDUCER 14 579
5112 3110 94 JUNCTION BOX 3 291 5112 3163 50 REDUCER 3 551
5112 3110 95 JUNCTION BOX 4 291 5112 3163 50 REDUCER 13 311
5112 3110 98 JUNCTION BOX 7 291 5112 3166 97 RIM BAND 3 275
5112 3112 14 CATALYSER SET 21 191 5112 3169 14 JUNCTION BOX 1 311
5112 3120 19 SHOCK VALVE 347 5112 3169 16 DRILLED BOX 1 315
5112 3126 92 CABLE COMPLETE 15 325 5112 3170 77 PLATE 26 321
5112 3134 33 REVERSE ALARM 210 549 5112 3171 40 TRIGGER 3 391
5112 3134 60 CONNECTOR 2 337 5112 3171 68 BRAKE DISC 1 259
5112 3134 74 CONTACT HOUSING 1 339 5112 3177 03 FUSE BOX 23 325
5112 3134 75 WEDGE LOCK 2 339 5112 3179 25 ATTACHMENT 14 157
5112 3134 78 WIRING 27 331 5112 3179 88 VALVE ATTM. 8 169
5112 3134 78 WIRING 28 331 5112 3180 17 COUPL. HOUSING 2 291
5112 3134 78 WIRING 29 331 5112 3187 08 PLATE 7 263
5112 3134 78 WIRING 30 331 5112 3187 09 CARDAN SHAFT 1 263
5112 3134 81 HEADLIGHT 18 583 5112 3187 12 CARDAN PROTECT. 14 263
5112 3134 81 HEADLIGHT 2 331 5112 3187 18 CARDAN SHAFT 3 263
5112 3137 68 FUEL GAUGE 3 294 5112 3187 19 CARDAN SHAFT 5 263
5112 3137 80 HOUR METER 1 299 5112 3187 28 DRIVE AXLE 1 251
5112 3139 02 FLASH LIGHT 1 587 5112 3188 23 RIM COMPL. 1 277
5112 3140 07 PROTECTION 17 351 5112 3188 24 RIM 1 279
5112 3146 68 YOKE 12 217 5112 3190 51 TYRE 1 275
5112 3151 00 HYDRAULIC PUMP 90 195 5112 3190 52 TIRE SET 2 277
5112 3156 08 RIM COMPL. 1 271 5112 3190 52 TIRE SET 2 271

670
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
5112 3190 96 WHEEL COMPL. 16 263 5118 0929 00 COUPLING LIST 8 323
5112 3192 89 SCREW 23 255 5118 0929 00 COUPLING LIST 8 319
5112 3193 11 VANE KIT 3 253 5118 1159 00 PLUG 15 241
5112 3193 28 PLANET GEAR KIT 4 253 5540 1193 00 SOCKET 3 339
5112 3194 47 JUNCTION BOX 5 291 8092 0118 43 FIRE EXTINGUIS. 1 375
5112 3195 66 SWITCH PANEL 1 291 8115 9017 56 COMPRESSOR 5 571
5112 3196 66 BRACKET 1 355 8202 0302 04 BALL VALVE 3 593
5112 3196 68 COVER 21 353 8202 0304 02 BALL VALVE 29 229
5112 3199 73 WHEEL NUT 8 253 8202 0304 02 BALL VALVE 5 593
5112 3199 74 WASHER 6 253 8231 0853 45 O-RING 4 237
5112 3199 83 WASHER 7 253 8231 0853 46 O-RING 5 237
5112 3201 82 DIFF.KIT 2 253 8231 0854 19 BREATHER FILTER 30 230
5112 3201 89 CROWN WHEEL KIT 1 253 8231 0854 84 MANOMETER 31 230
5112 3214 26 HOSE 7 281 8231 0858 23 COVER COMPL. 7 237
5112 3214 27 DRIVE SHAFT 2 251 8231 1018 04 FILTER INSERT 1 237
5112 3215 33 BALL BEARING 9 265 8231 1018 28 FILTER INSERT 3 235
5112 3215 33 BALL BEARING 9 269 8231 1082 52 SUCTION FILTER 32 230
5112 3217 56 RELIEF VALVE 347 8231 1082 53 RUBBER RING 5 235
5112 3225 65 FLANGE FORK 10 269 8231 1090 94 O-RING 6 235
5112 3225 65 FLANGE FORK 10 265 8231 1090 95 COVER 1 235
5112 3225 65 FLANGE FORK 1 267 8231 1202 86 CHECK VALVE 10 427
5118 0188 00 GASKET 12 241 8231 1202 86 CHECK VALVE 10 455
5118 0378 06 PALM GRIP 1 329 8231 1203 06 OVERCENT.VALVE 11 455
5118 0378 06 PALM GRIP 39 326 8231 1203 67 OVERCENT.VALVE 12 427
5118 0899 00 RELAY 2 311 8231 1206 98 SEAL KIT 455
5118 0904 00 RUBBER PROTEC 1 325 8231 1206 98 SEAL KIT - 457
5118 0905 00 RUBBER PROTEC 20 317 8231 1206 98 SEAL KIT - 431
5118 0905 00 RUBBER PROTEC 24 294 8234 0200 36 FILTER, COMPL. 33 230
5118 0910 00 LINK ROD HEAD 10 285 8234 0200 37 PR.CONTR.VALVE 30 66
5118 0929 00 COUPLING LIST 8 317 8311 1247 51 ROCK DRILL 10 503

671
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
9030 0100 00 AIR HOSE 25 625 9106 1071 00 READ INSTR.BOOK 56 295
9030 0100 00 AIR HOSE 25 593 9106 1071 00 READ INSTR.BOOK 6 223
9030 0300 00 AIR HOSE 27 625 9106 1071 01 READ INSTR.BOOK 31 385
9030 0300 00 AIR HOSE 27 593 9106 1071 02 NO ADMITTANCE 32 385
9030 0400 00 AIR HOSE 59 579 9106 1071 06 LABEL 35 385
9030 0400 00 AIR HOSE 59 625 9106 1071 07 WATER INLET 43 385
9030 0400 00 AIR HOSE 21 625 9106 1071 09 SYMBOL PLATE 44 385
9030 0500 00 AIR HOSE 2 625 9106 1071 11 WELDING INSTR. 41 385
9030 0500 00 AIR HOSE 3 239 9106 1071 12 BATTERY SWITCH 40 385
9030 0500 00 AIR HOSE 3 625 9106 1071 13 LABEL 38 385
9030 0600 00 AIR HOSE 9 625 9106 1071 15 FUEL 39 385
9030 0700 00 AIR HOSE 58 625 9106 1071 24 NO ADMITTANCE 33 385
9030 0700 00 AIR HOSE 58 579 9106 1071 26 ENGINE OIL 45 385
9090 1423 00 CONNECTION 12 599 9106 1071 27 LUBRICATING OIL 46 385
9106 0630 10 DOUBLE CH.VALVE 17 421 9106 1071 32 PLATE 47 385
9106 0630 10 DOUBLE CH.VALVE 11 461 9106 1071 93 PLATE 48 385
9106 0630 10 DOUBLE CH.VALVE 73 147 9106 1071 95 DATA PLATE 270 189
9106 0630 11 DOUBLE CH.VALVE 29 421 9106 1073 01 ELECTRIC. SHOCK 3 385
9106 0631 23 CARTRIDGE 2 425 9106 1073 02 ELECTRIC. SHOCK 4 385
9106 0631 23 CARTRIDGE 2 149 9106 1073 04 RISK OF CRUSH. 12 385
9106 0631 23 CARTRIDGE 2 423 9106 1073 05 RISK OF CRUSH. 13 385
9106 0631 24 SEAL KIT 1 149 9106 1073 06 HIGH SOUND LEV. 5 385
9106 0631 24 SEAL KIT 1 423 9106 1073 09 TIPPING HAZ. TR 7 385
9106 0631 24 SEAL KIT 1 425 9106 1073 11 TIPPING HAZ. DR 8 385
9106 0649 07 ATTACHMENT 6 375 9106 1073 14 MOVING PARTS 15 385
9106 0649 55 PROTECTION CAP 3 587 9106 1073 15 MOVING PARTS 14 385
9106 0652 01 PRESS.REL.VALVE 1 181 9106 1073 17 FALLING BOOM 9 385
9106 0713 01 POWER UNIT U180 557 9106 1073 21 TIPP. HAZ. DOWN 7 223
9106 0774 24 LOCK SHEET 3 177 9106 1077 76 COLLECT. BLOCK 84 105
9106 0833 01 CHECK VALVE 79 105 9106 1089 01 ELECTRIC MOTOR 2 571

672
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
9106 1120 09 LATCH 4 561 9106 1286 63 MOUNTING PLATE 7 559
9106 1120 09 LATCH 4 563 9106 1286 64 MOUNTING PLATE 8 559
9106 1120 13 ADAPTER 3 561 9106 1287 61 ELECTR.CABINET 1 553
9106 1120 13 ADAPTER 3 563 9106 1287 87 BASIC EL.CAB. 650 549
9106 1120 14 ROD 2 563 9106 1292 11 PROTECTION ROOF 16 355
9106 1120 14 ROD 2 561 9106 1312 00 SPARE PARTS SET 107
9106 1120 50 HANDLE 5 561 9106 1427 65 SIGN 61 387
9106 1120 50 HANDLE 5 563 9106 1427 66 SIGN 62 387
9106 1125 00 MAIN SWITCH Q 7 556 9106 1427 67 SIGN 63 387
9106 1125 10 CONTACT BREAKER 1 567 9106 1437 91 WATER PUMP SET 7 97
9106 1125 11 OVERLOAD RELAY 2 567 9106 1492 04 SEAL KIT 2 141
9106 1125 12 PROTECTION 3 567 9106 1492 04 SEAL KIT 137
9106 1125 13 CONTACT BLOCK 4 567 9106 1492 04 SEAL KIT 37
9106 1125 15 COIL 5 567 9106 1509 12 AIR/WATERSYSTEM 500 591
9106 1125 16 PALM GRIP 6 567 9106 1608 61 OIL COOLER 82 105
9106 1129 42 THERMAL RELAYS 1 571 9106 1609 08 HYDR. SYSTEM 2 97
9106 1157 02 CONTACTOR K132 556 9106 1609 60 HYDRAULIC SET 5 97
9106 1157 02 CONTACTOR K127 556 9106 1609 90 HYDR. SYSTEM 1 97
9106 1157 16 CONTACTOR K 61Y 556 9106 1610 25 HYDRAULIC SET 6 97
9106 1157 17 CONTACTOR K 61D 556 9106 1610 89 HOSE NIPPLE 1 117
9106 1157 17 CONTACTOR K 61 556 9106 1610 90 SUCT.CONNECTION 91 105
9106 1286 31 ELECTR.CABINET 1 555 9106 1745 43 COLLECT. BLOCK 70 105
9106 1286 40 CABINET 1 559 9106 1752 00 FLANGE 8 579
9106 1286 41 DOOR 6 559 9106 1752 02 FLANGE 9 579
9106 1286 42 DOOR 5 559 9106 1752 07 FLANGE 2 579
9106 1286 44 TOUCH GUARD 5 555 9106 1804 77 COVER PLUG 2 363
9106 1286 44 TOUCH GUARD 2 559 9106 8870 45 SPACER 9 51
9106 1286 47 SLIDE 3 559 9110 6731 00 ROLLER HOLDER 1 381
9106 1286 55 DOOR 1 563 9110 6753 00 SHAFT 4 377
9106 1286 57 DOOR 1 561 9110 7762 00 SHAFT 4 357

673
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
9110 8060 04 WASHER 3 93 9110 9955 04 SWING ARM 260 189
9110 8145 00 PROTECTION ROOF 1 371 9110 9955 15 FIRE SUPPR.SYST 940 189
9110 8179 00 OUTER TUBE 3 371 9110 9955 38 LOCK ARM 19 377
9110 8179 01 OUTER TUBE 13 371 9110 9955 63 EMC-SET 653 549
9110 8211 00 CYLIND.BRACKET 2 357 9111 0020 30 CABLE GEAR 20 311
9110 8324 00 NIPPLE 16 371 9111 3734 10 RELAY K128 556
9110 8549 04 SHAFT 3 357 9111 3734 30 TRANSIENT PROT. K128 556
9110 8551 00 SUPPORT LEG 230 189 9111 3734 32 TRANSIENT PROT. K 61 556
9110 8595 00 STAIRS 11 361 9111 3734 32 TRANSIENT PROT. K 61D 556
9110 8595 01 PLATE 10 361 9111 3734 32 TRANSIENT PROT. K 61Y 556
9110 8595 02 END PIECE 9 361 9111 3770 04 PRESS.REGULATOR 37
9110 8630 03 FLOOR RACK 1 361 9111 3891 06 CABLE, 3-CORE 13 583
9110 8638 00 HAND RAIL 17 353 9111 3891 06 CABLE, 3-CORE 12 583
9110 8772 00 HATCH 14 371 9111 3891 09 CABLE,12-CORE W11 581
9110 8924 30 HOSE NIPPLE 1 121 9111 3891 10 CABLE, 5-CORE 14 319
9110 8940 02 SHAFT COUPLING 2 93 9111 3891 10 CABLE, 5-CORE W22 581
9110 8957 00 LOCK RING 13 599 9111 3891 10 CABLE, 5-CORE 16 311
9110 8967 00 FOOT PLATE 5 363 9111 3891 10 CABLE, 5-CORE 15 323
9110 8969 00 CLUTCH CASE 1 93 9111 3891 10 CABLE, 5-CORE 26 331
9110 9003 00 ATTACHMENT 19 609 9111 3891 10 CABLE, 5-CORE 14 317
9110 9004 00 SWING ARM 1 379 9111 3891 13 CABLE, 7-CORE 13 321
9110 9004 01 ATTACHMENT 2 377 9111 3891 44 CABLE, 2-CORE 17 311
9110 9004 11 SWING ARM 1 377 9111 3891 44 CABLE, 2-CORE 13 317
9110 9094 00 INNER TUBE 2 371 9111 3891 44 CABLE, 2-CORE 1 337
9110 9316 00 PIN 12 377 9111 3891 44 CABLE, 2-CORE 34 331
9110 9555 12 COMPRESS.SPRING 5 383 9111 3891 44 CABLE, 2-CORE 33 331
9110 9555 17 LOCKING 20 377 9111 3891 44 CABLE, 2-CORE 32 331
9110 9555 18 ATTACHMENT 1 383 9111 3891 44 CABLE, 2-CORE 31 331
9110 9849 02 SHIM 243 573 9111 3891 44 CABLE, 2-CORE 14 321
9110 9849 03 SHIM 245 573 9111 3891 44 CABLE, 2-CORE 13 323

674
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
9111 4032 14 SUCT.CONNECTION 90 105 9123 6507 06 COVER COMPL. 3 359
9120 0292 02 PRESS.REL.VALVE 13 75 9123 6507 09 COVER 5 213
9120 0292 06 PRESS.REL.VALVE 14 75 9123 6507 11 COVER COMPL. 19 455
9120 0590 52 LEVER SET 4 81 9123 7603 00 COVER 19 427
9120 0690 51 SETTING SCREW 11 47 9123 9198 00 PISTON ROD 3 427
9120 0893 02 LEVER JOINT 1 81 9123 9854 00 PLATE 5 83
9120 0893 91 BOLT SET 2 81 9123 9855 00 DISK 7 83
9120 0990 07 SEALING SET 7 359 9124 7986 00 NUT 1 83
9120 0990 09 SEALING SET 373 9124 9564 00 PISTON 2 359
9120 0990 10 SEAL KIT 213 9124 9565 00 PISTON 6 373
9120 0990 20 REPAIR SET 365 9124 9566 00 PISTON 2 213
9120 0994 01 SEAL KIT 427 9124 9567 00 PISTON 15 455
9120 0994 01 SEAL KIT 455 9124 9568 00 PISTON 15 427
9120 0994 01 SEAL KIT 469 9124 9746 00 BELLOW 3 85
9121 5500 08 CONNECT.ADAPTER 77 147 9125 6059 00 O-RING 21 455
9121 5913 01 HYDR. CYLINDER 1 363 9125 6186 00 O-RING 1 429
9121 5913 50 SEAL KIT 365 9125 6186 00 O-RING 1 455
9121 6675 00 HYDR. CYLINDER 12 461 9125 6283 00 O-RING 108 61
9121 6675 50 SEALING SET 469 9125 6583 00 SEALRING 8 213
9121 6696 50 SEAL KIT 427 9125 6584 00 SEALRING 4 459
9121 7017 02 HYDR. CYLINDER 10 441 9125 6648 00 SEAL WASHER 8 455
9121 7017 50 SEAL KIT 455 9125 6648 00 SEAL WASHER 2 429
9121 7032 00 HYDR. CYLINDER 10 405 9125 6871 00 O-RING 22 57
9122 4352 00 VALVE 38 66 9125 6889 00 O-RING 1 33
9123 3552 00 CYLINDER COVER 10 467 9125 6889 00 O-RING 36 27
9123 3554 00 COVER 2 373 9125 6889 00 O-RING 36 31
9123 3554 00 COVER 10 437 9125 6889 00 O-RING 4 19
9123 3556 00 CYLINDER COVER 10 469 9125 6889 00 O-RING 23 57
9123 3557 00 COVER 1 459 9125 6889 00 O-RING 3 25
9123 4359 00 PISTON ROD 11 213 9125 6889 00 O-RING 8 509

675
Part no Description Ref See page Part no Description Ref See page
Detaljnr no Se sida Detaljnr no Se sida
9125 6889 00 O-RING 36 21 9128 2273 00 DISK 4 83
9125 6889 00 O-RING 3 29 9128 3768 00 RETURN SPRING 7 81
9125 7295 00 SET SCREW 5 467 9128 5034 00 PLUG 23 469
9125 7295 00 SET SCREW 5 437 9128 6954 00 LEVER 2 85
9125 7729 00 NUT 4 85 9128 6962 00 PRESS. PLATE 3 83
9125 8016 00 PLUG 18 469 9128 6998 00 SLIDE 19 469
9125 8016 00 PLUG 24 455 9128 7076 00 PISTON 4 367
9125 9463 00 LOCKING 5 85 9128 7076 00 PISTON 9 365
9126 1580 00 HYDR. CYLINDER 4 371 9128 7342 00 BUSHING 14 467
9126 1581 00 PISTON ROD 5 373 9128 7342 00 BUSHING 14 437
9126 1766 00 PISTON ROD EYE 17 469 9128 7343 00 BUSHING 1 469
9126 1812 03 PISTON ROD 3 455 9128 7344 00 BUSHING 4 455
9126 1816 19 SPRING SET 3 81 9128 7345 00 BUSHING 4 427
9126 2010 01 PISTON ROD 15 365 9128 7776 00 SPRING 7 87
9126 2011 00 COVER 17 365 9128 9452 00 SPRING 8 47
9126 2012 00 PISTON 16 365 9139 6004 56 FLAT PIN SLEEVE 5 311
9126 3329 00 PISTON 5 469 9236 2010 29 PISTON 4 537
9126 3330 00 PISTON ROD 9 469 9850 5009 00 LABEL 60 387
9126 3951 00 COVER 13 537
9126 4492 02 PIPE 2 455
9126 4577 01 CONE 21 469
9126 4577 03 CONE 24 469
9126 4610 09 PIPE 2 427
9127 2154 00 SPRING 22 469
9127 2298 01 PIPE 26 469
9127 2300 00 SCREW 30 469
9127 2300 00 SCREW 7 427
9127 2300 00 SCREW 7 455
9127 3199 33 PLUG 9 87
9127 3547 70 WASHER 2 537

676