You are on page 1of 2

Nota Sejarah Tahun 4 Bab 7 - Kerajaan Melayu Awal

Kerajaan Melayu Awal

 Kedah Tua
 Chih Tu
 Santubong
 Gangga Negara
 Temasik
 Beruas

[Sebahagian daripada nota.]