You are on page 1of 1

SEKOLAH KEBANGSAAN REDANG, JALAN PANTAI CAHAYA

BULAN, 15350 KOTA BHARU, KELANTAN.
TEL: 09-7418499 FAX: 09-7418489

Ruj. Kami : SKR.01/04/01
(61)
Tarikh : 14hb Julai 2010

Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Redang
15350 Kota Bharu,
Kelantan.

Tuan,

MEMOHON PERUNTUKAN KEWANGAN BAGI PROGRAM MINGGU
BAHASA MELAYU

Dengan hormatnya perkara diatas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa pertandingan tersebut akan dijalankan
sebagaimana berikut:

Tarikh : 18 – 22 Julai 2010 & 25 Julai 2010 (Perasmian Penutup)
Masa : 10.00 – 10.45 pagi
Tempat : Dataran Makmal Siber, SK Redang

3. Sehubungan itu, kami memohon jasa baik tuan untuk meluluskan peruntukan
sebanyak RM 504.00 (Ringgit : LIMA RATUS EMPAT SAHAJA) bagi
program di atas.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

………………………………..
(YANTI SISWARNI BINTI MAHUD)
Setiausaha Program Minggu Bahasa Melayu
Sekolah Kebangsaan Redang