You are on page 1of 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CENEH BARU

24000 KEMAMAN, TERENGGANU DARUL IMAN. KOD SEK : TEA 2021
NO. TEL : 09-8730223
NO. FAX : 09-8732564

Ruj Tuan :
Ruj. Kami : SMKCB.TR: 100-06/09/04 ( )
Tarikh : 25 Mac 2018

Kepada,
Semua Guru

Tuan/ Puan,

MESYUARAT JKS KALI PERTAMA 2018

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk .

2. Sehubungan dengan itu, tuan/ puan diminta hadir ke mesyuarat sebagaimana butiran berikut :-

TARIKH : 28 MAC 2018 (RABU)
MASA : 2.30 PETANG
TEMPAT : BILIK MESYUARAT SMKCB

3. Agenda-agenda seperti berikut:
3.1 Perutusan Pengerusi
3.2 Pengesahan Minit Mesyuarat lepas
3.3 Maklum Balas/Perkara Berbangkit
3.4 Analisis dan Post Motem SPM 2017
3.5 Analisis Sumatif SPM 2018
3.6 Analisis Sumatif PT3 2018
3.7 Senarai Nama Pelajar Elit PT3 dan SPM 2018
3.8 Penentuan Target SPM dan PT3 2018
3.9 Hal-hal lain
3.10 Penutup

4. Kehadiran semua guru adalah diwajibkan.

Sekian, Terima kasih.

“Memperkasakan Transformasi Pendidikan”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

…………………...............................
(PN HAJAH RAMLAH BINTI AHMAD)
PK PENTADBIRAN
SMK CENEH BARU, KEMAMAN.