You are on page 1of 9

GUIA DE HORARIOS 2018-I

MB146: CALCULO DIFERENCIAL A T MA 08-10 A2-359 LUQUE Emilio Piero
A P MI 07-09 A1-161 VILLALOBOS Orlando A P JU 08-10 A2-340 LUQUE Emilio Piero
A T JU 10-12 A2-359 GARCIA Wilfredo B P SA 10-12 A2-159 REYNA Jexy Arturo
A T JU 14-16 A2-172 GARCIA Wilfredo B T SA 14-16 A2-159 REYNA Jexy Arturo
B T MI 14-16 A2-252 GARCIA Wilfredo C T MI 14-16 A2-340 LUQUE Emilio Piero
B P JU 14-16 A1-161 VILLALOBOS Orlando C P JU 10-12 A2-276 LUQUE Emilio Piero
B T VI 14-16 A2-260 GARCIA Wilfredo D T MA 10-12 A1-161 LUQUE Emilio Piero
C T JU 08-10 A1-171 GARCIA Wilfredo D P MI 12-14 A1-151 LUQUE Emilio Piero
C T VI 10-12 A2-260 GARCIA Wilfredo
C P SA 07-09 A1-151 N.N. MB223: FISICA I
D T LU 11-13 A1-171 N.N. A P JU 16-19 A2-367A/R-LAB AVILA Edgar Jose
D T MI 07-09 A1-171 N.N. A/B T LU 14-16 A2-167 CASADO José
D P VI 10-12 A2-266 N.N. A/B T MI 11-13 A2-166 CASADO José
B P VI 16-19 A2-367B/R-LAB N.N.
MB147: CALCULO INTEGRAL C P MA 13-16 A2-350A/R-LAB VENEGAS José
A T LU 08-10 A2-166 TELLO Edwin C/D T LU 07-09 A2-276 VENEGAS José
A T MI 08-10 A2-166 TELLO Edwin C/D T JU 07-09 A1-151 VENEGAS José
A P VI 08-10 A2-166 TELLO Edwin D P LU 16-19 A2-266/R-LAB PACHAS José
B T LU 10-12 A2-172 TELLO Edwin E P MI 16-19 A2-250B/R-LAB BEDON Héctor
B T MI 10-12 A2-172 TELLO Edwin E/F T LU 14-16 A2-159 CABALLERO Eduardo
B P VI 10-12 A2-172 TELLO Edwin E/F T MI 14-16 A2-266 CABALLERO Eduardo
C T MI 10-12 A2-260 KUROKAWA Manuel F P VI 08-11 A2-350A/R-LAB PACHAS José
C P MI 14-16 A2-239 KUROKAWA Manuel G T MA 07-09 A1-151 VENEGAS José
C T JU 14-16 A2-276 KUROKAWA Manuel G P MI 08-11 A2-250B/R-LAB AVILA Edgar Jose
D T MA 14-16 A1-171 N.N. G T JU 09-11 A1-151 VENEGAS José
D T VI 11-13 A1-151 N.N.
D P SA 08-10 A2-259 REYNA Jexy Arturo MB224: FISICA I I
A P VI 12-15 A2-250A/R-LAB UGARTE Francisco Manuel
MB148: CALCULO VECTORIAL A/B T MA 08-10 A2-252 UGARTE Francisco Manuel
A T LU 10-12 A2-167 ÑIQUE Rosa Ines A/B T JU 08-10 A2-252 UGARTE Francisco Manuel
A T MI 10-12 A2-167 ÑIQUE Rosa Ines B P MI 08-11 A2-367A/R-LAB PACHAS José
A P VI 10-12 A2-167 ÑIQUE Rosa Ines C P VI 16-19 A2-350B/R-LAB UGARTE Francisco Manuel
B T MA 15-17 A2-259 HUACCHA Eduardo C/D T JU 08-10 A2-260 PACHAS José
B T JU 15-17 A2-252 HUACCHA Eduardo C/D T VI 14-16 A2-166 PACHAS José
B P SA 08-10 A2-166 HUACCHA Eduardo D P JU 13-16 A2-250B/R-LAB VASQUEZ Dario
C T JU 13-15 A2-269 HUACCHA Eduardo E P MA 13-16 A2-250A/R-LAB VASQUEZ Dario
C P VI 12-14 A2-242 HUACCHA Eduardo E/F T MA 08-10 A1-161 VASQUEZ Dario
C T VI 15-17 A2-269 HUACCHA Eduardo E/F T JU 08-10 A1-161 VASQUEZ Dario
F P LU 13-16 A2-266/R-LAB VASQUEZ Dario
MB155: ECUACIONES DIFERENCIALES
A T LU 10-12 A2-259 ROJAS Carlos Alfonso MB226: FISICA I I I
A T MA 14-16 A2-239 ROJAS Carlos Alfonso A P JU 08-11 A2-250B/RLAB CHAVEZ Javier
A P MI 08-10 A2-242 ROJAS Carlos Alfonso A/B T MI 08-10 A2-360 BEDON Héctor
B T LU 08-10 A2-260 ROJAS Carlos Alfonso A/B T VI 08-10 A2-266 BEDON Héctor
B P LU 16-18 A2-167 ROJAS Carlos Alfonso B P MA 16-19 A2-340/R-LAB BEDON Héctor
B T MA 08-10 A2-239 ROJAS Carlos Alfonso C P MA 08-11 A2-266/R-LAB AVILA Edgar Jose
C T MA 08-10 A2-166 QUISPE Sergio C/D T LU 08-10 A2-360 CABALLERO Eduardo
C T SA 08-10 A1-161 QUISPE Sergio C/D T VI 08-10 A2-360 CABALLERO Eduardo
C P SA 10-12 A2-242 QUISPE Sergio D P MA 12-15 A2-250B/R-LAB AVILA Edgar Jose
D T MA 08-10 A2-360 KUROKAWA Manuel E T LU 10-12 A2-260 CABALLERO Eduardo
D T JU 08-10 A2-360 KUROKAWA Manuel E P MI 08-11 A2-367B/R-LAB CHAVEZ Javier
D P JU 11-13 A2-360 KUROKAWA Manuel E T VI 10-12 A2-366 CABALLERO Eduardo

MB158: VARIABLE COMPLEJA Y ANALISIS DE FOURIER MB312: QUIMICA GENERAL
A P MI 08-10 A2-167 ÑIQUE Rosa Ines A P VI 11-14 A2-250A/S2-LAB TURRIATE Clara Marina
A/B T LU 08-10 A2-167 ÑIQUE Rosa Ines A/B/C T MA 10-13 A2-280 TURRIATE Clara Marina
B P VI 08-10 A2-167 ÑIQUE Rosa Ines B P VI 14-17 A2-250A/S2-LAB TURRIATE Clara Marina
C P MI 08-11 A2-250A/S2-LAB TURRIATE Clara Marina
MB165: ALGEBRA LINEAL D P MA 10-13 A2-250A/S2-LAB APOLAYA Mary Estela
Versión: 12_03_2018 12_40pm Pág 1/9

GUIA DE HORARIOS 2018-I D/E/F T LU 09-12 A2-280 APOLAYA Mary Estela MB894: MORAL Y ETICA PROFESIONAL E P MI 11-14 A2-250A/S2-LAB APOLAYA Mary Estela A P LU 07-10 A2-252 CHAUCA Evelyn Eva F P LU 14-17 A2-250A/S2-LAB APOLAYA Mary Estela B P MA 07-10 A1-171 CHAUCA Evelyn Eva G P MI 08-11 A2-266/S2-LAB MALDONADO Ruth Elena C P MA 10-13 A1-171 CHAUCA Evelyn Eva G/H/I T MA 07-10 A2-280 MALDONADO Ruth Elena D P VI 07-10 A2-252 CHAUCA Evelyn Eva H P MI 11-14 A2-266/S2-LAB MALDONADO Ruth Elena I P JU 11-14 A2-266/S2-LAB MALDONADO Ruth Elena MC112: CIENCIA DE LOS MATERIALES J T MI 14-17 A1-161 RETAMOSO Manuel Amador A P MA 14-16 A1-154 BEJARANO Edwin Ruben J P VI 14-17 A2-250A/S2-LAB RETAMOSO Manuel Amador A/B/C T MA 08-11 A2-340 VERA Jorge B P MI 08-10 A1-154 SAMPEN Luis Alberto MB313: BIOLOGIA PARA INGENIEROS C P LU 14-16 A1-154 LUIS José A T MI 18-20 A2-259 LOZA Javier David D T MA 14-17 A2-280 VERA Jorge A P VI 18-20 A2-276 LOZA Javier David D P VI 14-16 A1-154 VERA Jorge B T SA 12-14 A2-159 CARDENAS Paul F P MA 08-10 A1-154 SAMPEN Luis Alberto B P SA 14-16 A1-151 CARDENAS Paul F/G/H T MA 14-17 A2-252 GUTIERREZ Edmundo Esmard MB536: METODOS NUMERICOS G P JU 10-12 A1-154 SAMPEN Luis Alberto A P VI 18-21 CCLAB-A PANTOJA Hermes Yesser H P MA 10-12 A1-154 BEJARANO Edwin Ruben A/B T LU 10-12 A2-276 GARRIDO Rosa Mercedes B P MA 14-17 A2-380 CASTRO Roberto Gerardo MC114: CIENCIA DE LOS MATERIALES I C P MA 17-20 CCLAB-3A CASTRO Roberto Gerardo A P JU 08-10 A1-154 SAMPEN Luis Alberto C/D T LU 12-14 A2-276 GARRIDO Rosa Mercedes A/B T MA 10-12 A2-366 SAMPEN Luis Alberto D P MA 08-11 CCLAB-A OBREGON Máximo A/B T MI 10-12 A2-366 SAMPEN Luis Alberto E P MI 16-19 CCLAB-3A PANTOJA Hermes Yesser B P JU 18-20 A1-154 LUIS José E/F T JU 08-10 A2-276 GARRIDO Rosa Mercedes C P VI 12-14 A1-154 SALAZAR Alejandro F P MI 19-22 A2-380 PANTOJA Hermes Yesser C/D T MA 10-12 A2-350B GUTIERREZ Edmundo G P MI 13-16 CCLAB-3B CASTRO Roberto Gerardo Esmard G/H T LU 12-14 A2-242 CASTRO Roberto Gerardo C/D T JU 11-13 A2-167 GUTIERREZ Edmundo Esmard H P MI 08-11 A2-380 OBREGON Máximo D P SA 10-12 A1-154 LUIS José I P JU 15-18 CCLAB-B OBREGON Máximo E T MI 08-10 A1-151 MOLINA Andoni Royer I/J T MA 10-12 A2-276 GARRIDO Rosa Mercedes E P MI 10-12 A1-154 MOLINA Andoni Royer J P JU 18-21 CCLAB-3A PANTOJA Hermes Yesser E T SA 08-10 A2-159 MOLINA Andoni Royer MB545: PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS MC115: CIENCIA DE LOS MATERIALES II A P LU 13-16 A2-380 OSORIO Daniel A P LU 16-18 A1-154 LUIS José A/B/C T JU 11-14 A2-252 OSORIO Daniel A/B/C T JU 08-11 A2-359 GUTIERREZ Edmundo B P MI 14-17 CCLAB-A OBREGON Máximo Esmard C P LU 09-12 A2-380 OSORIO Daniel B P SA 12-14 A1-154 LUIS José D P SA 08-11 A2-380 VASQUEZ Julio C P SA 08-10 A1-154 LUIS José D/E T MA 10-13 A2-252 CASTAÑEDA Ricardo E P SA 11-14 A2-380 VASQUEZ Julio MC142: CORROSION Y TECNICAS DE PROTECCION F P JU 12-15 CCLAB-B CASTAÑEDA Ricardo A T MA 18-20 A2-242 ESCUDERO Pedro Filimon F/G T MA 11-14 A2-242 OSORIO Daniel A P MA 20-22 A2-242 ESCUDERO Pedro Filimon G P JU 09-12 CCLAB-B CASTAÑEDA Ricardo MC213: PROCESOS DE MANUFACTURA I MB613: ESTADISTICA Y PROBABILIDADES A P JU 13-16 S4-LAB PERALDO Anita Etelvina A T LU 12-14 A2-269 HUAMAN Liliana Concepcion A/B/C T LU 14-16 A2-366 SILVA Wilson Jose A P MI 08-10 A2-276 HUAMAN Liliana Concepcion A/B/C T MI 14-16 A2-167 SILVA Wilson Jose B T MA 10-12 A2-359 HUAMAN Liliana Concepcion B P JU 10-13 S4-LAB PERALDO Anita Etelvina B P MI 12-14 A2-276 HUAMAN Liliana Concepcion C P VI 12-15 S4-LAB BEJARANO Edwin Ruben C T LU 08-10 A1-151 HUAMAN Liliana Concepcion C P MA 14-16 A1-151 HUAMAN Liliana Concepcion MC214: PROCESOS DE MANUFACTURA I I A P MI 11-14 S4-LAB ZEGARRA Leonor Maria MB844: COMUNICACION Y REDACCION A/B T MA 14-16 A2-172 SALAZAR Alejandro A P VI 10-13 A2-280 VILLEGAS Magali Cleofe A/B T VI 14-16 A2-350A SALAZAR Alejandro B P LU 07-10 A1-161 VILLEGAS Magali Cleofe B P JU 10-13 S4-LAB ZEGARRA Leonor Maria C P LU 10-13 A1-161 VILLEGAS Magali Cleofe D P VI 07-10 A1-151 VILLEGAS Magali Cleofe MC216: PROCESOS DE MANUFACTURA Versión: 12_03_2018 12_40pm Pág 2/9 .

GUIA DE HORARIOS 2018-I A P LU 13-16 S4-LAB PAREDES Santiago Victor D P VI 08-10 A2-159 VILCHEZ Tito Roberto A/B T MA 13-16 A2-366 PERALDO Anita Etelvina B P VI 08-11 S4-LAB SALAZAR Alejandro MC361: RESISTENCIA DE MATERIALES C P MA 10-13 S4-LAB SALAZAR Alejandro A T LU 14-16 A2-276 GARCIA Milder Freddy C/D T MI 13-16 A2-259 PERALDO Anita Etelvina A T MI 14-16 A2-366 GARCIA Milder Freddy D P MI 08-11 S4-LAB BEJARANO Edwin Ruben A P VI 14-16 A2-239 GARCIA Milder Freddy B T LU 08-10 A2-366 ACEIJAS Winston Napoleon MC234: TECNOLOGIA DE LA SOLDADURA I B T MI 08-10 A2-252 ACEIJAS Winston Napoleon A P LU 11-14 ISFIM ZEGARRA Leonor Maria B P VI 08-10 A2-239 ACEIJAS Winston Napoleon A T MA 16-18 A2-172 SARMIENTO Enrique C T MA 16-18 A2-166 PAREDES Santiago Victor A T VI 16-18 A2-366 SARMIENTO Enrique C P MI 14-16 A2-276 PAREDES Santiago Victor B T LU 14-16 A2-166 SARMIENTO Enrique C T VI 14-16 A2-266 PAREDES Santiago Victor B P JU 13-16 ISFIM ZEGARRA Leonor Maria B T JU 16-18 A1-171 SARMIENTO Enrique MC401: ELEMENTOS DE MAQUINAS A P MA 10-12 A2-172 MEDINA Carloman MC324: RESISTENCIA DE MATERIALES I B P JU 14-16 A2-167 MEDINA Carloman A T LU 12-14 A2-366 GARCIA Milder Freddy C P LU 10-12 A2-367 GUTIERREZ Edmundo A T MI 12-14 A2-340 GARCIA Milder Freddy Esmard A P VI 12-14 A2-259 GARCIA Milder Freddy D P MA 08-10 A2-242 BEJARANO Edwin Ruben B T LU 10-12 A2-359 ACEIJAS Winston Napoleon B T MI 10-12 A2-159 ACEIJAS Winston Napoleon MC417: MECANICA DE MAQUINAS B P VI 10-12 A2-350B ACEIJAS Winston Napoleon A T LU 08-10 A2-242 AVILA Jorge Teodoro A T MI 08-10 A2-359 AVILA Jorge Teodoro MC325: RESISTENCIA DE MATERIALES I I A P VI 08-10 A2-340 AVILA Jorge Teodoro A T JU 14-16 A2-360 CARBAJAL Jaime B T LU 10-12 A2-242 AVILA Jorge Teodoro A T SA 08-10 A2-360 CARBAJAL Jaime B T MI 10-12 A2-359 AVILA Jorge Teodoro A P SA 11-13 A2-360 CARBAJAL Jaime B P VI 10-12 A1-161 ABREGU Edwin Asencion MC327: LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES MC501: DIBUJO TECNICO A P MA 14-16 S4-LAB PAREDES Santiago Victor A P VI 07-09 A2-339 GAMARRA Hugo Eliseo B P LU 08-10 S4-LAB LAZO Sebastian Mauro B P JU 07-09 A2-338 CORDOVA Zoila Luisa C P MA 08-10 S4-LAB LAZO Sebastian Mauro C P VI 07-09 A2-338 CORDOVA Zoila Luisa D P MA 14-16 A2-338 CORDOVA Zoila Luisa MC337: ESTATICA A T LU 10-12 A2-360 SANCHEZ Luis Enrique MC502: GEOMETRIA DESCRIPTIVA A T MI 11-13 A2-360 SANCHEZ Luis Enrique A T SA 11-13 A2-172 VIDAL Víctor A P VI 11-13 A2-252 SANCHEZ Luis Enrique A P SA 14-16 A2-260 ROSAS Néstor B T LU 08-10 A2-340 ARZAPALO Jonatan Jonas B T LU 10-12 A2-338 VIDAL Víctor B T JU 08-10 A2-269 ARZAPALO Jonatan Jonas B P LU 16-18 A2-159 VIDAL Víctor B P VI 08-10 A2-359 ARZAPALO Jonatan Jonas C P JU 07-09 A2-266 ROSAS Néstor C T LU 14-16 A2-340 SANCHEZ Luis Enrique C T SA 07-09 A2-252 ROSAS Néstor C T MI 14-16 A1-151 SANCHEZ Luis Enrique D P LU 14-16 A1-151 VIDAL Víctor C P VI 14-16 A2-167 SANCHEZ Luis Enrique D T SA 11-13 A1-151 ROSAS Néstor D T LU 10-12 A2-340 ARZAPALO Jonatan Jonas D T JU 10-12 A2-366 ARZAPALO Jonatan Jonas MC505: DIBUJO TECNICO-GEOMETRIA DESCRIPTIVA D P VI 10-12 A1-171 ARZAPALO Jonatan Jonas A P MA 15-17 A2-339 GAMARRA Hugo Eliseo A T JU 07-09 A2-339 GAMARRA Hugo Eliseo MC338: DINAMICA B T LU 10-12 A2-339 ROSAS Néstor A T LU 10-12 A2-166 VILCHEZ Tito Roberto B P SA 09-11 A2-338 ROSAS Néstor A T MI 10-12 A2-166 VILCHEZ Tito Roberto C P SA 07-09 A2-339 VIDAL Víctor A P VI 10-12 A2-166 VILCHEZ Tito Roberto C T SA 09-11 A2-339 VIDAL Víctor B T MI 16-18 A2-166 ESTRADA César B T JU 08-10 A2-166 ESTRADA César MC509: DIBUJO MECANICO B P VI 12-14 A2-166 ESTRADA César A P VI 10-13 CCLAB-3A GAMARRA Hugo Eliseo C T MI 10-12 A2-276 ESTRADA César A/B/C T MI 08-10 A2-239 ZAVALETA Jorge Edgar C T JU 11-13 A2-166 ESTRADA César B P SA 08-11 CCLAB-A CASAS Moisés C P VI 10-12 A2-242 ESTRADA César C P JU 13-16 CCLAB-A CASAS Moisés D T LU 08-10 A2-159 VILCHEZ Tito Roberto D T MI 08-10 A2-159 VILCHEZ Tito Roberto MC510: DIBUJO MECANICO I Versión: 12_03_2018 12_40pm Pág 3/9 .

. MOLIENDA Y SEPARACION D/E/F T MA 08-10 A2-260 GALINDO Francisco A T SA 14-16 A2-276 SALCEDO William Jesus E P JU 08-10 CCLAB-3A GALINDO Francisco A P SA 16-18 A2-266 SALCEDO William Jesus F P MI 10-12 CCLAB-E ABREGU Edwin Asencion MC654: INGENIERIA DE MANTENIMIENTO MC546: PROYECTO DE MAQUINAS A T LU 16-18 A2-239 NUÑEZ Katheryne Lizbeth A T MA 16-18 A2-242 SILVA Wilson Jose A T MI 16-18 A2-380 NUÑEZ Katheryne Lizbeth A P JU 16-18 A2-242 SILVA Wilson Jose A P MI 20-22 A2-266 ORTIZ Jorge MC563: ESTRUCTURAS METALICAS MC751: INGENIERIA DE METODOS A T MI 14-16 A2-166 MEDINA Carloman A T SA 08-10 A2-269 BALDEON Roberto Antenor A P VI 14-16 A2-172 MEDINA Carloman A P SA 10-12 A2-269 BALDEON Roberto Antenor MC571: VIBRACIONES MECANICAS MC763: SEGURIDAD INDUSTRIAL A T MA 18-20 A2-269 PEREZ Rolando Melquiades A T JU 18-21 A2-259 ESCUDERO Pedro Filimon A P JU 12-14 A2-276 PEREZ Rolando Melquiades B T LU 10-12 A2-159 CASADO José MC822: INGENIERIA AUTOMOTRIZ B P VI 10-12 A2-276 CASADO José A P LU 18-20 A2-350A MUNARES Carlos A T VI 16-19 A2-340 MUNARES Carlos MC585: CALCULO DE ELEMENTOS DE MAQUINAS I A T LU 08-10 A2-269 ALVA Fortunato ML114: ANALISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS I A T MI 08-10 A2-269 ALVA Fortunato A T LU 08-10 A2-280 SILVA José A P VI 08-10 A2-269 ALVA Fortunato A T MI 08-10 A2-280 SILVA José A P VI 08-10 A2-242 SILVA José MC586: CALCULO DE ELEMENTOS DE MAQUINA I I A T LU 10-12 A2-269 ALVA Fortunato ML115: ANALISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS I I A T MI 10-12 A2-269 ALVA Fortunato A T LU 18-20 A2-359 INGA Alberto A P VI 10-12 A2-269 ALVA Fortunato A T MI 18-20 A2-359 INGA Alberto A P VI 16-18 A2-159 TARAZONA Bernabé MC589: CALCULO DE ELEMENTOS DE MAQUINAS A T LU 14-16 A2-359 CHAU Jorge Santiago ML121: LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS A T MI 14-16 A2-359 CHAU Jorge Santiago A P VI 16-18 LAB-EL1 CORTEZ Hernán Versión: 12_03_2018 12_40pm Pág 4/9 . DE TRITURAC. DE MANIP. GUIA DE HORARIOS 2018-I A P MA 08-11 CCLAB-3A GAMARRA Hugo Eliseo A P JU 14-16 A2-260 CHAU Jorge Santiago A/B T VI 08-10 A2-260 HUAPAYA Alejandro Orlando B T LU 16-18 A2-166 CHAU Jorge Santiago B P MA 13-16 CCLAB-A CASAS Moisés B T MI 16-18 A2-259 CHAU Jorge Santiago C P VI 10-13 CCLAB-A AVILA Jorge Teodoro B P JU 16-18 A2-239 CHAU Jorge Santiago C/D T JU 10-12 A2-269 HUAPAYA Alejandro Orlando D P MI 10-13 CCLAB-A LAZO Sebastian Mauro MC601: METODOLOGIA DE INVESTIGACION E P MA 14-17 CCLAB-3A ZAVALETA Jorge Edgar A P LU 20-22 A1-171 HUAPAYA Alejandro Orlando E/F T MA 10-12 A2-269 HUAPAYA Alejandro Orlando A P JU 20-22 A1-171 HUAPAYA Alejandro Orlando F P MI 14-17 A2-159 LAZO Sebastian Mauro B P MA 16-18 A2-250B CORONADO Alberto B P JU 16-18 A2-380 CORONADO Alberto MC512: DIBUJO MECANICO I I C P LU 15-17 A1-171 CASQUERO Julio Cesar A P SA 13-16 CCLAB-A CASAS Moisés C P MI 15-17 A2-280 CASQUERO Julio Cesar A/B/C T JU 08-10 A2-280 HUAPAYA Alejandro Orlando D P JU 10-12 A2-172 OLIVEROS Alfredo Alcides B P MI 10-13 CCLAB-3A ZAVALETA Jorge Edgar D P VI 10-12 A2-367B OLIVEROS Alfredo Alcides C P JU 14-17 CCLAB-3A ZAVALETA Jorge Edgar E P LU 16-18 A2-350B ESPINOZA Rafael Leonardo D P JU 11-14 CCLAB-3B LAZO Sebastian Mauro E P MA 16-18 A2-366 ESPINOZA Rafael Leonardo D/E/F/G T MA 08-10 A2-259 ARREDONDO Mario Jesus MC612: PROYECTOS DE INGENIERIA E P JU 08-11 CCLAB-A ARREDONDO Mario Jesus A T LU 12-14 A2-159 SARMIENTO Enrique F P MA 10-13 CCLAB-3B ARREDONDO Mario Jesus A P JU 14-16 A2-166 SARMIENTO Enrique G P MI 10-13 CCLAB-3B ARREDONDO Mario Jesus B P MA 14-16 A2-166 ORTIZ Jorge B T MI 16-18 A2-239 PEREZ Rolando Melquiades MC516: CALCULO POR ELEMENTOS FINITOS A P LU 08-10 CCLAB-E ABREGU Edwin Asencion MC633: EQU. Y ALM. DE MATERIALES A/B/C T MI 08-10 A2-366 ABREGU Edwin Asencion A T SA 16-18 A2-172 BALDEON Roberto Antenor B P VI 08-10 CCLAB-E ABREGU Edwin Asencion A P SA 18-20 A2-172 BALDEON Roberto Antenor C P JU 08-10 CCLAB-3B VERA Jorge D P MA 10-12 A2-380 GALINDO Francisco MC634: EQU.

DE MAQUINAS ELECTRICAS ESTATICAS B T MI 14-16 A2-360 CORTEZ Hernán A P JU 15-18 LAB-EL1 TARAZONA Bernabé B P VI 11-14 LAB-EL1 CHAVEZ Javier ML831: ANALISIS Y DISEÑO DE CIRCUITOS ELECTRONICOS A T MA 08-10 A2-366 AREVALO Robinson ML244: MAQUINAS ELECTRICAS ROTATIVAS A T MI 11-13 A1-171 AREVALO Robinson A T LU 18-20 A2-252 AGUILAR Gregorio A P JU 12-14 LAB-MT CAPCHA Edro Crispin A T MI 18-20 A2-239 AGUILAR Gregorio A P VI 18-20 A2-239 AGUILAR Gregorio ML837: ELECTRONICA INDUSTRIAL I A T MI 08-10 A2-350B HUAMANI Edilberto ML253: LAB. DE MAQUINAS ELECTRICAS ROTATIVAS A T JU 08-10 A2-350B HUAMANI Edilberto A P MA 10-13 LAB-EL1 MARCELO Emilio Asuncion A P JU 12-14 A2-350B HUAMANI Edilberto B P VI 08-11 LAB-EL1 GUADALUPE Edgard ML839: ELECTRONICA DE POTENCIA Versión: 12_03_2018 12_40pm Pág 5/9 . GUIA DE HORARIOS 2018-I B P LU 08-10 LAB-EL1 SINCHI Francisco ML313: MEDIDAS ELECTRICAS C P MI 14-16 LAB-EL1 HUAMAN Floren Acel A P LU 14-16 LAB-EL1 CAPCHA Edro Crispin D P JU 08-10 LAB-EL1 REYES José A/B T MI 14-16 A2-250B GUADALUPE Edgard B P MA 14-16 LAB-EL1 GUADALUPE Edgard ML124: LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS I A P JU 12-14 LAB-EL1 SINCHI Francisco ML423: INGENIERIA DE ILUMINACION B P MI 12-14 LAB-EL1 SINCHI Francisco A T LU 16-18 A2-276 REYES José A P MA 18-20 A2-166 REYES José ML125: LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS I I A P VI 14-16 LAB-EL1 CHAVEZ Javier ML432: INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES B P LU 16-18 LAB-EL1 TARAZONA Bernabé A T LU 14-16 A2-172 REYES José A P MA 16-18 A2-250A REYES José ML140: CIRCUITOS ELECTRICOS A T LU 10-12 A2-239 SILVA José ML452: INSTALACIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES A T MI 10-12 A2-239 SILVA José A T LU 20-22 A2-260 INGA Alberto A P VI 10-12 A2-359 SILVA José A P MI 20-22 A2-239 INGA Alberto B T LU 14-16 A2-360 TARAZONA Bernabé B P MI 08-10 A2-340 SINCHI Francisco ML511: SISTEMAS DE POTENCIA B T VI 14-16 A2-159 TARAZONA Bernabé A T LU 20-22 A2-269 AGUILAR Gregorio C T LU 14-16 A2-242 CORTEZ Hernán A T MI 20-22 A2-276 AGUILAR Gregorio C T JU 14-16 A2-340 CORTEZ Hernán A P VI 20-22 A2-167 AGUILAR Gregorio C P VI 14-16 A2-340 CORTEZ Hernán ML520: LINEAS DE TRANSMISION ML202: MAQUINAS ELECTRICAS A T MA 18-20 A2-280 SARAVIA Fredy Alberto A P MA 16-18 LAB-EL1 GUADALUPE Edgard A P JU 18-20 A2-172 SARAVIA Fredy Alberto A/B T MI 08-10 A2-259 MARCELO Emilio Asuncion A/B T JU 08-10 A2-259 MARCELO Emilio Asuncion ML611: CONTROLES ELECTRICOS Y AUTOMATIZACION B P MI 10-12 LAB-EL1 HUAMAN Floren Acel A T MA 16-18 A1-151 CAPCHA Edro Crispin C P LU 12-14 LAB-EL1 CAPCHA Edro Crispin A P VI 18-20 LAB-MT CAPCHA Edro Crispin C/D T LU 10-12 A2-350B FRANCO Elmar Javier B P MA 18-20 A2-239 CAPCHA Edro Crispin C/D T VI 10-12 A2-360 FRANCO Elmar Javier B T VI 16-18 LAB-MT CAPCHA Edro Crispin D P MI 08-10 LAB-EL1 HUAMAN Floren Acel E P MI 16-18 LAB-EL1 GUADALUPE Edgard ML633: SISTEMAS DE PROTECCION ELECTRICA E/F T MI 14-16 A2-172 VILLANUEVA Justo Reynaldo A T MI 18-20 A2-166 MUÑOZ Carlos Alberto E/F T JU 12-14 A2-159 VILLANUEVA Justo Reynaldo A P MI 20-22 A2-166 MUÑOZ Carlos Alberto F P JU 10-12 LAB-EL1 HUAMAN Floren Acel G P MA 08-10 LAB-EL1 HUAMAN Floren Acel ML713: CENTRALES HIDROELECTRICAS G/H T LU 14-16 A2-252 FRANCO Elmar Javier A T MI 16-18 A2-167 VILLANUEVA Justo Reynaldo G/H T VI 14-16 A2-252 FRANCO Elmar Javier A T JU 16-18 A2-172 VILLANUEVA Justo Reynaldo H P LU 10-12 LAB-EL1 HUAMAN Floren Acel B T LU 16-18 A2-259 CASTAÑEDA Jorge Porfirio B T LU 18-20 A2-259 CASTAÑEDA Jorge Porfirio ML214: MAQUINAS ELECTRICAS ESTATICAS A T MA 08-10 A2-276 MARCELO Emilio Asuncion ML830: ELECTRONICA A P MI 10-12 A2-242 MARCELO Emilio Asuncion A T MA 10-12 A2-239 HUAMANI Edilberto A T JU 10-12 A2-280 MARCELO Emilio Asuncion A P JU 10-12 A2-260 HUAMANI Edilberto B P MA 14-16 A2-360 CORTEZ Hernán ML223: LAB.

GUIA DE HORARIOS 2018-I A T LU 10-12 A2-266 AREVALO Robinson MN153: FUERZA MOTRIZ TERMICA A P MI 08-11 LAB-MT AREVALO Robinson A T MA 18-20 A2-172 AGUILAR Duilio Leoncio B T LU 08-10 A1-171 AREVALO Robinson A T JU 20-22 A2-172 AGUILAR Duilio Leoncio B P VI 09-12 LAB-MT HUAMANI Edilberto MN163: CENTRALES TERMOELECTRICAS ML931: MERCADO ELECTRICO A T MA 20-22 A2-250A GONZALES Salome A T MA 20-22 A2-359 SARAVIA Fredy Alberto A P JU 20-22 A2-250A GONZALES Salome A P JU 20-22 A2-159 SARAVIA Fredy Alberto B P SA 16-18 A2-239 DORREGARAY Fernando B T SA 18-20 A2-239 DORREGARAY Fernando ML951: AUDITORIA DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS A P MA 16-18 A2-239 VILLANUEVA Justo Reynaldo MN183: INSTALACIONES INDUSTRIALES A T MI 18-20 A2-172 VILLANUEVA Justo Reynaldo A P SA 14-16 A2-167 LUQUE Manuel Humberto A T SA 16-18 A2-269 LUQUE Manuel Humberto MN114: TERMODINAMICA I A T LU 10-12 A2-350A GODOFREDO Fausto Israel MN204: MECANICA DE FLUIDOS A P MA 12-14 A2-360 GODOFREDO Fausto Israel A P MA 10-13 A2-159 AREVALO Antonio A T MI 10-12 A2-350A GODOFREDO Fausto Israel A T JU 14-16 A2-159 AREVALO Antonio B T LU 08-10 A2-259 GODOFREDO Fausto Israel B P MA 10-12 A2-360 GODOFREDO Fausto Israel MN216: MECANICA DE FLUIDOS I B T MI 08-10 A2-350A GODOFREDO Fausto Israel A T LU 12-14 A2-167 CHAVEZ Federico Francisco C T MA 12-14 A2-266 LOPEZ Jorge Edmundo A T MI 12-14 A2-167 CHAVEZ Federico Francisco C T JU 11-13 A2-250A LOPEZ Jorge Edmundo A P VI 14-16 A2-242 CHAVEZ Federico Francisco C P VI 12-14 A2-159 LOPEZ Jorge Edmundo B T MA 08-10 A2-250A RIOS Rubén B T JU 08-10 A2-242 RIOS Rubén MN116: TERMODINAMICA I I B P VI 08-10 A2-259 RIOS Rubén A T MA 14-16 A2-276 LOPEZ Jorge Edmundo C T MA 10-12 A2-250B RIOS Rubén A P VI 14-16 A1-171 LOPEZ Jorge Edmundo C T JU 10-12 A2-242 RIOS Rubén B T MI 12-14 A2-367B PINEDA Roberto C P VI 10-12 A2-259 RIOS Rubén B P VI 12-14 A2-276 PINEDA Roberto MN217: MECANICA DE FLUIDOS I I MN121: TERMODINAMICA A T MA 08-10 A2-350B SIFUENTES Jorge Favio A T LU 08-10 A2-266 UGARTE César A P JU 08-10 A2-159 SIFUENTES Jorge Favio A T LU 10-12 A1-151 UGARTE César B T MA 10-12 A2-166 SIFUENTES Jorge Favio A P VI 10-12 A2-340 UGARTE César B P JU 10-12 A2-340 SIFUENTES Jorge Favio B P MA 15-17 A2-269 UGARTE César C T MA 16-18 A2-360 PINEDA Roberto B T VI 08-10 A2-366 UGARTE César C P MI 16-18 A2-360 PINEDA Roberto B T VI 16-18 A1-151 UGARTE César MN232: TURBOMAQUINAS I MN136: MOTORES DE COMBUSTION INTERNA A T LU 08-10 A2-350B ESPINOZA Juan A P MI 11-14 LAB-IMCI CUTY Eddy A T MI 08-10 A2-260 ESPINOZA Juan A/B/C T MI 08-10 A2-172 LIRA Juan Guillermo A P VI 08-10 A2-250A ESPINOZA Juan A/B/C T VI 08-10 A2-172 LIRA Juan Guillermo B T MA 16-18 A2-167 GONZALES Salome B P VI 13-16 LAB-IMCI MUNARES Carlos B T JU 18-20 A2-167 GONZALES Salome C P MA 08-11 LAB-IMCI PONCE Jorge B P VI 16-18 A2-266 GONZALES Salome D P MI 08-11 LAB-IMCI PONCE Jorge C T LU 10-12 A2-366 PINTO Hernán D/E/F T MA 08-10 A2-172 LIRA Juan Guillermo C T MA 10-12 A2-260 PINTO Hernán D/E/F T JU 08-10 A2-172 LIRA Juan Guillermo C P JU 10-12 A2-159 PINTO Hernán E P JU 11-14 LAB-IMCI PONCE Jorge D T MI 10-12 A2-350B TOLEDO Manuel Sebes F P MA 11-14 LAB-IMCI PINEDA Roberto D T VI 10-12 A2-159 TOLEDO Manuel Sebes G P VI 09-12 LAB-IMCI CUTY Eddy D P VI 14-16 A2-259 GONZALES Salome G/H/I T MA 12-14 A2-172 LIRA Juan Guillermo G/H/I T JU 12-14 A2-172 LIRA Juan Guillermo MN253: VENTILACION INDUSTRIAL H P JU 08-11 LAB-IMCI TOLEDO Manuel Sebes A T VI 18-20 A2-159 VILLAVICENCIO Manuel I P LU 09-12 LAB-IMCI CUTY Eddy A P VI 20-22 A2-166 VILLAVICENCIO Manuel MN143: TURBINAS A VAPOR Y A GAS MN310: TRANSFERENCIA DE CALOR A T MA 10-12 A1-151 PAEZ Eliseo A P MA 08-10 A2-167 RAVELO José A T VI 16-18 A2-350A PAEZ Eliseo A T JU 08-10 A2-239 RAVELO José B T MA 10-12 A2-167 RAVELO José Versión: 12_03_2018 12_40pm Pág 6/9 .

GUIA DE HORARIOS 2018-I B P JU 10-12 A2-239 RAVELO José E P MA 10-13 A2-259 CORDOVA Zoila Luisa C T SA 08-10 A2-172 PINEDA Roberto C p SA 10-12 A2-172 PINEDA Roberto MS113: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS A T MA 12-14 A1-161 PRADA Solon Pedro Luis MN314: TRANSFERENCIA DE CALOR Y MASA A P VI 12-14 A1-161 PRADA Solon Pedro Luis A T LU 16-18 A2-172 VILLAVICENCIO Manuel A T MI 14-16 A2-250A VILLAVICENCIO Manuel MS213: INGENIERIA ECONOMICA Y FINANZAS A P JU 16-18 A2-166 VILLAVICENCIO Manuel A T LU 20-22 A2-280 PRADA Solon Pedro Luis A P VI 20-22 A2-260 PRADA Solon Pedro Luis MN374: REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO B P LU 12-14 A2-172 FRANCO Elmar Javier A T LU 16-18 A2-269 RAVELO José B T VI 12-14 A2-172 FRANCO Elmar Javier A P MI 16-18 A2-242 RAVELO José C T LU 10-12 A2-250A RIVERA Samuel Vladimir B T MA 20-22 A2-276 BOCANEGRA Luis Clemente C P MA 08-10 A2-269 RIVERA Samuel Vladimir B P SA 08-10 A2-359 BOCANEGRA Luis Clemente D T LU 18-20 A1-171 PRADA Solon Pedro Luis D P VI 18-20 A2-252 PRADA Solon Pedro Luis MN412: LABORATORIO DE INGENIERIA MECANICA I A P MI 13-16 LAB-05 SIFUENTES Jorge Favio MS223: COSTOS Y PRESUPUESTOS B P MI 13-16 LAB-05 TOLEDO Manuel Sebes A T MI 18-20 A1-161 RIVERA Samuel Vladimir C P MI 13-16 LAB-05 PAEZ Eliseo A P JU 18-20 A1-171 RIVERA Samuel Vladimir D P MI 13-16 LAB-05 SALAZAR Israel E P LU 09-12 LAB-05 AREVALO Antonio MS311: CONSTITUCION Y DERECHO EMPRESARIAL F P LU 09-12 LAB-05 CHAVEZ Federico Francisco A P SA 11-14 A1-161 COGORNO Carlos Luis G P LU 09-12 LAB-05 MORALES Oswaldo B P SA 14-17 A2-166 ACEVEDO Elba Sissi H P LU 09-12 LAB-05 MALDONADO Arturo C P SA 08-11 A2-239 COGORNO Carlos Luis D P SA 18-21 A2-159 ACEVEDO Elba Sissi MN423: INSTRUMENTACION.N. MEDICION Y CONTROL E P SA 10-13 A2-359 N. A P SA 08-10 A2-167 LUQUE Manuel Humberto A T SA 10-12 LAB-MT LUQUE Manuel Humberto MS413: GESTION DE PROYECTOS A T MI 18-20 A2-366 GOMEZ Rubén MN463: LABORATORIO DE INGENIERIA MECANICA I I A P MI 20-22 A2-340 GOMEZ Rubén A P LU 13-16 LAB-05 MORALES Oswaldo B T MA 20-22 A2-167 SALCEDO William Jesus B P LU 13-16 LAB-05 MALDONADO Arturo B P JU 20-22 A2-167 SALCEDO William Jesus C P MA 09-12 LAB-05 SINCHI Francisco D P MA 09-12 LAB-05 MORALES Oswaldo MS525: GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD E P MA 09-12 LAB-05 VILLAVICENCIO Manuel A T LU 16-18 A2-260 SILVA Wilson Jose F P JU 13-16 LAB-05 TOLEDO Manuel Sebes A P MI 16-18 A2-260 SILVA Wilson Jose G P JU 13-16 LAB-05 LOPEZ Jorge Edmundo B P MA 16-18 A2-266 ORTIZ Jorge B T MI 18-20 A1-151 ORTIZ Jorge MN464: LABORATORIO DE ING. MECANICA I I I C T MI 16-18 A2-252 RIVERA Samuel Vladimir A P MA 13-16 LAB-05 PINTO Hernán C P JU 16-18 A2-159 RIVERA Samuel Vladimir B P MA 13-16 LAB-05 AGUILAR Duilio Leoncio C P VI 13-16 LAB-05 PAEZ Eliseo MS614: MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD D P VI 13-16 LAB-05 MALDONADO Arturo A T MI 16-18 A1-151 MEDINA Carloman A T VI 12-14 A2-367A MEDINA Carloman MN465: LABORATORIO DE INGENIERIA MECANICA A P VI 09-12 LAB-05 MALDONADO Arturo MT127: ANALISIS Y DISEÑO DE CIRCUITOS DIGITALES B P VI 09-12 LAB-05 MORALES Oswaldo A P LU 18-20 LAB-MT FURUKAWA Roberto C P MI 09-12 LAB-05 CHAVEZ Federico Francisco A/B T SA 08-10 A2-260 BARRERA Daniel D P MI 09-12 LAB-05 PINTO Hernán A/B T SA 10-12 A2-260 BARRERA Daniel B P LU 20-22 LAB-MT FURUKAWA Roberto MN627: TECNOLOGIA DE ENERGIAS RENOVABLES A T MA 18-20 A2-167 ESPINOZA Rafael Leonardo MT136: SISTEMAS EMBEBIDOS A P JU 18-20 A2-350A ESPINOZA Rafael Leonardo A P MA 16-18 CCLAB-A OLIDEN José A/B T MA 14-16 A2-266 OLIDEN José MS112: DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES Y LIDERAZGO B P JU 18-20 CCLAB-A OLIDEN José A P JU 10-13 A2-259 GOMEZ Luisa B P MI 10-13 A2-259 GOMEZ Luisa MT221: INGENIERIA DE CONTROL C P JU 14-17 A2-259 GOMEZ Luisa A P MA 19-22 A2-380 SOTELO Freedy D P MI 14-17 A2-269 GOMEZ Luisa A/B T MA 17-19 A2-259 SOTELO Freedy Versión: 12_03_2018 12_40pm Pág 7/9 .

GUIA DE HORARIOS 2018-I B P LU 09-12 LAB-MT CASTAÑEDA Ricardo B P VI 20-22 A2-380 VINCES Leonardo Nikolai C P JU 08-11 CCLAB-E PEREZ Rolando Melquiades C T MI 16-18 A2-172 ROMERO Julio C/D T JU 14-16 A2-359 SOTELO Freedy C P JU 16-18 A1-151 ROMERO Julio D P SA 10-13 CCLAB-B MESONES Gustavo MT417: PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES MT227: CONTROL MODERNO Y OPTIMO A P JU 16-18 A2-280 DEL Christian Carlos A T MA 08-10 A2-159 GARRIDO Rosa Mercedes A/B P JU 14-16 A2-280 DEL Christian Carlos A P JU 10-12 A2-380 GARRIDO Rosa Mercedes B P SA 08-10 LAB-MT MESONES Gustavo B P MA 18-20 LAB-MT MESONES Gustavo B T JU 18-20 A2-359 MESONES Gustavo MT418: PROCESADORES DIGITALES DE SEÑALES A P JU 14-16 LAB-MT BORJA Mario MT228: CONTROL DIGITAL A/B T LU 12-14 A2-239 BORJA Mario A P MI 16-18 LAB-MT RODRIGUEZ Ricardo Raul B P MA 12-14 LAB-MT BORJA Mario A/B T LU 20-22 A2-172 RODRIGUEZ Ricardo Raul B P MI 18-20 LAB-MT RODRIGUEZ Ricardo Raul MT510: MICRO Y NANO MANIPULACION A P JU 18-20 A2-242 FURUKAWA Roberto MT229: CONTROL AVANZADO A T JU 20-22 A2-250B FURUKAWA Roberto A T VI 18-20 A2-242 BARRERA Daniel A T VI 20-22 A2-242 BARRERA Daniel MT516: DINAMICA DE SISTEMAS MULTICUERPO A P LU 14-16 CCLAB-3A CALLE Ivan MT231: BIOLOGIA DE SISTEMAS A/B T JU 14-16 A1-151 CALLE Ivan A T SA 16-18 A2-159 CARDENAS Paul B P VI 14-16 A2-380 CALLE Ivan A P SA 18-20 A1-151 CARDENAS Paul MT517: ANALISIS Y CONTROL DE ROBOTS MT233: CONTROL DE PROCESOS A T LU 16-18 A2-250B CALLE Ivan A T SA 10-12 A2-350B VINCES Leonardo Nikolai A P VI 16-18 A2-380 CALLE Ivan A P SA 12-14 A2-252 VINCES Leonardo Nikolai B P MI 18-20 A2-159 ROMERO Julio MT616: INTELIGENCIA ARTIFICIAL B T JU 18-20 A2-159 ROMERO Julio A P LU 16-18 LAB-MT RODRIGUEZ Ricardo Raul A/B T VI 15-18 A2-280 RODRIGUEZ Ricardo Raul MT235: CONTROL CLASICO B P MA 20-22 LAB-MT CALLE Ivan A T MA 14-16 A2-350B HUAMAN Richard A P VI 10-13 A2-239 HUAMAN Richard MT723: DISEÑO DE MAQUINAS AUTOMATICAS B T LU 16-18 A2-242 BORJA Mario A P LU 18-20 A2-380 ALVAREZ Helard Henry B P MI 14-17 A1-171 BORJA Mario A/B T MI 19-22 A2-269 PEREZ Rolando Melquiades B P LU 16-18 A2-380 ALVAREZ Helard Henry MT242: SISTEMAS ELECTROHIDRAULICOS Y ELECTRONEUMATICOS MT736: SISTEMAS DE MANUFACTURA RECONFIGURABLES A P LU 12-15 LAB-MT CASQUERO Julio Cesar A P MI 10-13 A2-252 PERALTA Jesus A/B T MI 12-14 LAB-MT CASQUERO Julio Cesar A/B T MA 08-10 A2-350A PERALTA Jesus A/B T MI 14-15 LAB-EL2 CASQUERO Julio Cesar B P JU 08-11 A2-167 PERALTA Jesus B P VI 12-15 LAB-MT CASQUERO Julio Cesar MT818: PROYECTO MECATRONICO MT247: SENSORES Y ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES A T MA 18-20 A2-350B OLIDEN José A P JU 08-10 LAB-MT SOTELO Freedy A T JU 16-18 A2-250A OLIDEN José A/B T VI 08-10 A1-171 SOTELO Freedy B P JU 10-12 LAB-MT SOTELO Freedy MV108: DIBUJO NAVAL A P MI 11-13 A2-380 CORDOVA Zoila Luisa MT253: AUTOTRONICA A T JU 13-16 A2-380 CORDOVA Zoila Luisa A T LU 16-18 A1-151 MUNARES Carlos A P MI 16-18 A2-250A MUNARES Carlos MV113: FUNDAMENTOS NAVALES A P MA 15-18 A1-161 RAMIREZ Jorge MT325: DISEÑO DE SISTEMAS EN TIEMPO REAL A T JU 18-20 LAB-MT BARRERA Daniel MV211: TEORIA DEL BUQUE I A P JU 20-22 LAB-MT BARRERA Daniel A T MA 14-17 A2-260 CORTEZ Cancio Nicolas A P MI 10-13 A2-280 CORTEZ Cancio Nicolas MT335: COMUNICACION DE DATOS Y REDES INDUSTRIALES A P MI 20-22 LAB-MT VINCES Leonardo Nikolai MV214: TEORIA DEL BUQUE II A/B T MA 14-16 A2-340 BORJA Mario A P MA 08-11 A2-367B CORTEZ Cancio Nicolas Versión: 12_03_2018 12_40pm Pág 8/9 .

N. DE INDUST.N. MV476: ESTRUCTURAS NAVALES I A P VI 16-18 A2-252 N. MV233: SISTEMAS ELECTRONICOS DEL BUQUE A T JU 16-18 A2-250B N. NAVALES A P JU 18-20 A2-250A VILLANUEVA Carlos Roberto A T MA 18-20 A2-360 RAMIREZ Jorge A P MI 20-22 A2-172 RAMIREZ Jorge MV335: MOTORES DIESEL MARINOS A T MA 10-12 A2-350A VARGAS Juan Pablo A P JU 10-12 A2-350A VARGAS Juan Pablo MV355: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA NAVAL A P LU 18-20 A2-250A AMAYA David A T JU 16-18 A2-367B AMAYA David MV423: TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION NAVAL I A T SA 15-17 A2-252 CHURAMPI Daniel A P SA 17-19 A2-252 CHURAMPI Daniel MV425: TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION NAVAL I I A T SA 08-11 A2-250B CHURAMPI Daniel A P SA 11-13 A2-250B CHURAMPI Daniel MV435: HIDRODINAMICA NAVAL A P VI 18-20 A2-350A DE Dunker A T SA 15-17 A2-350A DE Dunker A P SA 17-19 A2-250B DE Dunker MV436: RESISTENCIA AL AVANCE Y PROPULSION A T SA 08-11 A2-276 CABELLO Augusto Elmer A P SA 12-15 A2-250A CABELLO Augusto Elmer MV437: LABORATORIO DE HIDRODINAMICA NAVAL A T LU 20-22 A2-250A AMAYA David A P JU 18-22 LAB-HID AMAYA David MV456: DINAMICA DEL BUQUE A T VI 20-22 A2-367A DE Dunker A P SA 12-14 A2-350B DE Dunker A P SA 19-21 A2-350A DE Dunker MV461: PROYECTOS NAVALES I A P LU 18-20 A2-366 N.N.N. A T MI 20-22 A1-151 N. A T MA 19-22 A2-250B ROGGERO José A P SA 08-10 A2-242 ROGGERO José MV315: MAQUINAS MARINAS I A P LU 15-18 A1-161 ACOSTA Víctor MV477: ESTRUCTURAS NAVALES II A T MA 16-18 A2-367A ACOSTA Víctor A P LU 19-22 A2-250B ROGGERO José A P SA 10-13 A2-166 ROGGERO José MV316: MAQUINAS MARINAS I I A T MA 18-20 A2-350A ACOSTA Víctor MV615: LEGISLACION MARITIMA A P MI 15-18 A2-350A ACOSTA Víctor A P VI 16-18 A2-367A COGORNO Carlos Luis A P VI 18-20 A2-250B COGORNO Carlos Luis MV323: MAQUINAS AUXILIARES DEL BUQUE A T MA 16-18 A2-276 VILLANUEVA Carlos Roberto MV643: ORGANIZACION Y ADM.N. MV232: SISTEMA ELECTRICO DEL BUQUE MV463: PROYECTOS NAVALES I I A T MA 18-20 A2-252 VILLANUEVA Carlos Roberto A T LU 20-22 A2-167 N.N. A P JU 18-20 A2-166 N.N. Versión: 12_03_2018 12_40pm Pág 9/9 .N. A P JU 16-18 A2-266 VILLANUEVA Carlos Roberto A P MI 18-20 A2-167 N. GUIA DE HORARIOS 2018-I A T JU 10-12 A2-367B CORTEZ Cancio Nicolas A P JU 20-22 A2-166 N.