You are on page 1of 2

RESPUESTA

:

√5 + 𝑛 βˆ’ 2 √5 + 𝑛 βˆ’ 2 √5 + 𝑛 + 2
lim = lim βˆ—
π‘›β†’βˆ’1 𝑛+1 π‘›β†’βˆ’1 𝑛+1 √5 + 𝑛 + 2

2 2
√5 + 𝑛 βˆ’ 2 (√5 + 𝑛) βˆ’ 2
lim = lim
π‘›β†’βˆ’1 𝑛+1 π‘›β†’βˆ’1
(𝑛 + 1) (√5 + 𝑛 + 2)

√5 + 𝑛 βˆ’ 2 5+π‘›βˆ’4
lim = lim
π‘›β†’βˆ’1 𝑛+1 π‘›β†’βˆ’1
(𝑛 + 1) (√5 + 𝑛 + 2)

√5 + 𝑛 βˆ’ 2 𝑛+1
lim = lim
π‘›β†’βˆ’1 𝑛+1 π‘›β†’βˆ’1
(𝑛 + 1) (√5 + 𝑛 + 2)

√5 + 𝑛 βˆ’ 2 1
lim = lim
π‘›β†’βˆ’1 𝑛+1 π‘›β†’βˆ’1 √
5+𝑛+2

Aplicando el lΓ­mite se obtiene:

√5 + 𝑛 βˆ’ 2 1 1
lim = =
π‘›β†’βˆ’1 𝑛+1 √5 βˆ’ 1 + 2 2+2

Por lo tanto,

√5 + 𝑛 βˆ’ 2 1
lim =
π‘›β†’βˆ’1 𝑛+1 4

2) lim 2π‘π‘œπ‘ (2π‘Ž) βˆ’ 4𝑠𝑒𝑛(3π‘Ž)
π‘Žβ†’πœ‹

RESPUESTA:

Este lΓ­mite se puede evaluar de forma directa, es decir, reemplazar la tendencia de
la variable en la funciΓ³n.

5858 π‘₯β†’1 . lim 2π‘π‘œπ‘ (2π‘Ž) βˆ’ 4𝑠𝑒𝑛(3π‘Ž) = {2π‘π‘œπ‘ (2πœ‹)} βˆ’ {4𝑠𝑒𝑛(3πœ‹)} π‘Žβ†’πœ‹ lim 2π‘π‘œπ‘ (2π‘Ž) βˆ’ 4𝑠𝑒𝑛(3π‘Ž) = {2(1)} βˆ’ {4(0)} = 2 βˆ’ 0 π‘Žβ†’πœ‹ Por lo tanto. lim 2π‘π‘œπ‘ (2π‘Ž) βˆ’ 4𝑠𝑒𝑛(3π‘Ž) = 2 π‘Žβ†’πœ‹ 3) lim √π‘₯ 2 + 3π‘₯ βˆ’ √π‘₯ 2 + π‘₯ π‘₯β†’1 RESPUESTA: Este lΓ­mite se puede evaluar de forma directa. lim √π‘₯ 2 + 3π‘₯ βˆ’ √π‘₯ 2 + π‘₯ = 0. es decir. lim √π‘₯ 2 + 3π‘₯ βˆ’ √π‘₯ 2 + π‘₯ = √12 + 3(1) βˆ’ √12 + 1 π‘₯β†’1 lim √π‘₯ 2 + 3π‘₯ βˆ’ √π‘₯ 2 + π‘₯ = √4 βˆ’ √2 π‘₯β†’1 lim √π‘₯ 2 + 3π‘₯ βˆ’ √π‘₯ 2 + π‘₯ = 2 βˆ’ √2 π‘₯β†’1 Por lo tanto. reemplazar la tendencia de la variable en la funciΓ³n.