You are on page 1of 7

BAHASA JAWA

A. BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, ATAU C PADA JAWABAN YANG BENAR!

1. pitik iku sikile jumlahe ana ...
a. 2
b. 4
c. 6

2. manuk dara iku mabur nggunakake ...
a. sikil
b. buntut
c. lar

3. anak sapi iku arane ...
a. piyek
b. kuthuk
c. pedet

4. wedus iku nduwe swara ...
a. petok-petok
b. mbek-mbek
c. ngeong-ngeong

5. kewan sing senengane kluruk yaiku ...
a. kucing
b. pitik
c. wedus

6. Gula lan madu iku rasane ...
a. pahit
b. legi
c. kecut

7. Sing rasane asin yaiku ...
a. uyah
b. jeruk
c. pelem

8. andi diparingi hadiah soko bu guru
andi banjur ngucapake ...
a. ngapurane

. rikma c. matur nuwun 9. a. a.. suku b. sugeng enjang c. mangan b. ibu nembe turu basa kramane yaiku a. yen ngomong koro wong tuo iku kudu nganggo basa .. ibu nembe sare c. nyuwun sewu 11. bapak nembe tindak basa ngokone tindak yaiku . lunga c.. Yen ketemu pak guru wayah sore kudu ngucapake . sugen enjang 10. mangan . sugeng dalu b.b.. a.... ibu nembe siram 12. kuping 16.. mripat iku digunakake kanggo ... a. matur nuwun c... ibu lagi sare b. yen arep mlebu omahe wong liyo kudu ngucapake .. krama c. mripat b. dolanan 14. a. a. cangkem c. basa kramane tangan yaiku . bali 15. sing digunakake kanggo ngrungokake yaikut . a. sugeng sonten c. asta 13. kulo nuwun b. ngoko b.

. a.b. yen kepengen awake sehat iku uripe kudu . mangan terus 19. pinter b... ningali 17... mikul c. dolanan 20. sugih c. wong sing sregep sinau iku bakal .25 budi tangi turu jam lima esuk sakwise tangi budi banjur ngresiki kamare Jam enem budi banjur adus Sakwise adus budi terus sarapan Jam setengah pitu budi pamitan mbi wong tuane budi mangkat sekolah bareng konco-koncone 21. a. njaluk sangu b... putih c. dolanan c. wong tuane budi b.. karo wong tuane a. ani lagi luru godong gedang rupane godong gedang yaiku . a. a. abang b. setengah pitu b.. budi c.. ijo Wacanan kanggo nomer 21... budi tangi turu jam . kancane budi 22. resikan b. a. jam enem .. rini arep mangkat sekolah rini kudu . pamitan c. sapa sing diterangake ing cerita dhuwur iku . ayu 18.

..... jam pitu 25.... 10...... jam lima 23. tulisen basa krama saka angka-angka ing ngisor iki! a........ ....................... 8...... yen awan iku langite padang.............................. yen dikandani wong tuo iku kudu ...................... pamitan b.... JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT INI DENGAN BENAR! 1............................. sakwise adus budi banjur ..... 3.......................................... dewekan B............. C.... kapan budi pamitan karo wong tuane a... a..... sarapan c. 6..... ...... bocah sing ora gelem sinau iku marai .... basa kramane mripat yaiku ....................... 4....... iwak iku uripe ana ing ..... 7. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT INI DENGAN BENAR! 1.. wong tuane c.c....... Santi sregep sikatan......... Untune dadi sehat lan warnane ...... telu d. yen pamitan karo wong tuo iku kudu ... a... Yen bengi langite dadi .......... ......... basa kramene lunga yaiku .. 5.... 2.... papat e. jam setengah pitu b................. sikil iku digunakake kanggo .... budi mangkat sekolah karo ................................... mangkat sekolah 24................ loro c. 9.......... Kewan seng swarane ngeong-ngeong yaiku ... Lima Jawab : ....... jam enem esuk c.. konco-koncone b.......................................................... Siji b.........

.............................................. legi .............. b........................................... lar 3.............. Pitik Jawab : ......... Tulisen basa kramane kalimat ing ngisor iki! a................................................................................................... c........................................................................................... a.....................................................2.......... sebutna swarane kewan-kewan ing ngisor iki! a........ ................................................... ............. ...... ....................... mbek-mbek 5............... sebutna gunane piranti ing ngisor iki! a.................................................. topi Jawab : ............ 2 2............................................................... 4...................... ....................................................................... berikut linknya : Link Download Soal UAS / UKK Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 Dan Kunci Jawaban) KUNCI JAWABAN SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER 2 BAHASA JAWA KELAS 1 SD A............ ibu lagi adus b........................................................................................... pitik 6................. b................ Kucing b............................... ..................... (Jika ingin mendownload soal ini... buku b.................................................................................................................................................................................................................... 5........... .................. 3................................... JAWABAN 1................................................................................ Wedus c.............................................................................................. c..................................................... b.......................................................................................................................... sebutna 5 piranti-piranti kanggo masak! Jawab : ........................................................................ pedet 4........... ....................... wajan c..................... bapak lagi mangan Jawab : ...............................

dirungoke 10. b. b. c. tindak 5. kulo nuwun 11. pinter 18. salaman 7. lima = gangsal . JAWABAN 1. b. pamitan 20. a. sarapan 24. budi 22. uyah 8. krama 14. peteng 8. c. loro = kalih c. jam setengah pitu 25.7. lunga 15. kucing 2. c. c. ningali 17. basa krama saka angka-angka ing ngisor iki: a. c. kuping 16. matur nuwun 9. b. jam lima 23. putih C. bodo 9. b. b. JAWABAN 1. telu = tiga d. b. a. a. asta 13. c. konco-koncone B. a. a. ibu nembe sare 12. a. paningal 4. resikan 19. ijo 21. sugeng sonten 10. banyunan 3. papat = sekawan e. mlaku 6. Siji = setunggal b.

serok . basa kramane kalimat ing ngisor iki : a. buku = kanggo nulis b. gunane piranti ing ngisor iki : a. swarane kewan-kewan ing ngisor iki : a. Kucing = ngeong-ngeong b. topi = kanggo nutupi sirah 5. wajan = kanggo masak c. ibu lagi adus = ibu nembe siram b. bapak lagi mangan = bapak nembe dhahar .2.kompor . piranti-piranti kanggo masak : . Wedus = mbek-mbek c.peso 4. Pitik = petok-petok / kukuruyuk 3.panci .priok .wajan .