You are on page 1of 1

1.

Jelaskan kedudukan dan fungsi organ tutur yang berikut
a. Bibir
-menyekat perjalanan udara
-berada di luar tonga mulut
b. Pita suara
-terletak didalam ruang tenggorok
-untuk menghasilkan bunyi bahasa
c. Anak tekak
-bahagian belakang ronga mulut dan berhampiran dgn lelangit lembut
-berfungsi sebagai alat pertuturan dan berfungsi bersama dgn lelangit lembut