You are on page 1of 2

B.

Buat analisis contoh-contoh perlakuan bermoral atau tidak bermoral
berikut mengikut prinsip kewajipan.

Perlakuan Analisis Status
Perwira yang Perwira mempunyai Bermoral
terkorban semangat patrioisme
mempertahankan dan cinta akan negara
negara untuk berani
mempertahankan dan
menjaga keselamatan
negara

Perwira yang Perwira terkorban Tidak bermoral
terkorban mepertahankan negara
mempertahankan untuk mengharumkan
negara nama sendiri bukan
negara

Menderma darah Menderma darah untuk Bermoral
menyelamatkan nywa
orang lain

Menderma darah Menderma darah untuk Tidak bermoral
mendapat untung atau
wang yang lumayan

Seseorang Menjadi wakil rakyat Bermoral
mencalonkan dirinya adalah untuk menjaga
menjadi wakil rakyat kebajikan, kebaikan
dan hal ehwal rakyat

Seseorang Menjadi wakil rakyat Tidak bermoral
mencalonkan dirinya adalah untuk
menjadi wakil rakyat mengeksploitasi rakyat
atau berlaku aktiviti
rasuah.

Membantu ibu Membantu ibu Bermoral
menjaga adik manjaga adik adalah
untuk tidak
membiarkan adik
mengganggu ibu

Guru merotan murid Guru merotan murid di Tidak bermoral kerana murid sering khalayak ramai kerana ponteng sekolah murid sering ponteng sekolah.Membantu ibu Membantu ibu Tidak bermoral menjaga adik manjaga adik adalah untuk ingin dapat wang atau duit daripada ibu Guru merotan murid Guru merotan murid Bermoral kerana murid sering kerana murid sering ponteng sekolah ponteng sekolah adalah unuk memberi pengajaran kepada pelajar-pelajar yang membuat salah dan pengajaran kepada murid lain. Hal ini akan memberi kesan yang negatif seperti memalukan pelajar dan melanggar hak asasi kanak-kanak. .