You are on page 1of 3

Konsep asas Falsafah

- Falsafah ialah suatu kontroversi 争议
- Ialah satu bidang yg cuba meneroka tentang makna tersebut
- Ialah suatu cubaan utk mencari kebenaran dan suatu bidang kajian yang
komprehensif, holistik, dan logikal ke atas pemikiran manusia dalam bidang
agama, sastera, sains, dan pendidikan.
- Boleh dibezakan drpd sains empirikal 实证科学 dan agama.
- Falsafah berbeza drpd sains krn soalan2 tdk boleh dijawab secara empirikal
经验 sama ada melalui pengalaman dan eksperimen.
- Dr sudut agama yg tujuannya ialah semata-mata intelektual
- Falsafah menggunakan sebab tanpa merujuk sebarang pengamatan 意见 yg
munasabah dan eksperimen utk menerangkan sesuatu.
- Falsafah ialah kajian tt masalah am berkenaan hal2 sprt pengetahuan,
kewujudan, kebenaran, kecantikan, keadilan, kesahan(合法性), minda dan
bhs.
- Semasa menggunakan falsafah utk menangani pelbagai persoalan,
penggunaanya berbeza dr segi pendekatan kritis 重要方法 dan sistematik
pergantungan penerangannya adalah kpd perbhs yg berasas
- Falsafah blh dibahagikan 5 bidang iaitu: Metafizik,Epistemologi, etika, politik
dan estetik. 形而上学,认识论,伦理学,政治学和美学。
- Metafizik 抽象 ialah kajian tt kewujudan dan sifat kewujudan itu.
- Epistemologi 认知论 pula ialah kajian tt ilmu yg realiti dan kewujudan
- Etika bergantung kpd epistemologi, kajian tt cara manusia harus bertindak
- Etika bergantung epistemologi krn seseorang sukar membuat pilihan tanpa
ilmu
- Politik ialah sebahagian drpd etika yg mengkaji tt cara yg sepatutnya manusia
berinteraksi dlm masyarakat
- Estetik 审美 pula bergantung kpd metafizik, epistemologi dan etika.

1.2 Konsep Falsafah Pendidikan
 Falsafah pendidikan diertikan sebagai suatu pendekatan atau teori
pembelajaran yg menentukan cara pendidikan blh dilaksanakan pada
pelbagai peringkat.
 Diperlukan sebagai panduan guru dan warga sekolah berinteraksi dengan
murid, ibu bapa dan pihak lain.

watak ataupun keupayaan fizikal individu.1 Konsep falsafah  Definisi falsafah sukar ditakfirkan scr tepat dan perkara ini diakui oleh ramai ahli falsafah sendiri.2. dan keterampilan dari generasi ke generasi. rasional dan bernas 简练  Pemikiran dan pandangan ini dihasilkan drpd usaha kajian ahli falsafah scr saintifik. nilai-nilai.  Manusia blh berfalsafah tt pengertian falsafah sendiri  Merupakan suatu usaha pemikiran ilmiah yg cuba untuk mengusahakan kebenaran yg umum dan asas krn falsafah bermakna cinta kpd hikmah 智慧  Falsafah sebagai sesuatu fahaman atau pengertian antara teologi 神 学 dengan sains. sistematik dan logikal. pendidikan ialah suatu proses menstransformasikan pengetahuan.  Pendidikan ialah teras kpd kehidupan yg sejahtera dan dinamik  Pendidikan secara tdk langsung dpt menentukan corak& mutu kehidupan manusia . pendidikan tinggi. ilmu dan nilai  Ialah pemikiran atau pandangan yg benar.2 Konsep Pendidikan  Pendidikan blh dilihat sebagai hasil dan proses  Menurut George. dalam arti 意 luas pendidikan diartikan sebagai tindakan atau pengalaman yang mempengaruhi perkembangan jiwa.2.  Tujuan adalah utk mencari dan membuktikan kebenaran serta memberikan arah tujuan dan pedoman 领导 untuk perkara penting dlm kehidupan 1.  Menentukan kurikulum dan cara pengajaran dan pembelajaran dijalankan di sekolah 1.  Falsafah mengandungi spekulasi 推测 terhadap perkara yg belum dibuktikan dengan tepat  Falsafah blh ditakfirkan sebagai usaha utk berfikir scr rasional dan kritis 批判性的思考 terhadap perkara penting  Ialah pertimbangan 考虑 asas dan andaian 假设 mengenai pertimbangan terhadap perkara yg penting  Falsafah mempersoalkan prinsip realiti. atau lembaga-lembaga lain.  Dalam arti sempit. yang dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga 机构 pendidikan seperti sekolah.

2.3 Konsep Falsafah pendidikan  Ialah 1 bidang falsafah gunaan yg menggunakan bidang2 falsafah trandisional(ontologi 本 体 论 , etika. kajian tt melibatkan pengajaran dan pendidikan serta perhubungan antara teori pendidikan dan praktiknya  Sebagai 1 cabang 支 kpd falsafah dan pendidikan  Falsafah pendidkan tdk boleh disamakan dengan teori pendidikan  Pendidikan menjadi suatu usaha berterusan  1. pembangunan manusia. tabii 自然,dan segala yg baik tt pendidikan  Cth.4 Kepentingan Falsafah pendidikan kpd guru  membantu guru untuk merancang pengajaran  melalui pegangan FP. epistemologi) dan pendekatan untuk menangani persolan2 tt polisi 政策 pendidikan. bertenaga serta mahir dan berakhlak mulia  Proses pendidikan ialah proses sepanjang hayat 1.  Pendidikan yg berkesan bakal melahirkan bangsa yg ada jati diri yg kuat dan mulia  Pendidikan sangat penting dlm pembentukan generasi muda  Pendidikan blh melahirkan warganegara yg ada sahsiah yg baik. proses. dan teori kurikulum  Kajian berfalsafah tt matlamat. rohani dan jasmani  Suatu proses dpt ilmu pengetahuan dan kemahiran & penyerapan 吸收 nilai murni dlm diri seseorang murid spy menjadi insan yg berilmu pengetahuan. guru memperkasakan 加强 ilmu secara berterusan pada peringkat sekolah  mengembang dan meningkatkan potensi diri spy mencapai cemerlang  guru dpt membantu murid utk mencungkil potensi  guru yg menghayati FP akan memastikan bhw unsur emosi dpt diterapkan di dlm bilik darjah . seimbang dan padu dr segi intelek.