You are on page 1of 6

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej 4-15-2018

Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:

KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
Zmartwychwstanie Chrystusa ks. Andrzej Maślejak
wywołało szok w psychice proboszcz
apostołów. Najpierw zwątpili, a Ks. Robert Wojsław
potem odzyskali wiarę. Pan Bóg wikariusz
swoim działaniem nieraz nas Ks. Siarhei Anhur
zaskakuje i tak prowadzi przez wikariusz
życie, abyśmy uwierzyli. Kiedy
dwaj uczniowie udajacy się do
Emaus dzielili się z apostołami SIOSTRY MISJONARKI
informacją że Jezus żyje, wtedy CHRYSTUSA KRÓLA DLA
zmartwychwstały Pan stanął POLONII ZAGRANICZNEJ
pośrodku apostołów. Dlaczego się s. Aleksandra Antonik
im ukazał - aby ich przekonać o przełożona
swoim zwycięstwie. Zobaczmy jak pieknie św. Łukasz opisuje scenę spotkania s. Maria Niwa
Chrystusa z apostołami: popatrzcie na Mnie, na moje ręce, nogi, dotknijcie Mnie, nie
jestem tylko duchem, bo duch nie ma ciała, ani kości, Ja żyję, nie patrzcie tak NIEDZIELNE MSZE ŚW.
zaskoczeni na Mnie, podajcie mi coś do jedzenia i uwierzcie. sobota - 4:00pm
Czego nie mogli apostołowie zrozumieć? Roli cierpienia w życiu Chrystusa. Po co Saturday - 5:30pm
cierpiał, po co ten krzyż, po co ta tragiczna śmierć? I dlatego w czasie tego spotkania z in English
apostołami Jezus im wyjaśnił i oświecił ich umysły, że na Nim spełniło się wszystko co niedziela - 8:00, 9:30,
było zapisane w pismach, że Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 11:15 (z udziałem dzieci),
zmartwychwstanie, aby ludzie mieli odpuszczone grzechy. (Łk 24,35-48)
1:00, 7:00
Gdy Bóg nas nie oświeci, to nic z życia nie zrozumiemy. Czy apostolowie (z udziałem młodzieży)
zrozumieli? Wszystko zrozumieli i dlatego z taką wielką mocą przemawiali na temat
Chrystusa. Przykład tej mocy i siły widzimy w dzisiejszym pierwszym czytaniu z
Dziejów Apostolskich, kiedy św. Piotr po uzdrowieniu chromego przed światynią
powiedział do zgromadzonych: wydaliście Chrystusa, zaparliście sie Go przed Codzienne Msze ŚW.
Piłatem, zaparliscie sie Świetego i Sprawiedliwego, zabiliście Dawcę życia, ale Bóg od poniedziałku do soboty
wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. (Dz 3,13-19) o 9:00am;
Podobnie jak apostołowie i my od poniedziałku do piątku
przechodzimy w życiu przez różne o 7:00pm
zwątpienia, upadki i trudne chwile.
Poprośmy Chrystusa, aby towarzyszył Biuro Parafialne czynne:
nam w drodze, aby nas oświecił, byśmy od poniedziałku do piątku
stali sie Jego świadkami w naszym 10:00am -12:00pm
środowisku. 1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm
Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

MSZE POGRZEBOWE
W minionym czasie odszedł
do wieczności:
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA– 15 KWIETNIA 2018 śp. Edward Waiszczuk
8:00 +Stanisław Świderski (35 rocz. śmierci) i śp. Janusz Lewakowski
9:30 +Aleksandra, Stanisław i zmarli z rodziny których pogrzeby odbyły się w minionym tygodniu.
Kurzatkowskich Polećmy tych zmarłych miłosierdziu Bożemu:
11:15 - O uzdrowienie dla Wojciecha „Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie”.
11:15 - O Boże bł. dla Elżbiety i Łukasza z ok. rocznicy
ślubu oraz dla Marysi z okazji urodzin
1:00 - O Boże bł. dla Doroty i Jacka z ok. rocznicy ślubu APEL MISYJNY
1:00 +Kazimierz Mucha WITAMY KS. RICHARDA
1:00 +Maria Lalewicz LEWANDOWSKIEGO
1:00 +Michael Pietraszko W dzisiejszą niedzielę, 15 kwietnia
7:00 +Maria Puławska II taca będzie przeznaczona na
PONIEDZIAŁEK - 16 KWIETNIA 2018 Apel Misyjny. Witamy w naszej
parafii ks. Richarda
9:00 +Helena, Richard Zathey - family Lewandowskiego, który jest
9:00 +Edward Wajszczyk - od Olgi Ośko przedstawicelem organizacji
7:00 +Maria Szczepanik, Maria Lalewicz „Food For The Poor”. Organizacja
WTOREK - 17 KWIETNIA 2018 zajmuje się zbieraniem srodków
na pomoc ludziom z trzeciego świata. Dostarcza środki
9:00 +Jan Wojna - od Czesława Wojnar na jedzenia i środki materialn do godnego życia a także
9:00 +Kazimierz Wójcik dba o rozwój duchowy ludzi mieszkających w ubogich
7:00 +Bronisław Kulpa krajach.
ŚRODA - 18 KWIETNIA 2018
9:00 - Za parafian POSŁUGA W KOŚCIELE - LEKTORZY
9:00 +Teofila Sewielska (18 rocz. śmierci)
Sobota/Niedziela 4 - 22 - 2018
7:00 +Joanna Palica
4:00 - C. Basta,
CZWARTEK - 19 KWIETNIA 2018 5:30 - J. Lewczuk
9:00 +Kazimierz, Alfreda Muszyńscy 8:00 - I. Jędrzejczak, A. Szklarska, M. Kaniuch
9:00 +Edward Wajszczuk - od Zyty Grumowicz 9:30 - M. Z. Purzyccy, S. Dobrzyński
7:00 +Krystyna Meibers (4 rocz. śmierci) 11:15 - Dzieci kl. VI
1:00 - M. Vanderest, J. Hołownia. Z.
PIĄTEK - 20 KWIETNIA 2018 Duniec -Dmuchowska
9:00 - O potrzebne łaski dla Anny, Jarosława, Petro, 7:00 - A. Dulemba
Alexandra Oleh, Brithany, Sophia, Guliana, Oliver, Lia, KOLEKTORZY
Wolodymir oraz o pracę dla Petro Sobota/Niedziela 4 - 22 - 2018
7:00 +Franciszek, Anna Sienkiewicz
7:00 +Edward Wajszczuk - od Ludwika i Stefanii Zabicki 4:00 - chętnych zapraszamy do zakrystii
8:00 - E. Filip, Z. Ziarnowski
SOBOTA - 21 KWIETNIA 2018 9:30 - A. Bieciuk, M. Bryczkowski, J. Szwakopf, M.
9:00 +Andrzej Bańka (6 rocznica śmierci) Wach
4:00 - O Boże bł., zdrowie dla Ireny, Mariana 11:15 - M. Przydział, J. Rakowiecki, J. Sokołowski, Z.
Kurzatkowskich w 50. rocznicę ślubu. Wolan
5:30 - W intencji Bogu wiadomej dla Sebastiana 1:00 - T. Byra, S. Królczyk, J. Put, J. Wolkowicz
7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA - 22 KWIETNIA 2018
8:00 - O Boże bł. dla Barbary i Jana z ok. 30 rocz. ślubu SKŁADKA CSA NA DZIEŃ 8 kwietnia 2018
9:30 +Stanisława Mierzwińska - od Zofii Krupiński
11:15 - Katarzyna Kulik DEDYKACJE ZEBRANO Na następny rok
1:00 - O zdrowie i Boże bł. dla Marka Kułuckiego
1:00 - Dziękczynna i o Boże bł. dla Janusza i Bożeny Bilek CSA $52,534.00 $53,033.00 $499.00
z ok. 40. ślubu.
1:00 +Michał Świeca
1:00 +Kazimierz Stęchły - od Zyty Gmurowicz
1:00 +Kazimierz Mucha Bóg zapłać za troskę o Kościół
1:00 +Marianna Cepińska
1:00 +Genowefa Pustelnik - od córki
7:00 +Łukasz Skowroński i zmarli z rodziny - rodzice i
siostra
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób


zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać
ŚWIĘCONKA PARAFIALNA gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać
nowe drogi.
Dziś, o godz. 2:30 w sali Jana Pawła II odbędzie się
Święconka Parafialna. Podczas Święconki dzieci z Polskiej
Szkoły im. Adama Mickiewicza przedstawią program KAWIARENKA -
artystyczny. PODZIĘKOWANIE
BIERZMOWANIE W NASZEJ PARAFII Dochód z kawiarenki
W niedzielę, 29 zorganizowanej w ostatnią
kwietnia, podczas Mszy niedzielę przez Rodziców i
św. o godz. 3:00pm. Młodzież przygotowującą się do
młodzież klas 8. bierzmowania wynosi: $909.00
przyjmie sakrament Bóg zapłać Młodzieży i ich Rodzicom!!!
Bierzmowania z rąk
Księdza Biskupa
Roberta Fisher. RENOWACJA WNĘTRZA KOŚCIOŁA
Otoczmy modlitwą W lipcu ubiegłego roku, pod kierunkiem architekta
młodzież, przygotowującą się do sakramentu Andrzeja Ryczek, rozpoczęła się renowacja wnętrza
bierzmowania, aby umocnieni darami Ducha Św. byli naszego kościoła. Dotychczas w prezbiterium została
świadkami wiary w Zmartwychwstałego Chrystusa, który ułożona nowa granitowa posadzka. Obraz Matki Boskiej
żyje i dzaiała dziś we współczesnym świecie. Częstochowskiej został odnowiony. W prezbiterium
SPOTKANIE W SPRAWIE CZERWCOWEGO zostały zainstalowane boczne ołtarze Jezusa Miłosiernego
FESTIWALU: poniedziałek 16 kwietnia o 7:30 pm i św. Jana Pawła II, nowe krzesła - sedilia dla księży i
Bardzo prosimy przedstawicieli następujacych organizacji ministrantów oraz balaski.
parafialnych o przybycie na spotkanie w sprawie W ostatnim tygodniu panowie Grzegorz i Piotr Stopyra
tegorocznego festiwalu parafialnego: Rada parafialna, przedstawiciele pracowni Rzemiosł Artystycznych
Komisja Finansowa, Polska Szkoła, Harcerze, Grupa Stanisława Stopyry w Grodzisku Górnym koło Leżajska
Modlitewna, Zespół taneczny Dunajec, Koło góralskie, przy pomocy firmy naszego parafianina Tadeusza Rusina
Radio Maryja, Przedszkole, Róże różańcowe, Kolumbusi. zainstalowali nad obrazem Matki Boskiej wykonaną w ich
pracowni Golgotę na podstawie obrazu wybitnego
hiszpańskiego malarza El Greco. Również w ich pracowni
została wykonana zasłona na obraz Matki Boskiej
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE Częstochowskiej. Na zasłonie przedstawiona jest scena z
obrony Jasnej Góry, procesja O. Augustyna Kordeckiego,
W najbliższym czasie sakramentalny związek
przeora Jasnej Gory wokół klasztoru z Najświętszym
małżeński zawrzeć mają:
Sakramentem. Nowy ołtarz i tabernakulum to również
Monika Kowalski & Gian Zaccagnini
dzieło wykonane w pracowni Stopyra. Natomiast
Sebastian Kwiatkowski & Katleen Kozlowski
marurowe części ołtarza zostały wykonane przez
Ktokolwiek wiedziałby o istniejących przeszkodach w
wietnamską firmę Danang Sculpture Foundation w
zawarciu małżeństwa proszony jest o zgłoszenie w
Wietnamie.
biurze parafialnym.
Projekt renowacyjny obejmuje również nowe stacje
drogi krzyżowej, które będą podświetlane. Koszty
projektu oszacowane są na około $250 tysięcy dolarów.
BANKIET X—lecia koła „Morskie Oko” Serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom za
składane donacje na fundusz renowacyjny naszego
Koło nr. 4 „Morskie Oko” zaprasza na bankiet z okazji X- koscioła.
lecia reaktywacji starego Koła. Bankiet jubileuszowy
połączony z zabawą odbędzie się w sobotę, 28 kwietnia o RENOVATION OF THE INTERIOR OF THE
godz. 7:30pm w Domu Związkowym PNA przy 10211 CHURCH OF OUR LADY OF CZESTOCHOWA
Conant, Hamttramck. Donacja $55 od osoby. W cenę In July, we began the renovation of the interior of our
wliczona kolacja, trunki. Do tańca zagra zespół „Oni”. Po church. So far, a new granite floor has been laid in the
rezerwację biletów proszę dzwonić pod numer: presbytery and the painting of the Our Lady of
313-574-9711 lub 313-874-4666. Czestochowa has been restored. Currently two new altars
were installed in the presbytery of the church and new
chairs. In the coming months additional updates will be
KONCERT GALOWY „DUNAJCA” made throughout the interior, including new illuminated
Zespół Pieśni i Tańca DUNAJEC, MIRECZKI, MAŁY Stations of the Cross. The cost of the renovations is
DUNAJEC oraz KOZICE i CAPY zapraszają na swój estimated at about $ 250,000.
doroczny KONCERT GALOWY w niedzielę, 22 kwietnia o Many thanks to our parishioners and friends for your
godz. 2:30 pm w sali Jana Pawła II. generous donations for the renovation project.
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ NASZYM MODLITWOM


CZĘSTOCHOWSKIEJ DO RODZIN POLECAMY
Zapraszamy do zapisu w biurze parafialnym lub CHORYCH I CIERPIĄCYCH
zakrystii osoby lub rodziny, które chcą przyjąć Matkę Jean Gołembiowski, Irena, Antoni
Bożą do swojego domu. Popławski, Józef Wasilewski, Anna
Celińska, Maria Rożek, Barbara
Grudka, Eleonora, Teresa
Szymański, Jerzy Gabrel, Anna
Rusinowski, Krystyna, Helena
Czapla, Magdalena Rożek, Barbara W, Marek N,
Krystyna, Łukasz Siedlaczek, Jadwiga Kondracka,
Stanisława Mandziuk, Morgan Czerwiński, Lidia
Krzyształowicz, Halina Bazarewska, Mieczysław Basak,
Dorota Kuniec, Halina Konwiak, Roma Muszyńska,
04.22 - 04.29 04.15 - 04.22 Izabella, Paweł Kuniec, ks. Józef, ks. Sławek, Maria,
Beata Dyda Barbara Elżbieta, Urszula Derecka, Sławomir, Jakub M, Helena
Kwiatkowska Redziniak, Peter B., Stanisław Radzik, Franciszek S.
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i nazwisk
bliskich chorych i cierpiących z naszych rodzin. Chcemy
polecać ich naszej modlitwie.

DUCHOWA ADOPCJA
DZIECKA POCZĘTEGO
„WAKACJE Z
BIBLIĄ”organizowane Dziś Duchowa Adopcja
dla naszych dzieci w Dziecka Poczętego w
Parafii Matki Boskiej naszej parafii. Zapraszamy
Częstochowskiej, chętnych do włączenia się
Sterling Hts,. poprzez modlitwę i uroczystą
PÓŁKOLONIE przysięgę w obronę życia
PROWADZONE BĘDĄ nienarodzonych dzieci.
PRZEZ NAUCZYCIELI, ORAZ INNE OSOBY Prosimy, dzielcie się
PROWADZĄCE ZAJECIA PLASTYCZNE, MUZYCZNE, miłością do życia, które jest nam dane przez Boga
KULINARNE, KATECHEZY MISYJNE I INNE… i przyłączcie się do dzieła Duchowej Adopcji!
Półkolonie prowadzone w języku polskim! Każdego bowiem dnia około 4000 dzieci ginie w wyniku
Dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. aborcji w USA.
Ponad 8-godzinna całotygodniowa opieka, kreatywne
Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka
zajęcia, podczas których dzieci uczą się poprzez zabawę.
zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć
Rozwijanie zainteresowań nie tylko przedmiotami
miesięcy. Polega na odmawianiu codziennej modlitwy
szkolnymi, ale także innymi dyscyplinami wiedzy.
w intencji dziecka i jego rodziców oraz jednej
Rozwijanie twórczego potencjału, pasji oraz
z dwudziestu tajemnic Różańca. Można także dołączyć
kreatywności, Lunch dzieci przynoszą z sobą.
dowolnie wybrane praktyki, na przykład częstą spowiedź
Terminy: Zapewniamy opiekę od poniedziałku do piątku i Komunię świętą, Adorację Najświętszego Sakramentu,
od 9:00 am do 4:00 pm, 25 czerwca- 29 czerwca, 3 lipca post, pomoc potrzebującym czy dodatkowe modlitwy.
- 6 lipca, 9 lipca- 13 lipca, 16 lipca- 20 lipca, 23 lipca- 27
lipca. Dalej do uzgodnienia. Informacje u Dyrektorki
szkoły - Jolanta Gmurowska - 248-652-1875.

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE KSIĘŻY


CHRYSTUSOWCÓW
22 maja 2018 roku pięciu diakonów Towarzystwa
Chrystusowego: dk. Wojciech Mula, dk. Michał
Ogrodnik, dk. Mieczysław Dusza, dk. Grzegorz Suski, dk.
Przemysław Syguła, zostaną wyświęceni na kapłanów.
Pierwsze Msze św. odprawiane przez neoprezbiterów
mają szczególną moc wstawienniczą, dlatego można
wyprosić sobie wiele łask Bożych. W tyle kościoła są
wystawione foldery, na których można wypisać i
zamówić intencje dla neoprezbiterów. Wypełnione
foldery proszę dostarczyć do zakrystii lub biura.
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

LIDERZY: GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka - s. Aleksandra Antonik - (248) 979- Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska 248952-1825
6002 Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Ministranci - ks. Sergiusz Angur SChr
Koordynator do spraw Katechezy Duszpasterstwo dzieci - ks. Sergiusz i s. Ola
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002 Duszpasterstwo młodzieży - ks. Sergiusz
Organistka - Justyna Pal - (586) 258 - 9586 Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Maślejak SChr;
Zakrystianka - s. Maria Niwa - (248) 224-8946 Lider - Halina Kocz
Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Róże Różańcowe - ks. Andrzej Maślejak SChr
RADA DUSZPASTERSKA: Lider - Olga Osko - (586) 275 - 5792
Przewodniczący: Mariusz Szrek (248) 909-9119 Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Zastępca: Urszula Czachor (586) 615-6482 Koło Seniorów „Złota Róża”
Sekretarz: Agnieszka Wróbel, Krystyna Palmeri - (588) 588 - 1932
Katarzyna Berry, Arcybractwo konającego Serca Pana Jezusa
Brygida Czaczkowska, i Matki Bożej Bolesnej - Elżbieta Żyliński
Nina Orlik,
Paweł Rakowiecki, GRUPY NIE PARAFIALNE
Marcin Zając Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
RADA FINANSOWA: Harcerstwo - Janusz Dąbrowski - (248) -623-0706
Przewodnicząca: Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Margaret Parker Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590
(248) 980 - 2797
Zastępca:
Jola Lewczuk (586) 484-2657 ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W PARAFII
Leszek Lodej - sekretarz,
Zespół Dziecięcy „Hosanna”
Jerzy Ryzner, Mariola Vanderest sobota 12:00pm - ks. Sergiusz Angur SChr
Zespół Młodzieżowy „Credo”
Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
Komisja Chrześcijańskiej Pomocy
Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Otacza opieką najbardziej potrzebujących w naszej
parafii. Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5 lat)
czwartek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawła II)
Telefoniczne dyżury w każdy wtorek od
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
10:00 - 11:00am w biurze parafialnym. czwartek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawła II)
Kordynator - Barbara Słomińska (248) 467-6778 Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
czwartek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawła II)
Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
Przedszkole parafialne Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Kozice i Capy (30 + lat) poniedziałek - 7-9:00pm
ANGEL’S CORNER CENTER Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Justyna Pal - (586) 258-9586 Zespół taneczny „Czarny Dunajec”
Sala Jana Pawła II – poniedziałek - 9:00pm
Rezerwacje - biuro parafialne Mateusz Wasiołek - 586 907-3645
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynależność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty
Kościoła. Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ przygotowujących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am
POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek
miesiąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura
parafialnego przynajmniej sześć miesięcy przed
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO
planowaną datą ślubu, aby sporządzić protokół
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt
i przygotować potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
RÓŻANIEC św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
Dla dzieci w środy o godz. 6:45pm
DROGA KRZYŻOWA
W Wielkim Poście w piątki o godz. 6:30pm. Dla dzieci PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY
w środy o godz. 6:45pm CHRYSTUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty Ze stacji WNZK 690 AM
o godz. 9:00am prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną SKLEPIK PARAFIALNY
i wieczorną.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
II piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.