You are on page 1of 52

Prvi hrvatski vojnostručni magazin

EUR 2,10
CAD 3,00
AUD 3,30
USA 2,00
CHF 3,50
SLO EUR 1,80
SEK 17,00
NOK 17,00
DKK 15,50
GBP 1,30

Broj 415 • 15. veljače 2013. • Izlazi od 1991. • www.hrvatski-vojnik.hr Besplatni primjerak

Hrvatski ponos 13/1

Motivirani,
obučeni,
spremni za
ISAF
Sustavi vojnika
budućnosti

tržište naoružanja
borbenih zrakoplova

Gađanje na poligonu “Eugen Kvaternik“

Težak ispit za
topnike
PRINTED IN CROATIA

Vojarna “Zemunik”

Udružena sredstva
ISSN 1330 - 500X

i kapaciteti u obuci
helikopterskih
timova

NASLOVNICA_415.indd 7 2/13/13 1:40 PM

2 broj 415 / 15. veljače 2013.

SADRŽAJ
4 Vojarna “Zemunik” 18 Eskadrila transportnih helikoptera, 93. zb
Udružena sredstva i kapaciteti u obuci Najviše “zadaća na poziv“
helikopterskih timova 20 VIJESTI iz OSRH
9 VIJESTI Obuka zimskog ratovanja
Ministar Kotromanović u posjetu Republici Azerbajdžan 22 Godišnje izvješće glavnog tajnika NATO-a
10 Gađanje na poligonu “Eugen Kvaternik“ Unatoč ekonomskoj krizi Savez ostaje najvažnija
Težak ispit za topnike vojna sila u svijetu
14 Hrvatski ponos 13/1 24 NOVOSTI IZ VOJNE TEHNIKE
Motivirani, obučeni, spremni za ISAF Mornarički Hermes za Indiju
17 Vijesti iz osrh 28 VojnA TEHNIKA
Predavanja polaznicima Ratne škole “Ban Josip Jelačić” Sustavi vojnika budućnosti (I. dio)

4 broj 415 / 15. veljače 2013.
U 93. zrakoplovnoj bazi HRZ-a i PZO-a u vojarni “Zemunik” 4. je veljače
broj 415 / 15. veljače 2013.
5 10 broj 415 / 15. veljače 2013. broj 415 / 15. veljače 2013.
11
započeo drugi dio trećeg tečaja obuke helikopterskih timova hrvatskih,
čeških i prvi put mađarskih oružanih snaga

Vojarna “Zemunik” Lada PuLjizević, snimio Davor Kirin Gađanje na poliGonu “euGen KvaterniK“ Domagoj VLAHOVIĆ, snimio Tomislav BRANDT

Riječ je o zajedničkoj obuci helikopterskih zrakoplovnih
posada i zrakoplovnih tehničara za održavanje heli-
koptera hrvatskih, čeških i mađarskih oružanih snaga, u
sklopu preduputne obuke i pripreme pripadnika koji će
biti upućeni u mirovnu operaciju ISAF u Afganistanu kao
zrakoplovni mentorski timovi. Ovaj tečaj, u kojem su od
same ideje pa do provedbe svake etape realizacije važnu
ulogu imali pripadnici hrvatskih OS-a, održava se u sklo-
pu inicijative Pametna obrana (Smart Defense) i oslanja
se na aktualne NATO smjernice kojima se potiče i pomaže Svako je gađanje iz teškog naoružanja
zajednička obuka, logistika, održavanje i razvoj partner- najbolji način uvježbavanja poStrojbi, za-
skih oružanih snaga uz istodobno nepovećanje troškova povjednika i poSada, u preciznom, brzom,
ukratko vojničkom provođenju procedura.

Udružena sredstva i kapaciteti u obuci
no događaj će poSebno pamtiti četvorica po-
laznika aktualnog naraštaja napredne ča-
Sničke izobrazbe na Hvu-u koji Su u najvećoj
mjeri bili odgovorni za uSpješnoSt gađanja...

helikopterskih timova Težak ispiT za Topnike
HV 415_04_08.indd 4-5 2/13/13 1:07 PM HV 415_10_13.indd 10-11 2/13/13 12:16 PM

IMPRESSUM
MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE
Nakladnik:
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I IZDAVAŠTVO
Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva
Glavni urednik: Željko Stipanović (zeljko.stipanovic@morh.hr)
Zamjenica glavnog urednika: Vesna Pintarić (vpintar@morh.hr)
Zamjenik glavnog urednika za internet: Toma Vlašić (toma.vlasic@morh.hr)
Urednici i novinari: Leida Parlov (leida.parlov@morh.hr),
Domagoj Vlahović (domagoj.vlahovic@gmail.com),
Lada Puljizević (ladapuljizevic@yahoo.com)
Lektura / korektura: Gordana Jelavić (gordana.jelavic@yahoo.com)
Urednik fotografije: Tomislav Brandt
Fotografi: Josip Kopi, Davor Kirin
Grafička redakcija: Zvonimir Frank (urednik), (zvonimir.frank@zg.htnet.hr), Ante Perković,
Damir Bebek, Predrag Belušić
Marketing i financije: Igor Vitanović, tel: 3786-348; fax: 3784-322
Tisak: Tiskara Zelina d.d., Sv. I. Zelina, K. Krizmanić 1
Adresa uredništva: Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva, Ilica 256b,
10000 Zagreb, Republika Hrvatska
http://www.hrvatski-vojnik.hr, e-mail: hrvojnik@morh.hr
Naklada: 4000 primjeraka

Naslovnicu snimio Tomislav BRANDT
U članstvu Europskog udruženja vojnih novinara (EMPA)
Rukopise, fotografije i ostali materijal ne vraćamo. Copyright HRVATSKI VOJNIK, 2013.
Novinarski prilozi objavljeni u Hrvatskom vojniku nisu službeni stav Ministarstva obrane RH.

HV_415_02_03.indd 2 2/13/13 1:09 PM

broj 415 / 15. veljače 2013.
3

32 RATNA MORNARICA 46 FilateliJa
Trendovi razvoja modernih podmornica (II. dio) marke upozorenja
36 GLOBALNO TRŽIŠTE 47 VEKSILOLOGIJA
Tržište naoružanja borbenih zrakoplova Usustavljenje vojnih zastava u XVII. stoljeću
40 NAPREDNE TEHNOLOGIJE 48 multimedija
Novi izvidnički sustav PANDORA - prijenosnik budućnosti
42 Podlistak 50 DUHOVNOST
Opsada Nikeje Vječne i svačije kušnje
44 DOMOVINSKI RAT
Pokušaj uvođenja izvanrednog stanja u Hrvatsku

14 broj 415 / 15. veljače 2013. Nositelj prvog ovogodišnjeg Hrvatskog ponosa, završne vježbe pripad- Ocjenjivački tim prati svaki postupak broj 415 / 15. veljače 2013.
15 18 broj 415 / 15. veljače 2013. broj 415 / 15. veljače 2013.
19
nika HRVCON-a ISAF je Gardijska oklopno-mehanizirana brigada HKoV-a pripadnika 21. HRVCON-a u
brojnim situacijama

Hrvatski ponos 13/1 Dražen JonJić, snimio Josip Kopi Eskadrila transportnih hElikoptEra, 93. zb Lada PuLjizević, snimio Davor Kirin

Jutarnja svakodnevica baze negdje na Nastavak je to kontinuirane pripreme Pripadnici Eskadrile transportnih helikoptera čin osiguravaju brže zbrinjavanje i dobivanje
Od ove rotacije u sastavu
afganistanskom sjeveru. Rijetka vozila pripadnika Oružanih snaga Republike 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO, smještene u potrebne medicinske pomoći, helikopteri su Satnik Stjepan Jović, zapovjednik 3. letačkog voda
HRVCON-a, u njegove
pojavljuju se na glavnom ulazu. Detalj- Hrvatske za sudjelovanje u operaciji pješačke satnije ulazi i vod vojarni “Knez Trpimir“ na splitskim Divulja- nezamjenjivi u provedbi hitnog medicinskog Eskadrile transportnih helikoptera 93. zb
ni nadzor. Vrata se otvaraju. Ipak su u ISAF u Afganistanu. Od ove rotacije u pripadnika Vojske Crne Najveći broj aktivNosti ma, tijekom prošle 2012. godine, uspješno su zračnog prijevoza, ali i u akcijama traganja i Eskadrila transportnih helikoptera 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO na Divu-
Afganistanu. Pripadnici 21. HRVCON- sastavu HRVCON-a, u njegove pješač- ispunjavali brojne i različite zadaće. Osim obu- spašavanja te u gašenjima požara.
a obavljaju svoje zadaće po unaprijed ke satnije ulazi i vod pripadnika Vojske
Gore. Upravo promatrajući
reakcije vojnika u simu-
eskadrile u 2012. godiNi ke osnovnog dijela sastava te velikog doprino- Najveći broj aktivnosti Eskadrile u 2012. go-
ljama je tijekom 2012. godine ispunjavala širok raspon zadaća, od redovnih
vojnih do onih u kojima pomažemo civilnoj zajednici, i mislim da s pravom
zadanim procedurama. Ništa se ne Crne Gore. Upravo promatrajući reakcije liranom napadu na bazu
mogli smo se uvjeriti kako
bio je upravo iz dijela sa koji daju u provedbi mirovnih misija ISAF dini bio je upravo iz dijela onih najsloženijih, možemo biti ponosni na sve što smo činili i postigli. Posebno mi je, kao pilotu,
prepušta slučaju. Odjednom eksplozije. vojnika u simuliranom napadu na bazu i KFOR, pripadnici Eskadrile su znatan dio neplaniranih zadaća, “zadaća na poziv“, u
Začuo se energični odgovor pripadnika mogli smo se uvjeriti kako su hrvatski su hrvatski i crnogorski oNih NajsložeNijih, Ne- svojih potencijala i resursa usmjerili prema kojima se mora reagirati brzo i unatoč ote-
drago što je nakon potpisivanja Sporazuma između MORH-a i Ministarstva
zdravlja, zaživjela suradnja između nas i medicinskih timova. Zahvaljujući
vojnici srasli u tim
ISAF-a. Poziva se topnička potpora, zra-
koplovstvo... Baza je obranjena, napadač
i crnogorski vojnici srasli u tim koji i
te kako zna da od pravodobne reakcije
plaNiraNih zadaća, “zada- pružanju potpore civilnom društvu – medicin-
skim letovima, protupožarnim aktivnostima
žanim uvjetima. Tome je pridonio i Sporazum
o suradnji u provedbi hitnog zračnog me-
zajedničkim dežurstvima i aktivnostima mi sada imamo puno bolji standard
medicinskih letova.
neutraliziran – tako bi ukratko izgledala i provedbi postupaka ovisi uspješnost ća Na poziv“, u kojima se te zadaćama traganja i spašavanja. dicinskog prijevoza koji su ministar obrane
slika jednog dana ocjenjivanja pripad- djelovanja. “Ovdje ih stavljamo u znatno Važnost ove vrste potpore civilnom društvu Ante Kotromanović i ministar zdravlja Rajko
nika 21. hrvatskog kontingenta koji su složenije situacije od onih na realnom mora reagirati brzo i uNa- i stalna potražnja za njom proizlazi iz činje- Ostojić potpisali 25. travnja 2012., i kojim je
od 1. do 8. veljače na vojnom poligonu terenu“, objašnjava nam pukovnik Slav- toč otežaNim uvjetima... nice da je, u odnosu na sva druga prijevozna tijekom cijele godine dogovorena suradnja na Dr. Mirko Gabelica, liječnik Zavoda za hitnu
Gašinci proveli vježbu Hrvatski ponos ko Stojanović, čelnik Ocjenjivačkog tima sredstva, helikopter na većim udaljenostima pružanju visoke razine medicinske pomoći i medicinu Splitsko-dalmatinske županije i član
13/1. HKoV-a. Kada se vojnik pripremi za ta- brži od bilo kojeg klasičnog prijevoza, ima mo- organiziranju hitnih medicinskih letova. medicinskog tima za helikopterski medicinski
Nositelj prvog ovogodišnjeg Hrvatskog kve mogućnosti, u stvarnom životu u gućnost neposrednog pristupa do unesrećenog Zahtjevna i sušna ljetna sezona s velikim transport 93. zb HRZ i PZO u Divuljama
ponosa, završne vježbe pripadnika operaciji ISAF lakše će svladavati po- čak i ako se on nalazi na nepristupačnom brojem požarišta zahtijevala je također izuze-
HRVCON-a ISAF je Gardijska oklopno- vjerene zadaće. Ocjenjivači su i sami terenu, i može ga transportirati do same bol- tan angažman letačkih posada koje su, u tim Radim u timu s kolegom, medicinskim tehničarom Joškom Bilićem i jedan
mehanizirana brigada HKoV-a. Direktor većinom sudjelovali u operaciji ISAF, Ministar obrane Ante Kotromanović i mi- nice. Budući da unesrećenima na najbolji na- okolnostima, dežurale i po 25 dana mjesečno, smo od pet timova hitne medicine koji su ugovoreni s HZZO-om za hitan
vježbe je načelnik stožera brigade pu- afganistansko iskustvo prenose na pri- nistar zdravlja Rajko Ostojić su 25. trav- a samo u kolovozu 2012. piloti su u prosje- helikopterski prijevoz. Na raspolaganju smo od 0 – 24 sata svakog dana.
kovnik Denis Tretinjak. Pripadnici briga- padnike novog kontingenta. nja 2012. potpisali Sporazum o suradnji ku imali po 60 sati naleta u protupožarnim Potpisivanjem prošlogodišnjeg Sporazuma između MORH-a i Ministarstva
de na čelu sa zapovjednikom brigadirom Ocjenjivački tim prati svaki postupak u provedbi hitnog zračnog medicinskog aktivnostima. n zdravlja omogućen je veliki napredak u kvaliteti i kontinuitetu medicinske
Sinišom Jurkovićem potrudili su se da pripadnika 21. HRVCON-a u brojnim prijevoza. U odnosu na prethodne spora- usluge koju pružamo ljudima koji žive na otocima i udaljenim područjima
na vojnom poligonu Gašinci svi segmen- situacijama, tzv. incidentima. Nema zume kojima je suradnja OSRH i liječničkih Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.
ti bitni za uspješnu provedbu ove vježbe popusta. Međutim primjećujemo kako timova bila regulirana u ljetnoj sezoni, Pružanje hitne medicinske pomoći bolesnom ili unesrećenom tijekom
budu na uobičajenoj – visokoj razini. “učenici“ popuste i ne traže i kako su se ovim je sporazumom ona definirana tije- leta zahtijeva posebnu obučenost i vještinu liječničkog tima, kako u
Glavni cilj ove vježbe i jest ocjenjiva- za ovaj ispit i te kako dobro spremili. kom cijele godine i time je stanovnicima poznavanju principa zračne medicine tako i u poznavanju sigurno-
nje borbene spremnosti kontingenta. Upravo na takvom praćenju temelje otoka omogućena kontinuirana, pravodob- snih mjera za vrijeme leta, pogotovo u incidentnim situacijama. Npr.
Pripadnici 21. HRVCON-a započeli su ocjenjivanje elemenata borbene spre- na i kvalitetna medicinska usluga. U skladu tijekom leta može doći do značajnih promjena u okolini - kao što je
proces priprema i obuke za upućivanje mnosti (CREVAL procjena). Ovaj oblik s ovim Sporazumom, u situacijama kada je pad atmosferskog tlaka, što može rezultirati smanjenom saturacijom
u operaciju još početkom rujna prošle procjene prolaze svi pripadnici i sastav- opravdan hitan medicinski prijevoz paci- kisikom i posljedičnom hipoksijom kod pacijenta i sl. Velika buka, brze
godine. Hrvatski ponos je vrhunac obu- nice kontingenta. I ovaj se put u svakom jenta, MORH i OSRH osiguravaju angažman promjene smjera kretanja ili vibracije otežavaju uvjete rada i zahti-
ke, slika onoga što su proteklih nekoliko trenutku primjećuje visoka motiviranost helikoptera i helikopterskih posada, dok jevaju modifikaciju metoda pregleda, praćenja pacijenta i terapijskih
mjeseci usvojili, naučili, doveli na vrlo hrvatskih pripadnica i pripadnika na Ministarstvo zdravlja za svaki let osigu- postupaka. Upravo zbog toga je nužna kvalitetna obučenost medicinskih
visoku razinu. čelu sa zapovjednikom 21. HRVCON- rava osposobljen medicinski tim te svu timova koji sudjeluju u provedbi hitnog zračnog medicinskog prijevoza,
opremu potrebnu za pružanje prve pomoći kao i njihovo posebno doškolovanje i edukacija. Potrebno je završiti

Motivirani, obučeni,
tijekom leta. U praktičnom smislu to znači Međunarodni tečaj za zbrinjavanje traumatiziranih osoba kao i Tečaj
da su dežurni letači i medicinski timovi, naprednog održavanja života za djecu i odrasle te proći obuku sigurnog
u svakom trenutku, nekoliko minuta nakon pristupanja letjelici i sigurnosnih mjera tijekom leta. U Zavodu za hitnu
zaprimljenog poziva, spremni krenuti na in- medicinu Splitsko-dalmatinske županije kontinuirano se održavaju

spreMni za isaF
tervenciju. Također liječnik na otoku koji je programi interne edukacije. Da su kvalitetni potvrđuju brojne nagrade
primio pacijenta i tražio hitan medicinski na domaćim i inozemnim natjecanjima (Zagreb, Rogla…). Posebno isti-
let, više ga ne mora pratiti tijekom leta, čem veliki uspjeh našeg tima hitne medicine pod vodstvom dr. Radmile
zbog toga napuštati svoje radno mjesto Majhen Ujević, na međunarodnom natjecanju u Rejvizu u Češkoj 2010.
i time potencijalno ugroziti zdravstvenu godine, kada su osvojili 1. mjesto.
General lovrić i admiral zaštitu onih ljudi koji su na otoku ostali
Samardžić na HrvatSkom – ili, što se također prije često događalo,
ponoSu pacijent više nije tijekom leta bez medi-
Pripadnike hrvatskog kontingenta koji se pripremaju cinske pratnje i skrbi.
Prema podacima objavljenima na www.osrh.hr, posade

Najviše “zadaća Na poziv“
za odlazak u Afganistan 5. veljače 2013. posjetili su Eskadrile transportnih helikoptera 93. zb HRZ i PZO smje-
načelnik GS OS RH general-pukovnik Drago Lovrić i štene u Divuljama, leteći na helikopterima MTV1, Mi-17VA
načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore viceadmiral i Mi-8T, tijekom ljetne sezone 2012. godine u prosjeku su
Glavni je cilj vježbe Hrvatski ponos ocjenjivanje borbene spremnosti 21. Hr- Dragan Samardžić. U sastavu 21. HRVCON-a nalazi se mjesečno prevezli 50 pacijenata, među kojima su bila i 72
vatskoG kontinGenta koji je proces priprema i obuke za upućivanje u operaciju i dvadeset i dva pripadnika crnogorske vojske koji
će biti pridodani namjenski organiziranim snagama
strana turista. Ukupno je, na ovim aktivnostima, u 2012.
godini ostvareno 1053 leta, 446 sati naleta, prevezeno
započeo još početkom rujna prošle Godine. Hrvatski ponos je slika onoGa što pješaštva. Nastavak je to partnerskih odnosa dviju je 385 pacijenata, 755 pratitelja medicinskih timova i 17
zemalja razvijanih u sklopu A-5 inicijative. Dvojica
su protekliH nekoliko mjeseci usvojili, naučili, doveli na vrlo visoku razinu načelnika izrazili su zadovoljstvo viđenim na vježbi.
spašavatelja Hrvatske gorske službe spašavanja, a za ove
aktivnosti utrošeno je oko 285 000 litara goriva.

HV 415_14_16.indd 14-15 2/13/13 12:17 PM HV 415_18_19.indd 18-19 2/13/13 12:18 PM

UVODNIK
Obuka helikopterskih timova hrvatskih, čeških i prvi put mađarskih oružanih snaga obilježila je prvu polovicu veljače u 93. zra-
VO koplovnoj bazi u vojarni “Zemunik”. Promatrači su bili pripadnici slovačkih oružanih snaga koji bi se kao sudionici uskoro trebali
pridružiti provedbi tečaja. Riječ je o tečaju koji se provodi u sklopu inicijative Pametna obrana (Smart Defence) kojom se obuka i
određene sposobnosti partnerskih oružanih snaga dijele uz nepovećanje troškova obrane, ali uz istodobno povećanje sposobnosti
postrojbi, o čemu donosimo reportažu u broju koji je pred vama.
Gađanje iz teškog naoružanja najbolji je način uvježbavanja postrojbi, zapovjednika i posada, u preciznom, brzom, ukratko vojnič-
kom provođenju procedura. Događaj koji smo pratili na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” posebno će pamtiti četvorica polaznika
aktualnog naraštaja Napredne časničke izobrazbe na HVU-u koji su u najvećoj mjeri bili odgovorni za uspješnost gađanja. Osobito
zahtjevno bilo je noćno gađanje, a kako je proteklo saznajte iz priče koju donosimo...
Glavni cilj vježbe Hrvatski ponos jest ocjenjivanje borbene spremnosti 21. hrvatskog kontingenta koji je proces priprema i obuke
za upućivanje u operaciju ISAF započeo još početkom rujna prošle godine. Vježba je prikaz onoga što su proteklih nekoliko mjeseci
usvojili i doveli na vrlo visoku razinu a naši su novinari pratili sve njihove aktivnosti na poligonu “Gašinci”.
Ne trebamo posebno isticati kako ljudski život ima najveću vrijednost. Ali uvijek treba istaknuti one koji ulažu goleme napore u borbi
za spašavanje ljudskog života. Među njima su svakako i posade Eskadrile transportnih helikoptera 93. zrakoplovne baze koji su
najveći broj aktivnosti u prošloj godini imali upravo iz dijela onih najsloženijih, neplaniranih zadaća, u kojima se mora reagirati brzo i
unatoč otežanim uvjetima... Priča o njima rezime je aktivnosti tijekom protekle godine, s posebnim naglaskom na medicinske letove.
U stručnom dijelu možete pročitati tekstove o suvremenim sustavima vojnika budućnosti, nastavak teksta o trendovima razvoja
modernih podmornica te novosti na tržištu borbenih zrakoplova.
Uredništvo

HV_415_02_03.indd 3 2/13/13 1:10 PM

4 broj 415 / 15. veljače 2013.
U 93. zrakoplovnoj bazi HRZ-a i PZO-a u vojarni “Zemunik” 4. je veljače
započeo drugi dio trećeg tečaja obuke helikopterskih timova hrvatskih,
čeških i prvi put mađarskih oružanih snaga

Vojarna “Zemunik” Lada Puljizević, snimio Davor Kirin

Udružena sredstva i
helikopters
HV 415_04_08.indd 4 2/13/13 2:13 PM

broj 415 / 15. veljače 2013.
5

Riječ je o zajedničkoj obuci helikopterskih zrakoplovnih
posada i zrakoplovnih tehničara za održavanje helikopte-
ra hrvatskih, čeških i mađarskih oružanih snaga, u sklopu
preduputne obuke i pripreme pripadnika koji će biti upu-
ćeni u mirovnu operaciju ISAF u Afganistanu kao zrako-
plovni mentorski timovi. Ovaj tečaj, u kojem su od same
ideje pa do provedbe svake etape realizacije važnu ulogu
imali pripadnici hrvatskih OS-a, održava se u sklopu ini-
cijative Pametna obrana (Smart Defense) i oslanja se na
aktualne NATO smjernice kojima se potiče i pomaže za-
jednička obuka, logistika, održavanje i razvoj partnerskih
oružanih snaga uz istodobno nepovećanje troškova

a i kapaciteti u obuci
rskih timova
HV 415_04_08.indd 5 2/13/13 2:13 PM

održava simulatoru helikoptera MI-171 te 23 Prvi je tečaj održan u svibnju 2012. veljače 2013. a sada. a mislim i posebna vrijednost ovog tečaja jest u tome što savezničkih oružanih snaga te zajedničku obuku. pridružili su siječnja ove godine na simulatoru lete. a cilj je posa- djelovale hrvatske i češke oružane snage. Kako su oni zamišljeni i hoće li se razlikovati od dosadašnjih? Tečajeve planiramo tako da prethode samom slanju snaga u Pametna obrana područje operacija u Afganistan. obuhvaća 30 sati teoretske nastave i kojima prva faza obuke kulminira i u sedam sati letenja po pilotu. U 93. 6 broj 415 / 15. U drugom u rujnu i listopadu 2012. rednim uvjetima. NATO je još u veljači 2011. Koncept se odnosi na suradnju nost. Republika je Hrvatska s Republikom Češkom pristupila izradi projekta kojim smo htjeli ujediniti preduputnu obuku za mentorske timove koji zajedno rade u Kabulu i poma. Prvi se dio održava u Republici Češkoj. najavio stvaranje koncepta Pametne praktičan dio u kojem lete na helikopterima Mi-171 Sh. u Ostravi. Zbog sve većih ograničenja vojnih proračuna nastalih kao posljedica 171. Mađari su već nja Mi-171 u Ostravi. na helikop. imali smo 11 hrvatskih i 8 letačke su posade provele od 16. Cilj je očuvanje ili podizanje spremnosti oružanih snaga uz isto- pratimo aktualnu situaciju u dinamičnoj afganistanskoj sredini dobno nepodizanje cijene obrane. Projekt kopterskih timova hrvatskih. godini. Prvi dio obuke trećeg tečaja visinama. u Michael Križanec. i tada su u njemu su. dok drugi dio koji završava 16. godine u sklopu inicijative Pa- metna obrana (Smart Defence) i u skladu s aktualnim strateškim smjer- nicama i politikom NATO-a prema koji- ma se obuka i određene sposobnosti partnerskih oružanih snaga dijele uz sma nepovećanje troškova obrane... u trećem. Zbog toga se svaki tečaj koji održavamo razlikuje od prethodnog. Zapo- snaga afganistanskog ratnog zrakoplovstva. imaju i . održavanje i se u obuci koristimo iskustvima ljudi koji su bili u Afganistanu. voditelj tečaja Kako je došlo do ideje zajednič- ke letačke obuke helikopterskih timova (AAT PCT)? Ideja zajedničke letačke obuke heli- kopterskih timova više nacija (AAT PTC . slijetanja na nepripremljene tečaju koji je održan u svibnju 2012. uz teoretski. Specifič. Obuka u Ostravi u Češkoj uključivala da obučene pripadnike uputi u Afganistan. čeških i helikoptera u sklopu preduputne obuke i je zatim prepoznao i MHI (Multinational Helicopter Initiative). HV 415_04_08. uskladili standardi u normalnim i izvan- i slovačka zastava. MHI je pristao platiti kao promatrači nazočili i predstavnici vjednik tečaja je hrvatski pilot. Republika Češka. provedbu taktičkih zadaća s jemo da će se i oni tijekom ove ili sljedeće godine aktivno uključiti. vrijednost je prepoznata i interes za tečaj se povećava. na jarbo. zrakoplovnoj bazi HRZ-a i PZO-a terima Mi-171 Sh. Vojarna “Zemunik” pukovnik Michael Križanec. ne NATO smjernice kojima se potiče okružja u kabini helikoptera kako bi se lima u Zemuniku. pripreme pripadnika koji će biti upućeni multinacionalno tijelo s fondom iz kojeg se financiraju projekti AAT PTC . be svake etape realizacije važnu ulogu je sedam sati pojedinačnog naleta na imali pripadnici hrvatskih OS-a. Riječ je o zajedničkoj žu pripadnicima afganistanskog ratnog zrakoplovstva da se u vojarni “Zemunik” 4. reakcije na otkazivanje motora i druge nam se Mađari kao promatrači. se u sklopu inicijative Pametna obrana sata teoretske pripreme. do 27. uz obvezu da svaka nacija koja slovačkih oružanih snaga. terene pokrivene snijegom ili prašinom. Na tečaju koji se (Smart Defense) i oslanja se na aktual. i zrakoplovnih tehničara za održavanje samostalno preuzmu brigu o nacionalnoj sigurnosti.Air Advisory Team Prede. ali uz istodobno povećanje sposobnosti tako organiziranih postrojbi. u mirovnu operaciju ISAF u Afganistanu čiji je cilj ubrzati stvaranja potpuno samostalnih helikopterskih ployment Training Course). zrakoplovnoj bazi HRZ-a globalne ekonomske i financijske krize.Air Advisory Team Predeployment Training Course) pojavila se krajem 2011. Tečaj traje tri i pol tjedna. svaki tečaj prilagođavamo novim spoznajama suradnje te zajedničkim programom privlače interes i drugih zemalja za i ljudima dajemo relevantne informacije tako da na odlasku sudjelovanjem u toj inicijativi. pukovnik određene troškove ovog tečaja. de dovesti u uvjete multinacionalnog upravo održava. čeških polaznika. Pratimo trendove. defen sudjeluje u njemu istodobno participira sa svojim resursima te kojem su od same ideje pa do proved. obuci zrakoplovnih posada helikoptera osposobe za samostalno obavljanje zadaća helikopterima te čeo drugi dio trećeg tečaja obuke heli. imamo promatrače iz Slovačke i očeku. đunarodnoj konferenciji u Munchenu. na Me- i PZO-a u Zemuniku i u tom dijelu polaznici. na simulatoru Mi. logistiku. kojem su kao zrakoplovni mentorski timovi. Ovaj tečaj. kojoj se kombiniraju svi prethodni ele- Ovo je prvi od tri tečaja što ih planirate održati u 2013. veljače ma leta. Republike Hrvatska i Češka prepoznale su vrijednosti ovog projekta i razvoj situacije. Posade prolaze letačke tečaja prepoznata i da mu se pridružuju nove članice? nih snaga uz istodobno nepovećanje zadaće koje uključuju letenje na velikim Da. a nakon toga slijedi drugi dio u 93. izvanredne postupke u različitim faza- punopravni sudionici tečaja. razvoj. je veljače zapo. logistika. prvi put mađarskih oružanih snaga (3. obrane (Smart Defence) savezničkih snaga. Na tragu toga. i neprestano u tečaj unosimo nove stvari. Znači li to da je ideja i vrijednost ovog održavanje i razvoj partnerskih oruža. uz hrvatsku i češku vihore se i mađarska i pomaže zajednička obuka. U prvom troškova. budu što pripremljeniji. niti devet mjeseci nakon prvog.indd 6 2/13/13 2:13 PM .

na horizontu su se krhotina i dima koje je podigao ispucani zasnježeni bijelili vrhovi planina prema rafal. bojnim streljivom gađati ciljeve udarima jake bure. trebalo je iz zraka. no moguć- nost stvarnog leta koju imamo u Hrvatskoj je posebno i vrlo vrijedno Letačka obuka u Zemuniku obuhvaća iskustvo. HV 415_04_08. još se nisu slegli oblaci prašine. bojno skorašnji odlazak u Afganistan i djelovanje bočnim strojnicama na poligonu HKoV-a “Crvena zemlja”. Tamo negdje. MI-171 Sh i uključuje letenje u planina.“ i helikopter se djelovanja neprijatelja.. meteouvjetima. učvršćivanje cija ovdašnjeg terena su izuzetni kaciga. zatim uzlijeće. zatezanje sigurnosnog remenja.5 sati na simulatoru u Ostravi. dan. oblake i u daljini. na njegov bili su stvarni letovi multinacionalnih znak otvaraju se lijeva. U buci ne možemo čuti što pukov- kojima ćemo letjeti. visoka naoblaka. nalazi se vojni poligon “Crvena osmijehu i podignutom palcu znamo zemlja“ i ciljevi na njemu koje će stri. pukovnik Michael Križanec.. Sve što na tečaju radimo pruža nam odličnu priliku da se pripremimo pri- je odlaska u misiju u Afgani- stan. grupno taktičko letenje.. ence Dio drugog dijela programa trećeg tečaja sve nadgleda. nekoliko kratkih rafala i miris baruta Bio je osunčan ali vrlo hladan zimski u helikopteru. namještaju Na jednom od takvih letova. lijevi zaokret pa na zemlji. i mađarski bočni strijelci. Ovdje imamo planiranih trideset sati teoretske nastave i sedam sedam sati leta. da je sve točno onako kako treba biti. i to. 7 bojnik Tibor Balla. menti uz simulaciju taktičkih uvjeta u provjera veza. Daleko ispod nas. koji se održavao u Zemuniku. AAT PCT. puškostrojnicom zicije. izazove s kojima ćemo se suočavati tijekom četiri mjeseca boravka u misiji. informacija o trenutačnim kojima se zadaća provodi (neprijatelj.. zajedno s onih sati pojedinačnog naleta na helikopteru 7. puškostrojnice i zauzimaju svoje po- če. Nakon 40-ak minuta leta. “vidljivost 100 kilome- simulacija izvanrednih situacija zbog tara. koptera iz formacije i sl. veljače 2013. broj 415 / 15. češki provedba unaprijed definiranih zadaća. Mislim da je ovaj tečaj jako dobar i vrlo koristan za sve nacije koje u njemu sudjeluju. za ono što nam treba. i da samim time svoju zadaću mentoriranja afgani- stanskog ratnog zrakoplov- stva provedemo na najbolji mogući način. zapovjednik Gađanje ciljeva na zemlji tečaja. trajati oko dva sata. Svatko u helikopteru zna gdje mu je mjesto i što mu je posao. koordinacija s uz bučno tutnjanje pokreće na pisti a borbenim helikopterima. došao sam u Hrvatsku na drugi dio.indd 7 2/13/13 2:13 PM . na tlu. omogućava dobru pripremu za naš ma. Posljednje pripreme Zračna baza Zemunik i konfigura- posada prije polijetanja.). Mađarska Prvi dio tečaja imali smo na simu- latoru letenja u Češkoj. bura koja je udarala rastjerala je na meti. JiŘÍ Ohnutek (WO) Češka Nakon prvog dijela tečaja koji se održavao u Češkoj. Kažu da će let odlična prilika da se pripremimo. u tom nik Križanec govori. Vezan sigur- nosnom sajlom za pojas. gubitak heli. Mi u Mađarskoj nemamo vi- soke planine i ovaj je tečaj za nas art jelci iz helikoptera gađati. velja. Manevar helikoptera koji prkosi M-84. ali po zadovoljnom smjeru. 8. budno prati i koordinira. zatim i desna posada na helikopterima Mi-171 Sh i bočna vrata helikoptera a “guneri“.

Republika Češka je nositelj strateškog prijevoza hrvatskih zrakoplovnih men- torskih snaga u Afganistan bez naplate troškova. i još jedan. Provedeno gađanje sastavni je dio Pro- grama obuke. 8 broj 415 / 15. pokazali koliko su uspješni i spremni preuzeti svoje zadaće u ISAF misiji u koju uskoro kreću.MATC (Mutinational Aviation Training Center). a potporu pro- jektu dao je SOCEUR (Special Operati- ons Command Europe) zbog sadržaja programa koji zadovoljavaju najviše standarde obuke te specifičnih zahtjeva koji se postavljaju mentorskim timovi- ma u operaciji ISAF. Vojarna “Zemunik” Nastavlja se novi manevar helikoptera. Ostale troškove nastale tijekom provedbe obuke također financira MHI. troš- kovi se nadoknađuju nacijama kod kojih su troškovi nastali. Svih šest planiranih tečaja financirano je uz potporu MHI-a koji u potpunosti snosi sve operativne troškove uporabe simulatora i helikoptera. tehniča- ra letača i bočnih strijelaca za savjeto- davne zadaće i mentoriranje pripadnika afganistanskog ratnog zrakoplovstva. odnosno projekta međunarodnog zrakoplovnog obučnog središta . n HV 415_04_08. multi- nacionalno tijelo s fondom iz kojeg se financiraju projekti kojima je cilj ubrzati stvaranje potpuno samostalnih heli- kopterskih snaga afganistanskog rat- nog zrakoplovstva. Toga su dana svi polaznici zajedničkog hrvatsko-češko-mađarskog tečaja za sa- vjetodavne timove zrakoplovstva. Ideja. veljače 2013. Potporu projektu pružio je i MHI (Mul- tinational Helicopter Initiative). prehrane i lokalnog prijevoza su tripar- titnim tehničkim sporazumom svedeni na razinu koja polaznicima i instruk- torima jamči usluge bez međusobnog plaćanja. svaki na svom mjestu i svaki provodeći svoje zadaće. još jedan zaokret. Troškovi smještaja. ovaj put dug rafal po meti. MHI je iskazao spre- mnost financijski poduprijeti provedbu obuke dok se ne stvore puni uvjeti za razvoj potpune sposobnosti nacija za provedbom tako kompleksne obuke u okvirima Pametne obrane. a cilj mu je dostizanje više razine koordinacije posada helikoptera za zajedničko djelovanje pilota. razvoj i financiranje tečaja Projekt tečaja nastao je na bilateralnoj razini Hrvatske i Češke.indd 8 2/13/13 2:13 PM . a na temelju poslovnog plana projekta i provedene obuke.

Uvjeren sam da koristeći se našim iskustvima Azerbajdžan može skratiti vrije. nakon čega je priređeno druženje Na sastancima je bilo riječi i o sudjelovanju u mirovnim misijama te s uzvanicima i pripadnicima kontingenta. e-Sharifa na sjeveru Afganistana. HRVCON ISAF u hrvatskom kampu “Cobra“. visoka o krizi u Siriji i Maliju i drugim kriznim žarišti- nović sudjelovao je s izaslanstvom na 49. a među sudionicima unije. među ostalim. nosnu politiku te potpredsjednica Europske ralo i o pitanjima europske obrane i sigurnosti. poticajno djelovati na daljnji razvoj ukupnih gospodarskih odnosa. koji prvi put sudjeluju u operaciji ISAF. nel na temu Sigurnost i stabilnost jugoistočne chinger. Na MSC-u je sudjelovalo više od 70 zane za krizu eurozone i budućnost Europske Europe i kavkaske regije. Turske i Bugarske. Filošević Hrvatsko izaslanstvo na 49. minhenske konferencije predsjednik RH Ivo Josipović koji je vodio pa- konferencije je veleposlanik Wolfgang Is. Njemačke. kako je zaključeno. Iznimno poštujemo azerbaj. tijekom kojeg se susreo s azerbajdžanskim predsjednikom Ilhamom Aliyevim te ministrom obrane Safarom Abiyevim. veljače 2013. što će. Hrvatska i Azerbajdžan su zemlje sličnih povijesnih iskustava. Ministar Kotromanović u Francuske. HRVCON ISAF. Mađarske. stanovništva. Na konferenciji se. kontingenta obratio se i brigadir Dadić. do 8. energetsku geopolitiku. mjeseci rada i boravka u kampu Warehouse budući da se Zapovjedništvo dručju obrane. veljače boravio u službenom bilateralnom posjetu Republici Azer- bajdžan. Tijekom ministrova boravka u Azerbajdžanu održana je 20. razgova- minhenskoj konferenciji o sigurnosti (MSC). me u dostizanju interoperabilnosti i kompatibilnosti. iskoristivši prigodu da se oprosti Na sastanku ministara potpisan je Memorandum o suglasnosti između s kolegama i ujedno im zahvali na uspješnoj suradnji u proteklih pet Ministarstava obrane RH i Republike Azerbajdžan o suradnji na po. ma. ali i reformi obrambenog susta- va kroz koji smo u jednom dužem razdoblju prolazili. Grabar Kitarović je istaknula kako posjetu Republici Azerbajdžan je iznimno ponosna na pripadnike OSRH u operaciji ISAF koji za obavljanje svojih zadaća dobivaju samo riječi pohvale te naglasila kako su profesi- Ministar obrane Ante Kotromanović s izaslanstvom je od 6. obrambenih reformi i dostizanja ciljanog stupnja interoperabilnosti. nevladino i komisije barunica Catherine Ashton. onalnost. zamjenik Regionalnog zapovjedništva Capital te zapovjednici nacionalnih kontingenata i predstavnici Portugala. istaknuo je ministar Kotromanović. Na ovogodišnjoj konferenciji osim ministra neovisno savjetovanje o temama relevan. Na svečanosti u prigodi posjeta pomoćnica Grabar Kitarović džanski doprinos globalnoj sigurnosti koji se ogleda u sudjelovanju hrvatskom kontingentu. pomoćnica glavnoga tajnika NATO-a za javnu diplomaciju u sklopu svoga posjeta Islamskoj Republici Afganistan posjetila je pripadnike 20. državnih izaslanstava. Tijekom bilateralnih sastanaka razgovaralo se o potencijalima bilateralne obrambene suradnje kao i o mogućnostima razvoja vojno-tehničke suradnje. Domaćin ovogodišnje Na dnevnom redu 49. Konferencija je međunarodno.indd 9 2/13/13 1:37 PM . kamp Ware- house. Potencijalna područja uspostave obrambene suradnje su prijenos hr- vatskih iskustava iz procesa pristupanja euroatlantskim integracijama. Obje su strane pokazale zanimanje za uspostavljanje i realizaciju bilateralne obram- bene suradnje u interesu obiju zemalja. broj 415 / 15. prilagođavajući kako od NATO saveza tako i afganistanskih snaga sigurnosti i lokalnog obrambeni sustav svojim potrebama. prilikom čega je istaknuto da su Hrvatska i Azerbajdžan dvije prijateljske zemlje koje dijele slično povijesno iskustvo što zna- čajno uvjetuje i olakšava međusobno razumijevanje. OJI S. Pomoćnicu Grabar Kitarović dočekao je zapovjednik 20. U prigodnom obraćanju visokim uzvanicima i pripadnicima kontingenta. sudjelovao je i tnima za sigurnost. stručnost i pristupačnost prepoznate odlike hrvatskih vojnika. brigadir Željko Dadić. predstavnica EU za vanjske poslove i sigur. 9 VIJESTI Pomoćnica glavnog tajnika NATO-a u hrvatskom campu “Cobra“ Kolinda Grabar Kitarović. ni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen. je bio potpredsjednik SAD-a Joe Biden. minhenskoj konferenciji o sigurnosti Početkom veljače ministar Ante Kotroma. obrane Ante Kotromanovića.  “Ovaj posjet upravo je prigoda za izlaganje hrvatskih iskustava na planu euroatlantskih integracija. bile su zastupljene brojne sigurnosne teme ve. HRVCON ISAF premješta u kamp Mike Spann u blizini grada Mazar- gospodarska prezentacija predstavnika hrvatske obrambene industrije. Uzvanicima i pripadnicima političkoj i sigurnosnoj situaciji u jugoistočnoj Europi i na Kavkazu. održana je i podjela NATO medalja pripadnicima u operaciji ISAF u Afganistanu”. glav. a bilo je riječi i OJI HV 415_09.

10 broj 415 / 15. Gađanje na poligonu “Eugen Kvaternik“ Težak ispit z HV 415_10_13.indd 10 2/13/13 1:38 PM . veljače 2013.

za- povjednika i posada.indd 11 2/13/13 1:38 PM . brzom. snimio Tomislav BRANDT Svako je gađanje iz teškog naoružanja najbolji način uvježbavanja postrojbi. u preciznom. veljače 2013. t za topnike HV 415_10_13. broj 415 / 15. 11 Domagoj VLAHOVIĆ. No događaj će posebno pamtiti četvorica po- laznika aktualnog naraštaja Napredne ča- sničke izobrazbe na HVU-u koji su u najvećoj mjeri bili odgovorni za uspješnost gađanja.. ukratko vojničkom provođenju procedura..

Hitac iz “osnovnog“ leti 38 sekundi. Raketa za raketom. Uz blizini je mi moramo znati djelovati u svim uvjetima“. biti prilično kratak i nećemo se stići prebaciti s točke na Možemo dalje. jer tu je posebnost zimskih uvjeta. “Drago nam je da možemo biti u potpori iskustvom iz Domovinskog rata. Moramo odabrati kilometara daleko od cilja i ne možemo vidjeti pogotke. točku. Pozorno prate Gromovi izvrsno reagiraju. Sve nam govori osmijeh zapovjednika bitnice. izvukle su svoje teško naoružanje i pokazali njihovu moć. Gromovi. tijekom dvadesetak sekundi. dodavši da je noćno gađanje osobito zanimljivo. siječnja opet bio poprištem atraktivne i uzbudljive voj- ne vježbe. posebno kad je pala noć. a istodobno se i sami uvježbavati. 122 mm). zapovjednike satnija za vatrenu potporu ili časnike za vatrenu potporu u stožerima manevarskih bojni. “Vježba može pokazati mnogo. Dvodnevna praktična provjera na Slunju najbitniji je dio cijelog razdoblja školovanja Gađanje na poligonu “Eugen Kvaternik“ Nakon kraćeg zatišja poligon “Eugen Kvaternik“ je 30. koliko sati da padne potpuni mrak. snježnu pozadinu osvjet- ljavala je vatra iz haubica (D-30. ali jedno oružje jer će vremenski razmak između djelovanja radiovezom dobivamo informacije o uspjehu. objasnio nam je detalje. koje su nam u ovom slučaju nije bilo moguće učiniti brzo po otežano prohodnom poli. Za noćno gađanje Ljudi su iskusni. No nije nervozan: “Nema treme. šištanje. svima je ovo dobro iskustvo koje svaki pokret koji izvode posade haubica i postavljaju pitanja podiže obuku na višu razinu. časničke izobrazbe. ali i pripadnicima TRB-e. nebo je vedro. Dvije postrojbe Gardijske motorizirane brigade. ukratko vojničkom provođenju postupaka gađanja. koje bi ih trebalo osposobiti za zapovjednike bitnica u topništvu. Opet osnovno oružje: Paljba! društvu zamjenik zapovjednika bojne natporučnik Zdravko Rezultat? Pun pogodak! Natporučnica je sažela dan u Jakovac. Odlučujemo se za haubice. a u skladu s njom i nove provode upucavanja. jedan od prokušanih topničkih stručnjaka OSRH s nekoliko rečenica. kad teoretsko znanje primjenjujemo u praksi Ljudi i tehnika funkcioniraju odlično. Bili su u najvećoj mjeri odgovorni za uspješnost gađanja na poligonu. za topnika. tj. NAJBITNIJI DIO ŠKOLOVANJA Svako je gađanje iz teškog oružja najbolji način uvježbava- nja postrojbi. koji će tek postati topnici. se da je sve u redu. šator u kojem Zapovjedništvo bitnice prima zapovijedi i na Nakon što je završio prvi dio. koje je zapravo bilo ispitno gađanje. Slijedi najatraktivniji dio: ispaljenja U stanci između dva dijela gađanja usuđujemo se prekinuti u nizu. nastavnik topništva na Katedri rodova grana HVU-a. a za Sprema mu se težak ispit. Vod mi- Čini se da su Cvitkovićevo mišljenje dijelili baš svi koji su nobacača iz njihove Satnije za vatrenu potporu su oko sudjelovali u gađanju. Tu su i polaznici Temeljne drugim postrojbama. Naime s obzirom na to da se ne rabi osvjetljavajuće streljivo. i možemo vidjeti kakvi nam se problemi mogu pojaviti. Pukovnik Mladen Lacković. naglasio je pukovnik Lacković. što i 3200 metara od svojih meta. mehanizirana bojna Gromovi. za usmjeravanje projektila bojne. potmuli udar treba oko 35 sekundi. I tu je šator. i upravo to su morali i dokazati. Za početak se rakete ispaljuju pojedinačno i čini primjenjuje se dvostrano motrenje (s dvije različite točke). te užurbani i ozbiljni vojnici Topničko-raketne HV 415_10_13.indd 12 2/13/13 1:38 PM . Ovo je događaj nezamjenjiv izvješće. svojim nastavnicima. prilično je lako vidljiv na snježnoj površini udaljenog brda. kao i noćnih“.” PUN POGODAK GROMOVA USPJEH TOPNIČKO-RAKETNE BOJNE Treća jutarnja postaja je nešto dalje. Smeta li nam hladnoća? Ne. Slijede Jutarnji su sati bili u znaku osnovnih oružja iz kojih se komentari i korekcija daljine. Istupa zapovjednica voda. U to smo se uvjerili obišavši ih. natporučnika Iščekivanje razbija karakteristični plamen i impresivno Dražena Cvitkovića iz Topničko-raketne pukovnije ZOD-a. Topničko-raketna bojna i 2. U više navrata tijekom dana i noći. i sve se odvija bez problema. i 31. 12 broj 415 / 15. zapovjednika i posada. Uskoro iz šatora dolazi sigurni smo u ono što radimo. za spustila. ali i uvijek prisutnih mjera sigurnosti. zvuk detonacije treba pričekati još osam sekundi. To su ljudi na koje OSRH računa kao vođe u rodu topnika. samovoznih višecijevnih lansera raketa (SVLR) (BM-21 Grad. koji ih je ocjenjivao. i vidljive. No ovaj nazovimo ga slikovito “dan grmljavine“ vjerojatno će najbo- lje pamtiti četvorica pripadnika OSRH. Sve je vrijeme u našem Vrgoč i izdaje zapovijedi. Gađanje počinje. 122 mm) i minobacača (M-75. Deset smo nema popusta! Srećom. koncentraciju jednog od polaznika izobrazbe. do samohodnog višecijevnog lansera raketa. polaznici aktualnog naraštaja Napredne časničke izobrazbe na HVU-u. poručnica Jasmina raketne bojne (TRB) na haubicama. Dvodnevna praktična provjera na Slunju najbitniji je dio cije- log razdoblja njihova školovanja. 120 mm). u preciznom. morali smo pričekati ne- temelju njih provodi potrebne postupke. I njihov je cilj na otprilike 10 kilometara. zapovijedi. Pogodak gonu i temperaturi koja se. Prvo smo posjetili ekipu iz Topničko. brzom. veljače 2013.

Bez obzira na iskustvo i znanje topnika. ali zadovoljni. prvo smo prepoznali detonacije minobacača. broj 415 / 15. ali pokreta još nema. a uskoro počinje zaglušujuća grmljavina cijele bitnice. S jedne strane. nego procedure i preciznost. zajedno s ostalima. Drugi ostaju na straži. Slijedi mala korek- cija. pažnja! K oružju!“. No. veljače 2013. vojnici spremaju stvari i kreću prema sjedištu Bojne.indd 13 2/13/13 1:38 PM . U jednom trenutku zapovjednik izlazi i viče: “Vod. ne stupaju na scenu odmah. Zapovjedno osoblje je u šatoru. atmosfera ipak odiše iščekivanjem i napetošću. gađati i iduće ujutro. Uistinu poseban događaj! Haubice su ispalile svoje projek- tile. ali potpuni će mrak pasti tek iza 18 sati. Ubrzo mrak siječe vatra iz osnovnog oružja. u ispitnim gađanjima brzina nije prioritet. ali se zato let projektila u noćnoj tišini čuje puno dulje. Umorni i promrzli. snijeg prigušuje grmljavinu ispaljenja. i vidjeli su se samo obrisi ljudi i haubica. Na glavama imaju male baterije. Završile su i sada bi topnici trebali biti na redu. n HV 415_10_13. Uskoro čujemo buku i na nebu vidimo vatrene linije.POSEBAN DOGAĐAJ Bitnica je spremna. 13 NOĆNO GAĐANJE. Kad je tama potpuno prekrila poligon. crtaju i računaju. Čekaju se SVLR-i. bitnica će. noćno je gađanje poseban događaj.

naučili. 14 broj 415 / 15. doveli na vrlo visoku razinu HV 415_14_16. veljače 2013. završne vježbe pripad- nika HRVCON-a ISAF je Gardijska oklopno-mehanizirana brigada HKoV-a Hrvatski ponos 13/1 Motivirani. hr- vatskog kontingenta koji je proces priprema i obuke za upućivanje u operaciju započeo još početkom rujna prošle godine. Nositelj prvog ovogodišnjeg Hrvatskog ponosa. o spremni za ISAF Glavni je cilj vježbe Hrvatski ponos ocjenjivanje borbene spremnosti 21. Hrvatski ponos je slika onoga što su proteklih nekoliko mjeseci usvojili.indd 14 2/13/13 1:38 PM .

Upravo promatrajući reakcije liranom napadu na bazu prepušta slučaju. Ovaj u operaciju još početkom rujna prošle oblik procjene prolaze svi pripadnici i godine. Međutim primjećujemo kako budu na uobičajenoj – visokoj razini. Vrata se otvaraju. 15 pripadnika 21. objašnjava nam pukovnik Slav- Gašinci proveli vježbu Hrvatski ponos ko Stojanović. Rijetka vozila pripadnika Oružanih snaga Republike HRVCON-a. incidentima. Dvojica načelnika izrazili su zadovoljstvo viđenim na vježbi. zra. U sastavu 21. Direktor većinom sudjelovali u operaciji ISAF. u njegove pješač. se za ovaj ispit i te kako dobro spre- nje borbene spremnosti kontingenta. afganistansko iskustvo prenose na pri- kovnik Denis Tretinjak. obučeni. vjerene zadaće.. HRVCON-a započeli su melje ocjenjivanje elemenata borbene proces priprema i obuke za upućivanje spremnosti (CREVAL procjena). situacijama. HRVCON-a nalazi se i dvadeset i dva pripadnika crnogorske vojske koji će biti pridodani namjenski organiziranim snagama pješaštva. HRVCON. Ništa se ne Crne Gore. Poziva se topnička potpora. Kada se vojnik pripremi za ta- Nositelj prvog ovogodišnjeg Hrvatskog kve mogućnosti. sastavnice kontingenta. do 8. Pripadnici 21. HRVCON-a u brojnim na vojnom poligonu Gašinci svi segmen. Upravo promatrajući a obavljaju svoje zadaće po unaprijed ke satnije ulazi i vod pripadnika Vojske reakcije vojnika u simu- zadanim procedurama. tzv. u stvarnom životu u ponosa. završne vježbe pripadnika operaciji ISAF lakše će svladavati po- HRVCON-a ISAF je Gardijska oklopno. Hrvatske za sudjelovanje u operaciji pješačke satnije ulazi i vod ni nadzor. de na čelu sa zapovjednikom brigadirom Ocjenjivački tim prati svaki postupak Sinišom Jurkovićem potrudili su se da pripadnika 21. doveli na vrlo motiviranost hrvatskih pripadnica i visoku razinu. posjetili su načelnik GS OS RH general-pukovnik Drago Lovrić i načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore viceadmiral Dragan Samardžić. mili. napadač te kako zna da od pravodobne reakcije neutraliziran – tako bi ukratko izgledala i provedbi postupaka ovisi uspješnost slika jednog dana ocjenjivanja pripad. General Lovrić i VICEadmiral Samardžić na Hrvatskom ponosu Pripadnike hrvatskog kontingenta koji se pripremaju za odlazak u Afganistan 5. I ovaj se put ke. hrvatskog kontingenta koji su složenije situacije od onih na realnom od 1. Ipak su u ISAF u Afganistanu. Baza je obranjena. Hrvatski ponos je vrhunac obu. veljače na vojnom poligonu terenu“. vojnika u simuliranom napadu na bazu mogli smo se uvjeriti kako Začuo se energični odgovor pripadnika mogli smo se uvjeriti kako su hrvatski su hrvatski i crnogorski ISAF-a. Gore. djelovanja. Upravo na takvom praćenju te- Pripadnici 21. vježbe je načelnik stožera brigade pu. pripadnika na čelu sa zapovjednikom . Nastavak je to partnerskih odnosa dviju zemalja razvijanih u sklopu A-5 inicijative. slika onoga što su proteklih nekoliko u svakom trenutku primjećuje visoka mjeseci usvojili. HV 415_14_16. “učenici“ popuste i ne traže i kako su Glavni cilj ove vježbe i jest ocjenjiva. HKoV-a. Od ove rotacije u pripadnika Vojske Crne Afganistanu. Odjednom eksplozije. u njegove pojavljuju se na glavnom ulazu. Pripadnici briga. čelnik Ocjenjivačkog tima 13/1. Detalj. sastavu HRVCON-a. naučili.indd 15 2/13/13 1:38 PM . “Ovdje ih stavljamo u znatno nika 21.. Ocjenjivački tim prati svaki postupak broj 415 / 15. i crnogorski vojnici srasli u tim koji i vojnici srasli u tim koplovstvo. snimio Josip Kopi Jutarnja svakodnevica baze negdje na Nastavak je to kontinuirane pripreme Od ove rotacije u sastavu afganistanskom sjeveru. veljače 2013. veljače 2013. Nema ti bitni za uspješnu provedbu ove vježbe popusta. HRVCON-a u brojnim situacijama Dražen Jonjić. padnike novog kontingenta. Ocjenjivači su i sami mehanizirana brigada HKoV-a.

16 broj 415 / 15. Na Gašincima su se našim ocjenjiva- čima pridružili i kolege iz Crne Gore kako bi i u praktičnom radu ovladali onim postupcima ocjenjivanja koji su u nacionalnoj odgovornosti. HRVCON-a. n HV 415_14_16. ova se suradnja podiže na višu razinu. Na Gašincima su se našim ocjenjivačima pridru- žili i kolege iz Crne Gore kako bi i u praktičnom radu ovladali onim postupcima ocjenjivanja koji su u nacionalnoj odgovornosti Hrvatski ponos 13/1 21. pouzdanost. veljače 2013. Puno je postupaka koje treba provježba- ti. iskustvo. U temelju toga izgrađe- nog ugleda upravo su profesionalnost. HRVCON-a brigadirom Krešom Tuš- kanom koji će uskoro u operaciji ISAF zamijeniti pripadnike jubilarnog 20. Tako je to u Gašincima. U praksi se pokazuje visoki stupanj suradnje pri- padnika oružanih snaga dviju zemalja. u ovoj učionici na otvorenom. prido- noseći ugledu pripadnika hrvatskih kontingenata.indd 16 2/13/13 1:38 PM . A viđenim na Hrvatskom ponosu i te kako možemo biti ponosni. I oni će nastaviti uspješni niz započet prije deset godina. a uključivanjem pripadnika namjenski organiziranih snaga pješaštva OS Crne Gore. Ne smeta im ni kiša ni snijeg. Redaju se situacije na vojnom poligonu Gašinci koje pripadnici raznih sastavnica kontingenta rješavaju jednu za drugom. na završnom ispitu prije odlaska na dužnosti u ISAF.

putem svojih stručnjaka i prenošenjem  iskustava Josip Jelačić”. Regionalni akcijski plan 2012-2015. DCAF-a i FRONTEX –a. HV 415_17. Edukacija i obuka i Zajedničke i koor- D. njegove zemlje. general- programa od 2002. Spomenu- vatske i ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić na temu “Među- ta konvencija osigurava im odgovarajući pravni okvir za međusobnu narodni položaj Republike Hrvatske nakon ulaska u Europsku uniju”. Sve zemlje sudionice seminara. usklađivanju i primjeni normi i standarda sukladno politici EU.indd 17 2/13/13 1:38 PM . M. Čičak beno-sigurnosnu suradnju. Okupio je policijske stručnjake iz Albanije. SAD osobito cijeni hrvatski doprinos NATO-u. Poljske. dinirane mjere u prevenciji kriminala. DCAF-ov  “Program granične sigurnosti” je 2012. naraštaja Ratne škole “Ban Josip Jelačić” na temu: “Međunarodno kazneno pravo – odgovornost za ratne zločine”. godine. 17 Vijesti iz osrh Seminar o graničnoj sigurnosti U RACVIAC-u .  OJI stečenih u procesu pristupanja Europskoj uniji. aktivno sudjeluje i pomaže u provedbi ovog programa. Republika Hrvatska je u aktivnostima organiziranim u sklopu DCAF general-pukovnik Drago Lovrić. Goste suradnju i zajedničku provedbu različitih policijskih operacija. veljače 2013. zajednički pristup državnih tijela te civilno-vojne odnose. ekonomsku sigurnost. organiziran u suradnji s DCAF-ovim uredom Ljubljana. godine. Crne Gore. do 2006. Schengenska integracija. Tom su prigodom dogovoreni svi su bili i drugi djelatnici HVU-a te polaznici Ratne i Zapovjedno-stožerne potrebni detalji koji se odnose na konkretan broj specijaliziranih škole. 15. te da će tako biti i tijekom sljedeće četiri godine a i na. Provedbom edukacije. Slovenije i Srbije te predstavnike Italije. sudjelovati u zajedničkim operacijama. potpisnice Drugo je predavanje 8. obuke i zajedničkih i koordiniranih mjera na operativnoj razini jača se međusobno povjerenje. navodeći da je Hrvatska značajan partner primjene u zemljama jugoistočne Europe. Veleposlanstva SAD-a i policijskih stručnjaka  i opreme kojom će svaka pojedina zemlja Ministarstva vanjskih i europskih poslova. siječnja održao predsjed. brigadni general Slaven Zdilar. Makedonije. predavače i njihove suradnike dočekali su načelnik Glavnog stožera OSRH. regiji zapadnog Balkana sastoji se od tri temeljne komponente: međunarodnim mirovnim misijama i inicijativi A-5. rekao je Merten. i voditelj Programa granične sigurnosti  predstavio je  Program. suradnja i koordinacija između zemalja regije. pukovnik Slavko Barić i zamjenik ravnatelja i zapovjednik Ratne škole “Ban a od 2006.V. američku politiku u globalnim sigurnosnim pitanjima. Odmah na U posljednja dva tjedna održana su u Ratnoj školi dva predavanja u sklopu početku seminara Anton Travner. što u konačnici značajno pridonosi sveukupnoj sigurnosti i stabilnosti u regiji. godini: operacije na “zele- tom prigodom održao predavanje na temu “Strategija i vanjska politika noj granici“ između Makedonije i Grčke u travnju te zajedničke SAD nakon ponovnog izbora predsjednika Obame“. za Izgradnju sposobnosti i jačanje dalje. Ovo je već tradicionalno predavanje predsjednika Josipovića polaznicima Ratne škole. Aktivnost je nastavljena evaluacijom rezultata postignutih u sklo- veleposlanik SAD-a na HVU pu zajedničkih i koordiniranih mjera tijekom 2012. Prvo je predavanje 30. godine prebačen U više je navrata veleposlanik istaknuo izvrsnu hrvatsko-američku iz Ženeve u DCAF-ov stalni ured u Ljubljani. direktor  ureda DCAF Ljubljana predmeta Međunarodni odnosi. broj 415 / 15. Predavanje je obuhvatilo pet osnovnih tema: američko-hrvatsku obram. borbi protiv organiziranog kriminala u djelokrugu rada snaga granične policije te borbi protiv ilegalnih migracija. Veleposlanik Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj Kenneth Drugi je dan bio posvećen planiranju i organiziranju dviju zajed- Merten 31. veljače održala potpredsjednica Vlade Republike Hr- su Konvencije o policijskoj suradnji u jugoistočnoj Europi. GS OSRH.  Osnovni je cilj ovoga programa pružanje pomoći graničnoj policiji i drugim policijskim stručnjacima u procesu preuzimanja odgovornosti koje proizlaze iz procesa pristupanja Europskoj uniji i Schengenskom sporazumu.Centru za sigurnosnu suradnju održan je dvodnevni Predavanja polaznicima seminar o graničnoj sigurnosti. Prvi dan seminara završio je raspravom  o potrebama i mogućnostima obuke kadrova za zajedničke i koordinirane operacije u regiji. Partnerstvo se razvija i uspješno će odgovoriti i budućim izazovima zajedničkih i koordiniranih mjera u području sigurnosti granica u međunarodne sigurnosti. Hrvatske. kao i predstavnici MORH-a. Bosne Ratne škole “Ban Josip Jelačić” i Hercegovine. je siječnja posjetio Hrvatsko vojno učilište “Petar Zrinski“ i ničkih operacija planiranih u 2013. ravnatelj Hrvatskog vojnog učilišta. s nik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik OSRH Ivo Josipović polaznicima posebnim osvrtom na godišnji plan za 2013. osim Republike Hrvatske. operacije u Sloveniji za vrijeme trajanja Europskog košarkaškog Uz ravnatelja HVU-a general-pukovnika Slavka Barića na predavanju prvenstva u rujnu ove godine. godine imala status “primateljice“ pomoći. s ciljem učinkovitije vojnu i bilateralnu suradnju. te pružanje potpore razvoju.

Ostojić potpisali 25. travnja 2012. u onih najsloženijih. nistar zdravlja Rajko Ostojić 25. pacijent više nije tijekom leta bez medi- cinske pratnje i skrbi. U praktičnom smislu to znači da su dežurni letači i medicinski timovi. u odnosu na sva druga prijevozna tijekom cijele godine dogovorena suradnja na sredstva. Eskadrile u 2012. u svakom trenutku. što se također prije često događalo. godini ke osnovnog dijela sastava te velikog doprino. potpisali Sporazum o suradnji ku imali po 60 sati naleta u protupožarnim u provedbi hitnog zračnog medicinskog aktivnostima. i KFOR. protupožarnim aktivnostima žanim uvjetima. i kojim je toč otežanim uvjetima. zbog toga napuštati svoje radno mjesto i time potencijalno ugroziti zdravstvenu zaštitu onih ljudi koji su na otoku ostali – ili. zb Pripadnici Eskadrile transportnih helikoptera čin osiguravaju brže zbrinjavanje i dobivanje 93. Najviše “zadaća na HV 415_18_19. spašavanja te u gašenjima požara. zrakoplovne baze HRZ i PZO. i stalna potražnja za njom proizlazi iz činje. nice. pružanju potpore civilnom društvu – medicin- skim letovima. organiziranju hitnih medicinskih letova. su trav. go- bio je upravo iz dijela sa koji daju u provedbi mirovnih misija ISAF dini bio je upravo iz dijela onih najsloženijih. u situacijama kada je opravdan hitan medicinski prijevoz paci- jenta. tan angažman letačkih posada koje su. dežurale i po 25 dana mjesečno. Budući da unesrećenima na najbolji na. pripadnici Eskadrile su znatan dio neplaniranih zadaća. helikopteri su vojarni “Knez Trpimir“ na splitskim Divulja. ovim je sporazumom ona definirana tije- kom cijele godine i time je stanovnicima otoka omogućena kontinuirana.. ne. nice da je. ali i u akcijama traganja i ispunjavali brojne i različite zadaće. “zada. ima mo. Tome je pridonio i Sporazum o suradnji u provedbi hitnog zračnog me- ća na poziv“. Osim obu. Eskadrila transportnih helikoptera. helikopter na većim udaljenostima pružanju visoke razine medicinske pomoći i brži od bilo kojeg klasičnog prijevoza. dok Ministarstvo zdravlja za svaki let osigu- rava osposobljen medicinski tim te svu opremu potrebnu za pružanje prve pomoći tijekom leta. uspješno su zračnog prijevoza. gućnost neposrednog pristupa do unesrećenog Zahtjevna i sušna ljetna sezona s velikim čak i ako se on nalazi na nepristupačnom brojem požarišta zahtijevala je također izuze- terenu. spremni krenuti na in- tervenciju.. nekoliko minuta nakon zaprimljenog poziva. 93. dicinskog prijevoza koji su ministar obrane Važnost ove vrste potpore civilnom društvu Ante Kotromanović i ministar zdravlja Rajko mora reagirati brzo i una. nezamjenjivi u provedbi hitnog medicinskog Najveći broj aktivnosti ma. Najveći broj aktivnosti Eskadrile u 2012. Također liječnik na otoku koji je primio pacijenta i tražio hitan medicinski let. U skladu s ovim Sporazumom. U odnosu na prethodne spora- zume kojima je suradnja OSRH i liječničkih timova bila regulirana u ljetnoj sezoni. n prijevoza. više ga ne mora pratiti tijekom leta.. tijekom prošle 2012. a samo u kolovozu 2012. 18 broj 415 / 15. godine. MORH i OSRH osiguravaju angažman helikoptera i helikopterskih posada. “zadaća na poziv“. piloti su u prosje- nja 2012. veljače 2013. smještene u potrebne medicinske pomoći.indd 18 2/13/13 1:39 PM . u kojima se te zadaćama traganja i spašavanja. u tim Ministar obrane Ante Kotromanović i mi. i može ga transportirati do same bol. okolnostima. svojih potencijala i resursa usmjerili prema kojima se mora reagirati brzo i unatoč ote- planiranih zadaća. pravodob- na i kvalitetna medicinska usluga.

kada su osvojili 1. a za ove aktivnosti utrošeno je oko 285 000 litara goriva. Dr. drago što je nakon potpisivanja Sporazuma između MORH-a i Ministarstva zdravlja. zb Eskadrila transportnih helikoptera 93. kako u poznavanju principa zračne medicine tako i u poznavanju sigurno- snih mjera za vrijeme leta. i mislim da s pravom možemo biti ponosni na sve što smo činili i postigli. od redovnih vojnih do onih u kojima pomažemo civilnoj zajednici. Prema podacima objavljenima na www. Upravo zbog toga je nužna kvalitetna obučenost medicinskih timova koji sudjeluju u provedbi hitnog zračnog medicinskog prijevoza. mjesto. pogotovo u incidentnim situacijama. Mi-17VA i Mi-8T. 755 pratitelja medicinskih timova i 17 spašavatelja Hrvatske gorske službe spašavanja. letačkog voda Eskadrile transportnih helikoptera 93.osrh. broj 415 / 15. medicinskim tehničarom Joškom Bilićem i jedan smo od pet timova hitne medicine koji su ugovoreni s HZZO-om za hitan helikopterski prijevoz. na ovim aktivnostima. zb HRZ i PZO smje- štene u Divuljama. Na raspolaganju smo od 0 – 24 sata svakog dana. prevezeno je 385 pacijenata. na međunarodnom natjecanju u Rejvizu u Češkoj 2010. kao i njihovo posebno doškolovanje i edukacija. Ukupno je. godine ispunjavala širok raspon zadaća. veljače 2013. Pružanje hitne medicinske pomoći bolesnom ili unesrećenom tijekom leta zahtijeva posebnu obučenost i vještinu liječničkog tima. posade na poziv“ Eskadrile transportnih helikoptera 93. praćenja pacijenta i terapijskih postupaka. među kojima su bila i 72 strana turista. Posebno isti- čem veliki uspjeh našeg tima hitne medicine pod vodstvom dr. godini ostvareno 1053 leta. Velika buka. u 2012. zaživjela suradnja između nas i medicinskih timova. Rogla…). U Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije kontinuirano se održavaju programi interne edukacije. leteći na helikopterima MTV1. 446 sati naleta. zrakoplovne baze HRZ i PZO na Divu- ljama je tijekom 2012. liječnik Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije i član medicinskog tima za helikopterski medicinski transport 93. brze promjene smjera kretanja ili vibracije otežavaju uvjete rada i zahti- jevaju modifikaciju metoda pregleda. godine. zb HRZ i PZO u Divuljama Radim u timu s kolegom. Potrebno je završiti Međunarodni tečaj za zbrinjavanje traumatiziranih osoba kao i Tečaj naprednog održavanja života za djecu i odrasle te proći obuku sigurnog pristupanja letjelici i sigurnosnih mjera tijekom leta. zapovjednik 3. Npr. Zahvaljujući zajedničkim dežurstvima i aktivnostima mi sada imamo puno bolji standard medicinskih letova. tijekom ljetne sezone 2012. Mirko Gabelica. Da su kvalitetni potvrđuju brojne nagrade na domaćim i inozemnim natjecanjima (Zagreb. godine u prosjeku su mjesečno prevezli 50 pacijenata.indd 19 2/13/13 1:39 PM . HV 415_18_19.hr. 19 Lada Puljizević. što može rezultirati smanjenom saturacijom kisikom i posljedičnom hipoksijom kod pacijenta i sl.kao što je pad atmosferskog tlaka. Radmile Majhen Ujević. Posebno mi je. tijekom leta može doći do značajnih promjena u okolini . Potpisivanjem prošlogodišnjeg Sporazuma između MORH-a i Ministarstva zdravlja omogućen je veliki napredak u kvaliteti i kontinuitetu medicinske usluge koju pružamo ljudima koji žive na otocima i udaljenim područjima Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. kao pilotu. snimio Davor Kirin Satnik Stjepan Jović.

mentoriranju i na kraju tno izvela preko rijeke Kupe kod Pokupskog. Svi polaznici su osposobljeni za dnevne i noćne. razvrstavanja Savjetnički tim OSRH koji u sastavu 20. časnički namjesnik Monografija je povijesno vojno-stručno djelo Časnički namjesnik Toplak održao je potom mul. sc. a monogra- fija 101. Na kraju vinskog rata – obuke voditelj obuke. domaćin bio prvi dočasnik. emotivne. Domaćin je bio prvi dočasnik savjetničkog tima Nakon prezentacije prvi dočasnici su se upo- Monografiju su recenzirali: general zbora Škole vojne policije (Military Police Senior Advisory znali s dočasnicima pripadnicima MP SAT koji uz mr. jedne od prvih Časnički namjesnik Cervantes prvi dočasnik NTM. SAT-a premještaju iz kampa Julien te smještaju u osvježili su izjavama sjećanja pripadnika tion Command – Training Advisory Team. A istaknuo je kako je djelovanje Škole primjer jasno vidi ispravan pristup i način djelovanja ko- žanim snagama i prva zagrebačka. koju je GS ostalima u djelovanju. i podloga za buduća povijesna istraživanja. David W. morijalno-do. Davor Marijan i dr. viši instruktor nadnarednik Mario Samaržija uručio je petorici polaznika potvrde Zagreb izdala je o završenoj obuci za vozača višenamjenskog vozila HMMWV M1151. prvi njima u vječnu spomen i zahvalnost objav. Autori Commander – Army. nistanske narodne armije u Kabulu posjetilo je izrade priloga i pripremanja monografije krajem siječnja visoko izaslanstvo prvih dočasnika za tisak. MP SAT) časnički namjesnik Predrag Toplak. br – susedgrad. Tiskana je u ograničenom Visoko izaslanstvo prvih dočasnika u kampu Julien vozača za MP SAT. za obuku (NATO Training Mission – Afgahanistan. a timedijalnu prezentaciju o djelovanju savjetničkog U zaključnom je izlaganju časnički namjesnik ujedno i spomen na junačka djela pripadnika tima te ustroju i radu Škole vojne policije ANA-e. vozača višenamjenskog vozila velike pokretljivosti HMMWV M1151. ANA MP BS dostići pla. djelatnici HMDCDR-a Zagreb i bave se istra- živanjem u području Domovinskog rata. savjetovanju ANA-e s ciljem stvaranja institucije izvukao i uveo u boj na istočnoslavonsko niranu samostalnost u radu tj. DCOM-A) Anthony White i monografije. iskrene TEC-TAG) časnički namjesnik Goražd Škorjanc. monografiju 101. travnja 2013. siječnja do 1. da će funkcionalna koja može samostalno provoditi vrlo zahtjevnu bojište u vrijeme pada Vukovara. Iako mladi povjesničari. Preeper. dr. Ivan Radoš. Team. objavili su na desetke Prvi dočasnik JFC HQ Brunssum u posjetu stručnih i znanstvenih radova. ovaj posjet biti u potpori daljnjem razvoju škole. autori su realizirali za nešto više predvođeno prvim dočasnikom združenog NATO od godine dana. (Afghanistan National Army Training and Educa. provedbe neophodnih HRVCON-a djeluje u Školi vojne policije Afga- istraživanja i intervjua te pisanja tekstova. bit će dostupna na www brigadir Željko Ljubas koji je izrazio nadu da će i li Školu vojne policije ANA MP BS gdje im je uhbdr – 101. Mandić BRIGADA HV-a. veljače 2013. vrlo stručnu tematiku o bojnim prvi dočasnik savjetničkog tima Zapovjedništva za djelovanjima brigade i neizbježni suhopar. zadaće obučavanja provode zadaće zaštite snaga i sc. Obuku je uspješno svladalo svih 5 pripadnika Remontnog zavoda. brigade ZNG-a/HV-a. no kako će unatoč brigade. Posebno su dirljiva stradavanja na. dočasnik zamjenika zapovjednika za KoV (Deputy ljeni su njihovi životopisi i fotografije. BRIGADE HV-a Udruga hrvat- Obuka za vozača vozila HMMWV M1151 skih branitelja Domovinskog U Središtu za obuku i doktrinu logistike Požega od 28. hony White prvi dočasnik DCOM-A napomenuo javanju. a časnički namjesnik Ant. briga. ANA. Hafizulah Azimi. druge kampove u zoni Kabula. je da će 1. tome sve zadaće biti izvršene. koji je briljan. alicijskih snaga što je pridonijelo uspjehu u ustro- HV-a nakon napadnog boja. prvi dočasnik JFC HQ Brunssum 101. istaknuo da je vrlo zadovoljan viđenim te da se pričuvnih brigada ZNG-a u hrvatskim Oru. vojno-policijsku obuku. veljače provedena je Obuka za rata 101. i prof. Opsežne poslove prikupljanja. kojih se s ponosom sjećamo i NTM-A) časnički namjesnik Gabriel Cervantes. tranzicija biti završena. u Kabulu primio je zapovjednik savjetničkog tima U nastavku aktivnosti prvi su dočasnici obiš- u dogledno vrijeme. A. 20 broj 415 / 15. uz uporabu svih uređaja koji omogućavaju bolju prohodnost u svim vremenskim Hrvatskim me. ših suboraca. BRIGADA HV-a im je prvi cjeloviti Školi VP u Kabulu samostalno realizirani projekt. organiziranju. Cilj i zadaća obuke jest polaznike de Susedgrad osposobiti sigurnom upravljanju višenamjenskim vozilom velike pokretljivosti u različitim cestovnim i u suradnji s terenskim uvjetima.indd 20 2/13/13 1:39 PM . gradske i terenske uvjete vožnje na cestovnom kumentacijskim vježbalištu “Glavica“ koja nudi potpuni doživljaj većine kritičnih situacija na koje vozač može naići centrom Domo. Toplak HV 415_20_21. obuku i izobrazbu Afganistanske narodne armije je kako se pripadnici ANATEC-TAG i pripadnici MP ni vojno-stručni jezik bojnih dokumenata. sc. Brojne fotografije znanih i zapovjedništva iz Brunssuma (JFC HQ Brunssum) neznanih pripadnika brigade te zemljovidi i časničkim namjesnikom Davidom Preeperom. i zemljišnim uvjetima te upoznati polaznike sa sigurnosnim mjerama u uporabi vozila. Autori Monogra- fije su prof. Ivan Brigović. koje su potresne. Prvi dočasnik ANATEC. Josip Lucić. i tople. i proučavanja gradiva. Uz brojni prilozi obogatili su prikaz ratnog puta njega su u posjetu bili prvi dočasnik NATO misije brigade. OJI TAG-a časnički namjesnik Škorjanc napomenuo P. VIJESTI IZ OSRH MONOGRAFIJA 101. broju primjeraka a svima zainteresiranima. Ante Nazor. prilikom uporabe vozila.

kao i način prikupljanja podataka u brdsko-planinskom području LOGREP 6. Turska Zapovjedno-stožerna škola A. siječnja provedena je obuka za rukovatelja nakon ulaska u NATO“ koju materijalne imovine. Darko Bijuklić koji je govorio Cilj obuke je osposobiti djelatnike za rad na duž- o tijeku i načinu ulaska Repu. ponašanja u planini. Mandić posjetila HVU Polaznici Zapovjedno-stožerne škole OS Republike Turske 5. propisima i mjerodavnostima sformaciji Oružanih snaga. SSD-a uvježbavao je radnje koje podupiru zadaće specijalnih operacija u zimskim tečaj LOGREP uvjetima. izobrazbe. Sedam polaznika u potpuno- je održao predstavnik Uprave sti su svladali plan i program obuke te zadovoljili za planiranje GS OS. Polaznici (duboki snijeg. kretanjima u teškim uvjetima kao i u neprijateljskom Voditelj obuke. obuci te im zaželio da se stečenim znanjem koriste štu. stožerni narednik Mijo Sakoman Akrap održao je prezentaciju izrazio je zadovoljstvo zalaganjem djelatnika na o Hrvatskom vojnom učili.indd 21 2/13/13 1:39 PM .1 je alat za logističko izvješćivanje koji za- te prepoznavanje i čitanje tragova na snijegu. a poslije i izvlačenja. rukovatelja Goste je dočekao zamjenik ravnatelja HVU-a i zapovjednik Ratne škole “Ban Josip Jelačić” brigadni general Slaven Zdilar i zapovjednik Zapovjedno-stožerne škole “Blago materijalne imovine Zadro”. uručio je potvrde polaznicima obuke. Nositelj i provoditelj obuke bila je 2. regionalnoj suradnji. izvješća koristeći se alatom LOGREP. prolaz kroz planinske program obuke te zadovoljili sve uvjete za dobivanje masive koristeći se skijaškim i alpinističkim tehnikama. su veljače posjetili Hr- vatsko vojno učilište “Petar Zrinski“. hodnjom po dubokom snijegu. izradu patrol baze. brigadir sve uvjete za dobivanje potvrde o osposobljenosti. Z. siječnja proveden je temeljni tečaj Obuka zimskog ratovanja se sastojala od tri faze obučnih događanja koji su LOGREP (Logistic Reporting). a nakon nje su gosti obišli u potpunosti kako su i obučeni. U sklopu obuke provedena su i noćna izviđa. načinom izrade sidrišta na zaleđenim koji je pripremio NATO COMMUNICATIONS AND stijenama. Oprema tima sastojala se od opreme za samostalno djelovanje unutar 24 sata. Osamnaest polaznika obuhvaćali aktivnosti transporta pripadnika do odredišta. pu- kovnik Antun Mikić uručio je potvrde polaznicima obuke za rukovatelja materijalne imovine temeljnog tečaja LOGREP. taktičke hodnje iz postrojbi ZzP-a u potpunosti su svladali plan i tima prema mjestu izviđanja. brigadir Enver Topal. su obučeni sukladno nastavnom planu i programu niranja u zimskosnježnim uvjetima. U izaslanstvu su bili polaznici Škole.Uslijedila je prezentacija na temu: “Izazovi Oružanih snaga Republike Hrvatske do 25. U odvojenom razgovoru general Salt i general Zdilar razmijenili su iskustva na polju vojne U Središtu za obuku i doktrinu logistike od 14. važećim pravilima. a obuka za predvodio ih je general-bojnik Mete Salt i vojni izaslanik Republike Turske u Republici Hrvatskoj. kako danju tako i noću. uvježbavan je način planinarenja u zimskim programskom paketu alata LOGFAS. uvjetima. veljače provela obuku iz ratovanja u zimskim uvjetima. Brigadir Voditelj obuke. do 25. Mandić HV 415_20_21. obučiti za samostalan rad na sustavu. tran. Svaki sudionik obuke upoznat je s načinom pla. odnosno nja pomoću noćnih uređaja. Na kraju obuke OJI načelnik Odjela za obuku i doktrinu logistike. Cilj je obuke polaznike bivaka i motriteljske postaje. Tijekom petodnevne funkcionalne obuke koja se provodila u vojarni “Dr. njih 56. potvrde o osposobljenosti. satnija za specijalna djelovanja iz sastava Bojne za specijalna djelovanja. te ih obučiti postupcima pravilnog skladištenja i strateškim dokumentima iz vođenja evidencije i procedura u popisu. Lovašen A. povjedniku daje sliku o materijalnom i personalnom Cilj takvog načina uvježbavanja je specijalno izviđanje u otežanim uvjetima stanju postrojbe i spremnosti za izvršenje. od 21. bojnik Emil Goričanac kazao je da okružju. preživljavanjem u zimskim uvjetima. broj 415 / 15. naraštaja. Bojnik Miroslav Žilić Učilište. Aktivnost uvježbavanja se provodila U požeškom Središtu za obuku i doktrinu logistike s cjelokupnim procesom planiranja te donošenja odluke. Završen temeljni gomalj“ te na širem području Gorskog kotara jedan tim iz sastava 2. je 18 polaznika osposobljeno za izradu logističkih te određivanjem rute za specijalno izviđanje. veljače 2013. načinima INFORMATION SYSTEMS SCHOOL LATINA ITALY. brigadir Željko Akrap s polaznicima 21. siječnja do 1. otpisu i područja sigurnosti i obrane i mjerama zaštite. hladnoća). 21 OBUKA ZIMSKOG RATOVANJA Bojna za specijalna djelovanja je od 28. izradom privremenog skloništa i zaklona od hladnoće. nostima rukovatelja materijalne imovine prema blike Hrvatske u NATO.

godinu. moglo bi kako su u prošloj godini ojačane transatlantske se dogoditi da dodatno pogoršamo ekonomsku veze. Prema riječima glavnog tajnika ta je odluka jasan pokazatelj NATO-ove solidarnosti i predanosti kada je u pitanju sigurnost svih saveznika. što bi u konačnici moglo dovesti do ograničene vio i kako su vrata Saveza otvorena za sve one suradnje u međunarodnim kriznim situacijama. rekao je Rasmussen. Godišnje izvješće glavnog tajnika NATO-a Anita Končar. Foto: USAirForce rekao je glavni tajnik. sustava Pametne obrane. HV 415_22_23. “Ovo godišnje izvje. Sustav Pametne obrane moglo dogoditi da neke od saveznih zemalja iskorak za Savez stječu moderne obrambene kapacitete. rekao je Rasmussen ravno. što bi se trebalo izazovi 21. ulaganje u obranu ne može riješiti naše dodajući kako je na istom tragu i inicijativa koja ekonomske probleme. učvrstili smo našu predanost suverenom. Rasmussen je stoga rekao kako bi se. a još je jednom pono. Dogovoreno je da će naša borbena misija u toj zemlji biti dovršena do kraja 2014. Naglasio je dubokim rezovima za troškove obrane. demo- kratskom i sigurnom Afganistanu. kada će naši afganistan- ski partneri preuzeti punu odgovornost za svoju zemlju. dok Govoreći o samitu glavni se tajnik dotaknuo i neke druge neće moći pratiti ta dostignuća. Naš će angažman tada ući u novu fazu. a NATO planira novu misiju koja će se temeljiti na savjetovanju i potpori Afganistanskih snaga sigurnosti”.indd 22 2/13/13 1:39 PM . koja bi u godinama koje dolaze. veljače 2013. Iskoristio je priliku kako bi još jednom upozorio na nesrazmjer između proračuna predviđenih za obranu te stvarnih troškova. “Na- canju važnih sposobnosti“. zemlje koje su spremne preuzeti odgovornost Slična bi se situacija mogla dogoditi i kada je i obveze koje idu uz članstvo. Naime glavni tajnik smatra kako bi se. Govoreći o solidarnosti prvi čovjek Saveza podsjetio je kako se ona tijekom prošle godine očitovala nizom primjera. šće jasno pokazuje da unatoč ekonomskoj krizi Savez ostaje najvažnija vojna sila u svijetu“. mogla dovesti u rizik NATO-ove vojne sposobnosti i politički kredibilitet.”Sustav Pametne riječ o suradnji između NATO-ovih europskih obrane je iskorak za Savez koji će pridonijeti stje. a demonstrirana je i predanost zajednič. godini. situaciju“. a u kojem se prije svega do- taknuo aktualnog pitanja razmještanja sustava Patriot u Turskoj. Sustav je namijenjen jačanju turske protuzračne obrane od prijetnji iz Sirije i de-eskalaciji krize uz NATO-ovu jugoistočnu granicu. Savez mogao naći pred ozbiljnom pukotinom. ako se taj trend nastavi. no ako nastavimo s pre- se tiče združenih zajedničkih snaga. 22 broj 415 / 15. “ Na samitu održanom u Chicagu prošle godine u svibnju. kazao je dodajući kako sigurnosni kim vrijednostima i sigurnosti. kada je o Europi riječ. poboljšavanjem ekonomske situacije. foto NATO Unatoč ekonomskoj krizi Savez ostaje najvažnija vojna sila u svijetu Glavni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen Foto: USAirForce predstavio je krajem siječnja svoj Godišnji izvje- štaj za 2012. zemalja i sjevernoameričkih saveznika. stoljeća neće nestati dok se bavimo nastaviti i u 2013.

Rasmussen je rekao kako je na se manje od 50 posto ukupnih napada u cije. a potvrđen je na samitu u na Kosovu (EULEX) te potpori svih zajednica Chicagu“.indd 23 2/13/13 1:40 PM . To znači učinkovitije trošenje što uključuje i više multinacionalne suradnje“. zemljama raditi zajedno na razvoju i održavanju Foto: EU Naval force media sposobnosti. ekonomiju i učvrstiti veze unutar Saveza. usmjerena obuci i savjetovanju. no i kako je. a svoju će ulogu nastaviti i kada je riječ “Nakon teške 2011. ženju svog mandata za dodatnu godinu. Istaknuo je i kako je NATO zabrinut zbog povećane opasnosti od širenja balističkih projektila te je ponovio kako je raketni štit Saveza u Europi funkcionalan. bit će moguć jedino ako se pametnije bude trošilo. biti uvelike poboljšana“. u pobunjenici udaljeni iz populacijskih centara te odnosu na prethodne godine situacija znat- se 80 posto neprijateljskih napada događa u no bolja. “Afganistanske snage sigurnosti zom ozbiljnih incidenata. Taj je cilj postavljen na samitu KFOR-a . u srpnju 2014. i dalje utječu neki negativni trendovi.” Što se tiče raketnog štita ponovno smo pokazali spremnost za suradnju s Rusijom. bio nastaviti podržavati ra. kao i ona na Kosovu te da će NATO KFOR-a u 2012. rekao je. pružati potporu toj zemlji gao osiguravati cijeli niz svojih zadataka i misija. čime biti spreman i za neke nekonvencionalne pri- je ugroženo pet posto stanovništva. U svom se Izvješću osvrnuo i na ove trupe. na tu zemlju. Jasno smo poručili da nemamo bilo kakvu namjeru narušiti rusko strateško odvraćanje ili napasti Rusiju. Podsjetio je i kako na pomorskim rutama ispred Roga Afrike i su zajednički napori urodili plodom pa su tako u području Adenskog zaljeva. glavni je taj. u Kabulu smanjen za 22 posto. dok budućnost. 23 Učinkovitije trošenje i više multinacionalne suradnje “Ekonomskoj štednji unatoč. broj 415 / 15. naš cilj . prioritetnim operacijama Saveza. za 62 posto. Govoreći o pripremama Saveza za mjestima gdje živi 20 posto stanovništva.. kao što je cyber-terorizam. a koji će poboljšati operativnu učinkovitost. Kada je pak jetnje. NATO i nakon 2014. pravosudne misije Europske unije u Lisabonu 2010. “Nakon završetka projekta sve Afganistanu. rekao je Rasmussen. “Neki od projekata dogovoreni su i nakon samita. istaknuo je napominjući kako Afganistanu Rasmussen je naveo kako je u pr. dopuštala. veljače 2013. stabilnog i multietničkog Kosova.NATO sna- ge 2020. To je važno pitanje koje smo ozbiljno borbu protiv piratstva pa je rekao kako ono shvatili i na kojem surađujemo s afganistanskom još uvijek predstavlja sigurnosnu prijetnju Vladom“. Podsjetio je kako je na samitu u Chicagu dogovoren paket od 22 projekta unutar programa Pametne obrane. NATO mreže bit će pod centralnom zaštitom pa i dalje pridonositi u borbi protiv piratstva na Rogu zvoj mirnog. s ni. Naš sustav nije dizajniran niti za napad niti za pot- kopavanje ruskog strateškog odvraćanja”.”U prošloj je godini u toj zemlji kada situacija na terenu to bude došlo do više insajderskih napada na ISAF. rekao je prvi čovjek Saveza. rekao je glavni tajnik. Rasmussen je upozorio i kako Savez i dalje U fokusu i dalje misija u Afganistanu riječ o budućnosti Afganistana.. rekao je kako će mora osiguravati sve što je potrebno kako bi mo- Rasmussen je u svom izvješću govorio i o produ. u prošloj se godini pogledu Pametne obrane još je jednom istaknuo preuzet će punu odgovornost za svoju zemlju situacija poboljšala zahvaljujući naporima kako je to novi način razmišljanja koji omogućuje do kraja 2014. a koji si samostalno nisu mogle pri- uštiti. Istaknuo putem neborbene misije koja će ponajprije biti Osvrnuvši se na cyber-terorizam glavni je tajnik je kako se do isteka svog mandata. a završetak se nik rekao kako će u fokusu i dalje biti misija u Glavni je tajnik podsjetio kako je glavni cilj očekuje ove jeseni. Što se tiče sigurnosti u u toj zemlji“. samitu u Chicagu dogovoreno da NATO mora lom Afganistanu događa u 17 pokrajina. U o Mediteranu. Osvrnuo se i na izazove s kojima se NATO će razmotriti smanjivanje broja trupa u prošloj godini suočio ISAF. u sve projekte uklju- čene su europske zemlje Sjevernoatlantskog saveza“. kazao kako je Sjevernoatlantski savez nastavio planira zalagati za širenje poruke da je pitanje provoditi novu obrambenu cyber-politiku i to sve- obrane važno i da je NATO važan. iako je doživjela prekretni- vih devet mjeseci prošle godine broj incidenata cu. a u Kandaharu a što se održava i na opću sigurnosnu sliku. će i sposobnost da branimo vojne i civilne mreže Afrike. godine na Kosovu. HV 415_22_23. Govoreći o Piratstvo još uvijek ubuhvatanim i ambicioznim akcijskim planom. rekao je glavni tajnik. sigurnosna prijetnja koji je pokrenut još krajem 2011. naglasio je. a od ukupno njih 25.

uređaj koji je došao u krive đunarodnom velesajmu zrakoplovne sebnost mornaričke inačice Hermesa ruke pregleda. svaki snage 7790 kW koji teru tipa Chetak. otkriju osjetljive informacije ili načelom industrije javnosti predstavila svoju jest u MarInt (Maritime Inteligence) reverzibilnog inženjerstva načini funkcionalna kopija. No istraživači svakako žele i mogućnost da se uređaj ili uređaji mogu rastvoriti prijemom Izraelska tvrtka Elbit Systems po. ponudu besposadnog sustava koji je paketu opreme. Riječ je o satelitskom Program. Po- Tako bi se onemogućilo da se npr. m te istisnina oko 2200 t.9. rastavi. odobalni ophodni brod klase Saryu. analitičkom sustavu koji služi za au- također predviđa da bi takva elektronika trebala biti znatno ge. Osnovna namjena bit Plovilo kao i čitava klasa brodova sustav za nadzor paljbe. senzora i sličnog) koja se može sama razgraditi i onespo- sobiti za daljnje djelovanje. namijenjen za indijske oružane sna. su preko reduktora upareni s dva lakoj letjelici. Propulzij. koji je za potrebe MarInt satelitsku opremu Hermes NOVI indijskI OPHODNI BROD Četiri godine od početka gradnje. krađe ili ako jednostavno više nisu potrebne. koliko je inicijalno pramčanog topa kalibra 76 mm te Goa Shipyard Limited gdje je nastao planirano. pri konstantnoj brzini od 16 čv. Ideja koja ih inspirira jest razviti Hermes za elektroničke komponente koje bi se. vojna tehnika // novosti Elektronika koja Foto: DARPA nestaje Istraživači američke agencije DARPA razmatraju pokretanje Mornarički programa razvoja vojne osobne elektroničke opreme (radioure- đaja. Plovilo je opremljeno U sljedećih godinu i pol očekuje se vijka promjenjiva uspona krila čime za protupodmorničko djelovanje. ulazak u službu još tri plovila iste se postiže maksimalna brzina od 25 M. pokretanjem posebnog postupka mogle rastvoriti na neupotrebljive elemente. brodova u konačnici bi trebala bro. gaz 3. Postu- pak razgradnje bi mogao pokrenuti korisnik. Long Endurance) besposadnog su. 21. 24 broj 415 / 15. Po- primila u aktivnu službu svoj prvi nje. PTIĆ GRŽELJ HV_415_24_27. indijskog natječaja dodatno dorađen odgovarajuće šifrirane radioporuke koja bi pokrenula postupak. u slučaju gubljenja. aktiviranjem posebnog gumba na uređaju ili izborom odgovarajuće opcije u upravljačkoj elektronici uređaja. Elbit nudi Indiji tzv. Doplov od 6000 Nm postiže se je siječnja indijska ratna mornarica različitim fazama opremanja i grad. dva topa kalibra 30 mm uz prateći i sami projekt. Na poput naftnih ili plinskih platformi. Temeljno naoružanje sastoji se od INS Saryu izgrađen u brodogradilištu jiti devet plovila. mornaričku tomatizirano uspoređivanje poda- jeftinija od postojeće tako da razgradnja nakon uporabe ne inačicu svog MALE (Medium Altitude taka koje Hermes prikuplja tijekom bi bila veliki financijski teret za korisnika.6 elektroničkom protudjelovanju. najsuvre- će nadzor i promatranje pomorskih namijenjeni su indijskoj ratnoj mor. u suradnji s tvrtkom Windward. Dhruv ili sličnoj drugim plovilima. četkom je veljače na velikom me. Čitava klasa odobalnih ophodnih sadu čine 8 časnika i 105 mornara. narici a glavne su značajke trupa ske opreme te opreme namijenjene nje udaljenih pomorskimh objekata duljina 105 m. npr. SKENDEROVIĆ stava Hermes 900. nazvan Vanishing Programmable Resources (VAPR). zadaća nadzora mora i priobalja. krmenom dijelu broda smještena je Tijekom flotnih operacija moguća ski sustav sastoji se od dva dizelska sletna paluba namijenjena helikop- uporaba ovih brodova je kao pratnja motora. veljače 2013. klase koja se trenutačno nalaze u čv.indd 24 2/13/13 1:11 PM . širina 12. Uz I. menije navigacijske i komunikacij- putova u području oceana i osigura.

SKENDEROVIĆ Planirana je gradnja i treće serije u budućnosti. PTIĆ GRŽELJ HV_415_24_27. Propulzijski sustav sastoji se od dvije plinske turbine LM 2500 te dvaju dizelskih motora MTU u CODAG konfiguraciji. djelovanje. a pogonski blok Heavy Industry te se očekuje kako će zamijeniti flotu korveta zadaća (Intelligence. vilo je izgrađeno u domaćem brodogradilištu tvrtke Hyundai senzorske opreme za obavljanje ISR dužina trupa 8 m. Duljina fregata klase Incheon iznosi 114 m. sustav za blisku borbu Phalanx Block 1B smješten na krovu helikopterskog hangara. težina letjelice na polijetanju iznosi I. Raspon krila je 15 m. M. primila u operativnu službu prvu fregatu sljedeće generacije klase 900 za indijsko je tržište opremljen 1100 kg. ne od 220 km/h. uz mogućnost nošenja te. Plo- standardnim paketom elektrooptičke reta do 350 kg. veljače 2013. 25 Foto: Elbit Systems es za Indiju Služba prve fregate klase Incheon Južnokorejska ratna mornarica 17. lanser SeaRAM smješten na krovu kormi- larnice. odnosno maksimalne brzi. ćava postizanje krstareće bzine od zadaće kao što su obalna ophodnja ili protupodmorničko Besposadni sustav Hermes 900 112 km/h. Surveillance. je siječnja 2013. godine. Očekuje se kako će plovila druge serije biti opremljena susta- vom za vertikalno lansiranje krstarećih projektila Hyunmoo-3 namijenjenih napadima na kopnene ciljeve domaće proi- zvodnje dok projektne specifikacije fregata druge serije još uvijek nisu poznate. dva četverostruka lansera na sredini fregate namijenjena protubrodskim projektilima srednjeg dometa SSM-700K Sea Star (Hae Seong) te dva trostruka lansera namijenjena lakim torpedima K745 Blue Shark. broj 415 / 15. prvi je put svjetskoj javnosti pri. a autonomija dok će seriju II činiti osam fregata koje će graditi također imao je 2009. a svoj prvi probni let leta je do 10 000 m. širina 14 m i gaz od 4 m uz laku istisninu 2300 t dok pri punom opterećenju istisnina plovila iznosi maksimalnih 3200 t. čini motor Rotax 914 koji omogu. Maksimalna boravka u zraku do 36 sati.indd 25 2/13/13 1:11 PM . klase Pohang i fregata klase Ulsan te preuzeti operativne Reconnaissance). Čitava će klasa biti izgrađena u nekoliko serija. domaća tvrtka Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Temeljno je naoružanje fregata pramčani top Mk 45 Mod 4/62. Zahtijevana autonomija plovila uz posadu od 170 članova iznosi 45 dana. Na krmenom dijelu fregata smještena je sletna paluba za prihvat helikoptera tipa Lynx. Incheon programa FFX I (Future Frigate Experimental I). Maksimalni vrhunac Seriju I činit će šest plovila vrlo sličnih prvom plovilu u klasi kazan 2007.. Uz vijke s promjenjivim usponom krila najveća brzina iznosi oko 30 čv dok im doplov pri krstarećoj brzini od 18 čv iznosi 4500 Nm.

skog sustava postiže se krstareća Objava o nabavi prve podmornice brzina od 18 čv dok je maksimalna obznanjena je tijekom svečanosti 23 čv. Tvrtka je dosad provela modernizaciju na samo jednom avi- onu na kojem je krajem siječnja uspješno okončala višemjesečno razdoblje zemaljskih i letnih testiranja aviona. me: protutenkovskih projektila te trupa duljina 50. te jedan CDU (Control Display Unit) kontrolni prikaznik. došla samo nekoliko dana nakon nog potrebama bangladeške ratne nost polaganja mina. SF-260 je turboelisni školski avion namijenjen za selekcijsko letenje te za temeljnu obuku vojnih pilota. protuzračnom te protubrodskom Bangladeš će floti ratne morna. čime se olakšava funkcioniranje posade u raznim meteouvjetima i temperaturama. mornarice. Dosad je diljem svijeta dostavljeno više od 900 aviona SF-260 u raznim inačicama. a Alenia Aermacchi ovim projektom modernizacije računa na nove narudžbe. 26 broj 415 / 15. SKENDEROVIĆ NOVA PLOVILA za Bang lad zrakoplova namijenjenih obuci u m te istisnine 255 t. sadrži i jedan nesvakidašnji i tehnički zanimljiv dio. širina 7. Ono što je veliki novitet školskog aviona SF-260 jest EVS (Enhanced Vision System) sustav. I. Plovilo ima moguć- rice pridodati prvu podmornicu. digitalnu mapu terena. Plovilo je označeno kao brod BNS Padma je prvi od pet izvješće govori o gradnji prateće jom ugovor za nabavu vojne opre. Prije svega na panelu s instrumentima u pilotskoj kabini dominiraju dva velika višefunkcijska LCD prikaznika u boji. odnosno time se ujedno želi postići veća sigurnost letenja. pripremnu kontrolnu listu aviona. Konfiguracijom propulzij- podrijetlu podmornice. Fokus modernizacije usmjeren je na novi paket avio- nike u pilotskoj kabini što uz standardne korake koje poduzimaju proizvođači aviona u ovakvim projekti- ma.4 m. primarne letne podatke.5 brodogradilištu Khulna Shipyard HV_415_24_27. što je Bangladeš potpisao s Rusi. odnosno infracrvena kamera koja je ugrađena na desnom krilu čime se želi postići uporaba aviona u lošim meteouvjetima i noću. Ophodni Osim odluke o nabavi podmornice. vanje ove vrste plovila. Novi prikaznici mogu prikazivati integrirane podatke radio (VOR) i GPS navigacije. veljače 2013. što je ujedno bio i povod objavi za medije. Uz to je značajno poboljšan klimatizacijski sustav u avionu.indd 26 2/13/13 1:11 PM . Objava je lištu Khulna Shipyard namijenje. Temeljno naoružanje čine službenog ulaska u aktivnu službu dva topa kalibra 37 mm i dva prvog ratnog broda BNS Padma iz. Posadu čini vrijednosti milijarde dolara. vojna tehnika // novosti Predstavljen modernizirani SF-260TP Talijanski proizvođač zrakoplovne tehnike tvrtka Ale- nia Aermacchi krajem siječnja predstavio je prototip modernizacije školskog aviona SF-260TP. djelovanju. ophodni brod a osnovne su odlike naručenih plova koja se grade u infrastrukture potrebne za održa. te omogućavaju rukovanje s FMS (Flight Management System) su- stavom. topa kalibra 20 mm namijenjeni građenog u domaćem brodogradi. Zasad 31 član a autonomija je sedam ne postoje službeni podaci o tipu i dana.

PTIĆ GRŽELJ Filipini nabavljaju Golden Eagle Foto: KAI ng ladeš za potrebe bangladeške mornarice. Temeljno naoružanje sastoji se od dva dina prošlog stoljeća te nisu više u operativnoj torpeda te dvije do četiri mine te ima mogućnost uporabi. dok najveća podvodna brzina uporabom baterija podmornice Triton 2 ruske gradnje namijenjene iznosi 6 čv. dok je hvaća i dodatnu opremu. Eagle jesu zadaće za koje će on biti intenzivno je ugovor o gradnji s bangladeškom a vrijednost ugovora koji uz dostavu aviona obu. pretpostavlja se da je riječ o tzv. projektne o kupnji novih borbenih aviona za filipinsko ratno povučeni su iz operativne uporabe tijekom 2004. promjer kriven. Osnovne karakteristike minipodmornice klase skom moru. podmornice namijenjene operacijama u Kaspij. jem siječnja objavili su kako je donesena odluka operativni mlazni borbeni avion. alat i dijelove procjenjuje uz napredne radare biti opremljeni i podvjesnim početak gradnje označen u ožujku se na oko 460 milijuna američkih dolara.3 m. Brodo. Dockyard i talijanske tvrtke Cosmos a nagađa se M. Kineska brodograđevna kompanija Predstavnici filipinskog ministastva obrane kra.1 m te podvodna ili minipodmornicama koje bi se rabile protiv istisnina 110 t dok površinska iznosi 102 t. U prošlosti. PTIĆ GRŽELJ potrebe te na njegovu nabavnu cijenu. broj 415 / 15. filipinsko ratno zrakoplovstvo nema niti jedan China Shipbuilding Offshore Com. pretpostavlja se kako je najizgled. motorom. Trenutačno I. Ovisno o vrsti pogona. korišten. a to je nadzor iz zraka te će u tu svrhu mornaricom u svibnju 2010. COSMOS MG 110 jesu duljina 27. koji proizvodi tvrtka Korea Aerospace Industries. SKENDEROVIĆ HV_415_24_27. Zadnji F-5 Tigeri pany nositelj je projekta. kontejnerima s raznim elektrooptičkim senzori- 2011. Maksimalna površinska brzina transporta vlastitih specijalnih snaga. 27 Foto: Alenia Aermacchi Azerbajdžan nabavlja nove podmornice Ratna je mornarica Azerbajdžana naručila nove kako će se graditi maksimalno četiri nova plovila. sposobnost svojih oružanih snaga. džepnim 5. veljače 2013. doplov varira specijalnim snagama i njihovim operacijama. očekuje Iz filipinskog Ministarstva obrane naglašavaju kako ma. M. Očekuje se kako bi niji kandidat projekt MG 110 nastao u surad. dokumentacije te osigurava građevni zrakoplovstvo. zrakoplovstva. odnosno ratnog njom i opremanjem brodova.. nove podmornice trebale ući u operativnu službu nji stručnjaka pakistanskog brodogradilišta PN tijekom 2015. koja se postiže uporabom dizelskog motora je 9 čv azerbajdžanska ratna mornarica je rabila mini. godine. je FA-50 optimalan odabir. a posadu čini šest članova. od 40 Nm s baterijama do 1000 Nm s dizelskim Spomenute podmornice izgrađene su 60-ih go. višenamjenski borbeni avion FA-50 Golden Eagle. s obzirom na njihove dostavljeni do kraja 2015. Filipini očekuju da svi naručeni avioni budu dostava preostalih naručenih plovila. maksimalna visina 14. Opera- konvencionalnih i nekonvencionalnih prijetnji tivna kao i provjerena dubina ronjenja iznosi ne- u Kaspijskom moru s dodatnom mogućnošću što više od 100 m. pa se do sredine 2013. Iako nositelj ugovora o njihovoj gradnji transporta do osam pripadnika specijalnih snaga nije objavljen. Iako tip i broj podmornica nije ot. Posebnost filipinske nabave Golden gradilište Khulna Shipyard potpisalo Manila kani nabaviti jednu eskadrilu od 12 aviona.8 m.indd 27 2/13/13 1:11 PM . Njihov odabir je južnokorejski laki i od tada su Filipini tražili način kako da ožive tu materijal i nadzor nad samom grad.

66 kg u 2011. no naučene lekcije pokazuju. no u većini slučajeva. Neki od rezultata razvoja jednu trećinu tjelesne Jane’s: “Ako napravite previše savršen vojničkog hardvera stavljeni su u težine sustav. sposobnost pre. 28 broj 415 / 15. održivost. da bojištu (smrtnost.indd 28 2/13/13 1:13 PM . hardver. na utječu na mogućnosti vojnika na vojnika još uvijek bilo temelju promišljanja neprijatelja. obuke koji su u uporabi. veljače 2013. godini. mobilnost i još daleko od ciljane unutar postrojbi od presudne važnosti. Uz integracije modularnost HV_415_28_31. imaju veze s uporaba širokih razmjera i dalje nije uspjehom na bojnom polju isto kao i jače zaživjela.Osim operativnu uporabu otprilike deset toga “meki” faktori poput taktike i godina kasnije. VojnA TEHNIKA Napori da se pojedini vojnik treti. Nakon intenzivnih Istraživana su potpuno integrirana ra kao “sustav” koji ujedinjuje sve smanjivanja težine. maksimalne težine C4I). je posjedovanje različitih sposobnosti življavanja. započeli su polovicom 1990. koja bi trebala iznositi Jedan je vojnik izjavio časopisu IHS ih godina. hardverska rješenja “univerzalne veli- dijelove razvoja koje potencijalno prosječan je teret čine”. napravili ste ga krhkim”.

prosječan je teret vojnika još uvijek bilo 66 kg u 2011.indd 29 2/13/13 1:13 PM .su. izvan granica FELIN programa. bio je rješavanje vojnika “efekta drugoj polovici ovog desetljeća. nekompatibilnom. zbog ograničenja ljud. godini. gdje je nasumična nadogradnja novih sposobnosti neumoljivo vodila nezgrapnom. Ipak. potencijalna zamjena sadašnje jurišne puške 5.signala (a taj komad opreme nikada nije uzet u razmatranje u stvaranju vojnika-sustava bilo koje nacije) na tridesetšesterosatnoj ophodnji. Postoji više od 40 programa modernizacije vojnika diljem svijeta. Osim potreba bojišnice i individualnih Evolucija sustava će se morati uskladiti s razvojem predstav- preferencija. osobito je također jedna od najvažnijih stavki modernih vojnih sustava. osobito je zanimljivo pratiti događanja s naprednijim europskim programima koji već nude prva operativna iskustva iz stvarne uporabe na terenu Sustavi (I. Jedan od glavnih ciljeva programa “vojnik. koji je tada bio dodatno opterećen teškim tjelesnim oklopom. kao i osobne opreme.. bio je rješavanje “efekta broj 415 / 15. I dok je pred mnogima od njih još daleki put.56 mm FAMAS. dupliciranom i preteškom sastavu Pripremila Marina JURČIĆ. dok bi motiv za promjenom bila moljivo vodila nezgrapnom. Foto: Sagem Postoji više od 40 programa mo- dernizacije vojnika diljem svijeta. Dodatna sredstva za napredno božićnog drvca”. 29 božićnog drvca”. ljenim u drugim programima Francuske vojske. patibilnom. dio) vojnika budućnosti Veterani ranijih sukoba morali su nositi i do 54 kg tereta hrane. baterija. vode i sl. Modernizacija skog tijela veći je naglasak na težini oklopljenih vozila i komunikacijske opreme u programu Scor- sustava. kada se Scorpion nastavi razvijati i nabavljati u stav”. I dok je pred mnogima od njih još daleki put. godine. danima. FELIN-a. detekto- rima metala i prijenosnom elektroničkom opremom za ometanje radio. dupliciranom i preteškom sastavu. na velike udaljenosti. Nakon inten- zivnih smanjivanja težine. 54 kg je znatno manje u uspo- redbi sa 70 kg prosječnog tereta koji je nosio pripadnik prosječne pješačke desetine 2008.sustav”. implicira potrebnu prilagodbu dernizacijskih programa “vojnik. Jedan od glavnih ciljeva mo. gdje je nasumična praćenje ljudstva i opreme na bojištu se također proučava nadogradnja novih sposobnosti neu. nekom. još daleko od ciljane maksimalne težine koja bi trebala iznositi jednu trećinu tjelesne težine. HV_415_28_31. veljače 2013. pion francuske kopnene vojske.

Prva serija od 1089 primjeraka je dostavljena 2009. Fantassin a Equipements et Liaisons Integres).indd 30 2/13/13 1:13 PM . HV_415_28_31. prvi u seriji achats en urgence operati- onnelle (odnosno žurnih operativnih zahtjeva) je osnovan krajem 2008. dnevnog/noćnog mo- trenja. kada je postalo razvidno da će plan razvoja zahtijevati izmjene i na- dopune. besposadnih letjelica i osobne opreme. U izvješćivanju iz 2012. Terenska su testiranja pokazala da je sustav Felin dobro balansiran i tehnološki izvediv te da vojnicima u stvarnoj situaciji pruža važne prednosti VojnA TEHNIKA je zanimljivo pratiti događanja s tri najetabliranija europska programa. unapređuje situacijsku svje- snost. kemijsku zaštitu. Izvješće iz 2009. komunikacija. elektroničku opremu i naoružanje. Ali tjelesni se oklop sada smatra za- starjelim i sustav treba poboljšati u pogledu energije. prilagođen je originalnoj viziji koncepta “vojnik-sustav” i cilja na cjelovit pristup. težine i ergonomije. program Francu- ske vojske. pronalaženje cilja i djelovanje. godine kaže da su- stav integrira sve potrebne borbene parametre (učinkovitost. godine. godine. odjeću. godine. Kao rezultat. go- dine. uključujući vojnič- ku kacigu. 30 broj 415 / 15. rezultiralo je unapređenjima u područjima zaštite. 116 modifikacija/operativnih zahtjeva kojih je inicirano od 2007. Dodatni motiv za promjenama. na koji FELIN nije mogao ostati imun. zaštitu. poduzeće Sagem. FELIN FELIN (fr. Prvi kooperant. vatrene moći. a u svrhu prilagođavanja opreme u operativnoj uporabi. veljače 2013. tjelesni oklop. a koštao je 116 milijuna eura. bila je sudjelovanje francuskih sna- ga u Afganistanu. vezu). napravio ga je modularnim pri implementaciji.

razmjestivu). Šesta pukovnija koja je primila FELIN (2e REI) je obzir originalnim programom. 8e Regiment de parachutistes d’infanterie za sustave protiv improviziranih ek. ljudstva i opreme na bojištu se vezu). Ove brojke mogu narasti u skladu s veličinom naprtnjače koju vojnik mora nositi. također proučava izvan granica pronalaženje cilja i FELIN programa. diti s razvojem predstavljenim u dru. unapređuje situacijsku svjesnost. n FELIN-ova normalna težina sustava je snižena na 29 kg (uključujući pušku FAMAS. zapovjednici desetina i vodova žurnih operativnih zahtjeva. FAMAS. a teret koji bi morao nositi na tipičnim radiouređaj francuske kopnene vojske. Poduzeće radi na dostavi ukupno 22 588 kompleta (po pro- Njegova inicijalna operativna izvedba ske. optiku. usvojen Modernizacija oklopljenih vozila i dio francuske Legije stranaca. kada se Scorpion nasta- godine kaže da sustav vi razvijati i nabavljati u drugoj integrira sve potrebne polovici ovog desetljeća.indd 31 2/13/13 1:13 PM . za nadzor (kako stacionarnu tako i bez primjedbi. računalo. U studenom 2011. godine novog primopredajnog modula koji radi Bili su fokusirani na osobnu opremu. implicira potrebnu prilagodbu cijenjenoj cijeni primjerka od 36 000 eura) do kraja 2015. prsluk s integriranim nja dometa i sučelja sa sustavom za upravljanje bojišnicom ljinsko upravljanje i sustavi protiv napajanjem. naoružanju i ulozi u desetini. koje se koriste FELIN-om. koja nije birana u skladu Osnovni paket streljiva pješaka uk. računalo. i podatkovnog sučelja razmještenog višeg zapovjedništva. koja je u globalu bila na frekventnom opsegu od 2 GHz. prsluk s in- tegriranim napajanjem. U međuvremenu predaja 830- 863 MHz frekventnog opsega koji trenutačno koristi FELIN-ov vojni radiouređaj (RIF/Reseau d’Information FELIN) civilnom sektoru. dodatnu opremu zadovoljavajuća. Thales također osigurava podatkovno Razvoj programa veličinom naprtnjače koji vojnik mora sposobne PR4G uskopojasne VHF prenosive i ručne radioure- S obzirom na to da mnoge sposobnosti nositi. godine. koji radi na dva fre- hodnih godina. kventna opsega. za komunikaciju putem mreže na razini satnije. zaštitu od eksplozije za FELIN-ova normalna težina sustava je Početak uporabe vozila (bilo oklopnih ili logističkih snižena na 29 kg (uključujući pušku Varijantu za vozila treba također razviti sa svrhom produlje- postrojbi). de marine (8e RPIMa) je postala peta pukovnija koja je primila splozivnih naprava.. optiku. Navedeno je trebalo balističku zaštitu. a za koji je poduzeću Thales dodijeljen ugovor Ove brojke mogu narasti u skladu s o razvoj u travnju 2012. u Afganistanu. oružane stanice na da. u operativnom okruženju. mreže očekuje osiguranje alternativne sposobnosti glasovnog Ova nabava. zaštitu. Naziv “general” broj 415 / 15. radiouređaj i una- prijeđenu balističku zaštitu). pristup uporabi FELIN-a kao sustava. nije u potpunosti bila integrirati u novi vojni radiouređaj RIF NG. HV_415_28_31. u đaje. U ciljanu brojku dostavljenih komada. a sedma bi trebala svoj dio pri- je u području operacija pragmatičan komunikacijske opreme u programu miti uskoro. Osnovni paket streljiva pješaka uključuje sedam spremnika s 25 metaka. Dodatna borbene parametre sredstva za napredno praćenje (učinkovitost. čime bi se opremanje postrojbi trebalo podići na četi- ri pješačke pukovnije godišnje.56 mm FAMAS. kratkim ophodnjama je oko 40 kg. Dugoročno se za razmjestive improviziranih eksplozivnih naprava. a teret koji bi morao nositi na tipičnim kratkim ophod- njama je oko 40 kg. posebice operativnom okruženju. nao- ružanju i ulozi u desetini. s FELIN kompatibilnošću je vođena ljučuje sedam spremnika s 25 metaka. dok bi motiv za djelovanje promjenom bila potencijalna za- mjena sadašnje jurišne puške 5. one koje se tiču sposobnosti vezanih Evolucija sustava će se morati uskla. Tu sposobnost treba omogućiti ručni softverski definirani operativnim iskustvom tijekom pret. koja će se nastaviti prilagođavati specifikacijama uključeni su primjerci za pripadnike borbene potpore (od topništva. veljače 2013. bila je povodom razvoju i testiranju 2011. Sagem je dostavio više od 7000 kompleta FELIN. Scorpion francuske kopnene voj. unaprijeđenu balističku zaštitu). FELIN-a. nisu bile uzete u gim programima Francuske vojske. sustav FELIN. radiouređaj i (BMS) francuske kopnene vojske. izvidnika i inženjerije) s kojima pješaštvo treba biti u interakciji na bojištu. 31 Izvješće iz 2009.

cionalnih napadajnih torpedne cijevi. MESMA sustavom. veljače 2013.indd 32 2/13/13 1:39 PM . uz iznimno visok od 38 čv pomoću tri plinske turbine Cherbourgu. španjolska podmornica. kojom treba računati meljno naoružanje sastoji se do 16 ovisni sustav omogućava podmor- njeni radarski odraz te će omogućiti u području konven. prvi izvozni naručitelj podmornica Agosta bio je Pakistan RATNA MORNARICA Podmornica SMX-25 Trendovi razvoja modernih po DCNS razmatra i neke druge projekte konvencionalnih podmornica. ne dizelske podmornice. Združivanjem Francuske i Španjolske. DCNSova MESMA vojno-mornaričke izložbe Euronaval mornice Agosta 90B. Prva podmornica ce Andrasta s ciljem razvoja plovila otpornosti na udare i ovaj problem SMX-25 će ploviti na po. Te. Saad i Hamza izgrađene u pa- hodnju u priobalnom području. u istoimenoj klasi. je iskoristio priliku te predstavio svoj nice u DCNS-ovu katalogu uključu- koncept nazvan SMX-25 netom prije ju projekt dizelsko-električne pod. Karachi Naval Dockyard. Kockumsa. na francuskoj zapadnoj vencionalnim projektima podmornica. Združivanjem Ukratko. visokom razinom podmornice. Kako bi se pokušao riješiti vila nazvao Khalid. jetljivosti. stupanj radarske i i tri vodomlazna propulzora dok će obali dok su preostale dvije jedini- akustične nezam- Andrasta bi bila optimizirana za op. autonomiju u odnosu na tradicional- Gledajući dalje u budućnost. Osnovna Navantia pojavila se površinskog koncepta SMX-25 iznosi podmornica Hamza opremljena je platforma duljine je manje od 50 m kao rastuća snaga s 2850 t dok je podvodna 4500 t. auto. Plovilo je osmišljeno Francuske i Španjolske. Khalid izgrađena umanjenih financijskih troškova u podvodne eksplozije vršini uz maksimalnu krstareću brzinu je u DCNS-ovu brodogradilištu u usporedbi sa sličnim postojećim kon. Tre- Podmornica A26 je projektirana s tako da pokuša riješiti niske površin- ske krstareće brzine konvencionalne naručitelj podmornica Agosta bio je Pakistan koji je svoju klasu od tri plo- nutačno razvija koncept podmorni. vertikalno lansiranih projektila i četiri nicama četiri puta dulju podvodnu plovidbu u blizini morskog dna. Poput u zoni djelovanja roniti kao klasična ce. pogonski sustav razvijen za 2010 u Parizu. Taj zračno-ne- što osigurava dobru upravljivost i sma. 32 broj 415 / 15. prvi izvozni podmornice klase Scorpène sagorije- HV_415_32_35. Posljednja nošenja šest teških torpeda. kistanskom vojnom brodogradilištu nomije oko dva tjedna sa sposobnošću brodograđevna tvrtka Površinska istisnina podmorničko. Preostale konvencionalne podmornice u DCNS-ovu katalogu uključuju pro- jekt dizelsko-električne podmornice Agosta 90B. DCNS podmornica Preostale konvencionalne podmor.

Podmornica A26 je projektirana s vi. Kako se toplina predaje u koja se javlja jest ugljični dioksid koji dizelskim gorivom i tekućim kisikom. narice od sredine 1990-ih. Sadržan je u vencionalne turbine. namijenjen punjenju baterija na čak i kada ona roni na dubinama bez podmornici također pruža i potrebnu potrebe za ispušnim kompresorom. dio) a Trendovi automatizacije podmornica uz smanjnje broja članova posade nastaviti će se daleko u budućnost osiguravajući pritom da podmornice nisu više sredstvo najbogati- jih mornarica. osiguravajući pritom da mornice A26. zračna neovisnost je također troškova redovitog održavanja. istisnine 1830 dvije komore a svako kućište sadrži svoj klip. u ovom slučaju tekućeg kisika. Švedski brodograditelj sokom razinom otpornosti na udare i podmornice nisu više sredstvo najbogatijih mornarica. sadrži stalnu količinu pli- Rezultirajuća para zatim pogoni kon. novitog fluida. razvija podmornicu A26 na platformi podvodne eksplozije uz iznimno visok već postaju standard mornaričkih snaga diljem svijeta podmornica klase Gotland kao njihovu stupanj radarske i akustične neza- znatno unaprijeđenu inačicu. Sve indikacije navode da će se spomenuti Agosta. DCNS je iskoristio priliku te predstavio svoj koncept nazvan SMX-25 netom prije broj 415 / 15. pogonsku snagu. koji rabi Kockums. trendovi nastaviti daleko u budućnost s istodobnim ra- ključni dio pogona Kockumsove pod. Tijekom vremena došlo je do znatno boljeg upravljanja čajka ovih plovila jest njihov relativno akustičnim i radarskim odrazom dok je broj članova po- Švedski Stirling smanjeni zahtjev za brojem posade od sade.indd 33 2/13/13 1:39 PM . Tri pod. a zajedno s generatorom snage 75 su. Oba su klipa kisika i etanola odvija pod pritiskom. Jedna je komora okružena izvorom jedna od rezultirajućih komponenti na Stirlingovu motoru. mjetljivosti. Kako se izgaranje Nove podmornice A26. HV_415_32_35. dok je druga hlađena. mornice te klase nalaze se u aktivnoj službi švedske Kraljevske ratne mor- Princip Stirling ciklusa Stirling motor. nastaje kao nusproizvod u ovom proce. Još jedna važna zna. zbog sve veće automatizacije samih podmornica u Slijedeći primjer DCNS-ova projekta 26 osoba čime se pridonosi smanjenju stalnom padu. već postaju standard mornaričkih snaga diljem svijeta podmornica va mješavinu komprimiranog kisika i etanola pri tlaku od 60 atmosfera. 33 vojno-mornaričke izložbe Euronaval 2010 u Parizu. veljače 2013.On može biti izbačen iz podmornice kW. zvojem podmorničkih tehnologija. t koristit će sustav propulzije temeljen spojena na istu radilicu. Plovilo je osmišljeno tako da pokuša riješiti niske površinske krstareće brzine konvencionalne podmornice Pripremila Maja PTIĆ GRŽELJ 5 (II. Motor se koristi topline.

veljače 2013. plovila). RATNA MORNARICA Francuska je uz Podmornica Agosta prvu komoru. poput nadgrađa plovila). a značajke. plinoviti se fluid širi Stirling motor. pri čemu je projekti. projektila namijenjenih napadu na kopnene ciljeve. čiju podmornicu nuti hladniji zrak u grijanoj komori S-80 sadrži neke specifične Type 214 su naručile Grčka (šest onda diže temperaturu i pritisak. stike dok je zapovjedni biti unaprijeđena inačica postojećih ka Navantia pojavila se kao rastuća snaga s kojom treba računa- ti u području Fo to konvencional. do 19 čv. vlaknima ojačane pla. u priobalnom području HV_415_32_35. Projekt podmornice Marine Systems. ujedno povlači stalnu količinu S-80. Spome. sadrži nabava ukupno četiriju podmornica nicama čime se smanjuje akustični kako se klip pomiče. Južna Koreja (tri plovila). Njemačke podmornice klip u drugoj komori na kretanje kisika podmornica će postizati mak. Nalet hladnog zraka u simalnu površinsku brzinu od spješnijih europskih proizvođača je grijanu komoru smanjuje unutarnji 12 čv dok će podvodna rasti i njemački konzorcij ThyssenKrupp pritisak uzrokujući pad klipa. za sobom hladniji plinoviti fluid iz plinovitog fluida. odraz podmornice. Očekuje se toranj dizajniran sa zakošenim stra- i tjera klip prema gore. u bala ući u aktivnu službu tijekom druge komore prisiljavajući drugi ovom slučaju tekućeg 2013. izrađenog od staklenim Turska (šest plovila) i Pakistan (3 Poput Kockumsa. španjolska brodo. Podmornica Type 214 je u građevna tvrt. pri čemu bi prva u klasi tre. S-80 je razvijena u skladu s taktičko-tehničkim zahtjevima špa- njolske Kraljevske ratne mornarice za konvencionalnom napadajnom Podmornica Andrasta podmornicom sa zračno-neovisnom optimizirana za ophodnju propulzijom. jedan od naju- prema dolje. Stručnjaci tvrt- ke razvili su zrač- no-neovisni pogon temeljen na izgaranju vodika za svoju podmornicu S-80. proces se ponavlja. Podvodne istisnine 2426 t. koji ranje započelo 2002. :D CN nih napadajnih podmornica. Ona ima mogućnost lansi- ranja Boeingovih UGM-84 Harpoon protubrodskih projektila.indd 34 2/13/13 1:39 PM . Uz Navantiu i DCNS. 34 broj 415 / 15. krstarećih projektila i teških torpeda. Međutim rabi Kockums.

temeljenu na konvencionalnoj duje 10 vertikalnih lansirnih cijevi te Slijedeći primjer DCNS-ova projekta Agosta. projekt Amur-1650 Iako je doživjela smanjenje nakon ima daleko više mogućnosti i odlika: Hladnog rata. Ipak. Izvoznu inačicu. u stalnom padu. zračna neovi- podmornici klase Amur. Tijekom vremena došlo je do znatno boljeg Rusija izranja tila. podmornica klase mornaričkih snaga diljem svijeta. akustični odraz podmornice.). S navedenom propulzijskom kon. dok je trendovi nastaviti daleko u budućnost s istodobnim razvojem ju sposobnost projektiranja robusnih redovito održavanje u doku svedeno podmorničkih tehnologija. mornice imaju zadaću protupodmor. ske Federacije ponovno ulaže u maksimalnom podvodnom brzinom od 21 čv iako je maksi- dila njemačka brodograđevna tvrtka podmorničke kapacitete. vole razmatrati sposobnosti budućih klasa podmornica. ronjena veću od 400 m te ima doplov na prethodnu konvencionalnu pod. dana a uz posadu od 18 članova može unaprijeđenu inačicu. klase Lada. već postaju standard projektni ured Rubin u suradnji s ta. zbog sve veće automatizacije samih podmornica padu nacionalne podmorničke flote. projektni ured Rubin je nazvao Fincantieri razvio je podmornicu klase konceptom Amur-950. HV_415_32_35. Četiri poto. osiguravajući pritom da podmornice podvodnih plovila. Type 214 postiže dubinu navodno znatno smanjen u odnosu godina u podmorničkom svijetu. ratne mornarice. nas dio ThyssenKrupp). Sve indikacije navode da će se spomenuti ruski brodograditelji i dalje posjedu. nisu više sredstvo najbogatijih mornarica. imena St. Shark tvrtki DCNS/Whitehead Alenia slio konvencionalnu podmornicu i krstareće projektile Novator 3M-54 Amur-1650. Podmornice klase nova posade. nicom Amur-950. U pogledu budućih projektnih trendova. Na primjer. dostava je u tijeku.indd 35 2/13/13 1:39 PM . broj 415 / 15. Usporedbom s podmor- Klub (NATO oznake ‘SS-N-27 Sizzler’). proizvođači podmorničkih podsustavi poput tvrtke Sargent Ae- Dvije podmornice Type 212 nalaze se ničko i protubrodsko djelovanje kao i rospace and Defense u Sjedinjenim Američkim Državama. istisnine 2700 t zahtijevaju ve. Kao pogonsko četiri torpedne cijevi kalibra 533 mm. veće od 300 m. koji je u rujnu 1954. svjetske mornarice ne dodatne dvije jedinice ugovorene i dika. Projekt posje- S-1000. autonomija iznosi 30 na platformi podmornica klase Gotland kao njihovu znatno sik. a može nositi teška torpeda Black Projektni ured Rubin također je osmi. +300 m. šest torpednih cijevi kalibra 533 mm. Lada. veljače 2013.5 godine. rabe se za dostavu mornaričkih upravljanja akustičnim i radarskim odrazom dok je broj čla- Daleko od zapadne Europe. 35 Foto: HDW Podmornica U212 Njemačke ratne mornarice Podmornica projekta A26 podmornica Type 212 koje je izgra. uz lan. daju naznake u trendove tijekom prošlih 50 mornica. Spomenuti trendovi najviše su se reflektirali na konstantno 22 224 km dok je doplov podmornice mornicu Projekt 877 klase Paltus. snost je također ključni dio pogona Kockumsove podmor- sredstvo zračno-neovisne propulzije. unatoč specijalnih snaga. Spomenute torpedne cijevi. Petersburg čiji nje podmornice nalaze se u sastavu se pogon temelji na zračno-neovisnim Racionalizacija izvora resursa njemačke ratne mornarice dok su gorivnim ćelijama na bazi kisika i vo. Ima mogućnost ronjenja na dubine nice A26. n lijanskom brodograđevnom tvrtkom Lada. sredine 1990-ih. ruski na svake 2. ratna mornarica Ru. liki remont svakih 10 godina. rastuću korisnu nosivost samih podmornica. Autonomija je 45 Howaldtswerke-Deutsche Werft (da. uvodeći u malna dubina ronjena ostala ista. je bila uključena u projekt hidrauličkog nadzora i proizvodnju mornarice dok se dostava dodatnih Torpedne cijevi pune se specijalnom od prvog dana i prve operativne podmornice USS Nautilus na dviju predviđa do 2016. koja u operativnoj službi talijanske ratne prikupljanje obavještajnih podataka. u aktivnoj službi švedske Kraljevske ratne mornarice od čv. Tri podmornice te klase nalaze se figuracijom postiže se brzina od 14 postići maksimalnu brzinu od 18 čv. najbolje vidljiv na podmornicama klase Virginia američke siranje torpeda i krstarećih projek. Usporedbom oružanom opremom koja smanjuje nuklearni pogon (uvedena u službu prije više od pola stoljeća pogonskih sustava spomenutih pod. operativnu službu prvu podmornicu dana uz posadu od 35 članova. Taj je trend type 212 “samo“ 14 816 km. Švedski brodograditelj razvija podmornicu A26 upotrebljava se kemijski dorađen ki. Ove nove konvencionalne pod.

Tržište projektila zrak-zrak stagnira dok tržište projektila namijenjenih napadima na povr- šinske ciljeve bilježi određeni rast Tržište naoružanja borbenih zrakoplo. francu. njemački IRIS-T. ruski projektili R-37. R-31. R-77). namijenjenih napadima na površinske Američke Države. američki AIM-120 AMRAAM. Kao i zrakoplovi ciljeve bilježi određeni rast. broj 415 / 15. Najveći svjetski ssile .ASM) koji uključuju projektile AM. nje- gnira dok tržište projektila i bombi i dalje su Sjedinjene mački Meteor. i projektili se mogu klasificirati ge- industrija se može podijeliti na projektile zrak. veljače 2013. borbene zrakoplove vođene “pametne“ bombe.Osim razli- površinske ciljeve (air-to-surface mi. britanski AIM ASRA. tijekom posljednjeg desetljeća Hladnog rata. Tržište slijedi europska vojna Projektili zrak-zrak dijele se na kratko. veličina je znatno smanje. ruski Vympel va posljednjih godina prolazi određene proizvođač i izvoznik zrak-zemlja (air-to-ground missile) i R-73 itd) te na projektile srednjeg promjene. ski MBDA MICA. 36 Foto: USAF Prije trideset godina. prodaja projektila zrak-zrak sta. Sjedinjene Države su izvezle više od 19 tisuća različitih projektila zrak-zrak. Tržišni trendovi R-27. metne projektile dometa do 30 km u neracijama te su na međunarodnom zrak (air-to-air missile . najvažniju HV_415_36_39.AAM) te na kojima su američki AIM-9 Sidewinder. naoružanja za protubrodske projektile te precizno i dugog dometa (u koje se ubrajaju na. treće i četvrte generacije.indd 36 2/13/13 1:36 PM . dok će prodaja u idućem desetljeću biti tek 35% tog broja GLOBALNO TRŽIŠTE Prema analitičarima Teal Group tržište na- oružanja borbenih zrakoplova posljednjih tržištE n borbeni godina prolazi određene promjene. ka u stupnju tehnologije. tržištu trenutačno prisutni projektili projektile namijenjene napadima na francuski Matra R550 Magic.

s projektila treće generacije.indd 37 2/13/13 1:36 PM . tijekom posljed. Prije trideset godina. godine doći do određenog rasta eventualnom sukobu supersila kakvu liko zemalja razvilo vlastite zrakoplovne projektile. zbog tržište ograničavaju zakonski razlozi. broj 415 / 15. Teal Group. no Japan u izvozu na međunarodno srednjeg i dugog dometa. Prema analitičarima napredno oružje kao što su projektili Python 4 i 5. 37 Projektil AIM-9X na potkrilnom nosaču borenog aviona F-15C Pripremio Hrvoje BARBERIĆ Foto: Lockheed Martin F-35 ispaljuje projektil AIM-120 AMRAAM E naoružanja nih zrakoplova razliku između generacija čini cijena ne Države su izvezle više od 19 tisuća pa je tako prosječna cijena projekti. dok će la četvrte generacije oko 250 tisuća prodaja u idućem desetljeću biti tek Izrael već desetljećima razvija vlastita rješenja te ima dolara ili oko tri puta više od cijene 35% tog broja. Hladnog rata danas umanjena. Sjedinje. Još je neko- 2021. velikim tržišnim potencijalima te ne zahtijevaju prila- nja analitičara Teal Group su da će do ca da prijetnja lovačkih zrakoplova u godbu američkim borbenim zrakoplovima. Predviđa. vim generacijama projektila. čega je i smanjena potražnja za no- njeg desetljeća Hladnog rata. posebice HV_415_36_39. razlog tome jest činjeni. kao i to uglavnom u području projektila je doživljavao niz zemalja tijekom japanski Type 90. veljače 2013. različitih projektila zrak-zrak.

Nedavne su zrač- ne kampanje pokazale različitosti u Najveći izvoznici kapacitetima zračnih snaga. zrak-zrak. kao i bombe s dinica dok u isto vrijeme čine više od integriranim GPS/INS sustavom za polovice ukupne tržišne vrijednosti dnevne/noćne operacije u svim vre.1% svega zbog slabljenja tehnološke baze tog dijela tržišta s oko 142 tisuće pro. nakon raspada SSSR.prije Precizno vođena bomba GBU-54 desetljeću vođene bombe činiti 77. slijedi europska vojna industrija. (Beyond Visual Range tržište projektila zrak-zemlja prema Air to Air Missile - analitičarima Teal Group ima bolju BVRAAM) perspektivu. Inačica Sidewindera jektili zrak-zemlja zauzimati 17. napredovala u tehnološkom razvoju. a 5. vrijedi spomenuti i Izrael koji više oslanja na vlastite programe te njima Teal Group ima nom se odnosi na krstareće projektile) proizvodi tehnološki iznimno napred- se za manji dio zrakoplovnog oružja priliku i u budućnosti ostati najvažniji okreće međunarodnom tržištu (prije svjetski projektil svega Sjedinjenim Državama). s 11 tisuća prodanih jedinica. tržišta s 31 tisućom prodanih jedinica naprednih sustava. Među ostalim na- zemalja. projektila zrak-zrak većeg dometa Meteor Za razliku od projektila zrak-zrak. veljače 2013. udjelom od čak 43% nim sukobima posljednjih je godina prodanih jedinica. Među projektilima ali se razvoj nove generacije naprednih zrak-zrak srednjeg projektila zrak-zrak nastavlja i dalje. u Europi. Europa opremiti zrakoplove projektilima koji polaže nade u uspjeh su im izvorno integrirani.indd 38 2/13/13 1:36 PM . držati 68% svog cije trećih oružanih sustava nastojeći dijela tržišta. dok će taktički pro. Tako je nakon i F-18 osigurat će i duže dominacije vođenih projektila tržište za Sidewinder. prije svega europskih. s tržišnim Ispaljivanje projektila ASRAAM iz lovca Eurofighter Typhoon Primjetan pad zračnih borbi u oruža. sve se njoročnim predviđa. zrak-zrak. pa tako većina ze. budući da Najveći svjetski proizvođač i izvoznik je radi smanjenja kolateralnih žrtava naoružanja za borbene zrakoplove i naglasak na upotrebi preciznih oružja dalje su Sjedinjene Američke Drža- u zračnim misijama. dok je u zemljama Pacifič. Više AIM-9X prema sred. GLOBALNO TRŽIŠTE Foto: USAF dolaze u fokus razvoja vojnoindustrij. dometa vodstvo drži Financijske uštede u obrambenim AIM-120 AMRAAM proračunima presudna su vodilja u te Teal Group smatra odabiru zrakoplova. Teal Group predviđa da će u idućem dok je ruski udio u izvozu opao . čine marginalni dio od prodanih je- rect Attack Munition). ve. je velikoj disproporciji prije svega u Na tržištu se nalaze različite laserski cijeni. doveo do smanjenja zanimanja kupaca Nastavak prodaje F-16 za projektile zrak-zrak.1% no tek treba osvojiti svoj dio tržišta kog prstena potražnja nešto veća. menskim uvjetima. Razlog skih kompanija u SAD-u i u Europi. 2021. cijama. budući da krstareći projektili vođene bombe. Kina je znatno danih jedinica. standoff projektili (uglav. zatim JDAM (Joint Di. koja je počela 50-ih godina a prodaji će pomoći i prošlog stoljeća nastupila stagnacija. svih prodanih projektila. da će taj projektil do malja nastoji izbjeći troškove integra. 38 broj 415 / 15. Vođenim se bombama sve više koristi u novijim sukobima te HV_415_36_39.8% tzv. ulazak F-35 na tržište.

projektila zrak-zrak većeg dometa Projektil zrak-zrak IRIS-T Najvažnija je američka tržišna uz.indd 39 2/13/13 1:36 PM . Meteor (Beyond Visual Range Air to danica projektil Sidewinder koji je u Air Missile . godine pa je zahvaljujući do. Među ostalim naci- jama. a prodaji će pomoći pa je ruska industrija krenula u osva- i ulazak F-35 na tržište. japanski Type 90. Rusija posljednjih godina pokušava Foto: Diehl Defence sti ostati najvažniji svjetski projektil povratiti tržišnu poziciju iz doba So- zrak-zrak. dija. a kupuju i razne vrste lima te ne zahtijevaju prilagodbu američkim borbenim zrakoplovima. država iz bivšeg Varšavskog pakta daje F-16 i F-18 osigurat će i tržište prihvatila zapadne oružane sustave. Inačica Sidewindera AIM-9X prema srednjoročnim predviđanjima Teal Group ima priliku i u budućnosti ostati najvažniji svjetski projektil zrak-zrak.prije svega zbog slabljenja teh- nološke baze nakon raspada SSSR. francu- prema srednjoročnim predviđanjima ski Rafalei te švedski Gripeni. no tek treba osvojiti svoj dio tržišta naprednih sustava. Inačica Sidewindera AIM-9X ni. Najvažnija je američka tržišna uzda- nica projektil Sidewinder koji je u različitim inačicama u upotrebi od 1956. s tržišnim udjelom od čak vjetskog Saveza. Međutim većina je 43% prodanih jedinica. Kina je znatno na- predovala u tehnološkom razvoju. slijedi europska vojna industrija. Naziv “general” broj 415 / 15. za Sidewinder. brim karakteristikama i niskoj cijeni Meteor bi trebali nositi britanski. razvija vlastita rješenja te ima napredno oružje kao što Teal Group smatra da će taj projek. Među pro. janje novih tržišta u čemu ima dosta jektilima zrak-zrak srednjeg dometa uspjeha. dok je ruski udio u izvozu znatno opao . talijanski i španjolski Typhoo- dinica. Izrael već desetljećima vodstvo drži AIM-120 AMRAAM te Dva velika globalna kupca. veljače 2013. nje- proizveden u više od 100 tisuća je. britanski i talijanski F-35. no Japan u izvozu na međunarodno tržište ograničavaju Foto: Eurofighter zakonski razlozi. projektila zrak-zrak i zrak-površina. Kina i In. Europa polaže nade u uspjeh razloga limitiran.BVRAAM). no navedeni različitim inačicama u upotrebi od projektil neće ući na svjetsko tržište 1956. do sredine desetljeća. n Najveći svjetski proizvođač i izvoznik naoružanja za borbene zrakoplove i dalje su Sjedinjene Američke Dr- žave. godine pa je zahvaljujući dobrim karakteristikama i niskoj cijeni proizveden u više od 100 tisuća jedinica. mački. su i stabilni kupci ruskog oružja su projektili Python 4 i 5. Teal Group ima priliku i u budućno. kao što je npr. Još je nekoliko zemalja razvilo vlastite zrakoplovne projektile. držati 68% svog dijela i vojne opreme. Nastavak pro. vrijedi spomenuti i Izrael koji proizvodi tehnološ- ki iznimno napredne sustave ali čiji je izvoz zbog niza razloga limitiran. s velikim tržišnim potencija- til do 2021. 39 Foto: Rafael Francuski lovac Rafale opremljen projektilima zrak-zrak MICA Projektil zrak-zrak Python 5 Foto: MBDA ne sustave ali čiji je izvoz zbog niza tržišta. HV_415_36_39.

A način kako da je nastala od samo jedne kamere. stalno prati slikovni izvidnički sustav koji radi IS. čiji se optički dio sastoji količine podataka trebalo je mnoš- ARGUS-IS je program Persistic koji računala fotografija od 368 senzora rezolucije 5MP. dolazi u realnom vremenu s neke veliku fotografiju koja izgleda kao Sustav s visine od 6 km pokriva izvidničke platforme. u drugom laboratoriju. U konkretnom su zajedno s tvrtkom BAE Systems objekte od interesa u kadru te šalje u realnom vremenu) sastoji se od je primjeru riječ o 2007. područje površine 25 četvornih ki- to postići bio je razvoj posebnih. Sustav u američkoj saveznoj koliko inovativnih. javnosti je predstavljen novi izvid- nički sustav ARGUS-IS namijenjen preciznom izviđanju i obradi prikupljenih podataka Foto: DARPA Novi izvidnički sustav ARGUS-IS odnosno Autonomo. veljače 2013. obradu i leće. Program počiva na Surveillance Imaging System (au. Testiranje sustava ARGUS-IS NAPREDNE TEHNOLOGIJE Toma VLAŠIĆ Krajem siječnja 2013. naprednih algoritama za obradu piksela (točaka) i radi brzinom od 12 Središnji dio gornje us Real-Time Ground Ubiquitous fotografije pokazuje i spremanje slike. napredne konstrukci. Zbog razvijenih tehnika. te 368 fotografija u jednu. snima svoju scenu. Temelj je programa omogućiti au. Korijen izvidničkog sustava je optike i naprednih podvjesnik. n Mup H HV_415_40_41. a radi tako da svaka kamera na helikopteru UH-60 Blackhawk spremanje slikovnog materijala. novih ideja kako državi Virginiji. tvo čvrstih diskova. krenuli u razvoj sustava AR. sveobuhvatni zemaljski susutavom ARGUS. Postignućima slika u sekundi. u konačnici je a kao moguće buduće operativne Znanstvenici su željeli dobiti što to 368 odvojenih fotografija koje platforme predviđaju se besposadne više podataka iz videosnimke koja sustav automatski spaja u jednu letjelice kao što je Boeing A-160. Rezolucija kamere je 1. DARPA. podatke zemaljskoj postaji gdje se nekoliko postojećih tehnologija i ne. no napredni su je pokrenuo američki istraživački se može povećavati nih onima kojima se koriste u mo. ARGUS-IS stvara nekoliko terabajta izviđanje učiniti brzim i jednostav. slič. traženi detalji napredne stabilizirane teleskopske ARGUS-IS je testiran kao podvjesnik tomatsko prikupljanje. algoritmi to sveli na samo nekoliko laboratorij Lawrence Livermore.indd 40 2/13/13 1:35 PM . području Quoantica GUS-IS koji je operativna uporaba sprema za naknadnu analizu. 40 broj 415 / 15. ARGUS-IS je razvijen kao izvidnički podataka u minuti i za spremanje te nim. kako bi se bolje uočili bilnim telefonima.8 milijardi lometara. Sustav ima četiri diskova. scenu snimljenu programa Persistic poslužili su se algoritmima koji automatski “lijepe” tonomni.

Vijesti.indd 41 2/13/13 1:35 PM . Mup HV oglas.indd 1 02. 11:48 HV_415_40_41.hr ww w .2010.12. zanimljivosti iz policijskog rada čitajte na: m u p. aktualnosti.

bez Komnen prebacio je na prostor Male uspjeli pobjeći u obližnju utvrdu iz koje (današnji Plovdiv) – Adrianopol (Jedre. zajedničke borbene taktike. listopada. je u djelu kroničara opustošili Beograd. Komnena. HV 414) 1097. Unatoč tim krenuli dalje prema Jeruzalemu. nakon nekoliko sukoba blizu Nikeje 21. slabo naoružane i krenule su 1096. te su potpuno uništene bizantskih gradova i sela. krenuo prema Jeruzalemu i zajedno s drugim križarskim vođama postigao dogovor protiv Turaka s bizantskim carem Aleksijem Komnenom Vojske Gautiera Sans-Avoira i Petra Opsada Nikeje iz Amijenskim 20. stantinopol došao sredinom srpnja. Od oko 20 000 križara. mjerama križari predvođeni Petrom Jeruzalemu nakon što su prešli Bospor križari su a Petar Amijenski se uspio s ostacima HV_415_42_43. Azije kako bi nastavile pokret prema ih je spasila bizantska vojska. Gautier ne) i Drač – Ohrid – Solun. živu na glavnim smjerovima kretanja kr. na scenu I. koji je u Kon. Komnen je Aleksije Komnen Gautiera Sans-Avoira. opremljene križarske vojske. su lipnja iste godine se sukobili sa Seldžucima. Skupio je ozbiljnu vojsku. sin francuskog kralja Henrika I. križarskog rata stupio je lorenski vojvoda Godefroy od Bouillona. očekivanog plijena. a Konstantinopolu u koji su stigli počet. Gornja ilustracija djelo Propast seljaka vjerskim fanaticima bez ikakvih voj- va bizantskog teritorija uznemirila je je Gustavea Dorea Nakon toga nastavili su pokret prema nih znanja i vještina bile su lak plijen (1877. zapovjedio prikupljanje zaliha hrane koji je na kraju us. no u kratkom razdoblju Sans-Avoir je poginuo na bojnom polju. predvođene kreću prema Jeruzalemu preko njego. dobro organiziranim i uvježbanim Kako bi spriječio pljačkanje i pustošenje u rješenje se umiješao kom kolovoza. godine u pohod razli. pred- vodio je prvu križarsku vojsku koja je bila sastavljena u skladu s tadašnjim ratnim doktrinama. 42 broj 415 / 15. Vijest da cijele vojske Guillaumea de Tyra. veljače 2013. bez ikakve čitim smjerovima. Opsada nije i zabrinula cara Aleksija I.). neorganizirane. godine opisana opljačkali Zemun. No. imala tipični rasplet. Križari su. postavio svoju vlast u Ujedinjene križarske vojske car Aleksije glavu izvuklo je manje od 3 000 koji su šćanskih vojski: Niš – Sofija – Filipopol Nikeji. na putu do Jeruzalema velik dio njegovih postrojbi doživio je brodolom Podlistak OPSADA NIKEJE KRIŽARSKI R AT O V I Nakon potpuno neuspješnih pohoda nekoliko križarskih vojski. Hugues od Vermandoisa. Neuvježba- Amijenskog (vidi podlistak. te se susreli s vojskom Seldžucima. a zatim zauzeli i ne.indd 42 2/13/13 1:40 PM .

sporazuma s carem. Do prvog nopol. opsade Nikeje Aleksija Komnena i započeli su tajni središnje Europe. Tarantski stigla je pučanstvom prošla je preko teritorija načio s prethodnim 30. pregovori o predaji grada Bizantincima. mund I. koji je prikupio ljene od visokih bedema opljačkati grad. ali unatoč tome nije je bilo skrbom vojske. križara koju je predvodio Boe- disciplinirano i bez sukoba s lokalnim došle križare olako je izjed. prvi urušavati procesima specifične feuda. na prosto. lipnja blizu Njemačke i Mađarske. križarskom svoje vojske stigao 21. Vjero. snažnog otpora koji su im branitelji uglavnom vazalni plemići i vitezovi. rata. Ugarski kralj Koloman. Godefroy je križara permanentno se ojačavao sve nom vojskom kralja Kolomana. a ne vojske ucjenom Židova. niti nastaviti pohod. Unutarnje prilike godine. permanentnog slabljenja njihove vojne ćeg otpora predao Bizantincima koji su ziranu formaciju ustrojio je Hugues od moći. križari su nastavili pohod pre- svojih posjeda. pod snažnim utjecajem Oslabljeni Seldžuci vojskovođi Godefroyu u direktnom sudaru s križarima teško vjerskog zanosa. odbiti svaki napad sa strane. postroj kako bitkom I. no zaostala za tu cjelokupan teritorij koji je izgubio jer su križari prvom. načno su pristali položiti mu vazalnu svoju po. To uspostavili čvr. je uništila i pobila gotovo sve križare. zbog čega je sultan počeo poduzimati kako ga križari ne bi uništili. stvarajući osnovicu za koravati sultanovoj vlasti u Bagdadu. kolona vojska je krenula obalama Dunava. dobro poznat iz hrvatske srednjo. 43 vjekovne povijesti. No na ruku. te zalogom čak i vla. međusobno pot. turski grad İznik). križari su prebačeni u Malu Aziju oda. emira Malik Gazija. brojala između 60 i 100 000 ratnika. ska se vojska uputila prema snažno nalazi se u Bruxellesu. To je dovelo do što je postignut obostrano prihvatljiv Vazalna prisega Komnenu unutarnjih sukoba među Seldžucima i dogovor. tako su se povući u sigurnost utvrde. Isto su nastavile zauzeti i predati Bizantu u kontekstu otkriven je 1848. zabilježen je i u povijesti I. ponajprije zbog socijalne strukture taborovanje križara kod Konstantinopo. bi mogli žarskog rata.indd 43 2/13/13 1:40 PM . dana došlo je je bila cijena bizantske pomoći križa. na do kraja lipnja novim snagama. pa se s ostatkom razbijene manje vojske križara. Kada bris gdje se križara s Aleksijem Komnenom. koja se koje nisu mogli niti opstati u okolici svoj borbeni smatra ključnom Konstantinopola. da je u proljeće 1097. puno nepovezane. križarskih vođa s Komnenom i zimsko ciljem razbijanja križarske opsade. koji su povezivali čak 246 uspostavljena bizantska vlast. Njihovo nezadovoljstvo i revolt brodoloma na plovidbi od Barija do Dra. se s glavninom svoje vojske nalazio u pružali. Guverneri pojedinih pokrajina uloga u I. svibnja. stoljeća Marinko OGOREC razbijenih križara vratiti u Konstanti. mlađi sin francuskog kra. te obilnom op- Konstantinopola. ne grada i započeli njegovu opsadu u situacije iznenadio je križare zbog vrlo lja Henrika I. Belgije. kako bi se lakše opskrbljivali. i uključile se u opsadu. te njihove loše opremljenosti i la stalno su pristizale nove snage. koja ih u carstvu Seldžuka križarima su išle rođen oko 1060. ali je ru Njemačke. Impresivni spomenik sultana Arslana. broj lorenskih i valonskih feudalaca. stu opsadu grada do bitke kod rima u hrani. Svoj su križarski rat utvrđenom gradu Nikeji (današnji Isklesao ga je kipar jući Nikeju njezinoj sudbini. jer se kohezija carstva počela prostoru današnje iako vojnički krajnje neučinkoviti. vojske povukao u planine. Godefroyeva tan Arslan nije napravio Nakon trodnevne hodnje. rijeke Tim- 1096. je bilo kasno. a svibnja pristigle su svježe snage križara ći i pljačkajući Židove. sve dok nisu shvatili kako su međutim mnogi su nastradali tijekom Armeniji. tursko groznici vjerskog fanatizma koja se ubr. veljače 2013. Takav razvoj Vermandoisa. kri- Odmah nakon sklapanja sporazuma. Na- borbene osposobljenosti. sultan Kilidž Arslan I. (emiri) počeli su se osamostaljivati kao ratu postala velika stanovništvo Nikeje zatražilo je pomoć u razdoblju nakon zano širila preko gotovo cijele zapadne i atabegovi i sve više se prestajali po. došli “u pomoć“ križarima. jatno bi se pohod križara ma Jeruzalemu. do Jeruzalema. križarskog lako osvojiti zbog iznimno nezadovoljstvo jer su smatrali kako pohoda) prikupio je lorenski vojvoda snažne fortifikacije sastav. napustivši stitog dvorca. prodajom obrambenih kula. grad se iznenadno i bez ve- Prvu. Komnen je nastojao ublažiti izdašnim ča. te nakon toga katastrofalnim gradića Dori- dolinama rijeka Morave i Marice stigla pohodom Pe. bi mnogo više dobili da su ih pustili Godefroy od Bouillona. lipnja u dvije kolone. nakon žestoke borbe potučeni i morali križara. “disciplinirajući“ odmetnutog izigrani. snažniju i vojnički bolje organi. Znatno veće snage zon. Nakon kažnjeničke pohode. križarskog broj 415 / 15. odnosno Prosjački križarski po. novcu i transportu. je shvatio utaborila. Vrlo brzo u Nikeji je dovoljno sredstava za opremanje snaž. dok je druga prisegu za sve zemlje koje budu osvojili. Njegovu su vojsku činili svibnju 1097. prvu. Ostatak vojske je nastavio pokret do Nikeju je branio relativno mali garni. Do kraja započele već u Njemačkoj masakriraju. n HV_415_42_43. lej na obali do Konstantinopola krajem prosinca tra Amijen. grešku već kolona znat- Isto tako obvezali su se vratiti Bizan. No. vojnički organiziranu kampanju. Idućeg u ratovima s Turcima Seldžucima. koji je namjeravala Eugene Simonis. njima vazalnih vitezova. ali su hod. Kada su križari došli pred zidi. formirane su još tri Nakon prelaska preko Bospora križar. kobnu pogrešku – novo. ko. došavši u sukob s feudal. a kontingent u Mađarskoj. te drugačije završili da sul. Dok su trajali pregovori snaga branitelja iz gradskih zidina s ski rat. križarska vojska kon toga branitelji su poslali po pomoć Nakon odlaska vojski Petra Amijen. križarskom Nakon poraza sultana Arslana. novčanim nagradama. Poznata ilustracija s njegovim likom (lijevo) iz djela je Cronica Hungarorum s kraja XV. Njemu se pridružio veći i njihova opsada Nikeje grad 26. Njegova je Pomoć Bizantinaca su pohodi iznimno pridonijeli pravoj lizacije. koji je s glavninom skog i Gautiera Sans-Avoira. kod križara je ostalo (kasnije će činiti glavninu I. Nakon dugih pregovora vođa skog. prepušta- na Kraljevskom trgu. bez i konsolidirali Dorileja. Taj pohod je u povijesti ostao kle su mogli nastaviti pohod kopnom većeg sukoba došlo je ispadom većih zabilježen pod nazivom Seljački križar. od Bouillona (dolje) poražen.

Ni suvremeni razvijeni. i otvorenih pritisaka i blokada. Opet forme i u tome će. zvoja. totalitarizmu deljenost i čvrsta rešenost da neće pucati u svoj ne priznaje i to nam otvoreno stavlja do znanja. svakako najaktuelniji i najteži problem u refor. bicije nekih republičkih vodja za samostalnim i ogromne ljudske žrtve ugradjene u temelje jećim Ustavom SFRJ. Ono je naša prošlost. rat protiv svih onih koji se odlučno zalažu za rata. kao da promjene Ustava Srbije suverena moderna demokratska država. Težište je u medjunarodni ugled. glasine o pripremama za vojni udar u zemlji bez obzira na državno uredjenje. To je prvi uslov da se razgovori o budućnosti na sankcije svima koji to neće podržati. Jugoslavija je za vreme blokovskih. demokratski i ustavan način. za neme. kao jedinstvena. o nejedinstvu i ra- i iznalaženju puteva i pravaca sopstvenog sistema ustavnosti i zakonitosti na teritoriji skolu u vojnom vrhu. biti i ubuduće garant mira i bezbednosti političke krize u Jugoslaviji. ne promeni. bez pretnje silom i uslov za se ističe privrženost Ustavu SFRJ “sve dok se narodnim relacijama ona može uspeti samo miran rasplet jugoslovenske krize. okviru Jugoslavije. zabrinutom i podeljenom. lipnja 1991. o maltretiranju i verska opredeljenja ljudi. o posebno staljinističkih pretnji njenoj neza. Stoga je. Događaji koji su uslijedili ubrzo nakon jer u tom svetu. dostavila Nesumnjivi su rezultati koje je Jugoslavija u je to i do sada činila. DOMOVINSKI RAT dr. s namerom da se ona iznutra pravnost svih naroda i država. Ante NAZOR. oslabi. Pri tom se neće mešati podređenim postrojbama. da masovno hapsi HV 415_44_45. izvesno je. veljače 2013. Nisu u pravu oni koji tvrde narodnoj armiji. nacionalna i trašnjeg organizovanja jugoslovenske zajednice ili u pojedinim republikama. svih jugoslovenskih naroda i narodnosti. opet se promovira svom četrdeset petogodišnjem razvoju posle u političke dogovore o budućnosti zemlje. naših naroda. sve povezaniji. U medju. Ističe se i “humanizam patuljastim državicama su anahrone i nerealne. lipnja 1991. a naročito ideja jugo. a ne u anarhiji. koje je “Komanda put razvoja. nisu teže i siromašnije. Nastavljen je agresivan psihološko-propagandni „U svojoj istoriji. vojne oblasti“ JNA 25. ideje jugoslovenstva. pripadnika JNA“ te “opštejugoslovenska opre. na borbu za “očuvanje Jugoslavije“ i spremnosti sopstveni put demokratskog preobražaja i re. (2) ne promeni“. koja je vekovima prožimala i na. o skorom raspadu JNA. nisu bile u suprotnosti s posto. u ovom U tom sklopu intenzivno se proizvode i plasiraju razvijanje saradnje izmedju naroda i država trenutku traženje najprikladnijih oblika unu. kako 5. šanje u unutrašnje stvari drugih država i za sadašnjost i jedina budućnost. Jugoslavija je gradila i izgradila visok dahnjivala pojedince i narode. već “ideja jugoslavenstva“ i ističe da “jugoslavenski rata postigla u svim oblastima društvenog ra. historijski i drugi kao moderna zajednička država. a posebno posle II svetskog slavenstva. i ratu i (3) saznanje običnih ljudi da žive sve narod“. pogotovo vanje da će se jugoslovenska kriza razrešiti bez Gdje je nestao taj humanizam!? na tlu Evrope. ravnatelj Centra U drugom dijelu promidžbenog očitovanja o divila ceo svet odlučnošću da očuva teško Jugoslovenska narodna armija će. imajući to u političkim stavovima vrha JNA u rješavanju stečenu slobodu i odbrani pravo na sopstveni vidu. (2) želje da se živi u slobodi. nici ovog ili onog naroda. demokratski i ustavan način. ostvarivanju ustavnih obaveza. za. pa čak i o ubistvima u svetu bila primer originalnosti u traženju Pretpostavka za to je uspostavljenje narušenog vojnika od strane starešina. će se dosledno ponašati i delovati u skladu sa narodi mogu opstati samo u okviru Jugoslavije“. teritorijalno nepodeljena i optimizma je (1) dva veka postojanja i razvoja Hrvatski Memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata u suradnji s Hrvatskim vojnikom objavljuje autentične dokumente i memoarsko gradivo vezano uz Domovinski rat Pokušaj UVOĐENJA STANJA U H Politički stavovi vrha JNA o rješavanju političke krize u Jugoslaviji. sedam decenija Jugoslavije iz rujna 1990. 25. Jugoslavija traži ran. šikaniranju vojnika samo zato što su pripad- Jugoslavija je i u unutrašnjem razvoju dugo misanju i demokratskom preobražaju društva. 44 broj 415 / 15. zabluda i izmišljotina. potreba i istorijskih interesa svih gradjana i masovnim tučama medju vojnicima. a reformisana Jugoslavija opstati Brojni društveni. Am. na miran. krvoprolića. pre svega doslednom i da jugoslavenski narodi mogu opstati samo u ovom trenutku usmereno prema Jugoslovenskoj principijelnom borbom i zalaganjem za ravno. sc. ukazuju na to Jugoslaviju kao jedinstvenu državu. U osnovi tog on. na mi- Spomenuti navodi svjedoče o spremnosti JNA uprkos snažnim potresima. je Armija pucala u narod. svet ih demokratiji i sreći. pocepa i učini nedelotvornom u rešavanje medjunarodnih sporova. zajedničke države. CITAT DOKUMENTA interesi naših naroda. cele zemlje i stavljanje u prvi plan životnih o ostavkama najviših vojnih rukovodilaca. To je razlog za realno očeki- spomenutog očitovanja. o tome da visnosti. fikcija.indd 44 2/13/13 1:40 PM . za miroljubivo da je naše zajedništvo iluzija. zemlje mogu voditi. kulturni. razvoja. uspeti. Otuda danas njena snaga da se održi postojećim Ustavom SFRJ sve dok se on. razbije. navode na pitanje: potrebna nova krizna žarišta i podele. obmana.

druženja. treba da usmerimo na očuvati angažovanjem svih patriotskih snaga dovoljno ubedljivo pokazuju poznati dogadjaji u izgradjivanje pravilnih medjuljudskih odnosa u Jugoslavije. nacionalističkoj i antijugoslovenskoj položenje. Da bi tako bilo već nam na žalost nja. u aktuelnoj situaciji. slične. pomaganja. I naša uloga u tome je neprocenjiva. osobine i svojstva. medjunacionalnom mržnjom i an. U skladu sa svojom to upozoravaju mnoge javne ličnosti i zvanične društvo mora imati snage da razreši postojeće ustavnom ulogom. tiarmijskim raspoloženjem. onim koji pokušavaju janje bratstva i jedinstva i savesno izvršavanje Odlučno ćemo se suprotstaviti svrstavanju pod da nasilnim sredstvima i jednostranim aktima dužnosti. strojopis. strepnja. Ne dozvolite da se i na taj način unosi razdor u onističkim i separatističkim idejama. nacionalnih stranaka sa narodima u celini. je i u njenom moralnom značenju. osnova i uslov za trajno delovanje svakog od nas. već i sutra U stvaranju uverenja da se radi o tudjoj. na čuvanje i razvi. razdor Armije i naroda. zadjevice. rukovodilaca militantnih grupa i krugova i lidera truju lažima. probleme. sprečena su krvoprolića i tragedi. Kao žive prepreke žete u svakom pogledu. slepo rukovodjeni i opčinjeni secesi. solidarnosti. koji vode jednostranom i neustavnom menjanju a vezuje ga sankcijama. broj 415 / 15. Prirodno je ljudi sa tog prostora. stranačkih i pojavama. u suštini. U tom smislu odbrana tičnim interesima svojih naroda i narodnosti. nejedinstvo naši narodi i svi mi neminovno postali akteri histeriji. Libana. 2. imaju štetne posledice na medjuljudske odnose. izmanipulisan. da priznaju. HR-HMDCDR. gradnji jedinstvene. koji. umesto da nastavite ne samo dok smo u vojničkoj uniformi. već će se obračunati sa onim koji ga obavezali na odbranu nezavisnosti. latinica. 45 civilna lica i drugo. uzdižući patriotskih snaga i dobronamernih ljudi u zemlji žane sile ne mogu postići svoj cilj. i pritom se zajednice i države. Na goslovenskom prostoru. antiarmijsko ras. precizira njegove dužnosti i obaveze. Ni- kako ne smemo poistovećivati postupke pojedinih svoj narod. jedinstvo skupo su plaćeni i moraju se čuvati i gradjanski rat. kategorija. odlučno će se suprotstaviti institucije i 2) oružane formacije takvih državi. Kao pravna kategorija. veru od nevere i da pri tom zauzimaju od. snagama koje nude bratoubilački rat. na svom narodnom i opštejugoslovenskom biću ju budućnost u medjunarodnim okvirima. prijateljstva i (Izvornik. nacionalistički i politički Avganistana. Zahvaljujući visokoj rovova. militarističke politike. mimo svoje volje u duhu interesa jugoslovenske zajednice. žene i deca. Ne smemo podleći opštoj atmosferi strah. a što vodi u gradjanski rat i Medjutim. ubijali na najsvirepiji način. je trajna moralna obaveza i pravo da delujemo od najbrutalnijih postupaka. za sve nas suština svečane obaveze regionima kao opštevažeće opredeljenje svih krvoproliće nesagledivih razmera. liderske i odvoje pojedine narode od ostalih naroda u Ju. oku. Jugoslovensko opredeljenje mora ostati u vojnim kolektivima i. da se medjusobno posećujete. veza utvrdjuje odnos svakog pojedinca prema stave.indd 45 2/13/13 1:40 PM . jer nam ako sve svoje snage usmerimo (i u radnoj i u je većih razmera. žnje. savremene jugoslovenske opredeljenost i čvrstu rešenost da neće pucati u vezu dali svi pripadnici JNA. dugogodišnja stvarnost i svakodnevica. mržnjom i ratnim parolama. ispunićemo. moralni nalog. generalisanje postupaka i dogadjaja u nekim granica Jugoslavije. snaga i ugled Armije. u duhu na ulicama. koji pokušavaju da razbiju našu zajed. društvenoj sredini) ka jedinstvenom cilju – iz- situacijama potvrdila svoju opštejugoslovensku I ovom prilikom podsećamo da su svečanu ob. pored ostalog. i teritorijal. kut. negovanju i razvijanju istinskog osloboditi emocionalnog prosudjivanja naše uvažavanja. pozitivne vrednosti. a ne narodnoj vojsci. janje granica i cepanje zemlje. neizvesnost. koje smo do Jugoslaviju kao zajedničku domovinu. njihovom humanizmu i dešava u nekim delovima sveta. Armija je i u tim najdelikatnijim neki „naši“ lideri takvu budućnost nude. Pri tome se nastoji izazvati stvarnosti i videti da bi eliminisanjem Jugoslo.“ raznim krajevima Jugoslavije. Svoj dug prožetosti osećanjem da je to deo sopstvenog juče osudjivali i sažaljevali. ispred kasarni i tenkova isturaju se postali neprijatelji. Moramo voditi računa da neumesne šale. obojene za- goslaviji. ljubav od mr.… postale bi naša stanja i daljem razvoju Jugoslavije. ne preza se ni druženje. stranačkoj. poistovećivanja s pojedinim liderima. venske narodne armije sa istorijske pozornice. ubrzano bramben i odbojan stav prema svim negativnim vaše redove. posebno u ovim trenucima. gledali se preko nišana i iz spremnosti da se borimo za odbranu slobode i goloruki ljudi. prekra- ca bi se veoma brzo konfrontirale i medjusobno nje i stvori uslove za normalan život svih gradja. da obezbedi medjunacionalno povere. Grozote Vijetnama. i drugi neumesni postupci. Uvereni smo da ćemo samo na ta- rade na formiranju republičkih. Pri tome oni ih do nivoa kada postaju sadržaj i vrednost i doprineti da se Jugoslavija vrati sebi i auten- koji ih usmeravaju na to previdjaju ili ne žele ljudskog zaklinjanja. ENJA IZVANREDNOG U HRVATSKU Nipošto ne dozvolite da se na bilo koji način unose podele u naše redove. svečana oba. verskoj i bilo kojoj drugoj osnovi. ni sledeće činjenice: slobode je za sve pripadnike Armije izuzetno jak Jugoslovenska narodna armija ostaće dosled- 1) patuljaste države na tlu Jugoslavije nema. a da prihvataju. veljače 2013. i istorijsku ulogu u prevazilaženju sadašnjeg naroda koji je zaveden. Naša sloboda i sukobile i gurnule naše narode u dugotrajan na u Jugoslaviji. jer dobro znaju da bez oru.. će i ubuduće davati pun doprinos razvoju de- plen većih i jačih suseda koji se još nisu odrekli ljavate atmosferu i dramatična zbivanja na ju. kao što se nezavisnosti Jugoslavije i u duhu zalaganja za svesti pripadnika JNA. poma. 6046) HV 415_44_45. pa i vi. stranaka. ona bi takve „suverene“ državice vrlo brzo postale Sasvim je razumljivo da vi veoma teško doživ. u celini. i produbljujete uspostavljena prijateljstva i kad se vratimo u mesto stalnog življenja. na kursu izvornih reformskih opredeljenja. bitno oslabiti i žrtve takve. ne celokupnosti Jugoslavije. težište svoga angažova. U takvim okolnostima. vi bi. neguju i razvijaju kav način opravdati očekivanja ogromnog broja nacionalnih vojski. ali ste i uvereni da naše čine bogatijim i humanijim. Svečana obaveza je pravna i moralna bilo čije nacionalističko-šovinističke. mokratije i onim procesima koji život čoveka pretenzija prema nekim našim teritorijima. Stoga. da se povredjuje dostojanstvo ličnosti pojedinca po nacionalnoj. ničku domovinu i preduzimaju radnje i postupke domovini. Nacionalne vodje i lideri pojedinih političkih da ljudi odvajaju dobro od zla. Naša patorskoj. Zato se moramo vojnom kolektivu. pa ima prvorazredni značaj. Iraka. u društvu.

Poštanska marka “Dan najbolju tematsku marku u istoj godi- državnosti” iz 1995. Neke države s više službenih jezika skoj marki ne piše (i) od mina. Ukupna površina terena. vrlo domišljatog motiva s učinkovitom konvencije sa završnim protokolom porukom osvojila nagradu u Kini za (NN broj MU 1/11). jedne od najstarijih i najma. Maje Danice Pečanić. ni. brojevima ili latiničnim pismom) i ime minama. Nadalje nom uz nekadašnju crtu razdvajanja. 1995. koji Države koje se koriste različitim pismi. koju je hr. donosi mjerodavni ministar za poštan. n slici marka “Kulturno nasljedstvo – staro oružje” iz 2004. službeni kontrolni zna. pustio u promet prigodnu po- “ženevsku” konvenciju prihvatila u obvezni elementi na poštanskoj marki: štansku marku “Oprez. HV 415_46_47. zalnih poštanskih usluga u travnju njih agencija UN-a. Mine se najčešće ukapaju zbog vrlo domišljatog moti- latiničnim pismom te nominalna vri. autora (otisnuto latiničnim pismom). Cipar i je Makedonija. Marka je zbog na o potvrđivanju svjetske poštanske izdavatelj: logotip HP-a. cijena najviše rasla na Danice Pečanić. Afganistan. splodiranih ubojitih sredstava. koje se Između ostalog konvencijom su defi. skim markama skreću pozornost na ju na više jezika. ski promet. upotrebljava da bi se tijekom ratnih nirani elementi koji se moraju nala. Zbog toga je hrvatski davatelj univer- ske unije. dijela teritorija Hrvatske od 1991. mine!” autorice veljači 2011. naziv države: REPUBLIKA HRVATSKA. ispisan područje. simboli države. veljače 2013. najčešće na engleskom jezi. Izrael. Hrvatska se ubrajala u su na temelju Pariške konvencije o minalna vrijednost (otisnuta arapskim deset zemalja svijeta najzagađenijih zaštiti industrijskog vlasništva. Jedan od načina upozor zorn ost velikog broja kacije privlače po vatsku koje i poštanskim cifičnim načinom komuni ke su od ze ma lja uz Hr ti i Kolumbija ne Ujedinjeni Arapski Emira ost na opasnost od mina Ivo Aščić markama skreću pozorn je. Na zličite edukativno-promotivne akci. je bio miniran ili se sumnjalo da je ma od latiničnog (npr. mina“ iz 2006. S više od milijun mina i neek- (slovom ili oznakom) ili pomoću dru. filatelističkom tržištu vatski davatelj univerzalnih operacija onemogućio ili otežao pro- ziti na poštanskoj marki: naziv zemlje poštanskih usluga pustio dor neprijateljskih snaga u određeno u promet u travnju 2003. 46 broj 415 / 15. godine u po p št oz an o r ske e n ja marke koje svojim spe- od mi na su avanja na opasnost ljudi. i to na temelju Zako. koja je postojala za srpske okupacije kovi i logotipi međuvladinih organiza. brojne svjetske institucije i zemalja uz Hrvatsku koje i poštan- vrlo često natpise na markama ima. u službenoj osvojila je nagradu u Kini za gdje se očekuje dolazak neprijateljskih valuti države ili područja izdavanja najbolju tematsku marku u vojnika. opasnost od mina. arapsko. Kako bi povećali svijest od opasnosti ski Emirati i Kolumbija su neke od ku. članice ili područja izdavanja. svoj naziv na poštan. iznosila je u Hrvatskoj oko no i kinesko pismo) svoj naziv osim Jedna od rijetkih 4000 četvornih kilometara“. godine na kongresu Svjetske poštan. no. FilateliJa m a r k e Omotnica prvog dana “Oprez mine” iz 2003. ćirilič. Kanada. Važećim Pravilnikom o po. pišu i latiničnim zemalja koja još uvijek Oprez mine! Izrael. Jedan od načina upozoravanja na dr. uglav- gih prepoznatljivih obilježja. na izvornom pismu. miniran. Ujedinjeni Arap- pismom. Hrvatska je zadnju štanskim markama RH propisani su 2003. npr. va s učinkovitom porukom ispod površine zemlje na mjestima jednost izražena: u načelu.indd 46 2/13/13 1:41 PM . godina izdava. godine. istoj godini. latiničnim pismom njihove članice uključile su se u ra. Afganistan. do cija na poštanskim markama zaštićeni nja (otisnuta arapskim brojevima). U stručnom tekstu koji prati marku PREPOZNATLJIVE godine nalazi se među Prigodna poštanska marka između ostalog se navodi: “Mina je VRIJEDNOSNICE DRŽAVA markama RH kojoj je “Oprez. mine!” autorice Maje eksplozivno defenzivno oružje. Afganistanska marka Kolumbijski blok “Svijet bez mina” “Raditi na otklanjanju iz 2009. U Hrvatskoj su poštanske marke opasnost od mina su poštanske marke Naziv “poštanska marka” zaštićen je regulirane Zakonom o poštanskim koje svojim specifičnim načinom ko- Svjetskom poštanskom konvencijom uslugama (NN broj 144/12) odnosno munikacije privlače pozornost velikog koja se redovito donosi svake četvrte pobliže definirane pravilnikom koje broja ljudi.

u pravilu. ovisno o Od svojevrsnih “sramežljivih“ simbola gnatu. nakon završetka Domovinskog rata i prelaska na ranijim vojnim zastavama. veljače 2013. Treća je boj. ožujka 1996. četrdesetih godina XVII. kroz borbe za neza. druge zastave iznosi 95 × 205 cm. Mač i maslinova grančica ljuju se satnijske zastave Oružanih snaga Republi. 2008. fotografije U pojedinim europskim zemljama taj se sustav Varaždin. E. U crno ćivanjem takvog zelenog dijela zastavnog polja. Djelo- stoljeća. donekle razlikovao. gdje je primjerice pojedina pukovnija koje više nisu ovisne o lokalnom plemićkom ma. ti su se znaci nacional. s bijelim ukrštenim mačem i ma. a s vreme- nom i zastave dobivaju ujednačeniji izgled. Prva je satnija nosila tzv. stoljeća pukovnije broju satnija.zastave prvog. (prema F. Vojne zastave. stoljeća pukovnije do- bivaju uniformirani izgled odore. To je također vri. vjerojatno izrađena ubrzo nakon prve. ve druge polovice XVII. pojavljuju se već među prvim znakovljem Mini- u pukovnijama koje pri. VI. u XVII. zastava GS OS RH-a. sličnosti sa znakom 7. vojne simbolike. stoljeća.tijekom 1997. ali te zastave nička. zastavom u uglu dodaju je izrađivana i stolna zastavica crne boje s masli- Ponegdje su jedinstvene primjeren broj pojedinač. godine kada su zborna XVIII. a pojedine se satnije razliku. ovdje je variran u obliku slova na bijelom. iste boje kao i temeljna boja zastavice u uglu prema središtu zastave. Ovaj znak i zastava pokazuju razvoj znakovlja stoljeća). tada. zborno područje Oružanih snaga Republike Ujedno otkriva i hijerarhiju društvenog identiteta zlatnožuti natpis “ZAPOVJEDNIŠTVO“. pis desno od njega “Republika Hrvatska“ (iznad) i jedinstvene odore (takvi krugova. odijeljenom zelenom zaglavlju u luku nalazi se VI. i u XVIII. stoljeću. pukovniju i satniju. Unaprijed zahvaljujemo. čak i površnom promatraču u dnu zlatnožuti troplet u obliku slova V. U prvoj polovici XVII. Teritorijalno je pokrivalo dijelo- visnost i građanske ratove druge polovice XVII. Taj prvi znak i prva područja ukinuta i ustrojena četiri korpusa. gardijske brigade Pume – Dodatne informacije o zastavama postrojbi OSRH. valo je do preustroja 2002.indd 47 2/13/13 1:41 PM . godine. VEKSILOLOGIJA Usustavljenje vojnih zastava U prvoj polovici XVII. otkrivaju svoju zemlju. stoljeću. pripadnika postrojbe. pukovniko. 47 Foto: Branko Šenk. preko revolucionarnih ratova u kasnom trobojni zemljovid Republike Hrvatske i naran. odnosno zlat. HV 415_46_47. koje na jednoboj- ju samo po heraldičkim noj zastavi s engleskom simbolima. su sada. ke Hrvatske – Varaždin starstva obrane ranih 90-ih. nasto-zelenim znakom u sredini i sa zlatnožutim boje zastava u pukov. ZP“ (ispod pletera). zbornog područja umjetničkim prikazima. pri jeme kada države uvode područja čemu se ističe izbjegavanje novih elemenata i svoje nacionalne simbole Zastava Zapovjedništva ponavljanje postojećih u raznim kombinacijama i na vojne zastave – pojav. molimo javite na zastavehv@ gmail. saznanja o nastanku i uporabi zastave. a s vreme. Pleter se od sredine kazuju francuski bijeli crna je zastava sa zeleno 90-ih utvrdio kao neizbježan element hrvatske križ. koja na prethodnu dodaje valovitu zraku iz zastave mnogih današnjih zemalja. Hulme. preko kojeg je prikazan grb nijama uvedene čak i va. To je druga od dvije zastave koje je koristilo Zapo. Veličina zastavnog polja ove Carstva u zemljama pod habsburškim utjecajem. nacije na ranijim vojnim zastavama.com. kom u obliku konveksnog V (kao Varaždin). Tako te zastave. satnika.bila opremljena s po šest ili više zastava. druga dopukovnikovu. Prva je zastava također crna mirnodopski ustroj. sredina XVII. “Ministarstvo obrane/Glavni stožer OS RH/Zapo- slučajevi navode se još vjedništvo VI. st. cionalnosti često razvijali u nacionalne kao trajnijih organizacijskih jedinica. zeleno i zeleno. Hrvatske Varaždin jedno je od šest ustrojenih 15. a najdosljednije se provodio u stoljeću u Europi dolazi do pojave stajaćih vojski Engleskoj. ništva VI. a ostale su pukovnijske odore.) nožute zastave s crnim trokutastog štita u sredini. Zastavni rukav dobiven je posuvra- rope. engleski crveni križ i crno obrubljenim zna. u sklopu prvog velikog preustroja Od svojevrsnih “sramežljivih“ simbola nacije na vjedništvo.vu zastavu koja je bila jednobojna u karakteristič. zbornog područja OSRH-a čuvaju se danas u zbirci orlom Svetog Rimskog Znak je raskoljen tamno.zelena vrpca s bijelim natpisom “VI ZP OS RH“ i bljena resama. 1890. Engleska. ti su se znaci na- individualnu zastavu. a za razliku od Jasni dinastički i nacionalni simboli pojavljuju se slinovom grančicom ispod kojih je crno obrubljena većine drugih hrvatskih vojnih zastava nije obru- i na vojnim zastavama i u drugim dijelovima Eu. i ranom XIX. nih jednostavnih znako. zbornog Oružanih snaga nakon oslobodilačkih akcija. preko revolucionarnih ratova u kasnom XVIII. kao i ispravke te ostalo što bi moglo pomoći u izradi cjelokupne povijesti zastava naših postrojbi. godine. s jednostavnijim kružnim znakom koji prikazuje ve bivših zbornih područja Bjelovar i Zagreb. borbe za nezavisnost i građanske rato- nom i zastave dobivaju ujednačeniji izgled. Novi je znak nastao 1997. pješačka i konjanička satnija i dalje ima svoju koja je iste boje uz dodatak kvadrata u gornjem i ranom XIX. drugog itd. karakterističnih za Republike Hrvatske na lijevo te četveroredni nat- prije nego su uvedene tu pukovniju – zvjezdica. kao i prije pojave pukovnija uglu s prikazom engleske zastave. Svaka noj boji pukovnijske odore. broj 415 / 15.často-zlatnu pumu u skoku. Zastava Zapovjed. kroz dobivaju uniformirani izgled odore. križeva i slično. Obje zastave Zapovjedništva VI. pleterom u zaglavlju. Tada zastava u uporabi. stoljeću To je također vrijeme kada države uvode svoje nacionalne simbole na vojne zastave Željko Heimer Promjenama vojnog sustava krajem XVII. n nosti često razvijali u nacionalne zastave mnogih zastava vjerojatno su zamijenjeni zbog prevelike današnjih zemalja.

ili promjenu temperature pretvara jednostavljeno. podložak za napitke. Uz govorne poruke kacija.indd 48 2/13/13 1:01 PM . ni ekran 16:9 omjera stranica. iOS 6. Uređaj Kickstarter je gadget Epiphani onE je. a što se izvedivosti u stvarnom mogućnosti za bežično povezivanje. Nakon toga cebooka. god držite prst na njemu. Najznačajnija nova je. Skupinu rješenja predstavila na ovogodišnjem sajmu svijetu tiče valja biti optimističan u godina- senzora ne treba niti spominjati. izrađenog još 1816. HV_415_48_49. sada također možete snimati i postati Posljednja Facebook inačica donosi video izravno iz Facebook aplikaci- dosta novosti. Naravno sa svim poslati putem Facebook poruka (Chat ovim novotarijama dolaze i dodaci i Email). kao i niz je Tactus Technology. vjerojatno je tipkovnica koja “iskače“ iz ekrana. sklopiv u ta- fantastike. tu su dva mini USB Za to je Yeon iskoristio potencijal kompani. Tvrtka Epiphany Labs za no s ugrađenim USB utorom preko izradu ovog inovativnog punjača za kojeg je moguće napajati bilo koji gadgete treba 100 000 dolara.. osim svog standardnog DORA računalu. Nazvan je i uređajem bez kompromisa – ovo se laptop računalo može (ra)sklopiti u tablet i prilično veliki ekran. te izvedeni prilično dobro i u stilu Fa- izabrati Record Voice. U pitanju je tehnologija koja se razvija sve ubrzanijim tempom. Nakon toga stava za iPhone. stiže nam poruka će automatski biti poslana i nova. koja je prototip svog zamišljeno. Micro SDXC čitač kartica. unaprijeđena Facebook apli. umanjena verzija Stirlin- Puck. a gadget uz pomoć toplog ili hladnog koji. blet iste dijagonale ili rasklopiv u 21. upakirano u uređaj debljine svega 9 mm. Sve to je CES pri čemu je osvojio nagradu za inovaciju ma koje slijede. multimedija PANDORA prijenosnik budućnosti Južnokorejski dizajner Jeabyun Yeon stvo- rio je briljantan koncept prenosiva raču- nala budućnosti. No. Napunite bateriju kavom ili sokom Novi i zabavni projekt sa stranice haube” krije se još puno toga. U konačnici je uređaj. izabranoj osobi. Epiphany onE Puck je. veljače 2013. a prve uređaje koji je koriste moglo bi se očekivati već ove godine. po. naime. Impresivno 3. 48 broj 415 / 15. MOBILNE APLIKACIJE Novi. toplinu napitka. Sve u svemu dobar update pritisnite crveni record gumb koji će koji. riječ je o dvije 720p HD jedinice. Sve što trebate učiniti jest u samom sučelju aplikacije koji su kliknuti na plus opciju u poruci. u energiju. Računalo u sebi sadrži i ekran i bateriju koji su potpuno savitljivi (kao i dijelovi ostalih komponenti) – a samim time i prilagodljivi različitim načinima uporabe. a do kompatibilni gadget koji “vuče” do trenutka nastanka ovog teksta pri- maksimalno 1000 mA-a. inovativniji Facebook Izlaskom najnovijeg operativnog su. uređaj koji napaja bilo koji gova stroja.1. naravno. Znatno je unaprijeđen places tab funkcija je mogućnost snimanja tako da je sada još lakše “čekirati” glasovnih poruka koje se sada mogu se u nekom lokalu. “ispod kupili su 36 628. opet pojednostavljeno.0 porta.6-inč- Što se povezivosti tiče. nisu u klasi Ono što koncept diže na potpuno drugu razinu 13-inčnog laptop moda rada. možete skinuti potpuno vam snimati glasovnu poruku dok besplatno s App Storea. iznenađujuće. Kamere u PAN.

web-info www.indd 49 2/13/13 1:01 PM . kamerama po koristi za “pretjecanje“ prometa između kući pa do kontrole rasvjete. HD web-kameru novi Sonyjeve obitelji dijele pre. počeo baviti što su stigli. koji se u biti termostatom. i čini sve gadgeta i mobilnih uređaja. na taj način dragocjeno vrijeme se računala. a pokretu. Ugrađena Rapid Wake korisnicima društvenih mreža. televizorom. nije odveć teško ubaciti modificirane parametre. Takvo što zamisliti ovoliku razinu kućne automatike i je otvorilo bezdan mogućnosti. Dovoljno je otići do Beča.at Da biste vidjeli stvarno impresivan muzej povezan s vojnom poviješću. Ovo 11-inčno prijenosno raču. Elvis je iskoristio Raspberry automatizacijom i kontrolom kuća putem Pi na kojem se “vrti” SiriProxy. unutra i izvana. Sonyjeve snih računala VAIO Serije E. mno za rad u trenucima. Vlahović HV_415_48_49. razumljivo. Appleovih servera i Siri na iPhoneu – a Iako primjerice Nest termostat nije dostu- sve kako bi korisnik po želji mogao u Siri pan izvan Kanade i SAD-a. on HD 7340 grafikom. koju pokreće Exmor for PC.hgm. Za xLOUD i Clear Phase tehnologije nekoliko dana dolazi nam Sony koje pojačavaju glasnoću zvučni- VAIO Serija E 11. Uređaj sadrži procesor ugrađena baterija osigurava i do AMD Dual-Core E2-Serije APU za 6 sati nesmetanog rada. A što tek reći za izloške? Tu su i drugi linkovi koji će vam približiti neobično bogatu zbirku. izgrađenom sredinom XIX. U međuvreme. USB poznatljiv izgled s VAIO Serijom E 3. Na re- nu je surađivao s različitim developerima pertoaru je tako sve – od otvaranja/za- za iOS platformu. koja. broj 415 / 15.0.or. Ne može se reći da je jako blještava i atraktivna. Bluetooth 4. On će vam sigurno oduzeti dosta vremena jer i sama zgrada. S osobitom je pozor. ondje je Vojnopovijesni muzej koji je i najstariji muzej u nekadašnjoj K & K prijestolnici. izgleda fenomenalno. Ako vam je i taj put predalek. upravljanje kućnim alarmom. za što postoje upisane instrukcije.or.hgm. HDMI izlaz te 15. Nest nošću pratio razvoj SiriProxy. pomagao im u izradi tvaranja garažnih vrata uz upozorenje od aplikacija i testiranju. veljače 2013. Siri. posjetite www. sti uređaja. ostale dodatke svojstvene ovoj vr- nalo namijenjeno je studentima. Najnoviji čla. Smješten je u zgradi u starom vojnom kompleksu zvanom Arsenal. ka bez smetnji. D. a neki od u krajevima Starog kontinenta jednog dana. stoljeća. I Siri može kontrolirati cijelu kuću Korisnik YouTube servisa nazvan Elvis hobista su to odlučili primijeniti na sve Impersonator još se 2008. Stranica je dostupna na engleskom i njemač- kom jeziku. ima i mnoštvo izložaka povezanih s hrvatskom poviješću. ne trebate otputovati do Londona ili Pariza. kao i korisnicima koje gubimo čekajući računala koji žele uživati u multimediji u da izađu iz stanja hibernacije. štedeći pritom ne žrtvujući performan. 49 Pripremio Ivan HORVAT Sony VAIO serija 11 dostupna u Hrvatskoj Sony je na hrvatskom tržištu prijenosna računala s AMD Rade- upotpunio svoju ponudu prijeno. ali nudi ono najbitnije: virtualni obilazak.0. opcija osigurava računalo spre- svakome tko mora biti pokretan.at.

Postavljao No što se dogodilo Isusu u pustinji? Evanđelja. 1). DUHOVNOST fra LeonMarko Medo Rizmaul Lk 4. sve zajedno Boga kako bi se divinizirao čovjek. sretan trenutak: u kušnji Rečeno je: Napredak će riješiti sve sa mnom u raju! (Lk 23. a ne ljube Ga. kažem vam. 1-13 Vječne i svačije kušnje Događaj kušnje u pustinji je Evanđelje imam mogućnost izreći ono što probleme. štetne udobnosti mu je mnoga pitanja. Čini se. mora biti prokušana. zatraže od sastojati u vjer- potvrdio: Što više prolazi vrijeme se više da nam bude dobro nego da njega znak s neba. Isus ne niječe vrijednost zapovjediti za tebe da te čuvaju mogao osjetiti teret ljudskog života kruha. ne živi čovjek samo Ta pisano je: Anđelima će svojim traži pustinju: nitko više od njega nije MONTALCINI o kruhu. koliko puta se i istupiše farizeji i počeše raspravljati tišine. siromaštva. da se ne pokaže To jest: ja sam put koji morate slijediti. Kušnja je. ali mu Isus Na kraju stroge pokore Krist doživljava K. Pustinja je iskustvo čovjekova ci dajemo samo Mu bilo udobno. samo jednu molbu: Sjeti me se kada moraju postojati kušnje u vjeri. bili uistinu slobodni. neriješenih života. HV 415_50_51. prilika posljednjih desetljeća: pokušaj rušenja ništa: prepušta se. pokaza mu odjednom sva Božji! I jedan razbojnik ga je vrijeđao: Krist ne bi bio u potpunosti jedan ne posjeduje kraljevstva zemlje i reče mu: Tebi ću Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!. bez molitve. očekivano. On uzdahnu iz sve sve više primjećujem da ne mogu nosti jednoj sve. Možda nas ova odgovorio: Ne živi čovjek samo o kruhu. Inače se jako primjećujete? Što traži đavao? Traži od sam put! (Iv 14. tražili površne stvari. Drugim Isusovih odgovora. Kolike li spektakularnu upotrebu čuda. bezazleni prijedlog. ovome se Ispitajmo svoju savjest: mi i tišina. Đavao predlaže Kristu osiromašenog zbog odsutnosti: Božje želi život svesti na užitak. Zašto pustinjom? Pustinja Mi moramo Prva kušnja: Ako si Sin Božji. naizgled. RAHNER i uređenja! Na ova traženja Bog je već uopće nije odgovarao (Lk 23. više za blagostanje duše i reče: Zašto ovaj naraštaj traži biti sretan bez tišine. Isusovi izbori. o istinitosti ovih riječi: vrlo bliska život. do te mjere da čovjek neće u malom. A kušnju. ako si Krist. ga je četrdeset dana vodio pustinjom ka vrijednosti. Bog će onda spriječiti da dje- tišina i šutnja od tolikih nepotrebnih Đavao predlaže Isusu čudo kako bi upotrijebiti put koji je Njega dostojan: stvari. Gandhi je jednoga dana mi brinemo samo za kruh. odgovara: Ne! Laž je svesti čovjeka Ako si Sin Božji. već odbacuje ludost onoga tko (Lk 4. mora jesti pa Bog stoga treba služiti Treća kušnja: Povede ga u Jeruzalem Na kraju krajeva potreba za bukom vrijednosti samo da bi utažio glad tijela. dati svu ovu vlast i slavu njihovu… nije odgovarao na ova pitanja: sva proživio i iskušenja. na križu su ga vođe naroda izrugivali: činjenica malo i iznenađuje: Krist Onome tko Druga kušnja: I povede ga đavao Spasi samoga sebe. I danas da bismo izabrali pustinju. Naime čovjek ne te. Međutim u njemu slabim. na visoko. budemo dobri. Isus je osjetio udaljenost Danas se istine! I kolike dokaze je dala povijest puta će se ova kušnja vratiti u Isusov koju je grijeh stvorio između čovjeka istinski nekon. u danima muke. odbijanja razmišljanja. ru od gladi već promotrimo kako bismo shvatili koje ljudske lukavosti. bojimo kušnje. MAZZOLARI U ovim se riječima nalazi jezovito budeš u svom kraljevstvu! To je molitva nama ako je sve lako. Ali čovjek to ne je sloboda. su opasnosti u vjeri. ona se pronalazi samo ‘cijenu’ stvari. umjesto se svijet boji pustinje. toliko se bojimo napora Krista da se ne umara. znajući da Kristovi Koje su Isusove kušnje? Pažljivo ih riječima. Isus od nas. veljače 2013. I Herod se. ja rasta moje slobode. Bog na našoj strani… da nije znanost dobro. baci se odavle dolje! problema. jer vjeruje. 8-9). dolazi iz vrlo za biti. trenuci šutnje stare mudrosti upotrijebiti vjeru kao pokriće za naše 12). 43). se krije bojažljiva lažnost: ideja da je slabosti Bog je jači od svih nas. I danas za nas slušajte Boga… i bit ćete kao bogovi. pokazat će se skromnim. Zbog toga uvijek traži trenutke formizam može povijest! Pa ipak. vjernik treba čuvati. LEVI na trbuh. jer čovjek bez Boga ne može živjeti. svaka druga Ako se dakle pokloniš preda mnom. reci ovom Boga čovjek je u paklu. 50 broj 415 / 15. Krist odgovara: Ne! Unatoč svemu sveti Luka kaže: Duh zbog nedostat. 6). jer je skromna. Isus R. Iskušavajući ga. Naime. u kojem su prikazani temeljni mislim. Koliko puta mislimo da vjerujemo u Boga. već da uzme vlast u Dakle moramo produbiti značenje Zapadu ne umi. odbijamo rasti u vjeri! svoje ruke i upotrijebi silu. Ali Isus i postavi na vrh Hrama i reče mu: je simptom straha. 9-10). ne ne nadaju Mu se. spremnim služiti… i u toj pred Bogom. Danas jedini čovjekov problem kruh koji poniznost pobjeđuje oholost. 11- šutnja u našoj molitvi. Nije važno.indd 50 2/13/13 1:41 PM . Pustinja je kamenu da postane kruhom. boji se tišine. Naprotiv. Iluzoran je ima potrebu drogirati se kako bi nam Isus riječima kojima je odgovorio život bez kušnji: kušnja je područje zaboravilo koliko mu je dobro! Zar to ne Tomi na Posljednjoj večeri: Toma. imam imati potrebu misliti na Boga. Krist odgovara na štetna. odgovor onda ne čeka: Danas ćeš biti gledajući. Jao P. Zašto? Jer malo vjerujemo i slabim i blagim. Kristov za slobodu. Izvještava sveti Marko: Tada i Boga. Ovaj čovjek ne traži normalno! Kušnja je dokaz. Bez (Lk 4. imaju jedan nedostatak: iskorištavaju može pobjeći ovoj stvarnosti: vjera znanost je sve je tvoje (Lk 4. traži od Krista da slijedi logiku izbori moraju postati i naši izbori. proročanstvo onoga što se događa desnog razbojnika. Kakva patnja ponekad! sebičnosti! Koliko puta smo od Boga od njega vidjeti koje čudo. ne vjeruju Mu. 3) želi razumjeti. za imati više nego znak? Zaista. Više odsutnosti. toj tradiciji koja nego za dobro. Sin iskušavan! Ali ako dobro razmislimo. pogibelji kojih se Čovjek je taj koji treba slijediti Boga. Koliko puta smo se odvažili naraštaju neće dati znak (Mk 8. kako bismo odzvanja jeka prvoga grijeha: Ne. U ovim riječima Boga. nadao na misi. (Lk 4. ono što vjerujem. iskušenje. Potrebna je hrabrost smisao bogat. a zapravo vje- rujemo u same sebe: neka nas korizma dovede do toga da vjerujemo više Bogu a manje samima sebi. Naša djeca na u vjeri. stva. Kakvim duhom trebamo mogućnost reći samome sebi i dakle napredak je stvorio čovječanstvo koje čitati ovu evanđeosku stranicu? Govori mome Bogu i mojoj braći. siromašnim. 5-7). brinemo s njime.

5 minuta za sjećanje Mirovna misija Chad 15 godina operacije Maslenica Od branitelja domovine do čuvara svjetskog mira Kadetski bal Vojska pobjednika – s ponosom u budućnost Klapa HRM “Sv. Juraj” .Najbolje od klape CD Klapa HRM “Sv.o. Knjige DVD Pozdrav iz Chagcharana Hrvatska kopnena vojska 10 godina sudjelovanja RH u međunarodnim 20 godina Tigrova mirovnim misijama Bljesak . Lora 2 u Splitu i u hotelu Rakitije u Rakitiju. Bosut u Vinkovcima. P. kantina Gašinci u Đakovačkoj Satnici. te kantinama tvrtke “Pleter-usluge d.”: HVU-1.o. Matanović u Petrinji. vojarna Croatia i hotel Zvonimir u Zagrebu. Zemunik u Zadaru.5 minuta za sjećanje Suvremeno oklopništvo Krila oluje Hrvatski vojnik u službi zajednice Zanimanje vojni pas Mirovna misija Chad Čuvari svjetskog mira Fotomonografije Oluja .hrvatski-vojnik. Juraj” .Najbolje od klape Hrvatske koračnice Domovini s ljubavlju www.hr HV 415_50_51.indd 51 2/13/13 1:41 PM . Knin 1 u Kninu. Požega 1 u Požegi. P. Tiskana i audio-video izdanja MORH-a odsad možete kupiti po pristupačnim cijenama u trgovini vojnom opremom “Hrvatski vojnik“ u Zvonimirovoj ulici 5 u Zagrebu.

indd 52 2/13/13 11:54 AM . Snimio Tomislav BRANDT www.hr HV_415_52.hrvatski-vojnik.