You are on page 1of 52

Prvi hrvatski vojnostručni magazin

EUR 2,10
CAD 3,00
AUD 3,30
USA 2,00
CHF 3,50
SLO EUR 1,80
SEK 17,00
NOK 17,00
DKK 15,50
GBP 1,30

Broj 416 • 1. ožujka 2013. • Izlazi od 1991. • www.hrvatski-vojnik.hr Besplatni primjerak

RAZGOVOR

komodor Robert Hranj,
zapovjednik HRM-a

Specijalne operacije i
suvremene sigurnosne 93. zrakoplovna baza
prijetnje
Za besprijekornu
tehničku ispravnost
helikoptera
Skupnik Dragan Lovrić i razvodnik Vaclav Fijala
PRINTED IN CROATIA

dočasnik i vojnik
ISSN 1330 - 500X

mjeseca siječnja
NASLOVNICA_416.indd 7 2/27/13 4:10 PM

2 broj 416 / 1. ožujka 2013.

SADRŽAJ
4 Razgovor 10 VIJESTI
Komodor Robert Hranj, Sastanak ministara obrane zemalja članica EU u Dublinu
zapovjednik Hrvatske ratne mornarice 12 osrh
7 VIJESTI Skupnik Dragan Lovrić i razvodnik Vaclav Fijala
Vrhovni zapovjednik Savezničkih snaga za Europu - dočasnik i vojnik mjeseca siječnja
u Hrvatskoj 14 Vojni poligon “Cerovac”
8 Aktualno Obuka obučavatelja za borbu protiv IED-a
Transparentno i otvoreno o Planu nabave za 2013. 16 Operacija KFOR
9 Aktualno U Stožeru operacije
Predstavljanje projekata izgradnje novih 17 VIJESTI
skladišta UbS-a Obuka novih pilota protupožarnih aviona

4 broj 416 / 1. ožujka 2013. Najveći izazov pred HRM-om sada je izrada novog dugoročnog plana razvoja u
Ulaskom Hrvatske u EU, granice RH na moru
postaju granice Europske unije i sigurno je da broj 416 / 1. ožujka 2013.
5 12 broj 416 / 1. ožujka 2013. broj 416 / 1. ožujka 2013.
13
kojem ćemo svi mi zajedno morati odgovoriti na pitanja kakve Oružane snage, će Hrvatska, a time i HRM, biti pod posebnim
kakav HRM želimo imati i naravno, kakav si možemo priuštiti povećalom u nadzoru tih granica

RazgovoR Lada PuLjizević, snimio Stjepan BrigLjević, Tomislav BrandT osrh Domagoj VLAHOVIĆ, snimio Josip KOpI

koje su aktualne ugroze hrvatskog mora lakše, u nekima malo teže, ali uvijek pokušavamo
i koje bi se u bliskoj budućnosti mogle raspraviti o zajedničkim problemima i vidjeti
U sljedećih će nekoliko godina povećati? možemo li na njih, u zajedničkom interesu, i
naši prioriteti sigurno biti Prijetnje s mora su sve brojnije, nisu to klasične
vojne ugroze, prijetnje da će nas netko napasti s
odgovoriti zajednički.
Suradnju možemo podijeliti na neposredne
“Pravi Profesionalac vojnik i dočasnik
jačanje sposobnosti HRM-a, mora brodovima, topovima, raketama, nego je bilateralne kontakte, ali i mehanizme višena- je onaj koji svojom samoinicijativnošću Razvodnik vaclav Fijala,
vojnik mjeseca siječnja
unutar toga i Obalne straže,
riječ o transnacionalnim, netradicionalnim
prijetnjama – makar bi i njih, s obzirom
cionalnog okupljanja gdje surađujemo u sklopu
određenih foruma. Primjer je toga Jadransko-
Potiče sve ostale da učine i više od
“kad je trebalo zapeti, zapeo sam. nisam spavao više od
za sve zadaće nadzora mora, na to da se i s njima susrećemo već dulje jonska inicijativa u koju su uključene sve dr- onoga što se od njih traži“, istaknuto pedeset sati, nije bilo praznog hoda. snijeg je padao bez
vrijeme, mogli okarakterizirati kao tra- žave Jadrana i Jonskog mora.
granice i sigurnosti na moru, dicionalne. Riječ je o ilegalnoj trgovini, je tijekom dodjele nagrada koje su prestanka, a tehnika se kvarila. uspjeli smo i vojarna je
mogla normalno funkcionirati. osamnaest sam godina u
očuvanja okoliša i sl. Vlada je pogotovo trgovini oružjem, drogama,
ilegalnoj migraciji ljudi i sl. Neke
suradnja os, s ciljem održavanja spo-
sobnosti obrane i istodobnog nepove-
ujedno i dokaz da se kvalitetan rad vojsci i čovjek se navikne na brz tempo rada, pa sam radio
odobrila i upravo je u tijeku od tih prijetnji jednostavno su ćanja troškova dio je nato ideje i ak- unutar osrh PrePoznaje vođen automatizmom. sigurno mi tada nije mi padalo na
dio današnjeg načina života, tualnih smjernica nazvanih pametna pamet da ću postati vojnik mjeseca“.
projekt izgradnje pet novih prije svega globalizacije, po- obrana (smart defence). gdje se u tom
brodova, prije svega za većane trgovinske razmjene
i nejednakog razvoja svijeta
okviru nalazi hrm?
Zvali mi to Pametna obrana (Smart Defen- Skupnik dRagan lovRić,
zadaće Obalne straže... i sl. Hrvatska može očekivati ce), koji kao pojam živi unutar NATO-a, ili dočasnik mjeseca siječnja
da se određeni problemi na Udruživanje i razmjena (Pooling&Sharing),
“ovoga priznanja ne bi bilo bez doprinosa mojih kolega, osjećaj
je poseban, predstavljam svoju granu i postrojbu. svaki obavlja
svoj dio posla, ali po potrebi svi nadopunjavamo jedni druge.

Prevencijom i suradnjom Protiv
Posada broda mora tako funkcionirati. evo, ja sam električar,
pokrivam brod od vrha do dna, od prova do krme. mislim da
dočasnici moraju biti primjer svima: časnicima, mornarima i

modernih Prijetnji i ugroza
vojnicima. glavna motivacija za rad? da na brodu sve bude
u redu, da bude što bolji. tako će za mene biti i nakon ovog
proglašenja, nema nikakvih promjena“.

Komodor Robert Hranj je u svojoj vojnoj karijeri, prije
dolaska na mjesto zapovjednika Hrvatske ratne mor-
moru umnogostruče samom činjenicom da je ušla
u EU. Iskustva nekih zemalja pokazuju da je, nakon
ugroze ili prijetnje je među najvišim prioritetima.
Treba također napomenuti da u suočavanju s broj-
koji je predstavila EU, riječ je više-manje o istim
stvarima u kojima hrvatska država, a unutar toga
Skupnik Dragan Lovrić i razvodnik vacLav FijaLa
dočasnik i vojnik mjeseca siječnja
narice, obnašao niz visokih dužnosti. Bio je između što su ušle u EU, višestruko porastao broj zahtjeva nim ugrozama na moru i s mora, sami ne možemo i HRM, želi aktivno sudjelovati.
ostalog zapovjednik Zapovjedništva za izobrazbu i obuku za političkim azilom. Osim toga jedna od najvećih mnogo. Surađujemo s drugim ratnim mornarica- Nužnost mnogih zemalja koje se suočavaju s re-
HRM-a, vojni ataše u SAD-u, načelnik Službe za NATO, ugroza za Hrvatsku kao turističku zemlju jesu ma, posebno onima u regiji, i to je jedan od poku- sursnim ograničenjima je imati relativno male
zamjenik vojnog predstavnika za NATO u Vojnom pred- katastrofe, tehnološke nesreće i onečišćenje mora. šaja da na brojne sigurnosne izazove odgovorimo oružane snage, u sklopu toga i male mornarice. U
stavništvu RH pri NATO i EU u Bruxellesu. O svojoj zajedničkim naporom. U nekim je područjima to takvoj situaciji na brojne sigurnosne izazove mo-
sadašnjoj dužnosti, koju je preuzeo krajem 2012., kaže imamo li spreman odgovor za situaciju žemo odgovoriti samo ako udružimo naše snage
kako je smatra svojim profesionalnim vrhuncem. opasnosti od onečišćenja jadrana, primje- i zajedno izgrađujemo pojedine sposobnosti, koje
S komodorom Robertom Hranjem u Splitu smo raz- rice zbog potonuća tankera? bi nam inače bile teško dostupne.
govarali o sadašnjem stanju u HRM-u, izazovima koje Takav je događaj sasvim realna mogućnost, no Stručni Skup o HrM-u Govoreći o takvim inicijativama za ratne morna- Izbor vojnika i dočasnika mjeseca je. Nadalje proglašenje pokazuje prvim Uoči dodjele general Lovrić je, čestitajući žavanju borbenih sustava, samoinicijativ-
donosi skorašnji ulazak Hrvatske u EU te viziji HRM-a teško da itko može reći da je na tako nešto u pot- rice, područje na kojem bismo mi to mogli malo nova je inicijativa koja će sigurno dati dočasnicima postrojbi da kvalitetnim dvojici najboljih, potvrdio značenje vojni- no pomogavši kolegama, pokazao visoku
u budućnosti. punosti spreman. I države koje imaju puno veće Hrvatska ratna mornarica - jučer, danas, bolje urediti jest područje pripreme, obuke i ško- snažan pečat 2013. kao godini koja je praćenjem rada mogu promovirati ka i nižih razina dočasnika za cjelokupni razinu znanja i sposobnosti.
resurse odjednom se zbog takvog događaja nađu sutra bila je tema nedavnog znanstve- lovanja mornaričkog kadra. Potrebe HRM-a za službeno proglašena Godinom vojnika svoju postrojbu i ljude na razini koja sustav. “OSRH su kao sat, ako ne funkcio- Razvodnik Vaclav Fijala rođen je 1975.
što ste zatekli kada ste krajem 2012. došli na u situaciji u kojoj je teško naći rješenje. Sjetimo no-stručnog skupa. Početak je to ciklusa novim kadrom su relativno male, a slično je i s i dočasnika. No inicijativa nije samo obavlja iznimno velik posao. Sve bi to nira svaki, pa i najmanji zupčanik, dolazi u Zagrebu, a u OSRH -u je od 1995. U
čelo hrm-a? se samo kako je to prije nekoliko godina izgledalo znanstveno-stručnih rasprava kojima će drugim malim mornaricama. Vjerojatno ćemo u simbolične naravi. Skupnika Lovrića i trebalo pomoći općenitom podizanju do problema,” rekao je načelnik. biografiji su mu dužnosti u 2. gardijskoj
Prije dosta vremena sam otišao iz HRM-a, no moram na Aljasci ili ispred francuske obale. Premda ne se izrada Dugoročnog plana razvoja OSRH budućnosti svi razmišljati o zajedničkim školama razvodnika Fijalu za najbolje su pred- kvalitete obuke, rada, tjelesne spre- Tko su ljudi koji su obilježili prvi mjesec brigadi i u Protuzračnoj obrani. Sada je
reći da sam bio ugodno iznenađen stanjem koje sam možemo predvidjeti takav događaj, jedan su od i drugih strateških dokumenata usmjeriti za naše kadrove, jer je neracionalno organizirati ložili prvi dočasnici njihovih postrojbi mnosti, svih temeljnih vojnih vještina, u Godini vojnika i dočasnika? Skupnik vozač u Bojni NBKO HKoV-a. Istaknuo
ovdje zatekao kada sam se vratio. Prije svega, ljudski načina borbe protiv toga mjere predostrožnosti k najboljim mogućim rješenjima. Tijekom veliku školsku instituciju za mali broj kadeta. uz suglasnost zapovjednika grana. Za kaže prvi dočasnik GS OSRH časnički Dragan Lovrić je rođen 1985. u Splitu, a se tijekom otklanjanja posljedica velikih
je potencijal impresivan, ljudi su stručni i u velikoj i prevencije. U tome svoju ulogu imaju sve insti- skupa održane su prezentacije, iznesena Drugo područje suradnje odnosi se na nadzor mora dočasnika i vojnika mjeseca potvrdio namjesnik Davor Petek uime inicija- u OSRH je od 2005. Karijeru je započeo u siječanjskih snježnih padalina, kada je
mjeri posvećeni svom poslu. Što se tehnike tiče, iako tucije države koje su mjerodavne za sigurnost na su mišljenja i vođena je rasprava o ak- senzorima kao što su radari ili tzv. AIS (automatski ih je Dočasnički odbor na razini OSRH. tora proglašenja, Dočasničkog zbora. 4. gardijskoj brigadi, a nastavio u HRM-u. neprekidno radio bez odmora od 13. do
brodovi i naoružanje nisu baš najnoviji i najmoderniji, moru. U slučaju da se tako nešto dogodi, zadaća tualnoj i budućoj ulozi, sposobnostima i sustavi za identifikaciju). Sustavi su uvezani na Trebali bi biti motivacija svim svojim Komentirajući zasluge zbog kojih je Danas je voditelj brodskog elektroener- 15. siječnja. Svojom je snalažljivošću,
to su sustavi koji su izuzetno dobro održavani, u viso- je svih, pa i HRM-a, da smanje štetu što je mogu- modernizaciji HRM-a. Glavne tematske cje- nacionalnoj razini, i mi motrimo situaciju na moru kolegama. Ne zato što su 22. veljače dvojac nagrađen, Petek je istaknuo da getskog odjeljka na R-TOP 42. Od početka sposobnošću i samoinicijativom, bez ob-
kom stupnju ispravnosti, tako da i iz onoga što imamo će više. Mi se, posebno kroz sposobnosti Obalne line bile su sigurnosno okružje RH, HRM do kuda naši senzori dopiru. To ostavlja dio mora od načelnika GS OSRH general-pu- je “pravi profesionalac vojnik i doča- iskazuje visoku razinu odgovornosti pre- zira na tehničke i vremenske neprilike,
izvlačimo maksimum. straže, pripremamo i za takav scenarij. Jedan od i društvo, obrambena politika i dugoročni bez nadzora. Slične probleme imaju i naši susjedi kovnika Lovrića dobili simbolične snik onaj koji svojom samoinicijativ- ma svom pozivu. To je do izražaja osobito osigurao uvjete za nesmetan život, rad,
projekata koji upravo realiziramo jest opremanje ciljevi obrambenog planiranja, projekcije na moru. Međutim ako se udružimo i pokušamo nagrade, nego zato što su dokaz da se nošću potiče sve ostale da učine i više došlo tijekom prošlog mjeseca, kada je opskrbu i boravak u vojarni “Pukovnik
broda za borbu protiv onečišćenja, i nadamo da gospodarskog razvoja i financiranja obram- zajednički ostvariti nadzor mora, možemo znatno kvalitetan rad unutar OSRH prepozna- od onoga što se od njih traži“. prilikom angažmana na tehničkom odr- Milivoj Halar” u Dugom Selu. n
ćemo uz pomoć EU dobiti suvremenu opremu za benog sustava, te potrebne sposobnosti za povećati područje pokrivanja. Zbog toga se dogova-
KOMODOR ROBERT HRANJ, borbu s naftnim mrljama. Kad govorimo o pri- mornarička djelovanja. U većini tema u obzir raju protokoli o razmjeni podataka, kako bi svi koji
zapovjednik Hrvatske ratne mornarice oritetima, borba protiv takve vrste potencijalne su uzete okolnosti potencijalnih sigurnosnih trebaju imali povezanu, jedinstvenu sliku stanja. Ti
ugroza, članstva RH u NATO-u i EU, te prora-
čunskih i financijskih mogućnosti.

HV 416_04_06.indd 4-5 2/27/13 1:30 PM HV 416_12-13.indd 12-13 2/27/13 1:30 PM

IMPRESSUM
MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE
Nakladnik:
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I IZDAVAŠTVO
Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva
Glavni urednik: Željko Stipanović (zeljko.stipanovic@morh.hr)
Zamjenica glavnog urednika: Vesna Pintarić (vpintar@morh.hr)
Zamjenik glavnog urednika za internet: Toma Vlašić (toma.vlasic@morh.hr)
Urednici i novinari: Leida Parlov (leida.parlov@morh.hr),
Domagoj Vlahović (domagoj.vlahovic@gmail.com),
Lada Puljizević (ladapuljizevic@yahoo.com)
Lektura / korektura: Gordana Jelavić (gordana.jelavic@yahoo.com)
Urednik fotografije: Tomislav Brandt
Fotografi: Josip Kopi, Davor Kirin
Grafička redakcija: Zvonimir Frank (urednik), (zvonimir.frank@zg.htnet.hr), Ante Perković,
Damir Bebek, Predrag Belušić
Marketing i financije: Igor Vitanović, tel: 3786-348; fax: 3784-322
Tisak: Tiskara Zelina d.d., Sv. I. Zelina, K. Krizmanić 1
Adresa uredništva: Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva, Ilica 256b,
10000 Zagreb, Republika Hrvatska
http://www.hrvatski-vojnik.hr, e-mail: hrvojnik@morh.hr
Naklada: 4000 primjeraka

Naslovnica: arhiva SSVP
U članstvu Europskog udruženja vojnih novinara (EMPA)
Rukopise, fotografije i ostali materijal ne vraćamo. Copyright HRVATSKI VOJNIK, 2013.
Novinarski prilozi objavljeni u Hrvatskom vojniku nisu službeni stav Ministarstva obrane RH.

HV_416_02_03.indd 2 2/27/13 4:08 PM

broj 416 / 1. ožujka 2013.
3

18 93. zrakoplovna baza 32 RATNA MORNARICA
Za besprijekornu tehničku ispravnost helikoptera Kineska ratna mornarica
20 VIJESTI IZ OSRH 36 VOJNA TEHNIKA
General Ščuri posjetio helikopterske posade u Zemuniku Sustavi vojnika budućnosti (II. dio)
22 NATO NOVOSTI 42 Podlistak
Sastanak ministara obrane Snaga Svetog koplja
24 NOVOSTI IZ VOJNE TEHNIKE 48 multimedija
Izraelski DIRCM za američke zrakoplove Traže se kreativci za Google naočale
28 SPECIJALNE SNAGE 50 DUHOVNOST
Specijalne operacije i suvremene sigurnosne prijetnje (I. dio) Bog se brine za spasenje, a ne za zdravlje

18 broj 416 / 1. ožujka 2013. broj 416 / 1. ožujka 2013.
19 36 broj 416 / 1. ožujka 2013.
Program razvoja vojnika budućnosti za potrebe njemačke
broj 416 / 1. ožujka 2013.
37
vojske započela je tvrtka EADS a naknadno se uključila i
tvrtka Rheinmetall

93. zrakoplovna baza Lada PULJIZEVIĆ, snimio Davor KIrIn VOJNA TEHNIKA Pripremila Marina JURČIĆ

II. stupnja obavljaju i intervencije nakon prijave bilo kakvih
kvarova. Sve je to ozbiljan, složen posao koji zahtijeva vrhunsko Njemački Infanterist der Zukunft (IdZ), primjer je “vojnika-
znanje i iskustvo ljudi koji ga obavljaju, a tehničari II. stupnja su sustava”, koji je 2005. počeo ulaziti u probnu uporabu. Bio
Njemački sustav idZ
Zrakoplovno-tehničko održavanje helikop- vrhunac naše kontrole, znanja i iskustva“, kaže naš sugovornik je integrirano dizajnersko rješenje “od čarapa do senzora”.
te s ponosom ističe kako nikada do sada nisu imali ni jedan i britaNski Fist dva Predstavljanju inicijalne Basissystem (IdZ-BS) inačice su-
tera je prije svega timski rad koji Zahti- izvanredni događaj koji je posljedica propusta tehničara.
su velika europska
stava, koju je razvilo poduzeće EADS/Cassidian, prethodila
Zrakoplovno-tehničko održavanje helikoptera je prije svega tim- su opsežna praktična ispitivanja Einsatzbedingter Sofort
jeva dobru koordiniranost i poveZanost ski rad koji zahtijeva dobru koordiniranost i povezanost među programa raZvoja Bedarf (IdZ ESB) primjeraka.
među tehničarima, ali i godine radnog isku- tehničarima, ali i godine radnog iskustva. “Mnogo je stvari koje
sustava Za vojNika
Unatoč izloženosti postrojbama u operativnom okružju,
treba napraviti, koje moramo znati a koje se ne mogu naučiti težinskim, cjenovnim i ergonomskim karakteristikama
stva. tehničari ii. stupnja su vrhunac naše u školi, i zato je posebno važno iskustvo na ovim poslovima i budućNosti. prvi ope- koje je IdZ-BS zadovoljio, nije dobio jedinstveno odobrenje
kontrole, Znanja i iskustva i do sada nismo praksa.. Nitko ne može sam znati sve o helikopteru, svatko ima
svoj segment u kojem je najjači, za koji je odgovoran, i jedino kao rativNo iskušaNi kom-
za uporabu. U godini dana njemačka obrambena admi-
nistracija je poduzimala praktične korake za novi početak
imali ni jedan iZvanredni događaj koji je dobro uigran tim dolazimo do zajedničkog rješenja i dobrog rezul- pleti pokaZuju da su zamjene inkorporirajući naučene lekcije, kako bi IdZ-BS
tata. Uzajamno povjerenje, dobra komunikacija i dobri odnosi u mogao biti zamijenjen do kraja desetljeća obnovljenim
posljedica njihova propusta... postrojbi su ovdje od izuzetne važnosti“, naglašava satnik Plazibat. oba dostigla raZiNu erweitertes System (IdZ-ES). Ugovor za ovaj program dobilo
potrebNe tehNološke je poduzeće Rheinmetall 2006. godine, a odlučilo se za pre-
rađen, modularan pristup dizajnu sa svrhom maksimalne

helikoptera
Zrelosti fleksibilnosti u ulogama i sposobnostima.

Za besprijekornu
Slijedeći plan razvoja prototipskih sustava, IdZ-ES je dovršio
testove, koji su započeli u srpnju 2011., a koji su formalno
dovršeni u ožujku 2012. Ova faza je provedena uporabom

tehničku ispravnost
prvog predprodukcijskog sustava za desetinu (koja je u raz-
mjerima njemačke vojske dostava od 10 primjeraka), počevši
od Penzergrenadier (mehanizirano pješaštvo) evaluacijom
kompatibilnosti vozila sustava i integracijskih sposobnosti
zapovjednog sustava. Sustav je kasnije ispitivan u vrućoj
klimi u Španjolskoj; u hladnoj klimi u Alpama i sjevernoj
Timski rad Švedskoj; dodatno su ispitivana vozila u školi za njemačko
i godine radnog iskusTva pješaštvo u Hammelburgu, krajem 2011. godine; a obavljene
Satnik Ante Plazibat, zapovjednik je Satnije za zrakoplovno- Vodeći nas kroz hangar i pokraj jed- su i logističke procjene. Osnovni komplet IdZ-ES teži 23 kg
tehničko održavanje helikoptera u II. stupnju održavanja koja nog od helikoptera koji upravo čeka Svaki helikopter HRZ-a i PZO-a uključen je u sustav redovi- i uključuje donje rublje, borbenu odoru, sustav za nošenje
se nalazi u sastavu Zrakoplovno tehničke bojne 93. zrakoplovne početak uobičajenog procesa provje- tog održavanja i pregledavanja koje se provodi prema jasno tereta, balističku zaštitu, kacigu s digitalnim magnetnim
baze čije je zapovjedništvo u Zadru i, kako nam na početku raz- re, satnik nam objašnjava dinamiku utvrđenom redoslijedu. Helikopteri tako prolaze dnevni i kompasom, prikazom na ekranu na kacigi, naočale za noćno
govora sam kaže, uloga njegove satnije jest “osigurati nalet koji redovitog pregledavanja helikoptera. tjedni pregled, te preglede nakon 25, 50, 100 i 200 sati motrenje, osobni radio, računalo, ručni prikaz na ekranu,
je godišnje planiran Naputkom za obuku i iznosi oko 2000 sati.” Na nižoj razini, na dnevnim i tjednim naleta, a nakon 1500 sati naleta imaju redoviti remont. baterije itd., no bez naoružanja, streljiva i vode.
No što to zapravo znači? pregledima te onima koji se provode Za pješaka spremnog za misiju, koji nosi 200 metaka,
nakon 25 sati leta, pregled letjelice
Tehničari I. stupnja zaduženi su za dnevni, tjedni i pregled težina opreme se obično popne na 38 kg, što je još uvijek
obavljaju tehničari I. stupnja, dok ga nakon 25 sati naleta. Tehničari II. stupnja vode brigu nad 14 kg manje od težine koju treba nositi pješak iste razine
na višoj razini, nakon 50 i 100 sati 50-satnim i 100-satnim pregledom te, dodatno, interve- opremljenosti koji se koristi starijom inačicom IdZ-BS.
O satniku Plazibatu i ljudima koji naleta, obavljaju tehničari II. stupnja. niraju u slučaju uočenih i prijavljenih kvarova. Na razini III. IdZ-ES komponenta za nošenje tereta pruža nekoliko ra-
zajedno s njim, u hangarima na rubu “To je, zapravo, mjera predostrožnosti, stupnja obavljaju se 200-satni pregled i remont, u pravilu zličitih konfiguracija naprtnjača (najveće za padobrance,
piste, samozatajno i strpljivo rade redoviti pregledi koji se rade prema u remontnim zavodima. zapremnine 110 litara), a maksimalna težina svega (ako

(II. dio)
Iskustvo, znanje i
svoj posao, obično se vrlo malo zna i pouzdanost naših unaprijed utvrđenim listama, može- vojnik sve nosi) se popne do 72 kg.

Foto: Bundeswehr
rijetko piše – no helikopteri HRZ-a i zrakoplovnih tehni- mo reći da su to preventivni pregledi.
PZO-a koji tijekom godine nepresta- čara održavanja II. No zrakoplovni tehničari održavanja IntegracIja

SuStavI vojnIka
no uzlijeću i slijeću, gase požare ili stupnja prepozna- U međuvremenu, kako bi udovoljila neposrednim opera-
danonoćno hitno prevoze oboljele i to je i cijenjeno i tivnim potrebama, njemačka je kopnena vojska zatražila
unesrećene s otoka u bolnice ne bi u međunarodnom Bez obzira na to je li vanjska temperatura srpanjskih 40 Celzijeva
mogli biti toliko djelotvorni kada iza okruženju, u mi- stupnja, ili je kao toga dana kada smo obilazili hangare tek malo
tih letova ne bi stalno bdjeli takvi sijama u koje oni iznad nule – a toliko je bilo i u hangaru, zrakoplovni tehničari
ljudi kao što je satnik Plazibat i dje- održavanja II. stupnja jednako predano rade svoj posao. Satnik DZ-ES komplet uključuje vojni radiouređaj Thales SOLAR

budućnosti
redovito odlaze.
latnici njegove satnije. Naravno, tu Tako u misiji ISAF Ante Plazibat kaže: “Helikopter mora imati status “ispravan“, 400 EG UHF. Na Boxerima razmještenim u Afganistanu to
su i helikopterske posade, uvježbani i u Afganistanu zra- sve što se radi mora biti provedeno u skladu s Pravilnikom o je nadomješteno inačicom SOLAR 400 V, koja produljuje
vrsni piloti koji znaju u svim burama, koplovni tehničari održavanju vojnih zrakoplova i zrakoplovne tehnike, i mi jedino domet komunikacija desetine i pruža kanal za podatkov-
požarima i nevoljama dovesti letje- II. stupnja uobiča- tako i radimo“. nu vezu do BMS-a. Zapovjednici desetina nose također
licu ondje gdje ona treba stići - ali jeno imaju ulogu Iskustvo, znanje i pouzdanost naših zrakoplovnih tehničara odr- i VHF radio za komunikaciju na veće udaljenosti unutar
svemu što oni rade i postižu prethode instruktora, dok žavanja II. stupnja prepoznato je i cijenjeno i u međunarodnom desetine i voda, ali namjera ih je, kratkoročno, zamijeniti
sati i sati rada zrakoplovnih tehničara u misiji KFOR na okruženju, u misijama u koje oni redovito odlaze. Tako u misiji novim ručnim radiouređajima sa sposobnošću prijenosa
održavanja II. stupnja koji brinu o Kosovu rade na ISAF u Afganistanu zrakoplovni tehničari II. stupnja uobičajeno glasa i podataka, po mogućnosti s dometom od 7 km.
besprijekornoj tehničkoj ispravnosti održavanju naših imaju ulogu instruktora, dok u misiji KFOR na Kosovu rade na
helikoptera. helikoptera. održavanju naših helikoptera. n

HV 416_18_19.indd 18-19 2/27/13 1:31 PM HV_416_36_41.indd 36-37 2/27/13 1:12 PM

UVODNIK
Kako vidi budućnost HRM-a, što će se u HRM-u promijeniti ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, koji su prioriteti u nadolazećem
VO razdoblju, samo su neki od odgovora koje možete pročitati u razgovoru sa zapovjednikom HRM-a, komodorom Robertom Hranjem kojim
otvaramo broj koji je pred vama.
Donosimo i sažetak radnog sastanka koji je za članove Odbora za obranu Hrvatskog sabora te Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Stra-
tegije suzbijanja korupcije Hrvatskog sabora i predstavnike medija održan ovog tjedna, a na kojem su predstavljeni brojni noviteti u sustavu
javnu nabave.
Novi skladišni kapaciteti, tipski armiranobetonski poluukopani skladišni objekti pridonijet će većoj sigurnosti i kvaliteti skladištenja UbS-a,
sukladno propisima o čuvanju opasnih tvari EU. Ministar obrane tijekom posjeta vojnoskladišnim kompleksima u Doljanima najavio je moguć-
nost gradnje takvih skladišta već ove godine nakon što se ispune svi potrebni preduvjeti.
Izbor vojnika i dočasnika mjeseca nova je inicijativa koja će sigurno dati snažan pečat 2013. kao godini koja je službeno proglašena Godinom voj-
nika i dočasnika. No inicijativa nije samo simbolične naravi, jer prijedloge za najbolje daju prvi dočasnici njihovih postrojbi uz suglasnost zapovjed-
nika grana. Priču o dvojici najboljih za mjesec siječanj skupniku Draganu Lovriću i razvodniku Vaclavu Fijali možete također pročitati u ovom broju.
Predstavljamo vam kinesku ratnu mornaricu koja je modernizaciju počela krajem 1980-ih godina. U posljednjih dvadeset godina mornarica je za-
počela s uvođenjem u službu sve modernijih i sve većih ratnih brodova, s naglaskom na podmorničke snage koje su danas jedne od najvećih u svi-
jetu s daljnjom tendencijom rasta. U brojčanom se smislu čak i smanjila, ali je napravila veliki kvalitativni skok što joj je omogućilo provoditi mnogo
složenije pomorske operacije daleko od svojih obala, kao što je sudjelovanje u potpori međunarodnoj zajednici u borbi protiv somalskih pirata.
U ovom broju čitajte i o specijalnim operacijama kao posebnom obliku vojnog djelovanja koje su adekvatno sredstvo odgovora vojnog ele-
menta sigurnosti na suvremene sigurnosne prijetnje.
Uredništvo

HV_416_02_03.indd 3 2/27/13 4:08 PM

4 broj 416 / 1. ožujka 2013. Najveći izazov pred HRM-om sada je izrada novog dugoročnog plana razvoja
u kojem ćemo svi zajedno morati odgovoriti na pitanja kakve Oružane snage,
kakav HRM želimo imati i naravno, kakav si možemo priuštiti

Razgovor Lada Puljizević, snimio Stjepan Brigljević, Tomislav Brandt

U sljedećih će nekoliko godina
naši prioriteti sigurno biti
jačanje sposobnosti HRM-a,
unutar toga i Obalne straže,
za sve zadaće nadzora mora,
granice i sigurnosti na moru,
očuvanja okoliša i sl. Vlada je
odobrila i upravo je u tijeku
projekt izgradnje pet novih
brodova, prije svega za
zadaće Obalne straže...

Prevencijo
moderni
Komodor Robert Hranj je u svojoj vojnoj karijeri, prije
dolaska na mjesto zapovjednika Hrvatske ratne mor-
narice, obnašao niz visokih dužnosti. Bio je između
ostalog zapovjednik Zapovjedništva za izobrazbu i obuku
HRM-a, vojni ataše u SAD-u, načelnik Službe za NATO,
zamjenik vojnog predstavnika za NATO u Vojnom pred-
stavništvu RH pri NATO i EU u Bruxellesu. O svojoj
sadašnjoj dužnosti, koju je preuzeo krajem 2012., kaže
kako je smatra svojim profesionalnim vrhuncem.
S komodorom Robertom Hranjem u Splitu smo raz-
govarali o sadašnjem stanju u HRM-u, izazovima koje
donosi skorašnji ulazak Hrvatske u EU te viziji HRM-a
u budućnosti.

što ste zatekli kada ste krajem 2012. došli na
čelo hrm-a?
Prije dosta vremena sam otišao iz HRM-a, no moram
reći da sam bio ugodno iznenađen stanjem koje sam
ovdje zatekao kada sam se vratio. Prije svega, ljudski
je potencijal impresivan, ljudi su stručni i u velikoj
mjeri posvećeni svom poslu. Što se tehnike tiče, iako
brodovi i naoružanje nisu baš najnoviji i najmoderniji,
to su sustavi koji su izuzetno dobro održavani, u viso-
kom stupnju ispravnosti, tako da i iz onoga što imamo
izvlačimo maksimum.

KOMODOR ROBERT HRANJ,
zapovjednik Hrvatske ratne mornarice

HV 416_04_06.indd 4 2/27/13 4:05 PM

Ulaskom Hrvatske u EU, granice RH na moru
postaju granice Europske unije i sigurno je da broj 416 / 1. ožujka 2013.
5
će Hrvatska, a time i HRM, biti pod posebnim
povećalom u nadzoru tih granica

koje su aktualne ugroze hrvatskog mora lakše, u nekima malo teže, ali uvijek pokušavamo
i koje bi se u bliskoj budućnosti mogle raspraviti o zajedničkim problemima i vidjeti
povećati? možemo li na njih, u zajedničkom interesu, i
Prijetnje s mora su sve brojnije, nisu to klasične odgovoriti zajednički.
vojne ugroze, prijetnje da će nas netko napasti s Suradnju možemo podijeliti na neposredne
mora brodovima, topovima, raketama, nego je bilateralne kontakte, ali i mehanizme višena-
riječ o transnacionalnim, netradicionalnim cionalnog okupljanja gdje surađujemo u sklopu
prijetnjama – makar bi i njih, s obzirom određenih foruma. Primjer je toga Jadransko-
na to da se i s njima susrećemo već dulje jonska inicijativa u koju su uključene sve dr-
vrijeme, mogli okarakterizirati kao tra- žave Jadrana i Jonskog mora.
dicionalne. Riječ je o ilegalnoj trgovini,
pogotovo trgovini oružjem, drogama, suradnja os, s ciljem održavanja spo-
ilegalnoj migraciji ljudi i sl. Neke sobnosti obrane i istodobnog nepove-
od tih prijetnji jednostavno su ćanja troškova dio je nato ideje i ak-
dio današnjeg načina života, tualnih smjernica nazvanih pametna
prije svega globalizacije, po- obrana (smart defence). gdje se u tom
većane trgovinske razmjene okviru nalazi hrm?
i nejednakog razvoja svijeta Zvali mi to Pametna obrana (Smart Defen-
i sl. Hrvatska može očekivati ce), koji kao pojam živi unutar NATO-a, ili
da se određeni problemi na Udruživanje i razmjena (Pooling&Sharing),

cijom i suradnjom protiv
ernih prijetnji i ugroza
moru umnogostruče samom činjenicom da je ušla ugroze ili prijetnje je među najvišim prioritetima. koji je predstavila EU, riječ je više-manje o istim
u EU. Iskustva nekih zemalja pokazuju da je, nakon Treba također napomenuti da u suočavanju s broj- stvarima u kojima hrvatska država, a unutar toga
što su ušle u EU, višestruko porastao broj zahtjeva nim ugrozama na moru i s mora, sami ne možemo i HRM, želi aktivno sudjelovati.
za političkim azilom. Osim toga jedna od najvećih mnogo. Surađujemo s drugim ratnim mornarica- Nužnost mnogih zemalja koje se suočavaju s re-
ugroza za Hrvatsku kao turističku zemlju jesu ma, posebno onima u regiji, i to je jedan od poku- sursnim ograničenjima je imati relativno male
katastrofe, tehnološke nesreće i onečišćenje mora. šaja da na brojne sigurnosne izazove odgovorimo oružane snage, u sklopu toga i male mornarice. U
zajedničkim naporom. U nekim je područjima to takvoj situaciji na brojne sigurnosne izazove mo-
imamo li spreman odgovor za situaciju žemo odgovoriti samo ako udružimo naše snage
opasnosti od onečišćenja jadrana, primje- i zajedno izgrađujemo pojedine sposobnosti, koje
rice zbog potonuća tankera? bi nam inače bile teško dostupne.
Takav je događaj sasvim realna mogućnost, no Stručni skup o HRM-u Govoreći o takvim inicijativama za ratne morna-
teško da itko može reći da je na tako nešto u pot- rice, područje na kojem bismo mi to mogli malo
punosti spreman. I države koje imaju puno veće Hrvatska ratna mornarica - jučer, danas, bolje urediti jest područje pripreme, obuke i ško-
resurse odjednom se zbog takvog događaja nađu sutra bila je tema nedavnog znanstve- lovanja mornaričkog kadra. Potrebe HRM-a za
u situaciji u kojoj je teško naći rješenje. Sjetimo no-stručnog skupa. Početak je to ciklusa novim kadrom su relativno male, a slično je i s
se samo kako je to prije nekoliko godina izgledalo znanstveno-stručnih rasprava kojima će drugim malim mornaricama. Vjerojatno ćemo u
na Aljasci ili ispred francuske obale. Premda ne se izrada Dugoročnog plana razvoja OSRH budućnosti svi razmišljati o zajedničkim školama
možemo predvidjeti takav događaj, jedan su od i drugih strateških dokumenata usmjeriti za naše kadrove, jer je neracionalno organizirati
načina borbe protiv toga mjere predostrožnosti k najboljim mogućim rješenjima. Tijekom veliku školsku instituciju za mali broj kadeta.
i prevencije. U tome svoju ulogu imaju sve insti- skupa održane su prezentacije, iznesena Drugo područje suradnje odnosi se na nadzor mora
tucije države koje su mjerodavne za sigurnost na su mišljenja i vođena je rasprava o ak- senzorima kao što su radari ili tzv. AIS (automatski
moru. U slučaju da se tako nešto dogodi, zadaća tualnoj i budućoj ulozi, sposobnostima i sustavi za identifikaciju). Sustavi su uvezani na
je svih, pa i HRM-a, da smanje štetu što je mogu- modernizaciji HRM-a. Glavne tematske cje- nacionalnoj razini, i mi motrimo situaciju na moru
će više. Mi se, posebno kroz sposobnosti Obalne line bile su sigurnosno okružje RH, HRM do kuda naši senzori dopiru. To ostavlja dio mora
straže, pripremamo i za takav scenarij. Jedan od i društvo, obrambena politika i dugoročni bez nadzora. Slične probleme imaju i naši susjedi
projekata koji upravo realiziramo jest opremanje ciljevi obrambenog planiranja, projekcije na moru. Međutim ako se udružimo i pokušamo
broda za borbu protiv onečišćenja, i nadamo da gospodarskog razvoja i financiranja obram- zajednički ostvariti nadzor mora, možemo znatno
ćemo uz pomoć EU dobiti suvremenu opremu za benog sustava, te potrebne sposobnosti za povećati područje pokrivanja. Zbog toga se dogova-
borbu s naftnim mrljama. Kad govorimo o pri- mornarička djelovanja. U većini tema u obzir raju protokoli o razmjeni podataka, kako bi svi koji
oritetima, borba protiv takve vrste potencijalne su uzete okolnosti potencijalnih sigurnosnih trebaju imali povezanu, jedinstvenu sliku stanja. Ti
ugroza, članstva RH u NATO-u i EU, te prora-
čunskih i financijskih mogućnosti.

HV 416_04_06.indd 5 2/27/13 4:05 PM

nica na kopnu i ona označava područje suverenosti odgovarati svim potrebama koje pred nju i država Usporedno s time HRM i neki drugi dijelovi Oru. specijalnim snagama. racijama? nekim elementima. i ako ne u svim. onečišćenja i nadamo da ćemo uz pomoć EU dobiti suvremenu opremu za borbu s naft- nim mrljama. žave i odvraćanja napada s mora. U skladu s time. Najveći izazov pred HRM-om sada je izrada novog dugoročnog plana razvoja u kojem ćemo svi za- jedno morati odgovoriti na pitanja kakve Oružane snage. i do sada ni jedan kakav hrm trebamo u budućnosti? podataka treba biti brza i u realnom vremenu.indd 6 2/27/13 4:05 PM . U izgradnji ze pomoć. a mornarica mora biti onakva kakvu si ovo mim time bit će za sve nas. ona će dati naznaku o kakvoj Vlada je odobrila i upravo je u tijeku projekt izgrad- HRM. te nam je to jedan od najvažnijih sposobnosti na razini Europske unije. Hrvatska neće na moru. sigurnosti na moru. borba protiv takve vrste potencijalne ugroze ili prijetnje je među najvišim prioritetima Razgovor se protokoli nastoje učiniti efikasnima. u sklopu uvježbani i organizacijski spremni za preuzimanje kontinuiranih prioriteta. U svakom slučaju. a time i HRM. brod koji je štićen na taj način nije otet. Hoće li kreiranju međunarodnog mirnog okružja. zahtijevat će detaljne analize. Oba ova područja (zajedničko školo. kao i probleme. nego će biti novčana sredstva i školovane ljude. pomoć civilnim institucijama naše su temeljne vanje mornaričkog kadra i stvaranje zajedničke a do tada je na nama vojnicima da se sprema. 6 Jedan od projekata koji upravo realiziramo jest opremanje broda za borbu protiv broj 416 / 1. Brodovi su povećalom u nadzoru tih granica. u skladu s vlastitim sposobnostima i moguć. se bave sigurnošću na moru i nadzorom morskih nego i moje kolege u HKoV-u i HRZ-u osjećamo. Kad govorimo o prioritetima. tijekom ovogodišnje Uz te. n HV 416_04_06. nazovimo ih tradicionalne zadaće. na brodove koji su u području operacije. odmah postati dio Šengenske zone. je prirodi operacije riječ. a sa. očuvanja okoliša i sl. osim klasičnih zadaća obrane dr- istodobno.Ta su pitanja iznimno složena. Ulaskom Hrvatske u EU granice Hrvatske i društvo stavljaju. sposobna obraniti državu. ožujka 2013. od obale ili od crte unutarnjih morskih voda. osim regionalnih inici. Da podsjetim. nego moramo napraviti plan koji svi skupa možemo i realizirati. na moru postaju granice Europske unije i sigurno sobna nadzirati njezine morske granice i more. neposrednom suradnjom. prije svega hranu. nje pet novih brodova. granice na hrm-a u međunarodnim mirovnim ope. granice države prostiru se 12 milja na moru. održat ćih nekoliko godina naši će prioriteti sigurno biti kakva su dosadašnja iskustva i budu. ali sve ono što zamislimo mora biti realno i provedivo. društva. Nažalost. izložbe koja se organizira u Splitu. Tim ćemo brodovima znatno unaprijediti nim operacijama. inicijative Pooling and Sharing. moramo spoznati koji su dometi ovog čuvaju brodove pokazali su se kao izuzetno efika. prije svega za zadaće Obalne nostima. države. spo- žanih snaga pripremaju se za mogućnost sudjelo. za sve institucije koje društvo može priuštiti. predmet su i zajedničkih napora razvijanja mi vjerujemo da ćemo do kraja ove godine biti za te zadaće. a razmjena sna mjera u borbi protiv pirata. zajednički velika fregata koja kao pratnja štiti takve brodove. za sve zadaće nadzora mora. što znači da tim je mnogo racionalniji i isplativiji nego jedna dokumentima. se i kada Hrvatska u uključiti politička je odluka. u mjeri u kojoj ona to može biti. zaštite okoliša mora i oceane i tako sudjelovati u borbama protiv rh u eu? i provođenje jurisdikcije u našoj zoni odgovornosti pirata i sl. zadaće. mi u ovom trenutku što za hrvatsku ratnu mornaricu i opseg sposobnosti Obalne straže za sve zadaće nadzora nemamo brodove koji bi mogli ići na otvorena njezinih zadaća znači skorašnji ulazak mora. Vježbu ćemo provesti zajedno sa straže. a onda bar u moru. interesu da što prije uđe u Šengensku zonu. nastoji aktivno sudjelovati u međunarod. u sljede- ASDA-e. Takva mornarica nužno zahtijeva i velika to UN-a koji pod okriljem operacije Atalanta dovo. Istodobno Hrvatskoj je u realnosti. biti pod posebnim sposobna pružati pomoć i drugim institucijama štitili civilne brodove od napada pirata. sudjelovanje u možemo znatno ranije identificirati potencijalne Potražnja za takvim timovima je golema. kakav si možemo priuštiti. unutar toga i Obalne ći planovi za sudjelovanje pripadnika sličnog aspekta. Ali već gotovo tradicionalno šaljemo lju. Takav U skladu s našim važećim zakonima i strateškim Nastoji se da praktički svi vide sve. i granica. mo za takvu moguću opciju. rica koja je zaista sposobna obavljati svoje zadaće. World Food Programa. cilj da što bolje ispunimo zadaće koje se na njih moramo odgovoriti. vanja u aktivnostima autonomnih timova koji bi je da će Hrvatska. ćemo jednu pokaznu vježbu koja prikazuje zadaće jačanje sposobnosti HRM-a. Crta mornarica. kakav HRM želimo imati i naravno. racionalno razmišlja- nje i ponekad možda i teške odgovore. Naoružani timovi koji za ulazak u taj sustav. takve zadaće. u Somaliju u sklopu u svojevrsnom razdoblju promatranja i pripreme takve mornarice mi ne možemo pobjeći od naše tzv. Nema smisla raditi dugoročni plan želja. HRM se treba razvijati kao moderna de u Zapovjedništvo pomorske operacije Atalanta. straže. To je izazov koji ne samo ja. jačanja sigurnosti plovidbe. Morna- a kad god nam se pruži prilika i naše mlade časnike teritorijalnih voda na moru je gotovo isto što i gra. pred nas postavljaju. Svakodnevnim aktivnostima obuke i vježbi situacijske slike na moru). HRM nastoji održati visoku razinu spremnosti jativa.

sposobni i vrlo ko. Tijekom raz. dodjeljuje i pripadnicima OS SAD-a kao Prošlo stoljeće karakterizirale su podjele i vojnim i političkim osobama stranih i gradnja zidova. Stavridis sastao se s ministrom obrane RH Antom Kotromanovićem sukoba i ljudskih žrtava. mornari i ča. . Stavridis. američko odlikovanje cima HVU-a i polaznicima vojnih škola. poveziva. na Kosovu i drugdje. nakon čega je posjetio Hrvatsko Dragi Lovriću admiral vojno učilište i održao predavanje pred. NATO sa svojim sa. “gradnjom mostova“. zasluge i postignuća u radu te bespri- njem. Tijekom predavanja “Sigurnost u admiral Stavridis održao je na HVU predavanje na temu vrata“ NATO-a prema zemljama u regiji. rekao je. n HV 416_07. u sklopu službenog posjeta Republici Hrvatskoj sastao se 18. cyber prijet. ožujka 2013. i tehnički napredniji. operacije potpore miru pod vodstvom racijama u Afganistanu. pouzdane saveznike. Vojna je to nagrada američkih Oruža- veznicima može odgovoriti na njih samo nih snaga koja se dodjeljuje za osobite suradnjom i razumijevanjem.. jekorno obnašanje dužnosti. stavnicima RH i OSRH. terorizam. zato je i bilo toliko puno zemalja. vanje . veljače s mini- Načelniku GS OSRH strom obrane RH Antom Kotromano- general-pukovniku vićem. da OS SAD-a koja se dodjeljuje za osobite vojni predstavnik RH pri NATO-u i EU-u zasluge i postignuća u general-bojnik Mirko Šundov. kovniku Dragi Lovriću američko odliko- krijumčarenje ljudi i droga. kao “Tuškanac” su održani stožerni raz- i ona o situaciji i suradnji u regiji te govori tijekom kojih su razmijenjena o Afganistanu nakon 2014. zaključio je zapo- tijekom razgovora admirala s pred. Ti izazovi su sve kompleksniji Američkih Država (Legion of Merit). čanju sigurnosti i povjerenja u regiji te nastavku politike “proširenja i otvorenih drugi. rit). ekstremizam. godine. pomoćnica glavnog taj. stoljeću” Tom prigodom je admiral Stavridis uru- knuo da u svijetu danas postoje mnogi čio načelniku Glavnog stožera Oružanih izazovi međunarodnoj sigurnosti: ratovi. “Vaši su vojnici.. “Sigurnost u 21. dotaknuta U sklopu službenog posjeta u vojarni sva pitanja bitna za NATO i RH.Medalju za zasluge Sjedinjenih nje i drugi. govora s predsjednikom Josipovićem. mišljena o najvažnijim područjima su- Admiral Stavridis je istaknuo izniman radnje OSRH i NATO-a. ravnatelj radu te besprijekorno HVU-a general-pukovnik Slavko Barić i obnašanje dužnosti u sklopu službenog posjeta Republici Hrvatskoj admiral James G. vjednik Savezničkih snaga za Europu. mornari i časnici profesionalni. 21. Stavridis uručio je stavnicima MORH-a. bili Sjedinjenih Američkih načelnik GS OSRH general-pukovnik Država (Legion of Me- Drago Lovrić. admiral James G. snimio Davor Kirin. Vojna je to nagra- nika NATO-a Kolinda Grabar Kitarović. Josip Kopi vijesti “Vaši su vojnici. Europi i ulozi NATO-a i Hrvatske u ja- risni NATO-u“.indd 7 2/27/13 4:05 PM . na Kosovu i NATO-a u kojima sudjeluju i Oružane drugdje. s naglaskom na doprinos Hrvatske u savezničkim ope. stoljeću. snage RH. sposobni i vrlo korisni NATO-u“. rekao je admiral Stavridis ističući izniman doprinos Hrvatske u savezničkim operacijama u Afganistanu. stoljeću“. Medalja se no za globalnu sigurnost u 21. Vrhovni zapovjednik Savezničkih snaga za Europu u Hrvatskoj Vrhovni zapovjednik Savezničkih snaga za Europu. To je  ključ. 7 Domagoj VLAHOVIĆ. te djelatni. snaga Republike Hrvatske general-pu- krizna žarišta. U kratkoj izjavi nakon predavanja istaknuto je da Hrvatska i NATO uvijek general Lovrić je zahvalio admiralu mogu računati jedan na drugoga kao na Stavridisu na posjetu i istaknuo da su. te o situaciji u jugoistočnoj snici profesionalni. naglasio je. između ostalih. OSRH.Medalju za zasluge Na predavanju su. broj 416 / 1. admiral Stavridis je ista.

Odbor za obra. je da je Plan za tekuću godinu prvi put Sukladno Planu nabave ove je godine izrađen tijekom prošle godine. godini bit će veza. Uoči predstavljanja Plana nabave za vršnu fazu projekta BOV. prije svega. a u povjerenstvima za nabavu ne mogu sudjelovati osobe koje su sudjelovale u izradi zahtjeva za nabavu i planiranju financijskih sredstava. a Nacionalno vijeće predsjednik ophodni brod. za. je veljače će se smanjiti na najmanju moguću održan radni sastanak predstavnika Mi. protupožarni avion Air Tractor. Plan također osigurava učin.. je tehnička dokumentacija za borbeni MORH se koordinirao sa strukom.. nabave s oznakom tajnosti (9%). održavanje je donošenja u tijeku. završnu fazu savjetnik Predsjednika RH za obranu ni uz višenamjenske borbene avione. Prije tri dana utvrđena transparentan i otvoren. remont mina. se odvajaju na temelju višegodišnjih nu nabavu MORH-a Branko Pribolšan ugovora (27%). (16%). i mirovne misije. tj. n HV 416_08. U tom procesa nabave. transmisijski vodovi. rekao je načelnik Sektora za javnu Glavnim stožerom OSRH. oprema za elektroničko na nabave MORH-a za 2013. remont brodova. brod. Ministar za sredstva za materijalno zbrinjavanje. borbenu odoru. zbrinjavanje UbS-a i stavljali ministar Ante Kotromanović. MORH i OSRH su na sastanku pred. mjeru. a osigurava također učinkovitost i transparentnost nabave. Uoči predstavljanja Plana nabave za 2013. godini: oni će biti vezani uz vi- nu predvodio je predsjednik Tomislav šenamjenske borbene avione. izgradnju skladišta UBS-a. a u ovoj Hrvatskog sabora te Nacionalnog vijeća će godini biti tek nešto više od 154 mi- za praćenje provedbe Strategije suzbija. posebna oprema za specijalne postrojbe. je istaknuo da MORH svakako želi u koje obuhvaća Plan. U izradi Plana njavanje UbS-a i mirovne misije. su iznosu rezervirana sredstva koja Načelnik Samostalnog sektora za jav. a u o javnoj nabavi (43%) i predmeti nabave povjerenstvima za nabavu ne mogu u doradi. predmeti nabave koji predstavljajući koncept Plana nabave će se sklopiti s poznatim partnerima. helikoptere. U te predmete ulaze usluge nja korupcije Hrvatskog sabora. žarni avion Air Tractor. autonomno podvodno vozilo. tvrtki koje pružaju uklanja mogućnost da MORH potroši komunalne usluge i sl. želi biti transparentan i otvoren Aktualno Domagoj Vlahović. NBK oprema. obalni ophodni projekta BOV. ubojna sredstva-stre- vezanih uz djelokrug rada MORH-a čije ljivo. rekao je da je on organiziran tako da poput ZTC-a.78 milijardi kuna). Pletera. lotnih letjelica. Pribolšan je istaknuo da su oni većinom dogovoreni u prethodnim razdobljima. smještajnih objekata i kuhinje Zemunik. predviđena 1. industrijsko zbrinjavanje UbS-a knuo da MORH.indd 8 2/27/13 4:05 PM .. sudjelovati osobe koje su sudjelovale u Govoreći o predmetima s oznakom taj- izradi zahtjeva za nabavu i planiranju nosti. pred- viđenih. bojnih komunikacija. industrijsko zbri..741 većoj mjeri uključiti mišljenje Saborskog milijarda kuna od ukupnog proračuna odbora za obranu u realizaciju i praćenje MORH-a (4. smještajnih objekata i kuhinje Zemunik. ministar Kotromanović je ista. ožujka 2013. Sastanku je nazočio i Najbitniji projekti nabave u 2013. predmeti više proračunskih sredstava od pred. Radnom sastanku nazočili su članovi Odbora za obranu Hrvatskog Na kraju predstavljanja Pribolšan je mjenik načelnika GS OSRH kontraad. koji još nisu kompletni (5%). Glavna i dijelovi za održavanje BOV-ova i bespi- tema sastanka bila je predstavljanje Pla. a izviđanje. obalni Ivić. helikoptere. 8 broj 416 / 1. u OSRH s članovima Odbora za obranu 2012. sabora te Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja naveo najbitnije projekte nabave u miral Ante Urlić i drugi. godinu. korupcije Hrvatskog sabora 2013. autonomno odoru. avion. financijskih sredstava. izgradnju skladišta UBS-a. protupo- Vladimir Šeks. snimio Tomislav Brandt Koncept Plana nabave organiziran je tako da otklanja mogućnost da MORH potroši više proračunskih sredstava od predviđenih. za. lijuna kuna. oko 840 milijuna kuna. U Časničkom domu Hrvatskog vojnog No iznos koji se za njih odvaja nastojat učilišta “Petar Zrinski“ 20. Zlatko Gareljić. a zanimljivo nabavu. zamjenica ministra Višnja Tafra. ministar Kotromanović je istaknuo da MORH. jurišna puška i održana je i rasprava o paketu zakona dodatna oprema. meti kategorije po zakonima i uredbama kovitost i transparentnost nabave. go- nistarstva obrane RH i Glavnog stožera dini je iznosio oko 887 milijuna kuna. borbenu 2013. Transparentno i otvoreno o Planu nabave za 2013. koji izazivaju posebno zanimanje. želi biti podvodno vozilo. prije svega. To je već učinjeno: u 2011.

snimio Davor Kirin Aktualno U 2013. čuvanje i održavanje ove godine pošto budu ispunjeni svi troškova gradnje i opremanja je u UbS-a tj. “Skladišta će “Eugen Kvaternik” Slunj. Dugoročnim planom planira se skladištenja UbS-a. izaslanstvima su pred. Predstavljanje projekata izgradnje novih skladišta UbS-a prilike 40. U 2013.000.000. svih planiranih objekata planirana je laboratorijskog ispitivanja kemijske postojanosti baruta te pro- dima. rekao je u izjavi za medije građevina u sklopu vojnog vježbališta opasnih tvari određene skupine spojivosti. na naknada. dodao je višegodišnjim financiranjem u idu- vode 100 % specijalistički nadzorno-tehnički pregled UbS-a kako najavivši da će izgradnja početi tijekom ćih 6-7 godina. sladišna kompleksa: VSK “Jamadol” u ska nekoliko objekata vojnoskladišnog Karlovcu.. će se radovi i na podizanju sigurnosti Na sastanku s daruvarskim gradona.indd 9 2/27/13 4:05 PM . biti potpuno u skladu s NATO standar. godini planirana je izgradnja čuvanje i obilazak). ožujka 2013. Izgradnja su sposobnosti unutarnjeg i vanjskog balističkog ispitivanja UbS-a. ždral” Doljani planira se utrošiti ot- ispravnosti UbS-a. a procjena konačnih bi se osiguralo njegovo sigurno skladištenje. u postojećim skladišnim kom- pleksima OSRH za što je osigurano oko 20 milijuna kuna. 70. i vojnoskladišni kompleks “Hrvatski Izgradnjom novih kapaciteta provest ždral” u Doljanima. betonski poluukopani skladišni objekti Inače. radnicima razgovaralo se o  projektu U ovoj je godini također planirano na- gradnje sedam novih objekata u sklopu puštanje četiri neperspektivna vojno- kompleksa u Doljanima.00.00 kn. Izgradnjom novih smanjiti zona opasno. n ćem i zamjenikom načelnika GS OS pet novih skladišta UbS-a. sno kompleksa. uz Doljane i Slunj to je i Trbounje“ o čuvanju opasnih Potkop kod Drniša. povećati sigurnost VSK “Borik“ u Velikoj Buni služit će područja u kojem kao distribucijsko skladište za prijam se skladišta nalaze. je veljače posjetilo grad Daruvar što je osigurano oko 20 milijuna kuna. U taj je kompleks u tvari EU.000. sukladno propisima o čuvanju građana“. 9 nost građana“. tipski armirano. smanjenje na tri perspektivne lokaci- sukladno propisima je. rekao je u izjavi za medije ministar Kotromanović Domagoj VLAHOVIĆ. Izgradnjom novih kapaciteta provest će se radovi i na podizanju sigurnosti postojećih skladišnih građevina odnosno kompleksa. Za izgradnju u VSK “Hrvatski čuvama UbS-a. biljni i smanjenja broja lokacija skladišta. HV 416_09.000. Nakon obila. godini planirana je izgradnja pet novih skladišta UbS-a. Navedeni sustav podrazumijeva periodični pregled rekao da MORH podupire projekt lokal. sustav nadzora ispravnosti i upravljanja strateškim pri- preduvjeti. i otpremu UbS-a. sigurna i autonomna”. na području RH trenutačno se pridonijet će većoj nalazi 20 vojnoskladišnih kompleksa sigurnosti i kvaliteti UbS-a. a za izgradnju novih skladišnih građevina u sklo- Novi skladišni kapaci.. Oružane snage razvile ministar Kotromanović. neperspektivnih VSK-a doći će do infrastrukturu. smanjiti kuna čime je izgrađeno sedam novih mogućnost nastanka izvanrednih događaja. “Nova će skladišta biti kvalitetnija i podići će sigur­ broj 416 / 1. skladišnih kapaciteta i napuštanjem sti za stanovništvo. pu VV “Eugen Kvaternik” Slunj oko teti. projekta izgradnje sedam novih uko- Trenutačno u OSRH ima oko 17 000 tona neperspektivnog UbS-a dišta UbS-a za potrebe Oružanih snaga panih građevina u sklopu vojnoskla- (konvencionalno neperspektivno streljivo i eksplozivne naprave). “Nova će skladišta dišnog kompleksa “Hrvatski ždral” Do- Riječ je o potpuno stabilnom i sigurnom UbS-u koji se čuva u biti kvalitetnija i podići će sigurnost ljani te 13 novih skladišnih ukopanih postojećim skladišnim kompleksima. Republike Hrvatske. Izaslanstvo Ministarstva obrane RH i ne samouprave kojim će mjesto Doljani životinjski svijet čime će se postići uštede (komunal- Oružanih snaga  RH na čelu s mini. Mate Ostovića.. “Velebit -3“ u Delnicama. VSK kompleksa “Hrvatski ždral”. Ministar Kotromanović je tijeku. vodna naknada i sl. sigurnost skladišnih – 2012). postojećih skladišnih građevina odno- čelnikom Daliborom Rohlikom i su. u pratnji “Čerkezovac” Dvor i VSK “Gronmačnik” zapovjednika ZzP-a general-bojnika u Slavonskom Brodu. Aktivnosti u 2013. te strom obrane Antom Kotromanovi. Povećat će se posljednjih nekoliko godina (od 2009. investirano oko 30 milijuna kompleksa. biti priključeno na vodovodnu mrežu. dio su planiranog stavljeni projekti izgradnje novih skla. u postoje- RH kontraadmiralom Antom Urlićem ćim skladišnim kompleksima OSRH za 15. objekata.

HV 416_10. ske bojne pukovnikom Paulom Schneiderom u sklopu kojeg djeluje Susretu su nazočile i pomoćnica ministra obrane za ljudske resurse i satnija 10. Posljednji dio sastanka bio je posvećen jačanju tem Europskih strukturnih fondova te povezivanja obrambenog sektora s partnerstva s Ujedinjenim narodima u vođenju mirovnih operacija te mo- industrijskom i znanstvenom zajednicom s ciljem razvoja sposobnosti za dalitetima kojima bi se osnažila suradnja UN-a i Zajedničke sigurnosne i civilnu i vojnu namjenu. OJI Veleposlanik RH u Izraelu Pjer Šimunović posjetio je 11. suradnje (Military Training and Cooperation Programme . a najveći Afganistanu kao jedan od broj. jateljske veze Kanade i Hr. veljače boravili u Splitu. Tijekom posjeta priređeno Tom prigodom potpisan je Memorandum o suglasnosti MORH-a i  Mini. Tijekom susreta je istaknuto Golanske visoravni. satniju koja je pod zapovjedništvom austrijske vanjskopolitičkih prioriteta bojne. veljače kanadski vojni Šimunović održao je sastanak sa zapovjednikom UNDOF misije. Potpisan memorandum hrvatski kontingent mirovne misije UNDOF na Golanskoj visoravni. i 13.MTCP). OJI M. Na sastanku se raspravljalo o daljnjem razvoju obrambenih dio sveobuhvatnog pristupa Europske unije u suočavanju s postojećim sposobnosti. Veleposlanik RH u Izraelu Predstavnici Japanske ratne posjetio pripadnike mornarice posjetili HRM 10.indd 10 2/27/13 4:06 PM . visoravni transparentnost i nepristranost u djelovanju. a koje je predvodio načelnik Stožera Divizijuna za obuku Japanske ratne mornarice kapetan bojnog broda Masahiko Hoshino. Bilo je riječi i o dvije tekuće operacije Europske obrambene politike Europske unije. kojeg je uime indijskim general-bojnikom Iqbalom Singh Singhom. godine. Ostali pripadnici raspoređeni su na dužnosti u Zapovjedništvu obiju zemalja. U kampu Ziouani. izazovima na Rogu Afrike. a što je U razgovorima s visokim časnicima UNDOF-a razmijenjena su mi- nastavak višegodišnje suradnje na području izobrazbe i obuke. misiji za somalijske sigurnosne snage EU TM Somalija. Sunčana Vukelić i kanadska veleposlanica u Hrvatskoj Louise LaRocque. General Singha ka kroz kanadski MTCP. misije UN-a koja djeluje na području izraelsko-sirijske crte razgra- o školovanju s Kanadom ničenja nakon Jomkipurskog rata. I glavni zapovjednik kako Republika Hrvatska izrazito cijeni kanadsku potporu u razvoju spo. sti. načelnikom pomoćnika ministra za obrambenu politiku MORH-a primio načelnik Stožera misije brigadirom Cirilito Sobejanom i zapovjednikom austrij- Sužbe za međunarodnu bilateralnu i regionalnu suradnju Boško Rotim. a osobito angažman u Trenutačno u misiji UNDOF sudjeluje 97 pripadnika OSRH. pomorskoj operaciji EU NAVFOR Somalija ATALANTA te obučnoj če u Dublinu u Irskoj na sastanku ministara obrane zemalja članica Eu. ponajprije istaknuli su veliki doprinos hrvatskog kontingenta cijeloj misiji. ožujka 2013. na čelu sa zapovjednikom 10. starstva narodne obrane Kanade o kanadskom programu vojne obuke i čija je zona odgovornosti sa sirijske strane crte razgraničenja. unije. njih 76. HRVCON-a bojnikom Milom Vukičevićem. mogućnosti razvoja i financiranja obrambenih projekata pu. do 15. izaslanik u Republici Hrvatskoj. operacijama diljem svijeta. vanjske politike i razvoja njezinih Oružanih snaga. velja. hrvatskog kontingenta. posebno ističući njihovu visoku profesionalnost.Na radnom sastanku razgova- ralo se o posjetu brodova Japanske ratne mornarice Hrvatskoj ratnoj mornarici koja je planirana u rujnu ove godine a koja će obilježiti dvadesetu obljetnicu dobrih odnosa dviju zemalja. a je istaknuo kako su glavni motivi UNDOF-ove misije na Golanskoj istaknute su i dobre i pri.  misije UNDOF. Obje su operacije ropske unije. VIJESTI Sastanak ministara obrane zemalja članica EU u Dublinu Zamjenica ministra obrane RH Višnja Tafra sudjelovala je 12. u školovanju naših časni. na izraelskoj strani crte razgraničenja. čine 3. brigadir Antonio Battista. Komodor Hranj istaknuo je da se dugogodišnja uspješna suradnja dviju mornarica temelji na razmjeni znanja i iskustava te se očekuje njezin nastavak i u budućim projektima. 10 broj 416 / 1. Hrvatski veleposlanik istaknuo je važnost koju Hrvatska pridaje svom vatske. u Siriji i cijeloj regiji općenito. komodor Robert Hranj sastao se s predstavnicima Japanske ratne mornarice koji su od 13.V. je i neformalno druženje s dijelom pripadnika hrvatskog kontingenta. te bliska suradnja doprinosu svjetskom miru i sigurnosti sudjelovanjem u mirovnim u NATO-u u pogledu glo. veljače 10. što je ujedno i prepoznatljivi dio njezine balne i regionalne sigurno. započete šljenja oko sve napetije političko-sigurnosne situacije na području potpisivanjem Memoranduma 2006. general-bojnik Singh Singha i zapovjednik AUSBATT-a Schneider sobnosti OSRH za rad i interoperabilnost u NATO strukturama. veleposlanik U nastupnom posjetu u MORH-u boravio je 13. HRVCON-a u misiji UNDOF Zapovjednik Hrvatske ratne mornarice.

odlučnošću. na sve naše žrtve. predstavnike parlamenata i parla. koji kao izvrsna platforma za razmjenu informacija i mentarnih odbora za obranu. ožujka 2013. Udruga izviđača “DT Gavran” te brojni suborci. nosti. zbor Udruga veterana gardijskih postrojbi. veljače obilje- žena je 19. gardijske brigade Tigrovi. Bio je istinski domoljub. u Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici ponašanja Europske agencije za obranu i njegovu nju završio je dvodnevni seminar pod nazivom Europske unije. nevladinih organizacija i institucije iz regije i šire. Gavran je poginuo na vrletima Velebita gdje su njegovi suborci držali položaje strateški važnog područja za obranu a kasnije i za oslobađanje domovine. vjerom i dobrotom ulije- vao sigurnost i snagu svojim suborcima. Udruga specijalne policije. Uz Gavranove najmilije i brojne mještane na komemoraciji su počast junaku došli odati izaslanstvo OSRH i MORH-a. voditelj odgovornosti koji se primjenjuju kod raznih aktera reforme sigurnosnog sektora okupila je više od izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj sigurnosnog sektora kao i njihove slabosti i pred- 30 sudionika. Na- i zajedništvo.Gavran”. bri. najmlađeg pukov- nika Hrvatske vojske i legendarnog zapovjed- nika 2. i direktor RACVIAC-a. Želio je Damir dati dijskog za specijalističku obuku dočasnika svoj doprinos onako kako je hrvatski čo. Seminar je nastavljen predavanjima o kodeksu M. kon komemoracije u župnoj crkvi Gospe ranjenih i nestalih branitelja poruka su i Snježne održana je misa zadušnica koju putokaz budućim naraštajima kako se voli je predvodio vojni kapelan don Milenko i brani jedina nam domovina”. istaknuli su važnost se tiču odgovornosti u sustavu obrane i poslužio i planiranje. godišnjica pogibije heroja Domo- vinskog rata Damira Tomljanovića . a upravo vi suboraci i predstavnici braniteljskih je naš naraštaj dobio tu priliku. odgovornosti u  sustavu obrane te mehanizmi Treća u nizu aktivnosti koje se bave temeljima Otvarajući seminar Boris Blažeković. “Damir Tomljanović . Udruga pripadnika Sre- dišta gardijskog za specijalističku obuku dočasnika “DT Gavran”.Č HV 416_11. stožerni brigadir Zdravko Andabak. predstavnika ministarstava obrane i skupštini NATO-a. posebice u kontekstu ekonom.Gavra- na. gadni general u mirovini Tomo Medved. rekao je na Majić a na kojoj su između ostalih bili i komemoraciji predsjednik Udruge ratnih generali Mladen Markač i Josip Lucić te veterana 1. kao i predstavnike je. 11 Počast legendarnom Tigru Damiru Tomljanoviću Gavranu U Krivom Putu kod Se- nja 17. proračuna. Pozivam udruga Zadarske županije i Grada Zadra vas da očuvamo sjećanje na našeg Ga. Gavrano- vjek kroz stoljeća želio i nadao se. utjecaju na povećanje transparentnosti. predstavni- akademske zajednice. broj 416 / 1. gardijske brigade Tigrovi. “Danas se s ponosom prisjećamo našeg Tigra Damira Članovi Udruge pripadnika Središta gar- Tomljanovića Gavrana. OJI Seminar o obrambenoj odgovornosti U RACVIAC-u – Središtu za sigurnosnu surad. Seminar je otvorio i neka nova pitanja koja vanjskih poslova  uključenih u obrambenu politiku poslanik Branimir Mandić. Udruga ratnih veterana 1. vele.indd 11 2/27/13 4:07 PM . mjera štednje jer smanjuje mišljenja između nazočnih sudionika. ako se primjenjuje. Potom “Obrambena odgovornost u okviru zajedničke ske i financijske krize i smanjenja obrambenog su elaborirarni koncepti horizontalne i vertikalne sigurnosne i obrambene politike Europske unije“. Udruga Tigar 90/91 Rakitje. zapalili su svijeće na krivoputskom trgu vrana. te nevladine organizacije i rizik političke i ekonomske korupcije i omogućuje ka obrambenog sektora. koji je svojom hrabrošću. odgovornosti kao prijekopotrebnog koncepta. pješačke bojne 1. jer djela naših poginulih. gardijske brigade Tigrovi. akademske zajednice. na našu snagu ispred spomen-obilježja Gavranu. Svrha seminara bila je uporabu nacionalnih resura na najbolji mogući na. predstaviti ulogu nacionalnih obrambenih sustava čin.

tjelesne spre- ložili prvi dočasnici njihovih postrojbi mnosti. Petek je istaknuo da od načelnika GS OSRH general-pu. Za kaže prvi dočasnik GS OSRH časnički dočasnika i vojnika mjeseca potvrdio namjesnik Davor Petek uime inicija- ih je Dočasnički odbor na razini OSRH. HV 416_12-13. Ne zato što su 22. pokrivam brod od vrha do dna. mornarima i vojnicima. osjećaj je poseban. od prova do krme. Trebali bi biti motivacija svim svojim Komentirajući zasluge zbog kojih je kolegama. Tako će za mene biti i nakon ovog proglašenja. Skupnika Lovrića i trebalo pomoći općenitom podizanju razvodnika Fijalu za najbolje su pred. Posada broda mora tako funkcionirati. svih temeljnih vojnih vještina. veljače dvojac nagrađen. osrh “Pravi profesionalac vojnik i dočasnik je onaj koji svojom samoinicijativnošću potiče sve ostale da učine i više od onoga što se od njih traži“. dočasnik mjeseca siječnja “Ovoga priznanja ne bi bilo bez doprinosa mojih kolega. nego zato što su dokaz da se nošću potiče sve ostale da učine i više kvalitetan rad unutar OSRH prepozna. ja sam električar. istaknuto je tijekom dodjele nagrada koje su ujedno i dokaz da se kvalitetan rad unutar OSRH prepoznaje Skupnik Dragan Lovrić. Dočasničkog zbora. Mislim da dočasnici moraju biti primjer svima: časnicima. je “pravi profesionalac vojnik i doča- kovnika Lovrića dobili simbolične snik onaj koji svojom samoinicijativ- nagrade. ali po potrebi svi nadopunjavamo jedni druge. Svaki obavlja svoj dio posla. No inicijativa nije samo obavlja iznimno velik posao. Skupnik Dragan Lovrić i ra dočasnik i vojnik m Izbor vojnika i dočasnika mjeseca je. kao godini koja je praćenjem rada mogu promovirati službeno proglašena Godinom vojnika svoju postrojbu i ljude na razini koja i dočasnika. Glavna motivacija za rad? Da na brodu sve bude u redu. 12 broj 416 / 1. Sve bi to simbolične naravi. Evo. nema nikakvih promjena“. uz suglasnost zapovjednika grana. tora proglašenja. da bude što bolji.indd 12 2/27/13 4:07 PM . od onoga što se od njih traži“. predstavljam svoju granu i postrojbu. kvalitete obuke. Nadalje proglašenje pokazuje prvim nova je inicijativa koja će sigurno dati dočasnicima postrojbi da kvalitetnim snažan pečat 2013. rada. ožujka 2013.

pokazao visoku ka i nižih razina dočasnika za cjelokupni razinu znanja i sposobnosti. Razvodnik Vaclav Fijala rođen je 1975. no pomogavši kolegama. pa sam radio vođen automatizmom. 13 Domagoj VLAHOVIĆ. dolazi u Zagrebu. zira na tehničke i vremenske neprilike. Snijeg je padao bez prestanka.indd 13 2/27/13 4:07 PM . ma svom pozivu.” rekao je načelnik. nira svaki. Osamnaest sam godina u vojsci i čovjek se navikne na brz tempo rada. 15. snimio Josip Kopi Razvodnik Vaclav Fijala. pa i najmanji zupčanik. ožujka 2013. ako ne funkcio. a se tijekom otklanjanja posljedica velikih u OSRH je od 2005. zapeo sam. kada je opskrbu i boravak u vojarni “Pukovnik prilikom angažmana na tehničkom odr. getskog odjeljka na R-TOP 42. gardijskoj brigadi. To je do izražaja osobito osigurao uvjete za nesmetan život. ić i razvodnik Vaclav Fijala k mjeseca siječnja Uoči dodjele general Lovrić je. Uspjeli smo i vojarna je mogla normalno funkcionirati. n HV 416_12-13. sustav. Svojom je snalažljivošću. Sigurno mi tada nije mi padalo na pamet da ću postati vojnik mjeseca“. rad. Od početka sposobnošću i samoinicijativom. a tehnika se kvarila. biografiji su mu dužnosti u 2. Karijeru je započeo u siječanjskih snježnih padalina. nije bilo praznog hoda. potvrdio značenje vojni. Nisam spavao više od pedeset sati. broj 416 / 1. do Danas je voditelj brodskog elektroener. došlo tijekom prošlog mjeseca. neprekidno radio bez odmora  od 13. bez ob- iskazuje visoku razinu odgovornosti pre. “OSRH su kao sat. u Splitu. vojnik mjeseca siječnja “Kad je trebalo zapeti. Sada je u Godini vojnika i dočasnika? Skupnik vozač u Bojni NBKO HKoV-a. kada je 4. samoinicijativ- dvojici najboljih. a nastavio u HRM-u. a u OSRH -u je od 1995. gardijskoj Tko su ljudi koji su obilježili prvi mjesec brigadi i u Protuzračnoj obrani. siječnja. čestitajući žavanju borbenih sustava. Istaknuo Dragan Lovrić je rođen 1985. Milivoj Halar” u Dugom Selu. U do problema.

.. Vojni poligon “Cerovac” Obuci je pristu- pilo 23 odabra- nih polaznika iz raznih postroj- bi OSRH. Nakon teoretskog dijela u vo- jarni “Kamen- sko” uslijedio je zahtjevniji praktični dio na inženjerij- skom poligonu “Cerovac”.indd 14 2/27/13 4:07 PM . Obuka obučavatelja za borbu protiv HV 416_14_15. Za njih se brinulo pet iskusnih instruktora iz Inženjerijske pukovnije ZOD-a. 14 broj 416 / 1. ožujka 2013.

imati puno vremena za opuštanje. Marijanović objašnjava pola- dođe u više postrojbi i na više razina jest znicima jedan tipični oblik IED-a. tijekom sljedećih dana vojnici neće brinulo pet iskusnih instruktora. no za pozitivne poma. Ono što sada radimo IED-a na inženjerijskom poligonu “Cerovac“. tek nas upozorenje stečena znanja trebali primjenjivati u tjera da se usredotočimo i primijetimo obuci pripadnika svojih postrojbi. posebno kad se da je terenski dio nezamjenjiv. Instruktori i demotimovi Pukovnije izlažu polaznike stalnim provjera. ali i “Ovdje je vrlo zanimljivo. ističe poručnik. In- IED). Saznajemo da se obuka upravo zahuk- ka iz raznih postrojbi OSRH. snimio Josip Kopi S obzirom na to da su zloglasne im. možemo susretati i u misiji. da bude što teža i nepredvidljivija. o njoj treba izvijestiti ostale. kobni IED može biti gruda blata broj 416 / 1. vještajne bojne. učionici. način obuku Inženjerijske pukovnije. “Apsolut- dio u vojarni “Kamensko“ bio je samo 14 no nam odgovara. bilo je tako i u sami uče i obnavljaju znanja svaki dan. pripadnika OSRH o IED-ima je zasigurno osigurati ljude i područje…Instruktor na visokoj razini. i postupcima u slučaju nailaska na njih“. veljače). Za njih se tava. djeli smo na poligonu “Cerovac“. OSRH nastoji posvetiti što veću dobar je za obuku. sve do pridonijeti da C-IED u raznim oblicima gunnera“. narednik Krešimir Marijanović potvrđuje ke uvijek ima mjesta. 15 ma. način osiguranja…Na prvi po- Obuci obučavatelja za C-IED. ručnik Robert Perijević. usput pohvalivši dobru sti o IED-u u raznim kriznim žarištima. Pri. ljudi koji bi gled ne vidimo ništa. IED je vrlo bitna kaže narednik Igor Erceg iz Vojnooba- tema u pukovniji.. Inženjerijska pukovnija ZOD-a je uglavnom nevidljiva. te iskustvo iz izazivaju veliki strah. snježni teren štima.22. o njoj treba izvijestiti ostale. Riječ je o detonacije. teoretski obuka je izvrsno prihvaćena. ne smijemo “Pukovnija je angažirala svoje najbolje zaboraviti da su IED-ovi omiljeno oružje instruktore. S njome. za mirovne misije. Tu su nova pilot-obuka u organizaciji Satnije za svi detalji: izgled. padnici Obučne satnije obučavaju. Težak. No tjedne obuke (11. kobni IED može glavni je izvor znanja i kapaciteta OSRH biti gruda blata ili jedva vidljiv grm. ljude koji imaju potrebnu protiv koalicijskih snaga u Afganistanu i osposobljenost i certifikate. Njegov kolega u činu i iz tako i iz NATO-a. ožujka 2013. u raznim oblicima. zaključio Kako praktična obuka izgleda izbliza vi. Opasnost je uglavnom nevidljiva. sastav naprave. Jedan od alata koji bi mogao od zapovjednika tima ili vozila. ali i raznim ulogama. Opća obučenost zapaziti. IED-ova. mora struktori i demotimovi Pukovnije izlažu biti upoznato što više pripadnika OSRH. “polazni- uzme u obzir asimetričnost “proizvodnje“ ci kroz njega moraju proći više uloga. Od dvo. Naglasak je bio na praktičnom dijelu. opasnost treba zapaziti. tanki konac razapet preko makadama. koji nudi provizirane eksplozivne naprave (IED) sve potrebne uvjete za obuku. terenskim vozilima. Opasnost Naravno. ali ovo je prava stvar“. ali i međunarodnih misija“. u nju stalno stižu novo. Na međunarodnim se postrojbe Ivica Čepuran naglašava da je iskustvima pripadnika OSRH i temelji obuka posebno dobra za pripadnike VoB- program ove obuke.indd 15 2/27/13 4:07 PM . Nastupaju pješice ili u u mirovnim misijama u kriznim žari. osigurati ljude i područje… Domagoj VLAHOVIĆ. a i da bi je trebalo proći što više vojnika. Oči kad je riječ o borbi protiv improviziranih i uši stalno su napeti. n HV 416_14_15. Obuci je pristupilo 23 odabranih polazni. ističe bit ćemo bolji u njihovu prepoznavanju zapovjednik obuke i Satnije za obuku po. je dočasnik VoB-a. organizaciju te iskustvo i znanje svojih kako od pripadnika OSRH u misijama instruktora. Zahvaljujući obuci OSRH. opasnost treba eksplozivnih naprava. polaznike stalnim provjerama. Oči i uši stalno su napeti. Polaznici možda i najveća prijetnja za vojnike u su podijeljeni u timove i izmjenjuju se u suvremenim oblicima ratovanja. ona je i dio priprema sati. ili jedva vidljiv grm. za koju je poželjno pozornost obuci u borbi protiv njih (C.

Sekto- ru za naoružanje.znanje iz područja održavanja VZ i ZT se sve to čini zbunjujuće. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.znanje engleskog jezika . elektrotehničke ili prometne i sposobnostima. Snimio Davor Kirin za popunu upražnjenih mjesta u MORH-u i RACVIAC-u U Stožeru operacije 1. bojnik Pleša više što je riječ o multinacionalnom okru. do 19. Sarajevska cesta 7.VSSp: D31PC53 . Ostali stručni uvjeti: dužnosti bile su briga o sigurnosti u zračnom Ove će godine kompletan kontingent koji . Imao sam također i Uvjeti: dana nakon povratka s Kosova gdje je. što je.vrsta/čin: pukovnik. osposobljenosti i znanja tehničke standarde. obavljao no vrijedno iskustvo. Centru za ulazak u zračnu sigurnosnu zonu. smo upoznali tijekom školovanja u Zapo.vrsta/čin: pukovnik . tijekom dodatni izazov. dite da vas do jučer nepoznati ljudi cijene zračni promet po tome što i kako radite. Moje nakon odlično isplanirane i izvršene zadaće. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA MINSKO-EKSPLO- ZIVNA SREDSTVA – 1 izvršitelj u Odjelu za ubojna sredstva. 10 000 Zagreb. Dobar je osjećaj kada DE – AVIONI – 1 izvršitelj u Odjelu za zrakoplovno dužnost J3 desk officera i LNO (časnik za dođete u međunarodno okružje i kada vi. tehnički ili prirodni smjer pripadnik misije KFOR u Stožeru operacije. Puno toga struke – zračni smjer Mario Pleša bilo mi je poznato od prije. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA ZT STANDAR- duljeg vremena kao jedini Hrvat. sve operacije koje se odvijaju KFOR helikop. hrvatskom kontingentu KFOR-a . koji su se u njemu odvijali. i 20. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA UN – 1 izvršitelj u Odjelu za multilateralne poslove. Službi za opremanje i modernizaciju. O njihovoj ulozi u KFOR. ožujka 2013. zatim padnicima 93. Samostalne službe za vojni zračni pripadnika naših Oružanih snaga bojnik Ple.VSSp: DO1PC53 Pun dojmova i svježih sjećanja nakon svoje Zvuči kao opsežan i zahtjevan posao.VSS – strojarske. srpnja 2012. promet ša ocjenjuje iznimno visokom.vrsta/čin: bojnik/pukovnik . koje je . .VSS – društveni.aktivno znanje engelskog jezika nom operativnom centru u kojem je.rod/struka: tehnička Osim propisanih uvjeta kandidati moraju ispu- njavati uvjete iz članka 19. Službi za multilate- ralne poslove i međunarodnu sigurnost.znanje iz područja održavanja VZ i ZT prostoru i u svim vrstama prometa. iskustvo. VODITELJ ODSJEKA ZA FINANCIJE I ADMI- obrada podataka i procesuiranje zahtjeva za stojeće zadaće maksimalno su osposobljeni NISTRACIJU – 1 izvršitelj u RACVIAC-u. a za pred. Ostali stručni uvjeti: nam je pričao o Stožeru operacije – Združe. bio . “U Združenom operativnom centru prate Ujedinjenih naroda.VSSp: D13PC53 se i koordiniraju sve operacije i nadgleda uputio 10. sigurnost i spremni. iz sadržaja koje .indd 16 2/27/13 4:10 PM . “Za mene je to bilo izuzet. kao zadaće kao savjetodavno tijelo koje nadzire .VSS – financijske.prethodno iskustvo na sličnim dužnostima 5.vrsta/čin: pukovnik. civilnog odlazi u operaciju KFOR biti popunjen pri. ženju. Uprava za ljudske resurse.VSS – strojarske.VSS – tehnički smjer .znanje engleskog jezika i zna raditi vrlo brzo se snađe i uspješno 3. tim . kako ističe bojnik Pleša. n sigurnosnu suradnju sa sjedištem u Rakitju Uvjeti: .rod/struka: zrakoplovstvo priliku vidjeti kako to izgleda i funkcionira Ostali stručni uvjeti: u stvarnoj situaciji.” . terima i zrakoplovima. struke – zračni smjer u svjedoči i pismo zahvale glavnog tajnika . elektrotehničke ili prometne Bojnik priliku časno predstavljati RH. posada i nadzor civilnih institucija koje se za obrambenu politiku koplovnoj bazi u Zemuniku. prvog radnog bave zrakoplovstvom. a sada sam imao . HV 416_16. 4. . napominjući Uvjeti: kako su oni uvijek u vrhu po svojim znanjima . uvažavaju vaše Uvjeti: znanje. Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta za- interesirani kandidati mogu dostaviti na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.znanje engleskog jezika i vojnog. ekonomske ili pravne struke .rod/struka: zrakoplovstvo sve što se na tom području događa. REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO OBRANE UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE raspisuje INTERNI NATJEČAJ Operacija KFOR Lada Puljizević. Ban Ki-moona. Sektoru za međunarodnu obrambenu suradnju i sigurnost. zra. .“ HELIKOPTERI – 1 izvršitelj u Odjelu za zrakoplovno – Razinu uvježbanosti. ali ako čovjek želi .rod/struka: opća netom završene prve misije.vrsta/čin: pukovnik bio od 12. 2. Prvih dana na terenu .VSSp: D13PC53 vjedno-stožernoj školi. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA ZT STANDARDE - postaje dio tog velikog tima. Upravi za materijalne resurse Uvjeti: . – tehničke standarde. zalaganje i trud i imate . Rok za podnošenje prijava je 8 dana od datuma objave natječaja u Hrvatskom vojniku. Samostalne službe za vojni zračne operacije i časnik za vezu). siječnja 2013. zrakoplovne baze. 16 broj 416 / 1. Upravi Bojnika Maria Plešu zatekli smo u 93.

tečajeve u OSMVO-u. pregova. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a u vojarni piloti stječu odgovarajuću kategoriju letačke spremnosti i obuke za dodatno “Zemunik” 22. Letačka požara. U drugom Voditelj tečaja natporučnik Željko Franjo Letonia je dijelu tečaja nastavni sadržaj bio uglavnom smatra da sudjelovanje stručnih gostiju-predavača usmjeren na tehnike. civilno-vojnom suradnjom. 24. kao i ključnim procesima i donošenja odluke. zb U Eskadrili višenamjenskih helikoptera na pro. ZOS-a. tečaj u Konceptu obuke OSMVO-a. mnogim drugim važnim temama. uzimanje i protupožarnu sezonu provodit će se vježbe letenja u sklopu preobuke pod vode i pravilno upravljanje avionom AT-802A Fire Boss u zadaćama gašenja stručnim vodstvom nastavnika letenja Protupožarne eskadrile. operacijama te pripravnosti u sklopu deklariranih do 21. taktike i procedure kojima iz civilnih i vojnih struktura obogaćuje kvalitetu se koristi stožerno osoblje u svom svakodnevnom tečaja omogućavajući tako polaznicima moguć- U Središtu za međunarodne vojne operacije u vo. Tečaj za pilote i tehničare Eskadrile višenamjenskih helikoptera 91. Po polazniku je predviđeno 85 sati naleta od čega po 30 CL-415 i Airtractor AT 802 A/F. taktika i procedura OJI HV 416_17. instrumen. Na tečaju je. institucija i raznih ustrojbenih cjelina OSRH. RACVIAC-a. mljovidu čiji je cilj bio uvježbavanje polaznika u u operacijama potpore miru. USAFE. veljače upoznavanje letačkog sastava NATO snaga.K. Tečaj procese koji se odvijaju na strateškoj i operativnoj je proveden na engleskom jeziku i u potpunosti razini tijekom planiranja i odgovora na novonastale se temelji na NATO doktrinarnim dokumentima krize. uspješnu komu. U posljednjem tjednu tečaja značajan iskorak u pripremi za obnašanje stožernih konceptima koji se odvijaju na strateškoj i opera. Završetkom preobuke piloti Obukom se osigurava potreban kadar za protupožarne avione za gašenje dobivaju zvanje kopilota na kanaderima. polaznici su aktivno sudjelovali u vježbi na ze. Polaznici su upoznati i s operacijama potpore i usvojenim hrvatskim vojnim normama (HRVN). je veljače završio peti Tečaj za zadacima polaznici su usvojili znanja potrebna predavača za specifična funkcionalna područja. dužnosti u NATO zapovjedništvima taktičke razine tivnoj razini NATO zapovijedanja. protupožarnog izviđanja i izvođenja letova za prikazivanje mane- preobuka na kanaderima obuhvaća usvajanje znanja.indd 17 2/27/13 4:11 PM . načelima NATO SERE i Personal Recovery su- val Escape Rescue Evasion) programa. osim tečaja bila upoznati pilote i tehničare letače sa letačkog sastava. Obukom na zračnim traktorima primijenjene teorije za pojedini tip aviona. osnovnim postupcima u slučaju izolacije održali pripadnici 435. zrakoplovne baze s osnovama SERE (Survi. a neki od njih dolaze iz civilnih borbom (COIN – Cointer Insurgency Operations). zb zbog njihove OJI Završen peti Tečaj za stožerno osoblje NATO-a vezničke doktrine. ožujka 2013. poput ulogom medija u operacijama potpore miru te HRT-a. sati na vodenim površinama i na požarima. Na teoretskim predavanjima i praktičnim nost slušanja stručnih i kvalitetno pripremljenih jarni “Rakitje”. te provedbu vojnog procesa skog jezika. Organizacija letačke obuke podijeljena neophodnih za upravljanje avionom CL-415 pri vizualnom. primjeni dobivenih tehnika. miru. Prvi dio teoretske nastave obuhvatio je osnove sa. stožerno osoblje NATO-a. radu. a provodi se u tri stupnja letačke obuke kojom M. talnom i noćnom letenju. Ciljana skupina za obučni nosti u OSRH traži i njihovu angažiranost uskom događaj bili su piloti i tehničari letači Eskadrile suradnjom s HRZ-om i PZO-om. višu i posebnu fazu. Osnovna je namjena snaga koje provode spašavanje. vještina i navika varskih mogućnosti aviona i pilota. Cilj je pripremiti časnike za razumijevanje funkcionalnih područja unutar Tečaj za stožerno osoblje NATO-a je slijednorastući i dočasnike OSRH za obnašanje stožernih dužnosti stožera postrojbe razine bojne. tijekom rada stožera zapovjedništva u planiranju i ništava i snaga. Tečaj također svo. Tečaj su stava. višenamjenskih helikoptera 91. je veljače započela letačka obuka pilota za avione Canadair osposobljavanje. sudjelovao i pripadnik Bojne za SERE programom i Personal Recovery doktri. dok dodatno osposobljavanje uk- požara iz zraka. 17 VIJESTI OBUKA NOVIH PILOTA PROTUPOŽARNIH AVIONA U Protupožarnoj eskadrili 93. velike angažiranosti u međunarodnim vojnim storu vojnog objekta “Lučko“ održano je od 19. broj 416 / 1. Završetak tečaja polaznicima je prvi načelima i doktrinom. te temeljne planske i operativne provedbi zadaća u operacijama potpore miru. Polaznici su upoznati s osnovnim 91. je na temeljnu. ustroj i sastav NATO zapovjed. NATO zemljovida. simbola i znakovlja. Letačkoj obuci prethodila je provedba tehničke učionice i ljučuje obuku za kapetane i probne pilote. protupobunjeničkom gostiju-predavača. Za njegovo taktičke razine u zapovjedništvima NATO snaga nikaciju i uporabu NATO radiopostupaka. čitanje pohađanje polaznik mora imati završene određene u operacijama potpore miru. Contingency Response pripadnika oružanih snaga u MVO te postupcima Group iz Ramsteina. specijalna djelovanja jer razvoj navedene sposob- nom u NATO savezu. a traje oko 18 letačkih tjedana. ZzP-a i Pukovnija veze. te zahtijevanu razinu engle- jim sadržajem upoznaje polaznike s temeljnim ranje i posredovanje. a u idućem razdoblju uključujući piloti se osposobljavaju za sigurno slijetanje na vodene površine. informacijskim Pojedine nastavne teme provedene su uz potporu i psihološkim operacijama.

. zrakoplovna baza Zrakoplovno-tehničko održavanje helikop- tera je prije svega timski rad koji zahti- jeva dobru koordiniranost i povezanost među tehničarima. satnik nam objašnjava dinamiku govora sam kaže. stupnja su vrhunac naše kontrole. kako nam na početku raz. II. stupnja koji brinu o Kosovu rade na besprijekornoj tehničkoj ispravnosti održavanju naših helikoptera. nakon 50 i 100 sati O satniku Plazibatu i ljudima koji naleta.. ali i godine radnog isku- stva. na dnevnim i tjednim No što to zapravo znači? pregledima te onima koji se provode nakon 25 sati leta. piste. No zrakoplovni tehničari održavanja no uzlijeću i slijeću. mo reći da su to preventivni pregledi. re.” Na nižoj razini. u mi- tih letova ne bi stalno bdjeli takvi sijama u koje oni ljudi kao što je satnik Plazibat i dje. stupnja. uvježbani i u Afganistanu zra- vrsni piloti koji znaju u svim burama. latnici njegove satnije. zapravo. uloga njegove satnije jest “osigurati nalet koji redovitog pregledavanja helikoptera. 93. u hangarima na rubu “To je. samozatajno i strpljivo rade Iskustvo. Vodeći nas kroz hangar i pokraj jed- tehničko održavanje helikoptera u II. Za besprijekornu tehničku ispravnost Timski rad i godine radnog iskustva Satnik Ante Plazibat. gase požare ili stupnja prepozna- danonoćno hitno prevoze oboljele i to je i cijenjeno i unesrećene s otoka u bolnice ne bi u međunarodnom mogli biti toliko djelotvorni kada iza okruženju. zapovjednik je Satnije za zrakoplovno. stupnju održavanja koja nog od helikoptera koji upravo čeka se nalazi u sastavu Zrakoplovno tehničke bojne 93.indd 18 2/27/13 4:11 PM . obavljaju tehničari II. stupnja uobiča- licu ondje gdje ona treba stići . stupnja. dok sati i sati rada zrakoplovnih tehničara u misiji KFOR na održavanja II. je godišnje planiran Naputkom za obuku i iznosi oko 2000 sati. obično se vrlo malo zna i pouzdanost naših unaprijed utvrđenim listama. HV 416_18_19. znanje i redoviti pregledi koji se rade prema svoj posao. ožujka 2013.ali jeno imaju ulogu svemu što oni rade i postižu prethode instruktora. Tehničari II. helikoptera. može- rijetko piše – no helikopteri HRZ-a i zrakoplovnih tehni. dok ga na višoj razini. PZO-a koji tijekom godine nepresta. tu Tako u misiji ISAF su i helikopterske posade. 18 broj 416 / 1. pregled letjelice obavljaju tehničari I. znanja i iskustva i do sada nismo imali ni jedan izvanredni događaj koji je posljedica njihova propusta. Naravno. mjera predostrožnosti. koplovni tehničari požarima i nevoljama dovesti letje. zajedno s njim. čara održavanja II. zrakoplovne početak uobičajenog procesa provje- baze čije je zapovjedništvo u Zadru i. redovito odlaze.

interve- niraju u slučaju uočenih i prijavljenih kvarova. broj 416 / 1. ali i godine radnog iskustva. u misijama u koje oni redovito odlaze. u remontnim zavodima. Nitko ne može sam znati sve o helikopteru. i jedino kao dobro uigran tim dolazimo do zajedničkog rješenja i dobrog rezul- tata. 50. stupnja vode brigu nad 50-satnim i 100-satnim pregledom te. snimio Davor Kirin II. zapovjednik Satnije za zrakoplovno- tehničko održavanje helikoptera Bez obzira na to je li vanjska temperatura srpanjskih 40 Celzijeva stupnja. znanje i pouzdanost naših zrakoplovnih tehničara odr- žavanja II. i zato je posebno važno iskustvo na ovim poslovima i praksa. 100 i 200 sati naleta. Na razini III. ožujka 2013. a tehničari II. Helikopteri tako prolaze dnevni i tjedni pregled. helikoptera Svaki helikopter HRZ-a i PZO-a uključen je u sustav redovi- tog održavanja i pregledavanja koje se provodi prema jasno utvrđenom redoslijedu. Tehničari II. za koji je odgovoran. ili je kao toga dana kada smo obilazili hangare tek malo iznad nule – a toliko je bilo i u hangaru. u pravilu Satnik Ante Plazibat. Uzajamno povjerenje. tjedni i pregled nakon 25 sati naleta. stupnja su vrhunac naše kontrole. 19 Lada PULJIZEVIĆ. stupnja obavljaju i intervencije nakon prijave bilo kakvih kvarova.indd 19 2/27/13 4:11 PM . a nakon 1500 sati naleta imaju redoviti remont. naglašava satnik Plazibat. sve što se radi mora biti provedeno u skladu s Pravilnikom o održavanju vojnih zrakoplova i zrakoplovne tehnike. koje moramo znati a koje se ne mogu naučiti u školi. n HV 416_18_19.. Zrakoplovno-tehničko održavanje helikoptera je prije svega tim- ski rad koji zahtijeva dobru koordiniranost i povezanost među tehničarima. znanja i iskustva“. stupnja jednako predano rade svoj posao. stupnja obavljaju se 200-satni pregled i remont. Tako u misiji ISAF u Afganistanu zrakoplovni tehničari II. stupnja prepoznato je i cijenjeno i u međunarodnom okruženju. dobra komunikacija i dobri odnosi u postrojbi su ovdje od izuzetne važnosti“. kaže naš sugovornik te s ponosom ističe kako nikada do sada nisu imali ni jedan izvanredni događaj koji je posljedica propusta tehničara. dok u misiji KFOR na Kosovu rade na održavanju naših helikoptera. Satnik Ante Plazibat kaže: “Helikopter mora imati status “ispravan“. Sve je to ozbiljan. i mi jedino tako i radimo“. stupnja uobičajeno imaju ulogu instruktora. složen posao koji zahtijeva vrhunsko znanje i iskustvo ljudi koji ga obavljaju. dodatno. “Mnogo je stvari koje treba napraviti. zrakoplovni tehničari održavanja II. te preglede nakon 25. stupnja zaduženi su za dnevni. Tehničari I. svatko ima svoj segment u kojem je najjači. Iskustvo.

u matičnoj vojarni “Zemunik” u sastavu koje je šest Canadaira Riječ je o zajedničkoj obuci zrakoplovnih posada helikoptera i zrakoplovnih CL -415 i pet Airtractora AT 802 A/F i Eskadrilom transportnih tehničara za održavanje helikoptera u sklopu preduputne obuke i pripreme helikoptera s lokacije u vojarni “Knez Trpimir“ u Divuljama kod pripadnika koji se upućuju u mirovnu operaciju ISAF u Afganistanu kao Splita koja osigurava dva helikoptera Mi-8 MTV-1. moguću potporu u pripremama i provedbi preostalih tečajeva kao i drugih Zapovjednik Protupožarne eskadrile bojnik Davor Turković po. kazao je general sebno je naglasio značenje optimizacije uporabe snaga taktikom Ščuri. je zagrebački imam. regionalni forum za dijalog osam zemalja o svim pitanjima U pratnji dočasnika predavanju su nazočili i vojni kapelan o. velepo. praktičnim primjerima pojasnio kako je operativno i tehnički bolje na požarište uputiti tri kanadera koji će gasiti dva sata nego dva kanadera koji će gasiti 3 sata. kanaderu.K. istaknuo je bojnik Turković.Ć. a iskustva iz operacija ugrađuju se i primjenjuju sa svakim tehničkim pripremama. godinu u Afganistanske nacionalne vojske i po- vrijednosti od 60. Predavač i domaćin ovoga predavanja bio projekte RACVIAC-a na području kon. svibnja) prošle godine maciju u sklopu čega je i pozitivno vrednovan kroz NATO-ov koncept Pametne zračne snage HRZ-a i PZO-a sudjelovale u gašenju 81 požara. Peter Annen potpisali su 20. Na sastanku se razgovaralo o organizacijskim i bazi u Zemuniku. mr.  M. a značajno je kako su hrvatski piloti nositelji i ključno zračnim snagama tijekom ove PP sezone radi poduzimanja kva. HRV CFC Coy ETT (Consoli- dated Fielding Center Company level Direktor RACVIAC-a. HV 416_20_21. dupiranje njezina ustrojavanja i razvoja u novonastalim okolnostima  planira- Tim sredstvima Njemačka podupire nog smanjenja savezničkih snaga. međunarodnih aktivnosti u zrakoplovnoj bazi u Zemuniku“. zrakoplovnu bazu u vojarni “Zemunik” gdje se susreo sa sudionicima Tako će i ove godine baza u Zemuniku sudjelovati u gašenju požara zajedničke obuke hrvatskih. Embedded Training Team) posjetili gurnosnu suradnju u Rakitju. 20 broj 416 / 1. ve- ovogodišnje PP sezone. su 18. jima uz naglasak na postupke i ponašanja prigodom svakodnevnih kontakata RACVIAC je osnovan 2000. dok obrane. koordinaciji sa zemaljskim vatrogasnim novim obučnim ciklusom. je završilo obilaskom molitvenog dijela džamije gdje su pokazane osnove ma Njemačka u potpunosti financirala. veljače obučavanje i mentoriranje postrojbi ugovor o potpori za 2013. u svojstvu vojnog dušobrižnika 21. godine kao jedan od najznačajnijih s afganistanskim vojnicima s kojima će provesti iduće mjesece. gašenja koju Eskadrila koristi uz načelo “više je manje“ pa je na M.Dragan Majić te sigurnosti. je veljače održan radni sastanak na temu “Priprema protupo- žarne sezone 2013. Njemačka daje aktivan i važan vojni kapelan o. čeških i mađarskih savjetodavnih zrakoplovnih iz zraka s dvije eskadrile: Protupožarnom eskadrilom baziranoj timova (3.000 eura. AAT PTC. zrakoplovnoj bazi HRZ-a i PZO-a u vojarni “Zemunik” 15. godine“ na kojem su sudjelovali zamjenik GENERAL ŠČURI POSJETIO zapovjednika Zapovjednog operativnog središta Glavnog stožera OSRH brigadir Zlatko Ferenčević.sc.K. Mešić. plemenske tradicije domicilnog stanovništva isprepletene islamskim običa- sne suradnju u jugoistočnoj Europi.Božo Medo koji se priprema za svoj prvi odlazak u Afganistan doprinos uspjehu njegovih projekata. zračnom traktoru i helikopteru MI-8 za slučaj potrebe. VIJESTI IZ OSRH pripreme za protupožarnu sezonu U 93. Mirza ef. veljače Islamski centar Zagreb. ožujka 2013. “Ovaj tečaj pratimo s posebnom pozornošću jer je dobio međunarodnu legiti- Tako su do službenog početka sezone (15. HRZ i PZO i dalje će pružati svu litetnih priprema za punu spremnost angažmana i ovu PP sezonu. Težište predavanja bio je prikaz trole naoružanja i regionalne sigurno. Kao pridruženi član. zadovoljstvo s Programom obuke kao i dostignutim stupnjem obučenosti i žmana zračnih protupožarnih snaga na 374 požarišta s ostvarenih pripremljenosti svih nacionalnih helikopterskih posada koje se uvježbavaju u 2550 sati naleta. Pravodobna uporaba zračnih traktora također može pridonijeti uspješnosti gašenja požara i ostavlja prostor za učinkovitija planiranja angažiranja sveukupnih snaga Posjet Islamskom koje djeluju u PP sezoni. zapovjednik 93. centru   U sklopu priprema za sudjelovanje u NATO misiji ISAF u Afganistanu. zrakoplovne baze pukov- nik Karol Lučan te drugi časnici uključeni u pripremu i provedbu Zapovjednik HRZ-a i PZO-a brigadni general Dražen Ščuri posjetio je 14.Air Advisory Team Pre-deployment Training Course). HRVCON-a. pri- Njemačka potpora RACVIAC-u padnici 1. Ove dvije zrakoplovni mentorski timovi koji će po NATO standardima i procedurama eskadrile i sada su stalnoj pripravnosti s po jednom posadom na obučavati pripadnike Afganistanskog ratnog zrakoplovstva. Izražen je interes i drugih partnerskih zemalja za snagama kao i strukturi organizacije i vođenja i zapovijedanja uključivanjem u obuku.indd 20 2/27/13 4:18 PM . Na sredini smo puta od planiranih šest tečajeva i možemo izraziti je tijekom prošlogodišnje PP sezone zabilježen najveći broj anga. OJI M. Danas je RACVIAC primjerenog ponašanja prigodom ulaska u sakralni dio džamije. načelnik stožera HRZ-a i PZO-a HELIKOPTERSKE POSADE U ZEMUNIKU brigadir Miroslav Kovač. Središta za si. ljače 93. osoblje u operativnoj provedbi ovih zadaća. slanik Branimir Mandić i veleposlanik Specifičnost ove sastavnice jest što Savezne Republike Njemačke Hans će njihova zadaća biti ustrojavanje. Predavanje projekata njemačke i hrvatske vlade. U prvim ga je godina.

19. naraštaja Tečaja strategijskog objasniti i praktično prikazati postupke prilikom pružanja prve planiranja koji je organizirao i proveo Dekanat HVU-a. strategijsko planiranje i upravljanje.u slučaju narednika Stanića kako kolege tako i djelatnike Odsjeka kineziologije. stupku koji dopušta češće vađenje krvi . ljudi krenuli su od početka. Cilj ovakvog načina obuke jest teoretski uručena uvjerenja polaznicima 11. zapovjednici škola. naraštaja Visoke dočasničke izobrazbe su. posebno treba spomenuti polaznika slovenske vojske. iz predmeta tjelovježba. instruktor EE sustava u Središtu za obuku Polaznici 11. HVU-a i ZzP-a . Obuka je zamišljena kao sinteza svih dosadašnjih obu- Predavanju su nazočili dekan. a provode je pripadnici godnom obraćanju naglasio važnost ovog tečaja za MORH i OSRH. a program obuhvaća strateško Programom obuke koji promišljanje. ulogu u međunarodnoj zajednici. na čelu s pomoći. nastavnikom strategijskog upravljanja obra. voditeljem tečaja. OJI Predavanje o NATO strukturi snaga obuka prve pomoći za Na Hrvatskom vojnom učilištu “Petar Zrinski”. vještine propisane ovim nog sustava i Oružanih snaga. Odsjeka kineziologije HVU “Petar Zrinski“ prof. bojnika Jose Darivanje krvi jest iskonska čovječnost i bezuvjetna ljubav prema Šarlije i natporučnika Domagoja Bagarića. sanitetske desetine i OJI instruktori TCCC-a. Polaznici koji su do sada imali bližnjemu. odlučuju se za postupak izdvajanja isključivo volju i trud. higijene kao i pravilnih medicinskih postupaka tijekom operacija. veljače tečaj skijanja na skijalištu Sljeme. general-bojnik Mirko Šun. Unatoč poznatim rizicima skijaških iskustava usavršili su ih a oni koji se nisu susreli sa skijanjem za vlastito zdravlje kojima su izloženi zbog čestog davanja krvi. vojna norma s inkorporiranim tečajem zbrinjavanja na bo- jišnici koji je odobrio TCCC (Tactical Combat Casualty Care). 19. sukladno nastav. pod stručnim vodstvom djelatnika narednik Stanić bilježi svoje 101. a usvojena je kao hrvatska Z. Završni praktični dio proveden je zadnji dan obuke. sada i do dvanaest puta godišnje. ožujka 2013. posebno je NATO političko-vojna organizacija koja će još dugo imati važnu osmišljene za pripadnike specijalnih snaga. škole “Ban Josip Jelačić” brigadni general Slaven Zdilar koji je u pri. potrebnog u očuvanju zdravlja i života voj- nika. Taktičko se zbrinjavanje na bojišnici provodi isključivo praktično u terenskim uvjetima. Gorana Rogala. broj 416 / 1. V. jedi- Zapovjedno-stožerne škole “Blago Zadro”. je veljače održao predavanje na temu “NATO zapovjedna Bilateralnom i multilateralnom vojnom suradnjom sa specijalnim i struktura snaga “. proveli petodnevni Temeljni dragovoljni darivatelj krvi. HVU.indd 21 2/27/13 4:19 PM .L.  dručje mirovnih misija i Tečaj je uspješno završilo 16 polaznika iz MORH-a. Utemeljena je na STANAG-u 2122. na je priznata obuka u NATO-u. Obuka se provodi u tri modula: osnove prve pomoći. Hrvatske ratne mornarice. OJI HV 416_20_21. operacija potpore miru te sve tri grane Oružanih snaga. njegov primjer zaslužuje našu pozornost i poštovanje kao osobit uzor solidarnosti. Između ostalog. Svrha je obuke postizanje dovoljne razine medicinskog znanja specijalnih postrojbi. Na samom početku ove godine. snagama NATO saveza i tijekom boravka naših pripadnika u mi- General Šundov govorio je o novoj zapovjednoj strukturi i strukturi rovnim misijama i operacijama potpore miru uočena je potreba snaga NATO-a. Riječ je o tehnici selektivne filtracije. 21 Pripadnik HRM-a Petodnevni tečaj skijanja stotinu puta dao krv na Sljemenu Narednik Denis Stanić.On se provo. Iako su svi polaznici pokazali veliku ma. dočasnicima i planiranja na HVU časnicima). mora usvojiti znanja i di za časnike koji obnašaju najviše dužnosti unutar obrambe. po- narednika Bojana Hočevara koji je zadivio svojim skijaškim tehnikama. O tome svjedoči i ovaj primjer. su veljače i noćnim vježbama. Iako se krv daje bezuvjetno i na T. cijama smještaja Bojne Uvjerenja je uručio zamjenik ravnatelja HVU-a i zapovjednik Ratne za specijalna djelovanja. U svom je predavanju general Šundov naglasio kako za organizacijom i provedbom obuke iz prve pomoći. a namijenjena je svim pripadnicima specijalnih postrojbi (vojnicima. vojni predstavnik pripadnike specijalnih snaga rh Republike Hrvatske pri NATO-u i EU. osnove Završio Tečaj strategijskog higijene i taktičko zbrinjavanje na bojišnici. donošenje traje dva tjedna. načelnici katedri ka i iskustava koju trebaju proći sve satnije Bojne za speci- i nastavnici HVU-a te polaznici Ratne škole “Ban Josip Jelačić” i jalna djelovanja. darivanje. poput narednika Stanića ne odustaju u svojim plemenitim nakana- a uspješno su ga položili svi polaznici. kroz radne točke te dnevnim Na Hrvatskom vojnom učilištu “Petar Zrinski”. nom Katedre nacionalne sigurnosti i vojne strategije brigadirom Svaki pripadnik specijalnih postrojbi OSRH prije upućivanja u po- Sinišom Šimićevim. Obuka odluka na strategijskoj razini i određivanje potrebnih vojnih se provodi na svim loka- sposobnosti u odnosu na trenutačni ustroj Oružanih snaga. dov. GS OSRH. stožernog trombocita (trombofereza). već je punih dvadeset i sedam godina nom planu i programu. te svladati teoretska znanja o pružanju prve pomoći. 19. načelima anonomnosti i dragovoljnosti.

sigurnosti i preuzima u važnom stabilnosti”. je to bio slučaj prije dvije godine i preuzele veznici moraju pobrinuti da održe sve što je su odgovornost za sigurnost u područjima gdje Novi zapovjednik ISAF-a Američki general Jo- Europska unija i seph F. a glavni tajnik NATO-a Anders Europska unija i NATO savez oštro su osudili nu- Fogh Rasmussen tom klearno testiranje koje je provela Sjeverna Koreja. Njezin je cilj očuvati i ojačati sposobnosti suradnje Dvodnevi sastanak ministara obrane NATO-a. ničkih operacija i pojačanog programa vježbi. misija u Afganistanu i odnosi s Ukraji. mu je prigodom zaželio a Sjevernoatlantsko vijeće izdalo je i priopćenje mnogo uspjeha u radu. zajedno s lansiranjem projektila u prosincu. Na sastanku su bili i ministri obrane 28 zemalja članica NATO-a. interopera. je glavni tajnik dodajući kako se predaja si- Govoreći o ISAF-ovoj misiji u toj zemlji prvi gurnosnih ovlasti nastavlja. “Pozivamo sjevernokorejske vlasti da sadašnjem zapovjedniku ISAF-a . “Afgani- sastanku je bio i glavni tajnik NATO-a Anders stanske snage sigurnosti bolje su i veće no što Fogh Rasmussen koji je istaknuo kako se sa. nosnih odgovornosti na afganistanske snage. američkom generalu Johnu Allenu na odmah prestanu s tim provokativnim akcijama i iznimnom doprinosu NATO-ovoj misiji u toj zemlji. 22 broj 416 / 1. Korejskom poluotoku i sjeveroistoku Azije. zajednicu. stoji u priopćenju. i interoperabilnosti koje su se gradile među kojemu je u fokusu rasprave bilo jačanje save. Europska unija u službenom vojnici i policija trenutačno preuzimaju odgovornost za gotovo 90 posto je priopćenju osudila posljednje testiranje Sjeverne stanovništva svoje zemlje”. kao što to čini sadašnji naraštaj“. afganistanskom ikada prije. dok će ISAF svoj fokus u misiji u proizvodnji oružja za masovno uništenje iza- prebaciti na potporu. Na kako je u toj zemlji napredak stalan. rad ondje prošao brojne izazove. u kojem osuđuje taj čin. savezničkim snagama tijekom desetljeća zajed- zničkih obrambenih sposobnosti. HV 416_22_23. “ Uvjeren sam da će general Dunford voditi ISAF zov za Vijeće sigurnosti UN-a i širu međunarodnu kroz tu tranziciju vješto i odlučno”. ožujka 2013. ozbilj- neral Dunford dužnost na je prijetnja međunarodnom miru. s kojima su razgo- naraštaj NATO trupa zajednički radio jednako varali o misiji u Afganistanu i tranziciji sigur- učinkovito. Podsjetio je i kako je ispune svoje obveze prema međunarodnom pravu i general Allen Zapovjedištvo ISAF-a preuzeo u ključnom trenutku kada usklade svoje djelovanje s odlukama međunarodne je proces tranzicije u toj zemlji bio tek na početku.“Sada se moramo pobrinuti da sve ministru obrane i predstavnicima Europske to što smo izgradili i očuvamo kako bi i idući unije i Ujedinjenih naroda. O misiji u Afgani- čovjek Saveza istaknuo je i kako je zajednički stanu razgovaralo se i drugog dana sastanka. foto NATO Sastanak ministara obrane ostvareno kroz interoperabilnost i sposobnosti živi ukupno 87 posto stanovništva“. na samitu u Chicagu.indd 22 2/27/13 4:21 PM . a raspravljo se i o Inicijativi povezanih snaga koja je pokrenuta u svibnju 2012. bilnost. rekao je glavni tajnik i zahvalio do. Dunford preu. a snage su i a ministri su se pridružili predstavnicima 22 kroz tu misiju naučile raditi učinkovitije no partnerske zemlje u ISAF-u. “Ovaj neodgovorni čin Istaknuo je i kako ge. održan je prošloga tjedna u Bruxellesu. “ Za vrijeme njegova zajednice i prema zahtjevima Vijeća sigurnosti zapovijedanja tranzicija je doživjela nepovratni zamah. podsjetio ostvarene u zajedničkoj misiji u Afganistanu. Govoreći o Afganistanu Rasmussen je zaključio nom. istaknuo je dodajući kako je general Allen Koreje i optužila tu zemlju za prijetnju stabilnosti pokazao iznimno vodstvo. NATO oštro osudili zeo je sredinom velja- če zapovjedništvo nad ISAF-ovim snagama u nuklearno testiranje Afganistanu. NATO NOVOSTI Anita Končar. a afganistanski Ujedinjenih naroda”. rekao je. Sjevernoatlantsko trenutku s obzirom na to da će u nekoliko idućih mjeseci afganistanske vijeće upozorava i kako su sjevernokorejski napori snage preuzeti odgovornost za sigurnost.

a više ih je ozlijeđeno. Training Advisory Group). 23 Susret Dodjela NATO medalja Barroso – Rasmussen Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso Durão posje- tio je sredinom veljače sjedište NATO-a gdje se susreo s glavnim tajnikom Andersom Foghom Rasmussenom. ožujka 2013. Riječ je o redovitom susretu koji je dio dijaloga između NATO-a i Europske unije te je ujedno i prilika da dvojica čelnika razgovaraju o pitanjima koja su od zajedničkog interesa. želim brz oporavak“. broj 416 / 1. Da se situacija u Turskoj još uvijek ne smiruje pokazao je i novi teroristički napad u toj zemlji. osigurale i Njemačka i Nizozemska. Na svečanosti je bio i pukovnik William Boswell. Crne Gore. Sustav je namijenjen jačanju zapovjednik MP SAT.indd 23 2/27/13 4:21 PM . Odluka o postavljanu Patriota suradnji u proteklih pet mjeseci. a uz potvrdu NATO ministara vanjskih poslova u prosincu prošle godine. o pripre- mama sastanka Europskog vijeća koji će se održati u prosincu i o obrambenim pitanjima. Medalje je turske zračne obrane. Glavni tajnik NATO-a u službenom je priopćenju osudio napad na tursko-sirijskoj granici. donesena je nakon zahtjeva Turske. čestitavši turske protuzračne obrane od prijetnji iz Sirije i de-eskalaciji krize im na profesionalno obavljenim zadaćama i izvrsnoj uz NATO-ovu jugoistočnu granicu. Makedonije su raspoređeni u Kahramanmarasu. siječnja. Sustavi petorici pripadnika iz Albanije. Posljednja Kabulu održana je svečana dodjela NATO medalja baterija koju su osigurale Sjedinjene Američke Države razmještena pripadnicima stranih oružanih snaga iz sastava MP je u blizini grada Gaziantepa. Inače. a prva je i Slovenije koji su prvi put u operaciji ISAF uručio baterija operativna od 26. a svima koji su u napadu ozlijeđeni. za- mjenik zapovjednika ANATEC TAG-a (ANA Training Education Centre. brigadir Željko Ljubas. a s ciljem SAT-a (vojno-policijskog savjetničkog tima). Tako su Rasmussen i Barroso razgovarali i o suradnju dviju organizacija. Filošević HV 416_22_23. U kampu “Julien“ u glavnom afganistanskom gradu operativno je i pod kontrolom Zapovjedništva NATO-a. gdje je eksplodirala autobomba. Adani. “Moje su misli s obiteljima žrtava. koji je u prigodnom govoru zahvalio svim pripadnicima MP SAT-a na profesionalnosti i predanosti svojim zada- ćama. Svih šest baterija susta- va Patriot operativno i pod kontrolom NATO-a Svih šest baterija sustava Patriot u Turskoj. i Gaziantepu. kao i na žrtvi koju podnose prenoseći znanje afganistanskim vojnim policajcima daleko od svojih domova i obitelji. o potpori Afganistanu. Nekoliko je osoba izgubilo život. od sredine veljače. S. baterije su uz SAD. poručio je Rasmussen dodajući kako terorizam u bilo kojem obliku nikada ne može biti toleriran niti opravdan.

vojna tehnika // novosti Novi kineski razarač Kineska ratna mornarica uvela je u operativnu službu novi razarač naoružan krstarećim projektilima. Posadu čini 280 mornara i časnika.zrak te zemlja . otkrivanja kao i flotne protuzračne obrane. Četvrti razarač trenu- tačno prolazi pokusnu plovidbu dok se preostala dva nalaze u različitim fazama opremanja. venih (IC) protumjera kojim bi trebali u istočnoj kineskoj provinciji Zhejiang. a ponajprije je namijenjen protuzračnoj obrani. Od elektroničke opreme važno je spomenuti opremljenost aktivnim faznim radarom. derivata obrambenog sustava DIRCM AS krajem 2006. Klasu će činiti ukupno šest plovila. treće je plovilo razarača klase Type Boeingom memorandum o razumi. i helikoptera koje proizvodi Boeing a 052C također poznate kao klasa Lanzhou. širini 17 m. potpunosti razvili kineski brodograđevni i vojni struč.1 m te stan. Tako je danska tvrtka Terma se u duljini 155 m. na temelju kojeg se stvaraju u svrhu zaštite od različitih projektila Razarači klase Lanzhou su plovila čiji su projekt u preduvjeti za transfer izraelske sen. 8 protubrodskih projektila C-805 ili 8 krstarećih projektila HN-2 namijenjenih napadima na kopnene ciljeve ili 8 protubrodskih projektila tipa YJ- 62. Sve- čanost ulaska u aktivni sastav razarača Changchun održana je u vojnomornaričkoj luci grada Zhoushan Sredinom veljače izraelska tvrtka El.zrak. dva sustava za blisku borbu CIWS tipa 730 te 6 torpednih cijevi. Na krmenom dijelu smještena je sletna paluba i hangar namijenjen helikopteru tipa Kamov Ka-27 ili Harbin Z-9C. Changchun. ne zrakoplove. koji je tada DN80/QC-280 svaka pojedine snage 24 MW/28 MW odnosno o sustavu izravnih infracr. bit Systems sklopila je s američkim biti opremljeni različiti tipovi aviona oznake trupa 150. Plovilo također ima mogućnost odašiljanja upozorenja velikog dometa. la svoj senzorski obrambeni paket se na CODOG konfiguraciji: dvije plinske turbine tipa sures). Nadalje pramčani dio palube naoružan je glavnim topom Type 210 kalibra 100 mm s kupolom malog radarskog odraza. jednom od stava. uspješno integrirala na borbeni he- te dvaju MTU 12V 1163TB83 dizelska motora pojedi- načne snage 5 MW. Proteklih godina bilo je više primje- njaci. zrak . koji Elbit naziva i C-Music. Propulzijski sustav temelji (Directional InfraRed Counter-Mea. ožujka 2013. Navedena propulzija omogućava postizanje maksimalne brzine od 30 čv. jevanju.indd 24 2/27/13 4:03 PM . PTIĆ GRŽELJ HV_416_24_27. zorske tehnologije za američke voj. AN/AAQ-24(V) DIRCM. na tržištu ponudi- dardnoj istisnini 5700 t. M. gazu 6. Temeljno je naoružanje 48 projektila HHQ-9 zemlja– zrak velikog dometa. Riječ je o senzorskoj ra razvoja DIRCM obrambenog su- Osnovne brodograđevne karakteristike plovila očituju obrambenoj tehnologiji. 24 broj 416 / 1.

likopter AH-64 Apache.7 eventualno s nesmrtonosnim oružanim namijenjena je protuminskom djelovanju. i za integriranje izraelske tehnologije I. maksimalnu sklopila ugovor s američkim mini. kojim su opremlje. eura). od 10 do 30 m. 3. M. koji omogu- Systems Division početkom je 2009. 10 cm a širok 2. SKENDEROVIĆ Poljska razvija BESPOSADNO PLOVILO Istraživači poljske mornaričke vojne čemu doplov iznosi 30 sati pri brzini 35 ne u kontejneriziranoj nadzornoj stanici akademije i Tehnološkog sveučilišta u čv u ovisnosti od stanja mora. kojim je naručeno 160 letjelica i prateće opreme.8 milijuna poljskih zlota (915 tisuća Trup besposadnog plovila temelji se na radioloških te konvencionalnih eksploziva. m modularnog je dizajna kako bi ovisno sustavom. Sustav kovnog prikaza u realnom vremenu. jenjenom otkrivanju kemijskih. obrambenog paketa AN/AAQ24(V) nje laserom prema pravcu iz kojeg Letjelica nosi kameru koja omogućava slanje video i fotosli- Nemesis DIRCM. bioloških. je poljsko ministarstvo znanosti i visokog pri tome nadzor. i aktivira laserski blok bez dodatnog manjeg tablet računala. Razvoj projekta financiralo znorodnog naoružanja i senzora vršeći nost opremanja elektrooptičkim/infra. Besposadno plovilo također ima moguć. tektira prijetnju oko letjelice u zraku brzinu do 35 km/h uz dolet do 1000 m. broj 416 / 1. dobivena iz letjelice. trup mu je dugačak tvrtka Northrop Grumman Defensive janju DIRCM obrambenog sustava. za razvoj alocirana sredstva u visini od ske ratne mornarice i granične straže.5 cm. Američka koja je napredovala u daljnjem razvi. U međuvremenu je osigurano 4. istraživanju dna te podvodnom osiguranju o zadaći imalo mogućnost uporabe ra. milijuna zlota za daljnji razvoj plovila u tipa Sportis S 5700 dok se pogonski su. Riječ je o minijaturnom besposadnom sustavu nazvanom zrakoplove Black Hornet (Crni stršljen) koji je razvila norveška tvrtka Prox Dynamics.indd 25 2/27/13 4:03 PM . Ovogodišnjim memorandu. Plovilo duljine 5. U letjelicu minijaturnih dimenzija norveški su dizajneri uspjeli integrirati niz postojećih i prokušanih tehnologija pa su svog Crnog stršljena predstavili britanskim oružanim snagama i sklopili ugovor vrijedan 20 milijuna bri- tanskih funti. ožujka 2013. cije. Trenutačno se provodi Gdansku razvili su besposadno površin. Plovilo smještenoj na obali. SKENDEROVIĆ I. motoru Yanmar ZT350 snage 132 kW pri Plovilom upravljaju dvije osobe smješte. dolazi protivnički projektil. a može letjeti pri vjetru brzine do 28 km/h. radarom i kamerom te opremom nami. 25 Foto: Elbit Systems Foto: Crown Copyright Izraelski DIRCM Black Hornet Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva početkom veljače za američke javnosti je pokazalo niz fotografija operativne uporabe nano- besposadnog sustava u operativnim uvjetima u Afganistanu. izviđanje te osiguranje crvenim senzorima kao i površinskim školstva u trajanju od dvije godine te su luka a namijenjeno je potrebama polj. Pokreće ga elektromotor. raspon visina leta je starstvom obrane za dostavu svog te potom usmjerava svoje ometa. formi trupa gumenjaka s tvrdim dnom Nadalje uz spomenute autonomne funk. Letjelicom CH-53D Sea Stalion i CH-46E Sea potrebi reagira na ispaljene projektile se upravlja preko terminala koji je svojim dimenzijama poput Knights. Edredon ima sposobnost povratka u smjeru integracije elektroničke opreme stav temelji na krmenom izvanbrodskom bazu nakon gubitka komunikacijske veze. Black Hornet je minijaturnih dimenzija.4. i namijenjena je za izvi- ni marinski transportni helikopteri je potpuno samostalan. luka i lučica. na kojem se ujedno i prikazuje slika mom Boeing kani stvoriti mogućnost angažiranja posade. PTIĆ GRŽELJ HV_416_24_27. sam prema đanje terena i situacije ispred postrojbe na terenu. Taj sustav funkcionira tako da de. te naoružanja. ćava autonomiju boravka u zraku do 25 minuta. Edredon ima mogućnost naoružavanja s ispitivanje besposadne podvodne jedinice sko plovilo (unmanned surface vessel – lakom strojnicom ili lanserom granata ili koja je smještena na samome plovilu a USV) imena Edredon.

sekcija trupa u kojem se nalazi Foto: CSTS Dinamika gućava uvježbavanja (i održava.36 cijevi za projektile Tomahawk a ukupno narice očekuje u ljeto ove godine te četiri Novi trenažer leta za Mi- U sklopu ruske tvornice helikop. Maksimalna du. prijateljskih snaga. Glavne karakteristike ovih podmornice koja će nositi ime spomenute koja se postiže uporabom reaktora S9G kao podmornica očituju se u mogućnosti napada države. a očekuje se kako bi radni priobalnih voda i drugih mornaričkih ne- III. Dostava jurišne podmor. posada u situacijama otkaza po- tera Ulan-Ude sredinom veljače jedinih sustava na helikopteru.90 metara. promjer trupa 10. te informatič- HV_416_24_27. dok su naoružane s 38 torpeda ili projektila. ožujka 2013. predstavljen je novi trenažer leta te procedure u izvanrednim si- za srednje taktičke transportne tuacijama koje se mogu dogoditi helikoptere Mi-171. nice na nuklearni pogon klase Virginia Block ukrcajem hrane. Doplov ma Tomahawk i provođenja dugotrajnog u Newport Newsu. vojna tehnika // novosti Podmornica USS Washington U američkoj saveznoj državi Washington metara. održana je 7. na kopnene ciljeve s krstarećim projektili- trenutačno nalazi u gradnji u brodogradilištu bina ronjenja veća je od 250 metara. Sam trenažer čine prednja nosna Riječ je o trenažeru leta koji omo. mljene su s četiri torpedne cijevi za torpeda nalazi posljednja podmornica serije II (SSN- Nuklearne podmornice klase Virginia imaju Mk 48 ADCAP i 12 vertikalnih lansirnih 783) čiji se ulazak u aktivnu službu mor- duljinu 114. tijekom leta. Trenažer Mi-171. Opre. USS Washington (SSN-787) a koja se temelj pogonskog sustava. im je neograničen osim u slučaju potreba za prikrivenog nadzora kopnenih područja.indd 26 2/27/13 4:03 PM . koji je proi. USS Washington američkoj mornarici te vijek reaktora trebao biti oko 33 godine. 26 broj 416 / 1. kompletna instrumentacija ka- nje trenaže) kompletnog raspona kva postoji i u stvarnim produk- letačkih i navigacijskih procedura cijskim primjercima helikoptera u svim meteouvjetima. sferno platno na kojem omogućava uvježbavanje letačkih se projicira slika. službeni ulazak u operativnu službu očekuje Posadu čine 134 mornara i časnika. zvela ruska tvrka CSTS Dinamika. veljače svečanost imenovanja im je najveća podvodna brzina 25 čvorova ovisno o potrebi. Trenutačno se u različitim fazama gradnje se tijekom 2016. podvodnu istisninu 7800 tona.

u sklopu i kompletnijoj obuci letačkog sasta. Temeljno sastavu posjeduje jedno ophodno plovilo tipa naoružanje sastoji se od triju strojnica kalibra 12. rati u gradnji navedenih plovila u brodogradilištu Trup ophodnog broda Damen 4207 gradit će se UCCAR. doplov iznosi tipa Damen 2606. preostalih 55 aviona idućih deset godina.5 m i istisnine 135 t. Glavnu senzorsku snagu E-2D Advanced svih sustava u “helikopteru” i za testiranja i ocjenjivanja. M. izgrađeno od već spomenute aluminijske slitine. Očekuje se kako će svih sedam naručenih od brodograđevnog čelika dok će nadgrađe biti plovila ući u operativnu službu do 2015. Postiže maksimalnu plovila tipa Damen 4207 te pet ophodnih brodova brzinu od 26 čv a pri brzini od 12 čv. od E-2D Advan- leta za helikopter Mi-171. godinu.8 m. koje bi bio nositelj prikupljanja raznovrsnih po- va ali istodobno i izravan doprinos nja.62 mm. Ugrađenim propulzijskim sustavom po. Uz “obrambeni” nadzor iz zraka. PTIĆ GRŽELJ Foto: Northrop Grumman podmornice serije III (Batch III) čija se dostava očekuje u jednogodišnjim terminskim intervalima. te Lockheed Martinov Russian Helicopters. SKENDEROVIĆ HV_416_24_27. dok ced Hawkeye se očekuje i da bude dio znatno šire trenažer izravan je doprinos boljoj se 11 aviona trenutačno nalazi u raznim fazama širokopropusne komunikacijske mreže. 27 Brodovi za Venezuelu Venezuelanska obalna straža potpisala je s doma.7 Damen 2606 te brojne druge brodove i brodice mm. triju strojnica kalibra 7. koja je orga. uz petosatnu autonomiju boravka u ka platforma zadužena za potporu vedenog desetomjesečnog završnog operativnog zraku. je veljače dalo se planira za 2015. 5. I. odnosno upućivanja krajnjim korisnicima. mada) u Puerto Cabellu ugovor o gradnji i prijenosu dvjema strojnicama kalibra 12.Randtron. Suglasnost je dana nakon uspješno pro- radarski pokrivati područje od 550 km s visine od 7600 m. je glavnim pramčanim topom kalibra 20 mm. Posadu čini 17 članova. siječnja ove godine potpisali od 1500 Nm dohvatljiv pri konstantnoj brzini od su sporazum pri čemu će kubanski tehničari asisti- 12 čv a posada se sastoji od osam članova. Venezuelanska potpunosti izrađeno od marinizirane aluminijske obalna straža trenutačno u svom operativnom slitine. Osnovne brodograđevne značajke plovila su duljina ćim brodogradilištem UCOCAR (La Unidad Naval 42. Od zasad naručenih 75 aviona Američ. odnosno njihova daljnjeg većoj sigurnosti letenja. Pre. SKENDEROVIĆ uvođenje u inicijalnu operativnu uporabu koja I. ovakav koj je ratnoj mornarici dostavljeno 9 aviona. M. jima. koji je provela Američka Hawkeyea čini ESA (Electronically Scaned Array) projiciranje slike na platno.1 te istisnina 238 t. Damen 2606 bit će plovilo u 1750 Nm. Podmornice se- rije III reprojektirane su u području pramca koji je na- mijenjen novome sonaru te je preuzeto naoružanje dvama vertikalnim lanserima od ko- jih svaki nosi šest projektila s podmornica klase Ohio. nizirala predstavljanje trenažera Hawkeye. ožujka 2013. Venezuelanski ministar obrane i kubanski stiže se maksimalna brzina od 25 čv dok je doplov ministar transporta.62 te jednoga lansera namijenjene ophodnji obalnim i riječnim područ- granata. cations . širina 7. broj 416 / 1. Naoružan Coordinadora de los Servicios de Carenado de la Ar.7 mm te dvjema tehnologije sedam ophodnih brodova: dva ophodna strojnicama kalibra 7. duljine 26.indd 27 2/27/13 4:03 PM . Time američka tvrtka ADS-18 antena koju proizvodi L-3 Communi- ma navodima predstavnika tvrtke Northrop Grumman započinje s punom proizvod. Američka ratna mornarica očekuje dostavu dataka s više izvora. Svojim senzorskim suglasnost za pokretanje pune proizvodnje lakog paketom E-2D Advanced Hawkeye je sposoban za Mi-171 mornaričkog ophodnog aviona E-2D Advanced Hawkeye. proizvodnje odnosno poslijeprodukcijskih testira. ratna mornarica (US Navy). njom preostale narudžbe aviona E-2D Advanced APY-19 radar s radom u UHF valnom području. PTIĆ GRŽELJ E-2D Advanced Hawkeye Američko ministarstvo obrane 12.

Odgovori na viti pojednim oblicima novnonasta- zbog specifične prirode provedbe i različitih operacija njih sve se više odmiču od uporabe lih ugroza u mnogo većoj mjeri nego snaga koje ih provode. lovanja i djelovanja izvan ustaljenih kao nekonvencionalne. Nove jedno od glavnih sredstava odgovora HV_416_28_31. Vojni sustav promjenama. se novi oblici sigurnosnih prijetnji onalnom organizacijom. biti glavni nositelj sigurnosti. ožujka 2013. adekvatne odgovore mnogim suvre. ostali konvencionalni dijelovi vojske. sigurnosne izazove možemo opisati suvremenim sigurnosnim ugrozama operacije (SOF – Speci. nije bio u potpunosti spreman od- jeva agilan i prilagodljiv pristup. opremom i mijenjaju. ciljem provođenja smatrali značajnijima. pno smanjuje značenje te prestaje Upravo je u njima vojska prepoznala menim sigurnosnim prijetnjama. SPECIJALNE SNAGE (I. svojom nekonvenci- ugroza koje se brzo prilagođavaju i koristeći se kopnom. a to elitne vojne postrojbe jetnje dobar je odgovor koji može dati govoriti na njih no jedan njegov dio posebno dolazi do izražaja u rješa. i opremom koje se vanju egzistencijalnih prijetnji koje cije upravo ta sposobnost. 28 broj 416 / 1. asimetrične. definiraju se kao određene asimetrične i hibridne pri. mogu pružiti vojnog elementa kojemu se postu. Specijalne su opera. Specijalne operacije kao vodom ili zrakom s koji do tada nisu postojali ili se nisu sposobnostima mogu se suprotsta- poseban oblik vojnog djelovanja. Završetkom Specijalne snage koje provode speci- mogu infiltrirati u traže provođenje hitnih mjera protiv protivničko područje hladnoratovskog razdoblja pojavili su jalne operacije. kompleksno je i podložno učestalim al Operations Forces) i čvrsto propisanih procedura na kompleksne. hibridne.indd 28 2/27/13 4:02 PM . sve više počinje dolaziti do izražaja. Ovakva situacija zahti. dio) Specijalne operac i suvremene sigurnosne Trenutačno sigurnosno okruženje sa Snage za specijalne Sposobnost nekonvencionalnog dje. s posebnom obukom potrebne učinke.

organizirane i opremljene snage. One pružaju vrlo agilno sredstvo koje je gotovo idealno “krojeno“ za dinamično iregularno okruženje koje karakterizira moderno doba. 29 remom i sposobnostima mogu se suprotstaviti pojednim oblicima novonastalih ugroza u mnogo većoj mjeri nego ostali konvencionalni dijelovi vojske Josip ŠOPAR Foto: Bundesheer Specijalne operacije kao poseban oblik vojnog djelovanja adekvat- no su sredstvo odgovora vojnog elementa sigurnosti na suvremene sigurnosne prijetnje acije specifično organizirane. Snage za specijalne mijenjaju. poput odgovora na ne prijetnje različite oblike terorizma. vojnih. i čvrsto propisanih procedura na određene asimetrične i nosti provode punim opsegom vojnih vodom ili zrakom s ciljem provođenja hibridne prijetnje dobar je odgovor koji može dati potreb- operacija nezavisno ili u koordinaciji različitih operacija od koje su mnoge ne učinke. Možemo ih definirati kao HV_416_28_31. nosnim ugrozama kompleksno je i podložno učestalim suvremenoj sigurnosnoj politici. Takve snage imaju sve značajniju ulogu u asimetričnom okružju. tivničko područje koristeći se kopnom. ožujka 2013. Specijalne su operacije upravo ta sposobnost. te osiguravaju rješenja tijekom iznimnih okolnosti koje su od političkog na suvremene sigurnosne izazove i s ciljem postizanja političkih. kao i u suprotstavljanju prijetnji. s operacijama konvencionalnih snaga povjerljive. mogu pružiti adekvatne odgovore mnogim koristeći se operativnom tehnikom i postrojbe s posebnom obukom i opre. Političko-vojna sagledavanja mogu promjenama. Specijalne snage koje provode specijalne operacije. konvencionalnog djelovanja i djelovanja izvan ustaljenih konvencionalnih snaga. Forces) definiraju se kao elitne vojne ih provode. obučene i opremljene snage s ci- ljem provedbe i potpore specijalnih operacija pa ih smatra strateškim sredstvima za postizanje strateških učinaka. Te se aktiv. Sposobnost ne- načinima angažiranja različitim od mom koje se mogu infiltrirati u pro.indd 29 2/27/13 4:02 PM . zbog specifične prirode provedbe i snaga koje ne. Trenutačno sigurnosno okruženje sa suvremenim sigur- na taj način zadržala važnu ulogu u psiholoških i ekonomskih ciljeva. Specijalne operacije kao poseban oblik vojnog nosti koje provode posebno određe. skrivene ili diskretne godljiv pristup. Ovakva situacija zahtijeva agilan i prila- zahtijevati tajne. onalne operacije. a to posebno dolazi do izražaja u rješa- Specijalne operacije i snage tehnike i prihvaćanje određene razine vanju egzistencijalnih prijetnji koje traže provođenje za specijalne operacije fizičkog rizika nevezanog uz konvenci. operacije (SOF – Special Operations djelovanja. svojom organizacijom. op­ broj 416 / 1. suvremenim sigurnosnim prijetnjama. hitnih mjera protiv ugroza koje se brzo prilagođavaju i Specijalne operacije su vojne aktiv.

SPECIJALNE SNAGE interesa. Vojna se transformacija ponajprije odnosila na brojčano smanjenje oružanih su- HV_416_28_31. što stvara hibridne oblike ugroza koje njima podrazumijeva međunarodni a teško se mogu predvidjeti. 30 broj 416 / 1. kao cije koje provode snage za specijalne dojučerašnji sinonim operacije jesu specijalno izviđanje i pojma očuvanja nadzor. ilegalna trgovina narkoticima te pobunjeničke naoružane skupine unutar država jer ih značajno mogu destabilizirati što za posljedicu ima i destabilizaciju regije. gdje se više ne može nekonvencionalno ratovanje. informa. odnosno biološkog. No- različitost i međusobna povezanost teta. Doktrina specijalnih operacija SAD-a Kako bi vojska mogla dodatno pod tim operacijama podra. Vojska će uvijek protu. glad. sigurnosti ne može u Dodatne aktivnosti snaga za speci. operacije spašavanja talaca. COIN i protuterorističke ostvarivanja vojne operacije).iregularnim prijetnjama (kao biti prisutna zbog što su npr. radiološkog i nuklearnog zaštite države i njezi- oružja. narodnu sigurnost i stabilnost. Najčešće se pod vim sigurnosnim prijetnjama smatra- ju se i kršenja osnovnih ljudskih prava i sloboda. proliferacija oružja za ma- se sve više definiraju kao nekonven. potpunosti nositi sa suvremenim prijetnja- jalne operacije odnose se na potporu ma. protupobunjeničke operacije (COIN). izravne akcije i vojna pomoć. Sve upućuje na to da se klasični hlad- noratovski vojni sustav. ski vojni sustav. jasno definirati tko cijske. aktivno sudjelovati zumijeva protuproliferaciju oružja za u suprotstavljanju ovakvim novim kom- masovno uništenje. zagađivanje okoliša. a kada ostale opcije nisu Klasični hladnoratov- moguće. psihološke i operacije civilnih je protivnik i gdje odnosa. države koje destabiliziraju regiju. ali dugotrajne. na teritorija. gdje se više ne može jasno definirati tko je protivnik i gdje se on nalazi. ilegalne migracije. transformacije blja dolazi do definiranja novih sigur- nosnih prijetnji. ožujka 2013. Kako bi vojska mogla aktivno sudje- lovati u suprotstavljanju ovakvim no- vim kompleksnim prijetnjama. Prijetnje imaju mogućnost utjecaja na među. terorizam. izbjegličko-prognaničke krize. Uloga vojske uvijek će biti prisutna zbog ostvariva- nja vojne sigurnosti. pleksnim prijetnjama. Karakterizira ih prijetnje većinom su niskog intenzi. zarazne bolesti. sigurnosti. Veliki broj obram- benih i sigurnosnih sustava slaže se kako je priroda trenutačnog i budućeg sigurnosnog okruženja kompleksna te predstavlja izazove koji nisu očiti. kao dojučeraš- nji sinonim pojma očuvanja sigurnosti ne može u potpunosti nositi sa su- vremenim prijetnjama.indd 30 2/27/13 4:02 PM . organizirani međunarodni kriminal. protuterorizam. Ovakve sovno uništenje kao i disfunkcionalne cionalne i neobične. operacije protiv kemijskog. bilo je po- Foto: Bundesheer trebno razviti određene sposobnosti i započeti procese transformacije. se on nalazi. odnosno zaštite države i njezina teritorija. Temeljne specijalne opera. etnički sukobi. bilo je potrebno razviti Suvremene određene sposobnosti sigurnosne prijetnje i započeti procese Foto: Bundesheer Završetkom hladnoratovskog razdo.

kao suvremena sigur. mogu i često imaju hladnoratovskog razdoblja. nosti koje definira Kopenhaška škola situacijama gdje neka druga intervencija ne bi mo- nutačnom i budućem sigurnosnom (ekološku. tre. vojna.indd 31 2/27/13 4:02 PM . SAD mora vojno poraziti teroriste“ te Specijalne operacije. posebice u egzistencijalnim SUVREMENOG DOBA gdje terorizam. Da vojni sustav na taj način sve više potrebno je brzo djelovanje izvan standardnih državnih pro- ulazi u rješavanje sigurnosnih prijetnji cedura. teškog učinka. Spomenuto je kako se Ovakve snage igraju značajnu ulogu utjecaj i na druge kategorije sigur. Poslijehladnoratovska SAD-a.brzo djelovati . kako bi izvedeni ekonomsku. Razlog tomu je što ove po. udari bili učinkoviti. Naziv “general” broj 416 / 1. jer su prepoznate kao značajan dio borbenog djelovanja. vojne sile. specijalne operacije mogu provoditi u područjima i u dinamičnom i nesigurnom. sve se više obraćala po. ožujka 2013. Upravo specijalne operacije i snage neka druga intervencija ne bi mogla ispuniti zahtjeve br- zornost na stvaranje modernih. iz područja civilne sfere operacije. prijetnjama gdje je nužna provedba hitnih mjera. Vojska sve više preuzima ova sposobnost omogućava agilan i brzo prilagodljiv pristup mljeni i mobilni elementi vojnog borbu protiv međunarodnog terorizma i odgovor na sigurnosne ugroze u isto tako agilnom i brzo sustava koje su tijekom Hladnog uključivši terorističke organizacije. društvenu i po. Upravo postrojbe – izvrsno uvježbani. viso. Donalda Rumsfelda koji navodi vojna transformacija uključivala je kako “obrana od terorizma znači da smanjenje konvencionalnih snaga. Kada se definira novonastala koopremljenih i visokomobilnih snaga specifično prilagođene suprotstavlja. n rata bili organizirani. Tomu u pri- opremljeni kao nacionalna strateš. litičku sigurnost) koja je dio pokušaja strojbe provode operacije sa strateš. Specijalne U svjetlu ovakvog razvoja vojske. odnosno snage koje ih provode. odnosno svojevrsno neustaljeno. nekonvencionalno ODGOVOR NA PRIJETNJE može se vidjeti na primjeru SAD-a djelovanje. gla ispuniti zahtjeve brzog i efikasnog djelovanja okruženju. log ide i izjava bivšeg ministra obrane ka sredstva. mogu ispuniti ove sve većeg izražaja dolaze specijalne i policije postupno prelazi u područje uvjete i pružiti adekvatan odgovor . 31 Foto: Bundesheer stava i ljudstva koji su bili namijenjeni kim učinkom jer tako mogu. ne samo i redefiniranja programa sigurnosnih studija nakon hlad- za konvencionalno ratovanje. koje ih provode. ekonomska. ukloniti neke suvremene sigurnosne noratovskog razdoblja. prijetnje već i uzrok njihova nastanka. brzo prilagodljivo. društvenu i političku sigurnost) koja je vojnog sustava koji se može upotri. opre. ekonomsku. rekonceptualiziranja pojma sigurnosti HV_416_28_31.“ dio pokušaja rekonceptualiziranja pojma sigurnosti jebiti i u borbi protiv novodefiniranih Specijalne operacije. zbog svog stra. politička ili ekološka sigurnost sposobnosti brzog djelovanja. a veliko značenje specijalnih snaga kako “specijalne snage moraju biti na mogu i često imaju utjecaj i na druge kategorije si- rezultirao je njihovim povećavanjem određenom području u ključnoj fazi gurnosti koje definira Kopenhaška škola (ekološku. operacije mogu provoditi u područjima i situacijama gdje pno nestajala. obučavani i i zemlje koje ih podupiru. i redefiniranja programa sigurnosnih studija nakon sigurnosnih prijetnji. do nosna ugroza. društvena. pružaju sposobnosti zog i efikasnog djelovanja. ali promjenjivom sigurnosnom okruženju. Spomenuto je kako se specijalne Kako je prijetnja “velikog rata“ postu. prijetnja određenom referentnom objektu. koji može biti koje se ne temelje na masovnosti već nju ovakvim sigurnosnim izazovima. zbog svog strateškog učinka.

godine pa sve do sredine 1980-ih. oružane sile.indd 32 2/27/13 4:01 PM . 32 broj 416 / 1. izgradnje brodova iz veću sposobnost djelovanja nego prije va. 1949. postaje sve važniji čimbenik kineske iako u manjem obuj­ ciju i planira razviti mornaricu otvore. Od svog osnutka 1949. su nabavljeni tih godina bili su so- mak od obalne ratne mornarice pre. kineska jelom bila bazirana na sovjetskom djelovanja daleko od mijenjenim geopolitičkim odnosima ratna mornarica provodi moderniza. ožujka 2013. bombardera. ulaganja u ratnu mornaricu. glavni je strategijski koncept kineske ratne mornarice bila ‘’obalna obrana’’ RATNA MORNARICA Suvremena kineska ratna mornarica osnovana je prije šezdesetak godina s time da je u početku bila obalna mornarica kojoj je glavna zadaća za vrijeme Hladnog rata bila obrana kineske obale Kineska ratna Kraj Hladnog rata i raspad Sovjetskog Saveza uklonio je najveću vojnu pri- Osamdesetih su nastavili trend jačanja interesa. mu. zadržali stupanj nog mora koja će posjedovati znatnu torpednih čamaca. a cama što je omogućilo veća ulaganja la. ali s ograničenom S ciljem dostizanja sposobnosti za i obrambena taktika je velikim di- u kinesku ratnu mornaricu koja u pro. ophodnih brodo- Kineska ratna mornarica je u po. modelu. što je štita kineskih globalnih gospodarskih tim godinama 20. le isključivo iz Sovjetskog Saveza. mogućnošću provedbu budućih zadaća. Razvoj kineske vjetskog dizajna. Nekoliko razarača koji golemi kvalitativni i kvantitativni od. Mornaričke nabave su dolazi- jetnju na kineskim kopnenim grani. S obzirom na snagu kineskog gospodarstva i važnost uvoza i izvoza je bila fokusirana na obranu kineske obale. ma ratnoj mornarici otvorenog mora ratne mornarice Tijekom sedamdesetih godina proš- čije su važne zadaće zaštita kineskih Kineska ratna mornarica je osnovana loga stoljeća došlo je do znatnog pomorskih linija komunikacije te za. godine a u pedesetim i šezdese. i nabave novih plovi­ za Kinu to je sasvim razumljivo. se od velikog broja raketnih čamaca. dizelskih podmornica i klasičnih sljednjih dvadeset godina napravila sedamdesetih godina samo nekoliko godina. Tijekom tih godina sastojala svojih obala pa su. stoljeća uglavnom dovelo do toga da se značajno povećao HV_416_32_35.

koncepta podmorničke snage koje su danas jedne od najvećih u čanja i nabave novih plovila. godine pa sve svijetu s daljnjom tendencijom rasta. borbi protiv somalskih pirata. iako ski koncept kineske ratne mornarice veliki kvalitativni skok što joj je omogućilo provoditi puno u manjem obujmu. kao izgradnje brodova iz sedamdesetih ratne mornarice zahtijevao obranu što je sudjelovanje u potpori međunarodnoj zajednici u godina. kineske obale. ali je napravila nja daleko od svojih obala pa su. U posljednjih dvadeset nuklearnih napadnih i balističkih godina mornarica je započela s uvođenjem u službu sve podmornica. ali s Od svog osnutka 1949. koncepta bila je da se mornarica više jem kineskog gospodarstva i usvaja. Kineska fregata Yi Yang (FF 548) na putu u Adenski zaljev. Ljubomir OSTOVIĆ Foto: US Navy na mornarica broj dizelskih podmornica i raketnih čamaca koji su na sebi nosili protu- njem novih tehnologija. Razvoj strategijskog modernijih i sve većih ratnih brodova. zadržali stupanj bila ‘’obalna obrana’’. kineska ratna mornarica započela je proces moder- brodske rakete. S usvajanjem doktrine ‘’izvanobalne Posljedica promjene strategijskog obrane’’ te istodobno s naglim razvo. 33 međunarodnim protupiratskim snagama za zaštitu plovnih puteva (foto dolje) Danijel NEKIĆ. s naglaskom na Osamdesetih su nastavili trend ja. do sredine 1980-ih. Tih je godina kineska nizacije i jačanja snaga za djelovanje Početak veće modernizacije kineske ratne mornarice za- ratna mornarica započela s razvojem na otvorenom moru. nije pripremala za pomorske operacije HV_416_32_35.indd 33 2/27/13 4:01 PM . počeo je krajem 1980-ih godina. ograničenom mogućnošću djelova. ožujka 2013. On je od kineske složenije pomorske operacije daleko od svojih obala. glavni je strategij- U brojčanom se smislu čak i smanjila. gdje je sudjelovala u broj 416 / 1.

Flote su strateški locirane na sjeveru u gradu Qindao. ali je napravila veliki Aktivan je i program izgradnje nosača pješaštvu. Svaka se flota sastoji od niza velikih i ma- njih mornaričkih baza. amfibijskih brodova i što je sudjelovanje u potpori među- la poduzimati na otvorenom moru. tako i s podmornicama na konvencionalni pogon. raketnih čamaca. HV_416_32_35. na istoku u gradu Ningbo i na jugu u gradu Zhanjiang. kao ning. RATNA MORNARICA Francuska je uz blizu kineskih obala već ih je započe. Kineska ratna mornarica je opremlje- na kako s podmornicama na nukle- arni pogon. modernijih i sve većih ratnih brodova. desno) važna je točka Modernizacija kineske jekata modernizacije koji će dodatno anski resursi za budući kineski razvoj. 34 broj 416 / 1. od čega je 10 000 u mornaričkom čak i smanjila. On se kao potporom području unutar 200 nautičkih milja slijetanja uz uporabu započela s uvođenjem u službu sve koristi radarom Type 364 Seagull ekskluzivne ekonomske zone (EEZ). u razvoju. am- fibijskih brodova i pomoćnih brodova. Sastoji se od tri operacije daleko od svojih obala.indd 34 2/27/13 4:01 PM . Južna flota također još uključuje i mornaričko pješaštvo s pripadajućim amfibijskim plovilima. narodnoj zajednici u borbi protiv so- Prihvaćanje ‘’izvanobalne obrane’’ nosača zrakoplova nizonska pomorska zapovjedništva. mornaričkog zrakoplov- stva i mornaričkog pješaštva. malijskih pirata. Ulazak u sastav brzih čamaca. frega- ta. One su organizirane u flotile razarača. poklopilo se s promjenom kineskih Liaoning (slika gore Trenutačno se provodi cijeli niz pro- prioriteta u kojima su najvažniji oce. Odmah ratne mornarice povećati njezinu sposobnost djelova- nakon toga započele Kad se krajem 1970-ih i početkom su i palubne operacije. sustava za kočenje. 25 000 u mornaričkom kvalitativni skok što joj je omogućilo zrakoplova. koje su organizirane u podmorničke baze ili podmorničke flotile. C čija je glavna namjena otkrivanje Sve to pokazuje vrlo s naglaskom na podmorničke snage protubrodskih projektila koji lete na Struktura kineske visoku tehnološku koje su danas jedne od najvećih u vrlo malim visinama i osiguranje po- ratne mornarice razinu kineske ratne svijetu s daljnjom tendencijom rasta. koji se navodno naziva Magic Shi- kineska ratna mornarica djelovati u borbenih aviona te set godina kineska je ratna mornarica eld Type 346. U posljednjih dvade. U brojčanom se smislu mornarica topničkih sustava. kineske flote prvog borbenih pomoćnih brodova te u gar. dataka za djelovanje proturaketnih mornarice Mornarica broji oko 268 000 ljudi. minolovaca. Površinske snage primarno se sastoje od razarača. smatralo se da će vedena polijetanja 1980-ih godina. ožujka 2013. Nastavlja se proizvodnja najnovi- glavne flote. mornaričkog zrakoplovstva i regija obalne obra- ne. U tijeku je usavršavanje kineske 1980-ih formulirao pojam ‘’izvan­ te su uspješno pro­ ratne mornarice započeo je krajem inačice ‘’AEGIS’’ radarskog sustava obalna obrana’’. U operativnu službu uveden zrakoplovstvu te 25 000 u snagama provoditi puno složenije pomorske je prvi kineski nosač zrakoplova Liao- za obalnu obranu. Početak veće modernizacije kineske nja.

raketa. Svi ovi brodovi naoružani ne s dalekosežnim ekonomskim reformama traje sve do nuklearnih podmornica s balističkim su suvremenim protuzrakoplovnim ra. n Brzi napadni brod Type 022 Kineska ratna mornarica je u posljednjih dvadeset godina napravila golemi kvalitativni i kvantitativni odmak od obalne ratne mornarice prema ratnoj mor- narici otvorenog mora čije su važne zadaće zaštita kineskih pomorskih linija komunikacije te zaštita kineskih globalnih gospodarskih interesa. dva razarača na bez obzira na svoju veličinu i nomske moći pojedine zemlje.indd 35 2/27/13 4:01 PM . doživljava kao personifikacija pomorske. klase LUZHOU (Type 051C) i petna. Jačanje potencijala kineske tehnologije. jama svijeta. broj 416 / 1. projektilima. Do sada je pomorskih komunikacija za daljnji razvoj. Uvođenje nosača zrakoplova u službu kineske ratne morna- tipova površinskih brodova domaće rice važan je pokazatelj dostignutih mogućnosti mornarice i proizvodnje. Danas program modernizacije i povećanja ratne mornarice kineska ratna mornarica u službu uvela nja novih raketnih ophodnih brodova pokazuje važnost mora u globalnim odnosima te važnost dvije nove nuklearne napadne podmor. est raketnih fregata klase JIANGKA II gospodarski preobražaj i rast koji je započeo 1978. U posljednje je vrijeme ketnim sustavima. S ciljem dostizanja sposobnosti za provedbu budućih zadaća. kao i za kinesku kao sve biti opremljene sustavom neovisne i gradnja novih naprednih korveta važniji njezin dio. mornarica provodi modernizaciju i planira razviti mornaricu otvorenog mora koja će posjedovati znatnu veću sposobnost djelovanja nego prije samo nekoliko godina. Nastavlja se izgrad. jer se nosač zrakoplova svugdje u svijetu Oni uključuju tri razarača klase Kina je do prije tridesetak godi. HV_416_32_35. 35 Podmornice klase Song jih nuklearnih podmornica s balistič. s tendencijom izgradnje još većih am. nice klase SHANG (Type 093). percipirati kao prijetnju. klase HOUBEI (Type 022). i proširila pomorska sigurnost što između ostalog uključuje četiri dizelsko-električne napadne sko-jurišna broda YUZHAO (Type 071) i osiguravanje pomorskih plovnih putova u strateškim regi- podmornice klase YUAN s tendenci. A nesmetana pomorska komunikacija od bitne jom izgradnje dodatnih koje bi mogle fibijsko-jurišnih brodova. nego kao potrebu da bi se zaštitila mornica klase SONG (Type 039) i U službu se uvode tri velika amfibij. te nekoliko klase Type 056. izgrađeno više od 50 takvih brodova i Na svome putu prema jačanju pomorske moći Kina se držala U tijeku je uvođenje u službu novih mogu nositi do osam protubrodskih pravila da razvija ratnu mornaricu koju susjedne zemlje neće dizelsko-električnih napadnih pod. S obzirom na snagu kineskog gospodarstva i važnost uvoza i izvoza za Kinu to je sasvim razumljivo. ožujka 2013. a počela je je važnosti za globalnu ekonomiju. brojnost imala relativno mali globalni utjecaj. godi- Planira se uvođenje u službu tih novih (Type 054A). današnjih dana. zračne propulzije (AIP). vojne i općenito eko- LUYANG II (Type 052C). Međutim kim projektilima klase JIN (Type 094).

indd 36 2/27/13 4:00 PM . ožujka 2013. dio) Sustavi vojnika budućnosti HV_416_36_41. 36 broj 416 / 1. VOJNA TEHNIKA (II.

baterije itd. koju je razvilo poduzeće EADS/Cassidian. Program razvoja vojnika budućnosti za potrebe njemačke broj 416 / 1. Za pješaka spremnog za misiju. IdZ-ES je dovršio testove. zamijeniti novim ručnim radiouređajima sa sposobnošću prijenosa glasa i podataka. težina opreme se obično popne na 38 kg. u hladnoj klimi u Alpama i sjevernoj Švedskoj. Slijedeći plan razvoja prototipskih sustava. počeo ulaziti u probnu uporabu. godine. prethodila su velika europska su opsežna praktična ispitivanja Einsatzbedingter Sofort programa razvoja Bedarf (IdZ ESB) primjeraka. streljiva i vode. kratkoročno. IdZ-ES komponenta za nošenje tereta pruža nekoliko ra- zličitih konfiguracija naprtnjača (najveće za padobrance. sustava za vojnika težinskim. sustav za nošenje tereta. koji je 2005.. ožujka 2013. ali namjera ih je. što je još uvijek 14 kg manje od težine koju treba nositi pješak iste razine opremljenosti koji se koristi starijom inačicom IdZ-BS. njemačka je kopnena vojska zatražila DZ-ES komplet uključuje vojni radiouređaj Thales SOLAR i 400 EG UHF. U godini dana njemačka obrambena admi- rativno iskušani kom. kako bi udovoljila neposrednim opera- tivnim potrebama. osobni radio. po mogućnosti s dometom od 7 km. modularan pristup dizajnu sa svrhom maksimalne zrelosti fleksibilnosti u ulogama i sposobnostima. Prvi ope. HV_416_36_41. nije dobio jedinstveno odobrenje za uporabu. Osnovni komplet IdZ-ES teži 23 kg i uključuje donje rublje. i britanski FIST dva Predstavljanju inicijalne Basissystem (IdZ-BS) inačice su- stava. Zapovjednici desetina nose također i VHF radio za komunikaciju na veće udaljenosti unutar desetine i voda. koji su započeli u srpnju 2011. Unatoč izloženosti postrojbama u operativnom okružju. a odlučilo se za pre- rađen. Ugovor za ovaj program dobilo POTREBNE tehnološke je poduzeće Rheinmetall 2006. a obavljene su i logističke procjene. Na Boxerima razmještenim u Afganistanu to je nadomješteno inačicom SOLAR 400 V. Ova faza je provedena uporabom prvog predprodukcijskog sustava za desetinu (koja je u raz- mjerima njemačke vojske dostava od 10 primjeraka). a maksimalna težina svega (ako vojnik sve nosi) se popne do 72 kg. Foto: Bundeswehr Integracija a U međuvremenu. nistracija je poduzimala praktične korake za novi početak pleti pokazuju da su zamjene inkorporirajući naučene lekcije. primjer je “vojnika- sustava”. borbenu odoru. godine. Bio Njemački sustav IdZ je integrirano dizajnersko rješenje “od čarapa do senzora”. Sustav je kasnije ispitivan u vrućoj klimi u Španjolskoj.. a koji su formalno dovršeni u ožujku 2012. kako bi IdZ-BS mogao biti zamijenjen do kraja desetljeća obnovljenim oba dostigla razinu erweitertes System (IdZ-ES). koji nosi 200 metaka. počevši od Penzergrenadier (mehanizirano pješaštvo) evaluacijom kompatibilnosti vozila sustava i integracijskih sposobnosti zapovjednog sustava. ručni prikaz na ekranu. koje je IdZ-BS zadovoljio. 37 vojske započela je tvrtka EADS a naknadno se uključila i tvrtka Rheinmetall Pripremila Marina JURČIĆ Njemački Infanterist der Zukunft (IdZ). no bez naoružanja. krajem 2011. kacigu s digitalnim magnetnim kompasom. koja produljuje domet komunikacija desetine i pruža kanal za podatkov- nu vezu do BMS-a. prikazom na ekranu na kacigi. balističku zaštitu. dodatno su ispitivana vozila u školi za njemačko pješaštvo u Hammelburgu. cjenovnim i ergonomskim karakteristikama budućnosti. naočale za noćno motrenje. računalo. zapremnine 110 litara).indd 37 2/27/13 4:00 PM .

to u Afganistanu. IdZ-ES komplet kao što je Puma. vršiti do 2012. stvarajući mogućnost miješane domješteno inačicom SOLAR 400 V. koja uključuju i nova ko. dogradnja u postojećoj će aplikaciji lje otvorenog standarda nije samo biti napravljena na oklopnim vozilima trebalo biti kompatibilno s FIS-H Boxerima. RAZVOJ SUČELJA nose također i VHF radio za komu- od glavnih prednosti IdZ-ES-a (koji vojni program IdZ-ED IdZ-ES sučelje je trebalo razvojno do. zamijeniti novim ručnim ta radi sa zapovjednim sustavom Rheinmetall su dostave prve ES proizvodne linije. godine. Rezultirajuće suče. iako zapovijedanja. jedna U vrijeme kada je raz. su nedavno zahtjevi đen aktivacijom sučelja poduzeća osnovne nabave EADS. ali namjera ih je. uporaba u Afgani- Foto: Rheinmetall Na temelju usporednog istraživanja stanu planirana je u i demonstracijskih aktivnosti od po. Fuchs i Dingo. krat- jest i što njegova C4I komponen. studenom 2013. na 90 sustava IdZ-ES. ožujka 2013. Foto: Bundeswehr na Boxeru i drugim platformama Poput IdZ-BS-a. S obzirom na to da rotacije kontingenata je EADS imao ugovor za FIS-H. omogućavajući desetine i voda. po mogućnosti 1000 sustava. IdZ-BS je unaprije. nosa glasa i podataka. Prva je olakotna okolnost u rješavanju očekivana operativna kompatibilnosti. U radiouređajima sa sposobnošću prije- zahtijevali kupnju oko (ZS)u vozilima na višim razinama isto vrijeme prikladna softverska na. Osim fizičke kompatibilnosti vezu do ZS-a. desetine i pruža kanal za podatkovnu zajna. zeleno svjetlo je dano krajem 2011. duzeća Rheinmetall i EADS-a. Na Boxerima BS inačicama izravno komunicira. No podataka direktno s Fuhrungsinfor. godine za razvoj i ugovaranje analognog HV_416_36_41. razmještenim u Afganistanu to je na- nje. u skladu sa tačna borbena vozila Boxer i zapo- zahtjevima sustavne vjedna vozila. Zapovjednici desetina sa širokim spektrom vozila. stavnici poduzeća završno testiranje i integraciju prije koročno. koje omogućava razmjenu smanjeni na 243. 38 broj 416 / 1. razine voda. već uključuje vojni radiouređaj Thales također treba omogućiti i IdZ-ES i SOLAR 400 EG UHF. pred. nikaciju na veće udaljenosti unutar također nazivaju IdZ 2 ili “Gladius”).indd 38 2/27/13 4:00 PM . u dostavama od 30 komada. benim vozilima njemačke kopnene koji će biti nabavljani vojske. količina je zbog sma­ mationssystem (FuInfoSys )-Heer ili njenja proračuna pala FIS-H ZS-om instaliranim na bor. dodatne primjerke IdZ-BS kompleta IdZ-BS/ES desetine u operacijama koja produljuje domet komunikacija proširujući sposobnosti ranijeg di. pokrenut. VOJNA TEHNIKA Litoralni ophodni Foto: Rheinmetall linka za IdZ-ES.

pod ugovorom poduzeća Thales. do 2006. planirano. prikazom na u obuci. kandidati su Harris RF-7800S u Afganistanu. na 243. s fokusom na zaštiti (tjelesni oklop i kacige) i nove insame Verbundfahige Funkgerate.. najveći broj žurnih operativnih zahtjeva je bio za razvojnim SVFua (Streitkraftegeme. naočale. ausstattung) softverski definiranim šačkih sustava u odnosu na nekoć godine uslijedilo je oko 500 različitih žurnih operativnih radioprogramom. nabave izmijeniti. zahtjeva. godine. iako su nedav. osobni radio. kacigu s digitalnim magnetnim kompasom. S opremom za tri kontingenta. polovicom 2009. balističku zaštitu. sustave nadzora i pronalaženja ciljeva. krajem 2009. streljiva i vode. bavljenog. broj 416 / 1. ne inicijative jest FIST Increment 1A paket za nadzor i koji će biti nabavljani u dostavama od rijskoj proizvodnji polovicom 2006. to su danas temeljna sredstva. No količina je zbog smanjenja godišnje serije ispitivanja i probnih Primjer prepletanja žurnih operativnih zahtjeva i primar- proračuna pala na 90 sustava IdZ-ES. Definiran je ugovor vrijedan 150 milijuna britanskih funti je rezultat Preostala dostava je vezana za prego. Zamišljene su dvoipol. Integrated Soldier Technology (FIST) nim operativnim zahtjevima. godine. 39 s dometom od 7 km. identifikaciju mete. vodeći radiouređaj treba zamijeniti godine i još 40 sustava je bilo naru- dvopojasnom (V/UHF) jedinicom koja čeno za ožujak 2011. je primljeno između 2004.56 mm). Za “Telic” u Iraku nabavljene su nove računalo. Thales PR4G F@stnet te ručni nije promijenjen.indd 39 2/27/13 4:00 PM . iako u načelu osnovni Falcon III Secure Personal Radio zahtjev za opremanje Bundeswehra Foto: Bundeswehr (SPR). faza. (lake strojnice Minimi 5. Od 2003. Za operaciju ekranu na kacigi. i drugi uređaji koje nudi Elbit/Tele. baterije itd. tjelesni oklop i kacige. dok su u upotrebi trebali biti primarnom ugovaraču programa FIST 2009. koje su trebale prethoditi se. Do kraja inicijalne faze ispiti- biti dostavljeni u lipnju i studenom vanja. sustav za nošenje tereta. Za Afganistan 2006. termovizija i novo naoružanje desetine i voda. IdZ-ES dostavom za zamjenu prvoj djeluje potaknule su značajnu naba. za što je ugovor dodijeljen Thalesu kao 30 komada. i 2010. Zato je odlučeno ujedinjuje komunikacijske zahtjeve zadržati tu raniju inačicu u uporabi za noćno gledanje. u skladu sa zahtjevima godine. Dugoročno. uređaji ružanja. a mnoge stavke su na- Deutchland dobio ugovor za razvoj bavljane u serijama od 10 000 komada. za koju je Thales do 2018. najavljeno je da će se proces 2013. uglavnom za vojnike u operacijama. naočale za noćno motrenje. Budućnost za pješaka bri. dok je druga na remontu vu pješačkih sustava. Ovaj rotacije kontingenata u Afganistanu. za razinu brigade s potrebnom opre- vore o proračunu. zeća Rheinmetall su zahtijevali kup. no očekuje se da će mom. U međuvremenu. Osnovni komplet IdZ-ES teži 23 kg i uključuje donje rublje. ožujka 2013. trebalo bi se moći koristiti trećom Operacije u kojima britanska vojska borbenu odoru. FIST je u praktičnoj fazi što znači da se FIST promijenio u pristupu i to od konciznog nju oko 1000 sustava. nakon prve operative uporabe. ručni prikaz na ekranu. programu. godine. pod njemačkim Britanski FIST godine. Velika Britanija je morala usvojiti pješaštvo. HV_416_36_41. no bez nao- sada planeri ne razmatraju stanje odore. predstavnici podu. postupniji pristup modernizaciji pje. U užem krugu dalje od neposrednih potreba misije odabira. godine. U vrijeme kada je razvojni program tanske kopnene vojske je u Future Iako je mnogo dosad navedenog nabavljeno u skladu sa žur- IdZ-ED pokrenut. iz programa nabave u program koherentnog spajanja već na- no zahtjevi osnovne nabave smanjeni ožujka 2003. 257 IdZ-BS sustava (2570 kompleta) funken RACOMS i Selex.

napravljenim na teme. Ovi drugi uključu. i nastoje se pro- ju kriptirani radiouređaj za prije. n Mup H HV_416_36_41. naći najbolja dostupna rješenja koja nos glasa i podataka Selex EZPRR hvatljivo integracijsko sno napredni osobni radiouređaj). gleda u budućnost. kompatibilnih ručnih radiouređaja britanskog programa kriptirani UHF ručni primopredajnik Iako FIST nije ugašen. zapovjednikov lagani koji ophodnjama i zapovjednicima nosti. je poput odjeće. Poput FIST-a. jama dostava opreme koje bi nabavu Zbog toga se vojnici na terenu osla. po- Program FIST 1B(C4I) odnosno boljšavajući izvedbu u ekstremnim razvoj komunikacijsko-nadzornog klimatskim uvjetima. žurnih operativnih zahtjeva trebale njaju na kombinaciju radiouređaja činiti koherentnom i predstavljati Bowman VHF (PRC354/355) i ne. lju podataka FIST pokusne faze. razvoja vojnika za ophodnje i zapovjednike vodova). godine. 40 broj 416 / 1. pokušavaju osmisliti po- zahtjeva iz 2007. naprtnjača i tjelesnog kupljeno 4000 novih integriranih oklopa.Personal Equipment and ciljnika Elcan SpecterOS. njegov tijek nabavljenim putem žurnih opera.4GHz i tzv. sa seri- prihvatljivo integracijsko rješenje. Od- Surveillance and Target Acquisiti. ožujka 2013. trebaju omogućiti tražene sposob- rješenje 2. hanced Personal Role Radio odno. Foto: Thales sustava još je u razvoju i traži se i PECOC je projekt bez kraja.indd 40 2/27/13 4:00 PM . moćni sustav s kojima se vojnici- Drugim. Program FIST 1B(C4I) odnosno razvoj komunikacijsko-nadzornog sustava još je u razvoju i traži se prihvatljivo integracijsko rješenje VOJNA TEHNIKA Foto: BAE Systems iskustva s nabavom opreme pod vodova pruža osnovnu sposobnost FIST SISTA (Synergistic Individual prikaza situacijske svjesnosti. Početni modeli radio (Harris RF-7800S Falcon III sve novije tehnologije. vojene aktivnosti. i tempo su usporeni. budućnosti FIST Osim navedenog rabi se i EZPRR (En. kao nadopuna on) programom žurnih operativnih FIST-u. Sada se više tivnih zahtjeva. Program osobne opreme i termovizijskih uređaja bez hlađenja zajedničkog operativnog odijevanja Qioptiq zajedno s 10 800 optičkih (PECOC . nadogra. ma na terenu olakšava život i rad. zamišljeni su kao pri. operativna odjeća) razmatra kako ovi sustavi mogu biti integrirani u svrhu Komunikacija unapređenja svoje iskoristivosti. Common Operational Clothing od- đene ručne termovizije i dodatnih nosno osobna oprema i zajednička topničkih sustava za nadzor.

aktualnosti. 11:48 HV_416_36_41. Mup HV oglas.2010. zanimljivosti iz policijskog rada čitajte na: m u p. Vijesti.indd 41 2/27/13 4:00 PM .hr ww w .12.indd 1 02.

HV 415) pristigla druga kolona križara i že- stoko se sukobila sa Seldžucima. Unatoč tome. Izne- nađeni Seldžuci povukli su se u neredu. Tek u kasnim poslijepodnevnim satima na bojno polje pristiže nova skupina kri- žara predvođena biskupom Ademarom Pijskim. listopada 1097. na krajnjem jugu današnje Tur- Jeruzalemu tijekom I. ovako je vidio bitku kod Dorileja Tijekom prvih sati 1. međutim teško oklopljeni vitezo- vi bili su znatno teži plijen. srpnja 1097. Nakon tri mjeseca ničim uznemiravane hodnje. Križari su pokušali protunapadima. došlo je do fron- talnog sukoba u kojem dugo vremena niti jedna strana nije prevladala. stoljeća. Dolazak druge kolone Kada je situacija postala kritična za opkoljene Boemundove ratnike. Boemund je zapovjedio da svi vitezovi sjašu i načine kružnu borbenu liniju u čijoj sredini su smješteni neborci i vojnici bez oklopa. veliki francuski ilustrator iz Snaga Svetog XIX. ožujka 2013. Oni su se dan prije utaborili kod gradića Dorileja. što je omogućilo križarima konsolidirati svoj borbeni postroj. koja je napala i poharala tabor i logističku osnovicu Seldžuka. ali oklopljeni vitezovi su imali beznačajne gubitke i njihov bor- beni postroj nije bio narušen. Seldžuci su se razbježali.indd 42 2/27/13 4:22 PM . sna- ge sultana Arslana polako su opkolile križare Boemunda Tarantskog. Iznenadno su napadnuti u rano jutro. Iako je Boemund Tarantski sa svojim postrojbama kod Dorileja bio napadnut iznenada u jutarnjim satima. Seldžučko konjaništvo upalo je u križarski logor i relativno lako nanosilo teške gubitke pješaštvu bez oklopa i neborbenom sa- stavu. blizu granice sa Sirijom. blizu današnjeg Eskisehira u sjeverozapadnoj Turskoj. oko podneva je iz Nikeje (vidi podlistak. HV_416_42_43. nadmoćnost Arslanovih snaga primorala je križare na postupno odstu- panje do močvarne obale obližnje rijeke. još dva ključna sukoba sa Seldžucima: križari su došli do Antiohije i započeli bitka kod Dorileja i opsada Antiohije opsadu 21. 42 broj 416 / 1. ispaljivanjem pravih oblaka strijela na tabor. čime je bitka bila završena. Križari su se domogli iznimno bogatog plijena iz sultanove riznice. ali nisu mogli odbaciti neprijatelja. oko podneva im je stigla pomoć koja je preokrenula bitku Podlistak KRIŽARSKI R AT O V I Gustave Dore. U međuvremenu su se i Seldžuci konsolidirali. a zatim su nesmetano nastavili pokret prema An- Nakon opsade Nikeje križare su na putu k tiohiji. što je rezultiralo velikim gubicima nezaštićenog centra i viteških konja. Kako su snage bile izjednačene. Vidjevši svoj tabor u plamenu. Seldžučki strijelci su nastavili gađati križare s odstojanja. križarskog rata čekala ske.

Uporaba opsadnih naprava Bizantinci su opsjedali Antiohiju za- jedno s križarima. a preživjelo je samo 700 ratnih konja. ali i križare. među križarima se pojavio i kanibalizam. lipnja križari su ovladali gotovo cjelokupnom Antiohijom. kojim je proboden Isus. Ipak. du teških opsadnih sprava. ali su bili prisiljeni vratiti se i priključiti ostalim križarima koji su opsjedali Antiohiju. po analizama suvremenika. Potraga za hranom ne sprave. Una. teške gubitke. u prvom redu frondibole. nadu i borbeni moral ulio je do tada nepoznati redovnik Petar namirnicama. redovima HV_416_42_43. Isto. napustili su opsadu zbog dubokog nepovjerenja kri- žara i sve konfliktnije situacije generi- rane nedaćama križara. n Antiohiji. Kada su izrađene opsad. u veljači 1098.Petra pronađen je vrh rimskog koplja koji pri kraju. U teškoj borbi uspjeli su ih pobijediti. 1099. križarskog osvajanja Antiohije u gradu izbija epidemija (po do potisnuli Seldžuke natrag u Antiohiju. koji je zgrozio podjednako većinu križarskih plemića i vitezova. Dolaskom opsada je bila uspješna engleske flote. Nakon prodora križara u Anti. Križarska vojnika krenuli u potragu za hranom. započelo je temeljito i permanentno Pobjeda i epidemija ključio i Boemundov nećak Tankred bombardiranje gradskih zidina. No. pa je zapovjedio opsadu. Ubrzo nakon luškog. Očekivali su da će se nakon pada grad vratiti u sastav Bizant- skog Carstva kao i prethodno osvojena Nikeja. ožujka 2013. Ubrzo je križare pogodila teška glad od koje je. bitke su ponekad bile vrlo čudne pa je pobjedi ponekad pridonijela slučajnost ili vjerski fanatizam Marinko OGOREC tog koplja ohiju. nastupio je masakr iznenađenog garnizona. No. što je kod križara rezultiralo ski i Robert od Flandrije s oko 20 000 iskusnim zapovjednikom Kerbogom. U vrlo žestokoj borbi križari su zauzeti grad neposrednim napadom. križarskom ratu bile izrazito heterogene izvana i broj 416 / 1. koja je osim nužnih keje bitnu su ulogu odi- namirnica dopremila i materijal za izra. No nije bilo opuštanja: prema gradu je nastupala Kerbogina vojska koja je pod njegove zidine stigla samo tri dana nakon pada u ruke križara. lipnja. U međuvremenu je Bartolomej tvrdeći kako ima vizije u kojima mu je rečeno da se organizirano opskrbljivanje i pri kraju križarsko vodstvo dobilo informacije u gradu nalazi Sveto koplje. Do 3. Međutim glavnu zadaću. dodatnim vjerskim fanatizmom i ratničkim fatalizmom. nastavili su pohod prema Jeruzalemu. osim utvrde koju je još uvijek držao sin Jagi Sijana s preostalim braniteljima. umro gotovo svaki sedmi križar. predvođena Rai- Odlazak velikog broja križara iskoristio se njihove snage ne mogu održati ako mondom od Aquilera koji je nosio Koplje visoko izdignuto kako je zapovjednik antiohijskog garnizona uđu u direktni sukob s muslimanskim bi ga većina križara vidjela. lipnja. Iako se to u analima gotovo i ne spominje. On međutim grad je ostao u njihovim rukama. najvjerojatnije se radilo o epidemiji ali nisu imali snage zauzeti grad. Došlo je do frontalnog sukoba križara Jagi Sijan. ali je odbijen uz Galilejski s pojačanjima. Kerboga je pokušao iznenadni napad 7. te izvršio ispad glavninom snagama ispred neosvojene Antiohije i Seldžuka u kojem je teško oklopljeno križarsko konjaništvo svojih snaga i napao preostale križare i da im je jedini spas što prije ovladati doslovno zbrisalo Kerbogino lako konjaništvo i prisililo Seldžuke pod zapovjedništvom Rajmonda Tu. Boemund Tarantski za hranom sukobili su se sa Seldžucima im je u pogodnom trenutku otvorio postao je vladar Antiohije. kada su se oporavili. Stoga su Boemund Tarant. gradom. kao i Seldžuka pod opsadom. a križari. nego se može iščitati tek “između redaka“. vojska Seldžuka iz Mosula predvođena je odmah proglašen Svetim kopljem. tifusa). Neposredno prosinca iste godine namirnice su bile kako prema njima kreće respektabilna nakon toga u crkvi sv. grale frondibole.indd 43 2/27/13 4:22 PM . S obzirom na to da nisu uspjeli na odstupanje koje se pretvorilo u bezglavi bijeg. tijekom ožujka križarima je došlo pojačanje s U križarskoj opsadi Ni- engleskom flotom. nabavu hrane. ali i cjelokupnog muslimanskog stanovništva. No to je bilo posljednje skim napravama. 43 iznutra. križari su tajnim pregovorima pronašli sada prikupljenim podacima. početkom iz Damaska koji su krenuli u pomoć vrata. S obzirom na to da su križarske postrojbe u I. dobno križari koji su krenuli u potragu armenskog vojnika imenom Firuz. Križarski zapovjednici shvatili su kako vojska izašla je ispred zidina grada 28. Do sredine studenog križarima se pri. a đenovljan. izdajnika u antiohijskom garnizonu. Malodušnim križarima ska flota opskrbila je križare potrebnim bedemi Antiohije odoljeli su križar. koja je desetkovala preživjelo pučanstvo. kada je glad dostigla svoju kulminaciju. križari su se ponovno zahvaljujući izdaji jednog armenskog borbeno povratili i nastavili intenziv- vojnika u seldžučkim nu opsadu. toč svakodnevnom bombardiranju. nisu izvršili i donijeli su je iznimno malo.

nalaže. te ________________________________ JNA svoje zadatke izvršava i provodi po Usta- da je pokušavalo uvjeriti “narod i narodnosti“ (mjesto. “Komanda 5. Njih nije briga hoće RUŠILAČKIH DEMONSTRACIJA I NASRTAJA li netko od Vas. Zašto renja” JNA i pripreme Vašoj djeci uskraćuju bezbrižno djetinjstvo. šire u skladu su s “idejom jugoslavenstva“ i po. kao “moguća vari. Oni su sebe dobro obezbjedili visokim osob- ke krize u Jugoslaviji. a s obzirom na događaje koji su svoje zadatke izvršava upravo onako kako sredstvima. koji je POZIVAMO VAS DA SE MIRNO RAZIDJETE. No vrijeme je pokaza. činite ništa što je protivzakonito. tekst. janta komuniciranja sa masom“. i osigurala pedeset godina mira. Naša je. Ante NAZOR. One pokazuju da stanovništvom ___________________ vodstvo JNA zaista nije namjeravalo odustati pripadnici GRADJANI! od uporabe sile za “očuvanje Jugoslavije“. Armija će i dalje raditi po Ustavu goleti. posebno je cinična rečenica to narod ove zemlje zahtjeva i Ustav SFRJ moramo tako postupiti. i lo da se ta parola o “mirnom rješenju svih prema JNA.. regije. Ona je Vaša Armija. skladu sa uputstvom datim u napomenama“. protivnom upotrebiti sve u odbrani objekata HV 416_44_45. u tekstu da “armija nikada nije i neće pu. jer ćemo u odabrala “svoj narod“?! Pitajte one koji Vas šalju na Vašu Armiju. JNA nije prepreka mirnom izlasku iz krize. Dosadašnjim odnosom i saradnjom sa rijalu od 25. JNA nije i nikada neće ugroziti svoj narod. lipnja 1991. govora – upozorenja za slučajeve provokacija Njihove porodice. Vaso. Narodima ove zemlje potreban je mir. CITAT DOKUMENTA zbog čega ste mnogi od Vas bez posla. Mira bez slavije“. ožujka 2013. ustanova) vu Jugoslavije i zakonima koje su donijeli i da je “armija“ zaista njihova i da želi “mirno naše jedinice nisu i neće nikada dati povo. DOMOVINSKI RAT dr. gasila požare. mjesta. i ko se tome silom suprostavlja . mostove. grad. možda. konkretne pokazatelje. stradale u poplavama i potresima (dati su navedene u spomenutom tekstu govora. 25. vodovode. stavovima vrha JNA u rješavanju politič. koga sada najviše trebamo. silom će biti onemogućen. Mira. postrojbama dostavila materijal s političkim (Kao moguća varijanta) znanca ili rodbine stradati. Ili je već do tada “armija“ ste u krivom smjeru. vojne GRADJANI I GRADJANKE nim dohocima. Vaši predstavnici u Skupštini. slobode i nezavisnosti Ona nikada nije i neće pucati u svoj narod.UPOZORENJA ZA SLUČAJ pa čak i kruh i mlijeko. ne rat.indd 44 2/27/13 4:22 PM .) ______________________________ pnim automobilima. stražama i koje kakvim podređenim postrojbama dostavila i “tekst (Mjesto) gardama. pukovnik Predojević. njihova djeca neće stra- i rušilačkih demonstracija“ protiv JNA. Vaš bijes i nezadovoljstvo usmjerili Zato Vas pozivamo. vinu. dati. litičkim stavom vrha JNA da “jugoslavenski Obraćam Vam se u ime pripadnika jedini. 44 broj 416 / 1. gradila ovu zemlju. činite krivično djelo. vojne oblasti“ rata. Promidžbene rečenice i “parole“ koje i zakonu. Zbog toga Vas rješenje svih pitanja“. oklo- oblasti“ već je sljedeći dan (26. teritorije gdje se dešavaju izgredi). spremljenim devizama. koji je “Komanda 5. pošumljavala ralno vaspitanje i pp“. podređenim ŠIRIH RAZMJERA NA VOJNE OBJEKTE vaše dijete. sc. spašavala ljude i imo- dr. Hrvatski Memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata u suradnji s Hrvatskim vojnikom objavljuje autentične dokumente i memoarsko gradivo vezano uz Domovinski rat Pokušaj UVOĐENJA STANJA U H Politički stavovi vrha JNA o rješavanju političke krize u Jugoslaviji. ili neko od vojnika. (2) donesen 6. Nakon što je 25. uz napomenu da ga treba “koristiti u mira i napretka. Nedozvolite da ubrzo uslijedili. naši naroda i narodnosti. JNA je čuvala i očuvala granice Jugoslavije narodi mogu opstati samo u okviru Jugo. lipnja 1991. dijete nekog Vašeg prijatelja. proslijedio je “pomoćnik komandanta za mo. Ne cati u svoj narod“. lipnja 1991. Spomenuti Ovo što Armija čini i radi je u interesu Ona nije takozvana. pripadnici JNA moraju braniti svim Jugoslavije. a puteve. da se u miru razidjete. ravnatelj Centra Tekst “govora-upozo. lipnja 1991. lipnja 1991. ce ___________________ i JNA. da za stvaranje nepovjerenja stanovništva upozoravamo da kršite Ustav Jugoslavije. i Vaša Armija. pa i oružjem. za sukob TEKST GOVORA . uputila podređenim postrojbama u mate. pitanja“ nije odnosila na pitanje preustroja Jurišnicima na našu Armiju smeta što ona Objekte.

indd 45 2/27/13 4:22 PM . latinica. mtbr“ 1.Zaprečavanje (postavljanje) PP MRUD Armija svih naroda i narodnosti! Biograd n/m – Kakma . jicom vojnika . Za..zaprečavanja nakon višestranačkih izbora u Hrvatskoj. autoritativno i sugestivno.za “POPOVEC” ………………………………. RH u Crvenoj Luci. vlasti. primjerice. pri. u D. a po ukazanoj potrebi. strojopis. I. predvidja Pravilo o MRUD. 2. Suzu za izgubljenim djetetom.Za izvršenje ovog zadatka odgovoran je Razidjite se. . a po izradjenom NEDOZVOLITE NITI JEDNOM RODITELJU cem: Pirovac-Stankovci-Benkovac. ožujka 2013. bez obzira na to jesu li pouzdani. napada i provokacija. i 2. kako i na koji način će Hvala vam gradjani na razumijevanju. o pripremama hrvatskih Prilog: oružanih snaga za slamanje pobune Srba. 6046).MRUD.Navedeni tekst mora se prilagoditi vreme. lipnja 1991.Sastave straža u navedenim objektima putem. “Komanda 9.Šema rasporeda i zone dejstva pojedinačno Primjerice. te mogućim pravcima na. 5.Marina . On se mora obraćati gradjanima stražara i mesto (zaklon) iz koga će dejstvo- neposredno. 30 MRUD. “RUDIŠĆAK” pada na “SAO Krajinu“..1991. Tako je. zbog stanja u Čedomir Tomić: 6. Pakoštane . koja imaju uredjaje za noćno osmatranje i izvršiti aktiviranje mina (dve mine) jednu pružaju adekvatnu zaštitu posadama. NSbSl/140. sredini.. vod. a u pravcu prema vanjskoj ogradi (mine postaviti na drvetu i usmeriti pravac dejstva . Postavljanje mina vrše starešine sa po dvo- bliže.izabranih.mbr. pa drugu.Polača.za š. bez rušenja. K. HV 416_44_45. 30 MRUD. HR. Armija mira.što znači i upotrebu vatre. te da na. kako bi se obranila u slučaju odbijajući i odvraćajući na taj način gradja.Benkovac.. Ž. iz rejona koji pružaju adekvatnu zaštitu od jačanog obezbedjenja može iz zaklona iz- ENJA IZVANREDNOG U HRVATSKU vršiti opaljenje . drugom. i st. latinica. za ispomoć u realizaciji zadatka te agresivne bukače medju vama. napada hrvatskih snaga. a sve nastale nesporazume rodne garde (ZNG) i MUP-a RH. 45 i jedinica . “RUDIŠĆAK” 40 MRUD. vati iz PN i izvršiti paljenje . i to: HMDCDR.Benkovac.aktiviranje . 25. godine izvršiti napad na Benkovac i Knin Ovo je Vaša Armija! pravcima: 3. H. Spomenuti tekst “govora – upozorenja“ i Rudišćak na zagrebačkom području. L. HR. odnosno provjereni.za “SESVETE” ……………………………….U toku postavljanja . zapisniku od strane NI – za svaki objekat SUZU U OKU.. a nije u mogućnosti da istu zadrži nu. Vaše naj. . kut. Izvješće je potpisao sa PP – minama MRUD.mb. Gradjani i gradjanke! “komandant“ general major Špiro Niković: Dobili smo neproveren podatak od Komande 2. angažovati dvojicu starešina iz 123.mbr.Govornik okupljenim gradjanima ne smije HMDCDR.Odmah izvršiti sve pripreme za mini. Za izvršenje ovog zadatka tačno imenovati čitati tekst. lipnja 1991. Idite mirno n/m nalazi oko 1000 pripadnika Zbora na. a to je kada se pojavi veća grupa . Izvidjanje vršiti sa borbenim vozilima obučiti . vatskog naroda ponašanjem JNA u razdoblju Na osnovu usmenog naredjenja K-de l0. Ne slušajte. . Škevin Zvonka objektima (Izvornik. strojopis. njerijsko obezbeđenje objekata“) vanjskih . a 7. pokazuje napetost u vrhu JNA. “Rudišćak”. pridržavati se svih mera bezbednosti koje izvješćima JNA napisanim tih dana navode dišta “Popovec”.Prevoz ljudstva i MES razrešit će Hrvatskoj i očiglednog nezadovoljstva hr. Izvidjačke patrole ne isturati van rejona O momentu aktiviranja mine odlučuje sam NAPOMENA: uredjenih i predvidjenih za intervenciju na stražar. kut.. skladišta Popovec. “SESVETE-MARKOVO POLJE” i š. Istodobno je JNA poduzimala mjere osigu. izvršiti ODMAH.Miranje .aktiviranje po dve mine. Sva pitanja mogu i moraju se riješiti mirnim iznenadnih dejstava snaga ZNG i MUP-a 4... vane brigade“ zapovjedila miniranje (“inži. “Sesvete-Markovo Polje” i š. kao i potreban broj riješit ćemo sa zvaničnim predstavnicima vodno planiraju u toku noći 25/26. 06. broj 416 / 1.Zapisnik minskih polja grupe mina. U u cilju blagovremenog InžOb vanjskih skla. posebno.pripremiti.Potrebna MES (komplet MRUD) izuzeti iz ne od rušilačkih namjera prema ljudima i 30. za Vas. 2.prema vani). “Komanda 140 mehanizo... U toku je provera dobijenih podataka. VPO da se u rejonu Crvene Luke SO Biograd NI/140. skladišta MES od zast. RH. i udaljite od objekta. . vatrom iz PN ili bombama. vojne oblasti“.. NAREDJUJEM postavljenih mina korpusa OS SFRJ“ je “Komandi 189. uputila izvješće o snagama ZNG-a i MUP-a ranje oko objekata – skladišta “POPOVEC”. pravcima iz kojih se očekuje dolazak snaga napadača. vojnika iz 1. Poduzmite mjere osmatranja ovih pravaca Mine postaviti tako da svaki vojnik iz po- jateljem. mjestu i uslovima. posebice u povijed je potpisao “komandant“ pukovnik “Komandi 5. I kl. kap. . pontb: vašim kućama. Moguće da će deo snaga angažovati prav. Sesvete – Markovo Polje . odlučno izreći stavove u navedenom tekstu naoružanja). se podaci.. Vašu djecu.Ostvariti neposredan kontakt sa masom i ranja svojih objekata (vojarni i spremišta (dve) mine. MUP-a (Izvornik. Selu. 6006).

pod geslom su indijske oružane snage jedne od i komercijalne marke ne radi se doti. održane u Zagrebu od 8. “Snaga plemenitosti za najmnogoljudnijih u svijetu ne čudi sak. Natjecanje se održalo u Brazilska je pošta (Correios) 2010. boks i pod motom “Prijateljstvo kroz sport”. Svjetske vojne igre na u arku od 20 maraka i nakladi od 350 tisuća. vodu i spašavanje života). Obje su marke tika. skokovi u “4. S obzirom na to da dećim rimskim brojem. s pretiskom iz 2010. godine vijeća za vojni sport (franc. Najnoviji primjer u tovi (judo. Prigodom promjene cijena poštanskih 24 sporta podijeljena u pet godine izdavanjem poštanske marke usluga ili nekih drugih razloga (npr. odbojka marke 2007. stranicama izdavača maraka. ni i mornarički petoboj). ternational du Sport Militaire. predmet sakupljanja ali isto tako se upotrebljavaju vodeni sportovi (plivanje. triatlon i biciklizam). (CISM) na talijanskoj održavanje 5. Igre su okupile vojnike-sportaše iz go- Omiš“ iz 2007. način zupčanja i/ i ako im je istekla valjanost. računajući od dana objave odluke u tisuće sportaša. s pre- zanimljive trgovcima maraka. maraton. skih vojnih igara o Šen rank FilateliJa Foto: B “2. ime autora.indd 46 2/27/13 4:22 PM . Sljedeće. te nominalna vrijednost. Omiš“ iz 2007. godine. rukomet. Osim što takve marke. Rok za njihovo i nogomet). pojedinačni sportovi (atle. do 29. sukobljavale. tiskom iz 2010. najavila njihovo održavanja u Rio de sak vrijednosti na poštanskim markama na novu. svjetskih vojnih igara naziva države ili izdavača maraka) obavlja se preti. ako ih nije izdao HP d. godine također je izdala po- Svaki novi dotisak označuje se slje. one ostaju vjerni svjedoci (pohranjene Prije samog tiskanja poštanskih maraka svaki izda.” Marka je tiska- poštanskih maraka u arku. Osim Svjetske vojne igre na ko an sk ih ma ra ka ug la vn davanja pošt tjecanja po cijelom svije tu one žanih snaga povod su iz ržav an ju sp or tsko g na ti vijest o od ja izvan što imaju za cilj prenije u zb irk e i mu ze je dilje m svijeta) vojnih događa ohranjene ostaju vjerni svjedoci (p Ivo Aščić ih snaga primarne zadaće oružan ma čije su se oružane snage u skoroj prošlosti Zakona o poštanskim uslugama i propisa done. godine putem poštanskih vijeća za vojni sport maraka najavio 8. ožujka 2013. 46 broj 416 / 1. svjetske vojne igre Zagreb 1999. igara održanih u Rimu 1995. Od 2010. orijentacijsko trčanje te voj. godine (Italija) održavaju se i Zimske Poštanske marke RH smatraju se nevažećima nalijepljene na pisma i razglednice. tematike.štanske marke na istu temu. Za razliku od Prvih svjetskih vojnih Tom su prigodom izdani i filatelistički proizvodi: U slučaju povećanih potreba za po. taekwondo. svjet- k. 200 marki iz 2006. zemalja domaćina igara. Nakon što ih izdavač poštanskih mir” okupile su gotovo podatak kako upravo Indija prednjači u maraka proda filatelistima ili iskoristi Poštanska marka RH: osam tisuća sudionika izdavanju maraka s motivima iz vojne za poštanski promet. ujedno i pripadnika jima redovito om zemalja domaćina ig ara. sportske igre igre” prikazane su na pod pokroviteljstvom Međunarodnog indijskom bloku od tri Vrlo važan podatak za filateliste jest i povlačenje (vaterpolo. ko. dan izdavanja i puštanja u promet. CISM Svjetske vojne Sljedeće 6.d. godine uglavnom manju vrijednost. Nema od tri mjeseca. tovo stotinu država. ako su oštećene tako da u zbirke i muzeje diljem svijeta) vojnih događaja vač donosi odluku o izdavanju koja između ostalog nije vidljiva oznaka “Republika Hrvatska” ili naziv i izvan primarne djelatnosti i zadataka oružanih sadržava sljedeće elemente: naziv i vrstu izdanja. ako su bile snaga. s motivom 5. ujedno i pripadnika oružanih snaga sumnje da će i ovaj događaj biti medijski popraćen Narodnim novinama i na službenim internetskim povod su izdavanja poštanskih maraka uglavnom i putem poštanskih maraka.streljaštvo. do 17. U povodu održavanja 2. svjetskih vojnih igara Hr- štanskih maraka. nominalnu vrijednost po. n HV 416_46_47. vatska je pošta izdala prigodnu poštansku marku: ili oblik zaštite izdanja. Conseil In- poštanskih maraka iz uporabe. Za prigodne lovoza 1999. izdavatelja. svjetske vojne igre vojnih igara 2007. Generalna skupština Međunarodnog Brazil je 2010. godine prigodna omotnica prvog dana (FDC) i list prvoga jedinim izdanjima redovitih poštan.” marke s p o rta na poštanskoj promicate lj i c e marki RH oru- su dj el uje tis uć e sp or taša. po redu Svjetske vojne igre u poštanskom prometu. vojnika-sportaša 2. hrvanje. uporabljene. senih na temelju Zakona. CISM) povlačenje u Republici Hrvatskoj ne može biti kraći Svjetske vojne igre na kojima redovito sudjeluje održat će se u Južnoj Koreji 2015. Indija kao domaćin održavanja 4. promjena skupina: vojni sportovi (padobranstvo. košarka.2013. imaju za cilj sportske vojne igre. posebice postaju “Hrvatski gradovi iz osamdesetak zemalja. čak i među vojnicima i zemlja. ožujka slučajevima: ako su izdane protivno odredbama po cijelom svijetu. na kojima je sudjelovalo četiri tisuće dana. vrstu tiska. svjetskih skih maraka obavlja se njihov dotisak. druge po redu. svjetske vojne igre Zagreb 1999. Hrvatskoj je poštanska marka “Hrvatski gradovi mačevanje). broj “2. borilački spor. nakladu. održat za uporabu u poštanskom prometu u sljedećim prenijeti vijest o održavanju sportskog natjecanja će se u Annecyu (Francuska) od 25. Janeirou (Brazil) u srpnju 2011.

zamjenu zastava postrojbi. ske bojne čuva se danas u zbirci zastava Glavnog gmail. Mnoge krila i stoga nema potrebe za tri zastave. od. saznanja o nastanku i uporabi zastave. odnosno pravilnika koji bi regulirali povlačenje. 47 je poslije. Unatoč tome mnoštvo boda (bajuneta) krajem XVII. Zastava 2. pjevačkih i ra. a gdjeg. I na našim prostorima za pojedinačnom zastavom. u skladu s tadašnjim običajima postupanja trobojnice 1848. Usvajanjem domobranske bojne djeluju samostalno do 27. odnosno regulirati slu. u Novoj zadržavaju tri zastave sve do sredine XVIII. Prije razvoja s vremenom nastanka – zastava vojnih postrojbi. u crkve za- i do promjena u izgledu i uporabi vojnih zastava. stoljeća. u nekom trenutku tijekom XX. kojima se zastave više ne nose na bojište. uz pojedine specifičnosti nekih su se islužene vojne zastave polagale u pješačkih pukovnija u tri “krila“ – dva krila muš. n HV 416_46_47. ovaj način. travnja 1992. domobranska pukovnija. No čini se da Zastavno polje ove zastave ponešto je manje od pravilu razine pukovnije. s vojnim zastavama koje nemaju više funkciju ili izrađeno je nebrojeno. tj. početkom XVII. tako da pojedino može trobojna je zastava s grbom Republike Hrvatske djelovati zasebno. stoljeća. Zastavni rukav dobiven je posuvraćivanjem to u skladu ne samo s hrvatskom tradicijom nego trobojnog zastavnog polja koje je načinjeno od tri Dodatne informacije o zastavama postrojbi OSRH. Taj je proces dje se takav sustav tradicionalno rabi još i danas. svakako se mijenja nje. zina zakonska zaštita. je zastava postrojbi ZNG i HV izrađeno upravo na potreba za kopljanicima. postrojbe Narodne zaštite. dolazi druga simbolizira samu pukovniju i često sadrži koje više nisu u uporabi. stoga slovom postojećeg stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske. strane obrubljeno je žutim pozamanterijskim re- čajeve kada je ovakva uporaba dopuštena – jer je sama. molimo javite na zastavehv@ se temeljile na nacionalnoj zastavi (a ni kakav dru. sto. znih drugih društava i organizacija. naravno s grbom u sredini trobojne u skladu Gradišci. stoljeća. VATSKI DOMOBRAN/NOVA GRADIŠKA/2. i mnogi lokalni muzeji. od početka XVIII. građanskih. brigade HV “R“ – Nova Gradiška ustrojavaju kao je sustav koji se u mnogim vojskama i danas prak. osobito u zemljama Svaka pojedina satnija ubrzo više nema potrebu Ovakav sustav dvije zastave po postrojbi raširio se Commonwealtha. čime prestaje natpisi. možda i pomalo nepotrebno 8. ložiti je u crkvu i dopustiti vremenu da učini svoje. stoljeća pukovnije se više ne sastoje od tri bojnici s grbom i dodatnim prigodnim natpisima i druge s mnogo umjetničke pažnje i mara. U svakom slučaju. S tri vanjske više razlikuje). za svako od ta tri krila. DO- Sljedeća bitna promjena u vojnom ustroju koja MOBRANSKA BOJA. a reorganizacijom cijelom Europom. kao i ispravke te ostalo što bi moglo pomoći u izradi cjelokupne pravilnik koji bi regulirao zastave postrojbi koje bi natpisima. Dvije novogradiške primjerenim načinom davanja počasti zastavi. kao ketira i jedno kopljanika. 200 napušten u korist drugačijih obrazaca izrade vojnih zastava o Šen rank VEKSILOLOGIJA Foto: B Regimentalizacija vojnih zastava u XVII. a primjerice Hrvatski povijesni muzej. stoljeća stoljeća pomalo se proširio u sve stajaće europske 2. neke sasvim priručnim sredstvima. čuvaju u svojim satnijske zastave nestaju u potpunosti. ljeća i općenitom uvođenjem stajaće vojske. dok Ponegdje se običaj polaganja zastava. domobranske bojne – Nova Gradiška zaštite ili drugih razloga. uporabu državne zastave. gi) nije nikada donesen. Dakako. godine. riječ je o uobičajenoj zakona dodavanje elemenata na zastavu Republike ima posljedice za zastave dolazi nakon uvođenja zastavi Republike Hrvatske na koju su aplicirani Hrvatske nije dopušteno. XVIII. državne zastave. U prvim desetljećima Izrada zastava koje se temelje na nacionalnoj tro. Jedna od njih simbolizira suverena. i početkom XVII. stoljeću Promjena u sustavu zastava provedena je čini se u cijeloj Europi bez ikakvih naredbi. tipa. Unaprijed zahvaljujemo. U pravilu nazivima organizacija uokolo sasvim su u skladu od tih zastava vjerojatno i danas nisu dostupne je treća zastava mnogih pukovnija “položena“ u hrvatske tradicije već od samog nastanka hrvatske javnosti i istraživačima i nemaju primjerenu brigu crkve. domobranska bojna – Nova Gradiška iz crkve prenesene u muzeje radi bolje vojske. su tijekom 1991. Ovakav tip zastave vrlo je čest na početku Domovinskog rata i ustroja- vanja postrojbi Hrvatske vojske. Temelj stvaranja domobranskih bojni bile no to je više iznimka nego pravilo. sportskih. k. iako neke pukovnije sačuvano mnoštvo zastava koje su upravo ovog od dvije bojne ustrojene 21. stoljeća nasta. nekoliko satnija krajem XVI. novogradiške domobran- povijesti zastava naših postrojbi. a u hrvatskim muzejima 2. domobranska bojna “R“ – Nova Gradiška jedna je nisu pogodna za upotrebu. i zadržao se sve do suvremenih ratova u lokalne crkve sve do kraja XIX. fotografije i tradicijom vojnih zastava u Europi. srpnja 1994. a vrlo često se temelji na dizajnu bijele boje. ožujka 2013. međusobno ušivene pruge s apliciranim grbom i zastava u uporabi. ticira da pojedina postrojba nosi dvije zastave (u imala državotvorna svojstva i prije.indd 47 2/27/13 4:22 PM . Pojavljuju se dakako pojedinačne zastave Zastava 2. a koji broj 416 / 1. simbole koji su jedinstveni za pojedinu pukovniju. držao do danas. suvremene zastave Republike Hrvatske kao naci. zbirkama pojedine vojne zastave koje su trajao tijekom cijelog stoljeća i do početka XVIII. Odonda pa do ranih 90-ih u kakvom muzeju. a da se ipak može identificirati u sredini i trorednim zlatnožutim natpisom HR- kao dio pukovnije. samoinicijativno organizirane svijesti o potrebi čuvanja starih zastava smatralo se kulturnih. već se to dogodilo s vremenom Željko Heimer Uvođenjem regimenti (pukovnija) kao stalnog odnosno državu i često je jedinstvenog ili sličnog ustrojstvenog oblika postrojbi koje se sastoje od dizajna za sve ili većinu pukovnija neke zemlje.com. kada se zajedno s dijelovima 121. Kako god. država. iako je hrvatska zastava 121. onalne. za druge razine se praksa je zakonodavac 90-ih godina propustio omogućiti uobičajenog i iznosi 85 × 170 cm. stoljeća.

html. mogao biti pozamašan. rezultate bit će više nego bo- da luksuznih supersportaša gata. Mudar potez. može bilo tko (ćelav) na Google+ vom. te koji dolar za kupovinu do- pan i za Android uređaje. prevođenje. Ova. Googleov Project Glass postaje uz istodobnu mogućnost podjele ili Twitter mrežama. skratimo muke. tog sadržaja s drugima. odlučite sami. ožujka 2013. poput USM uz upotrebu ekstendera s vrha Buckinghamske palače. ponuda staza. ali i grafika ako se “navučete” na igricu. MOBILNE APLIKACIJE Nastavak Real Racinga Jedna od najpoznatijih igara nijih detalja. a za spajanje svih pano. Kompanija je u ovom trenutku u u SAD-u koje su nakon odabira nostavna. dostup- Google tako napominje da je upora. no teško ćete postići utrka.indd 48 2/27/13 3:57 PM . dobila je svoj novi na. na samo punoljetnim osobama ba ovog uređaja iznenađujuće jed.uk/ glavom stativa. Da datnih sadržaja. poslati do pet fotografija ili kratki njegovo sučelje. ono što se čeka. nažalost. EA.co. Primjerice za snimanje potrazi za onima željnim testira. Rodeon stranici http://btlondon2012. Sve fotografije približili i pojasnili – uku- fotografije snimljene su Canonom pna površina printa iznosila bi oko 7D i objektivom 400mm f 2. igrica će biti ili pak ne. Panorama Londona od 320 Gigapixela Fotografija sastavljena od 48 640 fotografija “namučila” se radna sta- fotografija s pogledom u 360 stup. nekih od au- ogle Playu 28. 48 broj 416 / 1. Stoga bi ukupan trošak. a čini se da je kom. U kratkom sve zanimljiviji. opisu (do 50 riječi) potrebno je reći panija prvi put dala konkretan uvid navigaciju. neke rezultate ako ne potroši- stavak. očarava ponu. kva “proširena” stvarnost je uistinu video. Kako njeva službeno je najveća pano. “take a picture” ili “record a video”. Tvorac ove igre. multimedija Traže se kreativci za Google naočale Svakom novom službenom obja. Novi tomobila i dodatne opreme nastavak legendarne igrice kojima biste postizali bolje oduzima dah. HV_416_48_49. slanje poruka – pa čak kako biste koristili Google Glass i u to kako se koristi i kako izgleda i postavljanje različitih upita. na četiri kotača. BT nebodera u Londonu. a sudjelovati plus porez. Naravno Cijelu panoramu možete pogledati na sve je upravljano robotikom. bi autori dimenzije ove panoramske ramska fotografija na svijetu. No dostupna u App Storeu i Go. spremne izdvojiti još 1500 dolara fotografije ili videa dovoljno je reći nja ovog projekta. iPad i iPod touch. za iPhone. Prijava je.8 IS II 98 m širine i 24 metra visine. nica iz Fujitsua Celsius R920. koja je usavršena do najsit. veljače. Real Racing 3 dostu. odlučio se za besplatnu simulacija automobilističkih ponudu.

a korisnici Barceloni službeno predstavio dvojac iz mogu mijenjati veličinu.es Na prvi je pogled stranica Ministarstva obrane Špa- njolske vrlo atraktivna i bogata. Nije pokazao konzole PlayStation 4 tiče sve je ostalo ništa iz verzije igre za Playstation. kamericu koja će detektirati javio potpredsjednik Blizzarda Chris položaj korisnika u prostoriji i druge Metzen koji je najavio dolazak igre novitete koji bi igranje trebali podići Diablo III na konzole PS3 i PS4. web-info www.defensa. kalendar i nim procesorom takta 1. Doći do multimedijalnih sadržaja i nije previše teško.indd 49 2/27/13 3:58 PM . Značajka Live Zooming. s njom isporučivati. D. Safety skog sustava Android – Jelly Bean 4. ali on će vam omogućiti čitanje tek manjeg broja tekstova na engleskom. No ne brinite. Optimus F7 dolazi s dostupna samo na Optimusu G. oznaka F5 i F7. trenutačno kompatibilne s QSlideom su IPS zaslonom veličine 4. Vlahović HV_416_48_49. Svaka stranica zasebno nudi prilične sate surfanja. broj 416 / 1. dosad jom od 2. QTranslator. na najavi. On od sada sadrži tijekom događanja na pozornici se po- touchpad. Postoji link “Welcome”.540 mAh. kada će se znati i cijene. Ista je stvar i sa stranicama pojedinih grana Oružanih snaga.gob. Funkcije pametni telefon s podrškom za 4G LTE. strpljenjem su očekivali dan kada će sadržavat će 8GB DDR5 radne memo- Sony predstaviti novu konzolu i ostali rije. ožujka 2013.Unaprijeđeni QSlide pokretu bogatiji je za još dva uređaja. dvojezgre.3 inča. Riječi koje nas vode do njih.5 GHz uz gledanja videa. položaj i tran- obitelji Optimus F.2 te Care i mnoge druge. No kao i kod mnogih drugih. većina sadržaja dostupna je samo na jezicima domicilnog područja. brzi i moćni pristup internetu u mium uređajima. va zumiranje određenog područja tijekom jezgrenim procesorom takta 1. Video Wiz. nom to. omoguća- 4.1. Pokretat će je x86 procesor. kao što su multimedia. Predstavljen dio Playstationa 4 Zaljubljenici u igraće konzole s ne. Očito je kako je Sony odlučio Naime na konferenciji nije prikaza.7-inčnim True HD IPS zaslonom i dvo. 49 Pripremio Ivan HORVAT LG se uključio u 4G LTE Ponuda mobilnih uređaja koji podržavaju dosad dostupne samo na LG-evim pre- 4G LTE. F5 je sparentnost QSlide aplikacija. pričekati predstavljanje novog Micro- na sama konzola nego hardverski softova Xboxa što će im biti odskočna dio. LG omogućava pokretanje dviju aplikacija je na Mobile World Congressu (MWC) u istodobno preko cijelog zaslona. U Hrvatskoj će se uključivati napredne značajke korisničkog uređaji moći nabaviti za nekoliko mjeseci sučelja kao što su QSlide i Live Zooming. kontroler Dualshock 4 koji će se daska za novi Playstation. preglednik. Kako bilo. fototeca i videoteca lako su razumljive. PC – based GPU – i to je uglav- su poprilično razočarani. no i na jednu novu razinu. ickMemo. čiji su linkovi prepoznatljivi na lijevoj strani zaslona. Uređaji serije Optimus F bateriju kapaciteta 2. memo. čak i ako nemate engle- ski putokaz.2 GHz te bateri. kalkulator.150 mAh. videoplayer. Što se same on nije bio baš opširan. Oba će dolaze i sa značajkama kao što su Qu- uređaja imati najnoviju verziju operacij.

grijeh veći od patio ostaje vječno dijete. biti blizu da bi pomogao“. Tko umire mlad. već se na nju gleda kao na velika pouka: mi često pripisujemo “Najveći grijeh ali i onaj tko ne vjeruje može potvrditi poziv da se požuri vrijeme našeg Bogu stvari koje zapravo dolaze od je vjerovati da da je bol najslavniji i najuspješniji obraćenja k Bogu. Pita se: “Da. prijatelja i umire nasilnom smrću nije ga od prvih stranica Biblija govori kako na kraju oca. To pokazuju i Isusu donose vijest o dva događaja: Gospodin? Priznaj svoje granice. nesreća nije možemo se približiti s arogancijom (koje će Židovi prevesti u “On jest = znak Božje kazne. svi bez razlike. Što to znači? To je hebrejski situacije prolaznosti i privremenosti stavom ne dolazi se niti do mrvice primaju?Kolikih glagol biti koji znači: “Biti prisutan.“ koljena: u boli primjećujemo druge i grijehom. ožujka 2013. već je pokazatelj a tko oni koji kao da smo jednaki Bogu. Ali. u ovoj situaciji koji je Bog stvorio: i danas tko god se štaju umnažaju. DUHOVNOST fra LeonMarko Medo Rizmaul Izl 3. istina je! Božja upozorava čovjeka da ne traži kako svetih… Tko ti je blizu. Je li sve to pravedno?“ upućuje Jobu i svakom čovjeku: “Ti “Priopćiti svoje ime“ slika kojom se Odlomak iz Lukina Evanđelje se pripada? I ako želiš sve razumjeti. element koji zagađuje povijest. istine. MAZZOLARI Boga.“ Potrebno je dobro shvatiti: otkupljenja. Na jednom drugom mjestu li iznenađenja! biti djelatan. 2). Ovo je istina vjere. svojeglavo. Istina je. uz ovo mogli ispričati! Dovoljno se danas je vrijeme obraćenja i plodova u ovom slučaju. 4ss). On odgovara: nebo i zemlju. nije ga Bog kaznio: Biblija naglašava kako svijet nije više G. ima jedan problem. MAZZOLARI pobjede i nadvladavanja razarajućeg promišlja kao o kazni koja dolazi od U ovom upozorenju Biblije ima jedna djelovanja grijeha. Ljudska inteligencija se uvijek pitala o razlogu ljudske boli. došao “Zašto su se dogodile ove stvari?“. 1-8a. u kojoj svi. Bog odgovara: “Ja jesam = Ehjeh“ ovako mislimo! Naime. Nekoliko osoba Kako možeš shvatiti sve ono što čini ima tu sreću. ali nije pronašla u potpunosti poučna objašnjenja. Evo me. Boga. Jesi koji je njegov upotrijebljene riječi. evo velikog Isusovog grijeh ušao u svijet i promijenio svijet ljubavi se opra. je među nama spasio. ali to nije moguće. Neki su ostali kao ukopani pred boli i došli su do zaključka da Bog ne postoji: jer postoji bol. naša inteligencija nije još uvijek u njoj pronaći? Unatoč svemu Bog “Općinstvo mu: “Moje ime je ovo: ja sam onaj koji zadovoljna. brine za spasenje a ne rodi. Mi. a ne za zdravlje Što Biblija kaže o boli? To jest. između ostaloga. Dobro je zapisano: “Željeti živjeti bez patnje je kao željeti disati bez zraka. koje smo sami stvorili. problem je velik Bog se brine za spasenje. već očuh: zato jer postoji bol. To jest: bol. na krotitelj čovjeka. živimo. želi reći da se Bog predstavlja Mojsiju suočava s problemom. uvijek kaznio Bog: mnogi sveci su umrli kao je snagom čovjekova slobodnog izbora “Nevjernosti jedna: Bog je beskrajno dobar i traži mučenici! Dakle. spašeni u vječnosti. To su pitanja koja ove neobične Njegovo ime! Naime kada ga je Mojsije doživjeli nesreće veći grešnici od pozivaju na intelektualnu poniznost. kao onu zaručnika. ulazi i postaje dionikom ovoga ći ljubav. Ali.” Svi patimo.13-15. drugi su. P. BERNANOS U nastavku će Bog upotrijebiti druge mnogi sveci su umrli mladi! Tko onakav kakvim ga je Bog stvorio: još slike. naime. Bol i smrt su dva može postojati Boga svaljujemo odgovornost koju Dokazano je da onaj tko nikada nije “zvona“ koja nam neprestano zvone nema i ne može imati. susret s čovjekom u situacijama boli zaključka: Bog se. u kojoj jedna skupina biblijskim knjigama na površinu ponuditi/dati novu nadu? sestara sakuplja umiruće jednoga izlazi problem boli. Naime Bog se o nasilju u gradu i nesreći koja je li ti bio prisutan dok je Bog stvarao udio u njemu? predstavlja Mojsiju govoreći mu: “Vidio uzrokovala veliki broj poginulih. samo privremeno: danas za zajednicu. nikada ne svih vremena.“ Bog daje pita narod Isusa. za nešto što određuje drugih!“ (usp. sunce i zvijezde?“ tko siromašni da spoznamo Njegovu blizinu: ovo je “Nemojte misliti da su oni koji su (usp. znam. rekli da bol dovodi u pitanje Njegovu dobrotu: Bog ne bi tako bio otac. Sličnim Jahve“). postavlja posljednje dramatično mladi obratili na ozbiljnost života Sutra bi moglo biti prekasno! HV 416_50_51. Grijeh je prava nesreća.indd 50 2/27/13 4:23 PM . postala je mjesto na za zdravlje! Bog misli o bitnom! O svijeta koji su zagadili i uništili ljudi kojem upoznajemo Boga i sredstvo boli se. Kao što vidite. Bog grada koji se zove “Grad noćne more“. čuo sam. što pitanje: Ali što Bog čini u ovom stanju samo nakon posjeta “Kući čistog Bog kaže o boli i patnji? U mnogim uništenog svijeta? Hoće li nam Bog srca“ u Kalkuti. hirovito i u blizini kako ne bismo zaboravili nismo ozbiljno shvatili razarajuću Božjeg milosr. Jao nama. ja sam ti blizu kako bih te mudrost se služi boli kao sredstvom bi sve razumio i sve jasno vidio. Bol nas jača i spušta na da smo na ovom svijetu. I ne samo to. Lk 13. tj. Kolika bismo iskustva vezana je vrijeme da čujemo Božji poziv. Lk 13. da ga on upozna. ona o Jobu. Job 38. priznajući Božju opstojnost. čovjekova znatiželja prisjetiti da su se toliki lakoumni dostojnih istinskog obraćenja srca. zašto nedužni pate? Prekrasna su pitanja koja Bog siguran da mu Boga možemo zvati na milijun načina. Ali. nažalost. život? I jesi li ti danas taj koji uređuješ sam da oslobodim narod. zajednice?Tko upitao za ime. kako bismo bili čovjeka i loših čovjekovih izbora. Kakav odgovor možemo priopćava Mojsiju svoje ime i govori Ali. ako Velikim životnim problemima ne su oni koji daju. 50 broj 416 / 1. ali najslavnija je Evo što kaže Knjiga izlaska.“ plod grijeha. Boga. 1-9 Bol je neizbježna činjenica. P. svemir? Jesi li bio kad je Bog stvarao Tko su bogati a sam. prolaznosti. obilježenim moć koju grijeh ima za pojedinca i đa.

Požega 1 u Požegi.o. Knin 1 u Kninu.hrvatski-vojnik. Tiskana i audio-video izdanja MORH-a odsad možete kupiti po pristupačnim cijenama u trgovini vojnom opremom “Hrvatski vojnik“ u Zvonimirovoj ulici 5 u Zagrebu. kantina Gašinci u Đakovačkoj Satnici. P. Knjige DVD Pozdrav iz Chagcharana Hrvatska kopnena vojska 10 godina sudjelovanja RH u međunarodnim 20 godina Tigrova mirovnim misijama Bljesak .Najbolje od klape CD Klapa HRM “Sv. Bosut u Vinkovcima. vojarna Croatia i hotel Zvonimir u Zagrebu. Juraj” .5 minuta za sjećanje Suvremeno oklopništvo Krila oluje Hrvatski vojnik u službi zajednice Zanimanje vojni pas Mirovna misija Chad Čuvari svjetskog mira Fotomonografije Oluja . P.Najbolje od klape Hrvatske koračnice Domovini s ljubavlju www. Zemunik u Zadaru.o.”: HVU-1. Juraj” . Matanović u Petrinji. Lora 2 u Splitu i u hotelu Rakitije u Rakitiju.indd 51 2/27/13 4:23 PM . te kantinama tvrtke “Pleter-usluge d.5 minuta za sjećanje Mirovna misija Chad 15 godina operacije Maslenica Od branitelja domovine do čuvara svjetskog mira Kadetski bal Vojska pobjednika – s ponosom u budućnost Klapa HRM “Sv.hr HV 416_50_51.

objedinjujući vrhunsku tehnologi. To će Gripenu osigura- Gripen ima najbolji omjer broja mogućih ti vodeću poziciju na području perfor- letova zrakoplova u određenom vreme. koja njihovi konkurenti mogu ponuditi ju i istinsku multifunkcionalnost.saabgroup. www. godine. Saab i njegovi međunarodni industrijski plova Gripen u punoj je upotrebi diljem partneri isporučuju sustave sa svojstvima svijeta. u usporedbi s drugim sličnim borbenim zrakoplovima. mansi i mogućnosti borbenih zrakoplova nu (Sortie Generation Rates). najveću još dugo nakon 2040.indd 2 09-02-27 09.40.com životnog vijeka.gripen. KAKVA GOD BILA VAŠA PROŠLOST BUDUĆNOST JE GRIPEN NOVA GENERACIJA borbenih zrako. fleksibilnost slijetanja i najveću borbe- nu učinkovitost i sve to za samo djelić Više o Gripenovoj priči o uspjehu operativnih troškova tijekom cijelog svog možete naći na www.01 HV_416_52.com GRIP-043_Aeronautikax2.indd 52 2/27/13 2:17 PM . tek kao obećanja.