You are on page 1of 1

Bacaan

Peringkat
Pengajaran
Pengajaran Guru haruslah
Berfokus memulakan Gunakan setiap jenis
pengajaran pada bacaan mengikut
tahap yang sesuai. keperluan dan
Komponen kesesuaian.
Pengajaran

Menyemak atau Prinsip-prinsip
meneliti semula
pengajaran
Pemulihan

Pemulihan Bacaan

Murid perlu diberi
Bacaan Bebas
Bacaan tangungjawab terhadap
pembelajaran dengan
terlibat secara langsung
dalam proses
pembelajaran

Aktiviti Kaedah dan Kaedah Mengeja
Pemulihan Contoh Aktiviti Guru
Kaedah
Fonetik memperkenalkan cara
mengeja dan
Saringan dan membatang suku kata
Diagnosis untuk menjadi
perkataan seperti s,a
= sa dan digabungkan
dengan “ya” untuk
Latih tubi menjadi s,a,y,a = saya
Kaedah Pandang dan Kaedah Abjad
Sebut
Guru memperkenalkan
Guru menyuruh murid abjad “a” sampai “z”
membunyikan kepada murid dan
perkataan munyuruh mereka
berdasarkan gambar. menyebutnya.