You are on page 1of 2

D

ertig vierkante meter


meet het koopappar- Esther
tement van Esther Ja- Jacobs (47)
cobs. En dat van Ceci-
lia van Pelt 26,4. ‘Ja, die
0,4 vierkante meter be- Schrijfster,
tekent veel hier in Amsterdam’, grinnikt spreker, digital
Van Pelt. ‘We moeten slim omgaan met nomad
de ruimte die we hebben en gediscipli-
neerd zijn. Als ik thuiskom, hang ik bij- Koopprijs:
voorbeeld meteen mijn jas op, want als ik € 183.000
hem over een stoel gooi, kan ik nergens
zitten.’ Heeft dit appar-
Misschien boffen de twee buurvrou- tement sinds
wen nog wel. De oorspronkelijke be- 2015, woont offi-
woners van het compleet gerenoveerde cieel nergens
Plancius-complex, verpleegsters in op-
leiding, moesten het doen met de helft Alleenstaand
van zo’n appartement. ‘Maar zij hadden
beneden wel een gemeenschappelijke Woonde eerder
keuken en eetzaal’, vertelt Jacobs. ‘Wij in Breukelen,
hebben allebei een tweepits kookstel. Amstelveen, Cu-
Daarom heb ik overigens ook maar twee raçao, Gainesvil-
pannen, een gewone en een koekenpan. le (Florida, VS),
Meer heb je toch niet nodig?’ Van Pelt, Mallorca, Londen
die vrijwel nooit kookt, heeft zelfs een en Parijs
aparte koekenpan gekocht waarvan je de
steel kunt verwijderen voordat je hem op-
bergt. ‘Mijn vriendinnen zeggen altijd la-
chend dat ik alles in miniatuurvorm heb,
miniatuurtheekopjes, een minitheepot-
je.’ Beiden hebben er een gewoonte van
gemaakt spullen die ze niet nodig heb-
ben, meteen van de hand te doen. Van
Pelt: ‘Toen ik hierheen verhuisde, kreeg
ik van allerlei mensen spullen aange-
boden, die ik niet wilde en waar ik geen
plaats voor had. Het was nog best lastig
om die te weigeren.’
De appartementen zijn vrijwel ge-
lijk, het verschil in grootte valt een wille-
keurige bezoeker niet op. Twee kamers
in open verbinding met elkaar. In de ene
standaard een keukenblokje met een FOTO: ELMER VAN DER
vaatwasser en een koelkast, in de andere MAREL VOOR HET FD

‘Op dertig vierkante


een badkamertje. Tegenover de voordeur
een inbouwkast met een ingebouwde
wasmachine. Jacobs heeft een tafel, waar-
onder drie krukjes geschoven kunnen

meter moet je slim zijn’


worden, een bank en een fauteuil. In de
andere kamer staat het bed. Van Pelt (28)
heeft een veel kleiner tafeltje, twee meta-
len draadstoelen, en eveneens een bank-
je en een fauteuil, en het bed in de andere
kamer. Bij Van Pelt zijn de muren wit. Ja-
cobs: ‘Ik wilde eigenlijk ook witte muren,
Klein wonen vergt discipline. Esther Jacobs en Cecilia van Pelt omdat ik dacht dat het ruimtelijk beter
lukt dat. De een ziet het als een belegging, de ander als de enige zou werken, maar een interieurdesigner
adviseerde me een kurken wand omdat
manier om in het centrum van Amsterdam te wonen. het wat meer warmte zou geven. Daar ben
ik achteraf gezien wel blij mee.’
Door René Bogaarts Jacobs ziet haar appartement vooral
als een belegging. ‘Ik ben nog geen vier
maanden per jaar in Nederland. Ik reis
veel, de afgelopen tien jaar ben ik nooit
langer dan zes weken op dezelfde plaats

pagina 16, 14-04-2018 © Het Financieele Dagblad


sen. ‘Nu reis ik wéér elke dag op en neer’,
Cecilia van zegt ze. ‘Als mensen vragen wat ik in Am-
Pelt (28) sterdam doe, studeren of werken, zeg ik:
“Wónen.” Ik vind het heerlijk.’ Aanvanke-
lijk wilde ze een groter appartement in de
Manager quality binnenstad, maar dat was eenvoudigweg
control Lely- niet te betalen. ‘Ik had voor hetzelfde geld
Pharma een eengezinswoning in Lelystad kunnen
kopen, maar dat wilde ik niet.’
Koopprijs: Hoewel Van Pelt en Jacobs beiden dol
€ 148.500 zijn op de omgeving waar ze wonen, het
oude stukje Amsterdam bij het Prinsen-
Woont hier sinds eiland, tussen de spoorlijn naar Haar-
2015 lem en de Westerdoksdijk, is de manier
waarop ze er zich bewegen totaal ver-
Alleenstaand schillend. ‘Ik wil de stad zoveel mogelijk
verkennen. Als ik ergens geweest ben,
Woonde eerder hoef ik er geen tweede keer te komen’,
in Lelystad zegt Van Pelt. ‘Ik kom weinig in de Jor-
daan of bij de Westergasfabriek, allebei
hier vlakbij. Ik zit tegenwoordig vaak in
De Pijp of in Oost.’
Jacobs daarentegen probeert zich, on-
danks haar vele reizen, altijd ergens ‘zo
snel mogelijk thuis te voelen’. Als ze in
Amsterdam is, sowieso haar favoriete
plek, gaat ze naar haar vaste café, het op
de hoek gelegen Gezondigd. ‘Via Insta-
gram houd ik contact met de eigenaar. Ik
heb meestal geen portemonnee bij me,
maar dat is geen probleem, want ik heb
er een lopende rekening. En ik heb hier
ook mijn vaste tandarts en manueel arts,
die me al twintig jaar behandelen. Als ik
bel, zeggen ze lachend dat hun lunchpau-
ze er weer bij inschiet doordat ze me tus-
sen de afspraken door moeten helpen’,
vertelt ze. In haar andere vaste verblijf-
plaatsen is het al niet anders. ‘Ik heb mijn
vaste tangoleraar in Miami en mijn yoga-
clubje op Mallorca. Alleen mijn personal
trainer begeleidt me een paar keer per
week via internet.’

René Bogaarts is freelancejournalist.

geweest. Ik zit heel vaak op Mallorca, op en slippers bij inbegrepen. Hoe minder
Curaçao en in Miami, en ook regelma- spullen je bezit, des te meer ruimte je in
tig in Zuid-Afrika en Thailand. Ik schrijf, je hoofd hebt, zeg ik altijd.’ Doordat ze zo
ik geef lezingen en workshops. Ik ga waar vaak in het buitenland is, bouwt ze in Ne-
mijn werk me heen voert. Ik slaap veel in derland geen pensioen op. Naast dit ap-
hotels en bij vrienden. Ik heb heel weinig partement in de Planciusstraat, heeft ze
spullen. Ik heb bijvoorbeeld maar acht daarom nóg een appartement in Amster-
paar schoenen, en daar zijn mijn regen- dam, maar dat is uitsluitend voor de ver-
laarzen, bergschoenen, sportschoenen huur.
Van Pelt is opgegroeid in Lelystad, wat
volgens haar nou niet direct bekendstaat
als een plaats waar je graag wilt wonen.
Hoewel ze Amsterdam al heel lang als
‘Hoe minder ideale woonplaats beschouwt, is ze pas
twee jaar geleden verhuisd. ‘Zelfs toen ik
spullen je bezit, in Amsterdam studeerde, ben ik in Lely-
stad blijven wonen’, zegt ze. Ze werkt te-
des te meer ruimte genwoordig als manager quality control
je in je hoofd hebt, bij diergeneesmiddelfabrikant Lely-
Pharma, in Lelystad, maar besloot uitein-
zeg ik altijd’ delijk toch naar de hoofdstad te verkas-

pagina 17, 14-04-2018 © Het Financieele Dagblad

Related Interests