You are on page 1of 3

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ FOCŞANI VIZAT DIRECTOR

ANUL ŞCOLAR 2011-2012

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ
SEMESTRUL II

ANUL III- ASISTENT MEDICAL GENERALIST
MODULUL : Ingrijiri la domiciliu
PROFESOR:AS. RUSU FILOFTEIA
MODULUL ARE ALOCATE/24 ORE
APROBAT PRIN OMEdC 2713/29.11.2007

Unitate de învăţare Obiective de referinţă Conţinuturi Nr. Săptămâna
Competenţe specifice Ore
alocate
- C.1. Rezuma serviciile Integrarea serviciilor de ingrijire la domiciliu in 2 S1
de ingrijire la domiciliu sistemul asigurarilor sociale de sanatateconform
si responsabilitatile legislatiei ni vigoare
INGRIJIRI asistentului medical Legea nr. 145/1997 privind Asigurarile Sociale de 2 S2
generalist Sanatate
LA Contractul cadru privind acordarea asistentei medicale 1 S3
DOMICILIU in sistemul de asigurari sociale de sanatate
Norme legislative privind ingrijirile medicale la 1
domiciliu;HG.privind activitatile de voluntariat in
domeniul serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru
persoanele virstnice
Lista serviciilor de asistenta primara acordate de 2 S4
medicul de familie si personalul medical de care

Stabilirea planului de ingrijire individualizat 1 S8 C.obiective de nursing .evaluarea nevoilor-fise standard .informarea clientului/ sustinatorului legal 1 obtinerea consimtamintului .Stabilirea prioritatilor de ingrijire .Aplica ingrijirile Norme generale 1 conform normelor in vigoare -prevenirea infectiilor Reguli de siguranta la domiciliu 1 S9 Comunicarea cu pacientul Protocoale de ingrijire 1 .la domiciliul persosnelor asistate Responsabilitatile asistentului medical generalist in 2 S5 cadrul echipei de ingrijire la domiciliu Componenta echipei operationale 1 S6 Modele de fise de post C.Obiectivele planului de ingrijire 1 .2.3.echipamente si materiale adecvate .planul de ingrijiri .Serviciile necesare pentru rezolvarea nevoilor identificate . Elaboreaza planul de Evaluarea initiala ingrijire .etape de interventie 1 S10 Drepturile beneficiarului -contractul de ingrijire la domicilu in care sunt 1 precizate drepturile si obligatiile partilor norme de etica si deontologie in ingrijirea la domiciliu .incheierea acordului intre beneficiarul ingrijirilor la domiciliu si persoana care acorda ingrijirea 1 S7 . dispune.

Efectueaza bilantul Bilantul ingrijirilor aplicate 1 S11 ingrijirilor aplicate .examene de bilant 1 .4.Unitate de învăţare Obiective de referinţă Conţinuturi Nr.satisfactia pacientului/familiei Reajustarea planului de ingrijire in caz de rezultate nefavorabile in conformitate cu recomandarile 2 S12 medicale .analiza periodica a nevoilor .gradul de realizare a obiectivelor . Săptămâna Competenţe specifice Ore alocate C.