You are on page 1of 8

SULIT

Nama : Tahun :

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJA MELEWAR


70400 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

UJIAN TATABAHASA
2017
___________________________________________________________________

BAHASA MELAYU
Pemahaman

TAHUN 2
Tiga Puluh Minit
___________________________________________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi 10 soalan objektif pilihan dan 5 soalan
subjektif

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A,B,C, dan D. Bagi
setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada
kertas jawapan objektif yang disediakan.

4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak

1
© 2010 Hak Cipta Terpelihara [Lihat Sebelah]

Soalan 1 – 10 SULIT

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1. Murid-murid di dalam kelas 2 Cerdik _________ membaca buku.

A. rajin C. malas
B. bijak D. cerdik

2. Guru meminta Salina ______________ diri dihadapan kawan-kawan


baharu.

A. perkenal C. perkenalkan
B. diperkenal D. memperkenalkan

3. _____________ di dalam kelas itu pandai-pandai belaka.

A. Adik-adik C. Murid-murid
B. Anak-anak D. Kanak-kanak

Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah.

4. Adik ______________ kerana terjatuh dari katil.

A. ketawa C. menjerit
B. gembira D. menangis

2
5. Hari Kemerdekaan Malaysia pada tanggal _______________.

A. 13 Ogos 1957 B. 31 Ogos 1975


C. 31 Ogos 1957 D. 13 Ogos 1975 SULIT

6. Terdapat kereta berhias yang dihias ____________ sewaktu sambutan


hari kemerdekaan.

A. besar C. cantik
B. buruk D. tertarik

7. Pulau Langkawi merupakan sebuah pulau yang __________ .

A. buruk C. busuk
B. indah D. besar

8. Ramai pelajar __________ di kantin pada waktu rehat.

A. makan C. melompat
B. berlari D. membaca

9. Datuk sedang ___________ televisyen seorang diri.

A. melihat C. memerhati
B. menonton D. menyaksikan

10. ___________ murid-murid, belajarlah bersungguh-sungguh!

A. Oh C. Aduh
B. Nah D. Wahai

3
Soalan 11 – 15

Beri perkataan sinonim bagi perkataan bergaris. SULIT

11. Bunga mawar di taman itu harum baunya.

A. enak C. tengik
B. busuk D. wangi

12. Amalan menabung merupakan amalan yang mulia.

A. keji C. terpuji
B. jahat D. bagus

13. Ahmad sering membantu ibunya mengemas rumah.

A. melihat C. menolong
B. mengejar D. memarahi

14. Kulit kambing biri-biri boleh dijadikan pakaian musim sejuk.

A. panas C. luruh
B. dingin D. bunga

15. Amira dan rakannya bercadang ingin melancong ke Cameron


Highlands.

A. Seteru C. Kenalan
B. Musuh D. Sahabat

Soalan 16 – 20

Beri perkataan antonim bagi perkataan bergaris.

16. Basuhlah tangan sebelum menjamah makanan.

4
A. ketika C. sedang
B. selepas D. semasa
17. Dalam pertemuan itu, Sang Murai ketawa melihat Sang Merbah sibuk
menyiapkan sarangnya.
SULIT
A. menjerit C. terpegun
B. tersedak D. menangis

18. Kita mestilah sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar.

A. kesenian C. keburukan
B. kekotoran D. keindahan

19. Buat perbandingan harga terlebih dahulu sebelum membeli sesuatu


barangan.

A. menjual C. mengambil
B. mencuri D. meletakkan

20. Devi ialah contoh murid cemerlang. Dia sangat rajin mengulangkaji
pelajaran.

A. suka C. malas
B. kerap D. jarang

Soalan 21 – 23

Pilih perkataan yang menggunakan kata imbuhan yang betul.

21. Kita mestilah ____________ kebersihan alam sekitar.

A. dijaga C. berjaga
B. terjaga D. menjaga

22. Makanan seimbang ___________ tenaga kepada saya.

A. terbekal C. pembekalan
B. dibekalkan D. membekalkan

5
23. Rumah Ali dimasuki pencuri pada awal pagi tadi.

A. dimasuki C. kemasukan
SULIT
B. memasuki D. memasukkan

Soalan 24 – 25

Pilih perkataan yang menggunakan kata ganti diri yang betul.

24. Kami sangat berbangga dengan Bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun
Mahathir bin Muhammad. _______________ merupakan seorang
pemimpin yang disegani ramai.

A. Dia
B. Beliau
C. Mereka
D. Baginda

25. “ Untuk menjadi pelajar yang cemerlang, ___________ perlulah berusaha


gigih dan belajar dengan bersungguh-sungguh”, kata Cikgu Ai Lin
kepada Mimi.

A. kita
B. kami
C. saya
D. kamu

Soalan 26 – 27

Pilih penjodoh bilangan yang sesuai bagi ayat di bawah.

26. Di atas meja itu ada _____________ roti dan __________ susu.

A. sebiji ...... secawan


B. sebuku ...... segelas
C. sekeping ...... sesudu

6
D. sekeping ...... sebekas

27.

SULIT

Mei Lin mencangkul tanah dengan menggunakan _______________


cangkul.

A. sekaki C. sebuah
B. sebilah D. sebatang

Soalan 28

Pilih ayat seruan yang sesuai bagi ayat di bawah.

28. “ ________ , indahnya pemandangan di Pantai Batu Buruk !”, kata Ali
kepada Amir.

A. Oh C. Wah
B. Cis D. Amboi

Soalan 29

Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah.

29. Setiap hari saya akan menyimpan 20 sen ke dalam tabung.

A. Bilakah awak menyimpan wang ke dalam tabung?


B. Siapakah yang menyimpan 20 sen ke dalam tabung?
C. Berapakah jumlah wang yang awak simpan setiap hari ke dalam
tabung?
D. Adakah awak menyimpan duit setiap hari di dalam tabung?

7
Soalan 30

Pilih simpulan bahasa yang sesuai berdasarkan ayat di bawah. SULIT

30. Kecurian pada malam itu menyebabkan Haji Bakhil jatuh miskin. Itulah
balasan bagi orang yang ________________.

A. tangkai jering
B. hidung tinggi
C. buaya darat
D. kepala batu

SULIT