You are on page 1of 4

THÁNH CHỈ CỦA CHÚA GIÊSU

BAN CHO HỘI THÁNH VIỆT NAM
QUA NGÔN SỨ MARIA NHUNG
DO NÔ LỆ TÌNH YÊU HỒNG NHU CÔNG BỐ

Kính thưa tổng giám mục Nguyễn Chí Linh!
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam!

Con là Maria Phê-rô Gioan Phạm Văn Lực sinh năm 1947 là tín hữu
Công Giáo thuộc giáo xứ Suối Mơ, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt.

Hôm nay ngày 12 tháng 03 năm 2018
Con là Phạm Văn Lực; cũng là Maria Phêrô Gioan; Nô Lệ Tình Yêu
Hồng Nhu.
Con xin truyền đạt Thánh Chỉ của Chúa Giêsu Đấng thành lập Hội
Thánh Công Giáo ban xuống cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam bằng
phương tiện email và phương tiện video như sau:

Hôm nay ngày 11 tháng 03 năm 2018; lúc 03h45.
Cha là Chúa Giêsu Kitô Đấng đã chịu chết trên cây Thánh Giá để cứu
chuộc các con! Cha đã gọi tổng giám mục Phao Lô Bùi Văn Đọc về
trình diện Cha! Đó là một dấu chỉ cảnh báo cho Hội Thánh Việt Nam
để hôm nay Cha truyền lệnh cho Hội Thánh Việt Nam các con hãy ra
khỏi VATICAN! Cha mong các con hãy mau mắn thi hành Lời Cha đã
phán dậy: Khải Huyền 18,4-5:
“4 Và tôi đã nghe một tiếng từ trời phán: "Hỡi dân Ta, hãy ra
khỏi nó! Kẻo thông đồng với tội của nó, mà chuốc lấy các tai
ương phạt nó. 5 Vì chưng tội lỗi của nó đã chất cao thấu trời; và
Thiên Chúa đã nhớ lại các điều phi nhân bất nghĩa nó đã làm.”

Giêsu Vua Tình Yêu
Ban truyền ngày 11/03/2018
----------------------------------

CỘNG ĐOÀN VIỆT NAM SÙNG KÍNH
MÁU CHÂU BÁU CỰC THÁNH CHÚA GIÊSU KITÔ
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO
Mạc khải sùng kính Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô
đã được giáo quyền công nhận. Chúa đã hứa rằng trong cuộc
bách hại của tên ngụy kito sắp tới; gia đình nào kêu cầu bằng
lòng sùng kính Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô thì
sẽ được cứu! và Chúa sẽ làm nhiều phép lạ với chuỗi kinh sùng
kính Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô. Và lòng sùng
kính này sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong Trời Mới Đất
Mới; trong Triều Đại Ngàn Năm Vương Quyền Của Chúa; trong
Triều Đại Nước Cha Trị Đến!
Về lòng sùng kính Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô
Đức Mẹ đã nhấn mạnh: “Mục đích của lòng sùng kính này
không để mặc khải mà để dạy thế giới biết cách cầu nguyện”
(ngày 20-7-1997).

Hiện nay Chúng tôi hiện đã có một số chuỗi Máu Châu Báu và
sách kinh sùng kính Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu
Kitô để chia sẻ kính tặng cho mọi người. Vậy ai muốn vâng lời
Chúa mà siêng năng cầu nguyện những lời kinh do chính Chúa
và Đức Mẹ dậy. Thì xin hãy lo cho gia đình mình; và quảng bá
rộng rãi cho bạn bè; bà con hàng xóm; mọi người biết sùng kính
Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô. Xin mọi người hãy
gọi hoặc nhắn tin cho chúng tôi biết: Họ tên; địa chỉ đầy đủ; số
điện thoại; và số người muốn đọc kinh Máu Châu Báu Cực
Thánh Chúa Giêsu Kitô; chúng tôi sẽ gửi tặng mỗi người một bộ;
gồm một sách kinh và một chuỗi Máu Châu Báu Cực Thánh
Chúa Giêsu Kitô. Xin mọi người hãy gọi hoặc nhắn tin cho Phạm
Văn Lực sđt: 01679.563.400

NGỢI KHEN CHÚA GIÊSU KITÔ!
TẠ ƠN CHÚA!