You are on page 1of 6

Báj italo k és

alk í mia
Az alkímia ősi tudománya egy különleges képességekkel bíró anyagot,
a legendás „bölcsek kövé”-t kutatja. A kő mindenfajta fémet vegytiszta
arannyá változtat, és általa nyerhető az életelixír nevű folyadék is, amely
halhatatlanságot biztosít fogyasztójának. H P arry otter és a bölcsek köve

A z a l k í m i a m ű v e l ő i t általában három dolog érdekli: a bölcsek kövének elkészítése, az örök Jim Kay portréja Piton
ifjúság titkának megfejtése és az a probléma, hogyan lehet különböző fémeket arannyá vagy ezüstté professzorról
változtatni. Ám az alkímia tudományának igazi megértéséhez előbb meg kell ismerkednünk BLOOMSBURY

a bájitalkészítés művészetével . . .

A bájitalkészítés sok ezer éves múltra tekint vissza.


A főzetek a legkülönbözőbb célokat szolgálhatják, P ers elu s P iton pro fes szo r
de legtöbbször gyógyszerként, méregként vagy
kábítószerként használják őket. Bár nem minden bájital
AMI T TANÍT : B ájitalta n
működik úgy, ahogy kellene, az emberek nem adják ( és későb b sötét varáz slato k kivéd ése )
fel, és sorra gyártják őket. Csonttörés gyógyítására,
igazmondás kikényszerítésére, szerelem fellobbantására M e g j e l e n é s e : A leírás szerint Piton
és millió más célra készült már varázsfőzet. professzornak zsíros, fekete haja, görbe orra és
sárgásfakó bőre van. A szeme fekete, tekintete
hideg és üres.
T u d n i va l ó : A négy tekergő, Holdsáp, Féregfark,
Tapmancs és Ágas „Pipogyusz”-nak nevezte el
Pitont, amikor a Roxfortban iskolatársak voltak.
A rejtélyes tanár

Bár Harry első roxforti éveiben Piton


professzort „rosszindulatú és kárörvendő”
tanárként ismerjük meg, később kiderül, Ar
osszi n á r ör v e n dő ta n á rt
d u la t ú é s k
hogy a látszat csal. Ahogy egyre többet
megtudunk Piton múltjáról, viselkedése
más megvilágításba kerül, így újra
saját há
za
megvizsgálhatjuk korábbi tetteit, m i n de
n ki utálta, ki vé v
e
a i t.
di ákj
és esetleg átértékelhetjük őket.

(a Ma rdeká r) a Titk
o k Kamr
ája

és
er
P ot t
H a r ry
1 6 / B Á J I TA LO K É S A L K Í M I A
B e zoá rkő A b e z o á r k ő va l ó b a n létezik. Bizonyos állatok
gyomrában található, és megemésztetlen rostanyagokból
áll. Az átlagos bezoár körülbelül tyúktojás méretű.
Neve egy perzsa szóból származik, ami ellenmérget
A bezoár a kecske gyomrából jelent. A bezoárt arab orvosok tették ismertté
a középkori Európában. Tehénben, de még elefántban
kivett kő: védelmet nyújt is találtak már ilyet, de a legtöbb kő a „bezoárkecske”
gyomrából származik.
a legtöbb méreggel szemben.
P iton professzor – H arry P otter és a bölcsek köve
Bezoárkő áttört aranytartóban
SCIENCE MUSEUM

2 0 / B Á J I TA LO K É S A L K Í M I A
Régen úgy tartották, hogy a bezoárkő szinte
mindenfajta mérgezést meggyógyít, és bár nem Pierre Pomet: A Compleat History of Drug gs.
2. kiadás (London, 1725)
mindenki hitt a varázserejében, a bezoár egészen
BRITISH LIBRARY
a 18. század közepéig népszerű maradt. A gazdag
gyűjtők – pápák, királyok, nemes urak – rengeteg
pénzt szántak rá, hogy a legjobb köveket megszerezzék.
Egy gyógyszerekről szóló régi angol könyv,
a Compleat History of Druggs szerint a bezoárkő
erőssége az állattól függ, amiben kialakult.
A Félvér Hercegben Harry Lumpsluck professzor
óráján egy instrukciót talál a Bájitaltan haladóknak
című tankönyvébe írva:

eg y b ezo á rt a s zá
Du g
j
y P ot t e r és a F
juk ba !
é lv é r
Harr H erc
eg

Harry pontosan ezt teszi, amikor Ron mérgezett


mézbort iszik – és megmenti vele barátja
életét. Bár Harry és Ron sikerrel alkalmazták
a módszert, te semmiképp ne próbáld ki otthon!

Érd e ke s s é g
ÁLLATOK
Régen különféle állati származékokat kevertek
a bájitalokba, mert a készítők azt hitték, hogy
így kinyerhetik az adott állat tulajdonságait.
A láthatatlanná tévő főzetbe például egy
recept szerint fekete macskát kell beledobni.
A fekete macska éjjel szinte láthatatlan, és úgy
gondolták, ilyen lesz az is, aki megissza
a főzetet.

B Á J I TA LO K É S A L K Í M I A / 2 1
B o l y ho s k a
m eg p il l a ntása
E z e n a z e r e d e t i , J.K. Rowling által kézzel rajzolt
illusztráción Neville, Ron, Harry, Hermione és Gary
látható (Garyből később Dean lett, és ki is hagyták
a jelenetből), amint megpillantják a bölcsek kövét
őrző hatalmas, háromfejű kutyát.
J.K. Rowling rajzán megfigyelhetjük az egyes
szereplőkre jellemző részleteket: Neville nyuszis
pizsamáját, Ron szeplőit és Hermione nagy
metszőfogait. Izgalmas látni, milyennek képzelte
J.K. Rowling eredetileg az általa kitalált figurákat.

Egy borzalmas kutya nézett


farkasszemet velük. A szörnyeteg
akkora nagy volt, hogy teljesen
kitöltötte a padló és a plafon közti
helyet. Nem is egy, hanem három
feje volt, három pár vérben forgó
szemmel, három lengő cimpájú
orral és három gőzölgő pofával,
T udtad - e ?
melyekből nyáltól csöpögő, nagy, Ezt a jelenetet eredetileg

sárga agyarak villantak ki. a 7. fejezetbe szánták, aminek


„Draco párbaja” lett volna a címe.
A szerkesztés során azonban
H arry P otter és a bölcsek köve
átkerült a 9. fejezetbe, ami
az „Az éjféli párbaj”
J.K. Rowling tollrajza címet kapta.
Harryről és barátairól (1991)
J.K. ROWLING

3 2 / B Á J I TA LO K É S A L K Í M I A
Kerb e ros z
Kerberosz alakja számos régi legendában
jelenik meg. A görög mitológiában
Kerberosz volt az alvilág kapuját
őrző háromfejű kutya.
Edward Burne-Jones (1833–1898) itt
látható fametszete illusztrációnak készült
William Morris A földi paradicsom című
művéhez, amelyben egy Psyche nevű
szereplő leszáll az alvilágba, és ott mézes
süteménnyel tereli el a rettegett
Kerberosz figyelmét.

Edward Burne-Jones és William Morris: Psyche


mézes süteményt dob Kerberosznak (1880 körül)
BIRMINGHAM MUSEUM AND ART GALLERY

Jim Kay: Bolyhoska


BLOOMSBURY
A Ri p l ey-tekerc s Elárulhatom: a kő nem volt olyan
csodálatos dolog… Temérdek pénz
A c s o d á l at o s Ripley-tekercs egy titokzatos alkímiai
tárgyú kézirat. Elbűvölő illusztrációkkal van tele, melyek
egy Versek az elixírről című szöveget kísérnek. Ez a szöveg
nem más, mint a bölcsek köve megalkotásának receptje.
és hosszú-hosszú élet, a legtöbb
A tekercs az 1490 körül elhunyt George Ripley-ről kapta ember… erre a két dologra
a nevét, aki az alkímia művelője volt, és The Compound
of Alchymy címmel könyvet írt a bölcsek köve vágyik mindenekfelett. Csak
készítéséről. A tekercsen sárkányok, varangyok és egy
madár látható, mellette a felirat: „Hermész madara az a bökkenő, hogy az emberek
a nevem, hogy szelíd legyek, szárnyam megeszem.”
hajlamosak éppen azt választani,
ami a legrosszabb nekik.
D umbledore – H arry P otter
T udtad - e ? professzor és a bölcsek köve

A Ripley-tekercs kb.
6 méter hosszú. Vagyis felállítva
olyan magas, mint egy zsiráf!
Hatalmas mérete miatt a tekercset
a 2017-es Harry Potter – A mágia
története kiállítás előtt nem sokszor
nyitották ki teljesen – ugyanis
a muzeológusoknak nem volt
elég nagy asztaluk hozzá!

A Ripley-tekercs
(Anglia, 16. század)
BRITISH LIBRARY

3 4 / B Á J I TA LO K É S A L K Í M I A