You are on page 1of 2

I.E.S.

GARCÍA BARBÓN
Rúa Antonio Fernández Pérez s/n
32600 Verín OURENSE
& 98868 50 85
d988 68 50 86
http://iesgarciabarbon.es
https://www.facebook.com/iesgarciabarbon
ies.garcia.barbon@edu.xunta.es

B ACHARELATOS 1.- Humanidades e
Ciencias Sociais
2.- Ciencias

C ICLO FORMATIVO
DE GRAO SUPERIOR
Administración e Finanzas

C ICLO FORMATIVO
DE GRAO MEDIO
1.- Coidados Auxiliares
de Enfermaría
2.- Electromecánica de
Vehículos Automóbiles
3.- Mantemento
GARCÍA BARBÓN

Electromecánico
4.- Xestión Administrativa
I.E.S.

V E R I N
I.E.S. GARCÍA BARBÓN
Rúa Antonio Fernández Pérez s/n
32600 Verín OURENSE
& 988
68 50 85
d988 68 50 86
http://iesgarciabarbon.es
https://www.facebook.com/iesgarciabarbon
ies.garcia.barbon@edu.xunta.es

F ORMACIÓN
PROFESIONAL
BÁSICA
Mantemento de Vehículos
Servizos Administrativos

E ADULTOS
DUCACIÓN DE

E DE
SCOLA OFICIAL
IDIOMAS

A ULA MENTOR Formación por Internet
www.aulamentor.es

RECURSOS DE ORIENTACIÓN
GARCÍA BARBÓN

http://orientacion.blogia.com
https://gl-es.facebook.com/barbonblog.verin
I.E.S.

V E R I N