You are on page 1of 2

Lampiran Kajian Kes

Gambar di atas merupakan gambar yang ditangkap semasa menjalani Pentaksiran


Berasaskan Sekolah (PBS) bersama Puan Choo Chia Lin (guru penasihat Persatuan
Kitar Semula).

41
Ketiga-tiga gambar di atas merupakan gambar yang ditampalkan pada papan
kenyataan Persatuan Kitar Semula.

Gambar di atas merupakan aktiviti yang sering dilaksanakan oleh Persatuan Tzu Chi
dan boleh dijadikan sebagai rujukan aktiviti kepada Persatuan KItar Semula.

42