You are on page 1of 2

STUDENT NAME

GROUP 1 GAUTAM MANTORIA


ICCHVAKU SHAHI
ANISH YADAV
AZAM KHAN
ANUJ VISHWKARMA LEADER
ANUJ KARNATAK

GROUP 2 MANYATA SINGHAL LEADER


AADARSH MISHRA
MNISHA NANDINI
PRATYUSH
AKASH DEEPAK
OMKAAR DODAKAR

GROUP 3 GAUTAM KUMAR LEADER


AADARSH ANAND
ARYAN YASHRAJ
KUMAR LAV DIBYA
MAYANK GOYAL
NEELAM KUMARI

GROUP 4 DALIMA ARORA


DIVYANSHI PANDEY
KANTI TIWARI
HARNOOR VIRK
ARANYA SHARMA
ANJILA JOSHI LEADER

GROUP 5 DEEPA ROY


TANISHQ ACHARYA
DIPALI GUPTA
HARSHITA SHRIVASTAVA
ADITI RAGHUVANSHI LEADER
HARSHI ARORA

GROUP 6 AKASH DIXIT LEADER


KAMAKSHI JOSHI
KANISHKA KANDPAL
DISHANT PATEL
MUDIT SHUKLA
ARUSHI

GROUP 7 AKSHAT DUTT


AYUSH BISHNOI
AKSHAT PANDEY LEADER
SHIVANI KHANDUJA
MUSKAN RAFIQUE
PARIKSHIT SOLANKI

GROUP 8 DIVYANK SHARMA


BHANU
DIBYANSHU
HARSH GOP
DHARMENDRA LEADER
DEEPANSHU

GROUP 9 APURWA PRAKASH


N KRITIKA LEADER
PALVISHA
AKHILA
PRATYAKSH PREM
AYUSH TIWARI

GROUP 10 PRAMOD PANWAR


KUMAR ANUBHAV LEADER
AMAN SYAN
ANUGRAH DWIVEDI