You are on page 1of 15

UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA”, SIBIU

MONOGRAFIE CONTABILĂ

STUDENTĂ:
BIVOLEANU (BURLEA) BIANCA MARIANA

Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune


ANUL II, ID, FĂGĂRAŞ
Monografie contabilă

Societatea comercială ARTLux specializată în realizarea de obiecte din fier forjat pentru
decoraţiuni interioare şi exterioare dispune de următoarele elemente la începutul exerciţiului financiar:

- UM -
1. Concesiuni 10.000
2. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 8.500
3. Capital social 150.000
4. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 63.000
5. Conturi la bănci în lei 17.530
6. Furnizori 27.800
7. Acreditive 4.300
8. Avansuri de trezorerie acordate 7.120
9. Furnizori - debitori 3.600
10. Materii prime 7.700
11. Clienţi 5.000
12. Mărfuri 7.590
13. Creditori diverşi 5.500
14. Brevete 6.300
15. Cheltuieli înregistrate în avans 15.000
16. Mijloace de transport 103.000
17. Cheltuieli de constituire 15.000
18. Terenuri 89.000
19. Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor 15.200
20. Obligaţiuni emise şi răscumpărate 3.600
21. Maşini, utilaje şi instalaţii de lucru 75.000
22 Subvenţii primite 7.300
23. Impozit pe profit 1.630
24. Materiale consumabile 5.000
25. Bilete de tratament 1.690
26. Rezultat pozitiv din exerciţiile precedente (profit) 89.600
27. Timbre fiscale şi poştale 2.000
28. Dividende de plată 3.600
29. Credite bancare pe termen lung 11.000
30. Rezerve din reevaluare 12.300

Pe parcursul exerciţiului financiar curent au loc următoarele operaţiuni economico-financiare care


se înregistrează în contabilitate:

1. Majorarea capitalului social prin încorporarea unor rezerve din reevaluare în sumă de 6.000
UM.
105=1012 6.000

2. Prestarea către clienţi a unor servicii de transport în valoare de 7.000 UM, TVA 20%, cu
încasare ulterioară.

411= % 8.400
4427 1.400
704 7.000

3. Încasarea în numerar a contravalorii serviciul prestat.

5311 = 411 8.400

4. Achiziţionarea cu plata imediată în numerar a 100 kg de tablă (materii prime) în valoare de


4.000 UM, TVA, 20%.

% = 401 4.800
4426 800
301 4.000

401 = 5311 4.800

5. Eliberarea în consum a ½ din materiile prime (tablă) achiziţionate.

601 = 301 2.000

6. Contractarea unui credit bancar pe termen lung în valoare de 150.000 UM. Suma
respectivă se încasează în contul de la bancă al societăţii ArtLux.

5121 = 1621 150.000

7. Calcularea şi înregistrarea obligaţiei de plată a dobânzii anuale aferente creditului bancar,


ştiind că rata dobânzii este de 7%/an.

666 = 1682 10.500

150.000 * 7% : 12 = 875/ luna

8. Achitarea dobânzii bancare din contul curent deschis la bancă.

1682 = 5121 10.500

9. Achiziţionarea de acţiuni de la o filială Best Next din cadrul grupului, în valoare de 9.000
UM din care 1/3 se plătesc imediat în numerar, iar restul la o dată ulterioară din contul de la
bancă.
261 = % 9.000

5311 3.000

2691 6.000

10. Societatea achiziţionează un mini van Fiat, cost achiziţie 120.000 UM, TVA 20%, cu plata
ulterioară, în scopul de a presta servicii pentru terţi şi pentru a distribui mărfurile.
% = 404 144.000

2133 120.000

4426 24.000
11. Se achita contravaloarea mini van-ului Fiat prin virament bancar.

404 = 5121 144.000

12 Se calculează şi înregistrează amortizarea anuală (doar pentru primul an) a mijlocului de


transport, ştiind că durata normală de utilizare este de 10 ani, iar regimul de amortizare folosit
este cel liniar.

6811 = 2813 12.000

13. Achitarea restului de plată privind acţiunile anterior achiziţionate, prin ordin de plată.

2691 = 5121 6.000

14. Primirea facturii privind consumul de energie electrica de la Electrica SA, în valoare de
3.000 UM, TVA 20%.

% = 401 3.600
4426 600
605 3.000

15. Încasarea în contul de la bancă a unor dividende de la filiala Best Next în sumă de 6.800
UM.

5121 = 7611 6.800

16. Achiziţionarea de mobilier de gradină din rachită (mărfuri) în valoare de 20.000 UM,
TVA 20%, cu plata ulterioară.

% = 401 24.000
4426 4.000
371 20.000

17. Vânzarea cu încasare ulterioară a mărfurilor anterior achiziţionate, la preţ de vânzare


de 34.000 UM, TVA 20%.

411 = % 40.800
4427 6.800
707 34.000

18. Furnizorul Ella Com acceptă ca în locul datoriei de 4.500 UM (din datoriile totale faţă de
furnizori de 27.800 UM) sa primească acţiuni.

401 = 261 4.500


Adaos comercial marfa vanduta : 34.000-20.000

371 = 378 14.000

Descarcarea din gestiune a marfii vandute :

% = 371 34.000
378 14.000
607 20.000

Inchidere conturi de TVA :

% = 4426 29.400
4427 8.200
4424 21.200

Inchidere conturi de cheltuieli :

121 = % 47.500
601 2.000
666 10.500
6811 12.000
605 3.000
607 20.000

Inchidere conturi de venituri

% = 121 47.800
704 7.000
7611 6.800
707 34.000

Calcularea si inregistrarea impozitului :

300*16% = 48

Inregistrare impozit si inchidere conturi

691 = 441 48
121 = 691
Se cer următoarele:
• Să se întocmească Situaţia iniţială a patrimoniului societăţii ARTLux, după modelul prezentat
în continuare:
-UM-
Situaţia iniţială a patrimoniului SC ARTLux
ACTIV PASIV
ELEMENTE SUME ELEMENTE SUME
I. Active imobilizate I. Capitaluri proprii
Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire 15.000 Capital social 150.000
Concesiuni 10.000 Rezerve din reevaluare 12.300
Brevete 6.300 Rezultatul pozitiv din ex precedente (profit ) 89.600
Imobilizări corporale
Terenuri 89.000
Mijloace de transport 103.000
Masini, utilaje si instalatii de lucru 75.000
Imobilizări financiare
Actiuni detinute de entitati afiliate 8.500
II. Active circulante II. Provizioane
Stocuri
Provizioane ptr garantii acordate
Marfuri 7.590 clientilor 15.200
Materii prime 7.700
Materiale consumabile 5.000
Creanţe
Clienti 5.000 III. Datorii
Furnizori -debitori 3.600 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni 63.000
Avansuri de trezorerie 7.120 Furnizori 27.800
Investiţii financiare pe termen scurt Creditori diversi 5.500

Obligatiuni emise si rascumparate 3.600 Impozit pe profit 1.630


Dividende de plata 3.600
Casa şi conturi la bănci Credite bancare pe termen lung 11.000
Bilete de tratament 1.690
Timbre fiscale si postale 2.000
Conturi la banci in lei 17.530
Acreditive 4.300

III. Cheltuieli în avans IV. Venituri în avans


Cheltuieli inregistrate in avans 15.000 Subventii primite 7.300
TOTAL ACTIV 386.930 TOTAL PASIV 386.930
 Să se înregistreze in conturi (T) modificările aferente fiecărui element patrimonial;

D 105 C D 1012 C
SI 12.300 SI 150.000
6.000 6.000
RJ 6.000 - RJ - RC 6.000
TS 6.000 TS 12.300 TS - TS 156.000
SF 6300 SF 156.000

D 411 C D 4427 C
SI 5000 8.200 SI -
8.400 1.400
8.400 6.800
40.800 RJ 8.200 RC 8.200
RJ 49.200 RC 8.400
TS 54.200 TS 8.400
SF 45.800

D 704 C D 5311 C
7.000 8.400
7.000 4.800
RJ 7.000 RJ 7.000 3.000
RJ 8.400 RJ 7.800
TS 8.400 TS 7.800
SF 600
D 401 C D 4426 C

SI 27.800 800
4.800 24.000
4.800 600
3.600 4.000
24.000 29.400
4.500 RJ 29.400 RJ 29.400
RJ 9.300 RJ 32.400
TS 9.300 TS 60.200
SF 50.900
D 301 C D 601 C
SI 7.700 2.000
4.000 2.000
2.000 RJ 2.000 RJ 2000
RJ 4.000 RJ 2.000 TS 2.000 TS 2.000
TS 11.700 TS 2.000
SF 9.700
D 666 C D 1682 C
10.500 10.500
10.500 10.500
RJ 10.500 RJ 10.500 RJ 10.500 RJ 10.500

D 5121 C D 1621 C

SI 17.530 SI 11.000
150.000 150.000
10.500 RJ - RJ 150.000
144.000 TS - TS 161.000
6.000 SFC 161.000
6.800
RJ 156.800 RJ 160.500
TS 174.330 TS 160.500
SF 13.830
D 261 C D 2691 C
SI 8.500 6.000
9.000 6.000
4.500 RJ 6.000 RJ 6.000
RJ 9000 RJ 4.500 TS 6.000 TS 6.000
TS 17.500 TS 4.500
SF 13.000

D 404 C D 2133 C
144.000 SI 103.000
144.000 120.000
RJ 144.000 RJ 144.000 RJ 120.000 RJ -
TS 144.000 TS 144.000 TS 223.000 TSC -
SF 223.000

D 605 C D 7611 C

3.000 6.800
3.000 6.800
RJ 6.800 RJ 6.800
RJ 3.000 RJ 3.000 TS 6.800 TS 6.800

TS 3.000 TS 3.000

D 6811 C D 2813 C
12.000 12.000
12.000 RJ - RJ 12.000
RJ 12.000 RJ 12.000 TS - TS 12.000
TS 12.000 TS 12.000 SF 12.000
D 441 C D 607 C
1630
48 2.000
2.000
RJ ----- RJ 1678 RJ 2.000 RJ 2.000
TS ----- TS 1678 TS 2.000 TS 2.000
SF 1678

D 371 C D 707 C
SI 7.590 34.000
20.0000 34.000
14.000 RJ 34.000 RJ 34.000
34.000
RJ 34.000 RJ 34.000

TS 41.590 TS 34.000
SF 7.590

D 691 C D 4424 C

48 21.200
48 RJ 21.200 RJ -
RJ 48 RJ 48 TS 21.200 TS -
TS 48 TS 48 SF 21.200

D 121 C

SI 89.600
47.500
47.800

48

Rj 47.548 Rj 47.800
TS 47.548 TS 137.400
SF 89.852
Să se înregistreze fiecare operaţiune economico-financiară în Registrul jurnal.

ART LUX
(Unitatea)
REGISTRUL JURNAL
Nr. pagină 1

Documentul
Nr. Data
(felul, nr., Explicaţii Simbol conturi Sume
crt. înreg.
data)
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

De reportat:
Întocmit, Verificat,
 Să se închidă conturile de TVA şi să se determine TVA de plată sau TVA de recuperat.
• Să se închidă conturile de venituri şi cheltuieli şi să se determine rezultatul exerciţiului financiar. În
situaţia în care acesta se concretizează în profit, să se calculeze şi înregistreze în contabilitate impozitul
pe profit (cota 16%) şi să se determine profitul net.
• Să se întocmească balanţa de verificare sintetică cu 4 serii de egalităţi, după modelul:
Solduri
Simbo initiale Rulaje curente Total sume Solduri finale
l cont Denumire conturi D C D C D C D C
1012 Capital social 0 150,000 0 6,000 0 156,000 0 156,000
105 Rezerve din reevaluare 0 12,300 6,000 0 6,000 12,300 0 6,300
121 Profit 0 89,600 47,548 47,800 47,548 137,400 0 89,852
Provizioane ptr garantii
1512 acordate clientilor 0 15,200 0 0 0 15,200 0 15,200
Credite bancare pe termen
1621 lung 0 11,000 0 150,000 0 161,000 0 161,000
Datorii fata de entitati
1661 afiliate 0 63,000 0 0 0 63,000 0 63,000

Dobanzi aferente
1682 creditelor bancare
pe termen lung 0 0 10,500 10,500 10,500 10,500 0 0
201 Cheltuieli de constituire 15,000 0 0 0 15,000 0 15,000 0
Concesiuni , brevete
205 ,Licente 16,300 0 0 0 16,300 0 16,300 0
2111 Terenuri 89,000 0 0 0 89,000 0 89,000 0
Masini, utilaje si instalatii
2131 de lucru 75,000 0 0 0 75,000 0 75,000 0
2133 Mijloace de transport 103,000 0 120,000 0 223,000 0 223,000 0
Actiuni detinute la
261 entitatile afiliate 8,500 0 9,000 4,500 17,500 4,500 13,000 0

Varsaminte de efectuat
2691 privind
actiunile detinute la
entitati afiliate 0 0 6,000 6,000 6,000 6,000 0 0
Amortizarea instalatiilor si
2813 mijl de transport 0 0 12,000 0 12,000 0 12,000
301 Materii prime 7,700 0 4,000 2,000 11,700 2,000 9,700 0
3028 Materiale consumabile 5,000 0 0 0 5,000 0 5,000 0
371 Marfuri 7,590 0 34,000 34,000 41,590 34,000 7,590 0
401 Furnizori 0 27,800 9,300 32,400 9,300 60,200 0 50,900
404 Furnizori de imobilizari 0 0 144,000 144,000 144,000 144,000 0 0
409 Furnizori debitori 3,600 0 0 0 3,600 0 3,600 0
411 Clienti 5,000 0 49,200 8,400 54,200 8,400 45,800 0
441 Impozit pe profit 0 1,630 0 48 0 1,678 0 1,678
4424 TVA de recuperat 0 0 21,200 0 21,200 0 21,200 0
4426 TVA deductibila 0 0 29,400 29,400 29,400 29,400 0 0
4427 TVA colectata 0 0 8,200 8,200 8,200 8,200 0 0
445 Subventii primite 0 7,300 0 0 0 7,300 0 7,300
457 Dividende de plata 0 3,600 0 0 0 3,600 0 3,600
462 Creditori diversi 0 5,500 0 0 0 5,500 0 5,500
Cheltuieli inregistrate in
471 avans 15,000 0 0 0 15,000 0 15,000 0
Obligatiuni emise si
505 rascumparate 3,600 0 0 0 3,600 0 3,600 0
5121 Banca in lei 17,530 0 156,800 160,500 174,330 160,500 13,830 0
5311 Casa 0 0 8,400 7,800 8,400 7,800 600 0
Bilete de tratament, timbre
532 fiscale 3,690 0 0 0 3,690 0 3,690 0
541 Acreditive 4,300 0 0 0 4,300 0 4,300 0
Avansuri de trezorerie
542 acordate 7,120 0 0 0 7,120 0 7,120 0

601 Cheltuieli cu materii prime 0 0 2,000 2,000 2,000 2,000 0 0


Cheltuieli privind energia
605 si apa 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 0 0
607 Cheltuieli privind marfurile 0 0 2,000 2,000 2,000 2,000 0 0
Cheltuieli privind
666 dobanzile 0 0 10,500 10,500 10,500 10,500 0 0

Cheltuieli de exploatare
6811 privind amortizarea
imobilizarilor 0 0 12,000 12,000 12,000 12,000 0 0

691 Cheltuieli cu impozitul pe


profit 0 0 48 48 48 48 0 0
Venituri din servicii
704 prestate 0 0 7,000 7,000 7,000 7,000 0 0
Venituri din vanzarea
707 marfurilor 0 0 34,000 34,000 34,000 34,000 0 0

7611 Venituri din actiuni


detinute la entitati afiliate 0 0 6,800 6,800 6,800 6,800 0 0

386,93 386,93 740,89 740,89 1,127,82 1,127,82


TOTAL 0 0 6 6 6 6 572,330 572,330
• Să se întocmească Situaţia finală a patrimoniului societăţii ARTLux, după modelul prezentat în
continuare:

-UM-
Situaţia finală a patrimoniului SC ARTLux
ACTIV PASIV
ELEMENTE SUME ELEMENTE SUME
I. Active imobilizate I. Capitaluri proprii
Imobilizări necorporale Capital social 156.000
heltuieli de constituire 15.000 Rezerve din reevaluare 6.300
Rezultatul pozitiv din ex precedente
Concesiuni si Brevete 16.300 (profit) 89.852
Amortizarea instalatiilor si mijl de
transport 12.000
Imobilizări corporale
Terenuri 89.000
Mijloace de transport 223.000
Masini, utilaje si instalatii de lucru 75.000
Imobilizări financiare
Actiuni detinute de entitati afiliate 13.000
II. Active circulante II. Provizioane
Provizioane pentru garantii acordate
Stocuri clientilor 15.200
Marfuri 7.590
Materii prime 9.700
Materiale consumabile 5.000
Creanţe III. Datorii
Clienti 45.800 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni 63.000
Furnizori – debitori 3.600 Furnizori 50.900
TVA de recuperat 21.200 Creditori diversi 5.500
Avansuri de trezorerie 7.120 Impozit pe profit 1.678
Investitii financiare pe termen scurt Dividende de plata 3.600
Obligatiuni emise si rascumparate 3.600 Credite bancare pe termen lung 161.000
Casa si conturi la banci
Bilete de tratament 1.690
Timbre fiscale si postale 2.000
Conturi la banci in lei 13.830
Acreditive 4.300
Casa in lei 600
III. Cheltuieli în avans IV. Venituri în avans
Cheltuieli inregistrate in avans 15.000 Subventii primite 7.300
TOTAL ACTIV 572.330 TOTAL PASIV 572.330

Întocmit

Prof. Univ. dr. Nicolae Balteş