You are on page 1of 2

MORFOSINTAXIS LATINA: PRAXIS ORACIÓN SUBORDINADA

ADVERBIAL. VERBOS IRREGULARES, DEPONENTES Y DEFECTIVOS

I. ANALIZA Y TRADUCE EL SIGUIENTE TEXTO:

El pueblo designa a Bruto como defensor de la libertad contra César.

M. Brutus ex illa gente, quae Roma Tarquinios expulerat, natus erat. Cum bello

civili Pompeio adfuisset, tamen, victo Pompeio, a Caesare servatus atque praetor

factus est. Postea, cum Caesar, nimis superbus, senatum contemnere et fortasse

regnum petere coepisset, populus vindicem libertatis quaerebat.

NOTA:
Tarquinius, -ii (m.) ‘Tarquinio, rey de Roma’ Tarquinii, -orum(m.pl.):’los
Tarquinios’
Praetor, -oris (m.) ‘pretor’ Vindex, -icis (m.) ‘defensor’

1.-Contesta: (2 puntos)

II. ANALIZA Y TRADUCE EL SIGUIENTE TEXTO:

Lucius Paulus Aemilius consul, cum bellum gereret cum rege Persa, ut domum

rediit, filiam suam Tertiam animadvertit tristem. «Quid est, inquit, mea Tertia? Cur

tristis es?»

NOTAS:
Persa, -ae, m. Perseo, rey de Macedonia. Lucius, -ii Paulus, -i Aemilius, -ii:
‘Lucio Paulo Emilio’ Tertia, -ae: ‘Tertia’ (nombre de mujer)
Quis (qui), quae, quod(quid): ‘qué, quién’ Cur: Advbo. interr.: ‘por qué’
César narra las costumbres de los druidas

Druides a bello abesse consuerunt neque tributa una cum reliquis pendunt;
militiae vacationem omniumque rerum habent immunitatem.

NOTAS:

Una cum: cum+una: ‘juntamente con’.

César encarga a su legado Fabio que ocupe los desfiladeros pirenaicos

Caesar, dum haec parat atque administrat, C. Fabium legatum cum legionibus tribus
in Hispaniam praemittit, celeriterque Pyrenaeos saltus occupare iubet. Fabius
magnis itineribus ad Pyrenaeos saltus pervenit et praesidium, quod hostes ibi
posuerant, deiecit.
Narbone (ablativo): en Narbona (ciudad de la Galia).
Hiemandi causa (construcción de gerundio): para pasar el invierno Reliquerat: plusc. de
relinquo
Magnis itineribus: a marchas forzadas
Deprendit: perfecto de deprehendo.

César derrota a los galos con ayuda de la caballería germana.

Caesar ex castris equitatum educi iubet, proelium equestre committit; laborantibus


iam suis, Germanos equites circiter sescentos submittit, quos ab initio secum
habuerat. Eorum impetum Galli sustinere non potuerunt atque, multis amissis, se ad
agmen receperunt. His rebus confectis, Caesar ad oppidum Avaricum profectus est.

NOTAS:

Avaricum, -i: Avárico (ciudad de la Galia, hoy Bourges) Germani, -orum: los germanos (pueblo
de la antigua Alemania) Galli, -orum: los galos
Laboro,-as,-are: estar en apuros
Se recipere: reintegrarse
Suis: de suus,-a,-um (“los suyos, sus soldados”)

Related Interests