You are on page 1of 4

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea de Energetică și Inginerie Electrică

Catedra Termotehnică și Management în Energetică

LUCRARE GRAFICĂ
Disciplina: Cuptoare industriale

A efectuat: st. gr. TE-121

Ceban Adrian

A verificat: prof. univ.

Ababii Sergiu

Chișinău 2014
Sarcina:
În cuptorul cu camera are loc încălzirea semifabricatelor din oţel carbon. Productivitatea
cuptorupui este 4650 kg/h; temperature iniţială a semifabricatului este 15 °C; temperature finală

este 1230 °C, ţunderul este 0,3% . Combustibilul este păcura cu căldura de ardere 𝑄𝑖𝑖 =
34 𝑀𝐽/𝑘𝑔. Aerul necesar arderii teoretice 𝐿0 = 13,6 𝑘𝑔/𝑘𝑔. Coeficientul de exces de aer α=1,1.
Temperatura la ieşirea gazelor din camera de lucru 𝑡𝑒𝑣 = 1200 °C . Pierderile din cauza arderii
incomplete din punct de vedere chimic 𝑞𝑒𝑣 = 15,5 % , faţă de căldura de ardere. De admis
𝑘𝐽
căldura specifică a gazelor de ardere la evacuare 𝑐𝑒𝑣 = 1,3 𝑘𝑔∙𝐾. Pierderile de căldură cu gazele
evacuate la coş este 35% . Să se determine consumul de combustibil, consumul specific de
combustibil, consumul specific de combustibil convenţional. Să se determine economia de
combustibil în cazul încălzirii aerului pînă la 309 °C.

Se dă:

P = 4650 kg/h;

𝑡𝑚1 = 15 °C ;

𝑡𝑚2 = 1230 °C ;

Ţ = 0,3 % ;

𝑀𝐽
𝑄𝑖𝑖 = 34 ;
𝑘𝑔

𝑘𝑔
𝐿0 = 13,6 ;
𝑘𝑔

α = 1,1 ;

𝑡𝑒𝑣 = 1200 °C ;

𝑞𝑐ℎ = 1,5 % ;

𝑞0 = 15,5 % ;

𝑘𝐽
𝑐𝑒𝑣 = 1,3 ;
𝑘𝑔 ∙ 𝐾

𝑄𝑔𝑎𝑧.𝑒𝑣 = 35 % ;

𝜂𝑐 = ?
𝑀𝐽
𝑄𝑚 =∙ 1215 = 2598 ;
𝑘𝑔

unde : m – masa = P ;

𝑐𝑝 − capacitatea termica specifică ;

∆𝑡 − diferenţa de temperatură dintre temperatura finală şi cea iniţială;

∆𝑡 = 𝑡𝑚2 − 𝑡𝑚1 = 1230 − 15 = 1215 °C ;

𝑄𝑚 ∙ 0,02 2598 ∙ 0,02 𝑀𝐽


𝑄Ţ = = = 108 ;
0,48 0,48 𝑘𝑔

𝑄𝑚 ∙ 98 2598 ∙ 98 𝑀𝐽
𝑄𝐵 = = = 5304 ;
0,48 48 𝑘𝑔

𝑄𝑚 ∙ 1,5 2598 ∙ 1,5 𝑀𝐽


𝑄𝑐ℎ = = = 81 ;
48 48 𝑘𝑔
𝑄𝑚 ∙ 15,5 2598 ∙ 15,5 𝑀𝐽
𝑄𝑝 = = = 839 ;
48 48 𝑘𝑔

𝑄𝑚 ∙ 35 2598 ∙ 35 𝑀𝐽
𝑄𝑒𝑣 = = = 1894 ;
48 48 𝑘𝑔
𝑄𝑝 + 𝑄𝑒𝑣 + 𝑄𝑚 + 𝑄𝑐ℎ = 𝑄Ţ + 𝑄𝐵
𝑄 5304 𝑘𝑔
𝐵 = 𝐵𝑖 = = 156 ;
𝑄𝑖 34 ℎ
𝐵 156 𝑘𝑔
𝑏= = = 0,08 ;
𝑚 − 𝑚Ţ 2598 − 779,4 𝑘𝑔
𝑄𝑖𝑖 34 𝑀𝐽
𝑏𝑐.𝑐 = 𝑏 ∙ = 0,08 ∙ ;
𝑄𝑖𝑖 𝑐.𝑐 29,3 𝑘𝑔
𝑘𝑐𝑎𝑙 𝑀𝐽
𝑄𝑖𝑖 = 7000 = 29,3 ;
𝑘𝑔 𝑘𝑔

𝑄𝑢𝑡 𝑄𝑝 2598
𝜂𝑐 = = = = 0,48 % ;
𝑄𝑡𝑜𝑡 𝑄𝐵 5304
𝑘𝑔
𝑚𝐿 = 𝐿0 ∙ 𝛼 ∙ 𝐵 = 136 ∙ 1,1 ∙ 156 = 2334 ;

𝑘𝑔
𝑚𝑒𝑣 = 𝑚𝐿 + 𝐵 = 2334 + 156 = 2490 ;

𝑒𝑐
𝑄𝑒𝑣 = 𝑚𝑒𝑣 ∙ 𝑐𝑝 𝑒𝑣 ∙ ∆𝑡𝑒𝑣 = 1812 𝑀𝐽 ;

∆𝑡𝑒𝑣 = 1200 − 520 = 560 ;


𝑄𝐵′′ + 𝑄Ţ + 𝑄𝑒𝑐𝑒𝑣 = 𝑄𝑐ℎ + 𝑄0 + 𝑄𝑒𝑣 + 𝑄𝑚 ;
𝑀𝐽
𝑄𝐵′′ = 𝑄𝐵 − 𝑄𝑒𝑐
𝑒𝑣 = 5304 − 1812 = 3492 ;

𝑄𝐵′′ 3492 𝑘𝑔
𝐵′′ = = = 102,7 ;
𝑄𝑖𝑖 34 ℎ
În cazul folosirii temperaturii gazelor de evacuare consumul de combustibil se v-a micşora cu
13,95 kg/h .
𝐵′′ 102,7 𝑘𝑔
𝑏 ′′ = = = 0,0221 ;
𝑚 − 𝑚Ţ 4650 − 13,95 𝑘𝑔

′′ ′′𝑄𝑖𝑖 34 𝑘𝑔𝑐𝑐
𝑏𝑒𝑐 = 𝑏 ∙ 𝑒𝑐 = 0,0221 ∙ = 0,0256 ;
𝑄𝑖 29,3 𝑘𝑔𝑝
𝑄𝑚 2598
𝜂𝑐′′ = = = 0,74% .
𝑄𝐵′′ 3492