You are on page 1of 1

Anexa 2

Schema termomecanică de principiu a CET-ului:

2
0