You are on page 1of 3

Instituția: Liceul Teoretic cu profil de arte „Nicolae Sulac”

Profesor: Cristina GHERASIM
Disciplina: Educația civică
Clasa: a XI-a
Data: 26 ianuarie 2018
Unitatea de învățare: Dezvoltarea peronală și proiectarea carierei
Subiect: ”Motivația și rolul valorilor personale în alegerea viitoarei profesii”
Competența specifică: Competența de a lua decizii privind traseul eduațional și profesional în baza sistemului de atitudini și
valori.
Obiective operaționale:
O1 – Să identifice factorii care contribuie la alegerea viitoarei profesii;
O2 – Sa analizeze valorile personale fundamentele în alegerea vitoarei profesii;
O3 - Să aprecieze rolul motivației în alegerea viitoarei profesii;
O4. – Să-și exprime interes pentru cunoașterea propriilor valori și felul în care acestea le influențează alegerile în viață;
Strategii didactice:
a)Metode și procedee: problematizarea, conversația euristică, citatul, posterul, lucrul cu fișele, power-point, asaltul de idei
b)Forme de lucru: frontal, în grup, individual.
c)Mijloace didactice: fișe decupate, poster, jetoane cu imagini, poster, calculator
Evaluare: formativă, evaluare orală, observarea sistematică
Bibliografia:
1.Materiale pentru profesori, diriginți și elevi. Modulul „Dezvoltarea persoanală și proiectarea carierei” (Clasa a XI-a);
2. Elena Suf, Educația civică. Manual pentru clasa a 11-a. Chișinău, 2013.

Pregătirea clasei pentru oră. Prezintă posterele realizate. pornind de la fundamentul că „Eu sunt Elevii construiesc propria imaginii adolescent. dacă vrei să vezi departe”. . Citatul Observarea Elevilor li se propune să-și creeze proprie Coloană a Analiza sistematică Infinitului.” lor „Coloană a viitorului” Se anunță subiectul lecției și obiectivele : Jocul didactic -Motivația și rolul valorilor personale în alegerea viitoarei profesii Realizarea Elevii sunt împărțiți în patru grupe și li se propune să sensului 30 analizeze factorii care contribuie la alegerea profesiei: min I grup: Analizează rolul familiei în alegerea profesiei... ce aștept să obțin mai departe. contribuie la alegerea IV grup: Analizează rolul motivației în alegerea carierei. Etapele Tehnologiile Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Evaluare lecției didactice Evocare 8 min. Discuția dirijată/ Studiu de caz cu fosta Absolventă – Odgon Grigoria Participă la discuție/ Studiu de caz Elevii sunt împărțiți în patru grupe și li se propune să Analizează studiu de caz.. dirijată necontenit să urci foarte sus. și discută cu invitatul său Conversația III grup: Analizează rolul prestigiului profesiei și mass identificând factorii care Posterul media în alegerea profesiei. profesiei. Elevii analizează informația Lucru în grup II grup: Analizează rolul școlii în alegerea profesiei. Pe tablă este afișat „Coloana Infinitului” a lui Elevii analizează imaginea Discuția Constantin Brâncuși și citatul: „Trebuie să încerci și citatul propus. Discuția analizeze valorile personale în baza studiului realizat de dirijată Shalom Schwarz și să identifice personalități de succes care au dat dovadă de aceste calități: I grup: Universalism/ Puterea.

. personale propuse de IV grup: Stimularea/Siguranța. Reflecție 5 min Elevii. Elevii analizează valorile III grup: Tradiția/Hedonims. . III grup: … Familia. dezbateri.. aș dori să Elevii își exprimă ideiile Asaltul de idei dați voi o definiție a infinitului. II grup: Binefacere/Realizare. primesc o serie de simboluri și trebuie să aleagă în baza la ce vor decide ei alegerea profesiei lor Elevii analizează. Extinderea 2 min Revenind la creația lui Constantin Brâncuși. pregătesc Clusteringul „Profeseia mea o aleg cu… ” argumentele și participă la I grup: … Rațiunea. II grup: … Sufletul/Inima. Shalom Schwarz și prezintă diferite exemple de personalități. și dacă alegerea profesiei reprezintă un luptă interioară infinită Tema pentru acasă: Elevii vor realiza un sondaj pentru 5-10 persoane cu care vor discuta despre care factor ia influențat mai mult la alegerea profesiei. IV grup: …Societatea.