You are on page 1of 2

Sagkahan National High School

Di-Masusing Banghay-Aralin
Araling Panlipunan Grade 10
Marso 1, 2018

I. Layunin:
Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. nabibigyang kahulugan ang agrikultura;
2. natutukoy at naipapaliwanag ang mga gawaing bumubuo sa sektor ng
agrikultura;
3. napapahalagahan ang sektor ng agrikultura sa pag-unlad ng ekonomiya ng
bansa.

II. Nilalaman:
Paksa: Ang Sektor ng Agrikultura
Sanggunian: Ekonomiks (Araling Panlipunan) Modyul para sa Mag-aaral
Kagamitan: Visual Aide, Larawan, Marker/Chalk

III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain
1. Pang Araw- araw na Gawain
a. Pagdadasal
b. Pagbati
c. Attendance Checking

2. Balik-Aral
a. Ano ang pag-unlad?
b. Ano ang pagkakaiba ng pag-unlad at pag-sulong

B. Panlinang na Gawain
1. Pagganyak
Ang guro ay magtatanong sa mga mag-aaral ng mga sumusunod na
mga katanungan;
a. Ano ang tatlong bagay na pumapasok sa isip mo habang inaawit
ang “Magtanim ay Di Biro”?
2. Talakayan
Tatalakayin ng guro ang isa sa mga sektor ng ekonomiya, ang agrikultura.
1. Ano ang Agrikultura?
2. Ano ang mga uri ng agrikultura?
3. Bakit mahalaga ang agrikultura?

C. Pangwakas na Gawain
1. Pagpapahalaga
a. Paano ka makakatulong sa paglago sa sektor ng agrikultura?
2. Paglalahat
a. Ano ang agrikultura?
b. Ano ang mga uri ng sektor ng agrikultura?
c. Ano ang kahalagahan nito sa paglago ng ekonomiya ng bansa?

pangingisda. Ang pag-unlad ng bansa ay nakabatay sa sektor ng ekonomiya. 2. 10. mga magsasaka at mga nasa pribadong sektor? Inihanda ni: Maria Ruthel Ballanca-Abarquez. 9. 3. 5. paggugubat at paghahayupan? 2. Anu-ano ang kasalukuyang solusyong ginagawa ng pamahalaan.IV. 6. kinakailangan ang sektor ng agrikultura para sa mga gagamitin na mga hilaw na materyales. LPT. Pagtataya Panuto: Sa isang kalahating papel (crosswise) Isulat kung TAMA o MALI ang mga sumusunod na pahayag. 7. pag- aartista at pangingisda. V. Ang aquaculture ay tumutukoy sa uri ng pangingisdang gumagamit ng Bangka na may kapasidad na hihigit sa tatlong tonilada. 4. Hindi kabilang ang sektor ng agrikultura sa kitang panlabas. baboy. 8. manok at pato. Ang agrikultura ay pangunahing nagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. kambing. Ang paghahayupan ay binubuo ng pag-aalaga ng kalabaw.000 isla sa buong parte ng bansa. paghahalamanan. 1. Para makabuo ng produkto. baka. Ang agrikultura ay pangunahing pinagkukunan ng pagkain. Ang Pilipinas ay pinagkakalooban ng mahigit 3. . Napabilang ang bansang Pilipinas sa mga bansang agrikultural dahil sa malaking bahagi nito ang ginagamit sa mga gawaing pang-agrikultura. Nahahati ang sektor ng agrikultura sa paghahayupan. Takdang Aralin 1. Anu-ano ang suliranin sa sektor ng paghahalaman.