You are on page 1of 6

MINGGU 16

TARIKH 16/4/2018 HARI ISNIN KELAS 5 CEMERLANG
MASA 0710 - 0840 MATA PELAJARAN FIZIK
TOPIK BAB 3 : ELEKTROMAGNET
OBJEKTIF:
1.2 Memahami dan mengetahui medan elektrik dan medan magnet dalam arus elektrik.

HASIL PEMBELAJARAN:
(a) Mengetahui dan menyatakan hubungan antara medan magnet dan arus elektrik.
(b) Mengetahui dan menghuraikan medan elektrik dan medan magnet dalam medan elektrik.

TERAS PROFISIENSI MATEMATIK ( TPM )
KEFAHAMAN KONSEP / KECEKAPAN STRATEGIK KEFASIHAN PROSEDUR
KEGUNAAN YANG PRODUKTIF KESESUAIAN PENAKULAN
BAHAN BANTU BELAJAR ( BBM )
Buku teks, kertas A4, pembaris, buku rujukan.

PEMBELAJARAN ABAD KE 21
PEMIKIRAN KREATIF / PEMIKIRAN KRITIS
KOLABORATIF KOMUNIKASI
AKTIVITI
Pelajar berbincang mengenai medan magnet dalam arus elektrik. Serta menyatakan beberapa contoh medan elektrik.
Kemudian pelajar membuat rumusan mengenai medan elektrik. Pelajar harus mengenal pasti pembezaan medan magnet dan
medan elektrik.

REFLEKSI

TARIKH 16/4/2018 HARI ISNIN KELAS 2 TERBILANG
MASA 0910 - 1010 MATA PELAJARAN MATEMATIK
TOPIK BAB 4 : POLIGON
OBJEKTIF:
2.3 Memahami dan melaksanakan pembahagi sama serenjang bagi perentas yang bertemu pada pusat bulatan.

STANDARD PEMBELAJARAN:
2.3.1 Melaksanakan pembinaan bulatan yang melalui pusat bulatan di tengah.
2.3.2 Melaksanakan pembinaan bulatan apabila diberi diameter bulatan.

TERAS PROFISIENSI MATEMATIK ( TPM )
KEFAHAMAN KONSEP KECEKAPAN STRATEGIK KEFASIHAN PROSEDUR
KEGUNAAN YANG PRODUKTIF KESESUAIAN PENAKULAN /
BAHAN BANTU BELAJAR ( BBM )
Buku teks, kertas A4, pembaris, jangka lukis, jangka sudut, buku rujukan.

PEMBELAJARAN ABAD KE 21
PEMIKIRAN KREATIF PEMIKIRAN KRITIS /
KOLABORATIF KOMUNIKASI
AKTIVITI
Pelajar berbincang dan melaksanakan pembinaan bulatan yang melalui pusat bulatan di tengah. Diberi panjang jejari, pelajar
membina satu bulatan penuh dengan menggunakan jangka lukis. Kemudian pelajar m elaksanakan pembinaan bulatan apabila
diberi diameter bulatan.

REFLEKSI
MINGGU 16

TARIKH 17/4/2018 HARI SELASA KELAS 4 INOVATIF
MASA 0740 - 0840 MATA PELAJARAN SAINS
TOPIK BAB 4 : Jirim dan Bahan
OBJEKTIF:
4.1 Menganalisa perubahan keadaan jirim dan memahami struktur atom

HASIL PEMBELAJARAN:
(c) Menerangkan mengenai atom, molekul dan ion berserta menyatakan contoh bahan.
(d) Menerangkan pembandingan sifat fizik bahan yang terdiri dari atom, molekul dan ion.

TERAS PROFISIENSI MATEMATIK ( TPM )
KEFAHAMAN KONSEP KECEKAPAN STRATEGIK / KEFASIHAN PROSEDUR
KEGUNAAN YANG PRODUKTIF KESESUAIAN PENAKULAN
BAHAN BANTU BELAJAR ( BBM )
Buku teks, kertas A4, pembaris, buku rujukan.

PEMBELAJARAN ABAD KE 21
PEMIKIRAN KREATIF / PEMIKIRAN KRITIS
KOLABORATIF KOMUNIKASI
AKTIVITI
Pelajar berbincang dan menerangkan mengenai atom, molekul dan ion berserta menyatakan contoh bahan. Kemudian pelajar
menerangkan pembandingan sifat fizik bahan yang terdiri dari atom, molekul dan ion. Pelajar menghubungkaitkan sifat fizik
bahan yang terdiri daripada atom, molekul dan ion dengan sususnan zarah dan daya tarikan di antaranya.

REFLEKSI

TARIKH 17/4/2018 HARI SELASA KELAS 4 UNGGUL
MASA 1030 - 1130 MATA PELAJARAN FIZIK
TOPIK BAB 2 : DAYA DAN GERAKAN
OBJEKTIF:
2.1 Memahami dan menyatakan kesan daya-daya dalam keseimbangan yang bertindak ke atas suatu objek.

HASIL PEMBELAJARAN:
(a) menghuraikan kesan daya-daya yang dalam keseimbangan dan yang tidak seimbang bertindak ke atas suatu objek
(b) menentukan hubungan antara daya, jisim dan pecutan iaitu F=ma

TERAS PROFISIENSI MATEMATIK ( TPM )
KEFAHAMAN KONSEP / KECEKAPAN STRATEGIK KEFASIHAN PROSEDUR
KEGUNAAN YANG PRODUKTIF KESESUAIAN PENAKULAN
BAHAN BANTU BELAJAR ( BBM )
Buku teks, kertas A4, pembaris, buku rujukan.

PEMBELAJARAN ABAD KE 21
PEMIKIRAN KREATIF PEMIKIRAN KRITIS
KOLABORATIF KOMUNIKASI /
AKTIVITI
Pelajar berbincang mengenai kesan daya-daya dalam keseimbangan yang bertindak ke atas suatu objek . Pelajar harus
mengetahui dan menyatakan daya dalam keseimbangan yang bertindak ke atas obejk. Serta menyatakan beberapa contoh
kesan dayan yang bertindak ke atas objek. Pelajar menyelesaikan masalah dengan menggunakan F=ma

REFLEKSI
MINGGU 16

TARIKH 18/4/2018 HARI RABU KELAS 2 UNGGUL
MASA 0810 - 0910 MATA PELAJARAN MATEMATIK
TOPIK BAB 4 : POLIGON
OBJEKTIF:
2.3 Memahami dan melaksanakan pembahagi sama serenjang bagi perentas yang bertemu pada pusat bulatan.

STANDARD PEMBELAJARAN:
2.3.1 Melaksanakan pembinaan bulatan yang melalui pusat bulatan di tengah.
2.3.2 Melaksanakan pembinaan bulatan apabila diberi diameter bulatan.

TERAS PROFISIENSI MATEMATIK ( TPM )
KEFAHAMAN KONSEP KEFAHAMAN KONSEP KEFAHAMAN KONSEP
KEGUNAAN YANG PRODUKTIF KEGUNAAN YANG PRODUKTIF
BAHAN BANTU BELAJAR ( BBM )
Buku teks, kertas A4, pembaris, jangka lukis, jangka sudut, buku rujukan.

PEMBELAJARAN ABAD KE 21
PEMIKIRAN KREATIF PEMIKIRAN KREATIF
KOLABORATIF KOLABORATIF
AKTIVITI
Pelajar berbincang dan melaksanakan pembinaan bulatan yang melalui pusat bulatan di tengah. Diberi panjang jejari, pelajar
membina satu bulatan penuh dengan menggunakan jangka lukis. Kemudian pelajar m elaksanakan pembinaan bulatan apabila
diberi diameter bulatan.

REFLEKSI

TARIKH 18/4/2018 HARI RABU KELAS 4 INOVATIF
MASA 1300 – 1400 MATA PELAJARAN SAINS
TOPIK BAB 4 : Jirim dan Bahan
OBJEKTIF:
4.1 Menganalisa perubahan keadaan jirim dan memahami struktur atom

HASIL PEMBELAJARAN:
(c) Menerangkan mengenai atom, molekul dan ion berserta menyatakan contoh bahan.
(d) Menerangkan pembandingan sifat fizik bahan yang terdiri dari atom, molekul dan ion.

TERAS PROFISIENSI MATEMATIK ( TPM )
KEFAHAMAN KONSEP KEFAHAMAN KONSEP KEFAHAMAN KONSEP
KEGUNAAN YANG PRODUKTIF KEGUNAAN YANG PRODUKTIF
BAHAN BANTU BELAJAR ( BBM )
Buku teks, kertas A4, pembaris, buku rujukan.

PEMBELAJARAN ABAD KE 21
PEMIKIRAN KREATIF / PEMIKIRAN KREATIF /
KOLABORATIF KOLABORATIF
AKTIVITI
Pelajar berbincang dan menerangkan mengenai atom, molekul dan ion berserta menyatakan contoh bahan. Kemudian pelajar
menerangkan pembandingan sifat fizik bahan yang terdiri dari atom, molekul dan ion. Pelajar menghubungkaitkan sifat fizik
bahan yang terdiri daripada atom, molekul dan ion dengan sususnan zarah dan daya tarikan di antaranya.

REFLEKSI
MINGGU 16

TARIKH 19/4/2018 HARI KHAMIS KELAS 4 UNGGUL
MASA 0710 - 0840 MATA PELAJARAN FIZIK
TOPIK BAB 2 : DAYA DAN GERAKAN
OBJEKTIF:
2.1 Memahami dan menyatakan kesan daya-daya dalam keseimbangan yang bertindak ke atas suatu objek.

HASIL PEMBELAJARAN:
(a) menghuraikan kesan daya-daya yang dalam keseimbangan dan yang tidak seimbang bertindak ke atas suatu objek
(b) menentukan hubungan antara daya, jisim dan pecutan iaitu F=ma

TERAS PROFISIENSI MATEMATIK ( TPM )
KEFAHAMAN KONSEP / KECEKAPAN STRATEGIK KEFASIHAN PROSEDUR
KEGUNAAN YANG PRODUKTIF KESESUAIAN PENAKULAN
BAHAN BANTU BELAJAR ( BBM )
Buku teks, kertas A4, pembaris, buku rujukan.

PEMBELAJARAN ABAD KE 21
PEMIKIRAN KREATIF PEMIKIRAN KRITIS /
KOLABORATIF KOMUNIKASI
AKTIVITI
Pelajar berbincang mengenai kesan daya-daya dalam keseimbangan yang bertindak ke atas suatu objek . Pelajar harus
mengetahui dan menyatakan daya dalam keseimbangan yang bertindak ke atas obejk. Serta menyatakan beberapa contoh
kesan dayan yang bertindak ke atas objek. Pelajar menyelesaikan masalah dengan menggunakan F=ma

REFLEKSI

TARIKH 19/4/2018 HARI KHAMIS KELAS 2 TERBILANG
MASA 1130 - 1230 MATA PELAJARAN MATEMATIK
TOPIK BAB 4 : POLIGON
OBJEKTIF:
2.3 Memahami dan melaksanakan pembahagi sama serenjang bagi perentas yang bertemu pada pusat bulatan.

STANDARD PEMBELAJARAN:
2.3.1 Melaksanakan pembinaan bulatan yang melalui pusat bulatan di tengah.
2.3.2 Melaksanakan pembinaan bulatan apabila diberi diameter bulatan.

TERAS PROFISIENSI MATEMATIK ( TPM )
KEFAHAMAN KONSEP KEFAHAMAN KONSEP KEFAHAMAN KONSEP
KEGUNAAN YANG PRODUKTIF KEGUNAAN YANG PRODUKTIF
BAHAN BANTU BELAJAR ( BBM )
Buku teks, kertas A4, pembaris, jangka lukis, jangka sudut, buku rujukan.

PEMBELAJARAN ABAD KE 21
PEMIKIRAN KREATIF PEMIKIRAN KREATIF
KOLABORATIF KOLABORATIF
AKTIVITI
Pelajar berbincang dan melaksanakan pembinaan bulatan yang melalui pusat bulatan di tengah. Diberi panjang jejari, pelajar
membina satu bulatan penuh dengan menggunakan jangka lukis. Kemudian pelajar m elaksanakan pembinaan bulatan apabila
diberi diameter bulatan.

REFLEKSI
MINGGU 16

TARIKH 20/4/2018 HARI JUMAAT KELAS 5 CEMERLANG
MASA 0710 - 0810 MATA PELAJARAN FIZIK
TOPIK BAB 3 : ELEKTROMAGNET
OBJEKTIF:
1.2 Memahami dan mengetahui medan elektrik dan medan magnet dalam arus elektrik.

HASIL PEMBELAJARAN:
(a) Mengetahui dan menyatakan hubungan antara medan magnet dan arus elektrik.
(b) Mengetahui dan menghuraikan medan elektrik dan medan magnet dalam medan elektrik.

TERAS PROFISIENSI MATEMATIK ( TPM )
KEFAHAMAN KONSEP / KECEKAPAN STRATEGIK KEFASIHAN PROSEDUR
KEGUNAAN YANG PRODUKTIF KESESUAIAN PENAKULAN
BAHAN BANTU BELAJAR ( BBM )
Buku teks, kertas A4, pembaris, buku rujukan.

PEMBELAJARAN ABAD KE 21
PEMIKIRAN KREATIF PEMIKIRAN KRITIS
KOLABORATIF KOMUNIKASI /
AKTIVITI
Pelajar berbincang mengenai medan magnet dalam arus elektrik. Serta menyatakan beberapa contoh medan elektrik.
Kemudian pelajar membuat rumusan mengenai medan elektrik. Pelajar harus mengenal pasti pembezaan medan magnet dan
medan elektrik.

REFLEKSI

TARIKH 20/4/2018 HARI JUMAAT KELAS 2 UNGGUL
MASA 1030 – 1130 MATA PELAJARAN MATEMATIK
TOPIK BAB 4 : POLIGON
OBJEKTIF:
2.3 Memahami dan melaksanakan pembahagi sama serenjang bagi perentas yang bertemu pada pusat bulatan.

STANDARD PEMBELAJARAN:
2.3.1 Melaksanakan pembinaan bulatan yang melalui pusat bulatan di tengah.
2.3.2 Melaksanakan pembinaan bulatan apabila diberi diameter bulatan.

TERAS PROFISIENSI MATEMATIK ( TPM )
KEFAHAMAN KONSEP KEFAHAMAN KONSEP KEFAHAMAN KONSEP
KEGUNAAN YANG PRODUKTIF KEGUNAAN YANG PRODUKTIF
BAHAN BANTU BELAJAR ( BBM )
Buku teks, kertas A4, pembaris, jangka lukis, jangka sudut, buku rujukan.

PEMBELAJARAN ABAD KE 21
PEMIKIRAN KREATIF PEMIKIRAN KREATIF
KOLABORATIF KOLABORATIF
AKTIVITI
Pelajar berbincang dan melaksanakan pembinaan bulatan yang melalui pusat bulatan di tengah. Diberi panjang jejari, pelajar
membina satu bulatan penuh dengan menggunakan jangka lukis. Kemudian pelajar m elaksanakan pembinaan bulatan apabila
diberi diameter bulatan.

REFLEKSI
MINGGU 16