You are on page 1of 1

NAMA

:
KELAS:

SULIT
FIZIK
AR1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LAWAS

PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA TAHUN 2018

FIZIK KERTAS 1

TINGKATAN 4

SATU JAM LIMA BELAS MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan objektif : Jawab semua soalan pada kertas
jawapan yang diberikan.
2. Jangan cepat mengalah. Orang yang berjya bukanlah orang yang selalu menang, tetapi
orang yang sentiasa bangkit setiap kali jatuh.

Disediakan oleh SOALAN MARKAH MARKAH
PENUH DIPEROLEH

…………………………………… 50 50

En. Fariz Danial bin Zainuddin
Guru Panitia Fizik
KERTAS MARKAH MARKAH
Disemakan oleh PENUH DIPEROLEH

1 50
……………………………………

En. Khairul Azlan 2 100
Ketua Panita Fizik

3 40
Disahkan oleh

JUMLAH 140
…………..………………………
Pn.Nor Fazila Bt Ibrahim
Ketua Bidang Sains & Matematik PERATUS 100