You are on page 1of 1

MINIT CURAI

KURSUS / MESYUARAT /
BENGKEL/TAKLIMAT : ………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………….……

TARIKH : ………………………………………………………….
MASA : ………………………………………………………….
TEMPAT : ………………………………………………………….
ANJURAN : ………………………………………………………….
PENGERUSI : ………………………………………………………….
KEHADIRAN : ………………………………………………………………..…………………………....
......…………………………………………………………………………………………..

BIL KANDUNGAN MINIT CURAI TINDAKAN

DISEDIAKAN OLEH DISAHKAN OLEH

_________________________ _____________________________
(NORLELA BINTI HAMIRIN) ( )
PEGAWAI PELAPOR PENGERUSI MAJLIS