You are on page 1of 17

PERLEMBAGAAN PERSATUAN

1. NAMA DAN ALAMAT:

a. Nama Kelab : Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu
b. Alamat : Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu,
16109 Pengkalan Chepa,
Kota Bharu, Kelantan Darul Naim

2. MATLAMAT :

Menaikkan nama IPG Kampus Kota Bharu di dalam sukan ragbi dan
memperkembangkan potensi individu dan pasukan secara menyeluruh dan
bersepadu di dalam sukan ragbi di Malaysia.

3. OBJEKTIF :

3.1 Menerapkan kemahiran permainan ragbi di dalam diri (individu) dan
menaikkan semangat berpasukan (team chemistry) di dalam permainan
ragbi.
3.2 Pemain sukan ragbi mengamalkan nilai-nilai kesukanan di dalam
permainan ragbi dan menerapkan sikap kerjasama dan bersepadu.

4. KEAHLIAN :

4.1 Dibuka kepada semua pelajar IPG Kampus Kota Bharu, Kelantan.
4.2 Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang
disediakan.
4.3 Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada
Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi
menjayakan tujuan persatuan ini.

5 Ahli jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan hendaklah menghantar surat peletakkan jawatan kepasa Pensyarah Penasihat.6. 5.3 Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.4 Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik oleh Pensyarah Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.4 Penolong Setiausaha 6. Kelantan.6 Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri : 6.6.6.6.3 Setiausaha 6. AHLI JAWATANKUASA : 6. 6. 6.5 Bendahari 6.1 Pensyarah penasihat adalah terdiri daripada pensyarah IPG Kampus Kota Bharu.2 Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa menakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.2 Pensyarah penasihat mempunyai kuasa mutlak. 5. merancang atau membatalkan sesuatu aktiviti apabila difikirkan perlu.1 Pengerusi 6.6. 6.5. 6. 6.6 Penolong Bendahari 6.6.2 Naib Pengerusi 6.3 Pensyarah penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli persatuan semasa aktiviti dijalankan.6.7 Ahli Jawatankuasa (bilangan bergantung keperluan) . 6. PENSYARAH PENASIHAT: 5.1 Dilantik semasa mesyuarat agong.

3 Mencatat kehadiran ahli 7.3.1.2 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya 7.1 Mempengerusi semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat 7.2.1.3 Setiausaha 7.3. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA: 7.2.2 Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan persatuan 7.7.4 Penolong Setiausaha 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pensyarah Penasihat dari semas ke semasa 7.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan bertanggungjawab yang diberi 7.1.1 Membantu setiausaha dalam menjayakan segala tugas dan tanggungjawabnya 7.3.2.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pensyarah Penasihat dari semasa ke semasa 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pensyarah Penasihat dari semasa ke semasa 7.2 Naib Pengerusi 7.2 Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi 7.2 Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha .3.3.1 Pengerusi 7.4.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan 7.4.

7.7.7.5.5.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pensyarah Penasihat dari semasa ke semasa 7.6 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarah oleh guru penasihat.3 Menyediakan Penyata Kira-kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya.4.6.5.5 Bendahari 7. 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pensyarah Penasihat dari semasa ke semasa .1 Menjalankan tugas-tugas bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari 7.7.5 Menyediakan laporan kewangan untuk audit dan dibentangkan dalam mesyuarat agung. 7.5. 7.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan 7.5.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.7 Ahli Jawatankuasa 7.6 Penolong Bendahari 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pensyarah Penasihat dari semasa ke semasa 7.5.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Kelab/persatuan 7. 7.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.6. 7.2 Mempengerusikan biro jika dilantik 7.

7. d) Semua pungutan hendaklah dimasukkan ke dalam akaun SUWA. 9. b) Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab. KEWANGAN a) Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma dan kutipan yuran yang diputuskan semasa mesyuarat agung. KEHADIRAN/PENYERTAAN a) Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti dan latihan berwajib yang ditetapkan oleh persatuan sepanjang tahun.8.8 Pemeriksa Kira-kira 7. b) Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Pensyarah Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli. . c) Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul 8.8.1 Memeriksa. Tindakan membuang ahli persatuan akan dikenakan kepada ahli persatuan sekiranya gagal berbuat demikian. b) Persatuan juga boleh memperoleh kewangan melalui aktiviti yang dijalankan. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertanggungjawab keatasnya 7. AKTIVITI a) Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. sekiranya mendapat kebenaran Pengarah IPG. 10.

Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar. PERATURAN-PERATURAN a. PEMBUBARAN PERSATUAN a. Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan b. Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Pensyarah Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan pensyarah penasihat adalah muktamad. Segala hutang wajib dijelaskan. ahli jawantakuasa. Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli. b. c. Pengarah Institut Pendidikan Guru diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara. c. . Peraturan Institut Pendidikan Guru merupakan asas utama peraturan. Satu mesyuarat khas akan dihadiri oleh pensyarah penasihat dan ahli jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskan jika perlu. 13. PINDAAN PERLEMBAGAAN a. b. Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda.11. TINDAKAN DISIPLIN a. 14. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan dan hukuman. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli. Pensyarah Penasihat atau Pihak Pentadbir Institut Pendidikan Guru secara bertulis. b. c. d. 12. Tindakan disiplin adalah mengikut cara amaran lisan ataupun amaran bertulis. Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamerkan dan disahkan oleh Pengarah Instiitut Pendidikan Guru.

HAL-HAL LAIN a. Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti denagn penuh minat . Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan.15. b.

c. Bendahari. . b. i. Atur cara Majlis Mesyuarat Agung Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu: a. vi. vii. ii. Penolong Setiausaha. Ucapan Alu-aluan Pengerusi Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu. Ucapan Perasmian. Membentangkan dan mengesahkan laporan kewangan Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu. d. v. Ucapan Penasihat Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu. Pemilihan Ahli Jawatankuasa Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu. Penolong Bendahari. Agenda Mesyuarat Agung Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu: a. Ahli Jawatankuasa (5 – 7 orang). Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung yang lalu.PENGURUSAN MESYUARAT Mesyuarat Agung. c. 3. 1. iv. viii. Pemilihan dua orang juru audit. 2. d. Setiausaha. b. e. Mengedarkan surat jemputan Mesyuarat Agung Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu diedarkan sekurang-kurangnya 7 hari sebelum mesyuarat Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu diadakan dengan disertakan minit mesyuarat yang lalu. Ucapan Pengerusi Mesyuarat. Pengerusi. Naib Pengerusi. Mesyuarat agung. Membentangkan laporan tahunan Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu. iii.

e. Notis panggilan mesyuarat hendaklah diberi dalam tempoh satu minggu sebelum mesyuarat Jawatankuasa Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu diadakan. Mesyuarat ini diadakan untuk mengerakkan aktiviti Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu. Membahaskan usul-usul yang diterima. g. Pengerusi memikirkan perlunya mesyuarat diadakan. . f. Mesyuarat hanya boleh dijalankan sekiranya cukup korum (2/3 daripada ahli jawatankuasa Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu). Laporan kewangan Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu. d. Notis hendaklah disiarkan dua minggu sebelum diadakan. Perkara berbangkit. b. Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. c. Laporan biro-biro. Mesyuarat ini hendaklah dihadiri oleh Pensyarah Penasihat Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu yang dilantik oleh Pengarah Institut Pendidikan Guru. Ucapan Pengerusi Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu. Hal-hal lain. b. Permintaan bertulis 2/3 ahli. Mesyuarat Jawatankuasa Persatuan Berbasikal. Mesyuarat ini juga boleh diadakan kerana: a. Mesyuarat Agung Luar Biasa/Tergempar Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu boleh diadakan dengan kehendak sebahagian ahli atau Ahli Jawatankuasa Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu bagi membincangkan satu agenda sahaja. Mesyuarat Agung Luar Biasa Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu. Agenda Mesyuarat hendaklah merakumi perkara berikut: a. Ucapan penangguhan. f.

Hal-hal lain. h. i. b. Kewangan persatuan. Tugas-tugas ahli jawatankuasa projek Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu. Tempat. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. c. f. Hari. Melantik ahli jawatankuasa projek Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu. Tarikh. Agenda Mesyuarat: a. Masa.Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Projek Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu. Perkara-perkara berbangkit. d. e. Membincangkan hal projek Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu. . g. Ucapan Pengerusi Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu.

CARTA ORGANISASI PERSATUAN RAGBI IPG KAMPUS KOTA BHARU PENSYARAH PENASIHAT PENGERUSI NAIB PENGERUSI BENDAHARI SETIAUSAHA NAIB BENDAHARI AHLI JAWATANKUASA NAIB SETIAUSAHA AHLI JAWATANKUASA AHLI JAWATANKUASA AHLI JAWATANKUASA PROGRAM/AKTIVITI ALATAN KHAS CONTOH SURAT PERMOHONAN PENUBUHAN PERSATUAN RAGBI IPG KAMPUS KOTA BHARU .

.………… berdasarkan Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998.. ( Haji Aziz Bin Jaafar) Pensyarah Penasihat Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu... 2.. 16109 Pengkalan Chepa. Kota Bharu.. 16109 Pengkalan Chepa. 16109 Pengkalan Chepa. Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu mulai 01 Oktober 2010...U..... “MAJULAH SUKAN UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.. IPG Kampus Kota Bharu.. Kota Bharu. yang berkait dengan Seksyen 130.....Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu.... Tuan : Tarikh : 01 Oktober 2010 Pengarah. PENCAPAIAN DIUTAMAKAN” Ruj. . Kerjasama dan jasa baik daripada pihak tuan bagi meluluskan perkara diatas terlebih dahulu diucapkan terima kasih Sekian. Sehubungan itu . Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu...1 Draf Perlembagaan... Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu.. Kelantan Darul Naim Tuan ... (A) 196. PERMOHONAN PENUBUHAN PERSATUAN RAGBI IPG KAMPUS KOTA BHARU Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya ……………….. 2.. 2..3 Senarai Nama Jawatankuasa Penaja. Kami : Ruj. Kelantan Darul Naim CONTOH SURAT KELULUSAN PENUBUHAN PERSATUAN RAGBI IPG KAMPUS KOTA BHARU . Kelantan Darul Naim _____________________________________________________________________ “1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN...P. Akta Pendidikan 1996 dengan ini memohon untuk menubuhkan Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu. bersama-sama ini dikemukakan maklumat-maklumat berikut: 2.2 Draf Aktiviti Asas..

4 Senarai Nama Jawatankuasa Penaja. KELULUSAN PERMOHONAN PENUBUHKAN PERSATUAN RAGBI IPG KAMPUS KOTA BHARU. Sekian. Kota Bharu.(A) 196.U. Sehubungan itu. Kota Bharu. Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu. Tuan : Tarikh : 01 Oktober 2010 Pensyarah Penasihat. Seksyen 130. 16109 Pengkalan Chepa.U. Kami : Ruj. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” . bersama ini dikemukakan maklumat-maklumat yang diluluskan: 2. Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu. Diharap dapat tuan mengambil tindakan selanjutnya mengikut peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei. Kelantan Darul Naim _____________________________________________________________________ “1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN. (A) 196. PENCAPAIAN DIUTAMAKAN” Ruj.Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu.3 Draf Aktiviti Asas 2. sukacita dimaklum permohonan tuan untuk menubuhkan Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu. Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu. P. 2. Akta Pendidikan 1996 seperti yang termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998. Kelantan Darul Naim Tuan. KELANTAN DARUL NAIM Merujuk surat tuan IPG KKB 01/10/10( 01) bertarikh 01 Oktober 2010 dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya.2 Draf Perlembagaan 2. P. Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu adalah diluluskan berkuatkuasa mulai 10 Oktober 2010. 1998. 16109 Pengkalan Chepa.

... .. Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu s..Saya yang menurut Perintah. ......... 16109 Pengkalan Chepa................. .... Kota Bharu.... (Encik Abdullah Bin Kamarul) Pendaftar Kelab Dan Persatuan...Fail Timbul CONTOH SURAT PERLANTIKAN PENSYARAH PENASIHAT PERSATUAN RAGBI IPG KAMPUS KOTA BHARU Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu.............k...

Kami : Ruj. tambahan no.u. (a) 196 bertarikh 21 hb. manakala kebajikan serta keselamatan pelajar-pelajar yang menganggotainya perlu diselia. 11. 2.Kelantan Darul Naim _____________________________________________________________________ “1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN. Kota Bharu.) kelulusan dan pengesahan ini terkandung dalam surat saya ……………………. 16109 Pengkalan Chepa. walaubagaimanapun. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut peraturan 8 dalam peraturan-peraturan pendidikan (persatuan sekolah) 1998. Tuan : Tarikh : 01 Oktober 2010 Pensyarah Penasihat Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu. 3. no. 41. Saya juga yakin bahawa persatuan ini mampu memberi sumbangan yang berkesan kepada usaha menyemarakkan lagi kegiatan kokurikulum di sekolah ini. Kelantan Darul Naim Tuan. 41. dibimbing dan dipandu. akta pendidikan 1996 seperti dalam warta kerajaan malaysia jilid 42. kegiatan persatuan ini perlu dipimpin. diselanggara dan dikawal. mei 1998. akta pendidikan 1996 seperti dalam warta kerajaan malaysia jilid 42. Sehubungan itu. saya telah melulus dan mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Persatuan Ragbi ( no pendaftaran ………………. tambahan no. bertarikh ………………. 4. PERLANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT PERSATUAN RAGBI IPG KAMPUS KOTA BHARU Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diperuntukkan kepada saya melalui peraturan 4 dan 5 dalam peraturan-peraturan pendidikan (persatuan sekolah) 1998. PENCAPAIAN DIUTAMAKAN” Ruj. perundangan (a): . 11. no. Kelulusan dan pengesahan ini diberikan berdasarkan pertimbangan dan penilaian saya bahawa tujuan dan matlamat penubuhan Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu ini tidak bercanggah dengan dasar pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan kebangsaan. Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu. perundangan (a): p.

kementerian pendidikan dan kerajaan malaysia. pejabat pendidikan daerah...... menyelenggara.... 7..u... Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. Kesediaan dan kesanggupan tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi... ……………………………….. 6.p. terima kasih.. Dengan perlantikan ini bermakna tuan secara rasmi bertanggungjawab atas perjalanan dan kegiatan Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu berkuasa menasihati. “Berkhidmat Untuk Negara” Saya yang menurut perintah.... 4. Tuan juga secara rasmi bertanggungjawab memastikan setiap aktiviti yang dirangka dan akan dijalankan di bawah Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu sekolah ini mematuhi sepenuhnya semua peraturan.... Seterusnya tuan dilantik mewakili saya untuk menyelia... sekian.. 5. mengawal dan menguruskan kebajikan dan keselamatan pelajar yang menjadi ahli Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu semasa menyertai aktiviti-akviti atau program-program yang dianjurkan oleh persatuan di dalam dan di luar kawawan institut pendidikan guru.. jabatan pendidikan negeri. . (a) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. disertakan juga senarai tanggungjawab sebagai guru pemimpin/penasihat untuk makluman dan tindakan tuan...... menegur dan mengarahkan ahli jawatankuasa persatuan dan semua ahli persatuan demi memastikan... syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh sekolah.. maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi guru pemimpin/penasihat kepada Persatuan Ragbi IPG Kampus Kota Bharu berkuatkuasa mulai tarikh surat ini..... sekolah ini tidak terkeluar daripada tujuan dan matlamat penubuhannya.....

. 1... fail ... Kelantan Darul Naim s. Kota Bharu...( ) Pengarah ............k. 16109 Pengkalan Chepa.. ...... Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu.... Unit pengurusan kokurikulum 2.. fail persatuan 4.