You are on page 1of 2

1.

1 DEFINITII

Veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul
perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor ori descresteri
ale datoriilor care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele
decat din contributii ale actionarilor.

Cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe
parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor
ori cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalului
propriu, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari.

Definitiile veniturilor si cheltuielilor surprind caracteristicile lor esentiale,
dar nu specifica criteriile ce trebuie indeplinite pentru a putea fi inregistrate.

Definitia veniturilor include atat venituri din activitati curente, cat si
castiguri din orice alte surse. Veniturile din activitatile curente se pot regasi
sub diferite denumiri, cum ar fi vanzari, comisioane, dobanzi, dividende, redevente
si chirii.

Castigurile reprezinta alte elemente care corespund definitiei veniturilor si pot
aparea sau nu ca rezultat al activitatii curente a intreprinderii. Ele reprezinta
cresteri ale beneficiilor economice si, din acest punct de vedere, nu difera ca
natura de venituri din activitatea curenta. Prin urmare, ele nu sunt privite ca
structuri separate.

Castigurile includ, de exemplu, sumele rezultate in urma cedarii activelor
imobilizate. Definitia veniturilor include, totodata si castigurile nerealizate, de
exemplu, cele rezultate din reevaluarea titlurilor de plasament si cele rezultate
din cresterea valorii contabile a activelor imobilizate. Prezentarea castigurilor
in contul de profit si pierdere se realizeaza de obicei distinct deoarece
cunoasterea existentei acestora este importanta pentru procesul decizional.
Castigurile sunt prezentate, de regula, la valoarea neta, exclusiv cheltuielile
aferente.

Veniturile pot fi utilizate pentru achizitionarea de active sau pentru cresterea
valorii diferitelor tipuri de active, cum ar fi numerarul, creantele, bunurile si
serviciile primite in schimbul bunurilor si serviciilor furnizate. Veniturile pot
rezulta, de asemenea din lichidarea datoriilor. De exemplu, o intreprindere poate
furniza bunuri si servicii unui creditor in scopul lichidarii unei datorii legate
de un credit in derulare.

Definitia cheltuielilor include pierderile, precum si acele cheltuieli care apar in
procesul desfasurarii activitatilor curente ale intreprinderii. De exemplu,
cheltuielile care apar in cursul activitatilor curente includ costul vanzarilor,
salariile, amortizarea. Ele se regasesc sub forma iesirilor sau scaderii valorii
activelor, cum ar fi numerarul sau echivalentele de numerar, stocurile si
imobilizarile corporale.

Pierderile reprezinta alte elemente care corespund definitiei cheltuielilor si care
pot aparea sau nu pe parcursul desfasurarii activitatilor curente ale
intreprinderii. Pierderile reprezinta diminuari ale beneficiilor economice si, din
acest punct de vedere, nu difera ca natura de alte tipuri de cheltuieli. Prin
urmare, ele nu sunt considerate ca structura distinct.

In categoria pierderilor sunt incluse, de exemplu, cele rezultate din cedarea
activelor imobilizate. De asemenea, definitia cheltuielilor include si pierderile
nerealizate, cum ar fi cele rezultate din cresterea cursului de schimb valutar in
cazul unor imprumuturi pe care intreprinderea le-a contractat in valuta. De obicei,

De exemplu. Elementele care. datorita importantei cunoasterii existentei si valorii acestora in procesul decizional. pentru unele intreprinderi sunt rezultatul unor activitati curente pot reprezenta. Aceasta distinctie se realizeaza plecandu-se de la prezumtia ca sursa unui element de venituri sau cheltuieli este relevanta in procesul de evaluare a capacitatii intreprinderii de a genera in viitor numerar si echivalente de numerar. prezentarea pierderilor se efectueaza distinct.in contul de profit si pierdere. in cazul altor intreprinderi activitati extraordinare. Pierderile sunt raportate de regula. Veniturile si cheltuielile se pot gasi in Contul de profit si pierdere in diferite moduri astfel incat sa furnizeze informatia relevanta pentru procesul decizional. la valoarea neta. In procesul de separare a cheltuielilor si veniturilor in functie de caracterul lor curent sau extraordinar este necesara analiza naturii si a activitatii intreprinderii. exclusiv veniturile aferente. se foloseste adesea distinctia intre acele elemente de venituri si cheltuieli care sunt rezultatul activitatilor curente ale intreprinderii si cele care nu sunt rezultatul acestor activitati. .