You are on page 1of 66

KEZDETI

LÉPÉSEK

Használati
útmutató

Ez a garanciajegy biztosítja a Garmin termék túloldalon
leírt feltételek szerinti ingyenes javítását. Ha a termék a
garanciális idõ alatt meghibásodik, kérjük forduljon
közvetlenül az importõrhöz.

Navi-Gate Kereskedelmi Kft.
Navi-Gate Kereskedelmi Kft.
1131 Budapest, Victor
1131 Budapest, Victor Hugo
Hugo u.
u.18-22.
18-22.
Tel.:349-7996
Tel.: 349-7996,, Fax
Fax:: 350-0553
223-0955
www.navigate.hu

Általános garanciális feltételek Fontos tudnivalók

Tisztelt Vásárló! A jótállási igényt a vásárlástól számított 3 napon
belül a vásárló a kereskedõvel, vagy a kijelölt
Köszönjük, hogy Garmin terméket vásárolt. szervízzel szemben érvényesítheti, akként, hogy
A Navi-Gate Kft. (továbbiakban importõr) garan- ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül
tálja a termék minõségét és a Magyar Polgári meghibásodott, és az általános jótállási feltételek-
Törvénykönyv 306. és 307. paragrafusában, az ben felsorolt kizáró okok nem állnak fenn, a vásár-
1978-as 2. törvényerejû rendelet 6. paragrafusában ló kívánságára a terméket azonos típusú termékre
és a 117/1991./IX.10.sz. Kormányrendeletben kell kicserélni.
foglalt rendelkezések szerint az eredeti vásárlás Ha a cserére nincs lehetõség, a vásárló választása
napjától számított tizenkettõ (12) havi garanciát szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejûleg
vállal. a vételárat vissza kell fizetni, vagy a vételár külön-
Ez a garancia akkor vehetõ igénybe, ha a garan- bözet elszámolása mellett más típusú terméket kell
ciális idõtartam alatt a termék a nem megfelelõ részére kiadni.
anyag beépítése vagy a nem megfelelõ munka A vásárlást követõ 3. naptól a vásárló jótállási
következtében hibásnak bizonyul. Az ezen idõtar- igényét a jelen jótállási füzetben megjelölt
tamon belül elõforduló minden hibát díjmentesen importõrnél érvényesítheti. A vásárlót a hivatko-
kijavítja az importõr. zott jogszabályok alapján az alábbi jótállási jogok
A garancia a Garmin Ltd. által gyártott és illetik meg:
Magyarországon az importõr által forgalomba
hozott cikkekre terjed ki, és csak Magyarország - A vásárló választása szerint a termék kijavítását,
területén belül érvényes. vagy megfelelõ árleszállítást kérhet.
A garancia a pontosan és olvashatóan kitöltött - Ha a vásárló kijavítást kér, a javítást a hibás
garanciajegynek valamint a vásárláskor kapott készülék átvételétõl számított 15 munkanapon
számlának (a kereskedõ nevével és az eladás napjá- belül kell elvégezni akként, hogy a termék értéke
val) és a hibás terméknek a bemutatásával és használhatósága az azonos ideig rendeltetés
érvényesíthetõ. szerûen használt készülékhez képest nem csökken.
A garanciális szolgáltatást megtagadjuk a - Ha a javítás idejére a szerviz kölcsön készüléket
következõ esetekben: ajánl fel, a javítás ideje további 15 nappal
- Nem rendeltetésszerû használat, durva bánásmód meghosszabbodik.
vagy a terméken mechanikai sérülés látható. - Javítás esetén a jótállás idõtartama meghosszab-
- A terméken levõ sorozatszámot eltávolították bodik a hiba közlésétõl számított azzal az idõvel,
vagy megváltoztatták. amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt nem
- A terméket korábban nem valamelyik hivatalos használhatta.
Garmin szerviz módosította, javította vagy - Ha a javítás a megjelölt határidõn belül nem
szervízelte. végezhetõ el, vagy csak olyan módon javítható,
- A meghibásodás külsõ tényezõknek, mint például hogy az a vásárló terhére értékcsökkenést vagy a
szennyezõdésnek, folyadékoknak, idõjárási hatá- vásárló érdekeinek sérelmét eredményezi, vagy a
soknak, áramingadozásoknak, balesetnek, szervíz a határidõn belül a javítást nem vállalja,
zavargásnak, vismajornak tulajdoníthatóan vagy nem végzi el, a terméket ki kell cserélni.
következett be.

A vevõ a termék cseréjére (vagy vételárának vis- Ha a hiba jellege (pl. kijavíthatósága, javítás
szafizetésére) jogosult, ha a szervíz írásban kijelen- módja, értékcsökkenés mértéke) tekintetében vita
ti, hogy a termék nem javítható, vagy ha a vevõ a merül fel, a jótállásra kötelezett a jogszabályban
terméket a hiba, vagy hibák folytonos megis- erre feljogosított minõségvizsgáló szerv sza-
métlõdése miatt nem tudja használni. kvéleményét köteles beszerezni.
A 35/1978. (VII. 6.) MT sz. rendelet alapján a ter-
mékeknél, ha a fogyasztói ár 1.500 Ft alatt van 3 Ha ezt elmulasztja, a vásárló maga is fordulhat a
évig, ha 1.500 Ft és 10.000 Ft között van 6 évig, ha minõségvizsgáló szervekhez.
10.000 Ft felett van 8 évig biztosítjuk az A szakvélemény beszerzése díjmentes.
alkatrészeket, illetve gondoskodunk a termék
javításáról.

u.18-22.Ez a garanciajegy biztosítja a Garmin termék túloldalon leírt feltételek szerinti ingyenes javítását. Ha a termék a garanciális idõ alatt meghibásodik.hu . Tel. Fax 350-0553 : 223-0955 www. Tel. 1131 1131Budapest.: 349-7996 Fax: . Navi-Gate Navi-GateKereskedelmi KereskedelmiKft.navigate. kérjük forduljon közvetlenül az importõrhöz. 18-22. Kft.Victor VictorHugo Hugou.:349-7996. Budapest.

szervíz a határidõn belül a javítást nem vállalja. szervízzel szemben érvényesítheti. hogy Garmin terméket vásárolt. . illetve gondoskodunk a termék javításáról. területén belül érvényes. végezhetõ el. folyadékoknak. paragrafusában. Ha a hiba jellege (pl. hogy A Navi-Gate Kft.Ha a javítás a megjelölt határidõn belül nem szervízelte. kvéleményét köteles beszerezni. áramingadozásoknak.sz. zavargásnak. ha a szervíz írásban kijelen. és csak Magyarország . javította vagy . . által gyártott és illetik meg: Magyarországon az importõr által forgalomba hozott cikkekre terjed ki. a terméket ki kell cserélni. mint például hogy az a vásárló terhére értékcsökkenést vagy a szennyezõdésnek. és az általános jótállási feltételek- Törvénykönyv 306. a vásárló maga is fordulhat a évig.500 Ft alatt van 3 Ha ezt elmulasztja. foglalt rendelkezések szerint az eredeti vásárlás Ha a cserére nincs lehetõség. vismajornak tulajdoníthatóan vagy nem végzi el. erre feljogosított minõségvizsgáló szerv sza- métlõdése miatt nem tudja használni. alkatrészeket. zott jogszabályok alapján az alábbi jótállási jogok A garancia a Garmin Ltd.A meghibásodás külsõ tényezõknek. a vásár- 1978-as 2. és 307. vagy a vételár külön- Ez a garancia akkor vehetõ igénybe. az ben felsorolt kizáró okok nem állnak fenn.Javítás esetén a jótállás idõtartama meghosszab- .A terméken levõ sorozatszámot eltávolították bodik a hiba közlésétõl számított azzal az idõvel. a vételárat vissza kell fizetni. törvényerejû rendelet 6. a javítás ideje további 15 nappal . durva bánásmód meghosszabbodik. igényét a jelen jótállási füzetben megjelölt tamon belül elõforduló minden hibát díjmentesen importõrnél érvényesítheti. vagy a soknak. A garancia a pontosan és olvashatóan kitöltött . vagy a terméken mechanikai sérülés látható. módja. balesetnek. ha minõségvizsgáló szervekhez. A garanciális szolgáltatást megtagadjuk a . Az ezen idõtar. vagy ha a vevõ a merül fel. ha 1.A vásárló választása szerint a termék kijavítását. 6. A vevõ a termék cseréjére (vagy vételárának vis. értékcsökkenés mértéke) tekintetében vita ti.) MT sz. amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt nem . vagy megfelelõ árleszállítást kérhet. Kormányrendeletben kell kicserélni. idõjárási hatá. vagy a kijelölt Köszönjük. A vásárlót a hivatko- kijavítja az importõr. naptól a vásárló jótállási következtében hibásnak bizonyul.Ha a vásárló kijavítást kér. szerûen használt készülékhez képest nem csökken. akként. anyag beépítése vagy a nem megfelelõ munka A vásárlást követõ 3. ha a fogyasztói ár 1. hogy a termék nem javítható. rendelet alapján a ter- mékeknél. a vásárló választása napjától számított tizenkettõ (12) havi garanciát szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejûleg vállal.000 Ft felett van 8 évig biztosítjuk az A szakvélemény beszerzése díjmentes.Nem rendeltetésszerû használat. a javítást a hibás garanciajegynek valamint a vásárláskor kapott készülék átvételétõl számított 15 munkanapon számlának (a kereskedõ nevével és az eladás napjá. vagy hibák folytonos megis. a jótállásra kötelezett a jogszabályban terméket a hiba. ha a garan. vásárló érdekeinek sérelmét eredményezi./IX.500 Ft és 10. kijavíthatósága. vagy megváltoztatták. belül kell elvégezni akként. következett be. javítás szafizetésére) jogosult.A terméket korábban nem valamelyik hivatalos használhatta. Általános garanciális feltételek Fontos tudnivalók Tisztelt Vásárló! A jótállási igényt a vásárlástól számított 3 napon belül a vásárló a kereskedõvel.10. (továbbiakban importõr) garan. . ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül tálja a termék minõségét és a Magyar Polgári meghibásodott. 10. A 35/1978.000 Ft között van 6 évig. vagy csak olyan módon javítható. Garmin szerviz módosította. hogy a termék értéke val) és a hibás terméknek a bemutatásával és használhatósága az azonos ideig rendeltetés érvényesíthetõ. bözet elszámolása mellett más típusú terméket kell ciális idõtartam alatt a termék a nem megfelelõ részére kiadni. paragrafusában ló kívánságára a terméket azonos típusú termékre és a 117/1991. (VII.Ha a javítás idejére a szerviz kölcsön készüléket következõ esetekben: ajánl fel.

. . . . . . . . 36 Elemek behelyezése és beüzemelés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-26 Rendszerbeállítások . 48 Adatmezõk . . . . . . . . . . . . . . 47 Navigációs állapotmezõ . . . . 3 Autópálya-kijáró keresése . . 53 Útpont létrehozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fejezet – Bõvebb értekezés Módosítás vagy bõvítés Mûholdas képernyõ . . . . . 20 Beállítás képernyõk . . . . . . . . . . . 31 Térképadatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-21 Track Log használata . . . . . . . . . 15-17 a Térképes képernyõ oldalon 40-42 Navigációs eljárások . . . . . . . . 44 Opciós menü . . . . . . . . . . . . . . .Halászat . . . . . 47-51 Navigáció megszakítása . . . . . . . 11 Útvonal létrehozása Navigációs alapok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-62 Útpont módosítása . . 5 Cím. . . . . . . .TARTALOMJEGYZÉK 1. 21-22 Kijelzõ – Display . . . . . . . . . . 33 Tárgymutató . . . . . . . . . . . keresztezõdés keresése 37-38 Háttérvilágítás és kontraszt . . . 52 Pill. . . 39 Útvonal módosítása . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Útpont mozgatása . . . . . . . . . . . . 17 Navigáció egy útvonalon . . . . . . . 38 Fõ navigációs képernyõk . . . . . . . . . . . . 32-38 Navigációs kifejezések . . . . . . . . . . . . . 6 GOTO funkció használata . . . . . . . . 39-44 Idõbeállítás . . 49 képernyõ beállítás . . . . . pozíció tárolása útpontként 29 Naptár . . . . . . . . . . . . . . . . 45-46 Mutató nyíl . . . 58 Útpont keresése . . . . . . . . . . 30 Vadászat . . 12-14 és használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Üzenetek . . . . . 60-62 . . 52-54 Fõmenü . . 28 Nap és Hold adatok . . . . . . . . . . . . . . . 31 Idõeltolódások . . . . . . . . . 21 Mértékegység képernyõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-24 Interface . . . . . . . 34 Jellemzõ adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Függelék. 50 Navigációs képernyõ . . . . . . 18-24 Adatmezõk . . 55 Útpont mentése . 43 Térképes képernyõ . . 59 Keresés a kedvencek között . 21 Idõ képernyõ . . . . . . . 56-57 Keresés menü . . . . . . . . . . 27 Kiegészítõ funkciók . . . . . . . . . . . . . 4 Érdekes pontok keresése . fejezet – Bevezetés Város keresése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-11 Útvonalak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Billentyû funkciók . . . . . . . . . 51 Út komputer . . . 49 Térképes Iránymérés . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2. . . . . . .

Itt mutatjuk be azokat az alapvetõ navigációs ismereteket is. amelyekkel a készülék érdemi használatát elkezdhetjük. A készülék 5 különbözõ navigációs képernyõt tartalmaz. valamint a pontos dátum/idõ és a pozíció megadását.1. A bevezetõ fejezet a készülék alapvetõ funkcióival ismertet meg ben- nünket. ikonnal 10 track log tárolása a memóriában. utca-házszám. amely tartalmazza az utunkra jellemzõ adatokat (sebesség. lehetõvé téve az alapfunkciók ismeretében a készülék használatát. míg a következõ részben már sokkal részletesebben is bemu- tatjuk a készülék minden egyes funkcióját. a kijelzõ kontrasztjának beállítását. illetve mind- egyik üzemmódon belül további választási lehetõségeink vannak. ETA. az opcionális Mapsource® térképek feltöltését. FEJEZET BEVEZETÉS Mielõtt elkezdjük navigációra használni az eTrex Legend készüléket. Keresõ funkciók (útpontok. egyenként 250 ponttal 20 útvonal egyenként 50 útpontból Út komputer. Jellemzõ adatok: 500 útpont névvel. útkeresztezõdés) 8 MB memóriaterület térképek feltöltésére (Mapsource®) WAAS vételére felkészítve 3 . POI. amely tar- talmazza az elemek behelyezését. ezek felépítésével. települések. egyénre szabhatjuk a navigációt. elõtte szükséges a bevezetõ részben leírt fejezeteket átnézni. amel- lyel megkönnyíthetjük. ETE. megtett út…stb. autópálya kijárók. A bevezetõ részben megismerkedünk az 5 különbözõ navigációs üzem- módot tartalmazó képernyõvel. haladási irányszög.

majd elengedve: belép a kiválasztott funkciók opcióba. kijelölése. belsõ antenna adatmezõk kiválasztása. képernyõn megjelenõ parancsgombok kiválasztása. térképen a keresõnyíl mozgatása PAGE gomb: • Megnyomva: az egyes navigációs képernyõk közötti váltás • Nyomva tartva: elektromos kompassz KI/BE POWER gomb: • Nyomva tartva: KI/BE kapcsolás • Megnyomva. majd elengedve: háttérvilágítás KI/BE kompassz irányzékok külsõ táp és adatkonnektor táp/adat csatlakozó fedél ZOOM IN/OUT gombok: • Térkép lépték kiválasztása • A mûholdak állapotát jelzõ képernyõn a képernyõ kon- trasztjának beállítása FIND gomb: • Megnyomva. adatok bevitele. üzenetek elfogadása • Megnyomva és nyomva tartva: a pillanatnyi pozí- ciónkat útpontként tárolja • Mozgatva JOBB/BAL/FEL/LE irányokba: adatok. BEVEZETÉS Jellemzõk JOYSTICK gomb (5 pozíciós kapcsoló) és billentyû • Megnyomva. majd elengedve: belépünk a keresés menüjébe elemrekesz szíj fedél csatlakozó 4 .

Az elemek lehetnek hagyományos alkáli. Helyezzük vissza az elemfedõt. hogy a készülék felsõ részében található mûhol Jelerõsség beépített antenna kb. (A késõbbiekben ezt a folyamatot részletesebben is ismertetjük). ahol a ké- szüléknek szabad rálátása van az égre. majd húzzuk hátra 2. majd a gyûrû ¼ fordulattal történõ elfordításával zárjuk vissza azt Az eTrex Legend beüzemelése: A beüzemeléshez menjünk ki nyílt területre. Tartsuk a berendezést GPS vevõ állapotkijelzõ kényelmesen. Helyezzük be az elemeket a jelzett polaritásoknak megfelelõen 3. Amint a berendezés megfelelõ számú mûholdat lát. Mûhold képernyõ 5 . majd a PAGE gomb megnyomásával fogadjuk el a copyright informá- ciókat és a PAGE gombbal válasszuk ki a mûholdak állapotát jelzõ képernyõt (Satellite). Figyelem: A készülék elsõ bekap- csolásakor a pozíciónk meghatározása 2-5 percig is eltarthat. BEVEZETÉS Elemek behelyezése A készülék 2 db „AA” típusú ceruzaelemmel mûködik (nem tartozék). vagy Lithium elemek. NiCad. megjelenik a „Ready to Navigate” felirat. melyeket a készülék hátlapja alá kell behelyezni. Az elemfedõ eltávolításához fordítsuk el a rögzítõ gyûrût ¼ fordulattal. úgy. 1. a késõbbiekben ez már csak 30-45 másodpercet vesz igénybe. készen állunk a navigációra. -dak Nyomjuk meg a POWER gombot a bekapcsoláshoz. felfelé nézzen.A készülék memóriájában eltárolt adatok elemek nélkül is megmaradnak a memóriában.

Roads&Recreation. amíg a világítás be nem kapcsol. gyári alapbeállításnál 15 mp. Az eTrex-ben 8 MB memóriahely van MetroGuide. ha nem nyomunk meg egy gombot sem közben. valamint a megfelelõ Mapsource® CD-vel. lehetõségünk van a kijelzõ kontrasztjának állítására. A POWER másával és elengedésével be. Topo. BEVEZETÉS Háttérvilágítás Háttérvilágítás és a kontraszt beállítása és kontraszt Amennyiben a környezeti körülmények szükségessé teszik. Ezzel megnöveljük a térkép és a keresõ funkciók lehetõségeit. amely rendelkezik RS-232 soros porttal. 6 .és kikapcsolhatjuk a háttérvilágítást Ha rendelkezünk Garmin Mapsource® CD-ROM-mal lehetõségünk van sokkal részletesebb térképek feltöltésére. Tartsuk benyomva a POWER gombot. valamint a háttérvilágítás KI/BE kapcsolására. Elteltével automatikusan kikapcsol. vagy WorldMap térképek foga- dására. A POWER gomb megnyo. Kontraszt állítás 1. Háttérvilágítás KI/BE kapcsolása 1.és kikapcsolhatjuk a háttérvilágítást gomb ismételt megnyomásával a késleltetés lejárta elõtt is kikapcsolhatjuk a világítást. A kikapcsolás idõkésleltetéshez kötött. A feltöltéshez szükségünk van egy PC-re. egy PC kábelre. mint a készülék alaptérképe. A mûholdak állapotát jelzõ képernyõn (Satellite) a ZOOM IN/OUT gombokkal állíthatjuk be a nekünk leginkább megfelelõ kontrasztot A POWER gomb megnyo- másával és elengedésével Mapsource® térképek feltöltése be.

JOYSTICK balra vagy jobbra mozgatásával lehet. 7 . Trip Computer – Út komputer 5. Main Menu – fõ menü 1. Ezek a következõk: 1. éppen ezért szükséges lehet az egyes üzemmódok között váltani. 4. A menükbe történõ belépéshez egyszerûen válasszuk ki a megfelelõ gombot a JOYSTICK-val. amelyek között a PAGE gomb segítségével lépkedhetünk. BEVEZETÉS Fõ navigációs képernyõk: Fõ navigációs képernyõk Az eTrex 5 fõ navigációs képernyõvel rendelkezik. Map page – térképes képernyõ 3. majd nyomjuk azt meg. Satellite page – mûholdak állapotát jelzõ képernyõ 2. Minden üzemmódban megtaláljuk a képernyõ bal felsõ sarkában a fõmenü gombját. Az egyes üzemmódok különbözõ navigációs adatokat tartal- mazhatnak. Navigation page – navigációs képernyõ 4. 2. Kilépni a lehetõvé. 3. Opció menü gombja Fõképernyõk menü gombja Egy opciós menü A Fõképernyõk Ebben a menüben közvetlen kiegészítõ beállításokat elérését teszi találhatunk. valamint az adott üzemmódhoz tartozó opciós menü gombját is. 5.

Haladás közben a megtett utunkat egy pontokból álló von- allal „húzza” maga után az ikon (track log).). középen egy háromszög alakú. A kijelzõn megjelenõ térkép részletezettsége függ az aktuális léptéktõl is. tavakat. városokat. de részletesebbé is tehetjük bizonyos területekre. illetve azt. BEVEZETÉS Fõ navigációs Térképes képernyõ képernyõk Menü opció gombok Állapotablak Pozíció ikon Nagyítási mérték Térkép jellemzõk Ezen a képernyõn láthatjuk a pillanatnyi pozíciónkat a térképen. 8 . ame- lynek a hegye a haladási irányunkat jelöli. fõutakat. A képernyõ felsõ részén található állapot mezõben láthatjuk azt. a Garmin Mapsource® CD-ROM-jainak feltöltésével (utcasz- intû. pozíció ikonnal. hogy a GPS vevõ milyen üzemmódban van. Az aktuális lépték a kijelzõ bal alsó sarkában leolvasható. A léptéket 30m-tõl 800km-ig fixen meghatározott lépcsõkben változtathatjuk a ZOOM IN/OUT gombokkal. A térkép tartalmazza a folyókat. parkokkal…stb. hogy mekkora a pozíció meghatározás pontossága.

Track vagy útvonal nélkül. útvonal. valamint az aktuális pozíció meghatározás pontosságát. A kompassz-rózsa folyamatosan mutatja a haladási irányunkat (mint egy hagy- ományos iránytû). programozható adat- mezõben különféle. légvonalban. A felsõ állapotjelzõ mezõben láthatjuk a célpont nevét. 9 . TrackBack). mindig a célpont hozzánk viszonyított irányát jelöli. képernyõ aktív GOTO. amely attó függetlenül. két. hogy merre haladunk. távolságunkat tõle. illetve az utunkra jellemzõ adat jeleníthetõ meg. míg az alsó adatmezõkön alap esetben a magasságot és a pontos idõt olvashatjuk le. A kompassz-rózsa és a célpont irányát jelölõ nyíl fog bennünket közvetlenül segíteni a navigációban. míg a képernyõ alsó részén található. a navigációra. Ezeken ebben az esetben semmilyen célpontra vonatkoztatott adat nem jelenik A Navigációs meg. A navigációhoz egyszerûen kövessük a nyíl által jelzett irányt. Amennyiben nem aktiváltunk semmilyen navigációt (GOTO. BEVEZETÉS Navigációs képernyõ A cél távolsága Navigációs Célállomás neve légvonalban képernyõ Idõ a célig Állítható Tájológyûrû adatmezõ Ez a képernyõ közvetlen információkkal szolgál a célpon- tunk eléréséhez. valamint az eléréséhez szükséges idõt. akkor a felsõ mezõben a GPS vevõ aktuális mûködési állapotát láthatjuk.

BEVEZETÉS Fõ navigációs Út komputer képernyõk Állítható adatmezõk Ezen a képernyõ 8 különbözõ navigációs adat jelenik meg. A testreszabás lehetõvé teszi azt. egy új út elõtt használhatunk. amelyet igényeink szerint. hogy a számunkra leginkább szükséges adatok. Minden egyes adatmezõ egyénileg testre szabható. 10 . a nekünk leginkább kedvezõ elrendezésben jelenjenek meg a kijelzõn. Az opciós menüben megtaláljuk a nullázás lehetõségét is.

11 . mûködési módot X gombbal kijelölésével és a Accessories Page – Kiegészítõ funkciók Nap/Hold adatok. illetve azonnal aktivizálhatunk egy közvetlen navigációt (GOTO) a kiválasztott célpont felé Routes Page – Útvonalak: Létrehozhatunk egy útvonalat a rögzített pontjainkból Tracks Page – Bejjárt utak: Tárolhatjuk a memóriában az éppen bejárt utunkat. BEVEZETÉS Fõmenü képernyõje Fõ navigációs képernyõk Itt találjuk meg a készülék alap funkcióit. akkor az idõzónák miat- ti eltolódásból adódóan szükség lehet a pontos idõpont beállítására. JOYSTICK lenyom. rögzített útjaink valamelyikén Setup Page – Beállítások: Beállíthatjuk a pontos idõt. kategorizálva. bejegyzési funkcióval. mértékegységeket. vagy rögzíthetünk bármely egyéb pontot a memóriában Find Menu – Keresés: Kereshetünk a térképen található objektumok. valamint jellemzõinek beállítására vonatkozó pontokat. Válasszuk a fõmenü „Setup” ikonját. háttérvilágítás paramétereit. kereshetünk. illetve használ- hatjuk a készülék egyéb funkcióit. vagy a rögzített útpontjaink között. képernyõ kontrasztot. interfészt. majd a „Time” ikont. Horgász/vadász lehetõség és idõpont ajánlással Pontos idõ beállítása Ha a fõmenü alsó részén található idõ nem a pontos idõt mutatja. kiléphetünk Naptár. illetve elindíthatunk egy TrackBack navigációt az elõzõekben bejárt. beállíthatjuk a mûködésre jellemzõ paramétereket. az iránymérés feltételeit. A beállítás pontos elvégzéséhez nézzük meg a használati útmutató erre vonatkozó fejezetét. Mark Waypoint Page – Útpont rögzítés: Tárolhatjuk a pillanatnyi pozíciónkat. menthetjük a bejárt utunkat (Track Log). Itt hozhatunk létre új útpontokat. útvonalakat.

A „billentyûzet” eltûnik a kijelzõrõl Az adatbeviteli billentyûzet 12 . A JOYSTICK-al válasszuk ki az útpont nevét tartalmazó mezõt. mielõtt a pillanatnyi pozíciónkat rögzítenénk. Ilyenkor a rögzített útpont a pillanatnyi pozíciónk adatait fogja tartalmazni. A bevitel után a következõ karak- terre lép a kijelölés 3. majd válasszuk az „OK” parancsot a bevitt adatok rögzítéséhez. hogy a készüléket megfelelõen tudjuk használni. ikon…). hogy a késõbbiekben vissza tudjunk térni ehhez. majd egy bizonyos távolság megtétele után a rögzített ponthoz történõ visszatalálás. FIGYELEM: A készülék mûködési módjának „Ready To Navigate” üzemben kell lennie. az az aktuális pozíciónk memóriában történõ rögzítése útpontként. Útpont rögzítése 1. Ismételjük a folyamatot a teljes karaktersor beviteléig. amíg az útpont rögzítésének a képernyõje („Mark Waypoint”) meg nem jelenik. BEVEZETÉS Navigációs Ahhoz. A pillanatnyi pozíciónk tárolása útpontként Az elsõ feladat. A JOYSTICK gombbal jelöljük ki a bevinni kívánt karaktert. Útpont nevének megváltoztatása 1. majd nyomjuk meg azt. melyet a készülék a memóriában már meglévõ útpontok alapján automatikusan rendel hozzá a pont adataihoz Mielõtt véglegesen rögzítjük az így létrehozott útpontot. Megjelenik az adatbevitelt szol- gáló „billentyûzet” 2. neve pedig egy 3 karakterbõl álló szám lesz. Ilyen például a pillanatnyi pozíciónk tárolása útpontként. a jellemzõ adatait igény szerint módosíthatjuk (név. amelyet el kell végeznünk. majd nyomjuk meg. Nyomjuk meg és tartsuk benyomva a JOYSTICK gombot. alapok elõször ismerkedjünk meg néhány navigációs alapkifejezéssel és technikával.

13 . A Térképes képernyõ használata 1. amely közvetlenül. A PAGE gombbal keressük meg a Térképes képernyõt. A JOYSTICK-ot FEL/LE mozgatva válasszuk ki a kívánt ikont. Haladásunk közben a pillanatnyi pozíciónkat egy háromszög alakú ikon jelöli a térképen. a másik a Navigációs képernyõ. Válasszuk az „OK” parancsot a rögzítéshez Most. A ZOOM IN/OUT gombokkal állítsuk a térkép léptékét 300 láb-ra (a kijelzõ bal alsó sarkában tudjuk leolvasni az éppen aktuális értéket). Két képernyõ van a készüléken. Az elõzõleg tárolt útpont a térkép közepén fog megjelenni. ahonnan annak szabad rálátása van az égre) 3. akkor az általunk megadott új névvel és szimbólummal jelölve. A kiindulási ponthoz történõ visszataláláshoz követhetjük a megtett utunkat jelzõ. majd nyomjuk meg azt 3. amely kifejezette a navigációt szolgálja. egyenes vonalban a Track-et amely útvon- célponthoz irányít bennünket. elkezdhetjük a navigációs alapokkal való ismerkedést. hogy tároltuk a pillanatnyi pozíciónkat. majd nyomjuk meg. A JOYSTICK-al válasszuk ki az útpont ikonját tartalmazó alapok mezõt. A hívjuk Pontossági Kör mutatja a pozíciómeghatározás bizonytalanságát. A rögzítetett útpont a térkép közepén látszik 2. A Térképoldal mutatja a de ehelyett ebben az esetben egy egyszerûbb navigációt is kijelölt útpontot és a választhatunk. Kezdjünk el sétálni néhány percet a készülékkel bármilyen irányba (ha autóval megyünk ügylejünk arra. pontokból álló vonalat (TrackBack). amen- nyiben módosítottuk a nevét és ikonját. Ezt a funkciót GOTO-nak alunkat meghatározza. illetve egy pontokból álló vonal mutatja az indulás és a pillanatnyi pozíciónk között bejárt pontos utat (Track Log) 4. hogy a készüléket olyan helyre helyezzük. BEVEZETÉS Az útpont szimbólumának módosítása Navigációs 1. Megjelenik a szimbólumok listáját tartalmazó lista 2. Az egyik a Térképes.

bizonyos esetekben praktikusabban alkalmazható navigációs ismereteket fog bemutatni. akkor haladjunk jobbra addig. A JOYSTICK-al válasszuk a GOTO parancsot. Az alsó részen található adatmezõben az igényeinknek megfelelõen konfig- urálható navigációs adatok jeleníthetõek meg. majd nyomjuk azt meg 4. független attól az útvonaltól. amelyen a kiindulási ponttól a pillanatnyi pozíciónkig eljutattunk. 14 . A célpont elérésére az „Arriving At Destination” üzenet figyelmeztet bennünket. A célpont iránya a képernyõ felsõ részén van. BEVEZETÉS Navigációs Navigáljunk vissza a kiindulási pontunkhoz a GOTO alapok funkció segítségével 1. Válasszuk a JOYSTICK-al a „Nearest” opciót. majd nyomjuk azt meg. A navigációt megszakíthatjuk mind a Térképes. Az elõzõleg tárolt útpontjaink jelennek meg a listában. ha balra mutat. valamint az adott sebesség és haladási irány mellett a célpont eléréséhez szükséges idõt. a Jelölt útponttal hogy a mutató nyíl a képernyõ teteje felé mutasson. hogy ez az irány légvonalban van kijelölve. Haladás közben természetesen szabadon válto- gathatunk a Térképes és a Navigációs képernyõk között. A kézikönyvet tovább olvasva természetesen ennél jóval bõvebb ismeretanyagot találunk. majd nyomjuk azt meg a funkció aktiválásához A Térképoldalon a Goto A PAGE gombbal válasszuk a Navigációs képernyõt. Ha a nyíl jobbra mutat. vonal összeköti pozíciónkat Induljunk el valamelyik irányba és közben forduljunk úgy. amíg az a képernyõ teteje felé nem mutat. Megjelenik az útpont adatait tartalmazó információs képernyõ 5. akkor balra forduljunk. amely sokrétû. Lehetõségünk van a hozzánk legközelebb található útpon- tok („Nearest”). A képernyõ felsõ részén található adatmezõben láthatjuk az elérni kívánt célpont nevét. A JOYSTICK-al jelöljük ki a kiindulási pontunkat. közelségi sorrendben. távolságát a pillanatnyi pozí- ciónkhoz képest. de ügyeljünk arra. vagy a név szerinti („By Name”) keresésre. mind a Navigációs képernyõk opciós menüjében található. Ezzel megismerkedtünk a legalapvetõbb navigációs lehetõséggel. Nyomjuk meg a FIND gombot a keresés menüjének megje- lenítéséhez 2 A JOYSTICK-el válasszuk ki a „Waypoints” kategóriát 3. „Stop Navigation” menüpontjának kiválasztásával.

amelyeknek a vett jelerõssége még nem megfelelõ a kalkulációhoz. A navigációra használható mûholdak jelzõoszlopa teljesen be van sötétítve. Ebben a menüben megadhatjuk továbbá a pontos pozíciónkat koordinátákkal („New Location”). A mûholdak elhelyezkedése az égen és azok jelerõssége: Mindkét jellemzõ csak a készülék által „látott” mûholdak állapotát írja le.Nincs jele a mûholdnak – a GPS keresi azt . hogy erre a látható mûholdak közül kiválasztja a legerõsebben foghatókat. A minden egyes mûholdnak három állapota lehetséges a GPS mûködésének szempont- jából: .A jelzõoszlop üres – a GPS megtalálta a mûholdat és éppen gyûjti az adatait . hogy a mûholdak elhelyezkedése a térképen az északi iránynak („North Up”). útvonalakat. de üres lesz. 15 . megje- lenik a „Poor Satellite Reception” üzenet és a hozzá tartozó menü. beállítást majd nyomjuk találja a készülék. illetve a GPS által vett jelének erõssége ellenõrizhetõ egy oszlopdiagramon. FEJEZET ÉRTEKEZÉS Mûholdak Áttekintés állapotát jelzõ Ennek a képernyõnek a használata segít megérteni nekünk azt. azok elhelyezkedését az égen. Az elsõ bekapcsoláskor. amely nem teszi lehetõvé a szabad rálátást az égre. míg a látképen az azonosítót halványan kijelöli a berendezés. Ebben az esetben is szabadon létrehozhatunk útpontokat. BÕVEBB 2. Mi pontosan a középpontban állunk. Minden egyes látható mûhold azonosítója (01-32) megjelenik a kijelzõn. amelyet a GPS-nek vennie kell (üres oszlop). hogy a készülék mit csinál az adott pillanatban. le a JOYSTICK gombot. a gyorsabb helymeghatározás érdekében. mivel a vett jelerõsség nem megfelelõ a számításokhoz. használni. a pillanatnyi pozí- ciónkat koordinátákkal megadva. illetve az azonosítót is besötétíti a látképen. Amikor a mûholdat meg. illetve ha zárt.A jelzõoszlop teljes – a GPS megtalálta a mûholdat és vette annak jeleit. akár tudja a pozíció meghatározására használni a készülék. Ennek a képnek a segítségével meg tudjuk állapítani. A berendezés az adatok vétele után frissíti a jelenlegi pozíciónkat. de a pozíció meghatározására még nem tudja fel. vagy a mi haladási irányunknak („Track Up”) legyen megfelelõ. Itt válasszuk a „Use With GPS Off” menüpontot. A mûholdak elhelyezkedését egy madárnézeti képen tudjuk nyomon követni. lehetõségünk van adatokat bevinni. hogy mely mûholdak jeleit tudja a készülék a pozíciónk meghatározására használ- ni és melyek azok a mûholdak. A külsõ kör jelképezi a horizontot (az északi irány van felül). módosítani. de navigációra NEM használható a A Mûhold képernyõ berendezés. a jelzõoszlop megjelenik. valamint a látképen meg- válasszuk ki a kívánt jelenõ azonosító szám sem lesz bejelölve. irányunkat és a sebességünket. Az opciós menüben beállíthatjuk. opciós menüjében Amikor egy adott mûhold jelét a készülék nem érzékeli. mielõtt az adott mûholdat elkezdi a navigációra használni (teli oszlop). akár nem. Vizuálisan ellenõrizhetjük az eTrex Legend által vett mûholdak állapotát. vagy olyan helyen használjuk a készüléket. valamint egy oszlopdiagra- mon az egyes mûholdak jelerõsségét és azok azonosító számát (01-32). úgy. Láthatjuk az elérhetõ képernyõ mûholdakat. a pozíció meghatározásának pontosságát. akkor nem jelenik meg a vételi minõséget jelzõ oszlop. használja azt a navigációban Minden mûhold egy 30 másodperces adatot továbbít. míg a belsõ kör 45°-al a horizont feletti képet mutatja.

BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Mûholdak állapotát jelzõ Hogyan válasszuk ki képernyõ a „Use With GPS Off” funkciót: 1. Válasszuk a „New Location” menüpontot. Ha a készüléket kikapcsoljuk. megjelenik a Térképes képernyõ és egy üzenetet kapunk. Hogyan adjunk meg új pozíciót: 1. amelyben választhatjuk az „Auto”. majd nyomjuk meg a gombot az aktiválásához A Mûhold képernyõ 3. Válasszuk ki a kívánt funkciót a JOYSTICK-al. majd nyomjuk azt meg 16 . Most válasszuk a JOYSTICK-al a „Use With GPS Off” menüpontot. Lépjünk be az opciós menübe 2. majd rozza jelenlegi elyzetünket válasszuk az OK-t az adatbevitel jóváhagyásához. A képernyõ adatmezõjében a „GPS Off” felirat jelenik meg opciós menü 4. Lépjünk be az opciós menübe 2. Megjelenik egy új ablak. Lépjünk be az opciós menübe 2. Láthatjuk a magasság mezõ kiemelt elsõ karakterét és a numerikus billentyûzetet a Mûhold képernyõ Új magasság megadása alján. „Use Map” opció meghatá. 3. Ha a „Use Map” pontot választjuk. A mûholdak állapotát jelzõ képernyõn („Satelliet Page”) a JOYSTICK-al válasszuk ki az opciós menüt. majd nyomjuk meg ezt. majd nyomjuk azt meg 2. akkor ismét normál üzemmódba kerül (GPS „GPS Off” vevõ bekapcsolva) üzenet Hogyan válasszuk ki a „Track Up”. majd újra be. vagy a „Use Map” funkciókat 3. A készülék abbahagyja a mûholdak keresését. Amennyiben az „Auto” pontot választjuk. az eTrex Vista automatikusan kezdi el keresni a mûholdakat és a pontos pozíciónkat 4. figyelését. Válasszuk ki a „New Elevation”-t a JOYSTICK-al. vagy a „North Up” funkciókat: 1. Adjuk meg a kívánt értéket a JOYSTICK segítségével. majd nyomjuk azt meg „North Up” tájolás Hogyan adjunk meg új magasság értéket: 1. hogy a JOYSTICK-al jelöljük ki a körülbelüli pozíciónkat. navigációra nem használható.

BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Mûholdak Navigáció – Áttekintés állapotát jelzõ képernyõ Az 5 fõ képernyõbõl 3 az aktív navigációt segíti: 1. a Track. megtett út hossza. Az Út komputer rögzíti és megjeleníti az utunkra jellemzõ adatokat. az út során eltöltött idõ. mint sebesség. a térképen folyamatosan nyomon követhetjük mozgásunkat A GOTO. amelynél a navigáció az egyes pontok Az útvonal által meghatározott sorrendben történi. valamint arról. hogy mi pillanat- nyilag milyen irányban haladunk 3. a célpont eléréséhez szükséges idõ…stb Goto Navigáció az eTrex Legend-del Start 4 különbözõ lehetõségünk van a navigációra. A TrackBack funkció segít- ségével az így rögzített útvonal bármikor ismét végigjárható. A Navigációs képernyõn információt kapunk a célpont hoz- zánk viszonyított irányáról. a készülék memóriájában eltárolt útvonal. Ez is mindkét irányban navigálható Navigálás úgy. valamint a már bejárt utunkat (Track Log) 2. napi számláló. melyek a Térképes képernyõn is nyomon követhetõk: GOTO – Közvetlen. az útvonalat. A Térképes képernyõn a pillanatnyi pozíciónk a lépték füg- gvényében részletezett térképen jelenik meg. az Útvonal nélküli navigálást a Mutató ikon ésa pontozott vonal jelzi 17 . a pontok között légvonalban. térképi objektumokból összeállított útvonal. Útpontokból. hogy az elõbbi 3 lehetõség egyikét sem alka- lmazzuk – Ebben az esetben nem határozunk meg elõre egy célpontot. Láthatjuk a magasságot. mindkét irányban Route – Útvonal. vagy bármilyen térképi objektum felé Track Track – Ez egy általunk már egyszer bejárt. légvonalban történõ navigáció egy Cél útpont. az útpontjainkat. A GPS vevõ bekapcsolt állapotában.

amel- Térkép jellemzõk lyel rámutathatunk a térképi objektumokra. . Ha a térképen történõ keresés funkciót használjuk (Pan Map). Látszik továbbá a térkép léptéke (jobb alsó sarok). folyók. BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Térképes Térképes képernyõ – Áttekintés képernyõ A térképen közepén látszik a pillanatnyi pozíciónkat jelölõ háromszög alakú ikon. tavak…). amely jelöli a mozgásunk irányát is. pontos infor- Pozíció ikon mációt a Mûholdak állapotát jelzõ képernyõ adataiból kapunk. vagy egy olyan területet nézhetünk meg. Pontossági kör Lehetõségünk van részletesebb térképek megjelenítésére is. akkor egy bizonyos léptéknél már ezek a részletesebb. vagy egy kisebb területet. a pil- lanatnyi mérési pontosságot jelölõ halvány kört láthatunk (Accuracy Circle). akkor egy kis mutató nyíl jelenik meg a kijelzõn. Mozgás közben ez az ikon egy pontokból álló vonalat „húz” maga után. ehhez azonban ezeket fel kell töltenünk a MapSource CD-k valamelyikérõl. A ZOOM IN/OUT gombokkal tudjuk a térkép léptékét módosítani. megállíthatjuk 18 az aktív navigációt. illetve annak részleteinek megjelenését. valamint a lépték függvényében a térkép részletei (utak. Ez a kör a térképen. a pillanatnyi pozíciónk által meghatáro- zott területnél nem látható. esetleg adatbázisokat is tartalmazó térképi alap jelenik meg a kijelzõn. hogy itt milyen navigációs adatok jelen- jenek meg. a keresõnyíllal kereshetünk a térképen. valamint az aktuális mérési pontosság értékét. míg a lépték-vonal alatt a „mapsource” felirat jelenik meg. Görgetõ nyíl A Térképes képernyõ opciós menüiben módosíthatjuk a térkép. kisebb részletezéssel. Nagyítási lépték A képernyõ felsõ részén található állapot mezõben leolvashatjuk a GPS vevõ mûködési állapotát. A Térkép képernyõ Néhány esetben a pozíciónkat jelölõ ikon körül egy. Az alsó részen található 2 adatmezõ programozható. vizuálisan történõ pontosság meghatározásában nyújthat segítséget. görgethetjük a térképet. igény szerint beállíthatjuk. hogy vagy egy nagyobb területet. nagy- obb részletezéssel láthassunk. A ZOOM gombok valame- lyikének folyamatos nyomva tartása a lépték gyors változ- tatását eredményezi. Ha rendelkezünk ilyen feltöltött térképpel. teleülések. amely az adott lépték mellett. amely az általunk bejárt utat jelöli (Track Log). Erre azért van szükségünk.

illetve a térkép irányát Restore Default – A térképi beállítások gyári alapbeállítását állítja vissza Térképes képernyõ opciós menüjének megjelenítése: 1. BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Térképes Térképes képernyõ opciós menüje képernyõ – Áttekintés Opciós menü Itt különbözõ használati és konfigurációs lehetõségeket Térképoldal opciós menü találunk. képernyõgomb Nem mindig aktív az összes opció. vagy rejtése a kijelzõ alsó részén Setup Map – Itt konfigurálhatjuk a térkép részleteinek. A keresõnyilat jeleníti meg. . vagy annak rejtése Hide Data Fields/Show Data Fields – Adatmezõk megje- lenítése.a „Pan Map” van amellyel a térképen szabadon mozoghatunk kiválasztva Stop Navigation – Az aktív navigáció megszakítása Hide Nav Status/Show Nav Status – Navigációs állapot mezõ megmutatása a kijelzõ felsõ részén. A lehetséges opciók a következõk: Térképoldal opciós menü Pan Map – Keresés a térképen. Kiválasztás nélküli kilépéshez a menübõl.: Hide Data Fields/Show Data Fields – Adatmezõk rejtése/megmutatása). majd nyomjuk meg azt 2. Néhány menüpont bizonyos esetekben mást tartalmaz az adott üzemmódtól füg- gõen (pl. Válasszuk ki a kívánt opciót. a szövegek megjelenését. húzzuk a JOYSTICK-ot JOBB-ra 19 . A JOYSTICK-al jelöljük ki a kijelzõ felsõ részén található opciós menü gyorsgombját. majd nyomjuk meg ismét a JOYSTICK-ot 3.

BÕVEBB
ÉRTEKEZÉS
Térképes
képernyõ
opciók A mutató nyíl használata – Áttekintés
Ez a funkció lehetõvé teszi, hogy egy kis mutató nyíl jelenjen
meg a kijelzõn, amellyel rámutathatunk a térképi objek-
tumokra, görgethetjük a térképet, vagy egy olyan területet
nézhetünk meg, amely az adott lépték mellett, a pillanatnyi
pozíciónk által meghatározott területnél nem látható.

A funkció aktivizálása a Térképes képernyõ opciós menüjébõl
történik, a „Pan Map” funkció kiválasztásával.

Ha a mutató nyíllal egy útpontra, vagy egy térképi objektum-
ra, akkor annak a neve kijelölõdik.

Nyomjuk meg a JOYSTICK-ot és megjelenik a kiválasztott
Térképképernyõ a pont információs ablaka. Az ablak opciós menüjében a
Mutató nyíllal következõket találjuk: Kedvencek listájához hozzáadás
(Favorites list), útvonalhoz történõ hozzáadás („Route”), nav-
igáció ettõl a ponttól egy útponthoz, Útpontként történõ
tárolás („Waypoint”), vagy a nap/hold adatok ennél a pontnál.
A képernyõ alján található parancsbillentyûkkel elindíthatjuk
a navigációt a kijelölt pontig (GOTO), térképen megjelení-
thetjük (MAP), vagy visszatérhetünk a Térképes képernyõhöz
(OK).

Ha a mutató nyilat használjuk, akkor a FIND gombot megny-
Térképelem kiválasztása omva a keresési menübõl kiválasztva a közeli pontokat, a
mutató nyíl által megadott pont lesz a közeli keresés referen-
cia pontja. A PAGE gomb megnyomásával visszatérhetünk a
fõ képernyõre.

A térképi objektum részleteinek megtekintése,
GOTO navigáció elindítása a pont felé:
1. A JOYSTICK -al jelöljük ki a térképen a megtekinteni kívánt
objektumot
2. Ha ennek a neve kijelölõdik, nyomjuk meg a JOYSTICK-ot,
az információs ablak megjelenéséhez
3. A közvetlen navigáció elindításához nyomjuk meg a GOTO
parancsot a kijelzõ alsó részén található parancs gomboknál

Térképelem információ

20

BÕVEBB
ÉRTEKEZÉS

Térképes
Navigáció megszakítása: képernyõ
Abban az esetben alkalmazható, ha egy GOTO, ROUTE, Opciós menü
vagy TRACK navigációt elindítottunk.
1. Válasszuk a Térképes képernyõ opciós menüjébõl a „Stop
Navigation” menüpontot, majd nyomjuk meg a JOYSTICK-ot
Ha nincs aktív navigáció elindítva, akkor a „Stop
Navigation” menüpont nem elérhetõ, halvány szürke színnel
jelenik meg.
„Stop Navigation” opció
Állapotmezõ rejtése/megjelenítése
A kijelzõ felsõ részén található állapotmezõ tartalmazza a
GPS vevõ pillanatnyi mûködési állapotát, illetve – amenny-
iben normál üzemben van – a mérési pontosságot. Ha ezt az
állapotmezõt kikapcsoljuk, akkor nagyobb terület jelenik meg
a kijelzõn a térképbõl.
1. Válasszuk a Térképes képernyõ opciós menüjébõl a
„Hide Nav Status/Show Nav Status” menüpontot, majd
nyomjuk meg a JOYSTICK-ot

Adatmezõk rejtése/megjelenítése:
A kijelzõ alsó részén található, navigációs információkat
tartalmazó, programozható adatmezõk KI/BE kapcsolása. Ha
ezeket kikapcsoljuk, akkor nagyobb terület jelenik meg a
kijelzõn a térképbõl.
1. Válasszuk a Térképes képernyõ opciós menüjébõl a „Hide Térképoldal a Nav.
Nav Status/Show Nav Status” menüpontot, majd nyomjuk Állapot és az
meg a JOYSTICK-ot Adatmezõk elrejtésével

Adatmezõk konfigurálása:
1. A JOYSTICK -al jelöljük ki a módosítani kívánt adatot tartal-
mazó mezõt, majd nyomjuk azt meg
2. A megjelenõ listából a JOYSTICK-al válasszuk ki a megje-
leníteni kívánt adatot, majd nyomjuk ismét meg a
JOYSTICK-ot

Térkép adatmezõk az
opciós menüvel

21

BÕVEBB
ÉRTEKEZÉS

Adatmezõk Adatmezõ – Áttekintés
A két programozható adatmezõben az alábbi adatok jelenít-
Állapotmezõ, hetõek meg:
mutatja a mûhold
követését és Bearing – A pillanatnyi pozíciónk és a célpont közötti
pontosságát
irányszög
Course – A kiindulási pontunk és a célpont közötti irányszög
Off Course – A merõleges irányú távolságunk a célpont
eléréséhez szükséges optimális útvonaltól
To Course – Az az irányszög, amelyet követnünk kell, hogy a
kijelölt, optimális útvonalra visszataláljunk
Current Destination – Következõ útpont az útvonalon
Current Distance – Hátralévõ távolság a következõ útponttól
Current ETA – A következõ útpont elérésének becsült
idõpontja
Current ETE – A következõ útpont eléréséhez szükséges be-
csült idõ
Elevation – Tengerszint feletti magasság
Final Destination – Az útvonal utolsó útpontja
Final Distance – Hátralévõ távolság az útvonal utolsó útpont-
Két programozható jáig
adatmezõ
Final ETA – Az útvonal utolsó pontjának elérésének becsült
idõpontja
Final ETE – Az útvonal utolsó útpontjának eléréséhez szük-
séges becsült idõ
Heading – Haladási irányszögünk
Pointer – A következõ útpont irányát mutató nyíl
Speed – Haladási sebességünk
Sunrise – Napfelkelte idõpontja
Sunset – Napnyugta idõpontja
Time of Day – Pontos idõ
Trip Odometer – Megtett út
Turn – Irányszög eltérés a haladási irányunk és a célpont hoz-
zánk viszonyított iránya között (L-balra, R-jobbra kell fordulni)
Velocity Made Good – Relatív sebesség a célpont felé
(figyelembe véve a pillanatnyi sebességünket és a haladási
irányszögünket)
Vertical Speed – Függõleges irányú sebesség
Programozható adat-
mezõ az opciók
listájával

22

Auto Zoom – Automatikus léptékváltás: KI/BE 3. Waypoints – Útpontok: Lépték opciók állíthatóak Térképjellemzõk beáll. Lock On Road – Úton tartás: KI/BE Tracks – Bejárt út 1. Street Label – Út feliratozás: Betû méret állítható 4. Saved Tracks – Eltárolt Track: Lépték opciók állíthatóak Track beállítás 2. „Course” – célpont és a kiindulási pont között Map Features – Térkép jellemzõk 1. Points of Interest – Fontos pontok: Betû méret állítható 2. Track Log – Aktív Track: Lépték opciók állíthatóak 3. Detail – Részletezés: Mennyire legyen részletes a megje- lenõ térkép 4. amely fel lett töltve a készülékben. saját igényeinknek megfelelõen. Land Cover – Szárazföld határok: Betû méret állítható Transferred MapSource Map Data – Betöltött térképek Szöveg beállítás Minden egyes terület. 23 . tárolt adat. Street Label – Út feliratozás: Lépték opciók állíthatóak 4. Térkép beállítás opciói: Ez a képernyõ 5 fület tartalmaz. megjelenésre vonatkozóan KI-. hogy milyen térképi részlet. 3. Points of Interest – Fontos pontok: Lépték opciók állíthatóak 2. BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Térképes Térkép beállítás – Áttekintés képernyõ A „Setup Map” menüpont kiválasztásával megjelenik a – Beállítások térkép beállítás képernyõje. illetve BE-kapcsolható A lépték állítás arra vonatkozik. Vigyázzunk: ha túl nagyra vesszük a beállított léptékeket a készülék megjelenítése nagy mértékben lelassulhat. objektum milyen léptéknél jelenjen meg a kijelzõn. Orientation – Irány: „Track Up” – Haladási irány felül. illetve áttekinthetetlenné válhat a térkép a túl sok megjelenített Térképadatok adattól. Itt tudjuk konfigurálni a térkép megjelenését. Goto Line – Közvetlen navigáció segéd vonala: „Bearing” – célpont és a pillanatnyi pozíciónk között. Land Cover – Szárazföld határok: Lépték opciók állíthatóak Text – Szöveg megjelenés 1. Waypoints – Útpontok: Betû méret állítható 3. mindegyikhez külön-külön más és más képernyõ tartozik. Ezek a következõk: Page – Megjelenés Képernyõ beállítás 1. „North Up” – Északi irány felül 2.

Szabályozhatjuk. akkor a készülék a betöltött. A térkép léptéke az általunk megadott mértékegységben fog látszani („Units” – ld. Nagyítás Ha a léptékvonal alatt a „mapsource” felirat jelenik meg. Nyomjuk a ZOOM IN gombot egy kisebb terület nagyobb részletezettségû megtekintéséhez Nagyítási léptékek 2. vagy a Térképoldal JOYSTICK-al válasszuk a képernyõ bal felsõ sarkában talál- beállítási opciók ható „X” gombot és nyomjuk azt meg ZOOM IN/OUT – Áttekintés A ZOOM IN/OUT gombokkal módosíthatjuk a térkép lép- Zoomolás a téket. 1. hogy ha túlságosan kis léptéket választunk. A kilépéshez nyomjuk meg a PAGE gombot. Elõfordulhat. a léptékvonal alatt megjelenik az „overzoom” felirat. majd nyomjuk meg a JOYSTICK-ot 4. Nyomjuk a ZOOM OUT gombot egy nagyobb terület kisebb és leítások részletezettségû megtekintéséhez 24 . Az „Autozoom” funkciót bekapcsolva a készülék navigáció közben mindig úgy módosítja a léptéket. majd nyomjuk azt meg az opciós ablak megjelenítéséhez 2. BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Térképes képernyõ Térkép beállítás opciói 1. milyen rés- zletességgel jelenjen meg a kijelzõ a térkép. majd ismét nyomjuk azt meg 5. Válasszuk a „Setup Map” menüpontot a Térképes képernyõ – Beállítások opciós menüjébõl a JOYSTICK-al. amely azt jelzi. illetve a térképi adatok. Ezt a „Map Setup” menüpontból tehetjük meg. mind a pillanatnyi pozíciónk egy idõben megjelenjen a Kicsinyítés kijelzõn. Jelöljük ki a módosítani kívánt adatot tartalmazó ablakot. hogy a térkép már további nagyítás után sem fog több rés- zletet tartalmazni. Jelöljük ki a módosítani kívánt adatokat tartalmazó fület 3. késõbbiekben). A JOYSTICK-al válasszuk ki a beállítani kívánt értéket. jóval több részletet tartalmazó térképeket jeleníti meg. amelynek az aktuális értéke a megjelenõ térkép bal alsó térképen sarkában leolvasható. hogy mind a célpon- tunk. hogy milyen térkép léptéknél.

Nav. hogy ha a nyíl egyenesen felfelé mutat. Amennyiben nem navigálunk. A Zoommal állíthatjuk a CDI léptékét. A kompassz-rózsa és a célpont irányát mutató nyíl automatikusan mozog. úgy. mindig az aktuális adatokat mutatva. ahhoz. Ha az irány mutató funkciót („Course Pointer”) használjuk. ebben a mezõben a pil- lanatnyi pozíciónk koordinátáit látjuk. amely az útvonal következõ pontjának az adatit tartal- mazza. akkor nekünk is fordulnunk kell a jelzett irányba. Ehhez a vonalhoz viszonyítva láthatjuk. hogy az optimális útvonalról letértünk-e és ha igen. amely a kiin- dulási pontot és a célpontot köti össze (optimális útvonal). akkor milyen irányba és Navigációs képernyõ milyen távolságba (CDI skála léptéke alapján). Amennyiben a nyíl valamelyik irányba elfordul. amely mozgásunk közben mutatja a föld feletti elmozdulásunk irányát égtájakkal meghatározva. akkor pontosan a célpontunk felé haladunk. képernyõ az Iránymutatóval és az aktív Útvonal- eltérés Jelzõvel (CDI). Ez azt jelenti. az Aktív célmutatóval A kompassz felett található az útpont adatait tartalmazó mezõ. hogy az állapot mezõt leveszi a kijelzõ felsõ részérõl és a kompassz-rózsa méretét csökkenti. valamint a benne található nyíl folyamatosan jelzi azt. hogy a célpont felé haladjunk. hogy a célpontunk a pillanatnyi pozíciónkhoz és haladási irányunkhoz képest milyen irányban található. 25 . A képernyõ jobb felsõ részén található gyorsgombokkal érhetjük el a képernyõ opciós menüjét. BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Navigációs képernyõ – Áttekintés Navigációs Folyamatos navigálást tesz lehetõvé egy kompassz-rózsa képernyõ segítségével. akkor megjelenik egy pontokból álló vonal is. Ezek a következõk: Stop Navigation – Navigáció megszakítása Bearing Pointer – Célirány jelzése Course Pointer – Útról való eltérés jelzése Big Numbers – Nagy számok Restore Default – Alapbeállítások visszaállítása A nagy számok beállítása a kijelzõ alján található adat- mezõkben található adatokat állítja át jóval nagyobb számokká.

A JOYSTICK-al válasszuk ki a kívánt menüpontot. amelyet követnünk kell. R-jobbra kell fordulni) Velocity Made Good – Relatív sebesség a célpont felé (figyelembe véve a pillanatnyi sebességünket és a haladási irányszögünket) Vertical Speed – Függõleges irányú sebesség Adatmezõk megváltoztatása: 1. majd ismét nyomjuk azt meg 26 . BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Az alsó részen található. A JOYSTICK -al jelöljük ki a módosítani kívánt adatot tartal- mazó mezõt. majd nyomjuk azt meg 2. A JOYSTICK-al válasszuk ki az opciós menü gyorsgombját a Adatmezõk képernyõ jobb felsõ részén. Ha nincs aktív navigáció elindítva. két programozható adatmezõben a Navigációs következõ információk jeleníthetõek meg: képernyõ Bearing – A pillanatnyi pozíciónk és a célpont közötti irányszög Course – A kiindulási pontunk és a célpont közötti irányszög Off Course – A merõleges irányú távolságunk a célpont eléréséhez szükséges optimális útvonaltól To Course – Az az irányszög. optimális útvonalra visszataláljunk Current Destination – Következõ útpont az útvonalon Current Distance – Hátralévõ távolság a következõ útponttól Current ETA – A következõ útpont elérésének becsült idõpontja Current ETE – A következõ útpont eléréséhez szükséges becsült idõ Elevation – Tengerszint feletti magasság Final Destination – Az útvonal utolsó útpontja Final Distance – Hátralévõ távolság az útvonal utolsó útpontjáig Final ETA – Az útvonal utolsó pontjának elérésének becsült idõpontja Final ETE – Az útvonal utolsó útpontjának eléréséhez szükséges becsült idõ Heading – Haladási irányszögünk Pointer – A következõ útpont irányát mutató nyíl Speed – Haladási sebességünk Sunrise – Napfelkelte idõpontja Sunset – Napnyugta idõpontja Time of Day – Pontos idõ Trip Odometer – Megtett út Turn – Irányszög eltérés a haladási irányunk és a célpont hozzánk vis- zonyított iránya között (L-balra. majd nyomjuk azt meg. akkor a „Stop Navigation” (A csúszka a menü szélén egy többoldalas menüpont halványan jelenik meg. Opciós menü Megjelenik a menü 2. A megjelenõ listából a JOYSTICK-al válasszuk ki a megjeleníteni kívánt adatot. nem lehet kiválasztani listát jelez) 3. Az adatmezõk beállítását bármikor visszaállíthatjuk a gyári- lag beállított értékekre Az opciók használata a Navigációs képernyõ kialakításához Navigációs képernyõ 1. hogy a kijelölt. majd nyomjuk ismét meg a JOYSTICK-ot 3.

Figyelem: A „Delete” – törlés parancsokat tar. ahol kipipálhatjuk a nullázni kívánt adatokat. Válasszuk ki a módosítani kívánt adatmezõt a JOYSTICK-al. az utunkra és a mozgásunkra jellemzõ adat megje- lenítésére alkalmas mezõt tartalmazó képernyõ. képernyõ Az alábbiakban felsoroljuk az összes. útpontot. Megjelenik a kiválasztható adatokat tartalmazó menüsor 2. könnyedén törölhetjük az összes hasznos a régi adatok tárolt Track Log-ot. Reset opciós menü talmazó mezõkkel figyelmesen járjunk el. majd nyomjuk azt meg. A gyári alapbeállításban az Út komputer itt látható képen lévõ adatok jelennek meg. majd nyomjuk azt ismét meg Reset funkció használata: Az elõzõekben megismert módon itt is egy lista jelenik meg. megjelenítésre kiválasztható adat típust: · Current Destination – Következõ útpont az útvonalon · Current Distance – Hátralévõ távolság a következõ útponttól · Current ETA – A következõ útpont elérésének becsült idõpontja · Current ETE – A következõ útpont eléréséhez szükséges becsült idõ · Elevation – Tengerszint feletti magasság · Final Destination – Az útvonal utolsó útpontja · Final Distance – Hátralévõ távolság az útvonal utolsó útpontjáig · Final ETA – Az útvonal utolsó pontjának elérésének becsült idõpontja · Final ETE – Az útvonal utolsó útpontjának eléréséhez szükséges becsült idõ · Heading – Haladási irányszögünk · Speed – Haladási sebességünk · Maximum Speed – Az elért legnagyobb sebesség · Moving Avg. mivel Új túra kezdetekor így véletlenül. Speed – A teljes út során elért átlagsebesség · Odometer – Összes megtett út · Trip Odometer – Napi km számláló · Trip Time – Moving – Mozgásban eltöltött idõ az út során · Trip Time – Stopped – Állással eltöltött idõ az út során · Trip Time – Total – Az út során összesen eltöltött idõ · Time of Day – Pontos idõ Az opciós menüben megtalálható funkciók: · „Reset” – Nullázás (menübõl) Adatmezõ opciós menü · „Big/Small Numbers” – Nagy/Kis számok · „Restore Defaults” – Gyári alapbeállítás visszaállítása Az adatmezõk programozása: 1. A JOYSTICK FEL/LE mozgatásával válasszuk ki a megje- leníteni kívánt adatot. Speed – Mozgás közben elért átlagsebesség Út komputer képernyõ · Overall Avg. ahol az egyes mezõk- ben megjelenõ adatot mi választhatjuk ki. útvonalat is! törléséhez 27 . BÕVEBB Út komputer ÉRTEKEZÉS 8 különbözõ. majd az „Apply” parancs kiválasztásával végre is hajthatjuk az utasítást.

Megjelenik egy következõ képernyõ. vagy a térképen a mutatónyíllal kiválasztott bárme- ly egyéb pozíció útpontként történõ eltárolására. BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Fõmenü A Fõmenü használata Itt találjuk meg a készülék fõ funkcióit. amelyen további ikonokat találunk. ablakokkal Tracks (Page) – Az aktív és a tárolt track log-ok elérését biz- tosítja Setup (Page) – A készülék jellemzõ paramétereinek beál- lítását biztosítja. autópálya kijárót. Az elem ikon jelzi azt. a háttérvilágításról. de ha külsõ tápról használjuk a készüléket. dátum/idõ. vagy bármely képernyõ üzemmódban a kijelzõ jobb felsõ sarkában található gyorsgomb kiválasztásával. A kikeresett pont megtekinthetõ a térképen. mértékegységeket. valamint a mûködésére jellemzõ paraméterek beállítási lehetõségeit. A kijelzõ alsó részén található mezõben információt kapunk Áram. a naptárt és a Vadász/Horgász adatokat. címet. vagy egy útvonal A Fõmenü a jellemzõ részeként is használhatjuk. illetve megnyomásával érhetjük el. Find (Menu) – Kereshetünk útpontot. háttérvilágítás késleltetést és kontrasztot. akkor a jobb oldalon egy „világító” vil- 28 lanykörte látható. A pontos dátum és idõ a mezõ közepén látható. A képernyõt a PAGE gomb nyomkodásával. ikonnal valamint az áram. ha pedig a háttérvilágítás bekap- csolt állapotban van. és Routes (Page) – Létrehozhatunk és tárolhatunk útvonalat a háttérvilágítás késõbbi navigációhoz. kedvezõ helyszínt. hogy körülbelül mennyi a telepek töltöttsége. Mark (Waypoint Page) – Lehetõséget biztosít a pillanatnyi pozíciónk. érdekes pontot. valamint a pontos dátum- háttérvilágítás ablak ról és idõrõl. települést. irányzást és megtekinthetjük a mûködtetõ szoftver verzió számát. Ezeket kiválasztva beállíthatjuk az idõ formátumot. interface csatlkozást. vagy útk- eresztezõdést. közvetlen navigációt indíthatunk el felé. . Accessories (Page) – Megtekinthetjük a Nap/Hold adatokat. dátum/idõ és a tápellátásról. akkor ez az ikon azonnal külsõ táp ikonra vált át.

BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Mark Waypoint Page – Útpont képernyõ Pozíciónk megjelölése Útpontok tárolását és adatainak megtekintését. A JOYSTICK gombot tartsuk benyomva. Válasszuk a „Save As Waypoint” menüpontot és nyomjuk meg a JOYSTICK-ot a térképi objektum útpontként történõ Útpont tárolásához létrehozása Útpont megjelölése a Mutató nyíllal 29 . Válasszuk ki a kijelzõ felsõ részén található opciós menü gombját. Megjelenik az objek- tum információs ablaka 3. Útpont megjelölése nyomásával kiléphetünk a képernyõrõl. A név megváltoztatásához a JOYSTICK-al jelöljük ki a nevet tartalmazó mezõt. úgy. hogy az képernyõ elvégzett módosításokat és a pont rögzítését nem végzi el a készülék Útpont létrehozása a térkép mutató használatával 1. jelöljük ki vele a tárolni kívánt objektumot (a neve kiemelkedik) 2. majd nyomjuk azt meg a JOYSTICK meg- nyomásával a menü megjelenítéséhez Térkép szimbólum lista 4. Ha mégsem szeretnénk eltárolni. Nyomjuk meg a JOYSTICK gombot. Az útpont automatikusan egy 3 karakterbõl álló számmal lesz jelölve 2. Elérhetjük a képernyõt a Fõ képernyõn a „Mark” ikon kiválasztásával is. amelyet szintén megvál- toztathatunk annak kijelölésével 4. A jelölõ ikon a név felett található. Pillanatnyi pozíciónk útpontként történõ tárolása 1. akkor a kijelzõ alján található parancsok közül válasszuk az „OK”-t és nyomjuk azt meg 5. amíg az útpont képernyõje meg nem jelenik. módosítását teszi lehetõvé. akkor a PAGE gomb meg. Amennyiben a térkép mutató aktív. Ha az útpont minden paraméterét beállítottunk és el szeretnénk tárolni. majd nyomjuk azt meg 3.

majd nyomjuk meg JOYSTICK-ot 2. A JOYSTICK gomb megnyomásával és benyomva tartásá- Útpont jelölése a val lépjünk be az útpont képernyõjébe térképen térképelem 2. Válasszuk a „Map” parancsgombot a kijelzõn. majd nyomjuk meg a JOYSTICK-ot az új pozíció rögzítéséhez 5. létrehozása nem térképi objektumon 1. BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Útpont Útpont létrehozása a térkép mutató használatával. majd adjuk meg a kívánt koordinátákat a meg- jelenõ „numerikus billentyû” segítségével. Az „OK” parancs választásával rögzíthetjük a bevitt adatokat Útpont 3. hanem a pillanatnyi pozíciónk kerül tárolásra! Útpont létrehozása manuálisan. A Find Menu – Keresés funkció segítségével az útpontok Útpont közül válasszuk ki azt. Ennek meg- nyomásával tudjuk a térképen megjeleníteni a kívánt pontot 3. A nyíllal menjünk arra a pontra. ha a JOYSTICK-ot benyomjuk és benyomva is tartjuk. amelyet a készülék automatikusan generál Ha ezt a módszert használjuk. Jelöljük ki a térkép mutatóval a tárolni kívánt pontot a térképen. Természetesen módosíthatjuk az útpont nevét és/vagy készítés jelölõ szimbólumát is manuálisan koordináták Útpont mozgatása a térképen történõ „elhúzásával” begépelésével 1. annak koordinátáinak megadásával 1. mint azt már említettük. Válasszuk ki a pozíciót koordinátákkal tartalmazó mezõt kiválasztása nélkül („Location”). majd nyomjuk meg a JOYSTICK-ot. Ha mégis meggondolnánk magunkat és nem szeretnénk átmozgatni az útpontot. mivel. akkor a JOYSTICK megnyomása elõtt a PAGE gomb segítségével törölhetjük a mûveletet és visszatérhetünk a Fõ menübe Útpont mozgatása 30 . ahol a rögzíteni kívánt pont egy 3 karakterbõl álló számmal lesz jelölve. amelyiket el szeretnénk mozdítani mozgatása 2. akkor nem a térkép mutató által jelzett pont. ahová az útpontot át szeretnénk helyezni. A térkép mutatóval jelöljük ki a pontot a térképen. legyünk nagyon figyelmesek. A „Move” felirat jelenik meg a mutató nyíl alatt 4. Megjelenik az útpont képernyõje.

vagy a Find funkció segítségével kiválasztva 2. majd a JOYSTICK-ot megnyomva az objektum bekerül az útpontok listájába 31 . hogy biztosan törölni kívánjuk-e az szerkeszthetjük útpontot. ha igen a „NO”-t ha mégsem Állomás Bármely térképi objektum útpontként történõ tárolása mentése 1. majd nyomjuk meg az „OK” gombot 4. Az opciós menübõl válasszuk a „Delete Waypoint” menüpontot. Bármikor kiléphetünk a módosításból a PAGE gomb meg- nyomásával. jelölõ ikonján. BÕVEBB Projecting Waypoint – Útpont ÉRTEKEZÉS létrehozása egy már meglévõ útpont. A változtatni kívánt adatot tartalmazó mezõbe belépve a JOYSTICK megnyomása után megjelenõ megfelelõ „billen- tyûzet”. amelyet referenci- aként szeretnénk felhasználni és lépjünk be az annak adatait tartalmazó képernyõre 2. vagy térképi objektumhoz segítségével egy már meglévõ létrehozhatunk egy új útpontot. vagy a térképen kijelölve azt. Lépjünk be az adott térképi objektum adatait tartalmazó menübe. úgy. vagy szimbólumokat tartalmazó lista segítségével megadhatjuk a kívánt adatokat 3. A Find – Keresés menübõl válasszuk ki azt a térképen már létezõ pontot (a megfelelõ kategóriából). a már módosított adatokkal. hogy a változtatások nem kerülnek tárolásra Útpont törlése: 1. vagy a magasságát. Ha minden adatot beállítottunk. koordinátái. Válasszuk ki a képernyõ felsõ részén található opciós menü gombját. és a célirányt Megváltoztathatjuk a nevét. Az irányszöget („Bearing”) tartalmazó mezõbe az elõzõ pont- ban leírtak szerint adjuk meg az új útpont irányszögét a refer- encia ponthoz viszonyítva 5. hogy a létezõ ponthoz viszonyítva útpont. objektum segítségével 1. valamint hozzárendelhetünk egy magasságot („Elevation”) is). vagy térképi objektum segítségével Útpont létrehozása Egy már meglévõ útponthoz. Válasszuk a „YES”-t. illetve törölhetjük is azokat. akkor az útpont adatait tar- talmazó képernyõ alsó részén található „OK” gomb megny- omásával tárolhatjuk azt. Az opciós menübe belépve a „Save As Waypoint” menüsort kiválasztva. A Find – Keresés funkció segítségével válasszuk ki a törölni kívánt útpontot és lépjünk be annak adatait tartalmazó mezõbe 2. A Find – Keresés funkció segítségével válasszuk ki a módosítani kívánt útpontot és lépjünk be annak adatait tar- talmazó mezõbe 2. akkor a kijelzõ alsó részén található „OK” gombot nyomjuk meg az új pont tárolásához Útpont módosítása Adjuk meg a távolságot A már létezõ útpontokat igény szerint bármikor módosíthatjuk. majd nyomjuk meg a JOYSTICK-ot. úgy. Útpont Útpont módosítása: módosítása 1. jelölõ szimbólumát. vagy térképi megadjuk a létrehozni kívánt útpont távolságát és irányszögét. A billentyûzettel Megjelenik egy kérdés. A távolságot („Distance”) tartalmazó mezõben a „numerikus billentyûzet” segítségével adjuk meg a referencia ponthoz vis- zonyított távolságot. majd a megjelenõ menüsorból a „Project Waypoint” menüsort és nyomjuk meg a JOYSTICK-ot 3. Ha megadtuk az adatokat (természetesen itt is módosíthatjuk az útpont nevét.

útkeresztezõdések kategóriáival. Az egyik lehetõség a név szerint („By Name”). pontként léphetünk be. A keresés menü a következõ kategóriák megtekintését. míg a másik a közeli („Nearest”) keresése.Lehetõségünk van ezeknek a pontoknak a név szerinti keresésére. szállodák. illetve térképei objektumra (települések. pozíciónkat A menübe legegyszerûbben a FIND gomb megnyomásával használja visz. szerinti kijelzés a kórházak…stb listája Térképmutató használatakor Addresses – Címek: Pontos címek keresését teszi lehetõvé annak adatainak megadásával (utca név. amely vagy a pillanatnyi pozíciónkat. vagy vagy név (By Name) koordinátákkal manuálisan megadott pont. azon- nal megjelenik a kérdés és rögtön kiválaszthatjuk a keresési feltételt. ahol mindkét keresési metódus használható. akkor a kereshetõ kategóriák listája kibõvül a fontosabb pontok. esetleg a település neve és irányítószáma megadásával kereshetõ Néhány kategória kétféle módszerrel kereshetõ. házszám. BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Keresés Menü Find – Keresés A keresés menüjébõl rákereshetünk bármely eltárolt pontra (útpont). A Keresés képernyõ pill. esetleg település. hogy a hozzánk legközelebb találhatókat mutassa meg a készülék. címek. Elem információs oldala 32 . irányítószám) Intersections – Útkeresztezõdések: Két utcanév. Ha Mapsource Metroguide térképeket is használunk. Ott. vagy a térkép mutató nyíl által meghatározott pozíciót veszi alapul. autópálya kijárók…). de kérhetjük azt is. illetve az azonnali navigáció elindítását teszi lehetõvé: Legközelebbi (Nearest) Waypoints – Útpontok: Bármely a térképen felvett. vagy egy útvonal szerinti kijelzés létrehozásakor elkészített fordulópont lehet Favorites – Kedvencek: A gyakran használt útpontjaink listája Cities – Városok: Az alaptérképen található települések Interstate Exits – A közeli autópályákon található autópálya Legközelebbi (Nearest) kijárókat tartalmazza kategorizálva vagy név (By Name) Points of Interest – Fontos pontok: Éttermek.

Ha erre rányomunk. A képernyõ alján megtaláljuk a „GOTO” – közvetlen navigá- ció. amelyet valamilyen oknál fogva (pl. majd nyomjuk meg azt. Ez tartalmazza az útpont nevét. jelölõ ikonját. A FIND gomb megnyomása után (vagy a menübõl történõ Útpont találati lista belépés után) válasszuk ki a „Waypoints” opciót. A megjelenõ listából válasszuk a JOYSTICK segítségével a keresett pontot. A listából kikereshetjük az útpontjainkat név szerint. vagy a térkép mutató által jelzett pozícióhoz képesti távolságát és irányszögét. vagy az „OK” parancs kiválasztásával visszaléphetünk 4. Válasszuk ki a nekünk leginkább megfelelõt. vagy a vadász/horgász információkat („View Hunt Ad Fish”). vagy számát.: gyakran használatos…) kitüntetetten szeretnénk kezelni. majd nyomjunk rá a JOYSTICK-al 2. valamint a pillanatnyi pozíciónkhoz. létrehozhatunk egy új útpontot. a „MAP” parancsot választva megjeleníthetjük azt a térképen. Az opciós menüt megnyitva hozzáadhatjuk a kedven- ceinkhez („Add To Favorites”). azonnal megjelenik a kérdés. Kedvencek kategória Ebben a listában a keresés teljes mértékben megegyezik az útpontok közötti kereséssel. Ha egy útpon- tot kiválasztunk. megtekinthetjük a Nap/Hold adatokat („View képernyõ Sun And Moon”). referenci- apontként használva a kiválasztott pontot („Project Útpont információs Waypoint”). „Waypoint” opcióján belül találjuk meg. Megjelenik az útpont adatait tartalmazó információs képernyõ 3. hogy név szerint („By Name”). magasságát. BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Útpont keresése Keresés menü Az általunk létrehozott és eltárolt útpontokat a Find – Keresés menü. 33 . vagy a pozíciónkhoz képesti távolság sorrendjében is. vagy egy meglévõ útvonalhoz („Add To Route”). Útpont keresése 1. akkor megjelenik annak adatait tartalmazó információs képernyõ. vagy pedig a közelség („Nearest”) szerint szeretnénk az útpontjainkat tartalmazó listát megjeleníteni. vagy bármely térképi objektumot. koordinátáit. Lehetõségünk van újrapozícionálni a pontot az adott helyzetünknél („Reposition Here”). „Map” – térképen megmutat és az „OK” parancsgombokat. Itt a „GOTO” parancsot választva azonnal elindíthatunk egy légvonalban történõ. vagy akár el is törölhetjük azt („Delete Waypoint”) Keresés a kedvencek között Kedvencek közé betehetjük azokat az útpontjainkat. közvetlen navigációt a pont felé.

Ha erre rány- omunk. valamint a távolságát és irányszögét a pillanatnyi pozíciónkhoz. majd nyomjunk rá a JOYSTICK-al 2. azonnal megjelenik a kérdés. Város keresése: A Keresés menüjében a „Cities” opciót választva tudunk az alaptérképen jelzett települések között keresni. vagy a közelség szerint. Válasszuk ki a nekünk leginkább megfelelõt. vagy hoz- záadhatjuk egy útvonalhoz is. vagy pedig a közelség („Nearest”) szerint szeretnénk a kedvenceinket tartalmazó listát megjeleníteni. BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Keresés Menü 1. Válasszuk ki a nekünk leginkább megfelelõt. A FIND gomb megnyomása után (vagy a menübõl történõ belépés után) válasszuk ki a „Favorites” opciót. 1. A FIND gomb megnyomása után (vagy a menübõl történõ belépés után) válasszuk ki a „Cities” opciót. „MAP”. akkor a karakterek bevitele során (az elsõ karaktertõl kezdve) a készülék a megadott karaktereknek megfelelõen folyamatosan frissíti az alsó mezõt. A kijelzõ alján itt is megtalálhatjuk a „GOTO”. A JOYSTICK megnyomása után beléphetünk ebbe a mezõben. Megnyomva a JOYSTICK-ot. A továbbiakban hasonlóan járjunk el. Ha erre rány- omunk. amelyben a bevitt betûknek megfelelõen. Ha a név szerinti keresést választjuk. A kiválasztott település eltárolhatjuk útpontként. majd nyomjunk rá a JOYSTICK-al A Legköz. A keresés itt is történhet név-. városok listája 2. megjelenik a település adatait tartalmazó információs képernyõ 3. azonnal megjelenik a kérdés. hogy név szerint („By Name”). vagy a mutató nyíl által meghatározott pozí- cióhoz viszonyítva. „OK” parancsbillentyûket. ahol már a JOYSTICK FEL/LE mozgatásával kiválaszthatjuk a keresett települést. mint ahogy azt már az elõzõekben ismertettünk Város információs 34 képernyõ . mint azt az útpon- toknál már ismertettünk. méretét (lakosok száma szerint katego- rizálva). „találati” sorrendben megadja az azzal leginkább mege- gyezõ településneveket. amelyek hasonló módon funkcionál- nak. hogy név szerint („By Name”). vagy pedig a közelség („Nearest”) szerint szeretnénk a listát megjeleníteni. Kedvencek lista Az egyes településekhez tartozó információs ablak tartal- mazza annak nevét.

milyen szerviz van…). Az alul található két adat- mezõben láthatjuk azt. Megjelenik a kijelzõn a közeli kijárók listája. Ha kiválasztottuk a megfelelõt. hogy a kiválasztott autópálya-kijáró Kijárók listája milyen távolságban. szálloda. hogy milyen típusú kijárót szeretnénk keresni. Használjuk a képernyõ felsõ részén található opciós menüt. hogy az adott kijáró melyik autópályán található. megtekinthetjük azt. majd nyomjuk meg a JOYSTICK-ot 4. A kijelzõ alsó részén három parancsbillentyût találunk. Néhány kijárónál a szolgáltatások külön-külön is fel vannak sorolva (milyen típusú. a kijáró kereséséhez 3. ben- zinkút…). A felnyíló menübõl válasszuk ki azt. és milyen irányban található a pillanat- nyi pozíciónkhoz képest 5. vagy hozzá szeretnénk rendelni egy útvonalhoz Szerviz lista 35 . hogy az adott kijárónál milyen szolgáltatá- sokat érhetünk el (pihenõhely. Itt megjelenik a kijáró neve. BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Autópálya-kijáró keresése Keresés menü Kijárati Ebben a listában kizárólag csak a közeli kijárókat mutatja típusok meg a készülék. hogy milyen szol- gáltatások érhetõek el az adott kijárónál. amelyen található. Válasszuk az „Exits” menüpontot. A megjelenõ kijárók között a JOYSTICK gombbal lépked- hetünk és választhatjuk ki azt. A „MAP”-ot választva a térképen is Kijárat információs kép. üzemanyag kapható. kedvencként szeretnénk tárolni. A „GOTO” parancsot választva elindíthatjuk a navigációt a kiválasztott kijáró felé. A következõ adatmezõben találjuk meg azt. Az autópálya kijáró információs képernyõje listája megmutatja azt is. Az adatait tar- talmazó mezõben láthatjuk azt is. amelyiket szeretnénk 6. A FIND gomb megnyomásával lépjünk be a keresés menübe 2. 1. étterem. Az alsó két adat- mezõben leolvashatjuk a távolságát és irányát a pillanatnyi pozíciónkhoz viszonyítva 7. nyomjuk meg a JOYSTICK gombot az adatainak a megjelenítéséhez. ha a pontot útpontként. az autópálya neve. illetve az „OK”-t választva visszatérünk a közeli kijárók listájába 8. milyen étterem található.

Válasszuk ki a megfelelõt. függetlenül attól. akkor a JOYSTICK meg- nyomásával megjelenik annak információs képernyõje. ha a „Food & Drink” kategóriát kiválasztjuk. Nyomjuk meg a FIND gombot a keresés menüjének megje- lenítéséhez 2. majd nyomjuk meg a JOYSTICK gombot a választott kategóriának megfelelõ adatok megje- lenítéséhez 5. – segélykérés és kormányzati hivatalok Az esetek többségében ezek a kategóriák további alkategóriákat tar- talmaznak. hogy az milyen típusú. illetve az opciós menüben eltárolhatjuk azt útpontként. hogy a megjelenítés név szerint („By Name). majd a JOYSTICK megnyomásával lépjünk be ebbe. útkeresztezõdés keresésének opcióival együtt nem elérhetõ. kedvencként. és ilyenkor csak a kiválasztott kategóriának megfelelõeket jeleníti meg a készülék. vagy a közelség szerint („By Nearest”) történjen. Például. közintézményt…stb. halvány szürke színnel jelenik meg. az utca-házszám. valamint hasonló módon alkalmazhatjuk az opciós menü funkcióit is. vagy megjeleníthetjük az objektumot a térképen („MAP”). majd nyomjuk azt meg az információs képernyõ megje- lenítéséhez A Legközelebbi 7. majd ismét nyomjuk meg a JOYSTICK gombot a típusok megjelenítéséhez 4. Az érdekes pontok keresésénél az alábbi kategóriák közül választhatunk: Food & Drink – étel & ital Lodging – szállás Attractions – látványosság Entertainment – szórakozás Shopping – vásárlás Services – szolgáltatás Érdekes pontok listája Transportation – utazás Emergency & Govt. amely egy nemzetközi láncnak a tagja (pl. akkor megadhatjuk azt. szállodát. Válasszuk ki a megfelelõt. Az opciós menüben megadhatjuk azt. Ha kijelölünk egy objektumot a listából. A megjelenõ listából válasszuk ki a megfelelõt a JOYSTICK- al. minden egyes étterem megjelenik a kijelzõ. Ügyeljünk arra. hogy bennünket konkrétan milyen jellegû étkezési lehetõség érdekel. de választhatjuk az „All Type” – Összes kategória parancsot is. Az alsó parancsgombokkal elindíthatjuk az azonnali navigá- gyorsétkezdék listája ciót („GOTO”). akkor a Keresés Menü keresés funkcióban ez az opció. 1. Név szerinti keresésnél a név beírásához használjuk a megjelenõ „billentyûzetet” 6. Megjelennek a kategóriák 3. amelyen az Ételek és Italok alsó részen az elõzõekben ismertetett parancsgombokat is megtaláljuk. akkor a neve csak egyszer jelenik meg. hogy ha a készülékre nincs feltöltve Mapsource Metroguide térkép.: McDonald’s). Ha olyan éttermet választunk. vagy hozzárendelhetjük egy útvonalhoz is 36 . BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Érdekes pontok (POI) keresése Ezt a funkció akkor használjuk ha meg szeretnénk találni egy étter- met. A JOYSTICK-al válasszuk a „Point of Interest” menüsort.

Válasszuk ki az „Address” menüpontot. mint azt az elõzõekben már ismertettük 8. Most jelöljük ki a „Street” mezõt az utca nevének megadásához 5. keresztezõdés keresése Keresés menü Megadhatjuk az utca nevét és a házszámot a kereséshez. Adjuk meg a „Number” mezõben a „billentyûzeten” keresztül a házszámot Érdekes pontok Info kép. A FIND gomb megnyomásával lépjünk be a keresés menüjébe 2. ha ez szükséges (a keresés az utóbbi két adat nélkül is elvégezhetõ. A kijelzõ alsó részén található parancs gombok (GOTO. így az bekerül a „Street” mezõbe. megadá- suk nem feltétlenül szükséges) 7. Az opciós menüben elérhetjük: Add To Favorites – hozzáadás a kedvencekhez Cím keresése képernyõ Add To Route – hozzáadás útvonalhoz Project a Waypoint – útpont létrehozása referencia pont alapján Save as Waypoint – tárolás útpontként View Sun & Moon – nap/hold adatok megtekintése View Hunt & Fish – vadász/horgász adatok megtekintése Cím megadása 37 . nyomjuk meg a JOYSTICK gombot. BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Cím. Ha a listából kiválasztottuk a nevet. MAP) itt is hasonló módon alkalmazhatóak. Cím keresése: 1. ha már néhány karakter már bevittünk az utca nevébõl 6. akkor ez a keresési funkció sem elérhetõ. 4. A megjelenõ listából is kiválaszthatjuk. Ismételjük meg ezt az eljárást a város név („City”) és az irányítószám („Postal Code”) beviteléhez is. A JOYSTICK gomb megnyomása után a „billentyûzeten” adjuk meg az utca nevét. FIGYELEM: Ha a készülékbe nincs betöltve Mapsource Metroguide térkép. A megjelenõ lista a betöltött térkép által lefedett területen belül jeleníti meg a találatokat. majd nyomjuk meg a JOYSTICK gombot 3.

A megje- lenõ listából is kiválaszthatjuk. Ha beléptünk egy objektum információs képernyõjébe. A „billentyûzeten” adjuk meg az elsõ utca nevét. majd nyomjuk Keresés Menü meg a JOYSTICK gombot 3. de ez nem feltétlenül szükséges 6. akkor a kijelzõ alján található „GOTO” parancsot kiválasztva elindíthatjuk felé a navigációt. Válasszuk ki a „First Street” mezõt. Az opciós menüben elérhetjük: Add To Favorites – hozzáadás a kedvencekhez Add To Route – hozzáadás útvonalhoz Project a Waypoint – útpont létrehozása referencia pont alapján Save as Waypoint – tárolás útpontként View Sun & Moon – nap/hold Infor- adatok megtekintése mációs View Hunt & Fish – vadász/ képernyõ horgász adatok megtekintése opciók Utca keresésehez beviteli billentyûzet A GOTO funkció használata egy célponthoz történõ navigációhoz A GOTO funkció egy azonnali. illetve minden egyes adat- nál megtekinthetjük a találati minõséget is százalékban megadva („Match Quality”) 7. Az eljárás megegyezik a 4. város. légvonalban történõ nav- igációt indít el a kijelölt célponthoz (útpont. OK) itt is hasonló módon alkalmazhatóak. pontban ismertetekkel. A megfelelõ objektumot kijelölve. mint azt az elõzõekben már ismertettük 8. vagy a Navigációs képernyõt. Információs GOTO funkció aktiválása képernyõ „Goto” gomb 1. majd lépjünk be a kiválasz- 38 tott objektum információs képernyõjére és a JOYSTICK gombbal jelöljük ki a „GOTO” parancsot 2. Használjuk a keresés funkciót. BÕVEBB Útkeresztezõdés keresése: ÉRTEKEZÉS 1. ha már néhány karakter már bevittünk az utca nevébõl 5. A megjelenõ listában megtaláljuk a keresési feltételeknek leginkább megfelelõ találatokat. POI). Hasonló módon megadhatjuk a város nevét („City”) és az irányítószámot („Post Code”) is. majd nyomjuk meg a JOYSTICK gombot a lista megjelenítéséhez 4. A FIND gomb megnyomásával lépjünk be a keresés menüjébe 2. Most jelöljük ki a „Second Street” mezõt a második utca nevének megadásához. A Keresztezõdés keresése kijelzõ alsó részén található parancs gombok (GOTO. MAP. Nyomjuk meg a JOYSTICK gombot a navigáció elindításához . Válasszuk ki az „Intersection” menüpontot. majd a JOYSTICK-ot megnyomva megjeleníthetjük a hozzá tartozó adatmezõt. A navigálás megkönnyítése érdekében használjuk a Térképes.

Válasszuk ki azt. akkor ajánlatos azt egy PC-n létrehozni a megfelelõ programok segítségével (Mapsource. szaggatott vonalat kiválasztva. BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Útvonal létrehozása és annak használata Útvonalak Az útvonal egy. A üres. így belépünk az útvonal létrehozás képernyõjére 3. majd a JOYSTICK-ot megnyomva a keresés menüjébe lépünk 4. Az útvonalat létrehozhatjuk és módosíthatjuk az Útvonal képernyõjén. míg az útpontokat hozzáadhatjuk a keresés menüjébõl. G7ToWin…). majd nyomjuk meg a JOYSTICK gombot. A „Waypoint opcióa Keresés Added Successfully” üzenet jelenik meg a kijelzõn info-ban 39 . (Add az útvonalhoz) delni. A már létezõ útvonalakhoz bármikor utólagosan is hozzárendelhetünk egy új útpontot. A keresés menü bármelyik funkcióját használva kiválaszt- hatjuk az útvonalba beilleszteni kívánt útpontot/objektumot. Lépjünk be a Fõ menü „Route” menüpontjába. az útpontok által meghatározott szakaszok- ból álló vonal. Válasszuk ki az itt található opciós menü „Add To Route” menüpontját. Útvonal létrehozása: 1. a használaton kívüli hogy hány útvonal létrehozására van még lehetõségünk útvonalak számával 2. Válasszuk ki a megfelelõ objektumot a keresés menüben (a már ismertetettek szerint). Ezt megnyomva megjelenik az már létezõ útvonalakat tartalmazó lista „Add to Route” 3. A JOYSTICK-al jelöljük a „New” parancsot. majd lépjünk be annak az infor- mációs képernyõjébe 2. Ha nagyon összetett az útvonalunk. majd azt onnan feltöl- teni a GPS-be. elsõ és utolsó pontjának nevébõl létrehozott névvel lesz jelölve A már létezõ útvonal végéhez bármikor hozzáadhatunk további pontot (-kat) a keresés menü használatával. Fugawi3. pontban ismertetett folyamatot. Útvonal az útpontok Útpont hozzáadása létezõ listájával útvonalhoz a keresés menüjébõl: 1. Az eTrex Legend 20 különbözõ útvonal eltárolását teszi lehetõvé. Itt a kijelzõ Útvonal képernyõ az alján megtaláljuk az új útvonalához szükséges „New” útvonalak listájával és parancsot. majd lépjünk be annak információs képernyõjére. A további pontok megadásához ismételjük meg a 3-4. valamint ennek a jobb oldalán láthatjuk azt is. és itt válasszuk ki a kijelzõ alsó részén található „OK” parancsot. Az útvonal automatikusan az azt alkotó. A kiválasztott pont bekerül az útvo- nalat alkotó pontok listájába 5. Minden egyes útvonal 50 útpontot tartalmazhat. majd nyomjuk azt meg. amelyikhez a pontot hozzá szeretnénk ren. majd nyomjuk azt meg. vagy térképi objektumot.

Itt válasszuk ki a „Delete” menüpontot. majd nyomjuk utótag jelzi meg a JOYSTICK gombot. A másolt útvonal adatai lesznek a képernyõn láthatóak. Most lépjünk be a képernyõ opciós menüjébe 2. Az útvonalakat tartalmazó képernyõn jelöljük ki azt. Az útvonalat alkotó pontok az eredeti sor- rendhez képest fordított sorrendbe kerülnek Útvonal másolása 1. Most lépjünk be a képernyõ opciós menüjébe 2. Az útvonalakat tartalmazó képernyõn jelöljük ki azt amelybõl – az eredetiket „1” az összes pontot el szeretnénk távolítani. de egy 1-es számmal a végén. A készülék visszaáll a gyárilag 40 megadott alapértékekre . Válasszuk a „Restore Defaults” menüpontot. Itt válasszuk ki a „Remove All” menüpontot. majd nyomjuk meg a JOYSTICK gombot. Ezután az így létrehozott új útvonalat igény szerint átnevezhetjük. Válasszuk a „Reverse Route” menüpontot és nyomjuk meg a JOYSTICK-ot. majd nyomjuk meg a JOYSTICK gombot. amely- bõl az összes pontot el szeretnénk távolítani. BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Útvonalak Útvonal módosítása Az összes pont eltávolítása 1. akkor válasszuk a „Yes” parancsot és nyomjuk azt meg Útvonal megfordítása 1. amelynek a neve az eredeti név lesz. Ha valóban végre szeretnénk hajtani a törlést. Megjelenik a kijelzõn a „Do you really want to delete route? – Valóban törölni kívánja az útvonalat?” üzenet. Most lépjünk be a képernyõ opciós menüjébe 2. akkor válasszuk a „Yes” parancsot és nyomjuk azt meg Útvonal törlése üzenet Útvonal jellemzõinek gyári alapbeállítása 1. amely- bõl az összes pontot el szeretnénk távolítani. Az útvonalakat tartalmazó képernyõn jelöljük ki azt. Ha valóban végre szeretnénk hajtani a törlést. majd nyomjuk meg a JOYSTICK-ot. majd nyomjuk meg a JOYSTICK gombot. Válasszuk a „Copy Route” menüpontot és nyomjuk meg a JOYSTICK-ot. amely- bõl az összes pontot el szeretnénk távolítani. majd nyomjuk meg a JOYSTICK-ot a törléshez. Az útvonalakat tartalmazó képernyõn jelöljük ki azt. módosíthatjuk Útvonal lista két másolt Útvonal törlése útvonallal 1. Megjelenik a kijelzõn a „Do Útvonal opciós menü you really want to remove all waypoints from the route? – Valóban törölni kívánja az összes útpontot az útvonalból?” üzenet. Az útvonalakat tartalmazó képernyõn lépjünk be az opciós menübe 2. Most lépjünk be a képernyõ opciós menüjébe 2. majd nyomjuk meg a JOYSTICK-ot a törléshez.

hogy a beilleszteni kívánt pont Útvonal képernyõ útpont. város. majd ismét nyomjuk meg a JOYSTICK gombot Útvonalat alkotó pont cseréje egy másik pontra 1. amely elé az új pontot be szeretnénk illeszteni. Válasszuk ki az adott útvonal útpont listájából a megtekin- teni kívánt útpontot. majd nyomjuk meg a JOYSTICK-ot. Válasszuk a „Review” menüpontot. a kijelölt helyre Útpont eltávolítása az útvonalat alkotó pontok közül Útvonal útpont 1. Megjelenik a keresés listája. Válasszuk a „Change” menüpontot. a cseréjéhez kijelölt helyre 41 . Megjelenik a keresés listája. Válasszuk a „Remove” menüpontot. majd nyomjuk meg a JOYSTICK gom- bot. Válasszuk az „Insert” menüpontot. akkor keressük meg azon belül a beilleszteni kívánt pontot. útpont listával 3. Megjelenik a pont adatait tartalmazó. Ha kiválasztottuk a megfelelõ kategóriát. város. A Keresés menü az információs képernyõ. majd nyomjuk meg a JOYSTICK-ot az opciós menü megje- lenítéséhez 2. legyen. kedvenc…stb. Jelöljük ki azt az útpontot az útvonalat alkotó útpontok opciós menü listájában. majd ismét nyomjuk meg a JOYSTICK gombot. majd nyomjuk meg a JOYSTICK-ot. majd ismét nyomjuk meg a JOYSTICK-ot. információs képernyõ. akkor keressük meg azon belül a beilleszteni kívánt pontot. majd ismét nyomjuk meg a JOYSTICK gombot. amelyben kiválaszthatjuk. Megjelenik az útpont információs képernyõje 3. hogy a beilleszteni kívánt pont útpont. amely egy másik pontra szeretnénk cserélni. kedvenc…stb. majd nyomjuk meg a JOYSTICK-ot az opciós menü megje- lenítéséhez 2. BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Útvonal módosítása – folytatás Útvonalak Útvonalpontok adatainak visszanézése: 1. Az „OK” parancsot kiválasztva visszaléphetünk az eredeti útvonal listába Útpont beszúrása az útvonalat alkotó útpontok közé 1. amelynek az alján az „OK” parancsot Útvonal útpont kiválasztva beilleszthetjük az útvonalat alkotó pontok közé. Ha kiválasztottuk a megfelelõ kategóriát. majd nyomjuk meg a JOYSTICK-ot az opciós menü megjelenítéséhez 2. Megjelenik a pont adatait tartalmazó. Megjelenik az útpontra vonatkozó opciós menü 2. amelyben kiválaszthatjuk. Jelöljük ki azt a pontot. 3. amely el szeretnénk onnan távolítani. amelynek az alján az „OK” parancsot kiválasztva beilleszthetjük az útvonalat alkotó pontok közé. legyen. Jelöljük ki azt a sort az útvonalat alkotó útpontok listájában.

amelyhez hozzá az egér elvonszolásával szeretnénk adni további pontokat. Jelöljük ki a mozgatni kívánt pontot. Végezzük el az elõzõ folyamatban ismertetett eljárás 1. 2. záadás egy végponthoz Válasszuk az „OK” parancsot. A mutatónyíllal álljunk rá a moz- gatni kívánt pontra majd nyomjuk meg ismét a JOYSTICK-ot. megjelenik az ide vonatkozó útvonal opciók opciós menü. pontját 2.. akkor ott új útpontot hoz létre a Útvonal útpont hoz- készülék és meg is jelenik annak információs képernyõje. Az „Add” felirat jelenik meg a vonal mellett 3. A JOYSTICK gombbal mozgassuk át a pontot az útvonalon belül a kívánt helyre. amely a térképen még nincs jelölve. A JOYSTICK-al jelöljük ki az útvonal azon végét. BÕVEBB Útvonal útpontjának áthelyezése az útvonalon belül ÉRTEKEZÉS 1. majd nyomjuk meg azt. Megjelenik a kijelzõn az útpont és a nagyítási léptéknek megfelelõ térképszelvény. objektu- mot. majd nyomjuk meg. Ezek után a JOYSTICK-al a kívánt helyre mozgathatjuk a pontot és a JOYSTICK megnyomásával fixálhatjuk az új pozícióját. Válasszuk a „Move” menüpontot. Jelöljük ki a mozgatni kívánt pontot. amelyen az útvonal ábrázolva van 3. akkor az elvékonyodik).Válasszuk ki azt az útvonalat az útvonal listából. Válasszuk ki az „Add Turns” menüpontot és nyomjuk meg. ahol a rögzített pont képernyõn már látható. Megjelenik a „Move” felirat az útpontnál. ha az útvonal valamelyik végét jelöljük ki 4. így ismét nyomjuk meg rajta a JOYSTICK-ot. Új útpont hozzáadása az útvonal valamelyik végéhez gatása rákattintással és 1. Figyeljünk arra. majd nyomjuk meg a JOYSTICK-ot az opciós menü megjelenítéséhez 2. majd nyomjuk meg a JOYSTICK-ot. Válasszuk ki a „Review” menüpontot. hogy be is kerüljön az útvonalat alkotó pontok közé 42 . A mutató nyíllal álljunk rá az útvonal azon szakaszára. amelyhez további pontot (-kat) szeretnénk hozzáadni. majd nyomjuk ezt meg. Megjelenik a térkép. A JOYSTICK-al jelöljük ki a térképen azt a pontot. Válasszuk a kijelzõ alján található „MAP” gombot. Meg- nyomásával a kijelölt helyen új útpontot hoz létre a készülék és az „OK” parancs kiválasztásával hozzá is adja azt az útvonalhoz Útpont beszúrása az útvonalat alkotó útpontok közé 1. majd ismét nyomjuk meg Útvonalak a JOYSTICK gombot 3. amelyet be szeretnénk szúrni az útvonalba. Ha most meg- Térkép képernyõ nyomjuk a JOYSTICK-ot. majd nyomjuk meg a JOYSTICK-ot az útpont adatainak megjelenítéséhez. majd nyomjuk meg a JOYSTICK-ot 2. Ha olyan pontot választunk. Itt nyomjuk meg a kijelzõ alsó részén található „MAP” parancsot 3. (ezzel természetesen módosítottuk az útpont régi pozícióját is) Útvonal útpont moz. A JOYSTICK-al most szabadon választhatunk a térképen. A beren- az Útvonal térkép- dezés visszatér a térképes képernyõre. majd nyomjuk meg a JOYSTICK-ot az opciós menü megjelenítéséhez 2. majd nyomjuk meg ismét a JOYSTICK-ot Útvonal útpontjának elmozdítása a térképen: 1. ahová be szeretnénk szúrni egy újabb forduló pontot (ha ráállunk a vonalra. hogy ez az opciós menü csak abban az esetben jelenik meg.

illetve a „Remove” menüpontot. majd nyomjuk meg a JOYSTICK-ot 2. vagy a Navigációs képernyõt használjuk. Ha a Térképes képernyõre váltunk. következõ pontot Navigáció egy útvonalon Egy útvonalon történõ navigációra vagy a Térképes. láthatjuk az útvonal optimális vonalát (légvonalban). Navigációs képernyõ a Célirány mutatóval 1. vagy megtekinteni kívánt pontra és nyomjuk azt meg. valamint az egyes útpontokat. pont- jában leírtakat 2.-n 43 . BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Az útvonalat alkotó pont megtekintése. és 2. Útvonalak vagy eltávolítása onnan 1. valamint az útvonalunkat 5. A navigáció megszakításához válasszuk a mindegyik képernyõ üzemmód opciós menüjében megtalálható „Stop Navigation” menüpontot. Válasszuk ki a kívánt útvonalat az útvonalakat tartalmazó listából. Végezzük el az elõzõleg ismertetett folyamat 1. ha azt el szeretnénk távolítani onnan Útvonalon belül új útpont hozzáadása Az útvonal következõ pontjának megtekintése: 1. A megjelenõ opciós menübõl válasszuk a „Review” menüpontot. A JOYSTICK segítségével mozgassuk a mutató nyilat az eltávolítani. Mindkét képernyõt használjuk a pontosabb navigáció érdekében 6. majd nyomjuk meg a JOYSTICK-ot 2. ha csak annak adatait szeretnénk megtekin- teni. láthatjuk a pozíciónkat jelölõ háromszöget és a térképet. A térképen nyomon köve- thetjük a mozgásunkat. Nyomjuk meg ezt és a meg- jelenõ opciós menüben a „Next” menüpontot választva a készülék megmutatja a kijelölt pontot sorrendben követõ. vagy az útvonalat ábrázoló képernyõn a „STOP” parancsot Navigálás útvonal mentén a Térképkép. Kiválaszthatjuk bármely pontot. Válasszuk a „MAP” parancsot az útvonal térképen történõ megjelenítéséhez 3. Most válasszuk ki a kijelzõ alján található „Navigate” paranc- sot és nyomjuk meg 3. A Navigációs képernyõn egy kompassz és egy irányt mutató nyíl lesz a segít- ségünkre. Jelöljük ki a bejárni kívánt útvonalat az útvonalak listájából. Megjelenik a navigációs képernyõ 4.

A JOYSTICK-al válasszuk ki a megjeleníteni kívánt adat típust. 44 . BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Útvonalak Az útvonalat leíró képernyõ adatmezõi Ha elindítjuk egy kiválasztott útvonalon a navigációt. amelyek speciálisan az útvonalon történõ navigációra jellemzõ és azt segítõ adatok lesznek leolvashatók. majd nyomjuk azt meg 2. Az itt kiválasztható adattípusok csak itt választhatóak. majd nyomjuk azt meg Pont távolsága szemben a szakasz távolsággal. Az adatmezõkben megjelenõ adatok igény szerint módosíthatóak. A szakasz információk lekéréséhez válasszuk a szakasz záró útpontját. Az útvonalat leíró képernyõn jelöljük ki a JOYSTICK-al a módosítani kívánt adatmezõt. Az alábbi adatok közül választhatunk: Distance to Point – A pillanatnyi pozíciónk és a következõ útpont közötti távolság Leg Course – Irányszög az útvonal két útpontja között Leg Distance – Távolság az útvonal két útpontja között Adatmezõ opciós menü Leg Time – A szükséges idõ az útvonal egyik pontjából a következõ pontjába történõ megérkezéshez ETA to Point – Az egyes pontokhoz történõ megérkezés becsült idõpontja ETE to Point – Az egyes pontok eléréséhez szükséges becsült idõ Sunrise At Point – Napkelte az adott pontnál Sunset At Point – Napnyugta az adott pontnál Pointer – Irányt mutató nyíl a következõ útpont felé Adatmezõben megjeleníteni kívánt adat kiválasztása 1. adatmezõket tartalmazó képernyõknél nem elérhetõek. más. akkor ennek az útvonalnak az egyes pontjait ábrázoló képernyõn két adatmezõ jelenik meg.

Ezen a bejárt úton anélkül navigálhatunk. vagy a Track-log mentésekor idõ alapra. a memóriában eltárolt track log-on bármikor újra navigálhatunk. hogy közben útpontokat kellene rögzítenünk. hogy egy. mindkét irányban.(„Begin”) és a vég. mentéskor segíthet a A track-eket tartalmazó képernyõ opciós menüjében meg. A rögzítés automatikusan történik. A készülék 10 bejárt utat képes a memóriájában eltárolni. mivel az adott track a képernyõn kezdõ. Éppen ezért. 45 . Track-log késõbbi beazonosításakor. akkor induláskor mindenképpen töröljük az aktív log-ot. amint a készülék képes a mûholdak által sugárzott jeleket pozíció meghatározásra Track képernyõ használni. akkor a készülék elkezdi felülírni az elõzõleg rögzített adatokat. százalékban megadva. hogy a tárolás elérte a 100%-ot. Azt. Az eTrex Legend képes ezeknek az adatoknak a késõbbi használatára. találjuk az összes tárolt track log törlésének a lehetõségét. Ha már hosszú ideje nem volt szükségünk a track log-ra. míg minden egyes pont tartalmazza a hozzá tartozó pozíció és idõ adatokat. akkor a „Clear” parancs segítségével törölhetjük azt. BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Track Log használata – Áttekintés Track képernyõ Mozgás közben az eTrex Legend kijelzõjén egy pontokból álló vonal rajzolja az általunk megtett utat. töröljük a Track-logot. A „TracBack” funkció hatékony használatához új túra kezdetekor vagy A track tárolás intervallumát beállíthatjuk. de választhatjuk az automata rögzítési metódust is. a 99%-os töltöttség esetén tároljuk el a track log-ot a memóriában. Ebben az esetben törlõd- nek az elõzõleg rögzített légnyomás és magasság adatok is. ha nem szeretnénk adatot veszíteni. Ha szükségünk lesz a TrackBack funkcióra a visszanav- igáláshoz. A TrackBack funkció lehetõvé teszi a már bejárt úton a Track a Fõ Térkép mindkét irányban történõ navigációt. Amikor a kijelzõn látjuk. hogy az aktív log mennyi helyet foglal a memóriában a kijelzõ felsõ részén olvashatjuk le. elkezdi a memóriájában tárolni az utunkat. távolság. A track log pontjai pontosan leírják az általunk bejárt utat.(„End”) pontjával van jelölve. Még ennél a beállításnál is lehetõségünk van a készülék A megfelelõ elnevezés érzékenységének a szabályozására. valamint a track rögzítés bekapcsolt állapotban van. Ezt a vonalat hívjuk Track Log-nak. Ez azt jelenti.

Jelöljük ki és nyomjuk meg a JOYSTICK-al a „Save” gom- bot. az általa határolt terület nagyságát. A listában lépjünk rá. Itt beállíthatjuk. belépünk a Navigációs képernyõre. illetve a kiválasztott metódus Gyakorira vagy Kevésbé intervallumát („Interval”) is beállíthatjuk gyakorira. Rögzítési kiválaszthatjuk a rögzítési metódust („Record Method”): módok opciói . majd nyomjuk azt meg. A navigáció elindul. Válasszuk a „Setup Track Log” menüpontot. hogy milyen irányban szeretnénk a navigációt lefolytatni („To End” – elejétõl a Track mentési beállítások végéig.Auto – automatikus . BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Track képernyõ Track Log tárolása és használata: 1. Lépjünk be a Fõ menü „Track” pontjába. Itt láthatjuk a track log nevét (automatikusan elnevezi a Elmentett trackek tároláskor a készülék. a „Show On Map” parancsot az ellenõrzõ kockájával. a rögzített track-ek listáját. vagy a dátu- mot. vagy a Térképes képernyõt a navigáció megkönnyítése érdekében TracBack beállítások Track rögzítés beállításai: 1. de itt igény szerint átnevezhetjük). Használjuk ezt. Lépjünk be a Fõ menü „Track” menüjébe. megjelenik a tárolt track-ek listájában 5. valamint a „TrackBack” és az „OK” parancsgombokat 7. majd nyomjuk meg a JOYSTICK-ot a rögzített track képernyõjének megjelenítéséhez 6. majd nyomjuk meg azt az opciós menü megjelenítéséhez 2. ha felül szeretnénk írni. felülírja-e a régi adatokat (a Track log beállítási menü „Wrap When Full” ellenõrzõ ablakát pipáljuk ki. „To Beginning” – végétõl az elejéig). Megnyomása után belépünk a beállítások képernyõjére. Megjelenik az opciós menü. Megjelenik a parancs opciós menüje.Distance – távolság alapú Auto-t választva az inter- vallumot beállíthatjuk . amelyben a készülék megkérdezi. Ha a tárolás aktív. hogy az aktív log mely tartományát szeretnénk rögzíteni 4. Itt megtaláljuk a KI/BE (ON/OFF) kapcsolás gombjait. amelyben megadhatjuk azt. Nyomjuk meg az „OFF” gombot a tárolás szünetel- tetéséhez. A JOYSTICK-al válasszuk ki az idõtartományt. valamint a még szabad track memóriahelyek számát 2. Válasszuk ki a megfelelõ irányt. 46 . esetleg idõ vagy távolságértéket is megad- hatunk. ellenkezõ esetben a pipát távolítsuk el). a képernyõ track hosszát. majd a megnyomásával a kiválasztott tartomány rögzítésre kerül. hogy ha megtelt a memória.Time – idõ alapú. akkor az „ON” gombot beny- omva látjuk 3. A TrackBack navigáció aktivizálásához nyomjuk meg a „TrackBack” gombot.

Daylight Savings Time – téi/nyári idõszámítás Auto – ha a megfelelõ idõzónát megadtuk („Other” beál- lításánal nem!) automatikusan vált Yes – bekapcsol No – kikapcsol A pontos idõ beállítása: 1. vagy a készülék forgalmazóját) Idõzóna beállítás 47 . Kiválaszthatjuk az idõ. majd itt állítsuk be a beállítások megfelelõ idõzónát („Other” beállításakor az „UTC Offset” sorban megadhatjuk az idõeltolódás irányát és mértékét) 5. bármely pontján is vagyunk a földnek. A Fõ menüben találjuk a „Setup” menüpontot. A „Time” ikon megnyomásával lépjünk az idõ beállítás Idõbeállítás képernyõ képernyõjébe Idõformátum 4. Ezt ÁLLÍTANI NEM LEHET csak az idõeltolódás mértékét és irányát adhatjuk meg. a háttérvilágítás késleltetését és a képernyõ kontrasztját. Time Zona – idõzóna Itt 8 amerikai és 24 nemzetközi zónaidõt állíthatunk be. Time Format – idõ formátum 12 vagy 24 órás idõkijlezés. Ha Téli- mégis pontatlan lenne az adódhat abból. valamint beállíthatjuk a készülék mûködésére jellemzõ paramétereket. az irányszög mérés és interfész opciókat. amenny- iben van mûholdas kapcsolata. 12 órás kijelzést választva az Beállítások menü „AM” és a „PM” felirat különbözteti meg a délelõtti és a délutáni idõpontokat. BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Beállítások képernyõje – Áttekintés Beállítások képernyõje Itt a készülék mûködését és jellemzõ paramétereit állíthatjuk be saját igényeinknek megfelelõen. hogy nincs nyári mûhold vétele és régen nem volt bekapcsolva. Time – idõ A pontos idõt állíthatjuk be a pillnatnyi pozíciónknak megfelelõen. Válasszuk a „Setup” menüpontot 3. A PAGE gombbal lépjünk a Fõ menübe 2. Amennyiben idõ- számítás az óra normál mûhold vétel esetén sem jár pontosan ker- esse meg a márkaszervizt. A megfelelõt kiválasztva és azt megnyomva léphetünk be az adott paraméter saját beállításaiba. Ezt megny- omva megtaláljuk minden egyes beállítási lehetõség saját ikon- ját. illetve az „Other” beállítást választva megadhatjuk az eltolódás irányát és mértékét a Greenwich-i idõhöz képest. mértékegységek kijelzési módját. A kijelzõ alján leolvashatjuk a pontos idõt (a készülék igen nagy pontossággal határozza meg az idõpontot. Válasszuk a „Time Zone” sort.

Dátum-rendszeren alapul. illetve digitális formátumban fellelhetõ térképek ettõl eltérhetnek. Ha ilyet használunk. hogy az adott térkép milyen dátum-rendszerben tünteti fel a koordinátákat. mert ezt elmulasztva esetleg SÚLYOS navigá- ciós problémáink adódhatnak. opciók sebesség opciók 48 . amely a térkép származásától függõen eltérõ lehet. A GPS készülékeknél már elfogadott a WGS1984 dátumrendszer használata. de a kereskedelmi forgalomban lévõ papír alapú. gyõzõdjünk meg arról. Speed – magasság/függõleges irányú sebesség • Feet – láb • Meters – méter Pozíció formátum Opciók menü Pressure – légnyomás Térkép dátum Opciók menü Távolság/ Magasság/ sebesség függ. Mértékegység képernyõ Distance/Speed – távolság/sebesség • Nautical – tengeri • Statue – angolszász • Metric – metrikus Elevation/Vert. BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Beállítások képernyõje Units – mértékegységek Position Format – pozíció formátum Map Datum – térkép dátum Minden egyes térkép un.

BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Beállítások Display – kijelzõ képernyõje A háttérvilágítás és a környezeti viszonyoknak leginkább megfelelõ kontraszt beállítását végezhetjük itt el. Heading – iránymérés Kijelzõ képernyõ Display – megjelenés • Cardinal Letters – az égtájak kezdõbetûivel Háttérfény • Degrees – fokban kikapcsolás • Mils – mérföldben opciók North Reference – északi referencia • True – valós • Magnetic – mágneses • Grid – térképháló • User – felhasználói (ebben az esetben nekünk kell a mágne- ses variáció értékét megadni) Kijelzõ opciók Északi viszonyítás opciók 49 . Contrast – kontraszt A kijlezõt állíthatjuk sötétebbre vagy világosabbra a „húzóka” megfelelõ irányba történõ mozgatásával. illetve a „Stay On” beállítása esetén folyamatosan világít. Backlight Timeout – háttérvilágítás késleltetés A kiválasztott értéknek megfelelõ ideig marad égve a hát- térvilágítás az utolsó gombnyomást követõen.

track-ek. miközben az NMEA 0183 vers. Válasszuk az „Serial Data Format” mezõt. de megadhatjuk a hangolási frekvenciát és az opció mezõkkel adatátviteli sebességet manuálisan is (a „Bacon” mezõt állít- suk „User”-re.és kimeneti protokolljait állíthatjuk itt be. majd nyomjuk meg az JOYSTICK-ot. Ha a „GARMIN DGPS”. térképadatok fel-. akkor a megjelenõ adatmezõket kitöltve beállíthatjuk a megfelelõ értékeket a csatlakoztatott DGPS vevõnek megfelelõen. DGPS vevõhöz. hogy a két készülék hogyan kommunikál egymás- sal az adott pillanatban. • GARMIN: a Garmin cég saját adatformátuma útpontok. Az itt beállított adatátviteli protokoll segít- ségével csatlakoztathatjuk a készüléket egy külsõ NMEA eszközhöz. A két készülék összehang- GARMIN Differenciál olása történhet automatikusan (a „Bacon” mezõt állítsuk GPS Mód adat és „Scan”-ra). RTCM SC-104 adatfor- mátumának fogadása. de itt láthatunk figyelmeztetést is a lehetséges problémák esetén (pl: „Check Wiring” – ellenõrizzük a csatlakozó vezetékeket) 50 .3 adatki- menet engedélyezése • Text Out: ASCII szövegformátumban küldi ki a készülék a pozíció és haladási adatokat. A megfelelõ mûködéshez ellenõrizzük a csatlakoztatni kívánt készülék mûszaki specifikációját is. vagy az „RTCM In / NMEA Out” beál- lításokat választottuk. miközben semmilyen adatbe- GARMIN mód menet nincs engedélyezve opciók nélkül • RTCM In: normál DGPS adatbemenet • RTCM In / NMEA Out: a DGPS.3 adatkimenet engedélyezve van • RTCM In / Text Out: a DGPS. A „Status” mezõben láthatjuk. Válasszuk ki a megfelelõ adatformá- tumot és ismét nyomjuk meg azt meg 2. PC-hez…stb. BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Beállítások képernyõje Interface – interfész A készülék különbözõ adat be. 2. 2. sem az adat kimenet Az „Interface” adatainak beállítása 1. RTCM SC-104 adatformá- tumának fogadása. miközben a készülék ASCII szövegformá- tumban küldi ki a pozíció és haladási adatokat • None: nincs engedélyezve sem az adat be. letöltéséhez egy PC-vel • GARMIN DGPS: szabványos RTCM SC-104 adatformá- tum a Garmin DGPS készülék jeleinek vételére és hangolására • NMEA Out: szabványos NMEA 0183 vers. majd adjuk meg a megfelelõ értékeket a „Freq” és a „Bit Rate” mezõkben).

• GPS Off – GPS vevõ kikapcsolva • Demo Mode – szimulátor üzemmód (navigációra nem alkal- mazható a készülék ebben az esetben!) WAAS – WAAS/EGNOS differenciál mûholdak vétele (várhatóan 2003-ban lesz elérhetõ) • Enabled – engedélyezve • Disabled – tiltva Language – nyelv megadása Rendszerbeállítások képernyõ normál módban. hogy a háttérvilágítás be-. WAAS mûhold és „D” jelzés a GPS mûholdak jelerõsség grafikonján Rendszer képernyõ opciós menüje 51 . valamint azt. vagy kikapcsolt állapotban van-e WAAS bekapcsolva 35. A kijelzõ alsó részén leolvashatjuk a készülék saját és a magasság kalibráció automatikusra állítva memóriájának töltöttségét (nem vonatkozik a térkép memóriára). WAAS bekapcsolva. BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Beállítások System – a rendszer mûködése képernyõje GPS – a vevõ mûködése • Normal – frissítési idõ 1 sec. az elemek töltöttségét. kompassz inaktív. idõ/dátum adatokat. • Battery Saver – frissítési idõ 5 sec.

Kiegészítõk menü Nap–Hold képernyõ Helyzet opciók listája napállás holdfázis stop Mozgókép gombok 52 . A kijelzõ alján található ikonokkal lejátszhatjuk az égitestek mozgását. valamint le is állíthatjuk. gyorsíthatjuk azt. BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Kiegészítõk képernyõi Accessories – kiegészítõ funkciók Sun & Moon – nap és hold adatok Megadott helyen és idõpontra vonatkoztatva megnézhetjük a nap/hold kelte/nyugat idõpontjait. valamint a hold telítettségét. ezek elhelyezkedését az égen.

horgász/vadász adatokat is. amelyek bejegyzést tartalmaznak. amelybe bejegyzéseket is készíthetünk a „billentyûzet” segítségével. Azokat a napokat. BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Kiegészítõk Calendar – naptár képernyõi Havi bontásban láthatjuk a naptárat. Naptár képernyõ Naptár képernyõ opciók Naptár dátum opciók Naptár képernyõ billen- tyûzete és jegyzettömbje 53 . megkülönböztetõ szürke háttérrel ábrázolja a naptár. valamint megtekinthetjük az adott naptári napra vonatkozó nap/hold.

BÕVEBB ÉRTEKEZÉS Kiegészítõk képernyõi Hunt & Fish – vadász és halász adatok: A megadott dátumra és helyszínre vonatkoztatva megadja a készülék azt. Új helyzet opciók 54 . – terület mérõ Egy körüljárni kívánt terület méretének meghatározását Halászat–vadászat könnyíti meg. képernyõ Belépve a menübe nyomjuk meg a „Start” gombot és induljunk el a megmérni kívánt terület határvonalán. Az opciós menüben nullázhatjuk a mérést. valamint a még további javasolt idõpontokat („Good Times”) Area Calc. hogy ez horgászati és vadászati szempontokból milyennek minõsíthetõ. megmutatja a leginkább javasolt idõpontokat („Best Times”).

5° .K067.5° .5° -9 NY127.NY037.5° +1 K022.5° .5° 0 K007.5° .5° +2 K037.5° +8 K127.K142.5° -6 NY082.5° .5° -4 NY052.NY082.5° .5° .5° .K052.5° +5 K082.K127.5° .5° .5° +6 K097.5° .5° . „A” FÜGGELÉK Idõeltolódások Az alábbi táblázat egy hozzávetõleges idõeltolódási értéket ad meg a különbözõ hosszúsági zónákra.NY052.5° -11 NY157.5° .5° .5° -2 NY022.5° .5° +4 K067.5° -3 NY037.0° .5° -7 NY097.NY022.5° .5° .5° -5 NY067.0° +12 55 .K007.5° .NY157.5° +9 K142.K022.K082.5° -8 NY112.K157.K180. Nyári idõszámítás esetén egy órát adjunk hozzá az eltolódáshoz.5° +10 K157.5° -12 NY172.5° +11 K172.5° -1 NY007.5° -10 NY142. Hosszúsági zóna Eltolódás NY180.NY172.NY112.5° .NY097. Ajánlatos a helyi térképeket egyeztetni bõvebb információk érdekében.5° +3 K052.5° +7 K112.5° .NY142.5° .K172.5° .NY007.NY127.K097.5° .NY067.5° .K112.K037.

Lesotó. Norvégia. Spanyolo.Libéria Luzon Mindanao Luzon . Belgium. Finno. Nepál Indian Thailand Indian Taiföld. Tasmán-sziget Ausztria Ausztria Bellevue (IGN) Efate és Erromango-szigetek Bermuda 1957 Bermuda 1957 .Gizo-szigetek (New Georgia szigetek) Dutch Holland Easter Isld 67 Húsvét-szigetek 1967 European 1950 Európa 1950 . Svájc Finland Hayfrd Finnország Hayford-Finnország Gandajika Base Gandajika Base . Dánia.„B” FÜGGELÉK Térképadatok Adindan Adindan. Spanyolo.Szomália AIN EL AB ‘70 AIN EL ANB 1970 .Phoenix-szigetek Cape Cape.. Etiópia.Sri Lanka Kerguelen Isld Kerguelen-sziget Kertau 1948 Nyugat-Malájzia. Olaszo.Szumátra-sziget (Indonézia) Dos 1968 Dos 1968 . Zaire...Argentína Canton Ast ‘66 Canton Astro 1966 . Gibraltár. ‘58 Astro B4 Sorol Sorol Atoll – Tern-sziget Astro Bcn „E” Astro jelzõállomás „E” . Malawi.Diego Garcia Johnston-sziget Johnston-sziget NA27 Központ Kandawala Kandawala .Új-Zéland Guam 1963 Guam 1963 . 5 Astro Kajmán Brac-sziget Liberia 1964 LIbéria 1964 . Tanzánia Ascnsn Szig. Portugália. Luxemburg. Szaúd-Arábia Anna 1 Ast ‘65 Anna 1 Astro ‘65 – Cocos I. Tasmán-sziget Aus Geod ‘84 Ausztrália Geod ‘84 .Ausztrália.Ausztrália..Marcus-sziget Aus Geod ‘66 Ausztrália Geod ‘66 . ’58 Ascension Szig... Svédo.Ausztria..Tunézia CH-1903 CH 1903 Svájc Chatham 1971 Chatham 1971 .Kolumbia Campo Inchspe Campo Inchauspe . Svájc European 1979 Európa 1979 .Bermuda-szigetek Bogata Observ Bogata Obszervatórium . Hollandia.Bahrain-szigetek. C. Hollandia. Németo. Sváziföld. Szenegál.Mindanao-sziget Luzon Philippine Luzon-Fülöp-szigetek 56 (kivéve Mindanao-szig.Guam-szigetek Gux 1 Astro Guadalcanal-sziget Hjorsey 1955 Hjorsey 1955-Izland Hong Kong ‘63 Hong Kong Hu-Tzu-Shan Tajvan Indian Bngldsh India Banglades.Iwo Jima Astro Dos 71/4 Astro Dos 71/4 .. Finno.Chatham-sziget (Új-Zéland) Chua Astro Chua Astro Paraguay Corrego Alegr Corrego Alegre . Vietnam Indonesia 74 Indonézia 1974 Ireland 1965 Írország 1965 ISTS 073 Astro ISTS 073 ASTRO ‘69 .Szent Heléne Astr Stn ‘52 Astronomic Stn ‘52 . Szudán Afgooye Afgooye . Norvégia. India.Dél-Afrika Cape Canavrl Cape Canaveral .Ausztria. Franciao.Florida Bahama-szigetek Kartágó Kartágó . Görögo..Brazil Dzsakarta Dzsakarta (Batávia) .) Mahe 1971 Mahe 1971 .Maldív Köztársaság GDA Ausztrália geocentrikus adatai Goed Datm ‘49 Geodéziai adatok ‘49 ..Mahe-sziget . Zambia RC 1960 Kenya. ARC 1950 ARC 1950 – Botswana. Szingapúr L. Svédo.

Közép-Amerika.Kuba NAD 27 Grnland Észak-Amerika 1927 .Morocco Midway Ast ‘61 Midway Astro ‘61 . Peru.Eritrea (Etiópia) Merchich Merchich .Kelet-Falkland-sziget Schwarzeck Schwarzeck .Viti Levu/Fiji-szigetek Wake-Enwtok Wake-Eniwetok . Costa Rica.Mexikó NAD27 San Sal Észak-Amarika 1927 .Japán.Bolívia.Porto Santo és Madeira-szigetek SW Base Délkelet Base . Kanada.Salvage-sziget Térképadatok Massawa Massawa ..Szaúd-Arábia Nhrwn United A Nahrwn-Egyesült Arab Emirátusok Naparima BWI Naparima BWI .Kanada és Újfundland NAD27 Canal Zone Észak-Amerika 1927 . Isle of Man.Faial.England. Okinawa User A felhasználó által készített térképadat Tristan Ast ‘68 Tristan Astro 1968 .Dél-Grönland Reunion Reunion .Marshall WGS 72 Világ-geodéziai rendszer 72 WGS 84 Világ-geodéziai rendszer 84 Zanderij Zanderij-Surinam (kivéve San Salvador sziget) 57 .Namíbia Sth Amrcn ‘69 S.Középérték (CONUS) NAD27 Cuba Észak-Amerika 1927 . Kuba.Karib-szigetek (Barbaros.Középérték Oman Oman . American ‘69 . Jamaica.Grönland (Hayes-félsziget) NAD27 Mexico Észak-Amerika 1927 .Corvo sé Flores szigetek (Azores) Old Egyptian Régi-Egyiptomi . Venezuela Prov S Chln ‘63 So Chilean ‘63 . Sao Jorge és Terceira Timbalai 1948 Timbalai 1948.. Trin/Tobage South Asia Dél-Ázsia . Rome 1940 Szardínia-szig. Ecuador.Sao Miguel.Pitcairn Prov S Am ‘56 Prov So Amricn ‘56 . Shetland Isl. Kolumbia.Canal Zone NAD 27 Caribbn Észak-Amerika 1927 . Dom.Oman Ord Srvy GB Ol Survey Grt Britn.Bahama NAD27 Canada Észak-Amerika 1927.Alaszka. Közt. Bolívia.Trinidad és Tobago Obsrvtorio ‘66 Obszervatórium 1966 . Guyana. Mexikó Nhrwn Masirah Nahrwn-Masirah sziget (Oman) Nhrwn Saudi A Nahrwn. Chile. Graciosa.Tristan da Cunha Viti Levu 1916 Viti Levu 1916 . RT 90 Svédország Santo (Dos) Santo (Dos)-Espirito Santo Sao Braz Sao Braz. Nicaragua) NAD27 CONUS Észak-Amerika 1927 . Peru. Santa Maria szigetek Sapper Hill ‘43 Sapper Hill 1943 . Brazília. Leeward és Turks-szigetek) NAD27 Central Észak-Amerika 1927 -Közép-Amerika (Beliza.Brunei és E. Kajmán. Qatar National Qatar Dél-Grönland Qornoq Qornoq .Argentina. Malaysia (Sarawak és Sabah) Tokyo Tokió . Pico.Alaszka NAD27 Bahamas Észak-Amerika 1927 . Caicos-szig.S. Chile Puerto Rico Puerto Rico & Virgin-szig. Kolumbia.San Salvador sziget NAD83 Észak-Amerika 1983 .Egyiptom Old Hawaiian Régi Hawaii-i . Grd. Ecuador.Midway Minna MInna Nigéria NAD27 Alaska Észak-Amerika 1927 . Honduras. Korea. „B” FÜGGELÉK Marco Astro Marco Astro . Guyana. Guatemala.Szingapúr SE Base Délkelet Base . CONUS. Chile. Scotland. Venezuela. Paraguay. El Salvador.Németország Ptcairn Ast ‘67 Pitcairn ‘67 .Mascarene-szig.. Wales Pico De Las Nv Kanári-szigetek Potsdam Postdam.

Track – A mozgás iránya egy rögzített földi pon- Fuel – Az üzemanyag mennyisége. ban kifejezve. mértékét mutatja. A készülék még „ground speed” név alatt hivatkozik rá.és ban következõig tartó út megtételéhez szükséges állásidõt is. megtett út. A készülék még „cross-track Bearing (BRG) – A pill. tartásához. pozíciónk és a „Estimated time en route”.mean Odometer – Távolságmérõ. ság. haladási irány és a célba mutató Max Speed – Az utolsó nullázás óta másod. Total Trip Timer – A készülék mûködési ideje Leg Time – Az útvonal egyik útpontjától a sor. Distance (DST) – A távolság pill. Dist to Dest – A távolság pill. útpontját. melynek segítségével GOTO útpontot. másodpercenkénti pozíciómeghatározás alapján. visszatérhetünk vagy tarthatjuk az eredeti irányt. mellyel tját. földi ponthoz viszonyítva. Trip Odometer – Az utolsó nullázás óta Leg Dist – Az útvonal két útpontja közti távol. nak átlagsebessége. vagy az útvonal utolsó útpon- szerint becsült idõ a célba érkezésig. vagy az útvonal következõ útpontjáig. GOTO pontot. pozíciótól a célba error -CTE” és „course error” név alatt mutató irány a kompasszon. amíg elérjük a vele. „Vector összidõ. „C” FÜGGELÉK Navigációs kifejezések Elevation – A közép tengerszint (MSL. ami a pill. hivatkozhat rá. „ETA at Dest” név alatt is találkozhatunk ETA at Dest – A becsült idõ. „L” jelzi a balra fordulást. ban következõig tartó út megtételének ideje. a megtett utat méri a sea level) feletti magasság. velocity” néven is találkozhatunk vele. Ugyanezt jelöli a „ground track” pozíció és a jelzett útpont közti táv megtételéhez elnevezés. Turn – A pill. Course – A kívánt útirány az aktuális induló. vagy „Time to Next” GOTO cél vagy az útvonal utolsó útpont között. Off Course – A kívánt útvonalról való letérés percenként mért sebességek átlaga. tját. mely összesíti a mozgás. míg az Moving Average Speed – A mozgó készülék „R” a jobbra fordulást mutatja a célirány átlagsebessége. A pill. Moving Trip Timer – A készülék VMG – (Velocity Made Good). sebesség és nyomvonal GOTO útpont. vagy az útvonal következõ végig a kívánt útvonal mentén navigálhatunk. az utolsó nullázás óta. vagy az útvonal utolsó útpon- Course to – Az ajánlott iránymódosítás. Speed – A pillanatnyi haladási sebesség egy és célútpont között. A cél felé 58 mozgásának kezdete óta eltelt mutató irány mentén vett sebességérték. ETA – (Estimate Time of Arrival). ETA at Next – A becsült idõ amíg elérjük a A leghatékonyabb tájolás. irány (BRG) közti eltérés szögét mutatja fokok- percenként mért sebesség maximuma. amíg elérjük a érkezési idõ. Lásd még az „Odometer” címszót. Becsült Time to Dest – A becsült idõ. pozíciónk és a cél között. Total Average Speed – A készülék mozgásá- Leg Fuel – Az útvonal egyik útpontjától a sor. illetve „ETA” név alatt is találkozhatunk vele. . thoz képest. Time To – A becsült idõ a GOTO cél eléréséig. Avg Speed – Az utolsó nullázás óta másod. üzemanyag. szükséges.

„D” FÜGGELÉK Üzenetek Approaching Turn – Az útvonal szerint egy for. memóriája megtelt. esetén jön fel. use city or postal Route Waypoint Memory Full – Az útvonal code – A készülék túl sok elemet talált ahhoz. Arriving at Destination – Egy cél Route Already Exits – Már létezõ útvonal megközelítésekor jelenik meg. ha további adatok nem menthetõk. tokat letörli. leáll a nyomvonalak (track) mentése. Waypoint Already Exits – Ugyanezen néven Near Proximity Point – Egy adott útpont beál. memória megtelt. nünk a track-logot. gonyriasztás) alatt beállított távolság túllépése Track Log Full – Jelzi. jezõdött. 59 . az irányítószám megadásával. hogy a track-log megtelt. No Tide Stations for That Area – 100 mér. Proximity Radius Overlap – Két állomás veszé- dulóhoz közeledünk. tuk. nevet adtunk meg. a nyomkövetés mentésének opcióiban a „Stop None Found – A keresési kritériumnak When Full” (Állj amikor megtelt) beállítást egyetlen elem sem felelt meg. al nem fér el a memóriában. Szûkítsük a keresést a város vagy thetõk. választottuk. Memory Full – A készülék memóriája megtelt. további adatok nem men- hogy kijelezze. Cannot display all found. így el az összes MapSource térkép. Track Truncated – A teljes feltöltött nyomvon- földes körzetben nincs dagályállomás. Ez az üzenet csak abban esetben jelenik meg. Shallow Water – A „Shallow Water” (Sekély Deep Water – A víz mélyebb mint a Deep víz) riasztás alatt beállított értéknél sekélyebb Water Alarm (Mélyvíz-riasztás) alatt beállított víz. hogy az elem Route Memory Full – További útvonalakat kevesebb mint tíz percig mûködõképes. Vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval. ezek csak redukálva jeleníthetõk meg. Waypoint Memory Full – A készülék a max- Off Course – Az „Off Course” (Letérés) riasztás imális mennyiségû útpontot tárolja. nem tudunk menteni. és újraindítanunk a mentést. érték. Nem érhetõ áttöltött útvonal túl sok útpontot tartalmaz. További Lost Satellite Reception – A készülék nem nyomvonal-pontok mentéséhez le kell töröl- képes további mûholdjelek fogadására. A legrégibb pon- No Diff GPS Location – RTCM-t választot. Track Memory Full – Nyomvonal (Track) Dragging Anchor – Az „Anchor Alarm” (hor. Track Already Exits – Már létezik egy ugyani- Database Error – A készülék belsõ problémája. Batteries Low – Figyelmeztet. lított hatósugarába értünk. lyen nevû nyomvonal. alatt beállított értéknél nagyobb mértékben Transfer Complete – Az adatátvitel befe- eltértünk a céliránytól. Cant Unlock Maps – Egy vagy több térképhez Route Truncated – A másik készülékbõl nem talál megfelelõ feloldó kódot. de a vevõ nem érzékel DPGS adatokat. lyességi hatósugara átfedi egymást. már létezik egy útpont.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Fontos pontok . . . . 55 ENTER gomb . . . . . . . . . . . . . . 46 H Árapály oldal beállításai . . . . . . . . . . . . . 51 Célirány/Távolság mérés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Állapot oldal . . . . . . . 57 Adatátvitel . . . . . 23 60 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Adatmezõk módosítása . . . 73 Árapály-grafikon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Bekapcsolás . . . . Túra . . 57 I Célirány vonal . . 40 Idõzónák . 31 Idõformátum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-22 D J Dátum/Idõ . . . . . . . . . . 26 Idõeltolódások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. . . . . . . . . 14-15 Figyelmeztetések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. . . . . . . . . . . . . 23 DGPS csatlakozó beállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 A Egyéni térképadatok . . . . . . . 51 Címek . . 41 Fõmenü képernyõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 F Adat begépelése . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Jelerõsség-mutató grafikon . . 54 Idõmérõ. . . . . . . 36 Ember a vízben (MOB) . . . . . . . . . . . . . 50 B Horgonyhúzás riasztás . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 „Hogyan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35. . . . . . . . . 40 Fõmenü . . . 55 Jellemzõk . . . . . . . . . . . . . . 10 46-48 Inicalizálás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Csillagászati táblázatok képernyõ beállítások IN gomb . . . . . . . . 25 Garancia . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. . . .” mutató . . . . . . . . . . . 46-47 Háttérfény . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-36 E 3D perspektivikus képernyõ opciók . . . . 58 Cél felé nav. . . . . 6 C Holdkelte/Holdnyugta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. .. . . . . . . . . . . . . . 51 Csipogó . . . . . . . 39 Aktív Útvonal oldal . . . . . . . . . . . . . „E” FÜGGELÉK Tárgymutató 3D perspektivikus képernyõ . . . 55. . . . . . . . . . . . . . . . . 23-24 G Állapot oldal opciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . nyári idõszámítás . 48 Csatlakozási felület . . . . . . . . . . . . 4 DGPS állapot . . . . 44 Idõ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Adatátviteli formátumok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Aktív Útvonal oldal opciók . . . . .

10 S. . . . 37 Ki/bekapcsolás gomb . . . . . . . . . . . 52 Mértékegységek beállításai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 M Regisztráció . . . . . . . . . . . 57 Kikapcsolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Útpontok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „E” FÜGGELÉK Tárgymutató K N. . 10 Nyári idõszámítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 . . . . . . 46 Q Legközelebbi állomások listája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Mûhold helyzet az égbolton . . . . 14 Mûszaki leírás . . . . 54 Szárazföld jelzõszínek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 O Kijáratok . . . 23 Különbözeti állapot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Képernyõ-kontraszt beállítás . . . . 49 Riasztások . . 65-66 Rendszer üzemmód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Szimbólumok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Navigációs kifejezések . . . . . . . . . . . . 18 Szimulátor sebesség . . . . 61 Napkelte/Napnyugta . . . . . . . . . . . . . 54 MENU gomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nyomvonal beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Sebesség . . . 10 Kurzormozgás. . . . . . . . . . . Ny Kábelek beüzemelése . 55 NAV/MOB gombok . . . . . . . . . 13-15 Pontosság . . . . . . . . . . . 10 Letérés riasztás . . . . . . . . . . . . . . 55-57 Szoftver verziószáma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 L Pozíciókijelzés formátumai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 OUT gomb . 10. 24 Pontossági kör . . . . . . 54 R Loran TD beállításai . . . 54 P KURZOR gomb . . . . . . . . . . . . . . . . . 61-62 Kezelõfelület gombjai . . . . 52 MOB (Ember a vízben) . . . . . . . . . . . . . . 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Képernyõszerkezet beállítása . . . 56 Szimulátor . . . . . . . 10 Közeledési és érkezési riasztások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Sekélyvíz riasztás . . . . . . . 49 Sorozatszám . . . . . . . 18 Soros adatformátum . . . . . 55. . . . . . . . . . . . . . 10 NMEA Kimeneti formátumok . . . . 10 Keresztezõdések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sz Mélyvíz riasztás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Legközelebbi ár-apály kiktötõ . . 1 MapSource Információs képernyõ . . . . . . . . . . . 39 QUIT gomb . 3. . . . 10 PAGE gomb . . . . . . . . 28 Mélység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 61 . . . . 52 Sebességmérési mintavétel . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . 45 Távolság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . (Go to) . . . 44 Térkép. . . . . . . . . . .jelzése a térképen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27 Útvonal kikapcsolása . . . . . . . . . . 38 V Track-log . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. . . . . 43 Track-log . . . 41-45 Térkép hivatkozási pont (Északi pólus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. . . 43-44 Térképmutató . . . . . . . . . . 26 Útvonal megfordítása . 26 62 . . . . . . . . . . 35 Útvonal lista oldal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Útvonal készítése . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .legközelebbiek listája . . . . . . . . . . . . . . 53 Útvonal aktiválása . . . . . . . . . . . . 62 Útpont elnevezése . . 16 WAAS – Wide Area Augmentation Sys. 40 Track-log . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kiürítése . . . . . . . . . . . . Nagyítás . . . . . . . . . . . . 26-31 Útvonal szerkesztése . . . 39 W Útpont készítése . . 39 Távolságmérõ . . . . . . 43 Térkép nagyítási lépték . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Útpont opciók . 37 Útvonal pontok áttekintése . . . . . . . . . . . 45 TracBack (visszanavigálás) . . . . . 41 Térkép beállítások . . . . . . . . . . . . . . 50 Útpont törlése . . . . . . 5 Útpont hatósugarába érkezés . . . 15 Zoomolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63-64 Track-log . . . . . . . . . . . 2 U Veszélyességi pontotk . . . . . . 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Útvonal beszúrás/hozzáadás . . . . . . 41 Térképképernyõ felület . . . . . 26 Útvonal elnevezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Track-log . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .megjelenítése . 41 Teljes képernyõs térkép . . . . . . . . . . . . 37 Városok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Víz-színek . . 10. . . 17 Vevõ állapot . 26 Útvonal tervezése . . . . . . . . . 52 Útpontok áttekintése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-24 Útpont lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „E” FÜGGELÉK Tárgymutató T Útpont . . . . . . . . . . 41 Térképadatok . 26 Útvonalak . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . 41-42 Térképképernyõ . . . . . . . . . . . . . . . . .törlése . 38 Útvonal pontjainak törlése . . . . 39 Tartalomjegyzék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Térképképernyõ opciók . . . 14-15 Zónaidõ-eltérések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Útvonal másolása . . . . 43 Túlnagyítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Útpont felé nav. . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Veszélyek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Z Útpont szerkesztése . . . . 26 Útvonal törlése . . . . . .mentése . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Üzenetek . . . . .