You are on page 1of 2

KERTAS KERJA PROGRAM KELAS BIMBINGAN BERFOKUS TAHUN 6

ANJURAN PANITIA MATEMATIK
SK KUALA MATU

1.0 PENGENALAN

Kelas bimbingan Berfokus Matematik Tahun 6 merupakan salah satu daripada strategi dan usaha
untuk mempertingkatkan lagi prestasi UPSR sekolah ini. Selama kelas bimbingan ini dijalankan,
Ianya dapat memberikan impak yang positif ke atas peningkatan prestasi pelajar dan keputusan
UPSR sekolah ini.. Semua ini adalah hasil daripada pemurnian dan penelitian kaedah
pelaksanaan aktiviti ini secara keseluruhannya di samping perlu mengambil ikhtibar daripada
kebolosan yang berlaku ketika beradadi dalam zon selesa.

2.0 MATLAMAT

Matlamat aktiviti ini adalah untuk membantu mempertingkatkan prestasi pelajar dalam penguasaan
kemahiran-kemahiran dalam mata pelajaran Matematik khasnya dan seterusnya dapat mengekalkan
peningkatan kecemerlangan prestasi UPSR sekolah ini.

3.0 OBJEKTIF/ RASIONAL

1. Melahirkan pelajar yang boleh menguasai kemahiran perlu dalam semua mata pelajaran
UPSR selain memperolehinya dalam situasi P&P harian.

2. Mengulangkaji kemahiran-kemahiran setiap mata pelajaran dalam Tahun 4 dan Tahun 5
yang tidak dapat dijalankan dalam pembelajaran harian khususnya kepada Tahun 6.

3. Mengisi masa lapang pelajar dengan aktiviti yang dapat membantu pembelajaran
mereka bagi mempersiapkan diri pelajar sebelum menghadapi peperiksaan sebenar UPSR.

4.0 KUMPULAN SASARAN

29 Orang murid tahun 6 SK Kuala Matu

5.0 TEMPOH MASA

Mac Hingga Ogos 2018

6.0 PENGOPERASIAN

A. Pelajar

Para pelajar masih dikumpulan dalam kelas seperti dalam pembelajaran harian mereka. Pelajar
diasingkan mengikut keupayaan pembelajaran mereka bagi memudahkan bimbingan berfokus
diberikan oleh guru yang terlibat.

B. Tempat

Impak/Hasil Berdasarkan daripada keputusan ujian formatif.80 5 x RM 13.0. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN A.50 9. Kesimpulannya penilaian akan dibuat dalam dua bentuk iaitu formatif dan sumatif. C.0 Penutup Segala aktiviti yang dirancang atau yang telah dilaksanakan adalah semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan. C. Skema pemarkahan bagi penilaian sumatif adalah sama dengan skima penilaian PKBS. sumatif dan UPSR murid. Soalan tersebut akan dibina oleh guru mata pelajaran tersebut yang akan dinilai draf awal oleh panitia mata pelajaran. Guru yang terlibat Guru yang terlibat Kumpulan Senarai Murid Huzaimah Binti Kinit A Aliza Binti Ja’afar B Nur Elya Zulaikha Sim C Nur Madihah Hamin D 7. 8.0 Anggaran Perbelanjaan Bil Perkara Kuantiti Harga Seunit Jumlah Catatan 1 Fotostat Bahan Untuk Kelas 33 unit RM 5 33 x RM 5. . Buku log ( catatan harian ) B.50= RM Bimbingan Berfokus 181. Pelajar. Aktiviti ini bukan sahaja untuk menghadapi peperiksaan UPSR malahan sebagai satu persediaan para pelajar untuk melangkau ke alam persekolahan menengah mereka.00 JUMLAH KESELURUHAN RM 240. Kejayaan pelaksanaan program ini juga dengan sendirinya dapat membantu peningkatkan lagi prestasi pencapaian UPSR sekolah ini agar terus berada dalam landasan kecemerlangan yang sebenar. pemahaman dan kemahiran para pelajar. supaya mereka lebih yakin dan bersedia.50 (Modul Berfokus Matematik UPSR) 2 KERTAS A4 80gsm 500’s 5 Unit RM 13. Semua keputusan atau hasil penilaian akan direkodkan oleh guru dan pentadbiran sebagai satu pengukuran awal pencapaian PKBS dan UPSR. Kelas bimbingan akan dijalankan dalam bilik darjah seperti kelas harian. Guru Pemantauan dan penilaian akan dibuat berdasarkan :- 1. Setiap pelajar akan dinilai menerusi ujian formatif dan sumatif yang akan diberikan oleh guru mata pelajaran kelas bimbingan.80 = RM (QUALITY A4 PAPER) 59. Kehadiran dan 2.