You are on page 1of 3

33

TEMA Keselamatan

TAJUK Jaga Keselamatan Diri

MASA 8.30 – 9.30 pagi (60 minit)

2.2.1 Membaca, memahami, dan mengecam;
STANDARD
PEMBELAJARAN (i) maksud kosa kata

Pada akhir pengajaran murid dapat:
OBJEKTIF i. Membaca pelbagai bahan bacaan bagi
memperkaya kosa kata dan maklumat untuk
memupuk minat membaca.

Ilmu : Pendidikan Moral, Pendidikan Keselamatan
Jalan raya
Nilai : berhati-hati, kerjasama, menjaga
EMK keselamatan diri
EMK : TMK

SISTEM BAHASA Kosa kata

Video, projektor LCD, komputer riba, peta ithink,
BAHAN BANTU BELAJAR
lembaran kerja

PENILAIAN PENGAJARAN Murid membaca bahan bacaan bagi memperkaya kosa
DAN PEMBELAJARAN kata untuk memupuk minat membaca.

REFLEKSI

Jalan Raya Langkah-langkah 2. Murid membaca secara mekanis dalam kumpulan. mengenal pasti Penerokaan Nilai: Kerjasama KP: Verbal-linguistik 1. 4. Lampiran 3 Perbincangan Tugasan (Round BBM: Lembaran peta Lembaran peta i- Table) bulatan think Nilai: Kerjasama 1. CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Set Induksi Lampiran 1 Tayangan Video EMK : TMK Video kemalangan 1. Nilai : Keselamatan 2. Murid membaca secara Nilai: Bekerjasama keselamatan jalan mentalis. Apakah yang anda nampak dalam video sebentar tadi? 2. Ada murid . Murid diedarkan teks petikan. Apakah nilai yang patut anda amalkan sebagai pengguna jalan raya? Bacaan Teks Langkah-langkah Ilmu: Pendidikan Moral. Soalan: 1. Murid melihat tayangan video jalan raya kemalangan jalan raya. Murid bersoal jawab tentang KP: Verbal-linguistik video kemalangan jalan raya. Lampiran 2 Melintas dengan Selamat Pendidikan Keselamatan Teks petikan 1. Murid berbincang dan membahagikan tugas untuk menyiapkan tugasan. Memahami 2 Murid menyenaraikan kosa kata KB : Mengecam dan yang terdapat dalam teks petikan. Murid berada dalam kumpulan untuk mencari maksud kosa kata. Murid bersoal jawab tentang teks petikan. BCB: Bacaan Intensif raya 3. Murid dibahagikan kepada KBAT : beberapa kumpulan. Mengapakah kita perlu berhati- hati di jalan raya ? 3. 2.

mencari maklumat dan membentang. . Murid-murid bergilir-gilir membentangkan hasil perbincangan mereka. KBAT : Menganalisis 3. 5. Pengayaan KBAT : Penilaian 1. Murid berbincang dan mencatat KB: Menjana idea maklumat yang diperolehi. Beberapa orang murid lain mencari maklumat daripada kamus dewan. Murid membaca ayat mudah KBAT : Penilaian berdasarkan lembaran yang diberi. AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN mencatat. Murid membaca perenggan dalam teks petikan secara individu. 6. Murid mencatatkan maksud kosa kata pada kertas sebak. Penilaian 1. Pemulihan 1. 4. Murid membaca keratan akhbar yang berkaitan dengan kes kemalangan jalan raya.