You are on page 1of 11

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI – TINGKATAN 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SETAPAK INDAH
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

MINGG STAND. STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CADANGAN CATATAN
U KANDUNGAN AKTIVITI
3 BAB 1 1.1.1 Mengenal pasti TP 1 – Menyatakan • Menonton EMK
MINGG PENGENALPAS masalah: maksud masalah bukan rakaman video o Bahasa
TIAN MASALAH • Perbincangan o Kelestarian
U (i) bukan inventif inventif dan inventif kumpulan.
1.1 Mengenalp o Sains dan
(ii) inventif dengan membuat • Membina carta teknologi
asti
MING 1 hubungkait antara produk konsep. o Kreativiti dan
masalah • membuat
– MING 1.1.2 Menerangkan proses dengan objek dari segi inovasi
pembentangan. o Keusahawanan
3 penyelesaian masalah fungsinya
o TMK
02/01 – bukan inventif dan o Nilai Murni
19/01 inventif. o Patriotisme
1.2 Analisis 1.2.1 Membuat hubungkait TP 2 – Menerangkan • Menonton
fungsi antara proses penyelesaian rakaman video KEMAHIRAN
• Perbincangan ABAD 21
produk dengan objek dari masalah inventif. kumpulan, o Berdaya tahan
segi sumbang saran o Komunikasi
fungsinya. hubungkait o Pemikir
antara produk o Kerja sepasukan
dan objek
1.2.2 Melukis sistem fungsi. o Ingin tahu
• Membina model
o Berprinsip
fungsi
o Bermaklumat
1.2.3 Membina model fungsi • Membuat
pembentangan o Penyayang/priha
dengan tin
• Menyediakan
menggunakan garisan dokumentasi o Patriotik
interaksi.
1.3 Pencangga 1.3.1 Mengenal pasti dan TP3 – Membina model • Mengumpul KBAT
han maklumat o Mengaplikasi
menganalisis fungsi menggunakan
fizikal melalui internet o Menganalisis
percanggahan fizikal. lukisan sistem fungsi dan berkaitan o Menilai
1.3.2 Mencadangkan membuat rumusan dengan percanggahan o Mencipta
pemilihan prinsip inventif. beri 1 contoh fizikal.
percanggahan fizikal. • Memilih objek ITHINK

o Nilai Murni 19/01 mempunyai masalah berdasarkan masalah o Patriotisme inventif. kemasan . o Kreativiti dan – MING 1.3 Menjustifikasikan TP5 – Menjustifikasikan • Melakar EMK MINGG Pencanggahan cadangan perubahan cadangan perubahan reka bahagian produk o Bahasa fizikal yang bermasalah o Kelestarian U reka bentuk berdasarkan bentuk dalam bentuk inventif.1 Mengenal pasti TP1 – Menyatakan • Menonton KEMAHIRAN MINGG APLIKASI teknologi pembuatan teknologi yang digunakan tayangan video ABAD 21 TEKNOLOGI atau multimedia o Berdaya tahan U produk.1.4 Menghasilkan lakaran • Membuat inovasi rumusan. konvensional dan o Ingin tahu moden.3 1. o Sains dan pemilihan prinsip inventif. 5 BAB 2 2. Berganda o Peta Alir o Peta Pokok MINGG STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CADANGAN CATATAN U KANDUNGAN AKTIVITI 3 1. teknologi o Pemikir pembuatan MING 4 2. inventif secara kreatif.3.3. dalam reka bentuk mengenai o Komunikasi 2. proses o Berprinsip 9 berdasarkan teknologi pembuatan o Bermaklumat 22/01 – pembuatan konvensional produk. o Keusahawanan 3 produk berfokuskan TP6 – Menghasilkan • Menyediakan o TMK 02/01 – bahagian yang lakaran perubahan produk dokumentasi. • Membuat teknologi MING 1 pembentangan. lakaran o Penyayang/priha 02/03 dengan pembuatan model 3D dan tin moden. jadual.1.2 Menghuraikan proses TP2 – Menjelaskan proses pembuatan o Kerja sepasukan – MING pembuatan produk pembuatan produk. o Peta Titi percanggahan fizikal o Peta Buih pemisahan ruang dan o Peta Buih masa. REKABENTUK DAN TEKNOLOGI – TINGKATAN 2 bermasalah dan o Peta Bulatan TP4 – Menganalisis memahami o Peta Dakap fungsi asas.1 Teknologi pembuatan.

1 Teknologi o Sains dan dihasilkan teknologi pembuatan MING 4 2.3 Membanding beza menggunakan o Patriotik teknologi pembuatan electrostatic dan electroplating konvensional dengan KBAT • Perbincangan pembuatan moden dalam o Mengaplikasi kumpulan o Menganalisis proses penghasilan • Sumbangsaran • Membuat ulasan o Menilai produk o Mencipta • Membuat pembentangan 2.1.1.6 Membuat acuan model TP5 – Menjustifikasi • Tunjuk cara o Kreativiti dan – MING 3D. REKABENTUK DAN TEKNOLOGI – TINGKATAN 2 2. o Peta Buih elemen. yang sesuai dan lakaran berjadual o Bahasa TEKNOLOGI berdasarkan o Kelestarian U untuk membuat model 3D produk yang 2.1.1. bahan dan ukuran.8 Membuat kemasan TP6 – Membuat kemasan • Tunjukcara ABAD 21 membuat o Berdaya tahan model 3D menggunakan model 3D kemasan o Komunikasi electro static dan electro o Pemikir platting. • Menghasilkan o TMK 22/01 – berdasarkan proses kerja: model o Nilai Murni 02/03 (i) Secara acuan o Patriotisme (ii) Menggunakan pen 3D KEMAHIRAN 2.4 Membuat lakaran model TP3 – Menghasilkan • Menonton video ITHINK lakaran model o Peta Bulatan 3D bermaklumat lakaran 3D dan model o Peta Dakap 3D yang mempunyai • Membuat lakaran o Peta Titi maklumat yang lengkap bersama o Peta Buih iaitu dari segi prinsip. prinsip dan elemen reka membuat acuan inovasi model 3D mudah o Keusahawanan 9 2.1.1. . Berganda o Peta Alir o Peta Pokok MINGG STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CADANGAN CATATAN U KANDUNGAN AKTIVITI 5 BAB 2 2.7 Membuat model 3D bentuk model 3D.5 Menganalisis lakaran TP4 – Menganalisis bahan • Membuat analisis EMK MINGG APLIKASI model 3D.

2 Reka Bentuk mengenai pd sesuatu produk.9 Menilai model 3D yang TP6 – memperinci ujian • Perbincangan o Bermaklumat telah dihasilkan. o Mengaplikasi efisien.10 Menjana idea untuk keberkesanan model yang • Menghasilkan dibina dan menjana idea o Patriotik penghasilan reka laporan bentuk untuk produk yang lebih KBAT produk yang lebih efisien. o Menganalisis MINGGU 7 – CUTI TAHUN BARU CINA (16/02-17/02) o Menilai MINGGU 10 – ULANGKAJI PEPERIKSAAN. bagi mengukur tahap kumpulan o Penyayang/priha • Amali tin 2.Menerangkan sistem system sistem mekanikal yang mekanikal yang terdapat mekanikal itu Berganda 12 – berfungsi dalam o Peta Alir MING berfungsi pada produk dalam gajet yang dipilih. o Kreativiti dan produk yang dipilih inovasi 2. komponen o Peta Buih Mekanikal o Peta Buih MING 2.2.2. o Peta Pokok produk sediaada 16 yang dipilih 27/03 – 27/04 MINGG STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CADANGAN CATATAN AKTIVITI U KANDUNGAN BAB 2 2.1 Mengenal pasti TP1 – Mengetahui nama • Menonton o Peta Bulatan MINGG APLIKASI komponen komponen mekanikal + tayangan video atau multimedia o Peta Dakap U TEKNOLOGI mekanikal. REKABENTUK DAN TEKNOLOGI – TINGKATAN 2 o Kerja sepasukan o Ingin tahu o Berprinsip 2.4 Menganalisis kesesuaian TP4 – Menganalisis fungsi • Perbincangan o Keusahawanan komponen yang komponen sistem kumpulan o TMK digunakan untuk • Membuat ulasan . fungsinya yang terdapat o Peta Titi 2.1.2 Menjelaskan bagaimana TP2 .2.2 Reka Bentuk komponen sistem berdasarkan kepada pembentangan teknologi Mekanikal mekanikal yang dipilih.1.2.3 Menghasilkan lakaran TP3 – Memberi contoh • Perbincangan EMK APLIKASI 3D reka bentuk gajet kumpulan o Bahasa bagaimana komponen • Membuat ulasan o Kelestarian TEKNOLOGI yang menggunakan sistem mekanikal berfungsi • Membuat o Sains dan 2. o Mencipta MINGGU 11 – UJIAN SUMATIF 1 (12/03 – 16/03) ITHINK 5 BAB 2 2.

3.6 Membina gajet TP6 – Membina gajet • Tunjukcara o Ingin tahu mekanikal berfungsi membuat o Berprinsip mekanikal berfungsi dan o Bermaklumat kemasan mencadangkan o Penyayang/prihati 2.2.1 Mengenal pasti dan TP1 – Menyatakan elemen • Menonton o Menganalisis APLIKASI menjelaskan elemen sistem tayangan video o Menilai MINGG yang terdapat dalam mengenai o Mencipta U TEKNOLOGI elektrik iaitu sumber.2. mekanikal pada sesuatu • Membuat o Nilai Murni produk. sistem elektrik 2.7 Memberi cadangan • Perbincangan untuk penambahbaikan penambahbaikan setelah kumpulan n o Patriotik kepada sistem tersebut pengujian ke atas • Amali berdasarkan pandangan kefungsian dibuat • Menghasilkan KBAT laporan murid o Mengaplikasi 5 BAB 2 2.3 Reka Bentuk medium.2. pembentangan o Patriotisme • Melayari laman sesawang yang KEMAHIRAN ABAD 2.5 Membuat rumusan TP5 – Memberi justifikasi 21 berkaitan sistem kekuatan dan kelemahan kepada komponen sistem o Berdaya tahan mekanikal komponen sistem mekanikal yang dipilih. REKABENTUK DAN TEKNOLOGI – TINGKATAN 2 membina gajet. beban dan kawalan. o Komunikasi mekanikal yang dipilih o Pemikir untuk membina gajet o Kerja sepasukan 2. sistem elektrik • Mendapatkan ITHINK Elektrik o Peta Bulatan MING TP2 – Menerangkan fungsi maklumat dari internet o Peta Dakap 17 – setiap elemen sistem o Peta Titi MING elektrik o Peta Buih 21 o Peta Buih Berganda 30/04 – o Peta Alir 30/05 o Peta Pokok MINGG STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CADANGAN CATATAN AKTIVITI U KANDUNGAN .

3.5 Menganalisis elemen TP4 – Menganalisis • Sumbang saran o Patriotik sistem elektrik pada parameter voltan. arus. • Membuat ulasan 30/05 medium beban dan • Membuat KEMAHIRAN ABAD pembentangan 21 kawalan sesuai digunakan • Melayari laman o Berdaya tahan dalam reka bentuk gajet o Komunikasi sesawang yang dihasilkan o Pemikir 2. teknologi pembentangan Elektrik (ii) Kedudukan o Kreativiti dan MING peranti dlam litar inovasi 16 – (iii) Sambungan litar.2 Menunjuk cara reka • Perbincangan EMK APLIKASI bentuk litar peralatan kumpulan o Bahasa MINGG • Membuat ulasan o Kelestarian U TEKNOLOGI elektrik: • Membuat o Sains dan 2.3. • Membuat satu gajet elektrik o Menganalisis pembentangan o Menilai • Membuat o Mencipta TP5 – Memberi justifikasi rumusan kepada produk sistem perbandingan ITHINK elektrik yang di pilih dai o Peta Bulatan sudut kesesuaian reka o Peta Dakap o Peta Titi bentuk dan keselamatan o Peta Buih 2.6 Membina gajet elektrik TP6 – Membina gajet yang • Menghasil gajet o Peta Buih berfungsi. o Keusahawanan MING 2. (Modularkan berfungsi dan memenuhi litar elektrik Berganda dengan Akuaponik) berfungsi o Peta Alir kriteria reka bentuk litar o Peta Pokok elektrik . • Perbincangan gajet yang akan kumpulan KBAT rintangan dan kuasa pada o Mengaplikasi dihasilkan. memastikan sumber.3. REKABENTUK DAN TEKNOLOGI – TINGKATAN 2 5 BAB 2 2.4 Menghasilkan lakaran o Kerja sepasukan reka bentuk litar elektrik o Ingin tahu o Berprinsip yang akan dibuat.3 Membuat pengiraan TP3 – Membuat pengiraan • Perbincangan o TMK 21 parameter elektrik kumpulan o Nilai Murni parameter elektrik bagi o Patriotisme 30/04 – dalam reka bentuk litar.3.3. o Bermaklumat (Modular dengan o Penyayang/prihati akuaponik) n 2.3 Reka Bentuk (i) Keselamatan.

menggunakan nama. REKABENTUK DAN TEKNOLOGI – TINGKATAN 2 MINGG STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CADANGAN CATATAN AKTIVITI U KANDUNGAN 5 2. 25/06 – (microcontroller) (microcontroller) simbol serta fungsi KBAT peranti input dan 27/07 output.7 Membuat pengujian • Membuat EMK dan penilaian pelbagai sambungan dan o Bahasa MINGG o Kelestarian U kefungsian projek menguji litar o Sains dan 2.4.4.1 Menyatakan maksud TP1 – Menyatakan maksud  Menonton klip video o Berdaya tahan projek mini yang o Komunikasi MINGG APLIKASI mikropengawal dan bahagian-bahagian berfungsi.3.4. serta cara o Peta Dakap sambungan o Peta Titi .2 Menjelaskan bahagian.8 Mencadang • Menghasilkan teknologi penambahbaikan ke laporan projek MING o Kreativiti dan atas reka bentukgajet inovasi 17 – yang telah dibina o Keusahawanan MING o TMK 21 o Nilai Murni o Patriotisme 30/04 – 30/05 KEMAHIRAN ABAD MINGGU 21 – MINGGU 22 : 31/05/2017 – 07/06/2017 : UJIAN SUMATIF 2 21 5 BAB 2 2.3.Melakar reka bentuk  o Mencipta reka bentuk litar litar elektronik menterjemah litar skema dari segi elektronik. fungsi dan ITHINK mikropengawal bilangan komponen o Peta Bulatan (microcontroller). TP2 – Menerangkan fungsi  Menyediakan jadual o Penyayang/prihati MING bahagian yang terdapat peranti yang terdapat atau peta n pemikiran o Patriotik 27 dalam mikropengawal dalam litar mikropengawal mengenai nama.3 Menghasilkan lakaran TP3 . (microcontroller) o Berprinsip MING o Bermaklumat 23 – 2.4 Reka Bentuk Pemprosesmikro mikropengawal o Ingin tahu Elektronik (microprocessor). o Pemikir U TEKNOLOGI (microcontroller) dan yang terdapat dalam o Kerja sepasukan 2. o Mengaplikasi o Menganalisis Membaca dan o Menilai 2.

menyelesaikan masalah 21 5 BAB 2 2. 2.8Mencadangkan TP5 – Membuat justifikasi • Menghasilkan o Nilai Murni laporan projek o Patriotisme 25/06 – penambahbaikan ke atas kawalan atur cara input 27/07 reka bentuk litar dan output bg KEMAHIRAN ABAD elektronik. akuaponik o Bermaklumat 28 – sistem pengairan. suhu.5 Membuat Contohnya kawalan lampu melalui penyambungan litar input penderia dan litar output kepada sentuhan/penderia mikropengawal(microcon cahaya/penderia troller).4.7Membuat pengujian dan TP4 – Menguji kefungsian • menguji litar o Kreativiti dan MING penilaian kefungsian litar litar yg menggunakan inovasi 23 – elektronik. akuaponik o Pemikir U • Sumbangsaran o Kerja sepasukan 2. TEKNOLOGI bentuk akuaponik.4 Membina litar simulasi TP6 – Membina litar  Menghasil gajet o Peta Buih yang berfungsi dengan elektronik kawalan berfungsi o Peta Buih menggunakan Berganda perisian khas.4.4.4 Reka Bentuk input dan litar output.5.5.5. kelebihan sistem bentuk akuaponik MING o Berprinsip dari segi definisi.1 Menyatakan maksud TP1 – Menyatakan maksud • Menonton klip o Berdaya tahan APLIKASI dan menerangkan reka reka bentuk sistem video sistem o Komunikasi MINGG akuaponik. 2. mikropengawal kawalan o Peta Alir (microcontroller) yang mikropengawal o Peta Pokok berfungsi (microcontroller). teknologi Elektronik 2. mikropengawal o Keusahawanan MING (microcontroller). REKABENTUK DAN TEKNOLOGI – TINGKATAN 2 2.4.6Menulis pengaturcaraan • Membuat EMK APLIKASI mudah berdasarkan sambungan o Bahasa MINGG o Kelestarian U TEKNOLOGI penyambungan litar o Sains dan 2. MINGG STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CADANGAN CATATAN AKTIVITI U KANDUNGAN 5 BAB 2 2.4. o TMK 27 2. n .5 Reka Bentuk 2.2 Menjelaskan kelebihan TP2 – Menerangkan mengenai reka o Ingin tahu Akuaponik reka bentuk akuaponik.3 Mengenal pasti model akuaponik o Penyayang/prihati MING komponen akuaponik.

5 Reka Bentuk pengujian dibuat • Perbncangan teknologi Akuaponik kumpulan o Kreativiti dan MING TP5 – Memberi justifikasi • Perbentangan inovasi 28 – model reka bentuk o Keusahawanan kumpulan MING akuaponik berdasarkan o TMK 32 elemen dan prinsip reka o Nilai Murni bentuk o Patriotisme 30/07 – 07/09 2. akuaponik.6 Membina model reka TP3 – Melakar dan dalam akuaponik ITHINK bentuk sistem akuaponik membina model reka o Peta Bulatan dari segi ciri.6.5. o Mengaplikasi 2.5.5 Menganalisis lakaran • Mengumpul dan o Menganalisis reka bentuk sistem membuat o Menilai akuaponik.8 Mencadangkan TP6 – Menghasilkan • Menghasilkan KEMAHIRAN ABAD penambah baikan reka laporan lengkap model laporan projek 21 bentuk sistem akuaponik reka bentuk sistem o Berdaya tahan yg lebih efisien. o Komunikasi 4 BAB 2 2. MINGG STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CADANGAN CATATAN AKTIVITI U KANDUNGAN 5 BAB 2 2.5.5. bentuk sistem akuaponik akuaponik. perbincangan o Mencipta mengenai teknologi yang digunakan 2.1 Mentakrifkan reka TP1 – Menyatakan maksud • Menonton klip o Pemikir . bentuk sistem akuaponik o Peta Dakap komponen yang digunakan.5.7 Menilai model reka TP4 – Menganalisis model • Menghasilkan EMK APLIKASI bentuk reka bentuk sistem model reka o Bahasa MINGG o Kelestarian U TEKNOLOGI sistem akuaponik. REKABENTUK DAN TEKNOLOGI – TINGKATAN 2 32 2.4 Melakar reka bentuk TP3 – Melakar dan dan perbandingan o Patriotik sistem akuaponik membina model reka sistem yang boleh 30/07 – digunakan dalam KBAT 07/09 bermaklumat. o Peta Alir •Menghasil model o Peta Pokok reka bentuk sistem akuaponik. o Peta Titi kelebihan dan o Peta Buih proses yang berlaku o Peta Buih dalam kitaran Berganda akuaponik. akuaponik selepas bentuk sistem o Sains dan 2.

6.2 Menjelaskan bentuk makanan penggunaan o Ingin tahu 2.5 Menghasilkan reka TP6 – Menghasilkan reka • Menghias dan o Kreativiti dan MING menghidang hasil bentuk dan pembungkus bentuk dan pembungkusan inovasi 33 – makanan makanan reka bentuk o Keusahawanan makanan. penggunaan alatan dan kategori alat dan • Menjustifikasikan o Patriotik MING perkakasan dalam proses perkakasan dalam proses pemilihan 36 penyediaan reka bentuk reka bentuk makanan elemen dan KBAT makanan o Mengaplikasi prinsip dalam o Menganalisis 10/09 – 2.6 Menilai reka bentuk o TMK • Membungkus.6. REKABENTUK DAN TEKNOLOGI – TINGKATAN 2 MINGG APLIKASI bentuk makanan dan kepentingan reka video o Kerja sepasukan U TEKNOLOGI 2.4 Melakar serta TP3 – Melakar reka bentuk reka bentuk o Menilai 05/10 menjustifikasikan reka dan pembungkus makanan makanan. o Nilai Murni 36 makanan yang dihasilkan . MING 2.6.3 Mengaplikasikan TP2 – Menerangkan n 33 – bentuk makanan. o Mencipta bentuk dan pembungkusan makanan TP4 – Menganalisis ITHINK kesesuaian elemen dan o Peta Bulatan prinsip dalam reka bentuk o Peta Dakap makanan o Peta Titi o Peta Buih o Peta Buih Berganda o Peta Alir o Peta Pokok MINGG STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CADANGAN CATATAN AKTIVITI U KANDUNGAN 4 BAB 2 TP5 – Menjustifikasikan • Mereka bentuk EMK APLIKASI pemilihan elemen dan makanan dengan o Bahasa MINGG cara memotong. o Kelestarian U TEKNOLOGI prinsip dalam lakaran reka membentuk dan o Sains dan 2.6 Reka bentuk kepentingan rekabentuk alatan dan o Berprinsip perkakasan o Bermaklumat Makanan makanan MING untuk mereka o Penyayang/prihati 2.6.6.6 Reka bentuk bentuk makanan mengukir. teknologi Makanan 2.

o Ingin tahu o Berprinsip MINGGU 37 – MINGGU 38 : 08/10 – 19/10 : ULANGKAJI UJIAN SUMATIF 3 o Bermaklumat MINGGU 39 – 22/10 – 26 / 10 : UJIAN SUMATIF 3 o Penyayang/prihati MINGGU 40 – MINGGU 43 : 29/10 – 23/11 : PERBINCANGAN DAN PEMURINIAN n o Patriotik KBAT o Mengaplikasi o Menganalisis o Menilai o Mencipta ITHINK o Peta Bulatan o Peta Dakap o Peta Titi o Peta Buih o Peta Buih Berganda o Peta Alir o Peta Pokok . KEMAHIRAN ABAD 05/10 21 • Mengadakan lawatan o Berdaya tahan pembelajaran o Komunikasi • Mengadakan o Pemikir pertandingan reka o Kerja sepasukan bentuk makanan. REKABENTUK DAN TEKNOLOGI – TINGKATAN 2 melabel. o Patriotisme 10/09 – mempamerkan dan menjual.