You are on page 1of 1

Rekap Daftar Hadir Mahasiswa KUKERTA UNJA POSKO 28

SEMESTER GENAP TA.2015/2016
Desa Lubuk Sebontan Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Apr-16 Mei 2016 ### Rekap
No. Nama L/P NIM 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 H S I A Jumlah Hadir
1 Angga Setiawan L RRA1A112066 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ I √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - 1 - 57 Hari
2 Anzar Wulan P D1B012076 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ I √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - 1 - 57 Hari
3 Aritya Hakim T L RRA1A112086 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ I √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - 1 - 57 Hari
4 Chitra Prychelia A P A1B212009 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ I √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - 1 - 57 Hari
5 Citra Restu H P A1D112056 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ I √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - 1 - 57 Hari
6 Dewi Anggraini P A1C412040 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ I √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - 1 - 57 Hari
7 Fairus Refliana P RRA1A112001 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ I √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - 1 - 57 Hari
8 Florini Tarigan P D1B012048 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ I √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - 1 - 57 Hari
9 Marlina Saraswati P E10012152 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ I I I I √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - 1 - 57 Hari
10 M. Gatra Wahyudi L B10010192 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ I √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - 4 - 53 Hari
11 Novita P A1D312034 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ I √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - 1 - 57 Hari
12 Orlen Apandy L E10012121 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ I √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - 1 - 57 Hari
13 Rizky Bintang S L RRA1A112058 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ I I I I √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - 4 - 53 Hari
14 Siti Patonah P A1D312035 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ I √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - 1 - 57 Hari
15 Yolanda Demiza P A1B212031 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ I I I I √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - 4 - 53 Hari
Jambi, Juni 2016

Dosen Pembimbing Lapangan Ketua Posko 28 Sekretaris

Ridhwan,S.Ag,ME,SY Rizky Bintang S AnzarWulan
NIP: 197306241999031002 NIM. RRA1A112058 NIM. D1B012076