.!!

f(epentl:ngan (':rmal:nan '1J r~uronal

Pensyarah:

En. Muhamad Rudzi Bin Darus

1

2

3

4

• Juga dikenali sebagai Ketingting.

o Merupakan permainan tradisional kanak-kanak.

• Menggunakan kaedah lompatan sebelah dan kedua-dua belah kaki.

o Tiada had untuk jumlah pemain.

• Biasanya, dimainkan seramai 2 hingga 4 orang.

Terdapat pelbagai jenis gelanggang Teng Teng. Antaranya:

~~ ~""'"
/~
/ 8
/ \
t \
6 7
5
3 4
2
1 5

~." .... " • ,r.,... .. · ,_. I

.w,~_~·."" '.hY"

6

Menjana Minda dengan Merancang & Mengatur Strategi Permainan

Kemahiran Berfikir dapat Ditingkatkan

7

.. ,

./ ..

,•• Menguatkan <.

Keupayaan •

• • Otot -Otot /

\ _K~~i_:

• •

• •

""

• •

./ <,

•• Meningkatkan ••

\ Kemahiran /

• Pergerakan

• •

'- .~s~ .. /

• •

/" "

• • Mendapat • •

\ Kecergasan /

Tubuh

• •

• Badan yang •

\. ?p~~. /

Terirna Kqsih ...

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful