You are on page 1of 3

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

(DISEDIAKAN OLEH PENYEDIA / PENGGUBAL SOALAN)

PEPERIKSAAN:PERTENGAHAN TAHUN TAHUN:2018 MATA PELAJARAN :Matematik PA

KONSTRUK / KEMAHIRAN
JUMLAH
BIL TAJUK/TAJUK KECIL Pengetahuan Pemahaman Aplikasi Analisis

R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T

1.

(a) 4 4

(b) 1 1

1 1

2.

(a) 3 3

(b) 3 3

3.

(a) 3 3

(b) 3 3

4.

(a) 3 3
(b) 2 2
(c) 1 1

5.
(a) 3 3
KONSTRUK / KEMAHIRAN
JUMLAH
BIL TAJUK/TAJUK KECIL Pengetahuan Pemahaman Aplikasi Analisis

R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T
(b) 2 2
(c) 1 1

6.
(a) 2 2
(b) 2 2
(c) 2 2

7.
(a) 4 4
(b) 1 1
1 1

8.
(a) 2 2
(b) 2 2
(c) 2 2

9.
(a) 4 4
(b) 2 2

10.
(a) 2 2
1 1
(b) 3 3
11.
(a) Ketumpatan 3 1 3 1
(b) Proses pencairan 3 2 1 4 2
KONSTRUK / KEMAHIRAN
JUMLAH
BIL TAJUK/TAJUK KECIL Pengetahuan Pemahaman Aplikasi Analisis

R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T

12. BAB 2: SEL SBG UNIT ASAS


(a) Penyediaan slaid bawang 4 4
(b) Lakaran sel bawang (40x) 2 2
(c) Perbezaan struktur sel bwg & haiwan 2 2
(d) Kehadiran klorofil 2 2

13. BAB 3: KOORDINASI & GERAK BALAS


(a) Simptom demam 2 2
Kurangkan suhu panas 2 2
Penghasilan pek ais 3 3
(b) Musim kemarau 3 3

14. BAB 4: PEMBIAKAN


(a) Puberti remaja perempuan 2 2
(b) Organ seks manusia 2 2
(c) Persamaan / perbezaan ovum & sperma 4 4
(d) Struktur sperma 2 2
6 2 1
2 7 1

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

................................................. ...................................................
NAMA NAMA :
JAWATAN :