REHIYON II ± CAGAYAN (Tumingin sa MAPA) Mga Lalawigan 1. 2. 3. 4. 5.

______________ ______________ ______________ ______________ ______________ Kabisera _________________ _________________ _________________ _________________ _________________

Isulat ang titik ng tamang sagot. _____1.Maliban sa__ ________, ang mga lalawigan ng rehiyon ay napapaligiran ng mga bulubundukin. a.Batanes b.Quirino c.Isabela d.Nueva Vizcaya

_____2 Ang rehiyon ay nasa__________ ng Luzon. a.hilagang kanluran b.hilagang silangan c.timog silangan d.timog kanluran

_____3.Dahil sa lokasyon ng rehiyon, A .madalas makaranas ng bagyo ang mga lalawigan dito. B maraming tao ang nakatira sa rehiyon. c. madalang naaapektuhan ng bagyo ang 4 na lalawigan dito. d. mababa at gawa sa bato ang mga bahay dito. _____4.Ang___________ ay nasa timog ng rehiyon. a.Lagusang Bashi b.Rehiyong Cordillera c.Aurora at Karagatang Pacific d.Pangasinan at Nueva Ecija _____5.Alin sa mga sumusunod ang hindi nagpapalibot sa 4 na lalawigan ng rehiyon? a.Cordillera b.Arayat c.Sierra Madre d.Caraballo

_____6.Alin sa sumusunod ang problemang dinaranas ng mga tao sa Rehiyon 2? a.kahirapan sa transportasyon b.pang-aabuso sa pagtotroso c.pagdadala ng produkto sa ibang lugar d.lahat ay tama _____7.Ano ang sanhi ng pagkakaroon ng lupaingalluvial sa Rehiyon 2? a.pag-agos ng tubig mula sa bundok tungo sa Ilog Cagayan b.paglalagay ng pataba sa lupa ng mga magsasaka c.pagputol ng mga puno sa kagubatan d.pagtatanim ng iba¶t ibang halamang-ugat sa rehiyon

Pagtapat-tapatin ang Hanay A sa Hanay B.Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. Hanay A ____1.Pinakamahabang ilog sa Luzon ____2. kabisera ng Batanes ____3.nakapaligid sa 4 na Lalawigan ____4.pangunahing produkto ngRehiyon ____5.kabisera ng Quirino Hanay B A.Basco B. bulubundukin C. Cabarroguis D. Ilog Cagayan E. Ilog Kabayan F. tabako _______________________________________________________________

Hanay A ____1.lokasyon ng Rehiyon 2 ____2.kabisera ng Nueva Vizcaya ____3.tawag sa mga taong nakatira sa Batanes ____4.pinakadulong pulo sa Hilaga ____5.Saklob sa ulunan ng babae

Hanay B G. Bayombong H.Hilagang Silangang Luzon I. Ivatan J. vakul K. yuvuc L. Y¶ami

Isulat ang tamang sagot. 1.Ang matabang lupang__________ ay mabuti para sa mga pananim. 2.Ang_______________ ng mga Ivatan sa Batanes ay sayaw na nagpapakita ng labanan ng mga Moro at Kristiyano, gamit ang mga patpat bilang sandata. 3.Ang pangkat etniko na_ ___________ ay matatagpuan sa Nueva Vizcaya. 4.Ang Lambak ng Cagayan ay kinikilala rin bilang___________________.

PANUTO:Magbigay ng isang kabutihan at isang kahadlangan ng kapaligiran ng Rehiyon 2.Ipaliwanag ang iyong mga sagot. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful