KwentoniMabuti-Genoveva D. Edroza Summary: Dahilkapagmahalmoangisang bagay .

lagimoitongbinabalikan paulit-ulit di kanagsasawakahit halos kabisadomonalahatngdetalye kaya binasakoulitang kwentonimabuti mulasa AngSilidnaMahiwaga kalipunanngmgakwento ttulangmgababaengmanunulat ewanko sigur o y gusto kolangmakisukobsainitngpagmamahalnanasapusongkwneto lagikosiyangiuugnaysakariktanng buhay , sabingnaglalahadngistorya patungkolsadatinyanggurona kung tawaginnila ay Mabuti walanganumangkamanghamanghakayMabuti mulasakanyanganyohanggangsakanyangtungkulinsapaaralan siya ylarawa nngpagka-ordinaryo tinawagsiyang Mabuti dahilmadalasniyangbukangbibigangsalitangmabuti .sakahitanumangkanyangsinasabi hindisiyabumabanggitngkahitanutungkolsakanyangsarilisabuongpanahonngkanyangpagtuturo subalithindiibigsabihinnitonawalanglubakangkanyanglandas lamang ay, mas gusto niyangtingnanangbuhaysapananawnaito ay mabuti .1952 ngmaisulatangkwento kaya anghagodngmgasalita at balangkasngmgapangungusap ay puro o payak o malambingsaakingpandinig .parangtula o isangkundimannaumaawitngdalisaynapagibigNaritoangilanglinyangnagustuhanko Mabutisana yhindimagingiyoangganoonguringsuliranin kailan man. Angibigkongsabihi y maginghigitnamabutisanasaiyoang buhay Angpagmamalasakitniya ytuna ynamatapat . Pagkauhawsakagandahan Pagbibigaykahulugansamgabagaynaparasaami ywalangkabuluhan Isangbagaysabuhayniyananalisyangganonnalamang Kumirotsapusokoangpagnanasangtangana nangkanyangkamay, lumapitsakanya .at hilingingmagbukasangdibdibsaakin Iyunlamangnakaranasngmgalihimnakalungkutan .angmaaringmakakilalangmgalihimnakaligayahan Nadamakongsiya ay ako .parehongdumaranasnglihimnaligaya tkalungkutan angkariktanngkatapangan .angkariktanngpagpapatuloyano man angkulayngbuhay.. Author:Genoveva D. Edroza Brief Biography:Si GenovevaEdroza-Matute ay hindilamangsikat at premyadongkuwentista. Siya ay isa ring guro at awtorngaklatsaBalarilangTagalog. Nagturongmgaasignaturang Filipino at mgaasignaturang pang-edukasyon.Siya ay nagturongapatnapu tanimnataonsaelementarya, haiskul at kolehiyo, at nagretirobilangDekanangPagtuturosa Philippine Normal College (ngayon ay Philippine Normal University) noong 1980. Pinarangalansiyang Cultural Center of the Philippines ngGawad CCP Para saSining (Panitikan) noongPebrero, 1992.Maraming ulitsiyangnagkamitngGantimpalangPalanca. Mabisa at madalingunawainangkanyangpananagalog.Angilansakanyangmgakuwentongnagkamitnggantim pala ay KuwentoniMabuti, PaglalayagsaPusongIsang Bata, Parusa, MagandaAngNinangKo at Pagbabalik.Ilansamganagingaklatniya ay angMga Piling MaiiklingKuwentongAteneo University Press; angTinigngDamdamin, katipunanngkanyangmga piling sanaysay, ng De La Salle University

Characters: 1. Setting:Sakuwartongmambabasa.P. at ang Sa Aninong EDSA. .Namataysiyanoong 21 Marso 2009 saedadna 94. ay may mgatao pa din namanglubosangpagigingmabuti at angkabutihan ay dapatibahagisakaramihan.Press. ngU. Press. maiiklingkuwentongsinulatniyabilang National Fellow for Fiction.madalasniyangbukangbibigangsalitangmabuti . Angpagmamalasakitniya ytunaynamatapat . Theme: Kung masamaangatingmundo. 1991-1992.sakahitanumangkanyangsinasabi.) Mabuti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful