You are on page 1of 1

ŞCOALA Şl FAMILIA - PILONII REALIZĂRII EDUCAŢIEI

Motto:
"Nimeni nu poate fi fericit, daca nu se bucura de stima" - J. J. Rousseau

A creşte, a educa şi a instrui un copil este o operă care are înainte de


toate, multă dragoste.
Copiii pe care noi îi creştem şi îi educăm nu sunt la fel unii cu ceilalţi : ei
sunt unici. De aceea educaţia pe care le-o dăm trebuie să fie adaptată
personalităţii lor.

Climatul în care ei se dezvoltă, să fie unul favorabil, iar această răspundere trebuie să o poarte
familia şi şcoala deopotrivă.
în acest context, practica instructiv-educativă, arată că potenţialul educativ al familiei întăreşte
acţiunile şcolii, sporindu-le eficienţa şi reuşita educaţională.
în cadrul educaţiei, un rol important îi revine educaţiei fizice şcolare având ca obiectiv realizarea
potenţialului elevilor pe plan personal şi social. Educaţia formală, desfăţurată în unităţile de învăţământ,
pe baza curriculum-ului naţional şi educaţia extascolară sau informală, au împreună, într-o relaţie de
complementaritate şi condiţionare reciprocă, un rol foarte important, atât în transmiterea cunoştinţelor,
cât şi în formarea competenţelor intelectuale, a atitudinilor necesare tinerilor într-o societate
democratică.
Aşadar, rolul important şi major, în educarea viitorului cetăţean îi revine şcolii, care trebuie să se
asigure că educaţia moral - civică este un demers care începe de la vârste mici şi se continuă pe tot
parcursul vieţii.
în atenţia şcolii, a învăţătorilor şi a profesorilor, stă cunoaşterea procesului formării conştiinţei şi
conduitei morale, legătură care se stabileşte între latura morală şi alte laturi ale educaţiei, în vederea
formării convingerilor, sentimentelor şi obişnuinţelor morale, pentru a găsi cele mai bune strategii de
dezvoltare a procesului instructiv-educativ.

Prof. Bobonete Mihai