Directiva 2003/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piaţa internă a gazelor

naturale şi de abrogare a Directivei 98/30/CE. Directive 2003/55/EC of the European parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 98/30/EC Proiectul legii cu privire la gazele naturale Draft on the Natural Gas Law Parţial compatibil
4. Prevederile şi cerinţele reglementărilor comunitare (articolul, paragraful) 5. Prevederile actului normativ naţional (capitolul, articolul, subparagraful, punctul etc.) 6. Diferenţe 7. Motivele ce explică faptul că proiectul este parţial compatibil sau incompatibil 8. Instituţia responsabilă 9. Termenul - limită de asigurare a compatibilit ăţii complete a actului naţional

Articolul 1 Domeniul de aplicare 1. Prezenta directiva stabileste reglementarile comune privind transportul, distributia, furnizarea si stocarea gazelor naturale. Ea stabileste reglementarile cu privire la organizarea si functionarea sectorului gazelor naturale, accesul la piata, criteriile si procedurile aplicabile pentru acordarea de autorizatii de transport, distributie, furnizare si depozitare a gazelor naturale si exploatarea sistemelor. 2. Reglementarile stabilite de prezenta directiva pentru gaze naturale, inclusiv gaze naturale lichefiate (GNL), se aplica si biogazului si gazului obtinut din biomasa sau altor tipuri de gaze, în masura în care este posibil ca ele sa fie injectate si transportate în deplină

Articolul 1. Scopul Legii (1) Scopul prezentei legi este instituirea cadrului legal necesar pentru desfăşurarea activităţilor specifice sectorului de gaze naturale, în condiţiile de accesabilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparenţă şi cu respectarea normelor de calitate, siguranţă şi protecţie a mediului (2) Legea stabileşte principiile fundamentale de organizare şi reglementare a activităţilor în sectorul gazelor naturale: producerea, stocarea, transportul, distribuţia, furnizarea şi consumul gazelor naturale, precum şi sistemul de protecţie a drepturilor consumatorilor. Articolul 2. Domeniul de acţiune al prezentei legi Prezenta legi se extinde asupra: a) producerii şi stocării de gaze combustibile, denumite în continuare gaze naturale;

Compatibil

siguranţa prin sistemul pentru gazele naturale.

Articolul 2 1. „întreprindere din sectorul gazelor naturale” reprezinta orice persoana fizica sau juridica care desfasoara cel putin una din urmatoarele activitati: productie, transport, distributie, furnizare, achizitionare sau depozitare de gaze naturale, inclusiv GNL, care raspunde de realizarea sarcinilor comerciale, tehnice si/sau de întretinere legate de respectivele activitati, fara a include însa consumatorii finali.

b) transportului, inclusiv a tranzitului gazelor naturale; c) distribuţiei gazelor naturale; d) furnizării de gaze naturale, inclusiv prin import şi export; e) determinării şi aprobării tarifelor reglementate la gazele naturale şi pentru serviciile prestate; f) desfăşurării activităţilor pe piaţa gazelor naturale; g) licenţierii genurilor de activitate pe piaţa gazelor naturale; h) protecţiei drepturilor consumatorilor; i) siguranţei şi fiabilităţii în alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor; j) funcţionării sistemului gazelor naturale şi asupra pieţei gazelor naturale. întreprindere de gaze naturale persoană care desfăşoară una din următoarele activităţi: producerea, transportul, distribuţia, furnizarea, stocarea gazelor naturale şi care îndeplineşte funcţii comerciale, tehnice şi de întreţinere în legătură cu activităţile menţionate.

Partial compatibil La definirea noţiunii nu a fost preluată menţiunea cu privire la faptul că sintagma „întreprindere de gaze naturale” include şi noţiunea de „consumator angrosist”.

Explicaţia rezidă în faptul că, potrivit Legii cu privire la reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, nr. 451din 30.07.2001, în sectorul gazelor naturale activităţile de producere, furnizare, stocare a gazelor naturale se supun licenţierii. Astfel ar putea apărea confuzii la utilizarea noţiunii de „consumator angrosist”, statut care nu necesită îndeplinirea unor condiţii speciale, în raport cu întreprinderile de stocare sau pentru furnizorii gazelor naturale la tarife

Articolul 2, 2. „reţea de conducte de alimentare din amonte” reprezinta orice conducta sau retea de conducte exploatate si/sau construite ca parte a unui proiect de producere de gaze naturale sau petrol sau utilizate pentru transportul gazelor naturale produse în cadrul unuia sau mai multor proiecte de acest gen catre o instalatie sau terminal de prelucrare sau catre un terminal de descarcare de coasta.

Noţiunea nu a fost transpusă în proiectul Legii cu privire la gazele naturale.

Articolul 2, 3 „transport” reprezinta transportul gazelor naturale printr-o retea de conducte de înalta presiune, alta decât o retea de alimentare din amonte, pentru a fi livrate consumatorilor, dar care nu include furnizarea.

transportul gazelor naturale – activitatea de transmitere a gazelor naturale prin reţeaua de transport în scopul livrării gazelor naturale consumatorilor, fără a include furnizarea.

Compatibil Noţiunea de „transport al gazelor naturale” trebuie coroborată cu noţiunea de „reţea de transport”, definită în proiectul legii, după cum urmează: reţea de transport - sistem format din conducte de gaze naturale de presiune

nergelementate, a căror activitate se supune licenţierii. Aceasta deoarece noţiunea nu a fost utilizată în textul proiectului, iar potrivit principiilor tehnicii legislative din Republica Moldova în proiectul unei legii nu se includ noţiuni care nu sunt utilizate în text. Mai mult, în proiectul legii se regăseşte noţiunea de „instalaţie de utilizare”, care este situată în aval de punctul de delimitare şi care se află în proprietatea consumatorilor. Acest fapt permite delimitarea conductelor şi a instalaţiilor consumatorului de obiectele sistemului de gaze naturale, inclusiv de reţelele de gaze naturale, de transport şi distribuţie. Noţiunea de „reţea de transport” se regăseşte şi în Legea cu privire la gazele naturale, în vigoare, şi şi-a demonstrat utilitatea la aplicarea legii, inclusiv la acordarea licenţelor.

înaltă. cu puncte de distribuţie şi alte instalaţii aflate în aval de punctul de racordare la reţeaua de În sistemul gazelor naturale din RM unitatea transportatoare desfăşoară activitatea de transport şi exercită funcţiile operatorului reţelelor de transport. cu staţii de compresare. pentru a fi livrate furnizarea. dezvoltarea transport de a satisface pe termen lung persoană care deţine sistemului de transport într-o cererile rezonabile de transport a gazelor reţele de transport a anumita zona si. definită în proiectul legii. Noţiunea de „operator al întreţinerea. definită asigurarea întretinerii si. inclusiv la acordarea licenţelor. asigurarea capacitatii sistemului de a satisface pe termen lung cererile rezonabile pentru transportul gazelor naturale. dezvoltarea reţelelor de transport” reprezinta orice reţelelor de transport” persoana fizica sau juridica care transport în anumite zone şi a trebuie coroborată cu realizeaza activitatea de transport interconexiunilor cu alte sisteme de gaze noţiunea de „unitate si raspunde de exploatarea. daca este naturale. dar fără a include după cum urmează: reţea furnizarea. gazelor naturale şi care este titular de licenţă cazul. dacă este necesar. în vigoare. distribuţia gazelor naturale – activitatea Compatibil 5 „distribuţia” semnifică Noţiunea de „distribuţie a de transmitere a gazelor naturale prin transportul gazelor naturale prin reţelele de distribuţie în vederea livrării gazelor naturale” trebuie reţelele de conducte locale sau acestora consumatorilor. Articolul 2. medie şi joasă. la livrarea gazelor naturale. a interconexiunilor sale cu pentru transportul gazelor alte sisteme. precum şi de transportatoare”. fără a include coroborată cu noţiunea de „reţea de distribuţie”. operatorul reţelelor de transport – Compatibil 4 „operator al sistemului de persoană responsabilă de exploatarea. după caz.sistem format din conducte de gaze naturale de presiune înaltă. Noţiunea de „reţea de distribuţie” se regăseşte şi în Legea cu privire la gazele naturale. Articolul 2. şi şi-a demonstrat utilitatea la aplicarea legii. consumatorilor. regionale. care servesc în ansamblu la transportul şi. naturale. asigurarea capacităţii reţelelor de ca daca este necesar. de distribuţie şi de măsurare. precum si de naturale. . de distribuţie .

dezvoltarea sistemului de transport într-o anumita zona si. furnizare . inclusiv GNL.persoană deţinătoare de licenţă pentru furnizarea de gaze naturale. 7 „furnizare” reprezinta vânzarea. daca este cazul.Articolul 2. Compatibil Noţiunea de „furnizor” este definită ca persoană deţinătoare de licenţă pentru furnizare. Compatibil Noţiunea de „operator al reţelelor de distribuţie” trebuie coroborată cu noţiunea de „unitate de distribuţie”. precum si de asigurarea capacitatii sistemului de a satisface pe termen lung cererile rezonabile pentru distribuţia gazelor naturale. definită ca persoană care deţine reţele de distribuţie a gazelor naturale şi care este titular de licenţă pentru distribuţia gazelor. 9 „depozit de stocare” reprezintă o instalaţie utilizată pentru stocarea gazelor naturale depozit de stocare – instalaţia utilizată pentru stocarea gazelor naturale şi care este deţinuta şi/sau exploatata de o persoană. 6 „operator al sistemului de distributie” reprezinta orice persoana fizica sau juridica ce desfăşoară activitatea de distributie si raspunde de exploatarea. asigurarea întretinerii si.procurare de gaze naturale. activitatea de furnizare se supune reglementării prin licenţiere în RM. precum şi de asigurarea capacităţii reţelelor de distribuţie de a satisface pe termen lung cererile rezonabile de distribuţie a gazelor naturale transport şi de punctul de delimitare. dacă este necesar. întreţinerea şi dezvoltarea reţelelelor de distribuţie în anumite zone. 8 „întreprindere de furnizare” reprezinta orice persoana fizica sau juridica care realizeaza activitatea de furnizare. În sistemul gazelor naturale din RM unitatea de distribuţie desfăşoară activitatea de distribuţie şi exercită funcţiile operatorului reţelelor de distribuţie. furnizor . inclusiv revânzarea de gaze naturale. operatorul reţelelor de distribuţie – persoană responsabilă de exploatarea. Articolul 2. naturale. întrucât potrivit celor menţionate. şi de interconexiunile cu alte reţele de gaze naturale. inclusiv a GNL. a interconexiunilor sale cu alte sisteme. inclusiv partea instalaţiilor . inclusiv din import. catre consumatori. Articolul 2. care servesc la distribuţia gazelor naturale pînă la punctul de delimitare. şi vânzarea sau revânzarea gazelor naturale. daca este necesar. Compatibil Articolul 2.

. dar cu excepţia instalaţiilor folosite pentru producere şi cu excepţia instalaţiilor destinate în mod exclusiv operatorului reţelelor de transport la desfăşurarea activităţii licenţiate. operatorul depozitului de stocare – persoană care este responsabilă de exploatarea şi întreţinerea depozitelor de stocare. De asemenea. după cum urmează: „stocarea gazelor naturale ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de titularul licenţei de stocare pentru sau în legătură cu rezervarea capacităţii de depozitare în depozitele de stocare şi pentru injecţia. dar cu excepţia porţiunii utilizate pentru operaţiunile de producţie si cu excepţia instalaţiilor rezervate exclusiv pentru operatorii sistemului de transport în vederea desfasurarii activitatilor lor. incluzând partea instalatiilor GNL utilizate pentru stocare. definită ca persoană care deţine un depozit de stocare şi care este titular de licenţă pentru stocarea gazelor naturale.si care este deţinuta şi/sau exploatata de o întreprindere din sectorul gazelor naturale. Articolul 2. 10 „operator al sistemului de stocare” reprezintă o persoană fizică sau juridică care realizează activitatea de stocare şi răspunde de exploatarea unui depozit de stocare. Compatibil Noţiunea de „operator al depozitului de stocare” trebuie coroborată cu noţiunea de „întreprindere de stocare”. GNL utilizate pentru stocare. în proiectul legii a fost definită noţiunea de „stocarea gazelor naturale”.

descarcarea si re-gazificarea GNL şi răspunde de exploatarea unei instalaţii GNL. depozitarea în şi extracţia din aceste depozite a unor cantităţi determinate de gaze naturale” Compatibil operatorul instalaţiei GNL – persoană care îndeplineşte funcţiile de lichefiere a gazelor naturale sau de import. dar nu include partea terminalelor GNL utilizate pentru stocare.Articolul 2. definită ca instalaţie GNL . descărcare şi re-gazificarea GNL şi este responsabilă de exploatarea şi întreţinerea instalaţiei GNL. 12 “operator al sistemului GNL” reprezinta o persoana fizica sau juridica care realizeaza activitatea de lichefiere a gazelor naturale sau importul. descarcarea si re-gazificarea GNL şi include serviciile de sistem şi depozitele de stocare temporară necesare pentru procesul de regazificare şi livrarea ulterioara către sistemul de transport. 11 „instalaţia GNL” reprezintă un terminal utilizat pentru lichefierea gazelor naturale sau pentru importul. Compatibil A se menţiona că în proiectul legii se regăseşte şi noţiunea de „instalaţie GNL”. descarcarea si regazificarea GNL şi include serviciile auxiliare şi depozitele de stocare temporară necesare pentru procesul de regazificare şi livrarea ulterioara catre sistemul de transport.terminal utilizat pentru lichefierea gazelor naturale sau pentru importul. dar nu include porţiunea terminalelor GNL utilizate pentru stocare. dar nu include partea terminalelor GNL utilizate pentru stocare. descarcarea si re-gazificarea GNL şi include serviciile auxiliare şi depozitele de stocare temporară necesare pentru procesul de re-gazificare şi livrarea ulterioara către sistemul de transport. .terminal utilizat pentru lichefierea gazelor naturale sau pentru importul. instalaţie GNL . Articolul 2.

necesare pentru asigurarea accesului la transport. la instalaţiile GNL şi/sau la depozitele de stocare. inclusiv conducta de stocare şi instalaţiile acesteia pentru furnizarea de servicii auxiliare. Articolul 2 15 „stocare în conductă” reprezinta stocarea gazelor prin compresie în sistemele de transport si distributie a gazelor. inclusiv pentru asigurarea echilibrului între ofertă şi cerere şi amestec.Articolul 2 13 „sistem” reprezinta orice reţea de transport. dar cu excepţia instalaţiilor destinate exclusiv operatorilor sistemului de transport pentru îndeplinirea funcţiilor lor. instalaţie GNL. acordate consumatorilor şi părţilor terţe de către unitatea transportatoare sau de distribuţie. pentru asigurarea echilibrului între ofertă şi cerere şi amestec. cu excepţia instalaţiilor destinate cu exclusivitate operatorilor reţelelor de transport pentru îndeplinirea funcţiilor lor.totalitate a utilajelor de producere. precum şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale. precum şi cele ale întreprinderilor înrudite. Compatibil. sistem de gaze naturale . Compatibil Noţiunea de „ancillary services” a fost transpusă în proiectul legii ca noţiunea de „servicii de sistem” Aceasta deoarece în legislaţia RM noţiunea de „servicii auxiliare” este definită ca servicii adiţionale distribuţiei sau transportului gazelor naturale. a depozitelor de stocare. instalaţie GNL şi/sau depozit de stocare. care în ansamblu formează un sistem unic. Noţiunea nu a fost transpusă în proiectul legii Aceasta deoarece noţiunea nu a fost utilizată în textul proiectului . distribuţie si activitatea GNL. Noţiunea de „sistem de gaze naturale” include şi instalaţiile de utilizare pentru raţiuni tehnice. dar cu excepţia instalaţiilor destinate operatorilor sistemului de transport pentru îndeplinirea funcţiilor lor. Articolul 2 14 „servicii auxiliare” reprezinta toate serviciile necesare pentru accesul la şi exploatarea reţelelor de transport şi/sau distribuţie şi/sau a instalaţiilor GNL şi/sau a depozitelor de stocare. deţinute si/sau exploatate de o întreprindere din sectorul gazelor naturale. a reţelelor de transport şi de distribuţie. reţea de distributie.servicii necesare pentru funcţionarea şi asigurarea accesului la reţelele de transport şi de distribuţie. servicii de sistem .

şi care efectuează cel puţin una din activităţile de transport. distribuţie. . Articolul 2 19 „întreprindere integrata din sectorul gazelor naturale” reprezinta o întreprindere integrata pe verticala sau pe orizontala. interconexiune .instalaţiile şi Compatibil echipamentele prin care se realizează conectarea a două sau mai multe sisteme de gaze naturale. minim. Articolul 2 18 „magistrala directa” reprezinta o conducta de gaze naturale complementara sistemului Interconectat. Articolul 2 20 „întreprindere integrata pe verticala” reprezinta o întreprindere din sectorul gazelor naturale sau un grup de întreprinderi ale caror relatii reciproce sunt definite în art. conductă directă de gaze naturale – conductă de gaze naturale complementară reţelelor de gaze naturale interconectate. (3) din Regulamentul Consiliului întreprindere integrată pe verticală Compatibil întreprindere sau grup de întreprinderi legate prin relaţii reciproce de control.Articolul 2 16 „sistem interconectat” reprezinta un numar de sisteme legate între ele. 3 alin. stocare şi. una din activităţile de producere sau furnizare a gazelor naturale. Compatibil Noţiunea nu a fost transpusă în proiectul Legii cu privire la gazele naturale. Articolul 2 17 „interconexiune” reprezintă o conductă de transport care traverseaza sau trece peste o frontiera dintre statele membre pentru unicul scop al conectarii sistemelor de transport nationale ale acestor state membre. sistem interconectat – serie de sisteme Compatibil de transport şi de distribuţie legate între ele prin intermediul uneia sau mai multor interconexiuni. iar potrivit principiilor tehnicii legislative din Republica Moldova în proiectul unei legii nu se includ noţiuni care nu sunt utilizate în text. Aceasta deoarece noţiunea nu a fost utilizată în textul proiectului şi nu este necesară noţiune separată. după cum este definit în prezenta lege.

transport. pe baza art. întreprinderile care aparţin aceluiaşi/aceloraşi acţionari sau societăţile care. GNL sau stocare şi cel puţin una din activităţile de producere sau furnizare de gaze naturale. utilizator al reţelei de gaze naturale – persoană fizică sau juridică căreia i se prestează serviciul de transport sau de distribuţie a gazelor naturale. 44 alin. distribuţie sau furnizare a gazelor naturale şi o altă activitate ce nu ţine de sectorul de gaze naturale Compatibil întreprindere înrudită – societate comercială afiliată. 41 din Directiva a saptea a Consiliului 83/349/CEE din 13 iunie 1983. Articolul 2 23 „utilizator de sistem” reprezintă orice persoană juridică sau fizică ce alimentează sistemul sau se alimentează din sistem. Compatibil . (3) lit. si/sau întreprinderi care apartin acelorasi actionari. furnizare sau depozitare de gaze naturale. 33 alin. în sensul art. (g)* din Tratatul privind conturile consolidate2 si/sau întreprinderi asociate. 4064/89 din 21 decembrie 1989 privind controlul concentrarilor de întreprinderi şi în care întreprinderea respectivă/grupul respectiv îndeplineşte cel puţin una din activităţile de transport. fără a depinde una de alta. distributie. Articolul 2 22 „întreprinderi înrudită” reprezinta întreprinderi afiliate. precum si o activitate din afara sectorului gazelor naturale. Compatibil Definiţia de întreprindere înrudită a fost elaborată reieşind din prevederile Codului civil al RM reglementând societăţile comerciale afiliate. transport. în sensul art. sunt reunite sub o conducere unică sau sunt conduse de organe alcătuite majoritar din aceleaşi persoane.(CEE) nr. întreprindere integrată pe orizontală întreprindere care desfăşoară cel puţin una din următoarele activităţi: producere. distribuţie. Articolul 2 21 „întreprindere integrată pe orizontală” reprezintă o întreprindere care îndeplineste cel putin una dintre activitatile de productie. (1) din acelasi document.

Articolul 2 25 „consumatori casnici” reprezintă consumatorii care procură gazele naturale pentru propriul lor consum casnic. Noţiunea de „consumator noncasnic” este definită în proiectul legii inclusiv sub aspectul faptului că În opinia autorilor. consumator casnic – persoană fizică a cărei instalaţie de utilizare este racordată la reţeaua de gaze naturale şi care procură şi utilizează gazele naturale pentru necesităţi casnice nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională. ar putea apărea confuzii la utilizarea noţiunii de „consumator angrosist”. furnizare.persoană fizică sau persoană juridică care procură şi utilizează gazele naturale în calitate de combustibil sau de materie primă şi ale cărei instalaţii de utilizare sînt racordate la reţeaua de gaze naturale.2001. consumator noncasnic – persoană fizică sau juridică a cărei instalaţie de utilizare este racordată la reţeaua de gaze naturale şi care procură şi utilizează Articolul 2 26 „consumatori noncasnici” reprezintă consumatorii care procură gazele naturale ce nu sunt Noţiunea de „consumator casnic” este definită în proiectul legii inclusiv sub aspectul faptului că pentru a procura gazele naturale.Articolul 2 24 „consumatori” reprezinta consumatorii angrosişti si consumatorii finali de gaze naturale. în raport cu întreprinderile de stocare sau pentru furnizorii gazelor naturale la tarife nergelementate. definiţia în cauză nu contravine prevederilor Directivei şi este pasibilă . a căror activitate se supune licenţierii. consumatorul casnic trebuie să fie racordat la reţelele de gaze naturale. în sectorul gazelor naturale activităţile de producere. Astfel. nr. definiţia în cauză nu contravine prevederilor Directivei şi defineşte în mod mai clar statutul de „consumator casnic”. Explicaţia rezidă în faptul că. potrivit Legii cu privire la reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Noţiunea de „consumator” nu include noţiunea de „întreprindere de gaze naturale”. În opinia autorilor. consumator . precum şi întreprinderi din sectorul gazelor naturale care procură gazele naturale. stocare a gazelor naturale se supun licenţierii.07. statut care nu necesită îndeplinirea unor condiţii speciale. 451din 30.

Noţiunea nu a fost preluată în proiectul legii cu privire la gazele naturale. În sectorul gazelor naturale din RM orice consumator poate procura gazele naturale de la furnizorul ales de acesta. consumatorul noncasnic trebuie să fie racordat la reţelele de gaze naturale. Mai mult. dar nu le procură pentru a le vinde ulterior. Noţiunea nu a fost preluată în proiectul legii cu privire la gazele naturale. pentru a procura gazele naturale. atât consumatorii casnici şi consumatorii noncasnici sunt persoanele care utilizează gazele naturale.destinate propriului lor consum casnic. gazele naturale în alte scopuri decît pentru necesităţi casnice. Articolul 2 27 „consumatorii finali” reprezintă consumatorii care procură gazele naturale pentru uz Propriu. potrivit celor menţionate. inclusiv din străinătate. în sensul art. Articolul 2 28 „consumatorii eligibili” reprezintă consumatorii care sunt liberi sa procure gazele naturale de la furnizorul ales de ei. . de a defini în mod mai clar statutul de „consumator noncasnic”. deoarece în mare parte gazele naturale sunt importate de la un singur producător SAD Gazprom. Explicaţia rezidă în faptul că nu este necesară definirea noţiunii de consumator final în contextul în care. deoarece conform proiectului legii toţi consumatorii sunt în drept să încheie contract de furnizare a gazelor naturale cu oricare furnizor. 23 din prezenta Directiva. însă. efectiv acest drept nu poate fi realizat. noţiunea de „consumator” nu include şi întreprinderile de gaze naturale.

de transport. care procură gazele naturale în scopul revânzării lor în interiorul sau în afara sistemului în care sunt stabiliţi. în afara operatorilor sistemului de transport şi a operatorilor sistemului de distribuţie. în scopul satisfacerii cererii de gaze naturale a sistemului. pentru diversificarea surselor şi asigurarea livrărilor câtre planificare pe termen lung – planificarea necesarului de investiţii în capacităţi de producere. Articolul 2 30 „planificare pe termen lung” reprezintă planificarea capacităţii de furnizare şi transport a întreprinderilor din sectorul gazelor naturale pe termen lung. deoarece există furnizorii la tarife nereglementate.Articolul 2 29 „consumatori angrosişti” reprezintă persoane fizice sau juridice. a diversificării surselor şi a asigurării livrării gazelor naturale consumatorilor. în vederea satisfacerii cererii de gaze naturale din sistem. de stocare şi de distribuţie a gazelor naturale pe termen lung. în cazul introducerii de două noţiuni care să desemneze persoana care vinde gazele naturale la tarife nereglementate („consumator” şi „furnizor la tarife nereglementate”) s-ar putea crea confuzii cu privire la cerinţele ce trebuie îndeplinite de persoana care intenţionează să desfăşoare activitatea de procurare-vânzare a gazelor naturale. Compatibil . Explicarea rezidă în faptul că pe piaţa gazelor naturale a RM nu există consumatori angrosişti. care pot fi consideraţi ca consumatori angrosişti. iar activitatea de achiziţionare pentru revânzare a gazelor naturale poate fi desfăşurată de titularii licenţelor pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate. Astfel. Noţiunea nu a fost preluată în proiectul legii cu privire la gazele naturale.

intereselor economiei naţionale. Compatibil Aceasta deoarece. care sunt recepţionate în exploatare se consideră obiecte noi. Pe baza organizării lor instituţionale şi luând în considerare principiul subsidiarităţii.consumatori. sigure şi durabile din punct Articolul 3. drepturilor şi intereselor consumatorilor. cât si securitatea tehnică. Articolul 2 31 „piaţa în ascensiune” reprezinta un Stat membru în care prima livrare comerciala din cadrul primului său contract de furnizare a gazelor naturale pe termen lung s-a efectuat cu maximum zece ani în urmă. Noţiunea nu a fost preluată în proiectul legii cu privire la gazele naturale. se distribuie şi se furnizează în cel mai eficient mod. securitatea .asigurarea accesului nediscriminatoriu şi reglementat al persoanelor terţe. se stochează. Articolul 2 32 „siguranţa” reprezintă atât siguranţa furnizării şi a alimentării cu gazele naturale. cât si securitatea tehnică Compatibil Articolul 3 Obligaţiile de serviciu public si protecţia consumatorului 1. gazele naturale se produc. inclusiv la tarife transparente şi previzibile.reprezintă atât securitatea furnizării şi a livrării gazelor naturale. Aceasta deoarece prevederea în cauză nu este aplicabilă Republicii Moldova. (2) Principiile fundamentale de reglementare ale prezentei legi sunt: . . întreprinderile din sectorul gazelor naturale să fie exploatate în conformitate cu principiile prezentei directive. (2). întrucât RM nu este membră a UE. în scopul constituirii unei piete competitive. Noţiunea nu a fost preluată în proiectul legii cu privire la gazele naturale. deoarece nu este necesară. Condiţii şi principiile de reglementare (1) În vederea asigurării securităţii energetice. Directiva 2003/55/CE nu are aplicabilitate directă pe teritoriul acesteia. ea nefiind membru a UE. statele membre iau toate masurile pentru ca. persoane fizice şi juridice. Articolul 2 33 „infrastructura noua” reprezintă o infrastructură care nu a fost finalizată până la intrarea în vigoare a prezentei Directive. se transportă. Orice obiecte ale sistemului de gaze naturale. la reţelele de gaze naturale. fara sa aduca atingere dispozitiilor de la alin. protecţiei mediului.

obligatii de serviciu public ce pot fi legate de securitate.protejarea intereselor legitime ale consumatorilor. verificabile si trebuie sa garanteze egalitatea accesului pentru companiile din . referitor la capacităţile de producere planificate sau A se menţiona că la art. transparente. 28. . vizând interesul economic general. calitate si preţul livrarilor. calităţii şi preţului de furnizare a gazelor naturale consumatorilor finali.de vedere al mediului înconjurator în sectorul gazelor naturale. în termenul stabilit. precum şi protecţiei mediului. . 4 din proiectul legii se regăseşte definiţia noţiunilor de „obligaţii de serviciu public” şi „management al eficienţei energetice/gestionare a cererii”. între unitatea transportatoare sau de distribuţie şi întreprinderea de stocare de furnizorii sau producătorii de gaze naturale. .promovarea şi asigurarea concurenţei pe piaţa gazelor naturale. (1): Unitatea transportatoare trebuie k) să elaboreze şi să prezente Agenţiei. Prin considerarea integrala a principalelor dispoziţii ale Tratatului. stocarea. . 33. Art. inclusiv securiităţii furnizării.respectarea principiului eficienţei maxime la costuri minime la producerea. inclusiv securitatea furnizării.crearea de condiţii optime pentru excluderea dependenţei. în primul rând din punct de vedere decizional. transportul. nediscriminatorii. alin. un raport anual care să cuprindă informaţii cu privire la echilibrul între ofertă şi cerere de pe piaţa gazelor naturale. Astfel. inclusiv securitatea furnizării. 2: Titularii de licenţe trebuie să respecte obligaţiile de serviciu public aferente securităţii. 86. „obligaţiile de serviciu public” includ obligaţiile ce incumbă titularilor de licenţe pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul gazelor naturale şi care se pot referi la securitate. . alin. prognoza cererii şi a volumelor de gaze naturale disponibile pentru furnizare. statele membre pot impune întreprinderilor din sectorul gazelor naturale. regularitate. inclusiv eficienţei energetice şi protecţiei climei Art. regularităţii. fără a face nici o discriminare între astfel de întreprinderi în ceea ce priveste drepturile şi obligaţiile acestora. regularitate. distribuţia şi furnizarea gazelor naturale. Astfel de obligatii trebuie sa fie clar definite. inclusiv eficienta energetica si protejarea climatului. precum si protectia mediului.efectuarea de investiţii necesare extinderii reţelelor de transport şi distribuţie a gazelor naturale. în special art. 2.

Raportul urmează a fi publicat ulterior într-un ziar republican şi pe site-ul unităţii transportatoare. precum si asupra costurilor de . calitatea şi nivelul de mentenanţă al reţelei. managementul eficienţei energetice/gestionare a cererii si pentru îndeplinirea obiectivelor de protectie a mediului. asupra siguranţei alimentarii cu gaze naturale. dupa cum se face trimitere în prezentul alineat. În legatura cu securitatea furnizarii. precum şi la protecţia mediului. investiţiile noi pentru creşterea capacităţii de producere. globala sau integrala. având in vedere impactul pozitiv pe care îl are economia consumului gazelor naturale asupra mediului. destinata influenţării volumului si programării volumului de gaze naturale in scopul reducerii consumului gazelor naturale si a surselor de vârf prin acordarea de prioritate investiţiilor în măsurile de eficienta energetica sau în alte măsuri precum contractele de alimentare cu gaze naturale intreruptibile.sectorul gazelor naturale din UE la consumatorii nationali. „management al eficientei energetice/gestionare a cererii” semnifică abordarea. statele membre pot introduce punerea în aplicare a planificarii pe termen lung. calitate şi tariful de furnizare a gazelor naturale consumatorilor. precum şi măsurile de acoperire a cererii la vârf şi acţiunile în caz de reducere a volumelor furnizate de unul sau mai mulţi furnizori. daca acestea se dovedesc a fi cele mai eficiente si economice opţiuni. în construcţie. tinând seama de posibilitatea ca terte parti să dorească accesul la sistem. inclusiv eficienţa energetică şi protecţia climei.

În acest context. 3. transparente şi uşor comparabile. după cum urmează: serviciu universal – serviciu prestat întru asigurarea dreptului consumatorilor casnici de a li se furniza gazele naturale de o anumită calitate. A se menţiona că la art. 41. Cel putin în privinta consumatorii casnici. ca exista masurile de siguranţa adecvate pentru protejarea consumatorilor vulnerabili. alin. reglementate. în special în privinţa transparenţei referitoare la condiţiile contractuale generale. la tarife rezonabile. inclusiv masuri adecvate pentru a-i ajuta sa evite deconectarea. Statele membre pot desemna un furnizor de ultimă opţiune pentru consumatorii conectati la reteaua de gaze naturale. montarea. în special.distribuţie legate de acestea. recepţionarea instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor. Articolul 45: (1) Raporturile juridice dintre furnizorii şi/sau unităţile transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale şi consumatorii de gaze naturale sunt reglementate de prezenta Lege. 4 din proiect sunt definite noţiunile de „serviciu universal” şi de „furnizor de ultimă opţiune”. Art. aprobat de Agenţie şi de alte acte normative menţionate în lege. . (5) – (6): (5) Agenţia desemnează furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate drept furnizor de ultimă opţiune. norme cu privire la proiectarea. în special. (6) Furnizorul de ultimă opţiune încheie contracte de furnizare a gazelor naturale cu orice consumator. la informatiile generale şi la mecanismele de soluţionare a divergenţelor. în conformitate cu prezenta lege şi regulamentele aprobate de către Agenţie. exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor şi prevederi referitor la termenele şi procedura de racordare la reţelele de gaze naturale a instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor. aceste masuri le includ pe cele mentionate în anexa A. delimitarea instalaţiilor întreprinderii de gaze naturale de instalaţiile de utilizare ale consumatorului. ele pot lua masuri adecvate pentru a-i proteja pe clientii din zonele îndepartate care sunt conectati la sistemul de gaze naturale. Statele membre iau masuri pentru astfel încât consumatorii eligibili sa poată efectiv trece la un nou furnizor. de Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. Statele membre iau masuri adecvate pentru protejarea consumatorilor finali si pentru a asigura un nivel ridicat al protectiei consumatorilor si se asigura. Ele garanteaza un nivel ridicat de protectie a consumatorilor. Condiţiile şi termenele ce trebuie respectate la încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale se stabilesc în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. (2) Regulamentul va cuprinde. furnizor de ultimă opţiune – furnizorul desemnat pentru a furniza gazele naturale în condiţii specifice.

. examinarea reclamaţiilor consumatorilor şi modalitatea de soluţionare a diferendelor şi litigiilor dintre furnizorii şi/sau unităţile transportatoare ori de distribuţie a gazelor naturale şi consumatori. (4) Cererile consumatorilor privind încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale şi modificarea contractelor deja încheiate se examinează şi se satisfac de titularul de licenţă în măsura posibilităţilor sale tehnice şi în termenele stabilite în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale.(5): (3) Consumatorul poate încheia contract de furnizare a gazelor naturale cu oricare furnizor. Condiţiile şi modalitatea de trecere a consumatorului de la un furnizor la altul se stabilesc printr-un Regulament aprobat de Agenţie. (3) . Art. (3) Furnizorul este obligat să întreprindă măsuri pentru înlăturarea încălcării parametrilor de calitate a gazelor naturale furnizate în termenele şi condiţiile stipulate în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. 46 au fost transpuse integral prevederile Anexei A la Directivă. după cum este expus mai jos. plata gazelor naturale. deconectarea instalaţiei de utilizare şi întreruperea furnizării gazelor naturale. 46. alin. La schimbarea furnizorului consumatorul nu poate fi obligat la plata vreunei taxe.încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale. inclusiv din străinătate. evidenţa consumului de gaze naturale. (5) Furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate nu poate refuza încheierea A se preciza şi faptul că în celelalte alineate din art.

protectie a mediului. Aceste masuri pot include. 5. în condiţiile şi modul prevăzute Legea cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie. alin (5): Consumatorii casnici consideraţi vulnerabili pot primi compensaţii de la bugetul de stat. Statele membre pot decide sa nu Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale Prevederea în cauză nu a . Cuantumul clauzei penale este negociabil. toate instrumentele nationale si comunitare exis tente. dar nu poate depăşi rata de refinanţare stabilită de Banca Naţională a Moldovei. utilizând.contractului de furnizare a gazelor naturale cu potenţialul consumator care a îndeplinit toate condiţiile impuse prin lege pentru încheierea contractului. inclusiv capacitatea de interconexiune. prevederea unor stimulente economice adecvate. consumatorii plătesc penalitate în mărime determinată şi în modul stabilit prin contract. pentru întretinerea si construirea infrastructurii necesare a reţelei. în rezultatul negocierii. 4. Statele membre pun în aplicare masuri adecvate de realizare a obiectivelor de coeziune economica si sociala. care pot include mijloace de combatere a modificarilor climatice si siguranta furnizarii. dupa caz. Pentru achitarea întârziată a consumului de gaze naturale. Articolul 49. în special.

din doi în doi ani. orice modificare a acestor masuri. Statele membre notifica ulterior Comisiei. inclusiv protecţia consumatorului si a mediului si în legatura cu posibilul lor efect asupra concurentei interne si internationale. Articolul 4 Procedura de autorizare fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale Explicaţia rezidă în faptul că RM nu este membru al UE şi. Articolul 39: (1) Autorizaţiile de construire a Compatibil . statele membre informeaza Comisia în legatura cu toate masurile adoptate pentru îndeplinirea obligatiilor de serviciu public. în conformitate cu prezenta directiva si cu art. între altele. concurenta referitoare la clientii eligibili. de fapt sau de drept. îndeplinirea obligatiilor de interes economic general impuse întreprinderilor din sectorul gazelor naturale si în masura în care dezvoltarea comertului nu este afectata astfel încât sa fie contrara intereselor comunitare. indiferent daca aceste masuri necesita sau nu a o derogare de la dispoziţiile prezentei directive. Interesele comunitare cuprind. obligaţia de a raporta CE nu îi poate fi imputabilă. în măsura în care aplicarea acestor prevederi ar obstructiona. 6.aplice dispozitiile art. indiferent daca acesta necesita sau nu a o derogare de la prevederile prezentei Directive. 4 cu privire la distributie. De la intrarea în vigoare a prezentei directive. 86 din Tratat. prin urmare.

(1) se acordă persoanelor care: . 17 alin. licenta. În cazurile în care este necesara o autorizatie (de exemplu. de autorităţile administraţiei publice locale. 3. De asemenea. permis. Construcţia obiectelor sistemului de gaze naturale de interes naţional va fi autorizată de autorităţile administraţiei publice locale după obţinerea de către solicitant a acordului Guvernului. consimtamânt sau aprobare) pentru construirea sau exploatarea instalatiilor de gaze naturale.(4). 2. în mod obligatoriu. concesionare. (3) Desfăşurarea activităţilor de comercializare a GNCV şi a GNL se efectuează în baza licenţelor de furnizare a gazelor naturale la tarife nereglementate. (2) Procedura şi temeiurile de eliberare a autorizaţiilor de construire trebuie să fie transparente şi făcută publice. Criteriile si procedurile nediscriminatorii privind acordarea de autorizatii trebuie facute publice. transportul gazelor naturale. Statele membre garanteaza ca motivele pentru care se refuza obiectelor sistemului de gaze naturale se eliberează. distribuţia gazelor naturale. conducte si echipamente asociate. în baza unor criterii obiective transparente şi nedisciminatorii. sa acorde autorizatii pentru furnizarea de gaze naturale si pentru consumatorii angrosisti. statele membre sau orice alta autoritate competenta desemnata de acestea acorda autorizatii pentru construirea si/sau exploatarea pe teritoriul lor a unor astfel de instalatii. Temeiurile refuzului se comunică solicitantului. (2) Activitatea legată de stocarea gazelor naturale în depozite de stocare cu capacitatea mai mică de 0. la solicitare. în conformitate cu dispozitiile de la alin. furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau la tarife nereglementate sînt activităţi pentru care se eliberează licenţe.1 milioane m3 nu se supune licenţierii. (2) . în temeiul acelorasi dispozitii.1. statele membre sau orice autoritate competenta desemnata de acestea pot. Articolul 15: (1) Producerea şi/sau stocarea gazelor naturale. atunci ele stabilesc criteriile obiective si nediscriminatorii care trebuie îndeplinite de o întreprindere ce solicita autorizaţie pentru construirea si/sau exploatarea de instalatii de gaze naturale sau care solicita o autorizatie pentru furnizarea de gaze naturale. În cazul în care statele membre deţin un sistem de autorizare. (3) Este interzis refuzul eliberării autorizaţiilor de construire pe motive subiective şi discriminatorii. Articolul 16: (1) Licenţele pentru activităţile prevăzute la art.

prevăzute de Codul penal. precum şi autorizaţia tehnică eliberată de organul abilitat în domeniul securităţii industriale ce confirmă că dispune de personal calificat necesar pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită licenţă şi că reţelele de gaze naturale. instalaţii de producere. b) prezintă raportul financiar (pentru persoana juridică care activează) sau extrasul de cont bancar în cazul iniţierii afacerii. 17 se efectuează conform procedurilor . reperfectarea licenţei şi eliberarea duplicatului acesteia pentru activităţile prevăzute la art. (2) Managerul întreprinderii care solicită licenţă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă capacitate deplină de exerciţiu. 24. d) să nu aibă antecedente penale legate de activităţile desfăşurate în domeniul energetic sau antecedente penale pentru comiterea infracţiunilor din intenţie. fara a aduce atingere dispozitiilor art. depozitele de stocare. odata ce un astfel de sistem de conducte s-a construit sau este propus a fi construit în respectiva zona si daca nu este saturata capacitatea existenta sau propusa. depozite de stocare. instalaţiile de producere. (3) Eliberarea. c) să aibă studii superioare şi experienţă practică de cel puţin 5 ani în domeniul energetic. Statele membre stabilesc o procedura prin care solicitantul poate face apel împotriva unui astfel de refuz. statele membre pot refuza acordarea unei noi autorizaţii pentru construirea si exploatarea sistemelor de conducte de distributie în orice zona anume. sunt conforme cerinţelor tehnice stabilite prin lege. după caz. În scopul dezvoltarii unor noi zone alimentate si al unei exploatari eficiente în general. c) prezintă documentele. a) sînt înregistrate în Republica Moldova şi prezintă actul confirmativ în acest sens. după caz. ce confirmă că dispune de reţele de gaze naturale.acordarea unei autorizatii sunt obiective si nediscriminatorii si sunt aduse la cunostinta solicitantului. b) să aibă reşedinţă permanentă în Republica Moldova. Motivele unui astfel de refuz sunt transmise Comisiei spre informare. 4.

b) licenţă pentru transportul gazelor naturale. d) licenţă pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau la tarife nereglementate. (3) Licenţele pentru producerea şi/sau stocarea gazelor naturale. Articolul 17: (1) Agenţia este în drept să elibereze următoarele tipuri de licenţe: a) licenţă pentru producerea şi/sau stocarea gazelor naturale. care corespund prevederilor legilor şi constituie parte integrantă a licenţei. condiţiile de desfăşurare a activităţii licenţiate. c) licenţă pentru distribuţia gazelor naturale. . distribuţia sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau la tarife nereglementate se eliberează pe un termen de 25 de ani. (4) Licenţele eliberate de Agenţie sînt valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Licenţele obţinute în Republica Moldova sînt valabile şi peste hotarele ei. (2) La licenţă se anexează. (5) Titularii de licenţe pentru transport. în Compatibilre cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. în mod obligatoriu.stabilite de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. în condiţiile specificate în licenţă. pentru transportul. Termenul pentru examinarea cererilor privind eliberarea licenţelor pentru desfăşurarea activităţilor pe piaţa gazelor naturale este de 15 zile.

viaţa şi sănătatea oamenilor. fiind pusă în pericol securitatea naţională. cît şi din iniţiativa Agenţiei în cazul intervenirii unor circumstanţe esenţiale. la cererea titularului de licenţă. licenţa poate fi sistată temporar. (2) Licenţa se sistează temporar prin hotărâre a Agenţiei. cu adresarea ulterioară a Agenţiei în instanţa de judecată. adoptată în temeiul legii. la cererea Agenţiei. Adresarea în instanţă trebuie să se facă în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea hotărârii de către Agenţie. sau dacă acţiunile ori inacţiunile titularului de licenţă conduc la încălcarea ordinii publice şi impun remedierea imediată a consecinţelor survenite. În caz de nerespectare a acestui termen. Hotărârea Agenţiei privind sistarea temporară activităţii de întreprinzător se aplică până la adoptarea de către instanţa de judecată a hotărârii definitive . (3) În cazurile în care se constată neîndeplinirea de către titularul de licenţă a obligaţiilor sale.distribuţie şi furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul specificat de Agenţie. sistarea temporară a licenţei se anulează. Articolul 19: (1) Licenţa poate fi modificată atît din iniţiativa titularului. licenţa poate fi sistată temporar prin hotărâre judecătorească. care a dus la întreruperea furnizării gazelor naturale consumatorilor pe o perioadă mai mare decât cea stabilită pentru înlăturarea cauzelor motivate. În celelalte cazuri.

dacă deficienţele identificate nu au fost remediate în termen de 7 zile de la emiterea prescripţiei. b) nerespectarea de către titularul de licenţă a termenului de depunere a cererii de eliberare a duplicatului licenţei pierdute sau deteriorate. c) nerespectarea de către titularul de licenţă a prescripţiei privind lichidarea încălcării condiţiilor activităţii licenţiate. e) neachitarea plăţii regulatorii. în termenul stabilit de Agenţie. În hotărârea Agenţiei privind sistarea temporară a se indică termenul concret de sistarea temporară. (3). (6) Hotărârea privind sistarea temporară a licenţei se adoptă de Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărârii instanţei de judecată şi este adusă la cunoştinţa titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii. (7) Titularul de licenţă este obligat să informeze în scris Agenţia despre lichidarea circumstanţelor care au condus la sistarea temporară a licenţei. conform procedurii prevăzute la alin.şi irevocabile (4) Agenţia va sista temporar licenţa. în condiţiile prezentei legi. . în termenul stabilit de Agenţie. care nu poate depăşi 6 luni. (5) Drept temei pentru sistarea temporară a licenţei servesc: a) cererea titularului de licenţă privind sistarea temporară a acesteia. d) incapacitatea provizorie a titularului de licenţă de a desfăşura genul de activitate licenţiat conform prevederilor legii.

în condiţiile legii. (10) Hotărârea privind reluarea valabilităţii licenţei se adoptă de Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării despre înlăturarea circumstanţelor care au condus la sistarea temporară a licenţei sau de la data la care Agenţiei i s-a comunicat hotărârea judecătorească corespunzătoare. la cererea Agenţiei. c) depistarea unor date neautentice în . (2) lit. după remedierea circumstanţelor care au condus la sistarea temporară a licenţei. a) şi b). cu excepţia retragerii licenţei conform temeiurilor prevăzute la alin. b) decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a titularului de licenţă. (9) Reluarea activităţii licenţiate se efectuează în temeiul hotărârii Agenţiei. (2) Drept temei pentru retragerea licenţei servesc: a) cererea titularului de licenţă privind retragerea acesteia. Articolul 20: (1) Licenţa poate fi retrasă prin hotărâre judecătorească. adoptată în temeiul legii. sau în temeiul hotărârii instanţei de judecată care a emis hotărârea de sistarea temporară a licenţei sau a hotărârii instanţei ierarhic superioare.(8) Termenul de valabilitate a licenţei nu se prelungeşte pe durata de sistare temporară a acesteia. Hotărârea se aduce la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia. care se efectuează direct de către Agenţie.

În acest caz. cu indicarea temeiurilor retragerii. în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii de retragere a licenţei. Articolul 21: Fuziunea întreprinderilor de gaze naturale între ele. să depună la Agenţie licenţa retrasă. e) neînlăturarea. Agenţia este obligată să-şi prezinte acordul în termen . în mod repetat. separarea sau divizarea întreprinderilor de gaze naturale se efectuează doar cu acordul Agenţiei. precum şi cu alţi agenţi economici. în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data emiterii hotărârii. în termenul stabilit. (5) Titularul de licenţă căruia i s-a retras licenţa poate să depună o nouă declaraţie privind eliberarea licenţei pentru acelaşi gen de activitate după înlăturarea cauzelor care au condus la retragerea licenţei. a circumstanţelor care au condus la sistarea temporară a licenţei. f) nerespectarea. asocierea. taxa pentru licenţă nu se restituie. a prescripţiilor de lichidare a încălcărilor privind condiţiile activităţii licenţiate. (6) Titularul de licenţă este obligat.documentele prezentate Agenţiei. (4) În cazul retragerii licenţei. d) stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe aceasta altei persoane în scopul desfăşurării genului de activitate indicat în licenţă. (3) Agenţia adoptă hotărârea privind retragerea licenţei în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărârii instanţei de judecată şi o aduce la cunoştinţa titularului de licenţă.

Această monitorizare se refera în special la echilibrul cerere/oferta de pe piata nationala. un raport care sa prezinte constatarile rezultate din monitorizarea acestor aspecte. obligaţia de a prezenta Comisiei raportul privind siguranţa furnizării nu poate fi transpusă în proiectul legii. Articolul 33. referitor la capacităţile de producere planificate sau în construcţie. precum şi măsurile de acoperire a cererii la vârf şi acţiunile în caz de reducere a volumelor furnizate de unul sau mai mulţi furnizori. lit. în termenul stabilit. un raport anual care să cuprindă informaţii cu privire la echilibrul între ofertă şi cerere de pe piaţa gazelor naturale. Potrivit proiectului legii gazelor naturale. (1). precum si orice masura luata sau preconizata pentru abordarea lor si înainteaza imediat Comisiei acest raport. calitatea şi nivelul de mentenanţă al reţelei. obligaţia de raportare a informaţiilor aferente siguranţei furnizării incumbă unităţii transportatoare. Monitorizarea va fi în sarcina ANRE. Dacă Agenţia nu răspunde solicitantului în termenul indicat. ele pot delega aceasta sarcina autoritatilor de reglementare menţionate în art. concomitent. Autoritatile competente publica. Întrucât RM nu este stat membru al UE. k): Unitatea transportatoare este obligată k) să elaboreze şi să prezente Agenţiei. prognoza cererii şi a volumelor de gaze naturale disponibile pentru furnizare. cel mai târziu la 31 iulie în fiecare an. (1). precum si masurile necesare pentru a se face fata vârfurilor de cerere si deficitului de aprovizionare a unui sau mai multor furnizori. acordul se consideră oferit. Raportul urmează a fi publicat ulterior într-un ziar republican şi pe site-ul unităţii transportatoare. 25 alin. care. de o lună şi este în drept să modifice condiţiile stipulate în licenţă.Articolul 5 Monitorizarea siguranţei furnizării Statele membre asigura monitorizarea problemelor legate de siguranta furnizarii. îndeplineşte funcţiile operatorului reţelelor de transport. În cazul în care statele membre consideră adecvat. . alin. nivelul prevazut al cererii viitoare si al rezervelor disponibile. capacitatile suplimentare avute în vedere în stadiu de proiect sau în constructie si calitatea si nivelul întretinerii retelelor.

a altor sisteme de transport sau distributie. 9 din Preambulul Directivei. alin. pentru o perioada de timp ce urmează sa fie Articolul 5. Compatibil Articolul 33. lit. Articolul 7 Desemnarea operatorilor de sistem Statele membre desemnează sau solicită întreprinderilor din sectorul gazelor naturale care detin instalatii de transport. inclusiv privind gazele naturale comprimate pentru vehicule (GNCV) şi gazele naturale lichefiate (GNL). k) k) aprobă reglementări tehnice specifice sistemului de gaze naturale. stocare sau . în cazul unei întreprinderi de gaze naturale care desfăşoară activităţi de transport. depozite de stocare sau instalaţiilor GNL să desemneze. La transpunerea prevederilor art. (1): Unitatea transportatoarea exercită funcţiile de operator al reţelelor de transport. Aceste reglementări tehnice trebuie sa asigure interactiunea sistemelor si sa fie obiective şi nediscriminatorii. precum si a magistralelor directe. distribuţie. 8 din Directiva Parlamentului European si a Consiliului 98/34/CE din 22 iunie 1998 de stabilire a procedurii de transmitere a informatiilor în domeniul standardelor si reglementarilor tehnice si al reglementarilor privind serviciile societatii informationale. Ele trebuie sa fie notificate Comisiei în conformitate cu art. a depozitelor de stocare. 7 din Directivă s-a ţinut cont de faptul că potrivit par.Articolul 6 Reglementari tehnice Statele membre garanteaza definirea criteriilor de siguranta tehnica precum si elaborarea si punerea la dispozitie a reglementarilor tehnice care stabilesc cerintele tehnice minime de proiectare si cerinţele funcţionale pentru conectarea la sistem a instalatiilor GNL.

persoanele juridice care au construit reţele de transport. (b) se abtine sa faca discriminari între utilizatorii de sistem sau clasele de utilizatori de sistem. Articolul 33. reabiliteze. 8 . gaze naturale lichefiate (GNL) şi care este separată în forma sa juridica de acele întreprinderi care desfăşoară activităţi de producţie şi/sau furnizare. reabilitarea şi extinderea reţelelor de transport. de stocare si a instalaţiilor GNL funcţionează în conformitate cu dispoziţiile art. Fiecare operator al sistemului de transport. unitatea transportatoare va aplica în mod Articolul 8 Funcţiile operatorilor de sistem 1. alin. în special în favoarea întreprinderilor lor înrudite. retehnologizeze. În fapt. să extindă reţelele de transport şi să presteze serviciul de transport al gazelor naturale la destinaţie conform clauzelor contractului încheiat între părţi şi condiţiilor stipulate în licenţă şi în regulamentele aprobate de Agenţie. . devin operatori de reţea sau unităţi transportatoare după ce obţin licenţa pentru transportul gazelor naturale şi nu este necesară nici o desemnare din partea organelor de stat. stocare si/sau de GNL sigure. operatorul desemnat al sistemului poate fi aceeaşi întreprindere care deţine infrastructura. (1): Compatibil Unitatea transportatoarea exercită funcţiile de operator al reţelelor de transport. unul sau mai multi operatori ai sistemului. stocare si/sau instalaţiilor GNL: (a) exploateaza. tinând seama de impact asupra mediului.stabilita de statele membre luând în considerare eficienţa si echilibrul economic. Unitatea transportatoare este obligată: a) să exploateze. fiabile si eficiente.10. în condiţii economice. retehnologizarea. Statele membre iau masurile necesare pentru a asigura ca operatorii sistemului de transport. La exploatarea. asigura întretinerea şi dezvoltă. instalaţii de transport.

(d) furnizeaza utilizatorilor de sistem informatiile de care au nevoie pentru un acces eficient la sistem. în condiţii de siguranţă. întreţinerea. conform reglementărilor specifice emise de Agenţie. Articolul 34. oricarui alt operator al depozitului de stocare. respectând standardele minime privind întreţinerea şi dezvoltarea reţelelor de transport. alin.(c) pune la dispozitia oricarui alt operator al sistemului de transport. e) să furnizeze operatorului oricărei alte reţele de gaze naturale interconectate cu reţeaua sa ori întreprinderii de stocare informaţii suficiente pentru a asigura siguranţa şi eficienţa exploatării reţelelor de gaze naturale şi/sau a depozitelor de stocare . oricărui alt operator al sistemului GNL si/sau oricarui alt operator al sistemului de distribuţie suficiente informaţii pentru a asigura ca transportul şi stocarea de gaze naturale pot fi realizate în conditii compatibile cu exploatarea eficientă si sigură a sistemului interconectat. Articolul 40. (3): (3) Obligaţiile de bază ale întreprinderii de stocare sunt: a) operarea. g) să ofere informaţii suficiente necesare utilizatorilor reţelelor de transport pentru accesul eficient la acestea. în special în favoarea întreprinderilor înrudite. b) asigurarea accesului terţilor la depozitele de stocare. obligatoriu metodele moderne de management al eficientei energetice/cererii. eficienţă şi de protecţie a mediului. alin. dezvoltarea coordonată şi interoperabilitatea reţelelor interconectate. reabilitarea şi modernizarea depozitelor de stocare a gazelor naturale. f) să nu facă discriminare între utilizatorii reţelelor de transport. 4: . c) furnizarea utilizatorilor a informaţiei necesare pentru a asigura accesul eficient la depozitele de stocare. în special în capacităţile de interconexiune. în condiţii nediscriminatorii.

inclusiv reglementari de stabilire a tarifelor pentru redeventele care trebuie plătite de utilizatorii de sistem în cazul dezechilibrului energetic. deoarece conform legislaţiei R. Conditiile. c) stabilirea responsabilităţilor şi a obligaţiilor unităţii transportatoare şi ale tuturor utilizatorilor reţelelor de transport a gazelor naturale. (2) si sunt publicate. b) stabilirea unui set de reguli pentru conducerea prin dispecer a reţelelor de transport a gazelor naturale. în mod nediscriminator si tinând cont de costuri. menite să asigure transportul gazelor naturale şi funcţionarea sigură şi eficientă a sistemului de gaze naturale se stabilesc printr-un regulament aprobat de Agenţie. în conformitate cu regulile pieţei gazelor naturale. precum şi potrivit actelor normative şi standardelor aplicabile în domeniul protecţiei mediului. stabilite prin lege. Moldova un antreprenor nu poate adopta oarecare reglementări pentru alt antreprenor. Articolul 34: (1) Cerinţele minime de ordin tehnic pentru participanţii la piaţa gazelor naturale. e) stabilirea procedurilor de conducere prin dispecer a obiectelor sistemului de gaze naturale. pentru furnizarea acestor servicii de catre operatorii sistemului de transport se stabilesc. unitatea transportatoare va desfăşura activitatea licenţiată în conformitate cu prevederile normelor de construcţie şi standardele tehnice. .(4) În vederea reducerii/limitării/înlăturării impactului reţelelor de transport a gazelor naturale asupra mediului. inclusiv reglementarile si tarifele. d) specificarea parametrilor tehnici de calitate în funcţionarea reţelelor de transport. 25 alin. Reglementările respective sunt aprobate de către organul de reglementare. în conformitate cu o metodologie compatibila cu art. Reglementarile adoptate de operatorii sistemului de transport pentru echilibrarea sistemului de transport al gazelor naturale trebuie sa fie obiective. transparente şi nediscriminatorii. 2. (2) Obiectivele de bază ale Normelor tehnice ale reţelelor de transport a gazelor naturale sunt: a) stabilirea unui set de reguli pentru asigurarea accesului utilizatorilor la reţelele de transport a gazelor naturale.

elaborând şi executând planuri de perspectivă privind extinderea şi dezvoltarea reţelelor de transport. În acest scop. ţinînd cont de prognoza consumului de gaze naturale. Statele membre pot solicita operatorilor sistemului de transport sa îndeplinească cerinţele minime pentru întretinerea si dezvoltarea sistemului de transport. alin. g) stabilirea principiilor pentru dezvoltarea reţelelor de transport a gazelor naturale. (3) Schimbul de informaţii între utilizatorii reţelelor de transport a gazelor naturale se desfăşoară în conformitate cu procedura privind colectarea şi circulaţia datelor între entităţile din sistemului de gaze naturale. unitatea . Articolul 33. h) stabilirea interfeţelor şi a fluxurilor informaţionale dintre unitatea transportatoare şi utilizatorii reţelelor de transport a gazelor naturale. d) să gestioneze fluxurile de gaze naturale din reţelele de transport. ţinând cont de schimburile cu alte sisteme interconectate. 3. inclusiv capacitatea de interconexiune.f) stabilirea cerinţelor tehnice privind racordarea la reţelele de transport a gazelor naturale. c) să contribuie la securitatea furnizării gazelor naturale prin reţelele de transport adecvate şi siguranţă în funcţionarea sistemului de gaze naturale. (1): Unitatea transportatoare este obligată: b) să asigure capacitatea pe termen lung a reţelelor de transport de a acoperi cererile rezonabile de prestare a serviciului de transport a gazelor naturale. cu respectarea celorlalte norme în vigoare.

inclusiv prin echilibrarea consumului de gaze naturale şi decontarea conturilor. aprobate de Agenţie. în măsura în care această disponibilitate nu depinde de nici o altă reţea de transport cu care este interconectată reţeaua sa. unităţile de distribuţie şi furnizorii gazelor naturale se stabilesc. de asigurarea disponibilităţii tuturor serviciilor de sistem. fiabil şi eficient şi. în acest context. inclusiv. b) asigurarea siguranţei operaţionale adecvate a sistemului de gaze naturale. (1) sunt următoarele: a) stabilirea de raporturi juridice între participanţii pieţei gazelor naturale şi entităţile economice din zonele externe de dispecerizare pentru asigurarea funcţionării stabile. Operatorii sistemului de transport procura energia pe care o utilizeaza pentru realizarea activităţilor lor în conformitate cu proceduri transparente. unitatea transportatoare. În acest scop. întreprinderile de stocare. nediscriminatorii şi bazate pe regulile pieţei.transportatoare răspunde de asigurare a unui serviciu de transport sigur. fiabile şi sigure a sistemului de gaze naturale al Republicii Moldova. (2) Principiile de bază ale Regulilor pieţei gazelor naturale menţionate la alin. Articolul 31. toţi participanţii pe piaţa gazelor naturale vor respecta în activitatea lor principiul dirijării operativ-tehnologice unice a sistemului de gaze naturale. în conformitate cu Regulile pieţei gazelor naturale. precum şi crearea de condiţii optime . (1) Raporturile juridice dintre producători. 4.

consumatorii şi furnizori. în conformitate cu regulamentele aprobate de Agenţie. corespunzător.pentru efectuarea managementului congestionării reţelelor de gaze naturale. participanţii pe piaţa gazelor naturale încheie. după caz. actuale tuturor participanţilor pe piaţa gazelor naturale. întreprinderilor de stocare. în scopul citirii indicaţiilor. furnizori şi consumatorii. repartizarea volumului total al gazelor naturale furnizate. între întreprinderile de distribuţie. conform contractelor bilaterale de furnizare a gazelor naturale încheiate de întreprinderile de distribuţie. contracte de furnizare a gazelor naturale. unităţilor de distribuţie. furnizorilor şi consumatorilor existenţi sau potenţiali. Totodată. d) asigurarea accesului reglementat. contracte de . fără discriminare. (3) În funcţie de tipul de activitate. unitatea transportatoare permite unităţilor de distribuţie. e) prezentarea de informaţii exacte. cu respectarea principiului transparenţei şi imparţialităţii. la reţeaua de transport tuturor producătorilor. c) organizarea sistemului de evidenţă a gazelor naturale prin măsurarea exactă a fluxurilor de gaze naturale intrate în reţeaua de transport în fiecare lună şi. al furnizorilor şi producătorilor la toate echipamentele de măsurare care înregistrează volumele de gaze naturale intrate în reţeaua de transport şi ieşite din ea.

asigurare a serviciilor de echilibrare în reţelele de transport şi contracte de stocare a gazelor naturale şi de prestare a serviciilor de transport şi distribuţie a gazelor naturale. alin (5): (5) Unitatea transportatoare nu poate deţine licenţă pentru producerea. distribuţia sau furnizarea gazelor naturale. evidenţa volumelor de gaze naturale la hotarele externe şi interne ale reţelelor de transport. inclusiv în fiecare oră a anului calendaristic următor. În cazul în care operatorul sistemului de transport face parte dintr-o întreprindere integrata pe verticala. el trebuie sa fie independent cel putin în privinta formei sale juridice. Condiţiile de bază ce trebuie respectate de către participanţii pieţei gazelor naturale la desfăşurarea activităţilor în conformitate cu contractele menţionate se stabilesc de Agenţie prin regulile menţionate. a Articolul 33. . Articolul 9 Separarea juridica a operatorilor sistemului de transport 1. precum şi calculul şi divizarea valorii efective a consumului tehnologic de gaze naturale în reţelele de transport ţin de competenţa unităţii transportatoare şi se efectuează conform metodei stabilite de Agenţie în Regulile pieţei gazelor naturale. Contractele trebuie să asigure acoperirea necesităţilor de gaze naturale în anul calendaristic următor. al cantităţilor de gaze naturale procurate în conformitate cu contractele bilaterale. (4) Calculul lunar al fluxurilor efective de gaze naturale pe piaţa gazelor naturale.

se aplica urmatoarele criterii minime: (a) persoanele care raspund de gestionarea operatorului sistemului de transport nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale care raspunde. b) de a avea drepturi decizionale depline şi efective. responsabile direct sau indirect de gestionarea de zi-cu-zi a activităţii de producere. direct sau indirect. precum şi dreptul de a respinge orice imixtiune în operaţiunile zilnice. distributiei si furnizării gazelor naturale. distribuţie sau furnizarea gazelor naturale. independent de întreprinderile integrate pe verticală sau pe orizontală. Aceste reglementari nu trebuie sa creeze obligatia separarii detinerii activelor sistemului de transport de întreprinderea integrata pe verticala. independent de întreprinderea integrata din sectorul gazelor naturale. Raportul urmează a fi ulterior dat publicităţii pe site-ul unităţii transportatoare. cu privire la activele necesare pentru (2) Unitatea transportatoare este independentă în luarea deciziilor şi trebuie să respecte următoarele principii: a) administratorii unităţii transportatoare nu sunt în drept să facă parte din conducerea întreprinderilor de gaze naturale integrate pe verticală sau pe orizontală. precum şi obligaţiile specifice ale salariaţilor în vederea realizării acestui obiectiv. . c) de a elabora un program de conformitate. În vederea asigurarii independentei operatorilor sistemului de transport mentionate în alin.un mod care sa asigure ca ele pot actiona independent. (b) trebuie luate masuri adecvate pentru a se asigura ca interesele profesiona le ale persoanelor care răspund de gestionarea operatorului sistemului de transport sunt luate în considerare într. întreţinerea. care să conţină măsurile întreprinse pentru a garanta excluderea comportamentului discriminatoriu. privind exploatarea. de gestionarea cotidiana a productiei. extinderea şi dezvoltarea reţelelor de transport. de a prezenta Agenţiei un raport anual privind măsurile luate. (1). 2.organizarii si a luarii deciziilor de alte activitati care nu sunt legate de transport. (c) operatorul sistemului de transport trebuie sa aiba drepturi efective de luare a deciziilor.

. În special. acesta permite companiei mama sa aprobe planul financiar anual sau orice document echivalent al operatorului sistemului de transport si sa stabileasca limite globale ale nivelului de îndatorare ale subsidiarei sale.exploatarea. Aceasta nu va permite companiei mama sa dea instructiuni privind exploatarea cotidiana. Aceasta nu ar trebui sa împiedice existenta mecanismelor de coordonare adecvate care sa asigure ca sunt protejate drepturile de supraveghere economica si de gestionare ale companiei mama în privinta eficientei activelor unei subsidiare. întretinerea sau dezvoltarea retelei. (2). care nu depasesc limitele din planul financiar aprobat sau orice document echivalent. (d) operatorul sistemului de transport stabileste un program de angajamente care contine masurile luate pentru a se garanta ca practicile discriminatorii sunt excluse. 25 alin. reglementate indirect conform art. Programul enumera obligatiile specifice ale angajaţilor pentru realizarea acestui obiectiv. nici cu privire la deciziile individuale referitoare la construirea sau modernizarea conductelor de transport. iar aplicarea sa este monitorizata în mod adecvat.

(5) Este interzis unităţii transportatoare să facă abuz de informaţia obţinută de la persoanele terţe la asigurarea sau negocierea accesului la reţelele de transport. precum şi să se abţină de la oferirea în mod discriminatoriu a informaţiei privind propria activitate. alin. Articolul 34. (1) un raport care prezinta masurile luate. 16 sau oricarei alte obligaţii legale privind divulgarea de informatii. Articolul 11 Articolul 33. 2. Fara a aduce atingere dispozitiilor art. (1): În fapt. Articolul 10 Confidentialitatea pentru operatorii sistemului de transport 1. 25 alin. În contextul achizitionarii sau vânzarii de gaze naturale prin întreprinderi înrudite.Persoana sau organismul care raspunde de monitorizarea programului de angajamente prezinta în fiecare an autorităţii de reglementare mentionate în art. fiecare operator al sistemului de transport. obtinute de la terti în contextul asigurarii sau negocierii accesului la sistem. (4) – (5): Compatibil (4) Unitatea transportatoare este obligată să nu divulge informaţia confidenţială obţinută la desfăşurarea activităţii licenţiate. care poate fi avantajoasă din punct de vedere comercial utilizatorilor reţelei de transport. alin. stocare si/sau de GNL pastreaza confidentialitatea asupra informatiilor sensibile din punct de vedere comercial obtinute pe durata derularii activitatilor sale si împiedica divulgarea în mod discriminatoriu a informaţiilor referitoare la propriile sale activitati care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial. operatorii sistemului de transport nu abuzeaza de informatiile considerate sensibile din punct de vedere comercial. iar acest raport este apoi publicat. persoanele La transpunerea . în situaţia în care procurarea sau vânzarea gazelor naturale se realizează prin intermediul întreprinderilor înrudite.

prevederilor art. devin operatori de reţea de distribuţie după ce obţin licenţa pentru distribuţia gazelor naturale şi nu este necesară nici o desemnare din partea organelor de stat. (1): (1) Unitatea de distribuţie este obligată: a) să exploateze. în conditii economice. Compatibil . pentru o perioada de timp ce urmeaza sa fie stabilita de statele membre. operatorul desemnat al sistemului poate fi aceeaşi întreprindere care deţine infrastructura. Fiecare operator al sistemului de distributie exploateaza. un sistem sigur. (1) Unitatea de distribuţie îndeplineşte funcţiile de operator al reţelelor de distribuţie juridice care au construit reţele de distribuţie. potrivit proiectului legii. alin. fiabil si eficient. retehnologizeze. în cazul unei întreprinderi de gaze naturale care desfăşoară activităţi de transport.14. unităţile de distribuţie ce deservesc un număr ce depăşeşte 100 000 consumatori sunt obligate să se separe din punct de vedere juridic. 7 din Directivă s-a ţinut cont de faptul că potrivit par. Articolul 35. să extindă reţelele de distribuţie şi să presteze servicii de distribuţie a gazelor naturale la destinaţie. 9 din Preambulul Directivei. Articolul 12 Sarcinile operatorilor sistemului de distributie 1. reabiliteze. 12 . stocare sau gaze naturale lichefiate (GNL) şi care este separată în forma sa juridica de acele întreprinderi care desfăşoară activităţi de producere şi/sau furnizare. în conformitate cu clauzele contractelor încheiate între părţi. luând în considerare eficienta si echilibrul economic. unul sau mai multi operatori ai sistemului de distributie si iau masuri pentru ca operatorii respectivi sa actioneze în conformitate cu dispozitiile art.Desemnarea operatorilor sistemului de distributie Statele membre desemneaza sau solicita întreprinderilor care detin sau raspund de sisteme de distributie sa desemneze. tinând seama de implicatiile de mediu. în condiţii nediscriminatorii pentru toţi utilizatorii reţelelor de distribuţie. distribuţie. Totodată. asigura întretinerea si dezvolta.

operatorii sistemului de distributie nu trebuie sa faca discriminari între utilizatorii de sistem sau clasele de utilizatori de sistem. si/sau a oricarui operator al sistemului de transport si/sau operator al sistemului GNL si/sau operator al depozitelor de stocare suficiente informaţii pentru a asigura ca transportul si stocarea de gaze naturale pot fi realizate în conditii compatibile cu functionarea sigura si eficienta a sistemului interconectat. 3. în special în favoarea întreprinderilor afiliate şi să prezinte utilizatorilor reţelelor de distribuţie informaţiile de care au nevoie pentru accesul eficient la reţele. (3): (3) În vederea reducerii/limitării/înlăturării impactului reţelelor de distribuţie a gazelor naturale asupra mediului înconjurător. unităţile de distribuţie desfăşoară activitatea licenţiată în conformitate cu prevederile documentelor normativ tehnice obligatorii. Regulile pieţei gazelor naturale. Fiecare operator al sistemului de distributie furnizeaza utilizatorilor de sistem informatiile de care au nevoie pentru un acces eficient la sistem. e) să asigure accesul la reţelele de distribuţie tuturor utilizatorilor. condiţiile prevăzute în licenţă. în special în favoarea întreprinderilor lor înrudite. 4. La exploatarea. precum şi potrivit actelor normative şi standardelor aplicabile în domeniul protecţiei mediului. Fiecare operator al sistemului de distributie pune la dispozitia oricarui alt operator al sistemului de distributie. f) să furnizeze operatorului oricărei alte reţele de gaze naturale interconectate cu reţeaua sa ori întreprinderii de stocare informaţii suficiente pentru a asigura siguranţa şi eficienţa exploatării reţelelor de gaze naturale şi/sau a depozitelor de stocare .2. Articolul 36. reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale unitatea de distribuţie va aplica în mod obligatoriu metodele moderne de management al eficienţei energetice/gestionare a cererii. stabilite . fără discriminare. dezvoltarea coordonată şi interoperabilitatea reţelelor interconectate. Indiferent de situatie. Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale şi Normele tehnice ale reţelelor de distribuţie a gazelor naturale. retehnologizarea. aprobate de Agenţie. alin.

prin legi. 5. În cazul în care operatorii sistemului de distributie raspund de echilibrarea sistemului de distributie a gazelor naturale, reglementarile adoptate de ei în acest scop trebuie sa fie obiective, transparente si nediscriminatorii, inclusiv reglementarile de stabilire a tarifelor pentru redevenţele care trebuie platite de utilizatorii de sistem în cazul dezechilibrului energetic. Conditiile, inclusiv reglementarile si tarifele, pentru furnizarea acestor servicii de catre operatorii de sistem se stabilesc, în mod nediscriminator si reflectând costurile, în conformitate cu o metodologie compatibila cu art. 25 alin. (2) şi sunt publicate. Articolul 13 Separarea juridica a operatorilor sistemului de distributie 1. În cazul în care operatorul sistemului de distributie face parte dintr-o întreprindere integrata pe verticala, el trebuie sa fie independent, cel putin în privinta formei sale juridice, a organizarii si a luarii deciziilor, de alte activitati care nu sunt legate de distributie. Aceste reglementari nu trebuie sa creeze obligatia separarii detinerii activelor sistemului de distribuţie

Articolul 52, alin. (2): (2) Până la 1 ianuarie 2013: - unităţile de distribuţie care deservesc un număr de consumatori ce depăşeşte 100 000 pot fi concomitent şi furnizor de gaze naturale la tarife reglementate; - fiecare din unităţile de distribuţie ce deserveşte un număr de consumatori ce depăşeşte 100 000 va separa legal şi funcţional activitatea de distribuţie de activitatea de furnizare a gazelor naturale la tarife reglementate, prin reorganizare, creând două întreprinderi: de distribuţie şi de furnizare. Întreprinderile nou create vor fi succesoare a licenţelor pentru distribuţia

Compatibil. Stabilirea termenului respectiv a fost acceptată in cadrul negocierilor cu reprezentanţii Comisiei Europene şi a Secretariatului Comunităţii Energetice.

de întreprinderea integrata pe verticala.

şi, respectiv, pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate, deţinute de întreprinderea integrată pe verticală la momentul intrării în vigoare a prezentei legi. Art. 35, alin (5): (5) Unitatea de distribuţie nu poate deţine licenţă pentru producerea, transportul sau furnizarea gazelor naturale. Se permite acordarea licenţei pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate întreprinderii de distribuţie a gazelor naturale în cazul în care ultima prestează servicii de distribuţie pentru un număr de până la 100000 consumatori conectaţi. Articolul 35, alin. (2) : (2) Unitatea de distribuţie este independentă în luarea deciziilor şi trebuie să respecte următoarele principii: a) administratorii operatorului reţelelor de distribuţie nu sunt în drept să facă parte din conducerea întreprinderilor de gaze naturale integrate pe verticală sau pe orizontală, responsabile direct sau indirect de gestionarea de zi-cu-zi a activităţii de producere, transport sau furnizare a gazelor naturale; b) de a avea drepturi decizionale depline şi efective, independent de întreprinderile integrate pe verticală sau pe orizontală, privind exploatarea, întreţinerea, extinderea şi dezvoltarea reţelelor de distribuţie, precum şi dreptul de a respinge orice imixtiune în operaţiunile zilnice; c) de a elabora un program de conformitate, care să conţină măsurile

2. Pe lângă cerinţele din alin. (1), în cazul în care operatorul sistemului de distributie face parte dintr-o întreprindere integrata pe verticala, el este independent în privinta organizarii sale si a procesului de luare a deciziilor de alte activitati care nu sunt legate de distributie. În acest scop se aplica urmatoarele criterii minime: (a) persoanele care raspund de gestionarea operatorului sistemului de distributie nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale care raspunde, direct sau indirect, de gestionarea cotidiana a productiei, distributiei si furnizarii gazelor naturale; (b) trebuie luate masuri adecvate

pentru a se asigura ca interesele profesionale ale persoanelor care raspund de gestionarea operatorului sistemului de distributie sunt luate în considerare într- un mod care sa asigure ca ele pot actiona independent; (c) operatorul sistemului de distributie trebuie sa aiba drepturi efective de luare a deciziilor, independent de întreprinderea integrata din sectorul gazelor naturale, cu privire la activele necesare pentru exploatarea, întretinerea sau dezvoltarea retelei. Aceasta nu ar trebui sa împiedice existenta mecanismelor de coordonare adecvate care sa asigure ca sunt protejate drepturile de supraveghere economica si de gestionare ale companiei mama în privinta eficientei activelor unei subsidiare, reglementate indirect conform art. 25 alin. (2). În special, aceasta va permite companiei mama sa aprobe planul financiar anual sau orice document echivalent al operatorului sistemului de distributie si sa stabileasca limite globale ale nivelului de îndatorare ale subsidiarei sale. Aceasta nu permite companiei mama sa dea instructiuni privind exploatarea cotidiana, nici cu privire la deciziile individuale referitoare la construirea sau modernizarea conductelor de transport, care nu

întreprinse pentru a garanta excluderea comportamentului discriminatoriu, precum şi obligaţiile specifice ale salariaţilor în vederea realizării acestui obiectiv şi de a prezenta Agenţiei un raport anual privind măsurile luate. Raportul urmează a fi ulterior dat publicităţii.

(d) operatorul sistemului de distributie stabileste un program de angajamente care contine masurile luate pentru a se garanta ca practicile discriminatorii sunt excluse iar aplicarea sa este monitorizata în mod adecvat. Programul enumera obligatiile specifice ale angajatilor pentru realizarea acestui obiectiv. (4) Este interzis unităţii de distribuţie să facă abuz de informaţia obţinută de la Compatibil . care poate fi avantajoasă din punct de vedere comercial utilizatorilor reţelei de distribuţie. iar acest raport este apoi publicat. (1) un raport care prezinta masurile luate. (1) si (2) întreprinderilor integrate din sectorul gazelor naturale care deservesc mai putin de 100 000 clienti conectati. Statele membre pot decide sa nu aplice alin. alin.depasesc limitele din planul financiar aprobat sau orice document echivalent. precum şi să se abţină de la oferirea în mod discriminatoriu a informaţiei privind propria activitate. 16 sau oricarei altei obligatii legale privind divulgarea de informatii. fiecare operator al sistemului de distributie pastreaza confidentialitatea asupra informatiilor sensibile din punct de Articolul 35. Fara sa aduca atingere dispozitiilor art. 25 alin. Persoana sau organismul care raspunde de monitorizarea programului de angajamente prezinta în fiecare an autoritatii de reglementare menţionate în art. Articolul 14 Confidentialitatea pentru operatorii sistemului de distributie 1. (3) – (4): (3) Unitatea de distribuţie este obligată să nu divulge informaţia confidenţială obţinută la desfăşurarea activităţii licenţiate.

în situaţia în care procurarea sau vânzarea gazelor naturale se realizează prin intermediul întreprinderilor înrudite. GNL. operatorii sistemului de distributie nu abuzeaza de informatiile considerate sensibile din punct de vedere comercial. . a organizarii si a procesului de luare a deciziilor de alte activităţi care nu au legatura cu activitatile de transport.vedere comercial obtinute pe durata derularii activitatilor sale si împiedica divulgarea în mod discriminatoriu a informatiilor referitoare la propriile sale activitati care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial. Aceasta cu atât mai mult cu cît în sistemul UE se înregistrează tendinţa de a renunţa la operatorii de sistem combinaţi. (1) si art. (a) – (d). În contextul vânzarii sau achizitionarii sau vânzarii de gaze naturale prin întreprinderi conexe. deoarece ea nu el nu va exista. Noţiunea de „operator combinat” nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gaze. Pe piaţa gazelor naturale din RM nu există un operator combinat şi nu a fost constatată necesitatea creării acestuia. 9 alin. 13 alin. stocare si distribuţie care este independent în privinţa formei sale juridice. obtinute de la terti în contextul asigurarii sau negocierii accesului la sistem. (1) nu trebuie sa împiedice activitatile unui operator combinat al sistemului de transport. Aceste reglementari nu creează obligaţia de separare a detinerii activelor sistemului combinat de întreprinderea integrata pe verticala: (a) persoanele care raspund de persoanele terţe la asigurarea sau negocierea accesului la reţelele de distribuţie. GNL. Articolul 15 Operatorul combinat Reglementarile din art. 2. stocare şi distribuţie si care îndeplineşte cerinţele menţionate la lit.

acesta permite companiei mama sa aprobe planul financiar anual sau orice document echivalent al operatorului sistemului combinat si sa stabileasca limite globale . (b) trebuie luate masuri adecvate pentru a se asigura ca interesele profesionale ale persoanelor care raspund de gestionarea operatorului sistemului combinat sunt luate în considerare într.un mod care sa asigure ca ele pot actiona independent. (c) operatorul sistemului combinat trebuie sa aiba drepturi efective de luare a deciziilor.gestionarea operatorului sistemului combinat nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale care raspunde. 25 alin. independent de întreprinderea integrata din sectorul gazelor naturale. Aceasta nu ar trebui sa împiedice existenta mecanismelor de coordonare adecvate care sa asigure ca sunt protejate drepturile de supraveghere economica si de gestionare ale companiei mama în privinta eficientei activelor unei subsidiare. întretinerea sau dezvoltarea retelei. direct sau indirect. (2). reglementate indirect conform art. de activitatile cotidiene de productie si furnizare de gaze naturale. În special. cu privire la activele necesare pentru exploatarea.

alin. Agenţia este în drept: c) să aibă acces la documentele aferente activităţilor practicate conform licenţei. (d) operatorul sistemului combinat stabileste un program de angajamente care contine masurile luate pentru a se garanta ca practicile discriminatorii sunt excluse iar aplicarea sa este monitorizata în mod adecvat. secret comercial sau alte informaţii confidenţiale. . (1): Compatibil În scopul îndeplinirii eficiente a funcţiilor sale. (1) un raport care prezinta masurile luate. Persoana sau organismul care raspunde de monitorizarea programului de angajamente prezinta în fiecare an autoritatii de reglementare mentionate în art. Programul enumera obligatiile specifice ale angajatilor pentru realizarea acestui obiectiv. inclusiv la cele care conţin informaţii ce constituie secret de stat. 25 alin. Statele membre sau orice autoritate competenta desemnata de acestea. 25 alin. (3). iar acest raport este apoi publicat. Articolul 16 Dreptul accesului la conturi 1. care nu depasesc limitele din planul financiar aprobat sau orice document echivalent.ale nivelului de îndatorare al subsidiarei sale. au Articolul 9. 20 alin. inclusiv autorităţile de reglementare mentionate în art. prevăzute de prezenta lege. (1) si autoritatile de solutionare a divergentelor menţionate în art. Aceasta nu permite companiei mama sa dea instructiuni privind operatiunile cotidiene. nici cu privire la deciziile individuale referitoare la construirea sau modernizarea conductelor de transport si distributie.

transport. c). alin. 25 alin. (1) si autoritatile de solutionare a divergentelor.drept de acces la acele conturi ale întreprinderilor din sectorul gazelor naturale. Articolul 17 Separarea conturilor contabile . 17. Statele membre pot introduce exceptii de la principiul confidentialitatii. necesare pentru îndeplinirea functiilor lor. alin. (1): e) prezintă organizaţiilor care apără interesele consumatorilor. cu excepţia cazurilor în care această informaţie este confidenţială. conform celor prevazute în art. metodele de ţinere a contabilităţii în sistemul de gaze naturale. informaţia necesară referitoare la activitatea titularilor de licenţe. daca acest lucru este necesar pentru ca respectivele autoritati competente sa-si îndeplineasca atributiile. precum şi consumatorilor. în conformitate cu Standardele naţionale de contabilitate. Articolul 13. cerinţele privind rapoartele contabile. precum şi informaţiile suplimentare necesare. distribuţie şi furnizare a gazelor naturale. precum şi sistemul de informaţii în baza cărora titularii de licenţe prezintă rapoarte Agenţiei. (4) – (5). Compatibil Referitor la prevederile alin. inclusiv autoritatile de reglementare mentionate în art. stocare. Statele membre şi orice autoritate competenta desemnata de acestea. Agenţia furnizează informaţia solicitată. d) să obţină de la titularii de licenţe copii. pastreaza confidentialitatea asupra informatiilor sensibile din punct de vedere comercial. extrase din documentele menţionate la lit. (13): (13) La cererea persoanelor fizice sau juridice. Articolul 14. cu excepţia celei cu caracter confidenţial. în vederea monitorizării separării efective a conturilor titularilor de licenţe pe piaţa gazelor naturale şi pentru a garanta lipsa subvenţiilor încrucişate între activităţile de producere. a se 2. (1): Agenţia: k) stabileşte. alin. Informaţia care se conţine în registrele de licenţiere este transparentă. Articolul 8. Articolul 30: (1) Pentru a fi evitate discriminarea.

Agenţia: k) stabileşte. precum şi sistemul de informaţii în baza cărora titularii de licenţe prezintă rapoarte Agenţiei. în conformitate cu Standardele naţionale de contabilitate. adoptate în conformitate cu cea de-a patra Directiva a Consiliului 78/660/CEE din 25 iulie 1978. întreprinderile de gaze subvenţionările încrucişate şi distorsionarea concurenţei. (1). 3. (1) din proiect. să întocmească şi să publice anual dările de seamă privind exerciţiul economico-financiar al activităţii desfăşurate. În sistemul lor de contabilitate interna. (4) Rapoartele contabile anuale trebuie să cuprindă în note informaţii cu privire la orice tranzactie de un anumit volum menţiona că potrivit art. distribuţie şi furnizare a gazelor naturale. din punct de vedere legal. (3) Întreprinderile care desfăşoară activităţile licenţiate pe piaţa gazelor naturale sunt obligate să supună rezultatele economico-financiare auditului. în conformitate cu art. în vederea monitorizării separării efective a conturilor titularilor de licenţe pe piaţa gazelor naturale şi pentru a garanta lipsa subvenţiilor încrucişate între activităţile de producere. lit. alin. (2) – (5). 8. Statele membre iau masurile necesare pentru a asigura ca respectivele conturi ale întreprinderilor din sectorul gazelor naturale sunt tinute în conformitate cu dispozitiile de la alin. Totodată. (2) si (4). pe baza art. metodele de ţinere a contabilităţii în sistemul de gaze naturale. (2) lit. titularii licenţelor pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul gazelor naturale sunt obligaţi să ţină în contabilitatea lor internă conturi contabile separate pentru fiecare tip de activitate practicată. alin. prezinta spre verificare si publica rapoartele contabile anuale. pusa la dispozitia publicului. nu sunt obligate sa-si publice rapoartele contabile anuale pastreaza la sediul lor o copie a acestora. activitatea GNL şi activitatea de stocare aşa cum ar trebui dacă activităţile în cauză ar fi realizate de întreprinderi distincte. în conformitate cu reglementarile din legislatia nationala referitoare la rapoartele contabile anuale ale întreprinderilor cu raspundere limitata. titularii de licenţe sunt obligaţi să ţină contabilitatea în condiţiile şi modul prevăzute de prezenta lege şi să asigure separarea organizaţională pe gen de activitate desfăşurat. Veniturile obţinute din deţinerea cu titlu de proprietate a reţelelor de transport sau de distribuţie vor fi specificate în conturi. indiferent de forma de proprietate sau de regimul juridic. privind rapoartele contabile anuale ale anumitor tipuri de companii. Conturile interne vor trebui să conţină bilanţul contabil şi un cont al profitului şi pierderilor pentru fiecare activitate. inclusiv în cazul în care desfăşoară şi alte activităţi nereglementate prin prezenta lege aşa cum ar trebui dacă activităţile în cauză ar fi realizate de întreprinderi distincte. Întreprinderile care. 18. (2) Ttitularii licenţelor pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul gazelor naturale sunt obligaţi să ţină în contabilitatea lor internă conturi contabile separate pentru activitatea de transport. stocare. 28 alin. transport. Întreprinderile din sectorul gazelor naturale. (g)* din Tratat. cerinţele privind rapoartele contabile. ele trebuie sa-si tina cel putin conturile interne în conformitate cu prezentul articol. . 44 alin. distribuţie.1. e) din proiect. În cazul în care întreprinderile beneficiaza de o derogare de la prezenta dispozitie pe baza art. întocmesc. 2.

întreprinderile precizeaza. care nu sunt legate de transport. în vederea evitarii discriminarii. 5. subventionarii încrucisate si denaturarii concurentei. fara a aduce atingere reglementarilor de . ele ţin conturi. Pâna la 1 iulie 2007. ele tin conturi consolidate pentru alte activitati din afara sectorului de gaze naturale. GNL si depozitare. Conturile interne cuprind un bilant si un cont de profit si pierderi pentru fiecare activitate în parte. care pot fi consolidate.naturale tin conturi realizată de întreprinderile înrudite. pentru alte activitati din sectorul gazelor naturale. distributie. Verificarea contabila mentionata în alin. în special. (3) sa fie respectata. De asemenea. Dupa caz. 4. (2) trebuie sa verifice. În contabilitatea lor interna. separate pentru activitatile de transport. distributie si depozitare a gazelor naturale cum li s-ar cere sa faca daca respectivele activitati ar fi realizate de întreprinderi separate. Veniturile rezultate din detinerea retelei de transport/distributie trebuie specificate în conturi. ele tin conturi separate pentru activitatile de furnizare catre clientii eligibili si pentru activitatile de furnizare catre clientii ne-eligibili. ca obligatia de evitare a discriminarii si a subventiilor încrucisate mentionata în alin.

a cheltuielilor si veniturilor. Articolul 18 Accesul terţilor 1. 25 alin. furnizorii. instalaţiile GNL şi instalaţiile de utilizare la reţelele de gaze naturale şi de a beneficia de servicii de transport şi de distribuţie a gazelor naturale în condiţiile legii . unităţile de distribuţie şi consumatorii au drept de acces la reţelele de transport în condiţii şi la tarife reglementate. Accesul la reţelele de transport al producătorilor. alin.contabilitate aplicabile pe plan national. Statele membre asigura punerea în aplicare a unui sistem de acces al tertilor la sistemul de transport si distributie si la instalatiile de GNL pe baza publicarii tarifelor. Statele membre trebuie sa se asigure ca aceste tarife sau metodologiile care stau la baza calcularii lor se aproba înainte de intrarea lor în vigoare de o autoritate de reglementare mentionata în art. aplicat în mod obiectiv si fara discriminare între utilizatorii sistemului. aprobate de Agenţie. (8): (8) Producătorii. Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. (3). depozitele de stocare. în cazul în care se aproba numai metodologiile – sunt publicate înainte de intrarea lor în vigoare. alin. regulile de alocare a activului şi pasivului. 6. Aceste reguli interne pot fi modificate numai în cazuri excepţionale. precum şi potrivit Normelor tehnice ale reţelelor de transport a gazelor naturale. precum si cele pentru rata de amortizare. transparente şi nediscrimnatorii. (1) si ca aceste tarife – si metodologiile. Rapoartele contabile anuale indica prin note orice tranzactie de un anumit volum realizata de întreprinderile înrudite. întreprinderile de stocare. Articolul 35. aplicabile tuturor clientilor eligibili. al întreprinderilor de stocare. reguli pe care le respecta în întocmirea conturilor separate mentionate în alin. întreprinderile de stocare. (9): (9) Producătorii. Compatibil A se menţiona că în priectul legii a fost definită noţiunea de „acces la reţea”. al unităţilor de distribuţie. furnizorii şi consumatorii au drept de acces la reţelele de distribuţie în condiţii şi la tarife reglementate. instalaţiile de producere. 2. după cum urmează: acces la reţea – drept al persoanelor fizice şi juridice de a racorda reţelele. Operatorii sistemului de Articolul 33. inclusiv întreprinderilor de furnizare. Astfel de modificari trebuie sa fie mentionate şi justificate temeinic. al furnizorilor şi al consumatorilor se efectuează în condiţiile şi în termenele stabilite în Regulile pieţei gazelor naturale.

În cazul accesului negociat. Pentru organizarea accesului la depozitele de stocare. statele membre pot alege una sau ambele proceduri menţionate în alin. b) armonizarea variaţiilor consumului sezonier. (3) si (4). precum şi potrivit Normelor tehnice ale reţelelor de distribuţie. Articolul 19 Accesul la depozitele de stocare 1. zilnic şi orar cu sursele de gaze naturale disponibile. atâta timp cât ele respecta regulile concurentei din cadrul Comunitatii. Aceste proceduri functioneaza în conformitate cu criterii obiective. transparente si nediscriminatorii. (2) La desfăşurarea activităţii de stocare a gazelor naturale trebuie respectate următoarele principii: a) asigurarea securităţii în alimentarea consumatorilor cu gazele naturale. Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. 3. daca este necesar în scopul realizarii activitatilor lor inclusiv în legatura cu transportul transfrontalier. Accesul la reţelele de distribuţie al producătorilor. transparente şi nediscrimnatorii. c) asigurarea permanentă a echilibrului fizic al reţelelor de transport a gazelor naturale. Dispozitiile prezentei directive nu trebuie sa împiedice încheierea contractelor pe termen lung. întreprinderilor de stocare. iar calitatea gazelor naturale livrate Compatibil standardului naţional GOST 5542. 2. Dispozitiile alin. e) asigurarea consumului propriu de către consumatorii. (3) Obligaţiile de bază ale întreprinderii de stocare sunt: . precum si pentru organizarea accesului la serviciile auxiliare. Stocarea gazelor naturale (1) Persoana care desfăşoară activitatea de stocare a gazelor naturale sînt în drept să participe la piaţa gazelor naturale dacă respectă cerinţele tehnice de racordare la reţea. 3. si la stocarea în conducta atunci când este necesar din punct de vedere tehnic si/sau economic pentru asigurarea unui acces eficient la sistem pentru aprovizionarea clientilor. Compatibil Articolul 40.transport au acces. aprobate de Agenţie. (1) nu se aplica serviciilor auxiliare si depozitarii temporare care sunt legate de instalaţiile de GNL si sunt necesare pentru procesul de regazeificare si pentru livrarea ulterioara catre sistemul de transport. furnizorilor şi consumatorilor se efectuează în condiţiile şi în termenele stabilite în Regulile pieţei gazelor naturale. d) realizarea obligaţiilor de serviciu public. la reteaua altor operatori ai sistemului de transport.

d) să refuze în mod justificat accesul terţilor la depozitele de stocare. reabilitarea şi modernizarea depozitelor de stocare a gazelor naturale. în condiţii nediscriminatorii. să limiteze şi/sau să întrerupă prestarea serviciului în caz de neplată. precum şi în alte situaţii prevăzute de lege. la stocarea în conducta sau la alte servicii auxiliare. cu anunţarea prealabilă a participanţilor pieţei gazelor naturale cu care are încheiate contracte. b) asigurarea accesului terţilor la depozitele de stocare. conform reglementărilor emise de Agenţie. stocare în conducta si alte servicii auxiliare se negociaza cu operatorul respectiv al sistemului de depozitare sau cu întreprinderile respective din sectorul gazelor naturale. Contractele de acces la depozitare. (5) Întreprinderea de stocare a gazelor naturale nu poate deţine concomitent licenţă pentru producerea sau furnizarea gazelor naturale. fie din interiorul. b) să elaboreze norme tehnice specifice activităţii proprii şi să le supună spre aprobare Agenţiei. Statele membre care opteaza pentru procedura unui acces a) operarea. întreţinerea. precum si pentru organizarea accesului la alte servicii auxiliare. Partile contractante sunt obligate sa negocieze de buna credinţa accesul la depozitare.statele membre adopta masurile necesare pentru a permite întreprinderilor din sectorul gazelor naturale si clientilor eligibili. conform reglementărilor specifice emise de Agenţie. eficienţă şi de protecţie a mediului. c) furnizarea utilizatorilor a informaţiei necesare pentru a asigura accesul eficient la depozitele de stocare. 4. (4) Drepturile întreprinderii de stocare sunt următoarele: a) să încaseze tariful aferent prestării serviciului de stocare a gazelor naturale. fie din exteriorul teritoriului acoperit de sistemul interconectat. în vederea executării lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii. Statele membre solicita operatorilor sistemului de depozitare si întreprinderilor din sectorul gazelor naturale sa-si publice principalele conditii comerciale pentru utilizarea depozitarii. în condiţii de siguranţă. sa negocieze accesul la depozitare sau la stocarea în conducta atunci când este necesar din punct de vedere tehnic si/sau economic pentru asigurarea unui acces eficient la sistem. c) să întrerupă funcţionarea instalaţiilor pentru timpul strict necesar. stocarii în conducta si a altor servicii auxiliare în primele sase luni dupa punerea în aplicare a prezentei directive si ulterior anual. .

stocare în conducta si alte servicii auxiliare. pot obţine accesul la reţele de conducte de alimentare din amonte. dreptul de acces la depozitele de stocare. inclusiv la instalatiile care Accesul la reţeaua de transport şi distribuţie înseamnă şi a accesul la conductele de gaze naturale care aparţin unităţii de transport sau de distribuţie şi sunt situate în amonte de punctul de delimitare a patrimoniului unităţii de transport sau de . Statele membre adopta masurile necesare pentru a asigura ca întreprinderile din sectorul gazelor naturale si clientii eligibili. fie din exteriorul teritoriului acoperit de sistemul interconectat. pe baza tarifelor publicate si/sau a altor condiţii si obligaţii privind utilizarea depozitarii si a stocarii în conducta. altele decât deţinătorul si/sau operatorul sistemului sau o întreprindere înrudită. fie din interiorul. atunci când este necesar din punct de vedere tehnic si/sau economic pentru asigurarea unui acces eficient la sistem. Articolul 20 Accesul la retelele de conducte din amonte 1.reglementat adopta masurile necesare pentru a acorda întreprinderilor din sectorul gazelor naturale si clientilor eligibili. indiferent de locul unde se afla acestia. precum si pentru organizarea accesului la alte servicii auxiliare. Acest drept de acces pentru clienţii eligibili poate fi acordat astfel încât sa permita acestora încheierea de contracte de livrare cu întreprinderile concurente din sectorul gazelor naturale.

în conformitate cu prezentul articol. Masurile sunt transmise Comisiei în conformitate cu dispozitiile art. . de hidrocarburi. (b) necesitatea de a evita dificultati care nu pot fi depasite într-o maniera acceptabila si care ar putea prejudicia productia eficienta. realizând o piata de gaze naturale competitiva si evitând orice abuz ce poate decurge din detinerea unei pozitii dominante. 33. luând în considerare siguranta si regularitatea livrarilor. cu excepţia acelor părţi ale acestor retele si instalatii care sunt utilizate pentru operatii locale de producţie pe amplasamentul unui teren unde sunt produse gazele naturale. inclusiv productia distribuţie de patrimoniul consumatorului.un mod acceptabil. Se poate tine seama de urmatoarele: (a) necesitatea de a refuza accesul în cazul în care exista incompatibilitate de specificatii tehnice care nu poate fi rezolvata într. curenta si viitoare. Statele membre aplica obiectivele unui acces corect si deschis.furnizează servicii tehnice legate de accesul în cauza. precum si protectia mediului. 2. capacitatea disponibila existenta sau care poate fi disponibila. (1) se asigura în maniera stabilita de către respectivul stat membru în conformitate cu instrumentele legale relevante. Accesul la care se face referire în alin.

sustinute cu documente corespunzatoare. cu privire la transportul si prelucrarea gazelor naturale.din sectoare de viabilitate economica marginala. pentru a permite solutionarea rapida a divergentelor privind accesul la reteaua de conducte de alimentare din amonte. Statele membre asigura existenta tuturor aranjamentelor pentru solutionarea divergentelor. care sa aiba acces la toate informatiile relevante. inclusiv o autoritate independenta de partile implicate. luând în considerare criteriile prevazute la alin. (c) necesitatea de a respecta nevoile rezonabile. cu privire la acordarea autorizatiilor de producere sau de dezvoltare a sistemelor de conducte din amonte. (2) si numarul partilor ce pot fi implicate în negocierea accesului la astfel de retele. 3. . ale detinatorului sau operatorului retelei de conducte de alimentare din amonte. si (d) necesitatea de a aplica propriile legi si proceduri administrative. în conformitate cu legea comunitara. precum si interesele tuturor celorlalti utilizatori ai retelei de conducte de alimentare din amonte sau a principalelor instalatii de prelucrare si manipulare care pot fi afectate.

şi îndeplineşte funcţia de management al congestionării reţelelor de transport. A se menţiona că potrivit art. Refuzul trebuie motivat şi justificat în modul corespunzător. fără discriminare. potrivit prevederilor Regulilor pieţei gazelor naturale şi Normelor tehnice ale reţelelor de transport a gazelor naturale. precum şi referitor la situaţiile de apariţie a congestiilor. Unitatea transportatoare este obligată să ofere informaţii pertinente privind măsurile necesare pentru extinderea reţelelor de gaze naturale. precum si alternativa pentru care respectivul stat membru a optat în conformitate cu alin. În cazul unui asemenea refuz. (8): Compatibil (8) Unitatea transportatoare asigură accesul la reţelele de transport tuturor utilizatorilor. În cazul unor divergente între state. se vor prezenta motive justificate în mod temeinic. 2.4. Întreprinderile din sectorul gazelor naturale pot refuza accesul la sistem în temeiul lipsei de capacitate sau în cazul în care accesul la sistem le-ar împiedica sa-si îndeplinească obligaţiile de servicii publice mentionate în art. se aplica aranjamentele de solutionare a divergentelor pentru statul membru care refuza accesul si sub jurisdictia caruia se afla reteaua de conducte de alimentare din amonte. Articolul 21 Refuzul accesului 1. 37 din proiect. Unitatea transportatoare poate refuza accesul la reţelele sale în cazul în care se confruntă cu lipsă de capacitate. într-o divergenta între tari. (1) din articolul menţionat anterior. (2). care le sunt atribuite pe baza unor serioase dificultăţi economice si financiare legate de contractele de achizitie cu plata la livrare. reteaua de conducte de alimentare din amonte se afla sub jurisdictia mai multor state membre. Unitatea transportatoare este obligată să informeze Agenţia cu privire la orice caz în care unui participant pe piaţă sau solicitant i se refuză accesul la reţelele de transport. având în vedere criteriile si procedurile mentionate în art. 27. astfel încât să fie asigurată fiabilitatea şi continuitatea la aprovizionarea consumatorilor cu gaze naturale. alin. (2) Unităţile transportatoare şi cele de distribuţie sînt . Statele membre pot lua masurile Articolul 33. se consulta statul membru în cauza pentru a se asigura ca dispozitiile prezentei directive sunt aplicate unitar. 3 alin. după cum urmează: (1) Unitatea transportatoare şi cea de distribuţie sînt responsabile de extinderea reţelelor lor în legătură cu creşterea cererii de gaze naturale. În cazul în care. unităţile transportoare şi de distribuţie sunt obligate să extindă reţelele.

responsabile de racordarea la reţelele lor a altor titulari de licenţă sau a consumatorilor care au depus o cerere corespunzătoare. 22 au Articolul 22 Noua infrastructura 1. alin (7): (7) Unitatea de distribuţie asigură accesul la reţelele de distribuţie tuturor utilizatorilor. Prevederea dată nu se aplică. adica . (4) Cheltuielile de extindere a reţelelor de distribuţie le suportă unitatea de distribuţie. propunând modalităţile de soluţionare a acestora. iar prevederile art. efectueaza toate extinderile necesare. Articolul 35. Unitatea de distribuţie poate refuza accesul la reţelele sale în cazul în care se confruntă cu lipsă de capacitate. Refuzul trebuie motivat şi justificat în modul corespunzător. (4).necesare pentru a asigura ca întreprinderile din sectorul gazelor naturale care refuza accesul la sistem motivând lipsa de capacitate sau lipsa de conectare. Unitatea de distribuţie este obligată să ofere informaţii pertinente privind măsurile necesare pentru extinderea reţelelor de distribuţie. deoarece RM nu este stat membru al UE. în masura în care sunt economic justificate sau daca clientul potential doreste sa plateasca aceste extinderi. Aceste masuri se adopta în cazul în care statele membre aplica dispozitiile art. (3) Cheltuielile de extindere a reţelelor de transport le suportă unitatea transportatoare. 4 alin. fără discriminare. Noile infrastructuri majore pentru gaze naturale. Aceste cheltuieli se iau în considerare la stabilirea tarifelor pentru distribuţia gazelor naturale în cazul în care cheltuielile în cauză s-au efectuat în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă şi cu regulamentele aprobate de Agenţie. Aceste cheltuieli se iau în considerare la stabilirea tarifelor pentru transportul gazelor naturale în cazul în care cheltuielile respective au fost efectuate în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă şi cu regulamentele aprobate de Agenţie.

. precum si modificarilor acestor infrastructuri care permit dezvoltarea unor noi surse de furnizare de gaze naturale. Alin. 19. (d) se percep taxe pentru utilizatorii infrastructurii respective. 3. 20 si 25 alin. (b) nivelul de risc legat de investitie este de asa natura încât investitia sa nu se realizeze decât daca se acorda o scutire. (e) scutirea nu influenteaza negativ concurenta. 2. la cerere. (3) si (4) în urmatoarele conditii: (a) investitia trebuie sa întareasca concurenta în furnizarea de gaze naturale si sa sporească siguranţa furnizarii. (a) Autoritatea de reglementare fost stabilite pentru a încuraja dezvoltarea pieţei interne a gazelor naturale a UE. 18. instalatiile GNL si instalatiile de depozitare pot fi scutite. de dispozitiile art. (1) se aplica si cresterilor semnificative de capacitate a infrastructurilor existente. (c) infrastructura trebuie sa fie detinuta de o persoana fizica sau juridica care este separata cel putin în privinta formei sale juridice de operatorii de sistem în ale caror sisteme se va construi infrastructura. (2). functionarea eficienta a pietei interne a gazelor naturale sau functionarea eficienta a sistemului reglementat la care este conectata infrastructura.interconexiunile dintre statele membre.

de la caz la caz. pentru o decizie oficiala. de la caz la caz. Acest aviz se publica împreuna cu decizia. 25 poate. Totusi. (1) si (2). capacitatea suplimentara ce va fi construita sau modificarea capacităţii existente.mentionata în art. sa decida asupra scutirii la care se face trimitere în alin. infrastructura existenta cu capacitate semnificativ marita sau modificarea infrastructurii existente. necesitatea de a impune conditii referitoare la durata scutirii si accesul nediscriminator la conducta de interconexiune. orizontul de timp al proiectului si conditiile nationale. organismului pertinent din statul membru avizul lor privind solicitarea de scutire. în special. (iii) La luarea deciziei privind conditiile de la prezenta litera se vor lua în calcul. (b)(i) Scutirea poate acoperi în întregime sau partial noua infrastructura. (ii) La luarea deciziei de acordare a unei scutiri se ia în considerare. (c) La acordarea unei scutiri. statele membre pot prevedea ca autoritatile de reglementare sa înainteze. autoritatile pertinente pot decide asupra regulilor si mecanismelor pentru gestionarea si alocarea . durata contractelor.

În special informatiile trebuie sa cuprinda: (a) motivele detaliate pe baza carora autoritatea de reglementare sau statul membru a acordat scutirea. de autoritatea competenta către Comisie. (b) se fundamenteaza în mod corespunzător si se publica. împreuna cu toate informatiile relevante referitoare la decizie. permitându-se astfel Comisiei sa ajunga la o decizie bine fundamentată. (d) Decizia de scutire. fara întârziere. 4. inclusiv orice conditie mentionata la lit. Aceste informatii pot fi înaintate Comisiei în forma globala. (b) analiza efectuata în privinta efectului asupra concurentei si a functionarii eficiente a pietei interne a gazelor naturale rezultând din acordarea scutirii.capacitatii. în cazul în care aceasta nu împiedica punerea în aplicare a contractelor pe termen lung. (e) În cazul unei conducte de interconexiune. (c) motivele pentru perioada de timp si partea din capacitatea totala a infrastructurii gazelor . orice decizie de scutire se ia dupa consultari cu celelalte state membre sau cu autoritatile de reglementare respective. inclusiv informatiile financiare care justifica necesitatea scutirii. Decizia de scutire se comunica.

rezultatul consultării cu statele membre respective sau cu autoritatile de reglementare. Statele membre publica în fiecare Nu se aplică. decizia finala se ia în conformitate cu procedura mentionata la art. (d) în cazul în care scutirea se refera la o conducta de interconexiune. 30 alin. deoarece nu . încă din 1998. Daca autoritatea de reglementare sau statul membru respectiv nu dau curs solicitarii în termen de patru saptamâni. Perioada de doua luni poate fi prelungita cu înca o luna în cazul în care Comisia are nevoie de informaţii suplimentare. (2). În realitate consumatorul nu poate beneficia de dreptul de a alege furnizorul de gaze naturale. clientii eligibili conform celor specificate la art.naturale respective pentru care s-a acordat scutirea. Comisia păstrează confidenţialitatea informaţiilor sensibile din punct de vedere comercial. Statele membre se asigura ca consumatorii eligibili sunt: (a) pâna la 1 iulie 2004. Comisia poate solicita ca autoritatea de reglementare sau statul membru respectiv sa modifice sau sa retraga decizia de acordare a unei scutiri. În termen de doua luni de la primirea unei notificari. Articolul 23 Deschiderea pieţei şi reciprocitatea 1. (e) contributia infrastructurii la diversificarea furnizarii de gaze naturale. 18 din Directiva 98/30/CE. deoarece piaţa gazelor naturale este declarată 100 % liberalizată.

(1) Producătorii şi furnizorii de gaze naturale sunt în drept să alimenteze cu gaze naturale consumatorii. Comisia poate. (b) furnizarea de gaze naturale de catre o întreprindere din sectorul există furnizori alternativi. Pentru a se evita un dezechilibru în deschiderea pietelor gazelor naturale: (a) contractele de furnizare încheiate cu un client eligibil în sistemul unui alt stat membru nu sunt interzise în cazul în care clientul este eligibil în ambele sisteme implicate. criteriile de definire a acestor consumatori eligibili. luând în considerare situaţia de pe piata si interesul comun. Statele membre adopta masurile necesare pentru a permite: (a) întreprinderilor din sectorul gazelor naturale înfiintate pe teritoriul lor sa furnizeze gaze naturale clientilor eligibili printr-o magistrala directa. să oblige partea care si-a exprimat refuzul sa execute furnizarea solicitata.an. În esenţă orice persoană poate construi o conductă de gaze naturale directă. Articolul 24 Magistralele directe 1. toţi consumatorii. (2) Orice consumator are dreptul să fie alimentat cu gaze naturale printr-o conductă directă de gaze naturale de către un producător şi de către un Compatibil. care se află pe teritoriul deservit. (b) de la 1 iulie 2004 cel târziu. după obţinerea autorizaţiei de construire acordată în baza legii. prin intermediul conductelor directe de gaze naturale. (b) în cazul în care tranzactiile descrise la lit. (c) de la 1 iulie 2007. toti clientii noncasnici. 2. (a) sunt refuzate deoarece clientul este eligibil numai într-unul dintre cele doua sisteme. înainte de 31 ianuarie. decât cei la tarife reglementate. Articolul 42. . la cererea unuia dintre statele membre în care se gasesc cele doua sisteme.

În cazurile în care este necesara o autorizatie (de exemplu. (3) Autorizaţiile de construire a conductelor directe de gaze naturale se eliberează. distribuţia şi furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate se determină şi se aprobă de Agenţie conform unor metodologii prestabilite. (5). stocarea. a se menţiona şi prevederile art. Compatibil. (6) şi alin. Aceste autoritati trebuie sa fie complet independente de interesele industriei gazelor naturale. concesionare. pe baza dispozitiilor art. . (2) Agenţia este o autoritate publică centrală de reglementare. statele membre sau orice autoritate competenta desemnata de acestea stabilesc criteriile de acordare a autorizaţiilor de construire si exploatare a respectivelor magistrale pe teritoriul lor. Articolul 25 Autoritatile de reglementare 1. în temeiul art. licenta. potrivit căruia: (1) Tarifele la transportul. alin. permis. de către autorităţile administraţiei publice locale în baza unor criterii obiective şi nediscriminatorii. Cu privire la aprobarea tarifelor. 2. are statut de persoană juridică şi nu se subordonează nici unei alte autorităţi publice sau private.gazelor naturale oricarui client eligibil de pe teritoriul sau. Prin aplicarea prezentului articol ele raspund cel puţin pentru asigurarea furnizor. Statele membre desemneaza unul sau mai multe organisme competente pentru a îndeplini functia de autoritati de reglementare. alin. sau de initierea unei proceduri de solutionare a divergentelor. Articolul 7. printr-o magistrala directa. 50 din proiect. (3). Statele membre pot decide ca eliberarea unor astfel de autorizatii de construire a unei magistrale directe sa fie conditionata de refuzul accesului la sistem. 3. 21. transparente si nediscriminatorii. (10) ale art. la solicitare. (3) al prezentului articol şi la alin. 25. (1) Sistemul de gaze naturale este reglementat de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare Agenţie). consimţământ sau aprobare) pentru construirea sau functionarea unor magistrale directe. cu excepţia cazurilor stipulate la alin. Aceste criterii trebuie sa fie obiective.

în modul şi în limitele stabilite de lege. distributie. d). inclusiv la tarife diferenţiate în funcţie de nivelul presiunii din reţelele de gaze naturale la care sunt racordate instalaţiile de utilizare ale consumatorilor se elaborează şi se aprobă de către Agenţie. (1) Agenţia: a) eliberează. modifică. (f) condiţiile de acces la depozitare. Articolul 8. d) a cheltuielilor aferente îndeplinirii . distribuţia şi furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate. g) supraveghează activitatea participanţilor la piaţa gazelor naturale. GNL si furnizare. stocarea. (g) masura în care operatorii 10. precum şi la gazele naturale furnizate consumatorilor. d) elaborează şi aprobă. monitorizând în special: (a) regulile privind gestionarea si alocarea capacitatii de interconeiune. (d) publicarea informatiilor adecvate de catre operatorii sistemelor de transport si distribuţie privind conductele de interconexiune. (b) oricare mecanisme de rezolvare a problemei capacitatii supraaglomerate a sistemului national de gaze naturale. controlul privind respectarea de către titularii de licenţe a condiţiilor stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate şi a prevederilor prezentei legi. depozitare. h) determină informaţia de ordin (2) Metodologiile de calculare şi aplicare a tarifelor reglementate la transportul. la stocarea în conducta si la alte servicii auxiliare conform art. licenţe pentru producerea şi/sau stocarea de gaze naturale. (e) separarea efectiva a conturilor. b) a cheltuielilor aferente exploatării eficiente şi dezvoltării întreprinderilor de gaze naturale. stocarea. conform art. în conformitate cu procedura şi cerinţele stabilite de lege. utilizarea retelei si alocarea capacitatii catre partile interesate. sistează temporar sau retrage licenţele eliberate. calculate în conformitate cu metodologiile indicate la lit. (c) perioada de timp necesara operatorilor sistemelor de transport si distributie pentru a realiza conexiunile si reparatiile. inclusiv a celor privind drepturile consumatorilor şi calitatea serviciilor prestate. (3) Metodologiile de calculare şi de aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale includ: 1) componenţa şi modul de calculare: a) a costului serviciilor prestate. e) aprobă tarifele reglementate.nediscriminarii. a concurentei efective si a functionarii eficiente a pieţei. 19. în modul stabilit. în modul stabilit metodologiile de calculare şi aplicare a tarifelor reglementate la transportul. c) exercită. b) în cazurile prevăzute de prezenta lege. împreuna cu autoritatea sau autoritatile de reglementare din statele cu care exista interconexiuni. f) supraveghează corectitudinea calculării de către titularii de licenţe a tarifelor reglementate la gazele naturale conform condiţiilor stipulate în licenţă. distribuţia gazelor naturale şi furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau la preţuri nereglementate. 17. transportul gazelor naturale. pentru anumite perioade de timp. tinând cont de necesitatea de a se pastra confidentialitatea din punct de vedere comercial asupra informatiilor neagregate. pentru a se asigura ca nu exista subventii încrucisate între activitatile de transport. c) a consumurilor aferente procurărilor de gaze naturale primare şi a gazelor naturale din import. distribuţia şi furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate.

cu consultarea autorităţilor de reglementare ale statelor vecine. j) stabileşte condiţiile de import. în vederea monitorizării separării efective a conturilor titularilor de licenţe pe piaţa gazelor naturale şi pentru a garanta lipsa subvenţiilor încrucişate între activităţile de producere. respectînd confidenţialitatea acesteia. metodele de ţinere a contabilităţii în sistemul de gaze naturale. (5) Titularii de licenţe sunt obligaţi să . 3) modul de determinare şi aplicare a tarifelor diferenţiate în funcţie de nivelul presiunii din reţelele de gaze naturale la care sunt racordate instalaţiile de utilizare ale consumatorilor. precum si conditiile si tarifele de acces la instalatiile GNL. procedura de achiziţie de către titularii de licenţe a bunurilor şi/sau a serviciilor utilizate la desfăşurarea activităţilor pe piaţa gazelor naturale. inclusiv în cazul reevaluării acestora. ce urmează a fi dată publicităţii de către titularul de licenţă. Într-un economic şi tehnic referitoare la funcţionarea sistemului de gaze naturale. transport. exportul şi tranzitul gazelor naturale şi să contribuie la alimentarea fiabilă a consumatorilor cu gaze naturale la cheltuieli minime şi cu utilizarea eficientă a capacităţilor. 2. e) a mărimii rentabilităţii rezonabile aplicate. Autorităţile stabilite în conformitate cu prezentul articol publica un raport anual privind rezultatele activitatilor lor de monitorizare mentionate la lit. (4) Metodologiile de calculare şi aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale trebuie să ţină cont de politica statului în domeniul energetic. în conformitate cu Standardele naţionale de contabilitate. (b) furnizarea serviciilor de echilibrare. organismului competent al statului membru tarifele sau cel putin metodologiile mentionate în respectivul alineat. inclusiv tarifele de transport si distribuţie. Fara sa aduca atingere alin. (h) nivelul de transparenta si concurenta. inclusiv privind importul. statele membre pot sa prevada ca autoritatile de reglementare să înainteze. export şi tranzit al gazelor naturale. înainte de intrarea în vigoare. 3. 2) principiile şi metoda includerii în tarif a uzurii mijloacelor fixe. l) stabileşte. Aceste tarife sau metodologii trebuie sa permita realizarea investitiilor necesare în retele si instalatii GNL. precum si modificarile de la alin. m) aprobă şi monitorizează. a metodologiilor utilizate pentru calcularea sau stabilirea termenilor si condiţiilor pentru: (a) conditiile de conectare si de acces la retelele nationale. inclusiv a capacităţilor de producţie. i) promovează transparenţa şi asigură concurenţa pe piaţa gazelor naturale. k) stabileşte. realizate astfel încât sa asigure viabilitatea retelelor si a instalatiilor GNL. pentru a asigura respectarea de către titularii de licenţe a principiului desfăşurării activităţilor licenţiate cu cheltuieli minime şi la eficienţă optimă. pe piaţa necompetitivă. (4). Autoritatile de reglementare raspund cel putin pentru stabilirea sau aprobarea. pentru o decizie oficiala. precum şi sistemul de informaţii în baza cărora titularii de licenţe prezintă rapoarte Agenţiei. normele de gestionare şi atribuire a capacităţii interconexiunilor dintre sistemele de gaze naturale. n) elaborează şi monitorizează cerinţelor de securitate şi de protecţie a mediului. (a) – (h). (2). distribuţie şi furnizare a gazelor naturale. 8 si 12. cerinţele privind rapoartele contabile. stocare.sistemelor de transport si distributie îsi îndeplinesc sarcinile conform art.

se efectuează conform metodologiei aprobate de Agenţie şi publicate în Monitorul Oficial. (2) si (3). (1). stocarea. r) colaborează cu autorităţile de reglementare ale altor ţări pentru dezvoltarea pieţei regionale de gaze naturale şi crearea condiţiilor de concurenţă loială. inclusiv cele privind drepturile consumatorilor şi calitatea serviciilor prestate. Tarifele se coordonează cu Agenţia şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. O astfel de hotarâre aplicarea mecanismelor de soluţionare a problemelor ce ţin de congestiile din reţelele de gaze naturale. (2) si (4) poate transmite reclamaţia către autoritatea de reglementare. (1). pentru a se asigura ca ele sunt proporţionale si sunt aplicate în mod nediscriminator. GNL si distributie. Articolul 9. inclusiv pentru racordarea instalaţiilor de utilizare ale consuamtorilor la reţelele de gaze naturale. prevăzute de prezenta lege. 19 alin. Aceasta perioada poate fi prelungita cu acordul reclamantului. organismul respectiv are atributia fie să aprobe fie sa respinga un proiect de decizie înaintat de autoritatea de reglementare. 5. publicat. emite o hotarâre în termen de doua luni de la primirea reclamatiei. GNL sau distribuţie cu privire la problemele mentionate în art. distribuţia. (6) Hotărârile Agenţiei cu privire la aprobarea tarifelor reglementate se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. inclusiv tarifele si metodologiile mentionate în alin. transportul. 4. actionând în calitate de autoritate de soluţionare a divergentelor. p) determină şi aprobă condiţiile şi modalitatea de schimbare de către consumator a furnizorului. (1) În scopul îndeplinirii eficiente a funcţiilor sale. Agenţia este în drept: a) să controleze dacă titularul de licenţă respectă condiţiile stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate şi prevederile prezentei legi. aprobarea şi revizuirea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor şi terţilor de către titularii de licenţe.astfel de caz. o) aprobă regulile pieţei gazelor naturale. inclusiv la cele care conţin informaţii ce prezinte Agenţiei toate informaţiile necesare acesteia în activitatea de supraveghere a corectitudinii evidenţei cheltuielilor efective şi a calculării tarifelor reglementate. inclusiv justificarea sa. q) autorizează interconectările care se realizeaza prin investiţii private în conformitate cu un regulament aprobat în acest sens. precum şi regulamentele privind condiţiile obligatorii pentru participanţii pe piaţa gazelor naturale cu privire la producerea. care. . (7) Stabilirea. Orice respingere oficiala a unui proiect de decizie este de asemenea. c) să aibă acces la documentele aferente activităţilor practicate conform licenţei. furnizarea gazelor naturale şi măsurarea gazelor naturale. sa modifice termenii si conditiile. daca este necesar. Aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni în cazul în care autoritatile de reglementare doresc sa obtina informatii suplimentare. Autoritatile de reglementare au autoritatea de a solicita operatorilor sistemelor de transport. Orice parte care are o reclamatie fata de un operator al sistemelor de transport. b) să controleze aplicarea de către titularul de licenţă a tarifelor reglementate la gazele naturale. Aceste tarife sau metodologiile sau modificarile lor se publica împreuna cu decizia adoptării oficiale.

6. 8. furnizor. 7. în conformitate cu dreptul lor national. distribuţia şi furnizarea gazelor naturale. Statele membre asigura luarea unor masuri adecvate. i) să înainteze prescripţii privind lichidarea încălcărilor depistate. stocarea. Aceste mecanisme iau în calcul dispoziţiile Tratatului. 82. e) să pună în aplicare principiul eficienţei maxime la cheltuieli minime la producerea. Statele membre creeaza mecanisme adecvate si eficiente pentru reglementare. sau atunci când autoritatea de reglementare are obligatia de a se consulta referitor la metodologia propusa. (1) – (5) în mod eficient si expeditiv. k) să participe la forurile şi evenimentele internaţionale în domeniu. Agenţia: . f) să emită regulamente în domeniul gazelor naturale şi al relaţiilor dintre producător. în termen de cel mult doua luni sau mai putin. control si transparenta astfel încât sa evite orice abuz ce ar putea decurge din detinerea unei poziţii dominante si orice comportament acaparator. poate sa depună plângerea spre reexaminare ulterior publicarii hotarârii sau a propunerii de hotarâre. secret comercial sau alte informaţii confidenţiale. g) să adopte decizii privind desemnarea titularului de licenţă care va desfăşura activitatea licenţiată în locul titularului de licenţă căruia i-a fost sistată temporar sau retrasă licenţa pentru transportul. (2) Agenţia poate avea şi alte drepturi prevăzute de lege. d) să obţină de la titularii de licenţe copii. împotriva constituie secret de stat. j) să constate contravenţiile administrative în domeniul gazelor naturale şi să remită procesele-verbale cu privire la contravenţiile constatate în instanţa de judecată. Articolul 13: (1) În scopul protecţiei consumatorilor. dupa cum stabilesc statele membre. transportul. h) să adopte hotărâri şi decizii în limitele competenţelor prevăzute de lege. unitatea transportatoare. unitatea de distribuţie. distribuţia sau furnizarea la tarife reglementate a gazelor naturale. (2). Orice parte vatamata si care are dreptul sa depuna plângere în legatura cu o hotărâre referitoare la metodologia adoptata în temeiul alin.are caracter obligatoriu în afara cazului când este anulata ca urmare a unui apel. inclusiv de natura administrativa sau de procedura penala. c). extrase din documentele menţionate la lit. în special art. 9. Aceasta plângere nu are efect suspensiv. Statele membre iau masuri pentru a se asigura ca autoritatile de reglementare pot să-si îndeplinească îndatoririle menţionate în alin. (3) sau (4). precum şi informaţiile suplimentare necesare. întreprinderea de stocare şi consumatori.

inclusiv în cazul furnizării de gaze naturale necalitative şi prestării de servicii necalitative. în termen de 3 zile lucrătoare din data adoptării deciziei asupra neînţelegerii. 11. în vederea soluţionării neînţelegerii. În eventualitatea unor divergente transfrontaliere. decizia se ia de catre autoritatea de reglementare care are jurisdictie fata de operatorul de sistem ce refuza utilizarea sistemului sau accesul la sistem. comunicând acest fapt părţilor interesate. 10. Agenţia examinează petiţiile menţionate şi le soluţionează în limitele competenţei sale. La examinarea petiţiilor. Agenţia poate prelungi termenul stabilit cu cel mult o lună. Autoritatile de reglementare nationale contribuie la dezvoltarea pietei interne si a unui mediu concurenţial echitabil. cooperând în mod transparent între ele si cu Comisia. f) soluţionează în procedură extrajudiciară neînţelegerile dintre consumator şi furnizor survenite în legătură cu procedura racordării la reţeaua de gaze naturale. adoptând decizii obligatorii pentru părţi. (8) Agenţia. în cazul în care regulile de confidentialitate impuse de prezenta directiva nu au fost respectate. în termen de 30 de zile calendaristice de la data sesizării. (12): (7) Neînţelegerile dintre titularii de licenţă în probleme ce ţin de competenţa Agenţiei. va emite o decizie. (5) si (6) nu trebuie sa aduca atingere exercitării drepturilor de apel conform dreptului comunitar şi national. precum şi cele referitoare la încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale. sînt examinate de Agenţie. Agenţia este în drept să adopte decizii de interzicere a deconectării instalaţiei de utilizare ce aparţine consumatorului pe parcursul examinării petiţiei acestuia. Articolul 14.persoanelor fizice sau juridice raspunzatoare. alin. la sesizarea oricăreia dintre părţi. Reclamatiile mentionate în alin. 12. (7) – (10). care nu pot fi soluţionate de către aceştia de sine stătător. În caz de necesitate. care. cu expunerea motivelor pe care se . o remite spre executare părţilor implicate. (2) Consumatorii sînt în drept să solicite concursul Agenţiei în vederea soluţionării oricăror probleme ce ţin de competenţa acesteia.

3. 2. din punct de vedere al domeniului de aplicare. un stat membru poate adopta masuri de protectie temporare. precum si Comisia. Aceste masuri trebuie sa afecteze cât mai putin posibil functionarea pietei interne si nu trebuie sa depaseasca. (9) În cazul unor dispute transfrontaliere. autoritatea de reglementare decisivă va fi autoritatea de reglementare care reglementează activitatea operatorului care a refuzat accesul la sistem. . care poate decide ca respectivul stat membru sa modifice sau sa anuleze masurile în cauza. ceea ce este strict necesar pentru remedierea dificultatilor aparute pe neasteptate. Statul membru în cauza informeaza imediat celelalte state membre cu privire la aceste masuri. Articolul 26 Masuri de salvgardare 1. în Prevederile în cauză nu au fost transpuse în proiectul legii. a aparatelor sau a instalatiilor sau integritatea sistemului. În cazul unei crize neprevazute aparute pe piata de energie sau daca este ameninţata siguranţa fizica sau securitatea persoanelor. (12) Deciziile şi hotărârile Agenţiei emise în temeiul prezentei legi pot fi atacate în instanţa de judecată. Deciziile Agenţiei sînt obligatorii pentru părţile implicate şi vor fi executate de acestea. RM nu e stat membru al UE.întemeiază decizia respectivă.

Articolul 27 Derogari privind angajamentele de plata la livrare 1. În cazul în care o întreprindere din sectorul gazelor naturale a refuzat accesul la sistem. solicitarea se transmite imediat. Daca o întreprindere din sectorul gazelor naturale se confrunta sau considera ca se confrunta cu serioase dificultati economice si financiare din cauza angajamentelor de plata la livrare acceptate prin unul sau mai multe din contractele sale de achizitie a gazelor naturale. Solicitarile trebuie sa fie însotite de toate informatiile relevante privind natura si importanta problemei. . Mai mult clauza respectivă nu este obligatorie.masura în care acestea denatureaza concurenta si au efecte negative asupra comerţului într-o maniera care este de natura sa contravina interesului comun. solicitarile se prezinta pentru fiecare caz în parte. Nu este necesară includerea unei astfel de prevederi în proiectul Legii. statele membre pot oferi întreprinderilor din sectorul gazelor naturale posibilitatea de a prezenta solicitarea fie înainte fie dupa refuzarea accesului la sistem. 18. înainte sau după refuzarea accesului la sistem. se poate transmite statului membru în cauza sau autoritatii competente desemnate de acesta o solicitare pentru acordarea unei derogari temporare de la dispozitiile art. De asemenea. În functie de opţiunea statelor membre.

30 alin. se adopta în mod expeditiv o decizie finala în conformitate cu procedura mentionata în art. (2). pentru a permite Comisiei sa ia o decizie întemeiata. În termen de opt saptamâni de la primirea acestei informari. Aceste informatii pot fi transmise Comisiei într-o forma agregata. 2. Statul membru sau autoritatea competenta desemnata de acesta înstiinteaza imediat Comisia cu privire la decizia de acordare a derogarii. Comisia poate solicita statului membru respectiv sau autoritarii desemnate de acesta sa modifice sau sa retraga decizia de acordare a derogarii. oferind toate informaţiile relevante privind respectiva derogare. care sa tina seama de dispozitiile alin. statul membru sau autoritatea competenta desemnata de acesta poate decide acordarea derogarii. Daca nu exista solutii alternative. Daca respectivul stat membru sau autoritatea competenta desemnata de acesta nu se conformează cu aceasta solicitare în termen de patru saptamâni.precum si privind eforturile depuse de întreprinderea respectiva pentru rezolvarea problemei. (3). disponibile în mod rezonabil. Comisia pastreaza confidentialitatea informatiilor sensibile din punct de vedere .

într-o maniera rezonabila. (g) masura în care. de următoarele criterii: (a) obiectivul crearii unei piete competitive de gaze naturale. întreprinderea ar fi putut sa prevada. (d) gravitatea dificultatilor economice si financiare cu care se confrunta întreprinderile din sectorul gazelor naturale si întreprinderile de transport sau clientii eligibili. (f) eforturile facute pentru a gasi o solutie problemei respective. precum si Comisia tin seama. . (c) pozitia pe piata a întreprinderii din sectorul gazelor naturale si stadiul real al concurentei pe aceasta piata. statul membru sau autoritatea competenta desemnata de acesta. inclusiv masura în care acestea tin seama de schimbarile de pe piata. La luarea deciziilor cu privire la derogarile mentionate în alin. în cazul acceptarii angajamentelor de plata asumate prin contractele de achizitie cu plata la livrare în cauza. 3. (b) necesitatea de a îndeplini obligatiile de servicii publice si de a asigura siguranta furnizarii. posibilitatea aparitiei unor dificultati serioase.comercial. (1). luând în considerare dispozitiile prezentei directive. în special. (e) datele semnarii si termenii contractului sau contractelor în cauza.

Decizia privind solicitarea de derogare referitoare la contractele de achizitie cu plata la livrare încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei directive nu trebuie sa conduca la situatii care sa faca imposibila gasirea unor piete de desfacere alternative. Se considera ca nu este posibil sa apara dificultati serioase în nici un caz în care vânzările de gaze naturale nu scad sub nivelul garantiilor minime de vânzare incluse în contratele de achiziţie de gaze naturale cu plata la livrare. nu trebuie sa refuze sau nu trebuie sa continue sa refuze accesul la sistem din cauza angajamentelor de plata acceptate în cadrul contractelor de . (1). viabile din punct de vedere economic. în sensul menţionat la alin.(h) gradul de conectare a sistemului cu alte sisteme si gradul de interactiune a acestor sisteme. si (i) efectele pe care acordarea unei derogari le-ar avea asupra aplicarii corecte a dispozitiilor prezentei directive cu privire la functionarea fara probleme a pietei interne de gaze naturale. 4. Întreprinderile din sectorul gazelor naturale carora nu li s-a acordat o derogare. sau în masura în care aceste contracte pot fi adaptate sau daca întreprinderea este capabila sa gaseasca piete de desfacere alternative.

necesitatea ajustarii acestuia. Articolul 28 Pietele în ascensiune si pietele izolate 1. 5. cu scopul de a permite Parlamentului European si Consiliului sa analizeze. Comisia publica decizia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. . 6. 24 din prezenta directiva. Statele membre asigura respectarea dispozitiilor relevante din capitolul VI si anume art. 4. Statele membre care nu sunt conectate direct la sistemul interconectat al nici unui alt stat membru si care au un singur furnizor principal extern pot deroga de la dispozitiile art. Orice derogare de acest fel trebuie Nu este necesară includerea unor astfel de prevederi în proiectul Legii.achizitie de gaze naturale cu plata la livrare. O întreprindere de furnizare care detine un segment de piaţa mai mare de 75% este considerat drept furnizor principal. Orice derogare acordata în temeiul dispozitiilor de mai sus trebuie sa fie sustinuta în mod corespunzator. Aceasta derogare expira automat când înceteaza aplicarea a cel putin uneia din aceste conditii. În termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive. Comisia prezinta un raport de analiza asupra experientei câstigate din aplicarea prezentului articol. 23 si/sau ale art. în timp util. 18 – 25. 9. deoarece RM nu este membru a UE.

Orice derogare de acest fel trebuie adusa la cunostinta Comisiei. 13. art. Pâna la aplicarea art. (1) lit.adusa la cunostinta Comisiei. 2. art. 18. (2) pot decide sa nu aplice art. (c). 23 alin. 23 alin. (2) expira. 23 alin. 23 alin. 7. (b). Aceasta derogare expira automat când respectivul stat membru nu mai poate fi definit ca piata în ascensiune. În cazurile în care aplicarea prezentei directive ar crea probleme serioase într-o zona . art. 17. art. Dupa doi ani se aplica art. s-ar confrunta cu probleme serioase poate deroga de la dispoziţiile art. (5). art. iar după trei ani art. statele membre la care se face trimitere în alin. 9. (1) si/sau ale art. 18 în privinţa serviciilor auxiliare si a depozitarii temporare pentru procesul de regazeificare precum si în privinta livrarii ulterioare catre sistemul de transport. (1) si (2). art. 4. (1) lit. 11. 12 alin. 24 din prezenta directiva. (b). La data la care derogarea mentionata în alin. 4. Un stat membru ce poate fi definit ca piata în ascensiune si care. 8 alin. art. (1) lit. ca urmare a punerii în aplicare a prezentei directive. definirea clientilor eligibili va avea drept rezultat o deschidere a pietei egala cu cel putin 33% din consumul anual total de gaze naturale al pietei nationale de gaze naturale. 3.

7. 23 alin.limitata din punct de vedere geografic a unui stat membru. (1) si (2).dimensiunile si caracteristicile geografice ale zonei sau regiunii respective si factorii social-economici si demografici. 5. 11. 9. a următoarelor criterii: . (5). pentru realizarea de progrese în respectiva zona. (4) prin luarea în considerare. 8 alin. art. art. 17. art. . 4.nivelul si perspectivele de rambursare a investitiilor necesare.perspectivele pietei de gaze naturale în cauza. 12 alin. 18. art. . . 24. Comisia poate acorda derogarea mentionata în alin. (a) Se poate acorda o derogare pentru alte infrastructuri de gaze naturale decât infrastructura de distribuţie numai daca în zona respectiva nu s-a stabilit nici un fel de infrastructura în domeniul . statul membru poate solicita Comisiei o derogare temporara de la dispozitiile art. 13. în special. art. art. art. în special în ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii de transport si a distributiei principale si în vederea încurajarii investitiilor. art. a caror exploatare ar fi nerentabila în conditiile unei piete concurentiale. .necesitatea investitiilor în infrastructuri.dimensiunea si vechimea sistemului de gaze naturale din zona respectiva. art. (1) si/sau ale art.

Aceasta decizie. (3) si art. împreuna cu derogarile menţionate în alin. O derogare temporara nu poate depasi zece ani de la data primei livrari de gaze naturale în zona respectiva. Înainte de a adopta o decizie în conformitate cu dispozitiile din alin. 30 alin. (4). iar orice decizie de reînnoire a derogarii pentru o noua perioada de cinci ani este adoptata în conformitate cu procedura mentionata în art. se publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. O astfel de derogare este revizuita înainte de sfârşitul perioadei de cinci ani. (5). în condiţiile respectării confidenţialităţii informatiilor. Luxemburgul poate beneficia de o derogare de la dispozitiile art. (b) Pentru infrastructura de distributie poate fi acordata o derogare pentru o perioada de timp care nu poate depasi 20 de ani pentru infrastructura de distributie de la data primei livrări de gaze naturale în zona respectiva prin sistemul mentionat. (1) si (2).gazelor naturale sau daca o asemenea infrastructura exista de mai putin de zece ani. . 7. 9 pentru o perioada de cinci ani începând de la 1 iulie 2004. Orice astfel de derogare este comunicata Comisiei. Comisia informează statele membre cu privire la solicitarile transmise în temeiul alin. 8 alin. (2). 6.

31 alin. (3) concluzioneaza ca. 23 si/sau 24 din prezenta directiva pentru zonele geografice si perioadele de timp specificate în licenţele eliberate de ea. Articolul 29 Procedura de revizuire În eventualitatea în care raportul mentionat la art. 12. Grecia poate beneficia de o derogare de la dispozitiile art. 4. înainte de 15 martie 2002 si în conformitate cu Directiva 98/30/CE. Solicitarea este notificata. nediscriminator si fara obstacole – Comisia ajunge la concluzia ca anumite obligatii impuse întreprinderilor de prezenta directiva (inclusiv cele referitoare la separarea juridica pentru operatorii sistemului de distributie) nu sunt proporţionale cu obiectivul urmarit. datorita modului eficient în care s-a realizat accesul la retea într-un stat membru – care creeaza un acces la retea pe deplin eficient. pentru dezvoltarea si exploatarea exclusiva a retelelor de distributie din anumite zone geografice. fara întârziere. . statul me mbru respectiv poate transmite Comisiei o solicitare privind scutirea de obligatia respectiva. 11. împreuna cu toate informatiile relevante necesare pentru a demonstra ca se mentin concluziile raportului privind Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii RM nu este stat membru al UE. 13. 18.8. de statul membru catre Comisie.

2. În cazul în care se face referire la prezentul alineat. daca este cazul. transmite propunerile Parlamentului European si Consiliului în vederea modificarii dispozitiilor respective ale directivei. Comisia poate propune. în propunerile de modificare a directivei. 3. dupa caz. 8. Comisia este asistata de un comitet. se aplica art. iar apoi în fiecare an. conform dispozitiilor din art. Comitetul îsi stabileste regulamentul de procedura. un raport general Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale. 3 si 7 din Decizia 1999/468/CE. În termen de trei luni de la primirea unei astfel de notificari. RM nu este membru UE . respectivul stat membru sa pună în aplicare masuri la fel de eficiente. Comisia adopta un aviz cu privire la solicitarea statului membru respectiv si. cu conditia ca. Articolul 31 Raportarea Comisia monitorizeaza si analizeaza aplicarea prezentei directive si înainteaza Parlamentului European si Consiliului. Articolul 30 Comitetul 1. RM nu este stat membru al UE Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale.asigurarea unui acces efectiv la reţea. scutirea statului membru respectiv de anumite cerinte. înainte de sfârsitul primului an ce urmeaza intrarii în vigoare a prezentei directive.

(d) o examinare a aspectelor legate de nivelele de capacitate ale sistemului si siguranta furnizarii gazelor naturale în Comunitate.privind progresele înregistrate. concentrarea pe piata. precum si consecintele economice. inclusiv aspecte ale dominarii pietei. Acest raport acopera cel putin urmatoarele elemente: (a) experienta câstigata si progresele înregistrate în crearea unei pietei interne complet functionale de gaze naturale si obstacolele care ramân în aceasta privinta. 13 alin. în special echilibrul existent si cel prevazut dintre cerere si oferta. inclusiv punerea în aplicare a derogarii prevazute în art. (c) masura în care cerintele referitoare la separare si la stabilirea tarifelor continute în prezenta directiva s-au bucurat de succes pentru asigurarea accesului corect si nediscriminator la sistemul comunitar de gaze naturale si a nivelelor de concurenta echivalente. comportamentul acaparator sau anticoncurential. (2) în vederea unei posibile revizuiri a pragului. (b) derogarile acordate conform prezentei directive. luând în . de mediu si sociale ale deschiderii pietei gazelor naturale pentru clienti.

(1) cuprinde si o analiza a diferitelor masuri luate în statele membre pentru îndeplinirea obligatiilor de servicii publice. (e) se acorda o atentie deosebita masurilor luate în statele membre pentru satisfacerea vârfurilor de cerere si pentru a face fata deficitelor de aprovizionare ale unui furnizor sau ale mai multor furnizori. Daca este cazul. împreuna cu examinarea eficientei masurilor respective. (g) necesitatea unor posibile cerinte de armonizare care nu sunt legate de prevederile prezentei directive. acest raport poate include recomandari si masuri de contracarare a efectelor negative ale dominării pieţei si ale concentrarii pietei. în special efectele lor asupra concurentei de . comertului si accesului la rele al acestor terte tari.considerare capacitatea fizica pentru schimburi dintre zone si dezvoltarea depozitarii (inclusiv problema proporţionalităţii reglementării pieţei în acest domeniu). 2. raportul mentionat în alin. (f) o evaluare generala a progreselor înregistrate cu privire la relatiile bilaterale cu terte tari care produc si exporta sau transporta gaze naturale. Din doi în doi ani. inclusiv progresele înregistrate în domeniul integrarii pietei.

pe piaţa gazelor naturale. Comisia înainteaza Parlamentului European si Consiliului un raport detaliat care sa prezinte progresele înregistrate în crearea pietei interne a gazelor naturale. . .dezvoltarea infrastructurii de interconexiune. . Daca este cazul. conditiile de tranzit si situatia siguranţei furnizării în Comunitate.masura în care clientii îsi aleg efectiv un alt furnizor si renegociaza tarifele.existenta accesului nediscriminator la retea. inclusiv aspecte de dominare a pietei. . . La 1 ianuarie 2006 cel târziu. 3.masura în care micile întreprinderi si gospodariile populatiei beneficiaza de deschiderea pietei.masura în care pietele sunt deschise în realitate concurentei efective.reglementari eficiente. raportul poate include recomandari privind masurile ce trebuie luate la nivel national pentru realizarea unor standarde ridicate ale serviciilor publice sau masurile preconizate pentru prevenirea aparitiei unor obstacole pe piata. . Raportul se refera în special la urmatoarele elemente: . concentrarea pietei si comportamentul acaparator sau anticoncurential. în special în privinta standardelor serviciilor publice.

Comisia înainteaza propuneri Parlamentului European si Consiliului. în legatura cu gradul de deschidere a pietelor. atunci când este necesar din punct de vedere tehnic si/sau economic sa se asigure un acces eficient la sistem. aceste propuneri se refera.noile evenimente din domeniul preturilor.experienta câstigata în aplicarea directivei în privinta independentei efective a operatorilor de sistem în întreprinderile integrate pe verticala. . inclusiv preturile de furnizare. în special pentru asigurarea unei independente efective si depline a operatorilor sistemului de distributie. în afara independentei funcţionale si a separarii conturilor. .. în special pentru garantarea unor standarde ridicate ale serviciilor publice. daca au fost adoptate alte masuri. Când este necesar. concentrarii pietei si comportamentului acaparator sau . Daca este cazul. înainte de 1 iulie 2007. Comisia înainteaza propuneri Parlamentului European si Consiliului. care sa aiba efecte echivalente cu separarea juridica. în conformitate cu legea concurentei. Daca este cazul.existenta unui acces efectiv si nediscriminator al tertilor la depozitarea gazelor naturale. si la masurile de abordare a problemelor dominarii pietei.

RM nu este membră a UE. 3 alin. 3. Aceasta se face fara sa se aduca atingere cerintelor continute în art.anticoncurential. de reglementare si administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive pâna la 1 iulie 2004 cel târziu. (1) din Directiva 91/296/CEE. Articolul 32 Abrogarea 1. 13 alin. fara sa aduca atingere contractelor încheiate conform art. fara sa aduca atingere obligatiilor statelor membre privind termenele de transpunere si aplicare a directivei mentionate. Articolul 33 Punerea în aplicare 1. RM nu este membră a UE Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale. iar necesitatea creării unui cadru juridic pentru transpunerea Directivei rezultă din obligaţiile asumate pe plan internaţional . Statele membre pot amâna punerea în aplicare a art. care continua sa ramâna valabile si sa fie puse în aplicare în conditiile directivei mentionate. (2). 2. Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta. 2. 13 alin. Directiva 98/30/CE se abroga de la 1 iulie 2004. Statele membre pun în aplicare dispozitiile legale. Când statele membre adopta Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale. Directiva 91/296/CEE se abroga de la 1 iulie 2004. (1) pâna la 1 iulie 2007. Trimiterile la directiva abrogata se interpreteaza ca trimiteri la prezenta directiva si se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa B.

De asemenea. Contractul stipulează în mod obligatoriu identitatea şi adresa furnizorului. masurile menţionate la art. iar obligaţia de a crea la nivel intern cadrul necesar pentru aplicarea Directivei nr. după cum urmează: Articolul 44. Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale. ANEXA A Masuri privind protectia consumatorului Fara sa aduca atingere normelor comunitare privind protectia consumatorului. ele contin o trimitere la prezenta directiva sau sunt însotite de o asemenea trimitere în momentul publicarii lor oficiale. se reglementează prin regulamente elaborate şi aprobate de Agenţie. mijloacele prin care se pot obţine informaţii privind toate tarifele în vigoare. Articolul 35 Destinatarii Prezenta directiva se adreseaza statelor membre. 3 au rolul de a garanta că consumatorii: (a) au dreptul la un contract cu furnizorul lor de servicii pentru gaze care sa specifice: . Articolul 46. pentru a asigura protecţia consuamtorilor. în special Directiva Parlamentului European si Consiliului1 97/7/CE si Directiva Consiliului 93/13/CE. obiectul contractului. 20003/55/CE rezultă din angajamentele asumate pe plan internaţional de RM. termenul de racordare a instalaţiei de utilizare a consumatorului.aceste dispozitii.identitatea si adresa furnizorului. (1) Raporturile juridice dintre participanţii la piaţa gazelor naturale. stabilită de Agenţie ca fiind necompetitivă. în proiectul legii au fost inserate şi alte prevederi. Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale. durata contractului. nivelurile de calitate. . responsabilităţile furnizorului şi ale consumatorului. condiţiile de întrerupere a furnizării Principiile UE vor fi aplicabile pe teritoriul RM după publicarea în Monitorul oficial al RM a legii elaborate pentru crearea cadrului necesar aplicării Directivei 2003/55/CE RM nu este membră a UE. Articolul 34 Intrarea în vigoare Prezenta directiva intra în vigoare în a douazecea zi de la data publicarii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. Contractul de furnizare a gazelor naturale (1) Furnizarea gazelor naturale se efectuează numai în bază de contract încheiat între furnizor şi consumator.

- serviciile furnizate, nivelul de calitate al serviciilor oferite, precum si data conectarii initiale; - daca sunt oferite, tipurile de servicii de întretinere oferite; - mijloacele prin care pot fi obtinute informatii actualizate privind toate tarifele aplicabile si taxele de întretinere; - durata contractului, conditiile de reînnoire si anulare a serviciilor si contractelor, existenţa oricărui drept de retragere; - orice compensaţie şi modalităţile de recompensă care se aplica daca nu sunt îndeplinite nivelurile de calitate ale serviciilor contractate; - metoda de initiere a procedurilor de solutionare a divergentelor în conformitate cu lit. (f). Conditiile trebuie sa fie corecte si bine cunoscute anterior. În orice caz, aceste informatii trebuie furnizate înainte de încheierea sau confirmarea contractului. În cazul în care contractele sunt încheiate prin intermediari, înainte de încheierea contractului se furnizeaza si informatiile de mai sus; (b) primesc o notificare adecvata referitoare la orice intentie de modificare a conditiilor contractuale, si sunt informati în legatura cu dreptul lor de retragere atunci când se transmite notificarea. Furnizorii de

gazelor naturale, precum şi de deconectare şi reconectare a instalaţiei de utilizare a consumatorului de la reţelele de gaze naturale, cazurile şi modalitatea de reziliere a contractului, acţiunile ce trebuie întreprinse în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate a serviciilor prevăzute prin contract, cuantumul compensaţiilor sau modalitatea de calcul a acestora în caz de încălcare de către furnizor a obligaţiilor sale modalităţile de soluţionare a neînţelegerilor şi a litigiilor aferente neexecutării sau executării defectuoase a clauzelor contractuale. (2) Clauzele contractuale pot fi detaliate şi completate în anexe şi în alte acte adiţionale. (3) Consumatorul poate încheia contract de furnizare a gazelor naturale cu oricare furnizor, inclusiv din străinătate. La schimbarea furnizorului consumatorul nu poate fi obligat la plata vreunei taxe. Condiţiile şi modalitatea de trecere a consumatorului de la un furnizor la altul se stabilesc printr-un Regulament aprobat de Agenţie. (4) Cererile consumatorilor privind încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale şi modificarea contractelor deja încheiate se examinează şi se satisfac de titularul de licenţă în măsura posibilităţilor sale tehnice şi în termenele stabilite în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. (5) Furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate nu poate refuza încheierea

(2) Raporturile juridice dintre producători, furnizori şi consumatori pe piaţa gazelor naturale, stabilită de Agenţie ca fiind competitivă, se reglementează prin clauzele contractelor încheiate între părţi. Articolul 45. (1) Raporturile juridice dintre furnizorii şi/sau unităţile transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale şi consumatorii de gaze naturale sunt reglementate de prezenta Lege, de Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, aprobat de Agenţie şi de alte acte normative menţionate în lege. (2) Regulamentul va cuprinde, în special, norme cu privire la proiectarea, montarea, recepţionarea instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor, delimitarea instalaţiilor întreprinderii de gaze naturale de instalatiile de utilizare ale consumatorului, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare

servicii informează consumatorii în mod direct în legatura cu orice crestere a tarifelor, la o data adecvata, nu mai târziu de o perioada normala de facturare dupa intrarea în vigoare a cresterii. Statele membre iau masurile necesare pentru ca consumatorii sa fie liberi sa rezilieze contractele daca nu accepta noile conditii care le-au fost notificate de furnizorul lor de servicii pentru gaze naturale; (c) primesc informatii transparente cu privire la preturile si tarifele care se aplica si în termenii si condiţiile standard, cu referire la accesul la si utilizarea serviciilor de gaze naturale; (d) li se ofera o alegere larga a metodelor de plata. Orice diferenta a termenilor si condiţiilor reflecta costurile pentru furnizor ale diferitelor sisteme de plata. Conditiile generale trebuie sa fie corecte si transparente. Ele trebuie transmise într-un limbaj clar si inteligibil. Consumatorii trebuie sa fie protejati fata de metodele de vânzare incorecte sau care induc în eroare; (e) nu trebuie sa plateasca sume suplimentare pentru schimbarea furnizorului; (f) beneficiaza de proceduri transparente, simple si necostisitoare pentru tratarea reclamatiilor lor. Aceste proceduri

contractului de furnizare a gazelor naturale cu potenţialul consumator care a îndeplinit toate condiţiile impuse prin lege pentru încheierea contractului. Pentru achitarea întârziată a consumului de gaze naturale, consumatorii plătesc penalitate în mărime determinată şi în modul stabilit prin contract, în rezultatul negocierii. Cuantumul clauzei penale este negociabil, dar nu poate depăşi rata de refinanţare stabilită de Banca Naţională a Moldovei. (6) Furnizorul de gaze naturale este obligat să prezinte consumatorului informaţii suficiente cu privire la preţurile şi tarifele practicate, precum şi privind condiţiile generale aplicabile referitoare la accesul la reţelele de gaze naturale. (7) Furnizorul este obligat să notifice consumatorului intenţia de a modifica contractul, precum şi faptul că acesta din urmă este în drept să rezilieze contractul în caz de dezacord. (8) Drepturile şi obligaţiile consumatorilor şi ale furnizorilor de gaze naturale la tarife reglementate se stabilesc în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. Drepturile şi obligaţiile consumatorilor casnici, care au încheiat contract de furnizare a gazelor naturale se extind şi asupra membrilor familiei acestora care locuiesc împreună cu consumatorul. (9) Consumatorul este în drept să încheie contract de procurare a gazelor naturale cu producătorul şi să organizeze transportul şi distribuţia lor prin reţelele de transport şi distribuţie,

ale consumatorilor şi prevederi referitor la termenele şi procedura de racordare la reţelele de gaze naturale a instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor, încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale, evidenţa consumului de gaze naturale, plata gazelor naturale, deconectarea instalaţiei de utilizare şi întreruperea furnizării gazelor naturale, examinarea reclamaţiilor consumatorilor şi modalitatea de soluţionare a diferendelor şi litigiilor dintre furnizorii şi/sau unităţile transportatoare ori de distribuţie a gazelor naturale şi consumatori. (3) Furnizorul este obligat să întreprindă măsuri pentru înlăturarea încălcării parametrilor de calitate a gazelor naturale furnizate în termenele şi condiţiile stipulate în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. Articolul 47. (1) Furnizorul este obligat să asigure continuitatea furnizării

trebuie sa permita solutionarea încheind contracte pentru prestarea corecta si prompta a serviciilor de transport şi distribuţie a divergentelor, prevazându-se, în gazelor naturale. cazurile când se justifica aceasta, un sistem de rambursare si/sau compensare. Aceste proceduri trebuie sa respecte, în masura posibilitatilor, principiile enuntate în Recomandarea Comisiei 98/257/CE; (g) când sunt conectati la sistemele de gaze naturale sunt informati în legatura cu drepturile lor de a fi aprovizionati, conform legislatiei nationale aplicate, cu gaze naturale de o calitate specificata, la preturi rezonabile.

gazelor naturale la parametrii prevăzuţi de standarde şi în conformitate cu clauzele contractuale. (2) Instalaţiile de utilizare ale consumatorilor nu trebuie să pună în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor, să prejudicieze proprietatea, să provoace deranjamente în funcţionarea normală a reţelei de gaze naturale, precum şi destabilizări în furnizarea gazelor naturale altor consumatori. Articolul 48. (1) Unitatea transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale este în drept să întrerupă prestarea serviciilor pentru o perioadă de timp cît mai scurtă dacă a survenit una din următoarele împrejurări: a) sînt puse în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor; b) apare pericolul prejudicierii proprietăţii; c) se încalcă echilibrul între ofertă şi cerere în sistemul de gaze naturale;

(3) Unitatea transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale este în drept să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor în caz de criză de combustibil. sau în legătură cu unele interese ce ţin de apărarea naţională. survenită la scară naţională.d) se încalcă regimul de funcţionare a obiectelor sistemului de gaze naturale. e) în legătură cu efectuarea de racordări şi alte operaţiuni de exploatare şi întreţinere care nu pot fi executate în alt mod. La dispariţia circumstanţelor ce au dus la la limitarea sau întreruperea prestării . (2) Unitatea transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale avizează din timp consumatorul despre data şi durata întreruperii prestării serviciilor dacă întreruperea nu este cauzată de situaţii excepţionale. f) în legătură cu avariile sau cu lichidarea consecinţelor lor.

serviciilor. deservirea şi verificarea periodică a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor racordaţi la reţelele lor. (5) Unităţile transportatoare şi cele de distribuţie sînt în drept să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor în cazul în care consumatorul sau titularul de licenţă nu respectă clauzele contractuale.(3). exploatarea. (4) Unitatea transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale nu repară prejudiciile cauzate de ea prin limitarea şi întreruperea prestării serviciilor în condiţiile prevăzute la alin. . (1) Titularii de licenţe pentru transportul şi distribuţia gazelor naturale sînt responsabili de instalarea.(1) şi (2). întreprinderea de gaze naturale va relua în termeni cît mai restrînşi livrarea gazelor naturale. dacă acţiunile sale s-au conformat prevederilor alin. Articolul 49.

ale căror tipuri sînt incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova. se fac recalculări. cheltuielile pentru verificare le suportă reclamantul. . în corespundere cu indicaţiile echipamentului de măsurare şi clauzele contractuale. costul gazelor naturale consumate. (3) Părţile. care au încheiat contractul de furnizare sau de procurare a gazelor naturale. pot iniţia verificarea metrologică de expertiză a echipamentului de măsurare în cazul în care una dintre părţi are reclamaţii. b) achită. (4) Consumatorul: a) suportă cheltuielile pentru racordare şi pentru reconectare.(2) Titularii de licenţe pentru transportul şi pentru distribuţia gazelor naturale ţin evidenţa lor. Dacă reclamaţia se confirmă. iar dacă nu se confirmă. utilizînd numai echipamente de măsurare verificate metrologic.

3 Obligatiile serviciului public si protectia consumatorului Art. Prevederea în cauză nu a fost proiectul legii Nu are caracter normativ . 3 Art. 1 Domeniul de aplicare Art. 1 Art. 4 Procedura de c) achită consumul gazelor naturale. 4 Art. Calculul consumului de gaze naturale în aceste circumstanţe se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. 2 Art. în condiţiile şi modul prevăzute Legea cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie.ANEXA B Tabel de corespondenta Directiva 98/30/CE Prezenta directiva Art. în cazul constatării încălcării de către consumator a clauzelor contractuale care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a consumului de gaze naturale. calculat prin aplicarea sistemului pauşal. (5) Consumatorii casnici consideraţi vulnerabili pot primi compensaţii de la bugetul de stat. 2 Definitii Art.

11 Art. 11 Desemnarea operatorilor sistemului de distributie Art. 21 Refuzul accesului . 10 Confidentialitatea pentru operatorii sistemului de transport Art. 14 Confidentialitatea pentru operatorii sistemului de distributie .Art. 7 Desemnarea operatorilor sistemului de transport Art. 8 Art. 12 Sarcinile operatorilor sistemului de distributie .Art. 6 Art. 6 Reglementari tehnice Art. 20 Accesul la retelele de conducte din amonte Art. 5 Art.Art. 10 Art. 17 Art. 18 Accesul tertilor . (1) Art.autorizare . 15 Operatorul combinat Art. 14 . 13 Art. 8 Sarcinile operatorilor sistemului de transport .16 Art. 7 Art. 13 Separarea juridica a operatorilor sistemului de distributie Art. 16 Dreptul de acces la conturi Art. 22 Noua infrastructura Art.Art. 18 si 19 Art.Art. 23 Art. 19 Accesul la depozitare Art. 12 Art. 23 Deschiderea pietei si reciprocitatea . 9 alin. 9 Separarea juridica a operatorilor sistemului de transport Art. 17 Separarea conturilor Art. 5 Monitorizarea sigurantei alimentarii Art.Art.

29 Procedura de revizuire .Art. 27 Derogari privind angajamentele de plata la livrare Art. 29 Art.Art. 25 Art.Art. 35 Destinatarii Anexa A Masuri privind protectia consumatorului . (2)-(3) si 22 Art. 32 Abrogarea Art. 26 Masuri de salvgardare Art.Art. 28 Pietele în ascensiune si pietele izolate . 24 Conductele magistrale directe Art. 21 alin. 26 Art. 30 Art. 27 si 28 Art. 25 Autoritatile de reglementare Art. 24 Art. 31 Raportarea . 20 Art. 33 Punerea în aplicare Art. 30 Comitetul Art. 31 Art. 34 Intrarea în vigoare Art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful