1. Precizati cui apartine prima definitie data contabilitatii: Alegeti varianta corecta. a. Federigo Melis; b. Giorgio Berni; c.

Grigore Botez; d. Domenico Bragadino; e. Luca Paciolo. 2. Contabilitatea reprezinta principala componenta a sistemului informational, orientat spre cunoasterea valorilor economice dintr-o intreprindere. In aceasta calitate, ea se constituie: Precizati varianta corecta. a. intr-un subsistem informational; b. instrument de cunoastere, gestiune si control; c. activitate specializata; d. disciplina stiintifica; e. activitate practica. 3. Ca activitate practica, organizata in fiecare intreprindere, contabilitatii ii sunt atribuite o serie de sarcini specifice. Precizati care din sarcinile enumerate mai jos nu ii revin contabilitatii, in aceasta calitate: a. furnizarea datelor si informatiilor necesare elaborarii programelor financiare; b. inregistrarea cronologica a operatiilor economice si financiare, preluarea si pastrarea informatiilor; c. elaborarea mijloacelor pentru aplicarea in practica a contabilitatii; d. controlul operatiilor efectuate si a exactitatii datelor contabile; e. furnizarea datelor si informatiilor necesare intocmirii situatiilor financiare anuale. 4. Functia de analiza si control reprezinta o functie de baza a contabilitatii. Care din urmatoarele afirmatii este conforma cu scopul acestei functii: a. consta in identificarea informatiilor referitoare la procesele ce au loc in cadrul intreprinderii; b. pe baza datelor si informatiilor furnizate de contabilitate, echipa manageriala stabileste previziunile privind modul de desfasurare a activitatii in viitor; c. constituie sursa de documentare si clarificare in litigiile civile si penale; d. scoate in evidenta punctele critice aparute in activitatea de productie, comercializare si financiara desfasurata de intreprindere; e. consta in culegerea si prelucrarea informatiilor referitoare la fenomenele economice ce au loc in cadrul intreprinderii. 5. In conformitate cu legislatia in vigoare au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie: O categorie din cele enumerate este gresita. Identificati-o! a. societatile comerciale; b. societatile/companiile nationale; c. regiile autonome; d. persoanele fizice neautorizate sa desfasoare activitati independente; e. institutele nationale de cercetare-dezvoltare.

6. Precizati in functie de care criteriu, dintre cele enumerate mai jos, societatile sunt grupate in societati de persoane, societati de capitaluri si societati mixte: a. in functie de structura asocierii dintre persoane si capitaluri; b. in functie de marimea lor; c. in functie de forma juridica de organizare; d. in functie de forma de proprietate asupra capitalului investit; e. in functie de obiectul de activitate. 7. Ponderea cea mai mare a informatiilor, utilizate de managerul intreprinderii, sunt de natura contabila si se clasifica in mai multe categorii, astfel: Precizati care categorie dintre cele enumerate este gresita. a. informatii operationale; b. informatii financiar-contabile; c. informatii contabile de gestiune; d. informatii fiscale; e. informatii sociale. 8. Utilizatorii informatiilor contabile se clasifica in utilizatori interni si externi. Utilizatorii externi nu includ: a. angajatii; b. investitorii; c. guvernul si institutiile sale; d. managerii intreprinderii; e. creditorii financiari. 9. Contabilitatea trebuie sa furnizeze informatii despre pozitia financiara si performantele intreprinderii. Pozitia financiara a intreprinderii este data de relatia: Alegeti varianta corecta. a. Active – Datorii = Capitaluri proprii; b. Venituri – Cheltuieli = Rezultate; c. Active – Capitaluri proprii = Datorii; d. Active + Cheltuieli = Datorii + Venituri; e. Capitaluri proprii = Rezultate. 10. Din definitia patrimoniului, rezulta un echilibru, o egalitate. Acest echilibru se exprima astfel: Alegeti varianta corecta. a. Bunuri economice = Drepturi + Obligatii; b. Bunuri economice = Active imobilizate + Active circulante; c. Bunuri economice = Resurse durabile + Resurse ciclice; d. Bunuri economice = Capital fix + Capital circulant; e. Bunuri economice = Utilizari durabile + Utilizari ciclice. 11. Din punct de vedere al modului in care bunurile economice se investesc, se intrebuinteaza, se consuma si se inlocuiesc, capitalul este de doua feluri. Precizati varianta corecta. a. capital propriu si capital strain; b. capital fix si capital propriu; c. capital fix si capital circulant; d. capital fix si capital strain; e. capital propriu si capital circulant.

12. Conceptia financiara considera ca obiectul de studiu al contabilitatii il constituie elaborarea si aplicarea procedeelor de evidenta, calcul, analiza si control, in expresie valorica, a existentei si starii, precum si a miscarii si transformarii: Alegeti varianta corecta. a. patrimoniului; b. capitalului; c. bunurilor economice care se investesc; d. resurselor economice; e. bunurilor economice dobandite. 13. Metoda contabilitatii este: Precizati varianta corecta. a. calea rationala de urmat pentru atingerea scopului; b. mijlocul de realizare a scopului urmarit; c. judecarea logica a fenomenelor si proceselor economice; d. trecerea de la simplu la compus, pentru a se ajunge la generalizare; e. examinarea sistematica a fiecarui element component al unui obiect sau fenomen. 14. In scopul realizarii obiectului contabilitatii, metoda sa foloseste o serie de procedee, printre care si procedee comune tuturor stiintelor. Care procedeu din cele enumerate mai jos este specific numai contabilitatii: a. observatia; b. clasificarea; c. sinteza; d. comparatia; e. bilantul. 15. Doua dintre procedeele specifice metodei contabilitatii pentru cercetarea si studierea obiectului sau, sunt contul si bilantul. Legatura dintre cele doua se realizeaza cu ajutorul altui procedeu. Precizati care este acesta. a. inventarierea; b. evaluarea; c. balanta de verificare; d. documentatia; e. calculatia. 16. Procedeele metodei contabilitatii, comune si altor discipline economice sunt: Unul dintre procedeele enumerate nu apartine acestei categorii. Identificati-l! a. documentatia; b. evaluarea; c. calculatia; d. inventarierea; e. analiza. 17. Principiul permanentei metodelor consta: Precizati varianta corecta. a. in delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii intreprinderii; b. in reflectarea in situatiile financiare a realitatii economice, nu numai a formei juridice a evenimentelor si tranzactiilor; c. in necompensarea valorilor elementelor de activ cu valorile elementelor de pasiv si nici a cheltuielilor cu veniturile; d. in evaluarea separata a elementelor de activ si pasiv; e. in aplicarea acelorasi reguli, principii si metode de evaluare si inregistrare in contabilitate.

Activele imobilizate sunt prezentate in bilant pe capitole. investitii pe termen scurt. o sursa controlata de intreprindere. imobilizari corporale. Precizati care capitol dintre cele enumerate mai jos nu face parte din grupa activelor imobilizate: a. c. b. d. creante aferente ciclului de exploatare. b. pasiv si resurse. o obligatie actuala a intreprinderii si prin decontarea careia se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere. ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse. concesiuni. b. e. bilantul sub forma tabloului cu doua parti. ramane la latitudinea fiecarei intreprinderi. e. Precizati care sunt structurile calitative folosite in cadrul bilantului pentru modelarea patrimoniului: Alegeti varianta corecta. cale normala a ciclului de exploatare. c. schema orizontala de bilant. . Imobilizarile necorporale nu includ o structura dintre cele prezentate mai jos: Care este aceasta? a. programe informatice. disponibilitatile de numerar pe o perioada mai mare in care urmeaza sa se onoreze angajamentele financiare scadente. b. bilantul cont. 19. b. titluri de valoare. care incorporeaza beneficii economice. d. Lichiditatea reprezinta: Alegeti varianta corecta. debit si credit. a. a. e. 21. O datorie reprezinta: Alegeti varianta corecta. d. capacitatea fiecarui bun de a parcurge mai rapid sau mai incet. echivalente ale numerarului usor convertibile in bani. imobilizari necorporale. c. d. e. o sursa controlata de intreprindere ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse. investitii financiare pe termen lung. activ si pasiv. c. 20. Elementele ce compun activul bilantier. c. Prin aplicarea prevederilor legale in vigoare toate tipurile de intreprinderi utilizeaza: Alegeti varianta corecta. fond comercial. 22. d. pana la transformarea in bani.18. care incorporeaza beneficii economice. cheltuieli de constituire. a. sunt reflectate dupa destinatia si lichiditatea bunurilor economice. a. b. c. e. bilantul vertical. o responsabilitate de a actiona intr-un anumit sens. 23. numerar sau echivalente de numerar. d. nici una din cele prezentate. o obligatie actuala a intreprinderii. a caror utilizare este restrictionata. activ si utilizari.

b. b. utilizate in scopuri administrative sau pentru a fi inchiriate pe parcursul unei perioade mai mici de un an. e. se asteapta sa fie realizat sau este detinut pentru vanzare sau consum in cursul normal al ciclului de exploatare al intreprinderii. c. 25. titlurile dobandite de intreprindere in vederea realizarii de venituri financiare pe termen lung. d. Creantele numite si valori in curs de decontare nu includ: a. Activele circulante de natura stocurilor sunt clasificate astfel: O categorie este gresita. pagubele de recuperat de la debitori diversi pe baza titlurilor executorii. c. se micsoreaza. 26. c. . avansurile pentru cumparari de stocuri. La iesirea din entitate a investitiilor pe termen scurt. e. e. Un activ este circulant cand: O conditie dintre cele prezentate este gresita. care participa la mai multe cicluri de exploatare si isi transmit treptat valoarea asupra produselor obtinute. nu se opereaza nici o modificare. b. 28. d. a. se asteapta sa se realizeze intr-o perioada mai mare de 12 luni de la data intocmirii bilantului. se inregistreaza pe seama cheltuielilor. avansuri pentru cumparari de imobilizari corporale. b. animale. Identificati-o! a. sume de incasat de la bugetul statului provenind din relatiile de decontare. este reprezentat de creante aferente ciclului de exploatare. eventualele ajustari pentru deprecieri de valoare: a. a. creantele comerciale. d. b. materii prime si materiale consumabile. ce confera posesorului lor calitatea de creditor al unei intreprinderi. e. creantele privind capitalul subscris si nevarsat. d. Imobilizarile financiare. c. creantele comerciale. actiunile si obligatiunile achizitionate in vederea revanzarii pentru obtinerea de venituri financiare pe termen scurt. d. este detinut in scopul comercializarii lui sau pe termen scurt si se asteapta sa fie realizat in termen de 12 luni de la data intocmirii bilantului. productie in curs de executie. 29. care atesta drepturile de proprietate ale intreprinderii. 27. Imobilizarile corporale cuprind bunuri: Alegeti definitia corecta. b. d. creantele intre entitatile afiliate.24. se anuleaza. achizitionate sau produse pentru consum propriu sau in scopul comercializarii in termen de 12 luni de la data bilantului. produse finite si marfuri. cu continut material concret. se suplimenteaza. c. e. pe calea amortizarii. Identificati-o! a. c. reprezinta numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare nu este restrictionata. care nu au continut concret material. avansuri incasate. e. numite si investitii financiare pe termen lung includ: Alegeti structura corecta.

e. ca datorii. A – x = P – x. datorii intre entitatile afiliate. reprezentand o imputatie. A + x = P – x. a. 33. Acreditivele sunt: Alegeti varianta corecta. valori achizitionate si detinute de intreprindere. 35. d. c. e. b. valori incasate in perioada curenta. sunt considerate: Alegeti varianta corecta. imprumuturi si datorii asimilate. d. e. primele de capital. Incadrati operatia intr-una din urmatoarele tipuri de modificari: a. b. d. 34. etc. ca surse de finantare externa. c. cheltuieli anticipate. Se incaseaza prin casieria intreprinderii suma de 50 lei de la un angajat. a. sume aflate in casieria intreprinderii. b. e. disponibilitati rezervate la banca intr-un cont distinct. sume acordate unor salariati ai intreprinderii. b. Precizati care element dintre cele enumerate mai jos nu se include in structura datoriilor curente si pe termen lung: a. Sumele incasate in exercitiul curent. d. care sunt recunoscute ca venituri in acceasi perioada. datorii cu exigibilitate sau valoare incerta. b. c. valori economice care sunt echivalente de numerar. datorii fiscale si datorii privind asigurarile sociale. 32. ca datorii cu exigibilitate sau valoare incerta. d. rezervele din reevaluare. ca o forma de castig. d. la dispozitia unui furnizor. Identificati-l! a. Capitalul propriu este prezentat sub forma de elemente randuri care desemneaza rezervele constituite de intreprindere pe parcursul desfasurarii activitatii. A = P + x – x. c. e. in vederea livrarii de bunuri in exercitiul urmator. . rezervele. c. A + x – x = P. 31. astfel: Un element rand nu apartine capitalului propriu.30. b. avansurile incasate in contul comenzilor. ca elemente de activ. a. cheltuieli inregistrate in avans. e. In normele contabile provizioanele sunt definite: Alegeti varianta corecta. imprumuturi si datorii asimilate. subventii. c. venituri inregistrate in avans. A + x = P + x. capitalul.

a. c. A = P. A = C + D. functia economica. 37. ±R = V – C. d. contul trebuie sa raspunda cerintelor si sarcinilor acesteia. Existente initiale – (Cresteri + Micsorari) = Existente finale. functia previzionala. b. a. a. c. Operatiile care modifica elementele din structura bilantului. e. d. b. a. b. Activitatile intreprinderii. cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite. b. taxele si varsamintele asimilate (grupa 63) sunt considerate: Alegeti varianta corecta. functia de sistematizare. care evidentiaza performanta prin prisma raportului de echilibru: Alegeti varianta corecta. ±R = V + C. Contul functioneaza pe baza urmatoarei relatii matematice: Alegeti varianta corecta. venituri financiare. d. a. c.36. Existente initiale + Cresteri – Micsorari = Existente finale. U = R. Veniturile din variatia stocurilor (grupa 71) sunt considerate: Alegeti varianta corecta. e. cheltuieli de exploatare. V ± R = C. sunt analizate prin intermediul ecuatiei bilantiere: Precizati forma corecta a ecuatiei bilantiere. c. 40. functia de control. d. cheltuieli extraordinare. Ca instrument de lucru reprezentativ al contabilitatii. consumatoare de resurse si producatoare de efecte sunt analizate prin contul de profit si pierdere. e. functia de calcul. indeplinind o serie de functii: Precizati care din functiile enumerate nu apartine contului. Existente initiale + Micsorari – Cresteri = Existente finale. venituri extraordinare. 38. cresteri ale activelor. Cheltuielile cu impozitele. . venituri din exploatare. Existente initiale + (Cresteri + Micsorari) = Existente finale. a. 41. venituri din ajustari. nu sunt considerate venituri. b. direct legate de evaluarea pozitiei financiare a intreprinderii. c. d. e. b. cheltuieli financiare. C = ±R – V. e. A = C – D. e. d. c. 39. A = C – R. Existente initiale + Cresteri = Existente finale + Micsorari. V = ±R – C.

explicatia operatiunii economice inregistrate. intre conturi de activ si pasiv. denumirea sau titlul contului. in fiecare parte a contului se fac adunari de sume si scaderi. Precizati care este aceasta. Din cele cinci reguli prezentate mai jos. numai intre conturile de pasiv. cresterile se inscriu in partea opusa celei in care s-au inscris existentele initiale. d. nu creeaza posibilitatea reflectarii obiectului de studiu al contabilitatii. Asa s-a ajuns la forma bilaterala a contului. care. b. se aduna intre ele. Precizati elementul gresit din cele enumerate: a. intre conturi de activ si pasiv. intr-o parte a contului se inregistreaza cresterile care se aduna intre ele. de asemenea. b. e. numai intre conturile de activ. a carei prezentare simplificata se aseamana cu litera ”T”. se intaneste la toate formele evidentei economice. d. cand se inregistreaza operatii care genereaza descresteri in volumul activelor si pasivelor. e. debitul si creditul. micsorarile se inscriu in partea opusa celei in care s-au inscris cresterile. Intrucat modificarile pe care le sufera elementele reflectate cu ajutorul conturilor constau in cresteri si micsorari. asigura existenta permanenta a egalitatii bilantiere. c. c. intre conturi de activ si pasiv. 45. clasica. c. c. conturile de activ pot prezenta numai sold final debitor sau sunt soldate. cand se inregistreaza operatii care genereaza modificari in structura activelor. stocul contului. e. dubla inregistrare: O singura afirmatie este adevarata. rulajul contului. d. Identificati-o! a. b. b. o regula de functionare a conturilor este gresita. Ca trasatura de baza a metodei contabilitatii. a. soldurile finale se stabilesc prin scaderea din totalul sumelor mai mari a totalului sumelor mai mici. d. a. 44. conturile de activ incep sa functioneze prin debitare. cand se inregistreaza operatii care genereaza modificari in structura pasivelor. e.42. d. e. 46. b. 43. . cand se inregistreaza operatii care genereaza cresteri in volumul activelor si descresteri in volumul pasivelor. Corespondenta conturilor se poate realiza: O corespondenta este gresita. cand se inregistreaza operatii care genereaza cresteri in volumul activelor si pasivelor. c. iar conturile de pasiv numai sold final creditor sau sunt soldate. Structura contului este formata din mai multe elemente. contul a trebuit sa adopte o forma care sa permita inregistrarea separata a celor doua feluri de modificari. nu ofera posibilitatea verificarii exactitatii inregistrarilor efectuate. Identificati-o! a. iar in partea opusa micsorarile. Ea este aceea: Identificati afirmatia gresita. se intalneste la toate componentele sistemului informational economic. de balanta. iar conturile de pasiv prin creditare.

e. stabilirea conturilor corespondente. d. 50 301 = 5121 50. a. in suma de 50 lei. concomitent si cu aceeasi suma. c. presupune anularea unei formule contabile. servesc pentru calculul costului productiei. . contul corespondent debitor. aplicarea regulilor de functionare a conturilor.47. Care este acesta? a. b. gresit. determinarea modificarii elementelor bilantiere. 50 401 = 301 50. descompunerea operatiei in elementele componente. 52. Analiza contabila consta in: Identificati afirmatia gresita. dupa care se intocmeste formula contabila corecta. 50. c. b. d. Identificati-o! a. a. sumele inscrise in conturile corespondente. cu sumele scrise cu o culoare rosie sau in chenar. d. c. 51. b. Efectuarea analizei contabile a operatiilor economice si financiare in vederea inregistrarii in conturi. explicarea operatiunii economice inregistrate. semnul ”=”. d. a. 50 301 = 404 50. Una este gresita. stabilirea conturilor corespondente. e. b. Identificati afirmatia gresita. e. sunt conturi de rezultate. efectuata anterior. sunt considerate conturi de bilant. prin inversarea ei. 48. Conturile din clasa 8: Alegeti varianta corecta. a fiecarei operatii economice si financiare in parte. b. intocmirea formulei contabile. 50 5121 = 301 50. c. e. cercetarea pe baza de documente. Formula contabila are urmatoarele parti componente: Un element din cele enumerate nu este parte a formulei contabile. 49. b. stabilirea partii conturilor – activ sau pasiv – in care urmeaza sa se inregistreze operatia respectiva. d. reflecta elemente care nu se afla in proprietatea intreprinderii. 50 301 = 401 50. c. Formula contabila de stornare in rosu a fost conceputa. Operatia de aprovizionare cu materii prime de la un furnizor. d. contul corespondent creditor. c. e. parcurge in general o serie de etape. sunt reflectate in bilantul contabil. pentru a inlatura dezavantajele stornarii in negru. e. data la care a avut loc operatia economica. genereaza una din urmatoarele formule contabile: a.

d. e. d. dupa sfera de cuprindere. dupa legatura dintre conturile sintetice si analitice. Balanta de verificare contine conturile utilizate de o intreprindere. 58. functia juridica.53. prin identificarea erorilor de inregistrare in conturi. se transpun datele din conturi in formularul de balanta. se verifica egalitatile dintre coloanele perechi. in posibilitatea oferita de a cunoaste totalul modificarilor intervenite in volumul patrimoniului. d. b. . b. soldurile initiale. pasiv si bifunctionale are la baza unul din urmatoarele criterii de clasificare: a. intr-un document. d. c. dupa felul conturilor pentru care se intocmesc. e. functia de calculatie. dupa continut. pentru fiecare cont. e. c. totalul sumelor. c. Functia balantei de verificare. in functie de analiza activitatii economice. dupa perioadele pentru care se intocmesc. functia de verificare a activitatilor desfasurate. Orice operatie efectuata in cadrul intreprinderii. b. cantitativ si valoric. o serie de elemente. dupa numarul egalitatilor pe care le cuprind. b. c. Aceasta inseamna ca documentul contabil raspunde in principal la una din urmatoarele functii: a. se trec toate operatiile din evidenta sistematica in registrul cartea-mare. Unul din elementele ce urmeaza a fi prezentate este gresit. avand inscrise in coloanele sale. de legatura dintre conturile sintetice si bilant. se consemneaza letric si cifric. functia de asigurare a integritatii patrimoniului. c. Identificati-o! a. prin controlul concordantei intre datele inregistrate in contul sintetic si conturile sale analitice. a. d. rulajele perioadei anterioare. b. 56. Intocmirea balantei de verificare presupune efectuarea unor lucrari premergatoare: Una din lucrarile prezentate este gresita. dupa continutul economico-financiar. prin faptul ca datele din bilantul anual reprezinta soldurile finale ale conturilor. e. e. in analiza situatiei economico-financiare pe termen scurt. Clasificarea balantelor de verificare in: balante de verificare a conturilor sintetice si balante de verificare a conturilor analitice. se concretizeaza: Alegeti varianta corecta. dupa functia contabila. se totalizeaza sumele din debitul si creditul conturilor deschise si se determina soldul lor. c. b. d. 54. e. Care este acesta? a. Clasificarea conturilor in conturi de activ. soldurile finale debitoare de la sfarsitul lunii pentru care se intocmeste balanta. 57. functia de consemnare. dupa forma grafica de prezentare. 55. se aduna coloanele balantei conturilor. are la baza unul din urmatoarele criterii: a. soldurile finale creditoare de la sfarsitul lunii pentru care se intocmeste balanta.

59. e. e. Una din afirmatiile ce urmeaza este gresita. b. in documentele de casa si de banca nu se admit corecturi. arhivare. se intocmesc apoi alte documente corecte. verificare. Precizati in ce sunt inregistrate si grupate datele sursa privind operatiile economice si financiare consemnate in documentele justificative: a. documentele contabile de sinteza. in registrele contabile. cartea-mare. d. Precizati categoria care raspunde acestei cerinte: a. d. in situatiile financiare anuale. in principal. bilantul contabil. In cadrul tuturor formelor de inregistrare contabila se folosesc. e. b. documente tipizate si documente netipizate. in documentele contabile. in balanta de verificare. Folosirea datelor contabile in procesul decizional impune centralizarea si sintetizarea lor periodica. Precizati care este operatia la care sunt supuse documentele justificative dupa ce au fost inregistrate in registrele contabile: a. c. documentele de casa si de banca gresite se anuleaza si detaseaza din carnetele respective. e. cartea-mare. b. 64. 62. clasare. rectificarea greselilor in documente se face prin taierea textului sau sumei gresite cu o linie. d. registrul jurnal. prelucrare. balanta conturilor. corectia facuta se confirma prin semnaturile acelorasi persoane care au semnat initial documentul. 60. registrul inventar. c. in documentele contabile de sinteza. Care este aceasta? a. registrul inventar. rectificarea greselilor. documente primare si documente centralizatoare. Precizati cum se clasifica documentele contabile dupa modul de tiparire: a. e. 61. documente generale si documente specifice unor activitati. b. aceleasi genuri de registre. c. b. b. c. d. registrul jurnal. 63. e. documente cu regim special si documente fara regim special. c. c. documentele justificative. d. documente interne si documente externe. Care categorie din cele enumerate mai jos nu este componenta a niciunuia dintre sistemele de organizare a inregistrarilor in contabilitate: a. . d.

16. iesirile sunt micsorate.32 lei.08 lei. 13. un procedeu comun tuturor stiintelor. in conditiile cresterilor de preturi. c.04. e. principiul unitatii monetare. FIFO. valoarea justa. 80 buc. 3 lei. 70 buc. intrari pe 8. la valoarea de intrare. valoarea de aport. e. c. 69.08 lei. In contabilitate.50 lei/buc. Situatia stocurilor in luna aprilie este: 1. d. principiul permanentei metodelor. in cazul cresterii continue a preturilor.04.65. 34. c. a. e. 16. b. Evaluarea bunurilor la inventariere se face: Alegeti varianta corecta. La intrarea in gestiune bunurile sunt evaluate la valoarea de intrare (valoarea contabila). principiul prudentei. la valoarea actuala. la valoarea de intrare pusa de acord cu rezultatele inventarierii. profitul micsorandu-se. costul de achizitie. 67. stocul final si profitul micsorate.04.04. d. un principiu. LIFO. la valoarea contabila. b. un procedeu specific metodei contabilitatii. principiul intangibilitatii. b. in conditiile cresterilor de preturi. d. x 0.04. 20 buc. 70. Valoarea stocului final evaluat prin metoda CMP dupa fiecare operatie de intrare este: a. . Unul dintre principiile mai jos enumerate nu este principiu in evaluare. 68. x 0. 19. Care din valorile prezentate in continuare nu reprezinta valoare de intrare: a.20 lei/buc. x 0. costul de productie.. 30.30 lei/buc.20 lei/buc. are ca efect evaluarea iesirilor la costurile cele mai scazute. CMP. d. stoc initial 10 buc. 30 buc. Evaluarea reprezinta pentru metoda contabilitatii: Alegeti varianta corecta. si 21. b.04. e. un procedeu al metodei contabilitatii utilizat si de alte discipline economice. x 0. d. x 0. evalueaza iesirile la preturile cele mai ridicate. iesiri pe 17. principiul unitatii monetare. FIFO. 21. 40 buc. iar stocul la preturi mai reduse. Care din afirmatiile urmatoare. calculat la sfarsitul fiecarei perioade de gestiune (lunar) presupune usurinta in aplicare si permite evaluarea exacta a iesirilor in cursul perioadei. e. a. b.32 lei. referitoare la efectele pe care le are utilizarea uneia sau alteia din metodele de evaluare a iesirilor de bunuri este adevarata: a. b. in vederea realizarii unei imagini fidele a pozitiei financiare si a performantelor obtinute de o intreprindere.48 lei/buc. iar a stocurilor la preturile cele mai mici. la evaluare trebuie respectate o serie de principii. d. o conventie contabila. e.04. 15 buc. c. valoarea de utilitate. la cost istoric. c. c. daca preturile descresc continuu. 66. LIFO. are ca efect micsorarea profitului din exploatare. a.

profitul – rezultatul pozitiv. cat si cont de obligatii. c. profitul – excedent al veniturilor asupra cheltuielilor. efect psihologic favorabil in fata actionarilor. echipamentele tehnologice. elementele de activ si de pasiv de natura datoriilor se evalueaza si se reflecta in situatiile financiare la valoarea de intrare. b. a. c. . Care din afirmatiile urmatoare. cont de creante si are functie contabila de cont de activ. pusa de acord cu rezultatele inventarierii. pe seama elementelor corespunzatoare de datorii. Una dintre caile de majorare a capitalului social o reprezinta conversia unui angajament financiar in capital. 74. Rezultatul exercitiului: Indicati afirmatia gresita. e. cont de obligatii si are functie contabila de cont de pasiv. 73. echipamentele tehnologice. constructile. d.71. b. Care din elementele de activ prezentate mai jos nu constituie obiect al reevaluarii: a. b. ca urmare a retragerii unor actionari sau asociati. Precizati care este motivul recurgerii la aceasta modalitate: a. atunci cand deprecierea este reversibila. e. probleme de trezorerie care nu permit achitarea obligatiilor. elementele de activ si de pasiv de natura datoriilor se evalueaza si se reflecta in situatiile financiare la valoarea de intrare. d. a. referitoare la evaluarea la incheierea exercitiului financiar nu este adevarata: a. e. b. diferentele constatate in minus se inregistreaza pe seama unei amortizari suplimentare. 72. e. b. epuizarea rezervelor. bifunctional. d. cont de creante. diferentele constatate in plus se inregistreaza in contabilitate. cont de surse de finantare. pentru elementele de activ. pierderea – cheltuielile efectuate nu au fost acoperite din veniturile proprii. 75. pentru elementele de activ. c. Dupa continutul economic si dupa functia contabila contul 456 “Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul” este: Alegeti varianta corecta. in cazul diferentelor constatate in minus se efectueaza o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare. e. pierderea . programele informatice. echipamentele de protectie a valorilor. procurarea de noi resurse pentru finantarea investitiilor. cont de surse proprii de finantare si are functie contabila de pasiv. in cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibila. d. poate fi profit si pierdere. d. pentru elementele de pasiv de natura datoriilor. c. c. iar dupa functia contabila este bifunctional.rezultatul negativ.

e. c.01.50 601 = 401 59. cont de surse de finantare. daca veniturile depasesc cheltuielile. 0. c.50 401 = 5121 59.50.50. avand functie contabila de pasiv. bifunctional.50. Soldul creditor al contului 121 “Profit sau pierdere” reflecta: Alegeti varianta corecta.01 607 = 121 0. bifunctional.50.01. 0. Care formula contabila din cele enumerate nu este in concordanta cu explicatia data: a. b. 711 = 345 .valoarea la cost de productie a produselor finite constatate plus la inventar. 80. 78.01 371 = 707 0.01 371 = 456 0. c. Caracteristica generala a conturilor de imobilizari necorporale consta in aceea ca: Identificati afirmatia gresita.01. contul 121 nu prezinta sold final creditor. e. b. 81. dupa functia contabila sunt conturi de activ. 59. Dispuneti de urmatoarele informatii privind marfurile: stoc scriptic de marfuri 1 leu. pierderea neacoperita.50. cont rectificativ. d.valoarea la pret de inregistrare a produselor finite consumate in intreprindere. a. 345 = 711 . . d. 19%: a.valoarea donatiilor de produse finite.01 371 = 711 0. 0.50 301 = 401 59. 658 = 345 . % = 401 59. a. 77.V. b.76. se debiteaza cu valoarea imobilizarilor necorporale amortizate integral.01. Alegeti dintre variantele de mai jos pe cea corecta referitoare la continutul economic si functia contabila a contului 281 “Amortizari privind imobilizarile corporale”: a. profitul nerepartizat. toate cheltuielile colectate raman evidentiate in debitul lor pana la amortizarea integrala a acestora. cont de bunuri economice. 59. 345 = 301 . d. d. daca cheltuielile depasesc veniturile. 59. b.A. d. 50 301 9. profitul realizat. respectiv de bunuri economice. e.50 4426 b. d. c. cont de surse proprii de finantare. stoc faptic 1.valoarea la pret de inregistrare a produselor finite intrate in gestiune. c.lipsuri de inventar la produse finite. 79.01 lei. se crediteaza cu valoarea imobilizarilor necorporale scoase din activ. e. 0. b. 0. T. Precizati inregistrarea corecta: a. pierderea realizata. soldul debitor reprezinta valoarea imobilizarilor necorporale existente. 59. c. 345 = 711 . cont de surse de finantare. e. avand functie contabila de activ. e.01 371 = 607 0.01. cu functie contabila de activ. Indicati inregistrarea corecta privind cumpararea de materii prime in suma de 50 lei.50 301 = 5121 59.

e. contributia personalului la asigurari sociale. Care formula contabila este in concordanta cu explicatia data: a. respectiv a lucrarilor si serviciilor in curs. e. soldul conturilor reprezinta valoarea la cost de productie a produselor aflate in curs. inregistrarea pe cheltuieli a avansului acordat si retinut. contributia angajatorului la asigurarile sociale. d. contributia personalului pentru asigurari sociale de sanatate.valoarea produselor livrate pe baza de factura. b.valoarea la pret de cumparare a materiilor prime intrate in gestiune. . e. Contul 403 “Efecte de platit” evidentiaza obligatiile de plata stabilite pe baza de efcte comerciale. scaderea din gestiune a materiilor prime distruse de calamitati. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila: 641 = 421 a. inregistrarea retinerilor din salarii.valoarea materialelor consumabile primite cu titlu gratuit. 83. c. respectiv a lucrarilor si serviciilor in curs de executie. se crediteaza cu incarcarea in gestiune a produselor in curs. platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. ambele conturi sunt de mijloace economice. 411 = 418 . evidenta produselor.82. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila: 351 = 301 a. c. Precizati care element din cele enumerate mai jos nu se inregistreaza in creditul contului: a. valoarea acceptata de furnizori a cambiilor sau a biletelor la ordin. inregistrarea avansului acordat. Contul 431 “Asigurari sociale” tine evidenta decontarilor privind contributia angajatorului si a personalului la asigurarile sociale si a contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate. Este un cont de pasiv. 85. b. la inceputul perioadei urmatoare. d.valoarea la pret de vanzare a produselor finite livrate. 86. 401 = 301 . la sfarsitul perioadei. inregistrarea salariilor datorate. e. e. 411 = 701 . d. respectiv a valorii lucrarilor si serviciilor in curs. valoarea materiilor prime date in consum. sumele virate asigurarilor sociale si asigurarilor sociale de sanatate. e. d. 302 = 401 . la sfarsitul perioadei. 87. drepturile de creanta din relatiile cu clientii. 401 = 5121 . c. inregistrarea pe cheltuieli a salariilor platite. stabilite pe baza efectelor comerciale. valoarea materiilor prime date spre prelucrare la terti. lucrarilor si serviciilor in curs de executie se tine cu ajutorul conturilor 331 si 332. cu functie de activ. 84. d. Precizati care afirmatie nu este conforma cu realitatea: a. c. d. valoarea materiilor prime constatate lipsa la inventar. Precizati ce reflecta creditul contului: a. contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate. contravaloarea efectelor comerciale de primit. se debiteaza cu valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie. b. valoarea efectelor comerciale neachitate. c. b. valoarea materiilor prime aduse de la terti. b.incasari efectuate catre furnizori. b. c.

valoarea actiunilor detinute la entitatile afiliate. valoarea primelor de rambursare amortizate. bifunctional. c. impozitul pe venit de natura salariilor datorat bugetului statului. Identificati-l! a. valoarea primelor de rambursare a obligatiunilor neamortizate. poate reprezenta creditul acordat de banca prin contul curent. cu functie contabila de activ. e. disponibilitatile banesti existente la un moment dat. a garantiilor depuse. respectiv: Un element dintre cele enumerate este gresit. Ce semnificatie acordati formulei contabile: 1091 = 5311 a. cont de titluri de valoare. d. d. d. a imprumuturilor acordate pe termen lung. contul 5121 nu poate avea sold debitor. dividendele datorate actionarilor sau asociatilor din profitul realizat. dobanzile de platit aferente creditelor bancare pe termen scurt. c. virarea prin banca a impozitului pe profit. 92.88. valoarea la cost de achizitie a actiunilor cumparate. cu functie contabila de activ. d. c. Dupa continutul economic si dupa functia contabila contul 269 “Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare” este: a. d. e.000lei Aceasta reprezinta: a. . b. creditele de la trezoreria statului. cont de creante. imprumuturile din emisiuni de obligatiuni nerambursate. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila: 117 = 457 a. Precizati ce poate reflecta soldul debitor al contului 5121: a. b. cont de datorii. b. b. 91. e. c. b. 94. in vederea garantarii bunei executii a unor lucrari. reprezentand dividende. d. In urma analizei contabile se stabileste urmatoarea formula contabila: Impozitul pe profit = Conturi la banci in lei 10. 93. sumele achitate actionarilor sau asociatilor. valoarea actiunilor proprii cedate. cu functie contabila de pasiv. cont bifunctional. e. b. c. tine evidenta creantelor imobilizate. e. dupa cum arata si denumirea. Contul 267 “Creante imobilizate”. d. e. plata impozitului pe venit. cat si de datorii. c. inregistrarea impozitului pe profit datorat bugetului statului. a creantelor legate de interesele de participare. contul 169 nu prezinta sold final debitor. 90. a cautiunilor. impozitul pe dividende. plata in numerar a impozitului pe profit. b. 89. e. c. suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiune de obligatiuni. cont de investitii financiare. cont de datorii. Precizati ce semnifica soldul debitor al contului 169 “Prime privind rambursarea obligatiunilor”: a. impozitul pe dividende. a titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor. costul de achizitie al actiunilor proprii rascumparate. sumele lasate in contul curent al actionarilor. valoarea actiunilor proprii anulate.

000 581 = 5411 50. 99. sunt sume incredintate administratorului sau altor persoane imputernicite in vederea efectuarii unor plati. e. b. c. d. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila: 681 = 151 a.000 50. d. 50. 581 = 5311 5121 = 581. c. Deschiderea unui acreditiv pentru suma de 50. Care din afirmatiile urmatoare.000 50. c. conturile de venituri dupa functia contabila sunt conturi de pasiv. la lichidarea acestora sau la incheierea exercitiului financiar afecteaza cheltuielile de exploatare. 96. 50.000 5411 = 581 50.000. conturile de venituri sunt conturi de pasiv. conturile de venituri nu prezinta sold la sfarsitul perioadei. constituirea provizioanelor. veniturile determina cresterea situatiei nete. c.000 581 = 542 50. Consemnarea in extrasul de cont a operatiei de depunere a unei sume de bani din casierie in contul curent de la banca genereaza inregistrarea: a.000 lei genereaza una din urmatoarele inregistrari contabile: a. anularea provizioanelor. conturile de cheltuieli dupa functia contabila sunt conturi de activ. e. e. Precizati care afirmatie nu este conforma cu realitatea: a.. Precizati care afirmatie nu este conforma cu realitatea: a. c. sumele necheltuite se restituie. e.000 581 = 5311 50. plata unor furnizori etc.000. c. sumele se justifica prin achizitia de stocuri. conturile de cheltuieli se crediteaza cu valoarea cheltuielilor efectuate. conturile de venituri si cheltuieli nu prezinta sold la sfasitul lunii.000.000 5411 = 5121 50. 50. b. 98.000 5411 = 581 50. conturile de venituri se debiteaza cu valoarea veniturilor incasate. la incheierea exercitiului financiar constituie venit financiar.000 50. d. 50. e. diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor de trezorerie in valuta. 97.000 50. 581 = 5311. b. 5121 = 5311.000. 50. referitoare la avansurile de trezorerie nu este conforma cu realitatea: a.95. . conturile de venituri se crediteaza cu valoarea veniturilor obtinute. 5311 = 581 581 = 5121. valoarea provizioanelor. e. valoarea provizioanelor. d. b. b. 100. conturile de venituri se crediteaza cu valoarea veniturilor obtinute. diferentele favorabile de curs valutar aferente avansurilor de trezorerie in valuta. d.000. diminuarea provizioanelor.000 5411 = 581 50. 5121 = 581. d.000 5121 = 581 50.000 581 = 5121 50. b.

b. d. c. c. 105. c. . situatia modificarilor capitalului propriu. pasivele si capitalurile proprii. pasivele. activele. furnizarea datelor si informatiilor necesare intocmirii situatiilor financiare anuale. 103. inregistrarea cronologica a operatiilor economice si financiare. utilizarilor durabile. e. activele. contabilitatii ii revin o serie de sarcini. preluarea si pastrarea informatiilor. d. activele. c. Informatiile privind pozitia financiara a unei intreprinderi sunt oferite in primul rand de: a. d. c. patrimoniului. datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an. activele. capitalului. capitalurile proprii si provizioanele. e. datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an. controlul operatiilor efectuate si a exactitatii datelor contabile. c. activele. d.101. 102. guvernul si institutiile sale. a existentei si starii. e. Ca disciplina stiintifica. e. precum si a miscarii si transformarii: Alegeti varianta corecta. Conceptia economica considera ca obiectul de studiu al contabilitatii il constituie elaborarea si aplicarea procedeelor de evidenta. a. 106. bilant. analiza si control. b. b. In functie de exigibilitatea surselor de finantare. in expresie valorica. Utilizatorii informatiilor contabile se clasifica in utilizatori interni si externi. in aceasta calitate: a. datoriile. elaborarea mijloacelor pentru aplicarea in practica a contabilitatii. d. b. cheltuielile si veniturile. datoriile si capitalurile proprii. b. veniturile si rezultatele. Identificati-o! a. creditorii financiari. notele explicative la situatiile financiare anuale. Elementele vizate direct de evaluarea pozitiei financiare sunt: a. Utilizatorii interni includ: a. capital si rezerve. contul de profit si pierdere. b. in bilant sunt delimitate urmatoarele grupe de elemente: O grupa este gresita. pasivele. Precizati care din sarcinile enumerate mai jos ii revin contabilitatii. managerii intreprinderii. investitorii. e. utilizarilor ciclice. furnizarea datelor si informatiilor necesare elaborarii programelor financiare. e. d. angajatii. utilizarilor ciclice. cheltuieli in avans. situatia fluxurilor de trezorerie. calcul. provizioane. 104.

b. A + x – x = P. rezultatele obtinute. d. in suma de 300 lei. Contul de rezultate exprima. plati pentru abonamentele la diversele publicatii. recunoasterea activelor. b. b. Se achita o datorie fata de un furnizor din contul de la banca. e. activelor si pasivelor.107. Incadrati operatia intr-una din urmatoarele tipuri de modificari: a.modificarea aceasta poate fi evaluata credibil. 108. prin prisma: a. c. d. A + x = P – x. recunoasterea cheltuielilor. d. 110. e. A + x = P – x. A = P + x – x. creantelor si datoriilor. c. b. subventii. 109. in suma de 500 lei. c. A + x = P – x. A – x = P – x. Reprezinta: a. intr-o forma analitica. b. Recunoasterea in contul de profit si pierdere a unui element atunci cand acesta: . reparatii capitale care se esaloneaza pe mai multe exercitii financiare. .duce la o crestere a beneficiilor economice viitoare prin cresterea unui activ sau diminuarea unei datorii. c. A = P + x – x. intrarilor si iesirilor de bunuri. A + x = P + x. in suma de 200 lei. veniturilor si cheltuielilor. incasarilor si platilor. e. A – x = P – x. e. A = P + x – x. d. c. recunoasterea datoriilor. decontarea anticipata a primelor de asigurare pentru bunuri. . recunoasterea veniturilor. Incadrati operatia intr-una din urmatoarele tipuri de modificari: a. A = P + x – x. d. chirii achitate anticipat. c. Incadrati operatia intr-una din urmatoarele tipuri de modificari: a. care vor fi achitate ulterior. e. recunoasterea capitalurilor proprii. A + x – x = P. e. Cheltuielile inregistrate in avans nu includ: a. A + x = P + x. d. A – x = P – x. A + x = P + x. b. Adunarea generala a actionarilor hotaraste transferarea la rezerve a primelor legate de capital. Intreprinderea se aprovizioneaza de la un furnizor cu materii prime. 111. 112.

Una dintre trasaturile de mai jos nu poate fi atribuita contului. recunoasterea capitalurilor proprii. c. sold final. c. c. e. Legatura reciproca dintre debitul unui cont si creditul altui cont. d. Care este aceasta ? a. 116. b. 114. e. inregistrare cronologica. corespondenta conturilor. stabilita cu ocazia inregistrarii operatiilor economice sau financiare in contabilittea curenta poarta denumirea de: a. dubla reprezentare. creditor. recunoasterea datoriilor. b.duce la o scadere a beneficiilor economice viitoare prin scaderea unui activ sau cresterea unei datorii. fie numai debitor. c. formulelor contabile. bilantului. contul reprezinta un model de sistematizare a existentelor si modificarilor de sens contrar. b. 118. 115. recunoasterea cheltuielilor. contul este un model de inregistrare cronologica a evolutiei patrimoniului. contul reprezinta un model de individualizare si grupare a situatiei si miscarii elementelor. debitor. sold initial. s-a stabilit ca partea stanga a contului sa poarte denumirea de: a. debitor si creditor. . Contul este procedeul specific metodei contabilitatii cu ajutorul caruia se reflecta existenta si miscarea fiecarui element in parte. fie debitor. fie creditor.113. contul realizeaza dubla reprezentare a patrimoniului. b. fie numai creditor. contul reprezinta un model de evidenta si calcul in expresie valorica. balantei de verificare. recunoasterea activelor. Recunoasterea in contul de profit si pierdere a unui element atunci cand acesta: . d. Dubla inregistrare se realizeaza cu ajutorul: a. d. 117. c. Conventional. e. Reprezinta: a. .modificarea aceasta poate fi evaluata credibil. d. e. dubla inregistrare. credit. contului. e. inregistrare sistematica. debit. d. contului de profit si pierdere. e. b. b. c. rulaj debitor. recunoasterea veniturilor. d. Conturile bifunctionale au la sfarsitul perioadei de gestiune sold: a.

erorile de compensatie. d. b. b. d. a se tine seama de modificarile de sens contrar. erorile de intocmire a balantei de verificare . inregistrarea operatiilor economice care au loc in mod obisnuit. anularea unei formule contabile efectuate anterior gresit. omisiunile de inregistrare. centralizare a activitatii economice. balanta de verificare grupeaza si centralizeaza datele inregistrate in conturi. erorile de inregistrare in Registrul-jurnal. Cu ajutorul balantei de verificare se identifica: a. micsorarea artificiala a total sumelor conturilor care participa la stornare. micsorarea artificiala a rulajelor conturilor care participa la stornare. e. realizare a concordantei dintre elementele de activ si de pasiv. marirea artificiala a rulajelor conturilor care participa la stornare. b. 122. Utilizarea formulelor contabile de stornare in negru duce la: a. b.119. d. Balanta de verificare nu indeplineste functia de: a. balanta de verificare realizeaza dubla reprezentare a patrimoniului. instrument de analiza a activitatii economice. reglementarea contabilitatii. erorile de inregistrare in Cartea-mare. d. b. 120. balanta de verificare realizeaza concordanta dintre conturile sintetice si cele analitice. erorile de inregistrare in Cartea-mare. erorile in stabilirea sumelor din formulele contabile compuse. c. 125. 123. normarea contabilitatii. b. e. micsorarea artificiala a soldurilor finale ale conturilor care participa la stornare. erorile de intocmire a conturilor pentru stabilirea soldurilor finale. internationalizarea contabilitatii. a se efectua inregistrarea sistematica a operatiilor. d. d. . Formulele contabile de stornare se utilizeaza pentru: a. e. erorile de imputatie. marirea artificiala a soldurilor finale ale conturilor care participa la stornare. balanta de verificare reprezinta un instrument de analiza a activitatii economice. omisiuni de inregistrare. Care sunt acestea? a. b. balanta de verificare realizeaza verificarea exactitatii inregistrarilor efectuate in conturi. c. e. 124. e. Care este aceasta? a. Balanta de verificare ofera posibilitatea descoperirii erorilor de inregistrare in conturi. stabilirea corespondentei conturilor. e. verificare a exactitatii inregistrarilor efectuate in conturi. c. c. c. realizare a concordantei dintre conturile analitice si conturile sintetice. modernizarea contabilitatii. c. e. normalizarea contabilitatii. c. d. 121. Nevoia de armonizare si uniformitate in producerea si utilizarea informatiilor contabile impune: a. Una din functiile de mai jos nu poate fi atribuita balantei de verificare. Unele dintre erorile de mai jos nu pot fi depistate cu ajutorul balantei de verificare.

anul calendaristic. 129. c. Ciclul de exploatare al unei intreprinderi reprezinta: a. b. Una din functiile de mai jos nu poate fi atribuita contabilitatii financiare. perioada de timp dintre achizitia materiilor prime si obtinerea produselor finite. retinerea din salarii a contributiei la asigurarile sociale 130. interesesul rezidual al actionarilor in pasivele unei intreprinderi inainte si dupa deducerea tuturor creantelor acesteia 131. interesesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi inainte si dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia e. e. c. este probabil ca persoana care utilizeaza informatia sa actioneze in mod diferit in lipsa acesteia. interesesul rezidual al actionarilor in pasivele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia b. c. prime de capital c. retinerea din salarii a asigurarilor sociale de sanatate c. are o valoare considerabila. interesesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia c. capital social d. Care este acesta? a. este relevanta. functia de furnizare a informatiilor necesare sintezelor macroeconomice. functia de determinare a rezultatelor analitice pe produse sau activitati. rezerve din reevaluare b. perioada de timp dintre achizitia materiilor prime care intra intr-un proces de productie si finalizarea sa in numerar sau sub forma unui instrument usor convertibil in numerar. retinerea din salarii a impozitului pe veniturile din salarii d. b. nu este neglijabila.126. functia de satisfacere a cerintelor informationale ale analizei financiare. Un element din cele de mai jos nu este cuprins in structura capitalurilor proprii. perioada de timp dintre obtinerea produselor finite si vanzarea lor. salarii datorate personalului b. perioada de timp dintre vanzarea produselor finite si incasarea lor. d. Ce semnifica inregistrarea contabila urmatoare? 421 = 444 a. rezultatul reportat . Capitalul propriu reprezinta: a. Care este aceasta? a. subventii pentru investitii e. are o natura neobisnuita. functia de comunicare financiara externa. d. e. d. plata impozitului pe salarii catre bugetul statului e. b. interesesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia d. O informatie este semnificativa daca: a. 127. e. functia de inregistrare a tranzactiilor in scopul determinarii periodice a rezultatului obtinut. 128.

c. in evaluarea separata a elementelor de activ si pasiv. Care este acesta? a. nu numai a formei juridice a evenimentelor si tranzactiilor. 1012 Capital subscris varsat c. in aplicarea acelorasi reguli. in delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii intreprinderii. a. de a realizare a concordantei dintre conturile analitice si cele sintetice b. Care dintre erorile de mai jos nu poate fi depistata cu ajutorul balantei de verificare? a. functia de verificare a exactitatii inregistrarilor efectuate in conturi e. in necompensarea valorilor elementelor de activ cu valorile elementelor de pasiv si nici a cheltuielilor cu veniturile. nu numai a formei juridice a evenimentelor si tranzactiilor. b. erorile de compensatie d.132. erorile de inregistrare in Cartea-mare 134. functia de instrument de verificare. 117 Rezultatul reportat 133. in reflectarea in situatiile financiare a realitatii economice. 121 Profit si pierdere e. in necompensarea valorilor elementelor de activ cu valorile elementelor de pasiv si nici a cheltuielilor cu veniturile. erorile de intocmire a conturilor pentru stabilirea soldurilor finale e. in reflectarea in situatiile financiare a realitatii economice. Depunerea aporturilor subscrise de catre actionari se inregistreaza prin creditarea unuia dintre conturile: a. erorile de intocmire a balantei de verificare b. d. principii si metode de evaluare si inregistrare in contabilitate. e. in aplicarea acelorasi reguli. functia de de legatura dintre conturile analitice si cele sintetice si dintre acestea din urma si bilant d. in delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii intreprinderii. Principiul non conpensatiilor consta: Precizati varianta corecta. functia de realizare a dublei reprezentari a patrimoniului 135. Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o functie a balantei de verificare. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv consta: Precizati varianta corecta. e. . d. 1011 Capital subscris nevarsat b. erorile in calculul sumelor din formulele contabile compuse c. 456 Decontari cu asociatii privind capitalul d. de control c. principii si metode de evaluare si inregistrare in contabilitate. in evaluarea separata a elementelor de activ si pasiv. c. b. 136. a.

dintre care unul este eronat: a. constă în aplicarea aceloraşi principii. la data ieşirii din patrimoniu sau darea în consum . trebuie prezentat distinct în cadrul situaţiilor financiare b. fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii sau reducerea semnificativă a activităţii b. la data intrării în patrimoniu b. c. nu este admisă supraevaluarea elementelor de activ şi a veniturilor. d. principii si metode de evaluare si inregistrare in contabilitate. a. delimitarea în timp a veniturilor şi cheltuielilor aferente activităţii întreprinderii. in reflectarea in situatiile financiare a realitatii economice. valorile elementelor de activ nu se pot compensa cu valorile elementelor de pasiv şi nici veniturile cu cheltuielile e. înregistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor patrimoniale şi a rezultatelor. e. informaţiile prezentate în situaţiile financiare trebuie să reflecte realitatea economică a evenimentelor şi tranzacţiilor. la închiderea exerciţiului e. pe măsura angajării acestora şi trecerea lor la rezultatul exerciţiului la care se referă 140. nu numai a formei juridice a evenimentelor si tranzactiilor. 138. că bilanţul de deschidere al unui exerciţiu trebuie să corespundă bilanţului de închidere a exerciţiului precedent 139. generate de desfăşurarea activităţii exerciţiului curent sau anterior c. la finalizarea unui ciclu de producţie c. că orice element. ţinând cont de deprecierile. riscurile şi pierderile posibile. asigurând comparabilitatea în timp a informaţiei contabile d. cu ocazia inventarierii d. că bilanţul de deschidere al unui exerciţiu trebuie să corespundă bilanţului de închidere a exerciţiului precedent d. in necompensarea valorilor elementelor de activ cu valorile elementelor de pasiv si nici a cheltuielilor cu veniturile. nu numai forma lor juridică e. Conform legii contablităţii sunt patru momente în care întreprinderea trebuie să procedeze în mod obligatoriu la evaluarea elementelor patrimoniale. Principiul prudenţei presupune: a. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului consta: Precizati varianta corecta. valorile elementelor de activ nu se pot compensa cu valorile elementelor de pasiv şi nici veniturile cu cheltuielile c. care are o valoare semnificativă. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului înseamnă: a.137. in delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii intreprinderii. in aplicarea acelorasi reguli. b. in evaluarea separata a elementelor de activ si pasiv. că întreprinderea îşi continuă în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil. reguli şi metode privind evaluarea. respectiv subevaluarea elementelor de pasiv şi a cheltuielilor.

cheltuielile de personal d. materiale si alte consumabile ce urmează a fi folosite în procesul de productie b. veniturile din exploatare 142. stocurile de materii prime. conform IAS 2 Stocurile. materiale. Stourile sunt active sub forma de imobilizari. În contul de profit şi pierdere nu se reflectă : a. Stocurile sunt active in curs de productie in vederea unei vanzari d. erori de producţie sau de achiziţie d. demodarea stocurilor b. produse finite. document de uz general. rezultatul curent. Care este ecesta? a. rezultatul precedent. Care este ecesta? a. o reducere a costurilor de achizitie sau de productie 145. document de uz intern . cheltuielile de dezvoltare d. c. rezultatul actual 147. materiale. o reducere a preţului de vânzare e. o deteriorare fizică a stocurilor c. b. concesiunile. o reducere a preţului de vânzare e. Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o cauza a deprecierii stocurilor. demodarea stocurilor b. Stourile sunt active sub forma de materii prime. cheltuielile cu serviciile executate de terţi e. creantele imobilizate c. ambalaje c. alte imobilizari necorporale 143. b. Imobilizarile necorporale nu cuprind: a. cheltuielile cu materii prime. impozitul pe profit. Chitanta este: a. Care este acesta? a. o reducere a costurilor de achizitie sau de productie d. Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o cauza a deprecierii stocurilor. Rezultatul exercitiului nu cuprinde: a. brevetele. o deteriorare fizică a stocurilor c. licentele. Unul din enunturile de mai jos nu corespunde definitiei stocurilor. erori de producţie sau de achiziţie 146. materiale si alte consumabile ce urmeaza a fi folosite in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii 144. document specific. materii prime. ambalaje b. cheltuielile de constituire b. Stocurile sunt active detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii c. c. produse finite. drepturile si valorile similare e.141. document financiar-contabil d. d.

functia de generalizare a informatiei contabile. egalitatea bilantiera. c. cele in care un singur cont se debiteaza 152. conturile de regularizare –activ sunt formate din diferente de conversie-activ. adevarata. b. a si b e.datoria faţă de furnizor în sumă de1. capital intern. 149. c. probabila d. cele in care un singur cont se creditează e. c. este: a. capital fix 153. o ecuatie matematica e. A .148. nici o variantă. Relatia : mijloace economice = resurse economice. conturile de regularizare . cele in care un singur cont se debiteaza si un singur cont se crediteaza b. d.x = C+ (D-x) . c. b si c 151. d.activ sunt formate din cheltuieli inregistrate in avans b. 150. e. capital propriu. A + x –x=C + D. Functiile bilantului contabil sunt: a. o relatie anormala pentru situatia financiara a firmei. c. functia de informare d. c. d. o simpla coincidenta b. incorecta e. cele in care un singur cont se debiteaza si doua sau mai multe conturi se crediteaza. b. A =( C – x) +(D+ x). falsa. Capitalul intreprinderilor mici se mai numeste si: a. este: a. conturile de regularizare –activ sunt formate din titluri de plasament.în numerar. d. A + x =C+ (D+ x ). apital extern. d. Total activ = Total pasiv. Articolele contabile simple sunt: a. cele in care un singur cont se crediteaza si doua sau mai multe conturi se debiteaza. A= (C+ x – x) + D. b. b.activ sunt formate din cheltuieli inregistrate in avans. capital individual. e. functia cronologiei bilantului. Se achită .000 lei Încadraţi operaţia într-una din următoarele tipuri de modificări: a. c. Indicati afirmatia incorecta: a. incompletă 154. conturile de regularizare si asimilate.

b. d. c.Identificaţi înregistrarea corectă. 397 = 6814. a. 6814 = 371 . 5121 = 581.valoarea de piaţă a acestui stoc este de numai 3800. e.La sfârşitul exerciţiului financiar . c.TVA19% generează înregistrarea: a. Primirea de materii prime de la furnizori. Acordarea unui avans în numerar unei persoane împuternicite din firmă. e. 401 = 5121. 542 = 5212 c. 581 = 5311.155. b. 5311 = 581 157. 5121 = 5311. b. 397 = 7814 c. b. 5311 = 581 159. 371 = 6814 e. 302 = 702 c. A + x =C+ (D+ x ). Se eliberează spre consum materiale consumabile. 6814 = 371 160. 5311 = 581 581 = 5121 158. A + x –x=C + D. e. A=( C – x) +(D+ x).prin încorporarea de rezerve.din bancă a contravalorii facturii furnizorului. d. 6814= 397. a. Achitarea . 301 = 602. % = 401 301 4426 c. 602= 397.x = C+ (D-x) 156. A . A= (C+ x – x) + D. 401 = 301. 602 = 302. Încadraţi operaţia într-una din următoarele tipuri de modificări: a. d. b. e.reprezentând aprovizionarea cu materii prime generează înregistrarea: a. 5121 = 542 e. 5121 = 401. 581 = 5311. b. d. d. Intreprinderea ABC deţine un stoc de cafea achiziţionatîn valoare de 4000.pentru a cumpăra materiale de curăţenie generează înregistrarea: a. Întreprinderea majorează capitalul cu suma de 3000 lei. Identificaţi înregistrarea corectă. 4426 = 401 301 = 401 d. 542 = 5311.

a. Identificaţi înregistrarea corectă. b. d. 163. 611 4426 c.avansul chenzinal salariaţilor. 5121= 301. 401=5311. b. Se recepţionează lucrările de reparaţii efectuate de un terţ. 605 4426 c.TVA 19%. 401 = 605. Se înregistrează factura privind consumul de energie electrică. 5121 = 401. e. 605 = 301. 5311 = 401 164. e. Identificaţi înregistrarea corectă. 5121 4426 c. a. % = 401. a.în numerar. 425 = 5121 b. 425=5311. 4426 = 401 611 = 401. e. Se achită. a. 611 = 401.în numerar. b. 401 = 5121. d. d.din contul deschis la bancă.TVA 19%. % = 401. c.161. d. 5121= 301. e. 401 = 611. Se achită unui terţ factura privind lucrările de reparaţii executate. e. Identificaţi înregistrarea corectă. 5311 = 401 165. 611= 301. 4426 = 401 605 = 401. 5121= 421. a. Se achită factura de energie electrică furnizorului. 5311 = 421 . 401 = 5121. Identificaţi înregistrarea corectă. Identificaţi înregistrarea corectă. 301 = 401 162. % = 401. c. b. 5121 = 401. d. 5121 = 425.

5121 = 425. 5121= 421. e. b. e. La sfârşitul lunii. 5121 = 401.salariile nete personalului. e. b. 701 4427 c. c.din producţie proprie.166. 641 = 425. d. 641 = 421. 701 = 411. Se facturează şi se livrează produse finite unui client. Se achită. 5311 = 421 168. 411= 711.produse finite. a. d. b. 701 4427 c. e. Se încasează contravaloarea facturii privind produsele finite livrate prin contul deschis la bancă. 345=611. d. Identificaţi înregistrarea corectă. 5121= 411. 421= 425. c. a. 701 = 411. 170. a. c. e. Identificaţi înregistrarea corectă. a. 641 = 5121. 421 = 5121. 5121 = 401. a. 411 = % 701 4427. 5311 = 411 169. d. 345= 711. b.se calculează drepturile de salarii brute cuvenite personalului. Identificaţi înregistrarea corectă. Identificaţi înregistrarea corectă.din casieria firmei. % = 411.TVA 19%. 411 = % 701 4427 . 421=5311. Identificaţi înregistrarea corectă. 167. 5121= 301. 711 = 345. 425=5311. b. În cursul lunii se obţin. d.preţ de vânzare . % = 411.

121= 707. e. Se aprovizionează cu mărfuri de la furnizori. 411 = 5121 175. 5311 = 411. % = 411. % = 401. 701 = 401. 121 = 609. 401= 411 e. Identificaţi înregistrarea corectă. organizată în fiecare întreprindere. Se vând mărfuri unui client. Se încasează contravaloarea mărfurilor vândute. b. a. 411 = % 707 4427 173. b. a. . 411 = 5311. 401 = % 371 4427 172.TVA 19%(colectată). Ca activitate practică. Precizaţi care din cele enumerate mai jos nu aparţine contabilităţii : a. a. 121 = 607. e. b. 5311= 371 c.TVA 19%(deductibilă). b. Se încasează contravaloarea serviciilor prestate prin factură în contul deschis la bancă. studiază modul în care se asigură gestiunea patrimoniului. 707 = 411 d. Identificaţi înregistrarea corectă. e. e. Identificaţi înregistrarea corectă. 5121 = 401. e. 411 = 5121 174. b. Identificaţi înregistrarea corectă. 707 = 401. 401= 411. 5311 = 121. studiul patrimoniului în expresie valorică c. d. Identificaţi înregistrarea corectă. La sfârşitul perioadei de gestiune se procedează la închiderea conturilor de cheltuieli (privind mărfurile) prin contul de profit şi pierdere. d. a. prin contabilitate se efectuează controlul privind realizarea deciziilor. d. 707 4427 c. contabilităţii îi sunt atribuite o serie de trăsături. d. 5311= 371 c. d. b.în numerar. 5121= 607. 176. studiază echilibrul global. 411 = 5311. studiul patrimoniului numai în expresie calitativă.171. 371 4426 c. 5121= 411. a. 5121= 411. 5311 = 411. c.

constituie trăsătura esenţială b. informaţii operaţionale. formulare în care conţinutul este prestabilit şi imprimat. informaţii financiar-contabile c. Conţinutul documentelor justificative este dat de existenţa următoarelor elemente: O singură afirmaţie este greşită. numele managerului. asigură existenţa permanentă a egalităţii bilanţiere e.. utilizate de managerul întreprinderii. Formularele tipizate sunt: O singură afirmaţie este greşită. realizarea pe formulare tipizate. dubla reprezentere: O singură afirmaţie este greşită. informaţii contabile de gestiune d. denumirea documentului. Identificaţi-o! a. Întocmirea documentelor justificative presupune: O singură afirmaţie este greşită. Conţinutul documentelor justificative este dat de existenţa următoarelor elemente: O singură afirmaţie este greşită. conţinutul operaţiei economice e. conţinutul operaţiei economice b. d. 182. Identificaţi-o! a. sunt de natură contabilă şi se clasifică în mai multe categorii. determină conţinutul metodei contabilităţi. menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiei. e. d. b.177. competarea se poate face şi manual. denumirea şi sediul firmei. c. d. Ca element al metodei contabilităţii. 178. e. formulare în care forma este prestabilită şi imprimată. Ponderea cea mai mare a informaţiilor. formulare în care formatul este prestabilit e. Identificaţi-o! a. realizarea pe formulare netipizate. Identificaţi-o! a. c. b. nu creează posibilitatea reflectării obiectului de studiu al contabilităţii. suporturi tehnice de informaţii. legea care permite efectuarea operaţei e. informaţii fiscale. poate fi redată sintetic d. formulare în care conţinutul nu este prestabilit. astfel: Precizaţi care categorie dintre cele enumerate este greşită. numărul şi data documentului c. a. 180. . denumirea şi sediul firmei. 179. numărul şi data documentului c. d. c. informaţii politice b. b. Identificaţi-o! a. competarea se poate face numai manual. competarea se poate face şi automatizat. 181.

Documentele contabile de sinteză se compun din: O singură afirmaţie este greşită. c. document contabil obligatoriu. formular contabil de tipul fişe de cont diverse e. Identificaţi-o! a. Corectarea erorilor din documentelor contabile presupune: O singură afirmaţie este greşită. formular contabil folosit lunar d. 184. d. c. registrele inventar. formular în care se înregistrează operaţiile patrimoniale d. c. b. e. d. document contabil care cuprinde trei părţi. note explicative. b. contul de profit şi pierdere. d. ilegalitaea operaţiei. formulare în care se înregistrează operaţiile patrimoniale în mod cronologic e. Registrul jurnal este: O singură afirmaţie este greşită. Registrul inventar este: O singură afirmaţie este greşită. utilizarea şi evidenza documentelor c. realitateaoperaţiei e. document contabil obligatoriu c. e. grupat în funcţie de natura lor c. refacerea documentului d. formulare în care se înregistrează operaţiile patrimoniale. formular contabil de tipul fişe de cont pe conturi corespondente 185. 187. b. Identificaţi-o! a. Identificaţi-o! a. Identificaţi-o! a. Identificaţi-o! a.prin articole contabile. document contabil folosit numai o dată pe an b. semnătura celui care a făcut corectura. reconstituirea documentelor d. înscrierea corectă după taierea cu o linie. tăierea cu o linie a sumei greşite c. document contabil în care elementele au la bază liste de inventariere 186. b. necesitatea operaţiei. bilanţ. organizarea circulaţiei documentelor. .183. Gestiunea documentelor contabile presupune: O singură afirmaţie este greşită. Registrul Cartea –mare este: O singură afirmaţie este greşită. e. document contabil în care se înregistrează toate elementele de activ şi pasiv. Identificaţi-o! a. Verificarea de fond a documentelor contabile vizează: O singură afirmaţie este greşită. 189. document contabil care cuprinde două părţi. economicitatea operaţiei. păstrarea documentelor 188. respectarea unor reguli. legalitatea operaţiei. corectarea documentelor e. Identificaţi-o! a. b. document contabil în care elementele se înregistrează. document contabil facultativ. tabloul fluxurilor de trezorerie şi tabloul variaţiei capitalurilor proprii. b.

Din cele cinci reguli prezentate mai jos. conturile de activ încep să funcţioneze prin debitare. o formă cu dule valori. TSD+SFD=SC 193. b. TSD –TSC=SD. preţul. Soldul contulului se stabilşte pe baza relaţiilor: O singură afirmaţie este greşită. e. Identificaţi-o! a. Contul constiuie un model care presupune: O singură afirmaţie este greşită. conturile de activ se mai debitează cu majorările de activ 195. o regulă de funcţionare a conturilor este greşită. d. Din cele cinci reguli prezentate mai jos. 191. conturile de activ se debitează cu existenţele de activ. Identificaţi-o! a. d. conturile de pasiv încep să funcţioneze prin creditare. o regulă de funcţionare a conturilor este greşită. Toate relaţiile de mai sus sunt valabile. b. conturile de activ prezintă întotdeuna sold final debitor sau sunt soldate. b. Evaluarea are în vedere următoarele componente: O singură afirmaţie este greşită. TSC-TCD=SC. conturile de activ se debitează cu existenţele de activ. nici una 192. conturile de activ se debitează cu existenţele de pasiv. b.190. c. TSD-TSC=0. conturile de pasiv prezintă întotdeuna sold final creditor sau sunt soldate. o formă uniaterală c. e. conturile de activ se mai debitează cu majorările de activ . d. d. d. e. nici una. obiectul evaluării. e. b. c. Identificaţi-o! a. c. Identificaţi-o! a. etalonul monetar. c. o regulă de funcţionare a conturilor este greşită. o formă de şah. Din cele cinci reguli prezentate mai jos. conturile de activ încep să funcţioneze prin debitare cu majorările de pasiv. c. e. conturile de activ se creditează cu micşorările de pasiv d. conturile de pasiv încep să funcţioneze prin creditare. conturile de pasiv se creditează cu micşorările de pasivde pasiv e. toate cele de mai sus. Identificaţi-o! a. Identificaţi-o! a. 194. b. conturile de pasiv se mai creditează şi cu majorările de pasiv. o formă bilanţiră. conturile de pasiv se creditează cu existenţele de pasiv.

oferă posibilitatea studierii sistematice şi generalizate a conturilor b. Clasificarea conturilor prezintă o importanţă deosebită . conturile bifuncţionale pot funcţiona după regula conturilor de pasiv 197. e. Identificaţi-o! a. contul 371 nu prezintă sold final creditor. Capitalul străin nu include: a. . conturile bifuncţionale pot numai sold zero. b. ajută la înţelegerea structurii planului de conturi. datorii legate de imobilizări financiare. Precizaţi ce semnifică soldul creditor al contului 371 “Măfuri”: a. avansuri încasate b. Din cele cinci trăsături prezentate mai jos. valoarea mărfurilor ieşite din gestiune. conturile bifuncţionale pot prezenta la un moment dat sold debitor. credite bancare pe termen lung. e. valoarea mărfurilor intrate în gestiune. valoarea mărfurilor intrate în gestiune. împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni nerambursate 200.196. d. c. d. valoarea terenurilor intrate în patrimoniu. constituie un mijloc eficient de cunoaştere a subiectului de studiu al contabilităţii. b. d. valoarea terenurilor ieşite din patrimoniu. conturile bifuncţionale pot prezenta la un moment dat sold creditor. d. alte împrumuturi şi datorii. constituie un mijloc eficient de cunoaştere a obiectului de studiu al contabilităţii. c. valoarea mărfurilor ieşite din gestiune c. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni. e. suma primelor de rambursare aferente împrumuturilor din emisiune de obligaţiuni. una nu aparţine conturilor bifuncţionale. c. permite asimilarea cu uşurinţă afuncţiei contabile a conturilor d. 199. e. b. 198. Identificaţi-o! a. Precizaţi ce semnifică soldul debitor al contului 211 “Terenuri şi amenajări de terenuri”: a. conturile bifuncţionale pot funcţiona după regula conturilor de activ.deoarece: O singură afirmaţie este greşită. c. contul 211 nu prezintă sold final debitor. e.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful